Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 52 
Egy imádság
  2018-07-31 09:12:38, kedd
 
  Egy imádság


Mennyei Atyám, a Jézus Krisztus nevében, könyörgök minden olvasóért, hogy te hitelesítsd mindazt, ami igaz ebben a könyvben, és töröld el azt, ami hamisnak bizonyulna! Imádkozom azért, hogy senki se akadjon fenn Jézus Krisztus személyén, vagy ne botránkozzon meg az ő istenségén, vagy páratlan szenvedésén, vagy kínszenvedéseinek okain. Sokak számára ezek a dolgok újdonságot jelentenek. Bárcsak elég türelmesek lennének, hogy gondosan elmélkedjenek ezek felett, és Te ajándékozd meg őket megértéssel és belátással!
Imádkozom azért, hogy az örökkévaló dolgok iránti közömbösség köde felszálljon, és a menny és pokol valósága világossá váljon. Imádkozom, hogy Jézus Krisztus központi szerepe a történelemben nyilvánvalóvá legyen, és az Ő kínszenvedését úgy lássa mindenki, mint a legfontosabb eseményt, ami valaha is történt. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy az örökkévalóság szirtjei mentén járhassunk, ahol a szél kristálytisztán fúj, teljes igazsággal!
Azért is imádkozom, hogy figyelmünk ne terelődjön el a Te saját isteni céljaid mindenekfeletti fontosságáról Jézus Krisztus kínszenvedése során. Ne engedd, hogy az a sokkal kevésbé érdekes kérdés emésszen fel bennünket, hogy mely nép volt Fiad gyilkosa, hiszen mindnyájan részesei voltunk, a bűn következtében! De nem ez a fő kérdés, a Te terved és a Te cselekvésed a legfontosabb kérdés. Ó Uram, nyisd meg szemeinket, hogy lássuk meg, hogy Te saját magad, és nem ember volt az, aki eltervezte Jézus Krisztus szenvedését! És add, hogy ebből a megindító helyzetből kitekinthessünk a Te könyörületes, reményteli szándékod végtelen panorámájára Jézus Krisztus kínszenvedésében!
Milyen bámulatos igazságot fedtél fel előttünk: ,,Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse" (1Timóteus 1,15). S ezt nem főként tanításai, hanem halála által tette meg. ,,Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint" (1Korintus 15,3). Létezik-e ennél csodálatosabb üzenet az olyan embereknek, mint amilyenek mi is vagyunk, akik tudjuk, hogy nem tudunk megfelelni a saját lelkiismeretünk követeléseinek, nem beszélve a Te szentséged követeléseiről?
Kérünk azért, könyörületes Atyánk, ajándékozz meg azzal, hogy mindazok, akik olvassák ezt a könyvet, meglássák szükségeiket, és meglássák a Te tökéletes gondoskodásodat Jézus Krisztusban, és higgyenek Benned! A Te szent Fiad ígéretére hivatkozva imádkozom így: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (János 3,16). A Jézus könyörületes nevében kérem. Ámen.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy megmutassa, Istennek...
  2018-07-31 09:01:26, kedd
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


50. Hogy megmutassa, Istennek a legrosszabb gonoszsággal is jó célja van


"Mert a te szolgád, Jézus ellen... megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izráel népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék." Cselekedetek 4,27-28


A legmélyebb dolog, amit a szenvedéssel és gonoszsággal kapcsolatban mondhatunk az, hogy Jézus Krisztusban Isten avatkozott be, és fordította azt jóra. A gonoszság eredetét titok borítja. A Biblia nem vezet el olyan messzire, ahogyan mi szeretnénk. Inkább azt mondja: ,,A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi" (5Mózes 29,28).
A Biblia lényege nem annak megmagyarázása, hogy honnan támadt a gonoszság, hanem annak bemutatása, hogyan avatkozik be Isten, és fordítja teljesen az ellenkezőjére - örökké tartó igazságra és örömre. Voltak a Szentírásban útmutatók, végig az úton arra vonatkozóan, hogy ez fog történni a Messiással. Józsefet, Jákob fiát eladták rabszolgának Egyiptomban. Úgy látszott, hogy elhagyatott volt, tizenhét éven át. De az Isten benne volt ebben, és uralkodóvá tette őt Egyiptomban, úgy hogy a nagy éhínség idején meg tudta menteni éppen azokat is, akik eladták. A történetet így foglalja össze Józsefnek a testvéreihez intézett beszéde: ,,Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt" (1Mózes 50,20). Jézus Krisztus előképe ő, aki elhagyatott, hogy megmentsen.
Vagy gondoljunk Jézus Krisztus őseire. Egykor Isten volt Izráel egyedüli királya. A nép azonban fellázadt és emberi királyt kért: ,,Mégis legyen emberi királyunk" (1Sámuel 8,19). Később megvallották: ,,Minden vétkünket tetéztük azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak" (1Sámuel 12,19). Isten azonban benne volt ebben. Ezeknek a királyoknak az utódai közül hozta el Isten Jézus Krisztust a világba. A bűntelen Megváltó földi eredete bűnben volt, amikor azért jött, hogy megmentse a bűnösöket.
A legmeglepőbb dolog azonban az, hogy a gonoszság és szenvedés volt Krisztus kijelölt útja a gonoszság és szenvedés feletti győzelemhez. A Jézus ellen elkövetett árulás és brutalitás minden cselekedete bűnös volt és gonoszság. Isten azonban benne volt ebben. A Biblia ezt írja. ,,[Jézus] Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda [halálra]" (Cselekedetek 2,23).
A korbácsütések a hátán, a tövisek a fején, a köpések és az ütések nyomai az arcán, a szögek a kezeiben, a lándzsa az oldalában, a felette uralkodók gúnyolódása, barátjának tagadása, az, hogy tanítványai elhagyták - ezek mind a bűn következményei voltak, és Isten tervében arra szolgáltak, hogy lerontsák a bűn hatalmát. ,,Megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ... a pogányokkal és Izráel népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék" (Cselekedetek 4,27-28).
Nincs nagyobb bűn, mint gyűlölni és megölni Isten Fiát. Nem volt nagyobb szenvedés, sem nagyobb ártatlanság, mint Jézus Krisztus szenvedése és ártatlansága. Mégis Isten benne volt mindebben. ,,Az ÚR akarata volt az, hogy betegség törje össze" (Ézsaiás 53,10). Isten célja az volt a gonoszság és szenvedés által, hogy elpusztítsa a gonoszságot és a szenvedést. ,,Az ő sebei árán gyógyultunk meg" (Ézsaiás 53,5). Nincs-e tehát Isten gondolataiban Jézus Krisztus szenvedése azért, hogy megmutassa a világnak, hogy nincs olyan bűn és olyan gonoszság, amely túl nagy volna ahhoz, hogy Isten, Jézus Krisztus által ne tudna örökké tartó örömöt és igazságot kihozni belőle? Az a szenvedés, amit mi okoztunk, vált megváltásunk reménységévé. ,,Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek" (Lukács 23,34).

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy dicsőséggel és tisztességgel koronáztasson meg
  2018-07-30 11:34:02, hétfő
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


49. Hogy dicsőséggel és tisztességgel koronáztasson meg

"Azt azonban látjuk, hogy Jézus ... a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált." Zsidók 2,9

"Emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb." Filippi 2,7-9

"Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!" Jelenések 5,12


A halála előtti éjszakán, tudván azt, ami be fog következni, Jézus így imádkozott: ,,Most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett" (János 17,5). És valóban be is következett: Jézus ,,a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg" (Zsidók 2,9). Dicsősége volt szenvedéseinek jutalma. ,,Engedelmeskedett mindhalálig ... ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé" (Filippi 2,8-9). Pontosabban, mivel megöletett, a Bárány ,,méltó, hogy övé legyen... a tisztesség és áldás" (Jelenések 5,12). Jézus Krisztus kínszenvedése nem csupán megelőzte a koronát; az volt az ár, és a korona volt a jutalom. Ő meghalt azért, hogy elnyerje a jutalmat.
Sokan megakadnak ennél a pontnál. Azt mondják: ,,Hogyan lehet ez szeretet? Hogyan lehet Jézusnak indítéka arra, hogy örömöt adjon nekünk, ha Őt a dicsőség megszerzése indítja? Mióta erény a hiúság?" Ez jó kérdés, és csodálatos bibliai választ találunk rá.
A válasz abban rejlik, hogy megismerjük, mi is valójában a mérhetetlen szeretet. Legtöbben közülünk úgy nőttünk fel, hogy azt gondoltuk, ha szeretnek bennünket, azt jelenti, hogy lelkendeznek miattunk. Úgy látszik, az egész világ erre a feltételezésre épül. Ha szeretlek téged, lelkendezéssel veszlek körül, segítek neked, hogy jó érzéseid legyenek önmagaddal kapcsolatban. Olyan ez, mintha az embernek saját maga látása lenne az öröm titka.
De jobban tudjuk, még mielőtt rátérnénk a Bibliára, tudjuk, hogy ez nincs így. Legboldogabb pillanataink nem voltak önmagunkkal eltelt pillanatok, hanem olyanok, amelyekben elfeledtük
önmagunkat. Voltak idők, amikor valami természeti szépséget szemléltünk, és egy elröppenő pillanatra éreztük a hamisítatlan csoda örömét. Ezért teremtettünk. A Paradicsom nem lesz olyan, mint egy tükörterem, a fenség kiábrázolásának helye lesz. És az nem a mienk lesz.
Ha ez igaz, és ha Jézus Krisztus a legfenségesebb valóság a világmindenségben, akkor minek kell lennie az Ő bennünket illető szeretetének? Bizonyára nem az, hogy lelkendezzen miattunk. Az nem elégítené ki a lelkünket, mi valami sokkal nagyobb dolog miatt teremtettünk. Ha olyan boldogok akarunk lenni, amilyenek csak lehetünk, látnunk és érzékelnünk kell, a mindenki közül legdicsőségesebb személyt, magát az Úr Jézus Krisztust. Ez azt jelenti, hogy ahhoz hogy szeressen bennünket, Jézusnak keresnie kell az Ő dicsősége teljességét, és fel kell kínálnia azt a mi örömünkre. Ezért imádkozott így a halála előtti éjszakán: ,,Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet" (János 17,24).
Ez volt a szeretet. Meg akarom mutatni nekik az én dicsőségemet. Amikor Jézus meghalt, hogy visszanyerje dicsősége teljességét, a mi örömünkért halt meg. A szeretet annak munkálása, - kerüljön bármennyibe is - hogy segítsen az embereknek, elkötelezve lenni annak, ami a leginkább ki fogja elégíteni őket, azaz az Úr Jézus Krisztusnak. Így szeret Jézus.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy öröme legyen...
  2018-07-29 11:18:05, vasárnap
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


48. Hogy öröme legyen, és örömet szerezzen a mi számunkra is

"[Jézus] az előtte lévő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült." Zsidók 12,2


Az örömhöz vezető út nagyon nehéz. Nehéz a mi számunkra, és nehéz volt Jézus számára is. Az életébe került, s a mi életünkbe is kerülhet. ,,Mert az előtte lévő öröm helyett... vállalta a keresztet". Először a kereszt haláltusája, aztán a menny elragadtatott öröme következett. Más út nem adatott.
A neki adatott örömnek sok szintje volt. Először az Atyával való újraegyesülés öröme volt: ,,Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon" (Zsoltárok 16,11). Aztán a bűn feletti győzelem öröme volt: ,,Miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült" (Zsidók 1,3). A helyreállított isteni jogok feletti öröm is volt: ,,Az Isten trónjának a jobbjára ült" (Zsidók 12,2). Mindazok dicsőítése feletti öröm volt, akikért meghalt és most körülvették őt: ,,Nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre" (Lukács 15,7).
S mi a helyzet velünk? Ő az öröm részesévé vált, és bennünket itt hagyott a nyomorúságban? Nem, mielőtt meghalt, kapcsolatot teremtett az Ő öröme és a mi örömünk között. Ezt mondta, ,,Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen" (János 15,11). Ő tudta mi lesz az Ő öröme és ezt mondta: Az én örömöm tibennetek lesz". Mi, akik bíztunk benne, annyira fogunk örvendezni, Jézus örömével, amennyire véges teremtmények csak megtapasztalhatják azt.
Az út azonban nehéz lesz. Jézus figyelmeztetett bennünket: ,,A világban nyomorúságotok van" (János 16,33). ,,A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél ... Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább házanépét?" (Máté 10,24-25). ,,Egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért" (Lukács 21,16-17). Ez az út az, amelyen Jézus járt, és ez az út az, amely az öröm felé vezet - amelyen az ő öröme győzedelmeskedik bennünk, és a mi örömünk teljes lesz.
Ugyanúgy, ahogyan az öröm reménysége képessé tette Jézus Krisztust a kereszt elszenvedésére, a mi örömünk reménysége is erőt ad nekünk, hogy vele együtt szenvedjünk. Jézus felkészített bennünket erre, amikor ezt mondta: ,,Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek" (Máté 5,11-12). A mi jutalmunk azt lesz, hogy örvendezhetünk Istennek azzal az örömmel, amit az Isten Fia kapott az Ő Atyjában.
Ha Jézus nem lett volna kész meghalni, sem Ő, sem mi nem lehetnénk boldogok. Ő engedetlen lett volna, mi pedig elvesztünk volna bűneinkben. Az Ő öröme és a mi örömünk megszerzése a kereszten történt meg. Most követjük Őt a szeretet útján. Úgy gondoljuk, ,,hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk" (Róma 8,18). Most vele együtt viseljük a gyalázatot, de majd el fog jönni a maradéktalan öröm ideje. El fogjuk viselni az öröm által megkövetelt bármely kockázatot, nem valamilyen hősies erővel, hanem annak a reménységnek az ereje által, hogy bár ,,Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás" (Zsoltárok 30,6).

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy megmentsen bennünket az ítélettől
  2018-07-28 10:19:30, szombat
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


47. Hogy megmentsen bennünket az ítélettől

"Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre." Zsidók 9,28


Az üdvösség keresztyén gondolata egyaránt vonatkozik a múltra, a jelenre és a jövőre is. A Biblia ezt mondja: ,,Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által" (Efézus 2,8). Azt mondja, hogy az evangélium Istennek ereje ,,nekünk, akik üdvözülünk" (1Korintus 1,18). Továbbá, hogy ,,most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk" (Róma 13,11). Megmentettünk, megmentetünk és megmentettek leszünk is.
Minden egyes szinten, Jézus Krisztus halála által mentetünk meg. A múltban, egyszer s mindenkorra, maga Krisztus fizetett a mi bűneinkért. Egyedül hit által igazulunk meg. A jelenben, Jézus Krisztus halála biztosítja Isten Szentlelkének erejét, hogy folyamatosan megmentsen a bűn uralma és fertőzése alól. A jövőben pedig, Jézus Krisztusnak a kereszten kiontott vére lesz az, amely megvéd bennünket Isten haragjától és hozza el számunkra a tökéletességet és az örömet.
Valóságos ítélet fog bekövetkezni. A Biblia leírja, hogy ,,az ítéletnek valami félelmes várása [jön el], amikor tűz lángja fogja megemészteni az ellenszegülőket" (Zsidók 10,27). Arra hív bennünket, hogy éljünk ,,legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz" (Zsidók 12,28-29). Jézus figyelmeztette kora embereit, ezt mondván ,,meneküljetek az eljövendő harag elől" (Máté 3,7). Mert Jézus maga ,,megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek, [távol] az Úr jelenlététől és az Ő dicső hatalmától" (2Tesszalonika 1,7-9).
Egyes képek Istennek erről a végső haragjáról, szinte túl rettenetesek ahhoz, hogy elmélkedjünk felőlük. Különös módon, János, a ,,szeretet apostola" az, aki a legszemléltetőbb leírást nyújtja nekünk a pokolról. Az, aki visszautasítja Jézus Krisztust, és valaki másnak kötelezi el magát, ,,inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van ... haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kénben a szent angyalok és a Bárány előtt; gyötrődésük füstje száll felfelé örökkön-örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk" (Jelenések 14,10-11).
Amíg bizonyos mértékig rettegés tölt el bennünket Isten eljövendő haragja miatt, bizonyára nem fogjuk fel annak frissességét, amellyel a korai keresztyénség megízlelte Jézus Krisztus megmentő művét a jövőben: ,,és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól" (1Tesszalonika 1,10). Egyedül Ő tud megmenteni bennünket az elkövetkező haragtól. Nélküle örökre elvesznénk.
Azonban amikor Ő megment minket a végső időben, az az Ő vére alapján fog történni. ,,Krisztus... egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre" (Zsidók 9,28). A bűn egyszer s mindenkorra el lett intézve. Nincs új áldozatra szükség. Védőpajzsunk az eljövendő harag elől olyan biztos, mint Jézus Krisztus értünk viselt helyettes szenvedése. A kereszt érdeméért, örvendezzünk az eljövendő kegyelemnek.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy összegyűjtse minden juhát az egész világból
  2018-07-27 08:16:29, péntek
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


46. Hogy összegyűjtse minden juhát az egész világból

"Mindezt pedig [Kajafás] nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse." János 11,51-52

"Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor." János 10,16


Anélkül, hogy tudná, egy szamár is beszélhet Isten megbízásából (4Mózes 22,28). S ez előfordulhat egy prédikátorral vagy pappal is. Ez történt Kajafással is, aki Izráel főpapja volt, amikor Jézust megvádolták a miatt, ahogyan élt. Akaratlanul ezt mondta Izráel vezetőinek: ,,Jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen" (János 11,50). Ennek kettős jelentése van. Kajafás arra gondolt, hogy jobb, ha Jézus hal meg, mintha a rómaiak az egész nemzetet vádolnák árulással, és elpusztítanák a népet. Isten azonban másképp értette, így mondja a Biblia: ,,[Kajafás] mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse" (János 11, 51-52).
Jézus maga ugyanezt mondta, egy más képet használva. A ,,szétszóródott gyermekek egybegyűjtése" helyett, Jézus ,,juhokról" beszélt, akik kívül vannak azon az aklon, amely Izráelé: ,,Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor" (János 10,16).
Mindkét kifejezési mód meglepő. Azt tanítják, hogy vannak népek szerte a világban, akiket Isten kiválasztott, hogy Jézus Krisztus elérje, és megmentse őket. Vannak Istennek gyermekei ... szétszórva szerte a világban. Vannak juhok, amelyek nem ebből az akolból [a zsidók közül] valók. Ez azt jelenti, hogy Isten nagyon energikusan gyűjt egybe egy népet Fia számára. Arra hívja az övéit, hogy hívjanak el tanítványokat, de Ő előttük is jár. Kiválasztott egy népet, mielőtt követei eljutnak oda. Ezért beszél Jézus olyan megtértekről, akiket Isten tett az övéivé, és aztán hozta Jézus Krisztushoz. ,,Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, azt én nem küldöm el; ... A tieid voltak, és nekem adtad őket" (János 6,37; 17,6).
Megindító, hogy Isten letekint e világ minden népére, és az Ő nyájának nevezi őket, s azután misszionáriusokat küld Jézus Krisztus nevében, azután pedig elvezeti választottait az evangélium hangjának üzenetére, és megmenti őket. Más módon nem mentethetnének meg. A misszió alapvető fontosságú. ,,A juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. ...a juhok követik, mert ismerik a hangját" (János 10,3-4).
Jézus Krisztus szenvedett és meghalt azért, hogy a juhok meghallják a hangját és éljenek. Ezt mondta Kajafás öntudatlanul: ,,Jézus meg fog halni ... nemcsak a népért, hanem azért is, hogy egybegyűjtse Isten gyermekeit, akik szétszórattak szerte a világban." Ő feladta az életét azért, hogy összegyűjtse a juhokat. Vére árán megvette a kegyelmet, amely az Ő hangját tévedhetetlenül a sajátjává teszi. Mondjunk imádságot, hogy Isten tulajdonítsa nekünk az Ő kegyelmét, hogy hallani tudjunk és élhessünk.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy embereket vásároljon...
  2018-07-26 09:37:59, csütörtök
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


45. Hogy embereket vásároljon minden törzsből, és nyelvből, minden nemzetből és népből


"Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből." Jel 5,9


A jelenet a mennyben játszódik. János apostol betekintést kapott az Isten kezében lévő jövőről. ,,És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, ... hét pecséttel lepecsételve (Jelenések 5,1). A könyvtekercs kinyitása, a világtörténelem jövőjének felfedését jelképezi. János nagyon sír, mert úgy tűnik, hogy senki sincs, aki kinyitná a könyvtekercset. Aztán egy mennyei lény ezt mondja: ,,Ne sírj! Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét" (5,5). Ez utalás Jézus Krisztusra, a Messiásra. Ő győzött halála és feltámadása által. Aztán János meglátja őt: ,,És láttam, hogy... ott áll a Bárány, olyan volt, mint akit megöltek" (5,6).
Azután a mennyei lények a trónus körül leborulnak, és Krisztust dicsőítik. Egy új éneket énekelnek, s csodálatosképpen, az ének közli, hogy Jézus Krisztust halála tette méltóvá arra, hogy kinyissa a történelem könyvtekercsét. Az utalás arra vonatkozik, hogy Krisztus halála szükséges volt ahhoz, hogy végrehajtsa Isten világra szóló terveit a történelemben. ,,Új éneket énekeltek eképpen: ,Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és minden nyelvből, minden nemzetből és népből'" (5,9).
Jézus Krisztus azért halt meg, hogy nagyon különböző embereket mentsen meg. A bűn nem veszi figyelembe a kultúrákat. Minden nép vétkezett, minden fajnak és kultúrának szüksége van arra, hogy megbéküljön Istennel. Mivel a bűn betegsége globális, ezért az orvoslása is globális. Jézus látta a kereszt haláltusájának közeledtét, és nyíltan beszélt célja kiterjedéséről: ,,Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket" (János 12,32). Amikor eltervezte halálát, magához vonta a világot.
A keresztyénség Keleten kezdődött, évszázadokon keresztül nagyfokú eltolódás következett a Nyugat felé. Ma azonban a keresztyénség egyre inkább nem nyugati vallás. Ez nem jelent meglepetést Krisztusnak. Már az Ószövetségben megjövendölésre került globális, mindent átfogó gondolata: ,,A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép" (Zsoltár 22,28). ,,Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép!" (Zsoltár 67,4). Így, amikor Jézus földi szolgálata vége felé közeledett, nyilvánvalóvá tette küldetését: ,,Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között" (Lukács 24,46-47). A tanítványainak szóló parancs egyértelmű volt: ,,Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet" (Máté 28,19).
Jézus Krisztus nem törzsi istenség, Ő nem tartozik egy kultúrához vagy egy etnikai csoporthoz. Ő ,,az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét!" (János 1,29). ,,Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja; amint meg van írva: 'Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül'" (Róma 10,12-13). Hívd Őt most, és csatlakozz a megváltottak hatalmas, a földet átfogó családjához.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy lerontsa az ellenségeskedést a fajok között
  2018-07-25 09:21:07, szerda
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


44. Hogy lerontsa az ellenségeskedést a fajok között

"Az Ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve, a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában." Efézus 2,14-16


Az újszövetségi időkben, a zsidók és a pogányok (a nemzsidók) közötti gyanakvás, előítélet és lealacsonyító magatartás olyan komoly volt, mint a faji, etnikai és nemzeti ellenségeskedések a mi korunkban. Az antagonizmus (kibékíthetetlen ellentét) egyik példája az, ami Antiókhiában Kéfás (néha Péter néven), és Pál között történt. ,,Amikor pedig Kéfás Antiókhiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfeddjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől" (Galata 2,11-12).
Péter Jézus Krisztus szabadságában élt. Annak ellenére, hogy zsidókeresztyén volt, együtt evett a nemzsidó keresztyénekkel. Leomlott az elválasztó fal, az ellenségeskedés legyőzetett. Ennek eléréséért halt meg Jézus Krisztus. Amikor azonban néhány nagyon konzervatív zsidó Antiókhiába jött, Kéfás megrémült, félt a kritikájuktól, ezért visszahúzódott a pogányokkal való közösségtől.
Pál apostol látta, mi történt. Mit tegyen? Szolgálja a status quo-t, a korábbi helyzetet? Tartsa fenn a békességet a látogatóba érkezett konzervatívok és a szabadabban gondolkozó zsidó-keresztyének között Antiókhiában? A kulcsot Pál magatartásához, a következő szavakban találhatjuk meg: ,,Láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak" (Galata 2,14). Ez döntő kijelentés. A faji és etnikai szegregáció (elkülönítés) evangéliumi kérdés. Kéfás félelme és visszahúzódása az etnikai határoktól nem felelt meg az evangélium egyenes útjának. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy ledöntse ezt a falat, és Kéfás újra felépítette azt.
Pál tehát nem a status quo-t szolgálta, és nem tartotta fenn az evangéliumot megtagadó békességet. Nyíltan szembeszállt Kéfással. ,,Mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: 'Ha te zsidó létedre pogány módra, és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?'" (Galata 2,14). Másként fogalmazva, Kéfás visszahúzódása a nemzsidó keresztyénekkel való testvéri közösségtől, halálos üzenetet közvetített: Olyanná kell lenned, mint amilyenek a zsidók, hogy teljes mértékben elfogadásra találj. Pontosan ennek megszüntetéséért halt meg Jézus Krisztus.
Jézus azért halt meg, hogy teljesen új utat készítsen a fajok egymással való megbékélésére. A szertartások és a faj nem alapja az örömteli együttlétnek. Ezt egyedül Jézus Krisztus jelenti. Ő tökéletesen betöltötte a törvényt, ennek minden szempontja, amely elválasztotta az embereket, ő benne befejeződött - egyetlen kivétellel: Jézus Krisztus evangéliumának kivételével. Lehetetlen tartós egységet kiépíteni a fajok között azt hirdetve, hogy minden vallás egyesülhet, mint amelyek egyformán érvényesek. Jézus Krisztus Isten Fia, Isten küldte Őt a világba, mint az egy és egyetlen eszközt, amely megmenti a bűnösöket és megbékélteti a fajokat mindörökre. Ha ezt tagadjuk, aláássuk az örökkévaló reménység, és az örökre maradandó egység alapját az emberek között. Az Ő kereszthalála által, valami kozmikus, nem helyi jelentőségű dolog került megvalósításra. Isten és az ember megbékült. Csak ha a fajok rátalálnak erre és örvendeznek ennek, fogják szeretni egymást és örülni egymásnak mindörökre. Miközben legyőzzük elidegenedésünket Istentől, Jézus Krisztus legyőzi azt a fajok között.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy felszabadítsa Isten erejét az evangéliumban
  2018-07-24 09:13:20, kedd
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...


43. Hogy felszabadítsa Isten erejét az evangéliumban

"A keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." 1Korintus 1,18

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is." Róma 1,16


Az evangélium szó jelentése: jó hír. Először híradás, mielőtt teológia lenne. A hír beszámolás arról, hogy valami jelentős esemény történt. A jó hír annak bejelentése, hogy valami olyan történt, ami az embereket boldoggá fogja tenni. Az evangélium a legjobb hír, mert amiről hírt ad, az örök boldogságot adhat az embereknek.
Amiről az evangélium hírt ad, az Jézus Krisztus halála és feltámadása. Pál apostol nyilvánvalóvá teszi az evangélium híradásának minőségét:
Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot... hogy... Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, ... feltámadt a harmadik napon, és megjelent ...több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. (1Korintus 15,1-7)
Az evangélium lényege, hogy ,,Krisztus meghalt a mi bűneinkért... eltemették... feltámadt... és megjelent több, mint ötszáz embernek." Az a tény, hogy azt mondja, sokan ezek közül a tanúk közül még élnek, mutatja milyen tényszerű az evangélium. Úgy értette, hogy olvasói találhatnak tanúkat, és megkérdezhetik őket. Az evangélium a tényekről szóló híradás. S a tények ellenőrizhetők voltak, hiszen voltak Jézus halálának, eltemetésének és feltámadásának tanúi.
Az a tragikus, hogy sokak számára ez a jó hír bolondságnak látszik. Pál így fogalmaz: ,,Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje" (1Korintus 1,18). Ez az az erő, aminek felszabadításáért Jézus meghalt. ,,Az evangélium... Isten ereje, minden hívőnek üdvösségére" (Róma 1,16).
Miért nem látja mindenki Jézus Krisztus halálát jó hírnek? Először igaznak és jónak kell tartanunk, még mielőtt el tudnánk hinni. Ezért a kérdés így hangzik: Miért látják egyesek igaznak és jónak, mások pedig nem? Az egyik választ a 2Korintus 4,4-ben találjuk: ,,Ezeknek a gondolkozását e világ istene [a Sátán] megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása". Emellett, maga a bűnös emberi természet meghalt az igaz lelki valóságnak. ,,A nem lelki ember [a természeti ember] pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti" (1Korintus 2,14).
Ha valaki igaznak és jónak akarja látni az evangéliumot, a sátáni vakságot és a természetes holt állapotot le kell győznie Isten ereje által. Ezért mondja a Biblia, hogy még ha az evangélium bolondság is sokaknak, ,,az elhívottaknak... (Krisztus) az Isten ereje és az Isten bölcsessége (1Korintus 1,24). Ez az elhívás Isten könyörületes cselekedete, amely által véget vet a természetes holt állapotnak és a sátáni vakságnak, úgy hogy Jézus Krisztust igaznak és jónak látjuk. Ez a könyörületes cselekedet maga Jézus Krisztus véren vett ajándéka. Tekints fel Ő reá, és imádságban kérd, hogy Isten tegyen képessé a látásra, és fogadd el szeretettel Krisztus evangéliumát.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
Hogy lefegyverezze a fejedelemségeket...
  2018-07-23 10:04:44, hétfő
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

42. Hogy lefegyverezze a fejedelemségeket és hatalmasságokat

"Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk." Kolossé 2,14-15

"Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa." 1János 3,8


A Bibliában a ,,fejedelemségek és hatalmasságok" emberi uralkodókra vonatkozhatnak. De amikor arról olvasunk, hogy Krisztus a kereszten ,,lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat", és ,,nyilvánosan megszégyenítette őket", és ,,diadalmaskodott rajtuk", azokra a démoni erőkre kell gondolnunk, amelyek a világot kínozzák. Az egyik legvilágosabb kijelentés ezekkel a gonosz erőkkel kapcsolatban az Efézus 6,12. Azt mondja, hogy a keresztyének harca ,,nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak."
A Biblia három alkalommal a Sátánt ,,e világ fejedelmének" nevezi. Amikor Jézus elérkezett élete utolsó órájához, azt mondta: ,,Most megy végbe az ítélet e világ felett, most vettetik ki e világ fejedelme" (János 12,31). Jézus Krisztus halála volt ,,e világ fejedelmének" - az ördögnek a döntő legyőzése. S ami a Sátánnal történik, az történik minden bukott angyallal. Valamennyien a legyőzetés döntő csapását szenvedték el, amikor Krisztus meghalt.
Nem mintha teljesen megszűnt volna létezésük, mi még ma is küzdünk velük. De ők már legyőzött ellenségek, tudjuk, hogy a végső győzelem a mienk. Olyan ez, mintha egy hatalmas sárkány fejét levágták volna, és még hánykolódik, míg el nem vérzik. A harc már eldőlt, de még óvakodnunk kell a pusztítástól, amit okozhat.
Jézus halála által Isten ,,eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára" (Kolossé 2,14; lásd 7. fejezet). Ez az, ahogyan ,,lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, és nyilvánosan megszégyenítette őket." Másként fogalmazva, ha Isten törvénye már nem ítél el bennünket, mert Krisztus eltörölte adósságunkat, akkor a Sátánnak nincs alapja, hogy vádoljon minket.
Isten népének vádolása az ördög hatalmas munkája volt Krisztus előtt. A Sátán szó jelentése ,,ellenség vagy vádló". De figyeljük meg, mi történt, amikor Krisztus meghalt. János apostol így fogalmazza meg: ,,Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: 'Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója' " (Jelenések 12,10) Ez a fejedelemségek és hatalmasságok legyőzése és lefegyverzése.
Most már Krisztusban nem állhat meg vád Isten népe ellen. ,,Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít" (Róma 8,33). Sem az ember, sem a Sátán nem emelhet vádat, a törvényes eljárás le van zárva. Krisztus a mi igazságunk, vádlónk le van fegyverezve, Ha megpróbál beszélni a mennyei törvényszék előtt, szégyen fogja elborítani az arcát. Ó, milyen bátraknak és szabadoknak kellene lennünk ebben a világban, amikor Krisztust próbáljuk szolgálni és szeretni az embereket! Nincs ítélet azok felett, aki a Krisztusban vannak. Forduljunk el tehát az ördög kísértéseitől. Az ő ígéretei hazugságok, és ereje eltöröltetett.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 52 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 166 db bejegyzés
e év: 782 db bejegyzés
Összes: 36347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 13619
  • e Hét: 28660
  • e Hónap: 37630
  • e Év: 358840
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.