Belépés
koszegimarika.blog.xfree.hu
"Az ember értékét nem az esze,a műveltsége,nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti."--- "Nem az a fontos,a kül... Kőszegi Marika
1955.09.22
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Dicsőség a hősöknek!
  2020-10-06 16:28:59, kedd
 
 
A MAGYAR NEMZET EGYIK NAGY GYÁSZNAPJA 1849. Október 6
AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSE TISZTESSÉGES PER, KIHALLGATÁS NÉLKÜL.

Nagy bűnük volt, szerették hazájukat, bármely nemzet fiai voltak Magyarországért, a magyar szabadságért harcoltak és haltak vértanúhalált.
A tizenhárom tábornokot felségsértés címén halálra ítélték.
Az ítéletet kimondták, de a végrehajtásról nem esett szó. A családtagok már abban bíztak, hogy Ferenc József kegyelmet ad az elítélteknek.
"Október 6-án a pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.

 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk Szabadságharcunk letűnt
  2020-10-06 11:26:47, kedd
 
 

Palágyi Lajos: Az aradi vértanúk

Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed',
Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.
 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Sorsom rémületes – de remélem,hogy férfiasan fogom...
  2020-10-06 09:08:22, kedd
 
  "Sorsom rémületes - de remélem, hogy férfiasan fogom elviselni."

Damjanich János utolsó levele a börtönből Vásárhelyi Jánosnénak - 1849. október 5.

Franz Bott, a brünni városi hóhér még nyár elején csatlakozott a császári hadsereghez, de szeptemberben már fel is mondott: Haynau alatt a munka sok volt, a fizetés kevés. A felmondását elfogadták, de kötelezték rá, hogy Aradon töltse le kéthetes felmondási idejét. Október 5-én közölték vele, hogy másnap kilenc embert kell akasztania. Egyikük, Damjanich János be is hívatta magához. Arra kérte, hogy legyen tekintettel törött lábára, és lehetőleg kevés kínzással ölje meg. ,,Excellenciád meg lesz velem elégedve" - válaszolta Bott. Damjanich tréfálkozva tökfilkónak nevezte hóhérát, és szivarral is megkínálta. Bátorsága mellett éppen ennek a közvetlenségnek köszönhette népszerűségét. ,,Barátainak tartott katonáival azok fáradalmait és szükségeit szívélyesen megosztá, úgy vígságaikban is szinte a pajtáskodásig részt vett" - írta róla később Mészáros Lázár.

Ugyanezen a napon Damjanich személyesen is elbúcsúzhatott feleségétől, ezért nem búcsúlevelet hagyott hátra, hanem ,,Emíliának vigasztalásul" egy imádságot: ,,Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanich." Búcsúlevelét családi barátjuknak, Vásárhelyi Jánosnénak írta, és tőle is azt kérte, hogy lehetőségei szerint gondoskodjon a feleségéről.

"Igen tisztelt nagyságos asszonyom!

Hogy szerencsétlenségem súlyát még jobban érezzem, anyánk ma Temesvárra ment. Nem lehet, nem szabad Emíliát egyedül tudnom, és ezért azzal a kéréssel fordulok magához, kedves nagyságos asszony, tartsa magánál szegényt, míg anyánk távol van. Gyöngéd szíve szavatolja nekem, hogy minden lehető módon gondját viseli a szerencsétlennek. Csak azt az egyet kérem, ne hagyja magára. Az ég áldása vezesse életútján, jó nagyságos asszonyom, és fogadja köszönetem és nagyrabecsülésem mindazért, amit értem és szegény szerencsétlen Emíliámért tett.

Sorsom rémületes - de remélem, hogy férfiasan fogom elviselni. - Mindnyájuknak még egy utolsó istenhozzád.

Arad, 1849. október 5.

A magát nagyra becsülő

Damjanich"

Másnap reggel a törött lábú tábornokot egy szemétszállító szekéren vitték utolsó útjára, s közben is békésen szivarozott. A főtéren a hóhér és Tichy őrnagy várták. Ő korábban együtt szolgált Damjanichcsal, és önként jelentkezett a kivégzések levezénylésére. A tábornokot utolsó előttiként végezték ki. ,,Azt gondoltam már, hogy én leszek az utolsó, pedig a csatában mindig én voltam az első" - mondta, amikor leszállt a kocsiról. Visszautasította a segítséget, és sántítva ment a vesztőhelyre: ,,Hagyjanak csak, a halálba nem kell sietni." Franz Bott nem tudta teljesíteni az ígéretét: a magas termetű Damjanichnak is túl alacsony volt az akasztófa. Mielőtt a kötelet a nyakára tették, a hóhért arra kérte, hogy vigyázzon a szakállára, mert arra mindig kényes volt. Amikor a hóhérsegédek kivették alóla a zsámolyt, a lábait behajlították, hogy ne érjenek a földre. ,,Tichy őrnagy kigyönyörködhette magát kínjaiban: a hatalmas lélek nehezen hagyta el a hatalmas testet" - írta az egyik szemtanú.

Damjanich János imája meghallgatásra talált. Felesége, aki a legtovább élt az aradi özvegyek közül, hatvan évig emelt fővel viselte a sorsát. Pénzéből hadiárvákat és özvegyeket segélyezett, kórházakat támogatott, és minden év október 6-án misét mondatott
az aradi vértanúkért.

 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Tisztelettel emlékezünk... a mai napon
  2020-10-06 09:07:21, kedd
 
 
A MAGYAR NEMZET EGYIK NAGY GYÁSZNAPJA

AZ ARADI VÉRTANÚK MEGGYILKOLÁSA.

TISZTESSÉGES PER, MEGHALLGATÁS NÉLKÜL VETETTÉK ODA ŐKET
A BOSSZÚRA SZOMJAS "ÚRI CSŐCSELÉKNEK"
 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Október 6-án az 1848/49- es szabadságharc utolsó napjai
  2020-10-06 09:05:52, kedd
 
  Október 6-án az 1848/49- es szabadságharc utolsó napjainak tragikus eseményeire emlékezve idézzük fel a hőseink utolsó szavait:
Aulich Lajos:
"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot."
Damjanich János:
"Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."
Dessewffy Arisztid:
"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok...Így parancsolja ezt hazám szolgálata."
Kiss Ernő:
"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük."
Knézich Károly:
"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat."
Láhner György:
"Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!"
Lázár Vilmos:
"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek."
Leiningen-Westerburg Károly:
"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."
Nagy-Sándor József:
"De rettenetes volna az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett."
Poeltenberg Ernő:
"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."
Schweidel József:
"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalmár, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."
Török Ignác:
"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam."
Vécsey Károly:
"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."


 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Kovács Sándor - Október hatodika Gyászos hangulatban
  2020-10-06 08:35:32, kedd
 
 

Kovács Sándor - Október hatodika

Gyászos hangulatban
Írom e sorokat,
Szomorú a kedvem,
Gyászos a gondolat.
A nemzeti zászlót
Fél árbócon látom,
Harsány lobogását
Most hiába várom.
Ott áll fél árbócon,
Nem borzolja szellő,
Takarja az eget
Gyászos őszi felhő.
Gyászoló emberek
Emlékezni jönnek,
Szomorú szemekből
Kifogytak a könnyek.
Elfogytak a könnyek,
Szárazak a szemek,
Egykori könnyekből
Vannak a tengerek.
Könnyek záporától
Áradtak patakok,
Gyászoló tömegben
Én is,most ott vagyok.
Az égre emelem
Két száraz szememet,
Miközben az eső
Csendesen elered.
Hull az őszi eső,
Sűrű cseppek jönnek,
Úgy hullanak alá,
Mint valami könnyek.
Égi könnyek között,
Én most messze járok,
Aradi Vértanuk
Emlékénél állok.
Gondolatban én is
A tömegben vagyok,
Bús,égi könnycseppek
Fejemre hulljatok!
Égen sötét felhők
Ontják a könnyeket.
Áradnak patakok,
Görgetnek köveket.
Azt kérem az égtől,
Jöjjenek bús szelek,
Tudják meg bánatom
A messzi tengerek.


 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Október 6 Tisztelegjünk!
  2020-10-06 08:32:23, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Október 6 Nemzeti Gyásznap
  2020-10-06 08:30:32, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Végtelen út
  2020-10-06 08:29:09, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
Emlékezzünk!
  2020-10-06 08:23:19, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Október 6  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 210 db bejegyzés
e év: 2546 db bejegyzés
Összes: 62870 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1299
  • e Hét: 11846
  • e Hónap: 78772
  • e Év: 803250
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.