Belépés
koszegimarika.blog.xfree.hu
"Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti."--- "Nem az a fontos, a ... Kőszegi Marika
1955.09.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/37 oldal   Bejegyzések száma: 366 
De miért újkenyér ünnep?
  2023-09-06 08:28:08, szerda
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Augusztus 20 A sötét függönyt Szét kell húzni most
  2023-08-17 08:38:59, csütörtök
 
  Augusztus 20

A sötét függönyt
Szét kell húzni most,
Hogy nelássunk sötéten.
Az ablakot ki kell nyitni,
És a napfényt beengedni.
Ha kinézel, látsz majd csodát,
A teherautók hordják,
Aratás után a búzát.
A jövő évi kenyerünket, nekem
Örömmel tölti el a szívemet.
A földünk újra és újra
Örömöt hoz az életünkben,
Isten áldásával, segítségével.
De van aki a sötét függönytől,
Nem látja a fát az erdőtől.
Várja hogy az égből,
Hulljon az illatos manna,
Pedig elötte áll a jó példa.
Sok kicsi mag tudja élet útját,
Bár jöjjön az orkán nem tér le róla.
A nap mindenkinek ad fényt, meleget
Éjszaka a hold is a csillagok is
Adnak reménységet az embereknek.
Van ki nem látja a gyönyörű földünket,
A vízet, a búzatáblákat, az erdőt a virágos rétet.
Van ki nem tesz semmit ezekért, bár
Csak talpalattnyi kell a jobb létért.
Sok gyalázkodó szeretne más világot,
Ellehet menni és hagyni a jókra
Szép Magyarországot.

Glasz Mária 2023 08.16.

 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Isten éltessen Magyarország! Augusztus 20-án Magyarország!
  2022-08-21 08:32:07, vasárnap
 
  Isten éltessen Magyarország!

"Augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, amely soha nem ajándékba kapta létét, hanem meg kellett küzdenie érte.

Szent Istvánnak bölcsességének köszönhetjük, hogy ma Magyarország erős és büszke európai ország, mely megállja helyét minden ránk leselkedő veszélyben.
Veszély pedig van bőven migráció, világjárvány, háború, válságok fenyegetik országunkat.

Az ünnep erőt ad számunkra mindennapi küzdelmeinkhez. Erőt ad és bizakodóak lehetünk, mert ezer éves történelmünk és mai sikereink is bizonyítékok arra, hogy a magyar nemzetnek van miből erőt merítenie és van mire építkeznie.

Kívánom, hogy lelkesítsen minket az elődök példája. Lássuk meg a jót a jelenben, és kövessük elődeink példáját. Együtt gondoljunk országunk jövőjére, hiszen tudjuk: nemzetünk továbbélése ma rajtunk múlik.

Hittel és összefogással, közösen minden nehézséget le tudunk győzni!

Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!
Legyen így ezer év múlva is!!

Konrát Károly
 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Varga Andreától
  2022-08-21 08:24:58, vasárnap
 
  Szent István király köszöntünk téged.
Segítsd meg hazánkat,szegény magyar népet.
Templomba eljutva összetesszük kezünk .
Mai nap folyamán hozzád esdekelünk.
Máriához száll fel szívbéli sóhajunk.
Betegekért igy fohászkodunk.
Gyógyitsd meg öket ,hogy jobban legyenek.
Mindenkor áldják drága szent nevedet .
Jézushoz fordulunk ,neki hálát adva.
Megköszönjük a kapot áldásokat .
Hála neked Jézus ,hogy fogod a kezem .
Ezen imádságot engedted meg nekem.amen
Varga Andrea 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Isten éltessen Magyarország!
  2022-08-20 09:11:07, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Szent István király imája
  2022-08-20 09:01:08, szombat
 
  Szent István király imája

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram!
Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan
kell örülni a megérdemelt könnyben.
Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság
színtelenségét okosan csillogtassam.
Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni,
s hogyan kell féktelen erővel
egyenesen állni.
Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet,
s alázatosan megadjam magam a léleknek.
Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek.
Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak,
s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak.
Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam.
Ne add meg mindig, amit nagyon kérek.
Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek.
Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni.
Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék,
nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád,
hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád! 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
SÍK SÁNDOR: Szent István-himnusz Az Ó dicsőséges szent Jobb
  2022-08-20 08:52:07, szombat
 
  SÍK SÁNDOR: Szent István-himnusz

Az Ó dicsőséges szent Jobbkéz dallamára)

István király ünnepének
Örvendezzünk keresztények.
Isten adta e napot,
Fel a szívvel magyarok:
Szent királyunk, árva néped
Hódolattal jő elébed.
Légy velünk, légy velünk!
Országodról el ne vedd
A te áldott jobb kezed.
Országunknak építője,
Ronthatatlan Szegletkőre
Építetted e hazát.
Krisztus küldte koronád.
Szent királyunk, megfogadjuk:
Örökséged el nem hagyjuk.
Esküszünk, esküszünk:
Mindörökké az vezet:
Halhatatlan Jobb kezed.
Dicsőséges koronádat
Máriának felajánltad.
Ő vigyáz azóta ránk,
Nagyasszonyunk, Szűzanyánk.
Szent királyunk, esdve kérünk,
Kérd a mennyben most is értünk
Máriát, Máriát.
Útja vesztett népedet
Vigye hozzá szent kezed.
Erényeid fénye - lángja
Szétragyogott hét országra.
A te áldott nyomodon
Szentek földje lett e hon.
Szent királyunk felsír hozzád
Tépett szívű Magyarország:
Légy velünk, légy velünk,
Régi, - jámbor népedet
Támassza fel szent kezed.
Kérjük édes Istenünket,
Kinek súlyos karja büntet,
Ám ha hozzád fordulunk,
Újra védő jó urunk:
Szent királyunk érdeméért,
Rajtunk tartott szent kezéért
Megbocsát, megbocsát
S minden régi jót megáld:
Szentistváni szép hazát. 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Méltó megemlékezést!
  2022-08-20 08:46:10, szombat
 
 Ünnepeljük együtt hazánk születésnapját!

Augusztus 20-án államalapító Szent István királyt, Magyarország Fővédőszentjét ünnepeljük.

Szent István Esztergomban született 969 körül, és a keresztény hitre térve Szent Adalbert püspök keresztelte meg. Az 1000. év karácsonyán királlyá koronázták Esztergomban a II. Szilveszter pápától kapott koronával. Nagyságáról tanúskodik, hogy hatalmát nem egyéni célokra, hanem népe boldogítására használta. Már több mint ezer évvel ezelőtt világosan látta, hogy a magyarságnak csak akkor lesz jövője Európában, ha felhagy a korábbi kalandozó életmódjával, és krisztusi alapokon rendezi be életét. Ez az átalakítás nagyszerűen sikerült a királynak: Szent István, kiemelkedően teljesítette feladatát.
Boldog VI. Pál pápa apostoli levelében - amelyet az Egyház Magyarországon történt alapításának, és egyben Szent István születésének és megkeresztelésének ezredik évfordulója alkalmából írt - a következőképpen méltatja első királyunkat:
A szent király, Szent Adalbertnek lelki fia, a keresztény hit és erkölcs alapján állva, erős lélekkel, maradéktalanul megvalósította azt, amire Isten kiválasztotta: fiatal magyar nemzetének megmutatta és kijelölte azt az igazi utat, amely nemcsak az anyagi javak bőségéhez, hanem egyben magasabb értékű kincsekhez, vagyis a lelki műveltséghez és a természetfeletti kegyelemhez vezet. Mint népének hűséges őre és vezetője azt akarta, hogy az szabad és mindenkitől független legyen. Arra törekedett, hogy azt egy és egységes nemzetté forrassza össze. Önálló államformát biztosított neki, és olyan törvényeket hozott, amelyek a keresztény szellemiségből fakadtak. Egyúttal megszervezte királyságának határai között az első egyházi intézményeket.
Az Esztergomi Érsekségen kívül megalapította a Kalocsai Érsekséget, és nyolc másik egyházmegyét. Ami azonban a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella, és fia, Szent Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor ,,a keresztények ostorának" tartottak, a hithirdetők munája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki.
Szent István tehát hitvalló volt, aki a kereszténységet nem érdekből, nem politikai megfontolásból, hanem meggyőződésből vette fel. Mint uralkodó, tudatában volt Isten előtti felelősségének, valamint annak, hogy hatalmát csak kölcsön kapta Istentől: őbenne a vallásosság és az uralkodó állapotbeli kötelességeinek teljesítése elválaszthatatlanul volt jelen. A legtöbbet mégis az jelentette, hogy ő maga is át volt hatva a keresztény hit és erkölcs tanaival. Intelmeiből sugárzik elhivatottsága, felelősségtudata, alázata és a gondviselés iránti megingathatatlan hite.
Szent István ünnepén kívánom településünk lakóinak, hogy nagy királyunk életpéldájából tudjanak hitet meríteni, és a mindennapok fáradalmaihoz adjon erőt számunkra, hogy nemzetünknek a mennyek országában Szent István király személyében hathatós égi közbenjárója van.
,,Igaz hitnek plántálója,
pogányságnak megrontója,
István király, ki a hitre eljuttattál,
te vagy, aki néppé tettél, törvényt adtál.
Elvezettél az Egyházhoz,
római szent igazsághoz,
országodat Máriának ajánlottad,
halálodkor minden gondját reá hagytad.
Az Istennek trónusánál,
a mennyei szent Királynál,
István király, légy e népnek szószólója
benned bízó magyaroknak pártfogója!"

Tisztelettel és ünnepi köszöntéssel:
Berkes Péter, alsóörsi plébános
 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Szilágyi Domokos: Új kenyér Mosolyog a nyári dél,az asztalon
  2022-08-20 08:44:00, szombat
 
 

Szilágyi Domokos: Új kenyér
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér-
Honnan van az új kenyér?
Három traktor földet szántott,
a vetőgép búzát vetett,
felhő hullatta az esőt,
nap hullatta a meleget.
Szökkent a szár szép magasra,
jött a kombájn, learatta,
learatta, kicsépelte,
a gőzmalom megőrölte,
teherkocsi hazahozta,
anya pedig megsütötte
Mosolyog a nyári dél,
az asztalon friss, fehér
új kenyér.


 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
Foszlós kalács, új kenyér... /Mentovics Éva Foszlós kalács,
  2022-08-20 08:37:21, szombat
 
 

Foszlós kalács, új kenyér...
/Mentovics Éva

Foszlós kalács, új kenyér,
apró magból zsendültél,
szélben ringó zöld ruhába'
álltál a nyár kapujába,
s napfényjárta júniusra
lettél érett aranybúza.
Aranybúza, aranymag,
napsütésben arattak,
majd egy áldott, szép napon
lisztté őrölt a malom.
Tested porló, hófehér,
belőled lesz új kenyér.
Új kenyér és új kalács,
zsemle, vekni... mi kell más?
Kezem gyengéd melege
kelt életre, s reggelre
sül majd kifli meg lepény,
új kenyerünk ünnepén.

 
 
0 komment , kategória:  Aug.20  
     1/37 oldal   Bejegyzések száma: 366 
2024.02 2024. Március 2024.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 69029 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 201
  • e Hét: 1081
  • e Hónap: 3427
  • e Év: 193062
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.