Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
A karácsony legfőbb ismertetőjele a kegyelem
  2018-12-28 17:21:53, péntek
 
  A karácsony legfőbb ismertetőjele a kegyelem

,,Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből száll le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem." (János 6,51)

János evangéliumában nem szerepel a Jézus születésének hagyományos karácsonyi története. Emlékszünk, hogyan indul a könyv: ,,Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt." (Jn 1,1) Ahelyett hogy a karácsonyi történetet a magyarázattal együtt a könyv elejére tenné, János a történetet és annak célját beleszövi az evangéliumba.
Például azután, hogy azt írja, az Ige ,,Isten volt", János így folytatja: ,,Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. ... Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre."
Nos, Isten örökkévaló Igéje emberi testet öltött magára, és így a mennyből jött Isten Fia - akinek nem volt származása, soha nem született, Isten volt, és ugyanakkor Istennel volt - ember lett. Amikor ezt tette, Isten dicsőségét teljesen újszerű módon mutatta meg. Ez az isteni dicsőség, amely Isten Fiában egyedi módon mutatkozott meg, tele volt kegyelemmel és igazsággal. Mi ebből a teljességből kapunk kegyelmet kegyelemre.
Ez a karácsony jelentése a János evangéliumában. A Fiúisten, aki Isten, és aki Istennel van, eljött, hogy korábban soha nem tapasztalt módon nyilatkoztassa ki Istent. Ennek a kinyilatkoztatásnak a fő ismertetőjele a kegyelem: a mennyei dicsőség kinyilatkoztatásának teljességéből kegyelmet kegyelemre kapunk.
Vagy ahogy a János 3,16-17-ben olvashatjuk: ,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta [ez a karácsony és a nagypéntek együtt], hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot [a karácsony nem az ítéletért lett], hanem hogy üdvözüljön a világ általa [a karácsony a megváltásért történt]".
Jézus élete végén Pilátus előtt állt, és Pilátus ezt kérdezte tőle: ,,Akkor mégis király vagy?", és Jézus így válaszolt: ,,Te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba [ez a karácsony célja], hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra."
Mi volt az igazság hatása, amiről Jézus szavaival és teljes lényével bizonyságot tett? A János 8,31 szerint Ő ezt hagyta ránk: ,,Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot és az igazság megszabadít titeket." Nos, a karácsony jelentése ez: Isten Fia azért jött a világba, hogy oly módon tegyen bizonyságot az igazságról, amilyenre korábban nem volt példa.
Ő az út, az igazság és az élet (Jn 14,6). Azért adta önmagát, mint igazságot a világnak, hogy mi szabadok legyünk. Ha megismerjük az igazságot, az igazság szabadokká tesz bennünket. Szabadokká a bűntudattól és a bűn hatalmától. Szabadokká a süketségtől, a vakságtól és az ítélettől.
Hogyan valósul meg a felszabadítás? Idézzük fel a János 6-ot, ahol arról olvashatunk, hogy Jézus a mennyből alászállván készül a halálra. Azért jött, hogy meghaljon. Eljött, hogy tökéletes, bűntelen életet éljen, majd meghaljon a bűnösökért. János 6,51: ,,Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."
Az Ige testté lett, és közöttünk lakott, hogy testét adhassa a világ életéért. Mi, bűnösök kegyelmet kegyelemre kapunk az Ő teljességéből, mert Ő azért jött, hogy meghaljon értünk. A karácsony kezdettől fogva a nagypéntek előkészítése volt.
Így válik világossá a karácsony értelme a János evangéliumán keresztül. Az Ige testté lett. Jézus soha nem tapasztalt módon mutatta meg Isten dicsőségét. Meghalt úgy, ahogy azt Ő eltervezte. Helyettünk halt meg, ezért Ő nekünk kenyér. Ő a megbocsátás, az igazságosság és az élet forrása. Ez a karácsony nagyszerű jelentése a János evangéliumában. Valójában a világban. Ma.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Örvendjünk Isten minden ígéretének
  2018-12-28 08:25:30, péntek
 
  Örvendjünk Isten minden ígéretének

,,Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izráel fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az ÚR hatalmával, az ÚRisten fenséges nevével." (Mikeás 5,1-3)

Krisztus a válasz Isten minden ígéretére, így ha bízunk benne, ránk is érvényes lesz mindegyik. Mikeás már világossá tette, hogy Isten ígéreteit Krisztus fogja beváltani. Hogyan mutatta ezt meg számunkra?
Abban az időben bármely zsidónak, aki hallotta Mikeás próféciáját egy uralkodóról, aki Betlehemből származik, és aki az Úr hatalmával legelteti a nyáját, azonnal két személy jutott az eszébe: Dávid király és Dávid eljövendő Fia, a Messiás.
Az idézetben legalább három utalást találunk Dávidra: 1. Dávid Betlehemből származott - ezért nevezték Betlehemet ,,Dávid városának", 2. Dávid Izráel uralkodója volt - a legnagyobb király, Isten szíve szerint való ember, 3. Dávid gyermekként pásztor volt, később pedig Izráel pásztorának nevezték (Zsolt 78,71).
A három, Dávidra történő utalásnak a következő a célja: Mikeás újra kihangsúlyozza Isten Dávidnak tett ígéretének a bizonyosságát. Idézzük fel a 2Sámuel 7,12-16-ból, hogy mit mondott Isten Dávidnek:

,,...ölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. ... a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz."

Mikeásban az a fantasztikus, hogy az ígéret bizonyosságát nem Izráel hatalomra jutásakor hangoztatja, hanem olyan időben, amikor hanyatlik az ország. Az északi királyságot lerombolták, a déli királyságot Isten ítélete fogja sújtani. Semmi esély nem mutatkozik az ígéretek beteljesülésére.
Mikeás üzenetének ez a lényege: Isten ígéreteinek a beteljesülését Krisztus eljövetele fogja meghozni. Pál ezt így magyarázza a Róma 15,8-ban: ,,Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket." Vagy ahogy a 2Kor 1,20-ban írja: ,,Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen."
Ha hit által ,,benne" vagyunk, örökölni fogjuk Isten minden ígéretét. Mikeás jóslata Jézusban teljesedett be. És így minden ígéret megerősítést nyert. Isten igazat mondott. A karácsony Isten ígéreteinek a hatalmas megerősítése. Ha eljött Krisztus, Isten igaz. És ha Isten igaz, akkor minden ígérete valóra válik azok számára, akik bíznak benne. Fogadjuk el ezt a felbecsülhetetlen ajándékot!

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Legnagyobb szükségünk karácsonykor
  2018-12-27 16:54:55, csütörtök
 
  Legnagyobb szükségünk karácsonykor

,,A nyáj elé áll, és legelteti az ÚR hatalmával, az ÚRisten fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség!" (Mikeás 5,3-4)

,,...hatalma kiterjed a föld határáig", prófétálja Mikeás. Az ellenállásnak írmagja sem marad. Biztonságunkat semmilyen idegen erő nem fogja veszélyeztetni. Minden térd meghajol, minden nyelv Úrnak fogja Őt vallani. Az egész földet be fogja tölteni az Ő dicsősége.
És ,,Ő a mi békességünk" (Mik 5,5 - Károli fordítás szerint). Igen, ebben a kontextusban ez végleges, földi, politikai békességet jelent. Mikeás már a 4. rész 3. versében is megemlíti:

,,Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket; nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul."

Egy nap az uralkodó - királyok Királya, uraknak Ura - vissza fog térni, és mindez valósággá lesz. A híres karácsonyi ének végre beteljesedik:

Igazsággal és kegyelemmel igazgatja a világot,
igazságosságának dicsősége
és szeretetének csodája mellett
tanúskodnak a nemzetek.

De van egy másik, egy mélyebb békesség, amelynek azelőtt be kell köszöntenie, mielőtt béke lenne a földön. Békességre van szükségünk Istennel. Hitetlenségünknek és haragjának meg kell szűnnie. Ez a legmélyebb békességünk - és karácsonykor erre van a legnagyobb szükségünk.
Mikeás tudta, hogy be fog következni. Személyesen megtapasztalta (Mik 7,8-9). Gyönyörűen beszámol róla a könyve végén, a Mikeás 7,18-19-ben:

,,Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!"

Ezt a munkát kellett a Messiásnak az elkövetkezendőkben elvégeznie. Igen, vannak még ellenségek a földön, akiket le kell győzni, ha békességet akarunk. De, ó, a hatalmas ellenség, aminek bűn és ítélet a neve - ez a legnagyobb és legrosszabb ellenség! A karácsony evangéliuma ez: Krisztus a kereszten maga alá gyűrte az ellenséget. A tenger mélyére vannak vetve azoknak a bűnei, akik benne bíznak.
Ezért nem azt mondjuk ,,Dicsőség nekünk!", hanem ,,Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!"

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Amiről érdemes énekelni
  2018-12-27 08:56:46, csütörtök
 
  Amiről érdemes énekelni

,,...vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak ... a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. ... ez lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával ama napok múltán kötök - így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek." (Zsidókhoz írt levél 8,4-10)

A fentiekből kiderül, hogy a karácsony két dolgot jelent. Először is az ószövetségi árnyékok valósággal történő helyettesítését jelenti. A templom, az áldozatok, a papság, az ünnepek, a böjtre vonatkozó szabályok a mennyei valóság árnyékai és másolatai. Ez a valóság Jézus Krisztus és az Ő munkája - mint főpap, mint a mi áldozatunk és istentiszteletünk gyújtópontja. Jézus helyettesíti és betölti az ószövetségi árnyékokat.
Másodszor, a karácsony azt is jelenti, hogy Isten Krisztus valóságát az új szövetség munkájával személyesen valósággá teszi számunkra, amikor igazságát a szívünkbe írja. Isten erőteljesen a szívünkbe és az értelmünkbe hatol, hogy legyőzze ellenállásunkat valóságának szépségével szemben. Akaratát - Jézus valóságának az igazságát - a szívünkbe írja, hogy meglássuk Őt igaz valójában, és készek és hajlandóak legyünk bízni benne és követni Őt - szabadon, belülről fakadóan, nem szolgai módon, külső erők által kényszerítve.
Isten igaz és szent, bűnösöktől elválasztott - olyan bűnösöktől, mint te vagy én. Ez a legfőbb bajunk karácsonykor - és minden más időszakban. Hogyan igazulhatunk meg egy szent és igaz Isten előtt? Mindazonáltal Isten könyörületes, és a Jeremiás 31-ben (ötszáz évvel Krisztus eljövetele előtt) megígérte, hogy valamikor valami újat fog tenni. Felváltja az árnyékokat a Messiás valóságával. Erőteljesen behatol az életünkbe, és akaratát a szívünkbe írja, hogy saját indíttatásból, ne kényszernek engedve szeressük Őt, bízzunk benne, és kövessük Őt.
Ez lenne az elképzelhető legnagyobb megváltás - ha Isten a világegyetem legnagyszerűbb valóságát ajánlaná fel, hogy örvendezzünk neki, majd belénk költözne, hogy gondoskodjon arról, hogy örömünk a legnagyobb szabadságból fakadjon, és a lehető legnagyobb élvezetet nyújtsa. Ez olyan karácsonyi ajándék lenne, amelyről érdemes énekelni. Isten pontosan ezt tette.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Készüljünk a karácsonyra!
  2018-12-26 20:41:20, szerda
 
  Készüljünk a karácsonyra!

,,Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám." (Máté 16,15-17)

Az Isten teljességgel nélkülözhetetlen munkája, amellyel megmutatja a Fiút - akkor Péternek, és most nekem és neked -, nem abból áll, hogy hozzátesz ahhoz, amit Jézusban látunk és hallunk, hanem azt jelenti, hogy megnyitja lelki szemeinket, hogy lássuk és ízleljük Jézus valódi, isteni dicsőségét.
Ha találkozunk olyanokkal, akik kételkednek a jézusi igazságokban, ne tanácsoljuk el őket mondván, hogy várják meg, amíg Istentől különleges üzeneteket kapnak. Vezessük őket Krisztushoz! Meséljük el nekik, hogy mit láttunk és tapasztaltunk Jézus életével és tanításával kapcsolatban. Miért? Mert így mutatkozik meg Isten kinyilatkoztató hatalma. Isten vágyik arra, hogy megdicsőítse a Fiát! Örömmel nyitja meg a vakok szemeit, ha azok az Ő Fiára tekintenek!
Isten nem úgy mutatja meg a Fiát, hogy odajön hozzám, és így szól: ,,Nos, John, tudom, hogy semmi nagyszerűt nem látsz a Fiamban. Nem látod dicsőségesnek, isteninek, nem hat rád minden földi jónál erősebb vonzerővel. Nem úgy nézel rá, mint minden szükséget betöltő kincsre, nem látod minden mértéket meghaladó szentségét, bölcsességét, hatalmát, szeretetét. De higgyél a szavamnak, Ő ilyen. Fogadd el!" Nem!
Az ilyen hit nem tisztelné az Isten Fiát. Nem dicsőítheti a Fiút. A megtartó hit Jézus igazi valójának, a dicsőséggel teljes Isten Fiának a lelki látását feltételezi. Ezt a lelki látást az Ő ihletett Igéjén, a Szentíráson keresztül kapjuk ajándékba. Lelki szemeink megnyílnak, hogy felismerjük és befogadjuk Őt, de nem a test és vér bölcsességének, hanem a mennyei Atya kinyilatkoztató munkájának köszönhetően.
Pál apostol így ír erről: ,,Isten ugyanis, aki ezt mondta: ,,Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán."
Hogyan készítsük elő szívünket ezen a karácsonyon, hogy befogadjuk Krisztust? Függesszük tekintetünket az Ő Bibliában megmutatkozó alakjára! Nézzünk Krisztusra! Gondoljunk Jézusra! És imádkozzunk! Lépjünk túl saját testünkön és vérünkön, és kérjük Istent, hogy ajándékozzon meg halló fülekkel és látó szemekkel, hogy Péterrel együtt kiáltsuk: ,,Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!"

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Fogadjuk el az Ő békéltetését!
  2018-12-26 20:04:31, szerda
 
  Fogadjuk el az Ő békéltetését!

,,Sőt ezenkívül még dicsekszünk is Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben." (Rómaiakhoz írt levél 5,11)

Gyakorlatilag hogyan fogadjuk el a megbékélést, hogyan örvendezünk Istenben? A válasz: Jézus Krisztuson keresztül. Ami azt jelenti - legalábbis részben -, hogy az Istenben való örvendezésünk tartalmi lényegét Jézusnak a Bibliában megrajzolt alakja, azaz az Újszövetségben bemutatott tettei és szavai adják.
A 2Korintus 4,4-6-ban Pál kétféleképpen írja le a megtérést. A negyedik vers szerint a megtérés azt jelenti, hogy meglátjuk ,,Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát", a hatodik vers szerint pedig meglátjuk ,,Isten dicsőségének ismeretét Krisztus arcán". A lényeg mindkét esetben ugyanaz: Krisztus számunkra az Isten képmása, Isten számunkra a Krisztus arca.
Istenben örülni gyakorlatilag azt jelenti, hogy örülünk mindannak, amit Istenből látunk és tudunk, Jézus Krisztus arcán keresztül. Ennek legteljesebb megtapasztalása az, amikor a Szentlélek betölti a szívünket Isten szeretetével (Róm 5,5).
Isten nemcsak a megbékélésünket szerezte meg az Úr Jézus Krisztus halálával (Róm 5,10), illetve nemcsak képessé tett bennünket arra, hogy az Úr Jézus Krisztus által el tudjuk fogadni ezt a békességet, hanem most is, Istenben magában az Úr Jézus Krisztus segítségével örvendezünk.
Jézus megszerezte a megbékélésünket. Képessé tett arra, hogy elfogadjuk a megbékélést és felbontsuk az ajándékot. A csomagolás mögül maga Jézus tündököl elő - a leírhatatlan ajándék -, a testet öltött Isten, és Ő munkálja bennünk az Istenben való örvendezésünket.
Nézzünk Jézusra ezen a karácsonyon! Fogadjuk el az általa szerzett megbékélést! Ne tegyük félre kibontatlanul a polcra. Vagy kibontván ne használjuk ürügynek, hogy saját élvezeteinknek éljünk! Bontsuk fel, és örvendjünk az ajándéknak! Örvendezzünk benne! Legyen Ő az örömünk! Legyen Ő a kincsünk!

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
A megvásárolhatatlan ajándék
  2018-12-24 09:25:44, hétfő
 
  A megvásárolhatatlan ajándék

,,Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek Ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent." (Apostolok Cselekedetei 17,24-25)

Isten nem akarja, hogy úgy szolgálják Őt, mintha a szükségleteit elégítenénk ki, támogatnánk Őt vagy felajánlanának neki valamit, ami amúgy is jog szerint az Övé. ,,Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?" (Róm 11,35) ,,Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti." (Zsolt 50,12)
Következésképpen mi egyszerűen nem alkudozhatunk Istennel. Nem rendelkezünk semmilyen értékkel, ami eleve ne Őt illetné meg. Nem tudjuk karbantartani Őt. Az Ő autója soha nem romlik el, soha nem fogy el belőle az üzemanyag, soha nem lesz piszkos. Ő soha nem fárad el. Soha nem lesz depressziós. Soha nem kerül forgalmi dugóba, hogy ne tudjon eljutni oda, ahová szeretne. Soha nem lesz magányos. Soha nem éhezik meg.
Más szóval, bármennyire is vágyunk arra, amit Jézus adhat, nem tudjuk megvásárolni. Nem kaphatjuk meg valakitől cserébe. Nem dolgozhatunk meg érte. Minden pénzünk, minden tulajdonunk, már eleve az Övé. Azért tudunk dolgozni, mert életet adott, leheletet, mindent. Nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk fantasztikus ajánlatát, hogy a szolgánk legyen.
Ez az elfogadás vagy alávetettség a hit - hagyjuk, hogy Ő Isten legyen. Bízzunk benne, hogy Ő a Gondoskodó, a Megerősítő, a Tanácsadó, a Vezető, a Megváltó. És legyünk elégedettek - elégedettek mindazzal, amit Jézusban Isten jelent számunkra. Ez a hit. Keresztyénnek lenni azt jelenti, hogy ilyen hitünk van.
A karácsony jelentése: a végtelenül önálló Isten nem azért jött el, hogy segítsünk neki, hanem azért, hogy örvendezzünk neki.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Csalódást okoz - könyörületesen, kedvesen
  2018-12-23 18:09:15, vasárnap
 
  Csalódást okoz - könyörületesen, kedvesen

,,Őt rendelte Isten... hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz." (Róm 3,25-26)

Luther Márton története sajátos tanulsággal bír. Majdnem belecsapott a villám, ezért fogadalmat tett Istennek, hogy szerzetes lesz. De szerzetesként teljességgel képtelen volt Isten békességének a megélésére. Kereste Istent az egyház minden akkori tanítása szerint - jó cselekedetekkel, a szentek érdemeiben, a bűnvallásban és a feloldozásban, a misztikusok létrájában. Ráadásul kinevezték egyetemi tanárnak, hogy tanulmányozza és oktassa a Szentírást.
Figyeljük meg, hogy Luther később miként számolt be az életében bekövetkezett áttörésről. Mennyire volt felkészülve arra, hogy meglássa és befogadja a valóságos Krisztust?

,,Valami egészen különös, égő vágyakozás fogott el, hogy Pál apostol római levelét megértsem. Ennek azonban akadálya volt. A világért sem szívem vérének hidegsége, hanem egy igehely, mégpedig a Római levél 1. részének 17. verse: 'Isten igazsága jelentetik ki abban'. Ugyanis gyűlöltem ezt az igét: 'Isten igazsága' ... azt tanultam, hogy ezt bölcseletileg kell értelmezni, mint úgynevezett alaki, vagy cselekvőleges (activ) igazságot, mely szerint Isten igaz és megbünteti a bűnösöket s igazság nélkül szűkölködőket.
Én pedig az igaz és bűnösöket büntető Istent nem szerettem, sőt ellensége voltam neki. Ugyanis bármennyire kifogástalan volt is mindenkori szerzetesi életem, Isten előtt bűnösnek éreztem magam, lelkiismeretem állandóan háborgott, és semmiképpen sem tudtam abban bizakodni, hogy őt az én elégtételeim kiengesztelik. Így én haragudtam Istenre, s ha nem is volt bennem hallgatag káromlás, nagyon erősen zúgolódtam Isten ellen. ... Így toporzékoltam, dühös, felzaklatott lélekkel, és az idézett íráshelyeknél kíméletlenül viaskodtam Pállal; emésztő vágy égetett, vajha megtudhatnám, mit is akar itt Pál apostol.
Ez mindaddig tartott, míg végül hosszú napokon és éjszakákon át tépelődvén, Isten kegyelméből az igék belső összefüggésére fordítottam figyelmemet. ... Most kezdtem megérteni, hogy ennek az igének: az evangéliumban Isten igazsága jelentetik ki, az az értelme, hogy ti. ez az igazság elfogadott (passiv) igazság, mellyel minket a kegyelmes Isten igazzá tesz a hit által, amint megíratott: 'Az igaz ember hitből él'. Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna, s mintha tárt kapukon át magába az Édenkertbe léptem volna be".

A kolostorban Luther eljutott önmaga határáig. Megfosztotta önmagát a megváltástól. De Isten kegyelméből nem hagyott fel a vágyakozással és a reménnyel. Figyelmét arra az egy helyre irányította, ahonnan segítséget remélt - a Bibliára. Vallomásában ezt olvashatjuk: ,,kíméletlenül viaskodtam", ,,emésztő vágy égetett, vajha megtudhatnám", ,,hosszú napokon és éjszakákon át tépelődvén".
Más szóval Isten a vigasztalódás és a megváltás utáni mély, erős vágyakozást ébresztette Luther szívében, amit csak Krisztus elégíthet ki, és így tette őt késszé arra, hogy Krisztus valódi lényegét megérthesse és elfogadja.
Isten ezt teszi újra és újra. Lehet, hogy ebben az adventi időszakban velünk is ezt teszi: könyörületesen és kedvesen hagyja, hogy csalódjunk abban az életben, amelynek nem Krisztus a középpontja, és olyan vágyakkal és sóvárgásokkal tölt be, amelyeknek a beteljesülését hiába keresnénk a világban, mert erre csak az Istenember képes.
Ez lenne ám az igazi karácsonyi ajándék! Bárcsak minden e világgal kapcsolatos csalódásunk az Isten szavához vezetne! Édessé válna számunkra - mintha csak az Édenkertben járnánk.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Ő szolgálni jött
  2018-12-23 13:53:40, vasárnap
 
  Ő szolgálni jött

,,...aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája"' (Márk 10,44)


Jézus elvárja a tanítványaitól, hogy teljességgel másképp viselkedjenek, mint általában az emberek. Szolgálniuk kell egymást és a hitetleneket. Ebben a szolgálatban, kerüljön bármibe is, ki kell inniuk a szenvedés poharát. Ezt nem lehet megúszni.
Ha viszont csupán ennyi volna a keresztyénség üzenete, nem nevezhetnénk jó hírnek. Nem lenne evangélium. Többre van szükségem annál, mint hogy valaki megmondja, mit kell tennem, milyennek kell lennem. Segítségre van szükségem, hogy legyek és tegyek. Ezért mondja Jézus a Márk 10,45-ben: ,,az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon." Milyen borzalmas tévedés lenne, ha Jézus felhívását, hogy legyünk mindenki szolgája, úgy értenénk, hogy legyünk az Ő szolgái.
Nem erről van szó.
Arra kaptunk felhívást, hogy megtanuljuk, Ő hogyan szolgálhat bennünket. Ezt nem kellene szem elől tévesztenünk. Ez a keresztyénség lényege. Ez különbözteti meg a hitünket az összes többi, nagy világvallástól. Istenünknek nincs szüksége a szolgálatunkra, nem lesz attól dicsőségesebb, ha összeverbuvált katonák segíteni próbálnak neki. Ő annyira teljes, önálló, annyira teljes hatalommal, élettel és örömmel, hogy Őt az dicsőíti, ha szolgál bennünket.
Ezt Ő úgy viszi véghez, hogy emberi testet ölt magára, keresésünkre indul, és elmondja, hogy nem azért jött, hogy mi szolgáljuk Őt, hanem azért, hogy Ő legyen a mi szolgánk.
Ez olyan egyetemes igazság, amit fontoljunk meg, amit higgyünk el, valahányszor Jézus parancsot ad nekünk, valójában arról beszél, hogy Ő hogyan akar bennünket szolgálni. Másképpen fogalmazva: az engedelmesség útja az a hely, ahol Krisztus találkozik velünk, mint a mi szolgánk, átveszi terheinket és hatalmat ad számunkra.
Amikor keresztyének leszünk - Jézus tanítványai -, nem alakulunk át az Ő segítőivé. Ő lesz a mi segítőnk. Nem mi leszünk az Ő jótevői. Ő lesz a mi jótevőnk. Nem mi szolgálunk neki. Ő szolgál minket. Jézusnak nincs szüksége a mi segítségünkre; engedelmességet követel és felajánlja a segítségét.
Karácsony. Nem azért jött, hogy mi szolgáljunk neki, hanem hogy Ő szolgáljon bennünket. Azért jött, hogy segítsen megtennünk mindazt, amire hív.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
Isten családjához tartozhatunk - szabadon
  2018-12-22 19:20:13, szombat
 
  Isten családjához tartozhatunk - szabadon

,,Mert az Emberfia nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért." (Márk 10,45)

Azért van szükségünk váltságdíjra, mert eladtuk magunkat a bűnnek, és elidegenedtünk a szent Istentől. Rabszolgatartóink, a bűn, a halál és az Ördög, nem formálhatnak többet jogot ránk azok után, hogy Jézus váltságul adta az életét. Következésképpen Isten befogadhatott minket az Ő családjába.
Pál ezt így fogalmazza meg a Galata 4,4-5-ben: ,,amikor eljön az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk." Más szóval, a megváltás vagy a váltság szabaddá tesz, hogy Isten családjához tartozhassunk. Korábban elmenekültünk, és eladtuk magunkat rabszolgáknak. De Isten kifizeti a váltságdíjat és felszabadít a szolgaság alól, hogy az Ő házába kerülhessünk. Ehhez Isten Fiának emberré kellett válnia, hogy helyettünk szenvedjen és meghaljon, és kifizethesse a váltságdíjat. Ez a karácsony jelentése. A Zsidók 2,14-ben ez így van megírva: ,,Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon".
Más szóval, Krisztus a mi emberi mivoltunkat azért vette teljesen magára, hogy meghalhasson, halálával kifizesse a váltságdíjat és megszabadítson bennünket a halál hatalmától. Szabaddá tett, hogy az Ő családjához tartozhassunk. A váltságdíj elsősorban a kapcsolatról szól. Az Istennel, a mi kegyelmes Atyánkkal való kapcsolatunkról.

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Az öröm hajnala  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 149 db bejegyzés
e év: 765 db bejegyzés
Összes: 36330 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 8898
  • e Hét: 23939
  • e Hónap: 32909
  • e Év: 354119
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.