Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
betegekért
  2023-09-20 11:20:52, szerda
 
  Az Ige mondja: "Mindig imádkozni kell, és meg nem restülni" (Lk 18:1). Ha máskor nem is érzi az ember az ima szükségességét, de akkor biztosan, ha ereje fogy és élete gyertyája már-már kialszik. Az egészséges ember sokszor elfeledkezik a napról napra, évről évre megújuló csodálatos kegyelemről, és nem dicsőíti Istent áldásaiért. Ám amikor megbetegszik, eszébe jut Isten. Amikor az ember ereje kevésnek bizonyul, akkor érzi, hogy szüksége van Isten segítségére. És a mi irgalmas Istenünk sohasem fordul el attól a lélektől, aki őszintén igényli segítségét. Ő a mi menedékünk egészségben és betegségben egyaránt.

"Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz,
Olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat;
Megemlékezik róla, hogy por vagyunk" (Zsolt 103:13-14).
Emberek "az ő gonoszságuknak útjáért,
És az ő hamisságukért nyomorgattattak.
Minden étket utála az ő lelkük,
És a halál kapujához közelgetének" (Zsolt 107:17-18).
"De az Úrhoz kiáltának szorultságukban:
Sanyarúságukból kiszabadította őket.
Kibocsátá az ő szavát és meggyógyítá őket,
És kimenté őket az ő vermeikből" (Zsolt 107:19-20).

Isten most is éppolyan készségesen meggyógyítja a betegeket, mint amikor a zsoltárírón keresztül a Szentlélek ezeket a szavakat mondta. Krisztus ma is ugyanaz a könyörülő orvos, mint földi szolgálata idején volt. Nála gyógyír van minden betegségre és gyógyító erő minden gyengeségre.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
betegekért
  2023-09-20 11:19:10, szerda
 
  ​I​MA A CSODATÉVŐ SZENTHEZ ~ SZENT PIO ATYÁHOZ
Szent Pio atya! Te, akinek a nevéhez annyi csoda és csodás gyógyulás fűződik, imádkozz érettünk és a betegeinkért!
Szent Pio atya! Te, aki Jézus Szentséges Szívének tisztelője vagy, imádkozz érettünk és a világ összes bűnéért és a békéért a Földön, nyerj irgalmat nekünk, bűnösöknek Jézus Szentséges Szíve által!
Szent Pio atya! Te, aki magadon hordoztad Jézus Krisztus öt sebét, segíts nekünk is hordozni keresztünket, és segíts üdvözülni!​ Amen.​
Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat és elviszed Jézus Krisztushoz! Jézus Szentséges Szíve! Benned bízunk, benned remélünk! Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
betegekért
  2023-09-20 11:18:28, szerda
 
  IMA SZENT PIO ATYÁHOZ BETEGEINKÉRT
Szent Pio atya, kérd meg az Atyát, hogy öntse lelkünkbe azt az együttérzést és szeretetet,​ amelyet te is éreztél e lelkek iránt, hogy mi is segítségükre lehessünk fájdalmaik megrövidítésében, áldozataink és imáink által.
Szent Pio atya, te jobban szeretted a betegeket,​ mint önmagadat, mert Jézust láttad bennünket. Te, aki az Úr nevében, csodás módon, meggyógyítottad a betegeket, T​e, aki a testnek az élet, a léleknek a megújulás reményét adtad vissza.
Könyörögj az Úrhoz, hogy megtapasztalhassák a Szűzanya közbenjárását és a te hatalmas védelmedet, és hogy a testi gyógyulás a lelki gyógyulásba menjen át, azáltal, hogy az Örök Atyának kifejezik hálájukat és dicsőítik Őt. Amen.
'Legyen Mária az a csillag számotokra, aki megvilágítja útjaitokat és a biztonságos útra terel benneteket, hogy eljuthassatok a Mennyei Atyához. Legyen Ő az a horgony számotokra, amely a megpróbáltatások idején, szorosan összeköt Vele benneteket.' Pio atya
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
betegekért
  2023-09-20 11:17:41, szerda
 
  Uram, Jézus,
imádlak és hálát adok a hitért, amelyet a keresztségben ajándékoztál nekem.
Te az emberré lett Istenfia vagy, Te a Megváltó Messiás vagy.
Ebben a percben Péterrel akarom mondani: ,,Nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk."
Befogadlak, Úr jézus, a szívembe és az életembe:
azt akarom, hogy Te légy föltétlen Ura.
Bocsájsd meg bűneimet, ahogy megbocsátottad
az evangéliumi béna ember bűneit.
Tisztíts meg isteni Véreddel!
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Betegségben
  2023-09-20 11:16:31, szerda
 
  Hozzád fordulok Teremtő Uram
hallgasd meg földi halandód imáját.
Kérlek Istenem enyhíts a betegek fájdalmán
erősítsd meg hitüket, enyhíts fájdalmaikon!
Annyi sok beteget látok, tudok, köztük
rengeteg gyermeket, ők a te kis ártatlan báránykáid.
Elöttük az élet lenne, sorsuk csak kín, gyötrelem
iszonyatos betegség kínozza, tele vannak fájdalommal!
Könnyeimmel áztatom a templom lépcsőjét ahogyan
ballagok lassan felfelé, bánattal, kéréssel szívemben.
Letérdelek az oltár előtt, mindegy nekem fáj-e vagy sem
saját szavaimmal is kérem, és a Miatyánkot hangosan mondom!
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
betegekért
  2023-07-24 18:13:00, hétfő
 
  Szentséges Szűz, égi anyánk:
Ne felejtkezzél meg a föld nyomoráról
Fordíts jóságos tekinteted a szenvedő betegekre,
A bajokkal küszködőkre, az élet keserűségével teli szívekre .
Könyörülj szeretteinken a sírókon, a szívünkben hozzád fohászkodón.
Mentsd meg a bűnösöket, a tévelygőket, mindazokat akik még
nem ismerik szerető Anyai jóságod.
ÁMEN
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Imádkozzunk együtt-egymásért és minden beteg embertársunkért
  2022-07-24 18:43:14, vasárnap
 
  Ma Jézus Krisztus szenvedésének tiszteletére,és hogy mi is részesülhessünk a föltámadás dicsőségében.

Imádkozzunk együtt-egymásért és minden beteg embertársunkért !

Mindent Isten nagyobb dicsőségére !

Hiszek Egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,született Szűz Máriától kínozták, Poncius Pilátus alatt,megfeszítették meghalt és eltemették alá szállt a poklokra ,harmadnapon feltámadt a halottak közül fölment a mennyekbe ott ül a mindenható Atyaisten jobbja felől : onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.Hiszek Szentlélekben: egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat szentek közösségét bűnök bocsánatát testnek föltámadását és az eljövendő örök életet Ámen.

Mi Atyánk aki a mennyekben vagy ,szenteltessék meg a te neved jöjjön el a te országod ,legyen meg Uram szentakaratod amint a mennyben úgy itt a földön is minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket miképpen mi is meg bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól ,,mert tiéd az ország hatalom és a dicsőség mindörökké . Ámen.

Üdvözlégy Mária kegyelmek Anyja az Úr van teveled,áldott vagy te az Asszonyok között,és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.

Uram Jézus Krisztus fogadd el imáinkat és a Te szeretett Atyádtól kérj számunkra : irgalmat ,kegyelmet ,bűneink megbocsátását a fájó sebeink begyógyulásához erőt és tiszta hitet.
Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Ima a betegekért
  2022-07-23 20:01:35, szombat
 
 
Jóságos Istenem,a betegekért könyörgünk hozzád.

Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
'A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!'

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.
Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.

Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.
Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.

Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Imádság betegekért
  2022-07-19 13:42:38, kedd
 
 
Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:
Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Imádság betegekért
  2022-07-19 13:42:18, kedd
 
 
Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:
Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
2023.08 2023. Szeptember 2023.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 14 db bejegyzés
e év: 108 db bejegyzés
Összes: 8685 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 318
  • e Hét: 4600
  • e Hónap: 20012
  • e Év: 204250
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.