Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/63 oldal   Bejegyzések száma: 627 
Útravaló – 2021. március 12.
  2021-03-12 21:17:49, péntek
 
  Melyik az összes parancsok között az első?" - kérdezi az írástudó Jézustól. Nem könnyű a kérdés - 365 tiltó rendelkezés található a Tórában... Lehet válogatni. Jézus átlát az írástudó jó szándékán, és megfogalmazza a főparancsot, ami nem más, mint a tízparancsolat! Szeresd Uradat, Istenedet... (első három) és szeresd felebarátodat, mint önmagadat (másik hét). Az írástudó megértette Jézus válaszát, ezért maga az Úr is megdicséri. Sőt, azt mondja neki: Nem vagy messze Isten országától. A szeretet törvénye! Mi már tudjuk, hogy ,,Ezeknél nagyobb parancs nincsen". Tudod, vagy éled is? Az Isten országa így válik élő valósággá az életedben.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. március 11
  2021-03-11 20:28:32, csütörtök
 
  Aki nincs velem, ellenem van; aki nem gyűjt velem, szétszór" - mondja Jézus a farizeusok aljas áskálódására. Megvádolták, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mire vetemednek az Úrral kapcsolatban! Jézus azonban nyugodt marad, és elmagyarázza, hogy ő Isten ujjával űzi ki az ördögöket, mert elérkezett az Isten országa hozzájuk. A farizeusok ellenvetése észszerűtlen. Saját fiaik, tanítványaik és követőik ördögűzéseit is el kellett volna ítélniük. Hányan úgy közelednek ma is Jézushoz, mint egy csodadoktorhoz! Hányan fordulnak ma is ezoterikus cselekményekhez! Mi hisszük, hogy Jézus a kereszten magára vette bűneinket, és legyőzte a gonoszt.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. március 8.
  2021-03-08 10:41:02, hétfő
 
  ,,Bizony mondom nektek, folytatta, sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában." Mint annak idején Illés és Elizeus, Jézus sem művelt csodát szülővárosában, az emberek hitetlensége miatt. Hogy fájhatott az Úrnak! Ahol fölnevelkedett, ahol imádkozott a zsinagógában, ahol sokakat ismert. Ők nem láttak benne mást, csak az embert, akit ismertek, és ott volt köztük harminc éven keresztül. Nem tudják hova tenni szavait, hát még cselekedeteit, amiknek híre eljutott hozzájuk is. Nekik miért nem mutat valamit? Ez a sértődöttség gyilkos tettre indította őket. Le akarták taszítani a szikláról. Kérdezd meg magadtól: ki neked a názáreti Jézus? Hiszed-e, hogy az Isten Fia?

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. március 7., nagyböjt 3. vasárnapja
  2021-03-07 10:45:39, vasárnap
 
  Jézus, aki szelíd és alázatos szívű, korbáccsal a kezében? Haragos tekintettel? Szinte a szeme is tüzes szikrákat szór. A mindig nyugodt Mester most feszült és feldúlt. Igen, Jézus tudott ilyen is lenni.
Mi váltotta ki belőle ezt a szokatlan viselkedést? Amit az árusok cselekedtek a templom külső udvarában, önmagában véve nem volt rossz dolog, kezdetben segítő szándékkal indult. Hiszen a zarándokok sokszor napokon át gyalogolva érkeztek, távoli helyekről. Áldozati ajándéknak szánt állataikat nehéz lett volna terelgetni kilométereken keresztül, felajánlott tárgyaikat nehéz lett volna cipelni magukkal. Pénzüket is kénytelenek voltak nagyobb címletekben őrizni.
Tehát ezek az árusok a templommal is és a zarándokokkal is jót tettek, hogy rendelkezésre álltak. Így nem kellett a zarándokoknak a Templom-hegy alatt elterülő közeli falvakban újabb fáradtsággal beszerezni a szükséges dolgokat. Ezért egyeztek bele a papi fejedelmek és az írástudók a nép véneivel együtt, hogy a kereskedők árusítsanak és pénzt váltsanak a templom külső udvarában.
Jézus mégis feldúltan rohan közéjük, és kikergeti őket. Mert ő tudta, mi van az emberben. Tudta, hogy az, amit ott művelnek, már nem az eredeti segítő cselekedet. Az elfogadható jó látszata alatt mennyi kapzsiság, birtoklási vágy és a mammon bűvölete tapadt az árusok lelkéhez! Jézus ezt kárhoztatja, a világosság angyalának mezébe öltözött ördögöt. Azért jött, hogy visszavezesse a népet a tízparancsolat eredeti üzenetéhez, és lemossa róla az emberek által félremagyarázott, eltorzított üzenetet. Helyre kellett állítania az ősi törvényt, kiegészítenie és tökéletesítenie a szeretet és a személyesség jelentésében.
Szent Pálnál nem győzzük hallani az Isten figyelmeztetését, hogy a sátánnak ez az egyik legnagyobb kísértése: maga is a világosság angyalának tetteti magát. Sajnos minket is sokszor elvakít a mammon kísértése, megelégszünk a látszatokkal, és nem vesszük észre, hogy már rég eladtuk lelkünket az ördögnek.
Egy sértődöttség könnyen magára veszi az erkölcsi felháborodás látszatát és teremt évekig tartó szeretetlenséget. Vagy itt van a pénz, a kapzsiság kísértése. Hányszor helyezem Isten ügye elé személyes gazdasági előnyeimet? Ezek a kereskedők jó és segítő szándékkal kezdték meg munkájukat a templomban, de amint megjelent a jóság angyalának mezébe bújt gonosz, a haszonszerzés vásárcsarnokká tette az Isten házát. Már nem segítő, hanem zavaró tényező volt.
Gyermekkoromban nem értettem, miért van a templom bejáratában egy kegytárgyas asztal, foszforeszkáló rózsafüzérekkel vagy világítós Mária-szobrocskákkal és egyéb dolgokkal. Serdülőkoromban elgondolkodtam rajta, vajon az én lelkem templomának külső udvarában mennyi fölösleges kacat, adok-veszek vásári zaj van... Kértem Jézust, szabadítson meg tőlük, mert csak a csendben hallom meg az ő szavát.
Megijednél-e, ha lelked templomának előcsarnokában megjelenne az Úr, és kezdené kiűzni onnan a jó látszata alatt odaköltözött rossz szokásaidat, bűneidnek haszonszerzőit, elhallgattatott lelkiismereted árusait? Engedd, hogy a nagyböjtben Jézus megtisztítsa lelked templomát a bűnbánat szentségében.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. március 5.
  2021-03-05 21:28:34, péntek
 
  A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéddel Jézus a szemére veti az írástudóknak és a farizeusoknak, hogy elvetik az Isten Fiát, megölik az örököst, és kivetik a szőlőből. A szőlő Ura vajon mit tesz a szőlőmunkásokkal? Ők maguk válaszolnak: ,,A gonoszokkal el fog bánni, felelték, és szőlőjét más szőlőmunkásoknak adja bérbe, akik időben beszolgáltatják a termést." A szőlő nem a szőlőmunkások tulajdona. Nekik be kell szolgáltatniuk a termést. Az egész teremtett világ Isten tulajdona, az ember használja, és egyszer el kell számolnia a terméssel. Hányszor gondolom azt, hogy enyém a világ? Hányszor ölöm meg, vetem ki a lelkemből az Örököst bűneimmel? Itt az ideje a bűnbánatnak.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. március 4.
  2021-03-04 12:37:57, csütörtök
 
  A dúsgazdag és a koldus Lázár példabeszédével Jézus arra tanít, hogy a mulandó javak közömbössé tesznek a másik ember szüksége iránt. De egyben bemutatja az örök élet valóságát. A menny és a pokol örökre el vannak különítve. A dúsgazdagban annyi emberség nem volt, hogy a kapujában fekvő koldusnak kis ételt juttasson. Az állatokban több részvét volt, mert azok nyalogatták a koldus sebeit, így enyhítették fájdalmát. Hányan nézik ma is közömbösen embertársaik szenvedését? Nem zavarja őket az sem, amikor étkezés közben látják a híradásokban éhező, haldokló embertársaikat. Bennem van-e együttérzés a környezetemben élő rászorulók iránt? Mikor tettem legutóbb konkrétan valamit értük?

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. március 1.
  2021-03-01 14:07:19, hétfő
 
  ,,Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek." Jézus irgalmasságot kér az őt követőktől: ahogy az Atya is irgalmas és megbocsátó velünk, bűnösökkel, úgy, ha azt szeretnénk, hogy az ő országa bennünk legyen, nekünk is hasonlóan kell cselekednünk hozzá. És mi mégis hányszor vagyunk irgalmatlanok, kegyetlenkedők, erőszakosak embertársainkkal? Könnyen mondunk ítéletet mások fölött, akár pusztán pletyka alapján? Igen! Jézus figyelmeztet, hogy gyakoroljam az irgalmas szeretetet, hiszen magam is Isten irgalmából élek.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. február 28
  2021-02-28 09:26:02, vasárnap
 
  Nekünk, bencéseknek egy nagyon kedves evangéliumi szakasz az ezen a napon hallott, hiszen legtöbbünk Urunk színeváltozásának ünnepén tett fogadalmat. Szerzetesi életünk kezdetén az evangélium fölvisz minket a hegyre, találkozunk az Úrral, majd visszatérünk a mindennapokba, ahogy a tanítványok. De olyan élménnyel gazdagodva, ami mindenképpen meghatározó, ami megmutatja nekünk, hogy Krisztus melletti döntésünk nem egy rajongói klubhoz való csatlakozás, nem egy ember iránti rajongásunk kifejezése, hanem Jézus Krisztusban maga az Isten hív és szólít bennünket, és a színeváltozás történetében a mi gyarló emberségünknek egészen különleges és csodálatos ígéretet ad. A keresztség által az Isten gyermekei leszünk, és emberségünk valamiképpen részesül az ő istenségéből.
Ilyen ragyogó emberekké akar változtatni bennünket Isten - ez megdöbbenti az apostolokat és megdöbbent minket is. Hiszen annyi sötétséget, annyi tévedést, annyi rossz döntést tapasztalunk a magunk életében is, hogyan lehet, hogy mégis ilyen ragyogó életre hív bennünket?
Az első olvasmány Ábrahám áldozatának leckéje: aki megtér, és hisz, akarja a keresztséget, keresztény akar lenni, annak Ábrahámhoz hasonlóan mindenre készen kell lennie Istenért. Éppen hitének erejében kell készen lennie, hogy akár a legkedvesebbet is odaadja. És itt rejlik valami, ami bátorító számunkra, hogy merjük odaadni mindenünket; ne féljünk a legkedvesebbtől sem; hogy lemondjunk róla igazán, és odaadjuk. Mert Isten szándéka nem az, hogy elvegyen, hogy megöljön, gyötörjön, ahogy a pogány emberáldozatok mögött ott volt ez a félelem az Istentől.
Isten szándéka, ami megnyilvánul Ábrahámnál, Ábrahámmal szemben, hogy elvezesse őt a hit teljes szabadságára. Úgy higgyen, hogy egészen biztos legyen Istenben. Úgy reméljen benne, hogy ne féljen semmitől; hogy bizalma még a halálnál is erősebb legyen. Tehát Isten és őközötte olyan tiszta, szabad kapcsolat jöjjön létre, amit nem fenyeget már félelem: gyermeki szeretetkapcsolat, teljes összhang. A félelmet éppen az űzi el, ha biztosak vagyunk Istenben, hogy nem elvenni akar, nem halálunkat akarja, hanem adni akar, fölszabadítani akar.
Péter így szól az evangéliumban: ,,Jó itt lennünk nekünk." De nem tudja, mit mond. Azért nem tudja, mert mi, emberek, nem tudjuk, hogy nekünk mi az igazi jó, és mikor érkezünk el az igazi jóhoz. Péter még nem tudta, hogy ez nem a végső jó, még csak kóstoló.
Minekünk nincs határozott elképzelésünk arról, hogy nekünk mikor mi az igazi jó. És mi a jobb. Állandóan csalódunk. Vannak pillanataink, amikor azt gondoljuk: Ez aztán most jó lesz, gyerünk, ragadjuk meg! De nem. Az hallatszik fölülről, az Atyától, hogy ne azt tegyük, amit mi jónak gondolunk, hanem igazodjunk teljesen mindenben ahhoz, amit az Úr Jézus mond nekünk. Őt hallgassuk, mert egyedül ő tudja, hogy nekünk mi a jó.
Adja Isten, hogy a nagyböjti időben fölismerjük, milyen jót kell tennünk, hogy Istennek tetszően tudjunk cselekedni és együtt tudjunk működni mi is Isten kegyelmével, amivel ragyogó emberekké akar bennünket tenni.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. február 27
  2021-02-27 21:18:55, szombat
 
  Mennyire más Krisztus gondolkodása, mint a világé, mint a világtól elrontott emberé! Mennyire kell igyekeznünk, hogy emberi természetünket meg tudjuk zabolázni és Krisztus parancsai szerint tudjuk alakítani! Bár manapság talán nem is annyira a gyűlölet, ami a legveszélyesebb az ember lelki és társas életében, inkább a közöny. Nem is érdekel már a másik, és leszoktatnak minket róla, hogy mással is foglalkozzunk, mint a saját dolgunk; könnyen megüthetjük a bokánkat, célkeresztbe kerülhetünk. Mégis vállalnunk kell Krisztusért, hogy képviseljük őt és tanítását, és a legékesebb tanúság az lesz majd, ha ebben a felfordult világban tudunk jót tenni és imádkozni mindenkiért.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Útravaló – 2021. február 21., nagyböjt 1
  2021-02-21 10:13:41, vasárnap
 
  Szeretteim, Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen bennünket - hallottuk Péter apostol levelében. Akár alapgondolata is lehetne ez a böjtünknek, mert minden benne van, amit el akar mondani nekünk az Egyház a böjti idővel.
Ha végiglapozzuk a Szentírást, észrevesszük, hogy a 40-es szám végigkíséri a választott nép életét és Krisztus életét is. Negyven napunk van most nekünk is arra, hogy készüljünk. Hogy átgondoljuk életünket. Krisztus az Istenhez akar vezetni bennünket. Vajon jó úton járunk? Hallgatunk szavára?
Kivonulás ez a negyven nap, a pusztába. Valóban el tudunk vonulni? Egyáltalán mi is ez a kivonulás, és hogyan tehetjük meg, amikor annyi minden történik velünk, amikor annyira zajlik körülöttünk az élet? Fontos volna, hogy naponta néhány csendes percünk legyen, amikor nem szól a rádió és a tévé körülöttünk, amikor magunkra maradunk a gondolatainkkal. Ezek a fontos percek, mert akkor derül ki, hogy igazán mi foglalkoztat, mi az, ami nyomaszt bennünket, amiket meg kellene oldani az életünkben.
Ha csendben maradunk, megérezzük: ezek a gondolatok vadállatként ólálkodnak körülöttünk, ezért is félünk egyedül maradni velük. Félünk, hogy felfalnak bennünket, hogy felforgatják az életünket. És titokban abban reménykedünk, hogy majd megoldódnak. De csak akkor oldódnak meg, ha merünk velük foglalkozni, ha elhagyjuk a félelmet. Ha Jézussal együtt ülünk le a pusztában, megszelídíthetjük ezeket a fenevadakat.
Corona Bamberg, egy bencés apáca Az emberség ára című könyvében ír a korai szerzetesek sivatagba való kivonulásáról, és egyik beszédében így foglalja össze: ,,A kezdeti szerzetesek számára a sivatag az Isten előtt való magányos hallgatás helye, ami egyáltalán nem volt kedélyes. A sivatag az a hely, ahol a jó és a rossz hatalmak összecsapnak. Hittek ezekben a hatalmakban, és érdemes odafigyelni, hogy mi van e hitük mögött. Nem érthetjük meg világunkat, ha ezeknek a hatalmaknak dimenzióját figyelmen kívül hagyjuk. A kezdeti szerzetesek életének lényeges eleme, hogy tudatosan beleálltak a gonosz hatalmak csatájába. Fontos megértenünk, hogy ezek nem patologikus álmok, hanem valóságok voltak. A gonosz hatalmakkal való csatározás a világ alakítását jelentette számukra, ezekben a harcokban az élet valóságával küzdöttek meg. Mindezt Az ostromlott ember című fejezetben próbáltam leírni. Manapság szégyelljük az ilyesmit komolyan venni, de így a valóság egy fontos darabja mellett észrevétlenül megyünk el. Van egy mondás: ha valaki nem hisz a sátánban, eltéveszt valamit. Szent Antal megkísértését Grünewald rettenetes vadállatokkal való küzdelemben festi le, ahogy talán még legrosszabb álmainkban sem éljük meg. Mindezek közepén Antal érintetlenül ül, arca nyugodt, ragyogó, vidám, mellyel a festő jelzi, mi a különleges a démonokkal folytatott küzdelmében. Valóságos, fenyegető, de nem kilátástalan ez a küzdelem. Antal nem egyedül magáért harcol, helyettesítőként küzd, és Jézus győz benne."
Jézusból olyan béke és erő árad, amely békével tölti el a világot. Ő maga a szövetség, melyet megígért Isten Noénak. Nem pusztítani akar, hanem békét. A természettel is békében él. És erre hív minket is, erre a kiengesztelt életre. ,,Higgyetek az evangéliumban" - hirdeti Jézus. Higgyünk a jó hírben, abban, hogy van még öröm és béke a földön. És higgyünk abban, hogy nekünk is kell azért tennünk, hogy megvalósulhasson Isten országa itt a földön.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
     1/63 oldal   Bejegyzések száma: 627 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 851
  • e Hét: 1924
  • e Hónap: 24586
  • e Év: 362583
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.