Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/26 oldal   Bejegyzések száma: 250 
Megszüntették Tomcattal szembe
  2007-05-31 22:49:23, csütörtök
 
 
Megszüntették Tomcattal szemben a csoportosan elkövetetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt, a 2006. szeptember 18-i események kapcsán indult büntetőeljárást

A Budapesti Nyomozó Ügyészség 2007. május 25-én kelt határozatával, megszüntette Polgár Tamás közismert nevén Tomcattal szemben, még 2006. szeptember 18-án a Szabadság téri eseményekkel kapcsolatban, csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárást, értesítette a Nemzeti Jogvédő Alapítványt dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, Tomcat védője. A határozat rendelkező része szerint a megszüntetésre azért került sor, mert a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem volt várható eredmény.

Amint emlékezetes, az ismert blogger jelen volt a 2006. szeptember 18-én éjszaka a Szabadság téri televízió székháznál zajlott eseményeknél, ahol fényképfelvételeket készített az eseményekről. Másnap blogján élménybeszámolót tett közzé, amelyben egyes eseményekben játszott szerepét túldimenzionáltan adta elő, állítva többek között azt, hogy ő vezényelte a rendőrségi vízágyú elfoglalását, illetve a szovjet emlékmű megrongálásához eszközöket adott.

Tomcat-et blogjának közzétételét követően, 2006. szeptember 19-én vették őrizetbe, majd előzetes letartóztatását rendelték el, amelyet a Fővárosi Bíróság 2006. szeptember 28-án házi őrizetre enyhített, a házi őrizet megszüntetésére csak közel egy hónap múlva, 2006. október 26-án került sor. Emlékezetes, hogy a házi őrizet során a házi őrizet szabályainak betartását rendőrség rendszeresen és több alkalommal zaklatásszerűen végezte. Lefoglalták Tomcat számítógépét is, fényképezőgépét, és egyéb technikai eszközeit, amelyeket szintén csak több hónap múlva adtak részére vissza.

A most megszületett határozat szerint csupán annyit lehetett tényként megállapítani, hogy Tomcat jelen volt Szabadság téren 2006. szeptember 18-án, mint sok más ezer ember, azonban semmilyen bizonyíték nem került elő, amely igazolta volna, hogy ő tevőlegesen részt vett volna a vízágyú elfoglalásában vagy más erőszakos cselekményben. Külön említi a határozat azt is, hogy a rendőrségi vízágyú környékén készült fénykép és videofelvételeket ellenőrzése során megállapítható volt, hogy azokon Tomcat nem látható. Mint emlékezetes Tomcat kihallgatása során a blogjának tartalmával kapcsolatban azt az indokolást adta, hogy blogja a médiaháború egyik oldalát képviseli, amelynek célja az, hogy az ideológiailag befolyásolt tömegsajtóban megjelenő hamis állításokkal szemben ellenpontot képezzen, ennek megfelelően adott esetben rákényszerül arra, hogy egyes történések más értelmezését adja.

A terhére rótt cselekmény meglehetősen súlyos bűncselekménynek minősült, mivel az elkövető öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A megszüntető határozat azt is megállapítja, hogy a Szabadság téri szovjet önkényuralmi szimbólum megrongálásával kapcsolatosan kihallgatott gyanúsítottak sem nyilatkoztak semmilyen terhelőt Polgár Tamás tevékenységével kapcsolatban.

Mindebből tehát kitűnik, hogy Tomcatet a nyomozó hatóságok és bíróságok megalapozatlanul helyezték őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba, illetve azt követően házi őrizetbe. A vele szemben a Szabadság téri szovjet emlékművel kapcsolatosan folyó büntetőeljárásban sem lehet kétséges az, hogy eljárás megszüntetése indokolt, mivel éppen a most meghozott határozat utal arra, hogy a Szabadság téri eseményekkel kapcsolatos részvételére vonatkozóan sem áll rendelkezésre semmilyen bizonyíték.

A sokak által okkal kifogásolt szovjet katonai emlékmű megrongálásával kapcsolatos büntetőeljárást hozzáegyesítették Budaházy György elleni eljáráshoz. Ebben a büntetőeljárásban rajtuk kívül további három gyanúsított is szerepel, de az ő vonatkozásukban sem vált ismertté eddig semmilyen olyan bizonyíték, amely büntetőjogi felelősségüket megalapozta vagy legalább a gyanút megalapozottá tette volna.

A megszüntető határozat végül rögzíti, hogy a Tomcat által írt blog tartalmán túlmenően semmilyen bizonyítékot nem sikerült beszerezni, amely alátámasztotta volna a gyanúsításban foglaltakat, ezért volt szükség a nyomozás megszüntetésére.

A Nemzeti Jogvédő Alapítvány rámutat arra, hogy Polgár Tamás esete nem kivételes jelenség. A tavaly őszi tüntetésekkel összefüggésben folyó felelősségre vonási eljárásokban megfigyelhető az, hogy még számos tüntetővel, jelenlevővel szemben folynak büntetőeljárások anélkül, hogy vádirat benyújtására sor került volna, mindez pedig azt jelenti, hogy a nyomozó hatóságok objektíve nem tudtak nagy valószínűséggel beszerezni olyan bizonyítékokat, amely egyáltalán vádképessé tett volna ezeket az ügyeket. Ebben a helyzetben büntetőeljárási alapelvek helyes értelmezésével - kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető gyanúsított terhére - a nyomozó hatóság akkor jár el helyesen, ha már az egyébként kimerített nyomozási lehetőségek tudatában megszünteti ezen eljárásokat, és nem tartja büntetőeljárás hatálya alatt azon személyeket, akikkel szemben az eljárások folyamatban tartása már nem indokolt.

Szükséges megjegyezni azt is, hogy a szovjet emlékmű megrongálásával kapcsolatosan meggyanúsított személyek között két olyan személy is szerepel, akik közül az egyikről a Budaházy György által már eltávolított szovjet címert kezében tartva készült fényképfelvétel, illetve egy másik személyről pedig egy olyan fotó készült, amelyen kezében kalapácsot tartva úgy csinál, mintha az emlékműre ütne, de valójában ezt nem tette meg. Ezek sem minősülnek olyan súlyú bizonyítéknak, amelyek az elkövetők büntetőjogi felelősségét megalapoznák, ezért a velük szembeni büntetőeljárás megszüntetése is indokolt.

Tomcat jelenleg előzetes letartóztatásban van a rendőrség által a 2007. május 9-i kormányrendezvénnyel összefüggésbe hozott közveszélyokozás előkészülete miatt, amely eljárásban őt dr. Futó Barnabás ügyvéd védi.

Budapest, 2007. május 31.
Nemzeti Jogvédő Alapítvány
www.nemzetijogvedo.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
DEPORT-'56: Dereguláció
  2007-05-31 22:39:32, csütörtök
 
 
DEPORT-'56: Dereguláció

Az 56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-'56) felhívja a magyar társadalom figyelmet arra, hogy a Gyurcsány kormány elképesztő módon ki akarja dobatni a magyar törvénytárból azokat a törvényeket, amelyek például Szent István király, gróf Széchenyi István, Deák Ferenc, Kossuth Lajos emlékét örökítették meg. Továbbá kidobandónak szánja "A honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról szóló" 1896-évi törvényt, valamint "Az 1848/49 évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről szóló" 1948 évi törvényt is. Az úgynevezett deregulációs törvénytervezet az Országgyűlés honlapján a T/3096 szám alatt olvasható.

A DEPORT-'56 akár örülhetne is, hiszen nem szerepel a megőrzendő törvények között a "Budapest főváros felszabadításánál elesett szovjet katonák emlékének megörökítéséről szóló, 1945 évi IX. törvény", amelynek hatályon kívül helyezéséért a DEPORT-'56 népszavazást kezdeményezett. Az összegyűjtött aláírásokat azonban nem adta le hitelesítésre az Országos Választási Bizottságnak, éppen azért mert tudomására jutott, hogy az általa támadott törvény hatályon kívül helyezésére törvényjavaslat született.

A DEPORT-'56 köszöni szépen, de nem ezen az áron kívánja az 1945. évi IX. törvény hatályon kívül helyezését.

A törvényalkotók szándéka annak idején éppen az volt, hogy az utókor tisztelettel emlékezzen neves történelmi személyiségeinkre és az ország, a magyarság sorsát meghatározó eseményeire. Most pedig a Gyurcsány kormány ezeknek a törvényeknek ugyanazt a sorsot szánja, mint a "Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről szóló" 1953 évi I. törvénynek, amelyet a Magyar Országgyűlés 1989-ben hatályon kívül helyezett. Ezáltal ugyanabba a szemétkosárba kerülne Sztálin, István király, Kossuth Lajos, az 1948-as forradalom, és a honfoglalás emléke.

A DEPORT-'56 szükségesnek tartja Alkotmányban rögzíteni, hogy emléktörvényt csak kétharmados törvénnyel, vagy népszavazás eredményeként lehessen hatályon kívül helyezni.

Budapest, 2007. május 28.


Az 56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-'56) az alábbiakban közöl néhány emléktörvényt, amelyeket a Gyurcsány kormány hatályon kívül kíván helyezni:

1827. évi XII. törvénycikk Azoknak nevei, a kik a tudós társaság fölállitására, vagy a hazai nyelv terjesztésére is ajánlatokat tettek, az utókor emlékezete végett törvénybe iktattatnak
1876. évi III. törvénycikk Deák Ferencz emlékének törvénybe iktatásáról
1890. évi III. törvénycikk A gróf Andrássy Gyulának állítandó emlékről
1896. évi VII. törvénycikk A honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról
1898. évi V. törvénycikk Az 1848. évi törvények megalkotása emlékének ünnepléséről
1906. évi XX. törvénycikk II. Rákóczi Ferencz és bujdosó társai hamvainak hazahozataláról
1922. évi XXIX. törvénycikk A soproni népszavazás emlékének törvénybeiktatásáról
1924. évi XIV. törvénycikk Az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről
1925. évi XLV. törvénycikk Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról
1927. évi XXXII. törvénycikk Kossuth Lajos örök érdemeinek és emlékének törvénybeiktatásáról
1938. évi XXXIII. törvénycikk Szent István király dicső emlékének megörökítéséről
1948. évi XXIII. törvénycikk Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről

A DEPORT-'56 felhívja a figyelmet arra, hogy rendkívül nehéz eligazodni az úgynevezett deregulációs törvénytervezetben, mert az úgy fogalmaz, hogy az 1989. október 23. előtt alkotott törvények és törvényerejű rendeletek - a mellékletben felsorolt megjelöltek kivételével - hatályukat vesztik. Tehát csak azok maradnak hatályban, amelyeket a melléklet tételesen felsorol. A kidobásra ítélteket csak alapos kutatómunkával lehet felderíteni. Ennek következtében a törvény elfogadásáról döntő országgyűlési képviselők legfeljebb csak sejthetik majd, hogy valójában miről is szavaznak.

A DEPORT-'56 számára nehezen érthető, hogy miért kellene mondjuk azoknak a neveit kidobni,akiknek a Magyar Tudományos Akadémia létét köszönhetjük? Kit zavar a honalapítás évezredes emlékéről szóló törvény? Mi indokolja István király, Deák, Széchenyi, Kossuth emlékének törlését a magyar törvénytárból? Van .e jogunk hatályon kívül helyezni azt az 1906-os törvényt, amely közel két évszázad után történelmi igazságot szolgáltatott II. Rákóczi Ferencznek és bujdosó társainak, eltörölve az 1715 évi törvénynek a száműzetésükről szóló részét?

A DEPORT-'56 döbbenten fogadja ezeket a törekvéseket.

Budapest, 2007. május 29.


DEPORT-'56: Nyílt levél Sólyom László köztársasági elnök részére

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Az 56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-'56) rendkívül aggályosnak tartja a T/3096 szám alatt az Országgyűlés elé terjesztett deregulációs törvényjavaslatot. A kormány ki akarja dobatni a törvénytárból többek között azokat a törvényeket, amelyek Szent István király, II. Rákóczi Ferenc, gróf Széchenyi István, Deák Ferenc, Kossuth Lajos emlékét örökítik meg, de kidobandónak szánja "A honalapítás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról szóló" 1986. évi törvényt, a Magyar Tudományos Akadémia alapításáról, valamint az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről szóló törvényt is.

A törvényalkotók szándéka az emléktörvények meghozatalával annak idején éppen az volt, hogy ezáltal is örök időkre emlékeztesse az utókort neves történelmi személyiségeinkre, és az ország, a magyarság sorsát meghatározó eseményekre. Most pedig "Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat" indokolása erről a következőket mondja:

"Az 1989. október 23-a előtt alkotott törvények esetében a törvényjavaslat azt az elvet követi, hogy a deklaratív, szabályozási tartalommal nem rendelkező jogszabályokat egységesen nem jelöli meg hatályban maradóként. Mindez értelemszerűen nem jelenti azt, hogy az előterjesztő nem azonosul a hatályban tartani nem javasolt emléktörvények tartalmával, mindössze azt fejezi ki, hogy a jogszabályoknak az életviszonyok szabályozása a feladata, ezért az ilyen tartalommal nem rendelkező normák hatályban tartása jogalkotás-tanilag nem indokolt."

Az érvelés álságos voltát mi sem bizonyítja jobban, hogy a Gyurcsány-kormány ezeknek a törvényeknek ugyanazt a sorsot szánja, mint a Joszif Visszárionovics Sztálin generalisszimusz emlékének megörökítéséről szóló, valamint a Magyar Tanácsköztársaság emlékét megörökítő törvénynek, amelyeket a Magyar Országgyűlés korábban már hatályon kívül helyezett. Másrészt pedig utat nyit az 1989. október 23-a után keletkezett emléktörvények, - például a Nagy Imre mártírhalált halt magyar miniszterelnök és mártírtársai emlékének törvénybe iktatásáról szóló törvény, valamint az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc történelmi jelentőségét megörökítő törvény - hatályon kívül helyezése felé.

A DEPORT-'56 számára felfoghatatlan, hogy milyen indulatok munkálnak egy ilyen elképzelés mögött. Hiszen emléktörvényeink a nemzeti identitás részét képezik. Azért az elgondolkodtató, hogy az emléktörvények túlélték Rákosit és Kádárt is, és csak most kerülnek veszélybe.

A deregulációs törvény logikája szerint István király, II. Rákóczi Ferenc, Deák Ferenc és Kossuth Lajos, továbbá a honfoglalás, valamint az 1848-as forradalom és szabadságharc emléke is ugyanabba a szemétkosárba kerülne, mint Sztálin, és a Magyar Tanácsköztársaság. Éppen ezért a DEPORT-'56 szükségesnek tartja Alkotmányban rögzíteni, hogy emléktörvényt csak kétharmados törvénnyel, vagy népszavazás eredményeként lehessen hatályon kívül helyezni.

Kérjük Elnök Urat, hogy foglaljon állást az emléktörvények ügyében.

Tisztelettel:
Budapest, 2007. május 30.

dr. Szerdahelyi Szabolcs
a DEPORT-'56 elnöke

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A magyar rendőrbotrányokról ír
  2007-05-31 22:37:42, csütörtök
 
  A magyar rendőrbotrányokról írt a FAZ
2007. május 31. FigyelőNet, MTI

Rendőrségi bűncselekmények és titkosszolgálati botrányok árnyékolják be Magyarország és a magyar kormány képét - írta csütörtökön, Magyarországgal foglalkozó kommentárjának címében a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

A német konzervatív újság Magyarország-szakértőjének számító Reinhard Olt balatonőszödi keltezésű írásának elején idézte Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, aki szerint az általa bevezetett reformok első eredményei már érezhetők.

A kormányfő - mint a cikkíró emlékeztetett - abból az alkalomból nyilatkozott, hogy egy évvel ezelőtt hangzott el híres "hazugságbeszéde", amely a Balaton déli partját messze túlszárnyaló visszhangra talált. Az a beszéd, amelyet a miniszterelnök a Népszabadság című lapnak adott interjúban "szenvedélyes hangú igazságbeszédnek" nevezett, az ország legújabb kori történetében az eddigi legélesebb politikai felzúdulásokhoz, illetve az 1956-os népfelkelés véres leverése óta az eddigi leghevesebb erőszakos cselekményekhez vezetett - írta a FAZ.

Gyurcsány kitart

A német lap a továbbiakban emlékeztetett arra, hogy Gyurcsány politikájának és a MSZP-nek a támogatottsága a közvélemény-kutatások szerint azóta hanyatlóban van. Ugyanez vonatkozik a kisebbik koalíciós partnerre, az SZDSZ-re is. A kormányfő szerint ugyanakkor nem zavarja őt, hogy pártjának támogatottsága hosszú idő óta alig a fele a Fidesz támogatottságának, amelynek élén elődje és legfőbb ellenfele, Orbán Viktor áll.

Gyurcsány - mint a FAZ fogalmazott - arra számít, hogy "megváltozik a lapjárás", hiszen a politikában épp olyan gyorsan érhetők el nagy változások, amilyen gyorsan a közvélemény-kutatási eredmények változhatnak. A koalíció egysége szerinte nincs veszélyben, azt nem veszélyeztetik a betegbiztosítási rendszerrel kapcsolatos viták sem.

A német újság figyelemkeltőnek nevezte azt is: a kormányfő a Blikk című bulvárlapnak nyilatkozva eltért az elmúlt évben hangoztatott álláspontjától, amely szerint személyével szemben "nincs alternatíva".

A szerző, Reinhard Olt szerint ez minden bizonnyal nem csupán a közelmúltban tartott MSZP-frakcióülésre vezethető vissza, amelyen a kormány munkájával kapcsolatban kritikus értékelések fogalmazódtak meg. Ugyanakkor - mint a cikkíró fogalmazott - nem kell feltétlenül az esetleges lemondással kapcsolatos megfontolásokat sem kiolvasni az említett állásfoglalásból, noha a közvélemény-kutatások alakulásának további romlása esetén egy "palotaforradalom" a szocialisták körében és - vagy - egy koalíciós válság sem zárható ki.

Égbekiáltó rendőrbotrányok

Gyurcsány még vissza tudta utasítania a frakciónak azt a követelését, hogy állítsa vissza a belügyminisztériumot - írta a német lap, amely szerint a kormányfő kemény szavakkal, illetve személyi döntésekkel képes volt enyhíteni a reá nehezedő nyomáson.

Ezzel összefüggésben a lap sorban felidézte az elmúlt időszakban történt megvesztegetési, adócsalási, lopási, csempészési, megerőszakolási és más bűncselekményeket, amelyeket - mint hozzáfűzte - nyilvánvalóan nem csak a magyar rendőrök és titkosszolgálati alkalmazottak követhetnek el. "Mindez - s néhány más ügy is - égbekiáltó, és nem csak az ellenzék szerint" - hangoztatta a felsorolás végén a FAZ.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ismét a bátorság győzött
  2007-05-31 20:10:50, csütörtök
 
  ISMÉT A BÁTORSÁG GYŐZÖTT: A BRONZKATONA VÉGSŐ ELESTE EURÓPÁBAN - AZ ÉSZTEK ELTEMETTÉK ,,AZ ANTAFASISZTA KONSZENZUST"
2007-05-30. 13:59:12

Május 24-én az Európai Parlament 460 igen, 31 nem szavazattal, 38 tartózkodás mellett támogatásáról és szolidaritásáról biztosította Tallinnt az utóbbi időben kialakult orosz-észt konfliktus kapcsán elfogadott állásfoglalásában.

A Strasbourgban ülésező törvényhozó testület elutasította az orosz hatóságok beavatkozási kísérleteit Észtország belügyeibe. Az állásfoglalás ,,felszólítja az orosz kormányt, hogy folytasson nyílt, részrehajlásmentes párbeszédet a kelet- és közép-európai demokráciákkal a XX. század történelméről és az emberiség elleni bűntettekről, köztük a parancsuralmi kommunista rendszerek által akkor elkövetett bűntettekről is".

A megszavazott szöveg megállapítja: az észt rendőrséget ,,csak szélsőséges esetekben látták erőszakkal fellépni, és az észt igazságügy-miniszter semmilyen rendőrségi kihágást nem állapított meg".

Az állásfoglalás emlékeztet: az észt kormány előzetesen ismertette az emlékmű áthelyezésének tervét az orosz hatóságokkal és együttműködést is kért tőlük, ezt azonban azok elutasították. A képviselők megjegyzik: ,,a kihantolásokat szigorúan a méltóságteljes magatartás nemzetközi előírásainak és normáinak megfelelően végezték el, és az emlékművet egy hivatalos ünnepség keretében és a Hitler-ellenes koalíció képviselőinek részvételével újra megnyitották a temetőben".

Az állásfoglalás emlékeztet a moszkvai észt nagykövetségen történt atrocitásokra, az Észtország elleni hacker-támadásokra, az orosz importkorlátozásokra és a vasúti forgalom orosz részről történt felfüggesztésére is. Az Európai Parlament szerint ,,Észtországnak mint az EU és a NATO független tagjának joga van tragikus közelmúltjának értékelésére, amely függetlenségének az 1939-es Hitler-Sztálin paktum eredményeként való elvesztésével kezdődött és egészen 1991-ig tartott".

Az EP ,,támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja a demokratikusan megválasztott észt kormányt a rend, a stabilitás, valamint a jogállamiság minden észt lakos számára való garantálása érdekében tett erőfeszítéseiben", és ,,megengedhetetlennek tartja az orosz hatóságok Észtország belügyeibe való beavatkozásra tett különböző kísérleteit".

A parlament ,,elítéli Oroszország arra irányuló kísérleteit, hogy külpolitikájának eszközeként gazdasági nyomást fejtsen ki Észtországra, és felszólítja az orosz kormányt, hogy normalizálja a két állam közötti gazdasági kapcsolatokat". Noha a hazai sajtóban a hatalmas Oroszországgal szemben kiálló Észtország páratlanul bátor tettének európai támogatása érthetetlen módon alig kapott teret, annak világrengető hatását érdekes módon - noha visszakézből - a szocialista EP-képviselő Hegyi Gyula a Népszabadság című lap május 2-i számában A Bronzkatona bosszúja című cikkében már így fogalmazta meg:

,,Az észt függetlenség kikiáltásakor még keveseknek jutott volna eszükbe a lebontása, hiszen a demokratikus és antifasiszta konszenzust akkoriban nem illett megkérdőjelezni."

Hegyi cikkében segítségül hívta Tom Lantost, az amerikai képviselőház külügyminisztérium bizottságának elnökét, aki elítélt a tallinni szoborbontást. Azaz az egy milliónál alig népesebb Észtország nem csak Oroszországgal, de Amerikával is ujjat húzott. De még ez sem elég, mint Hegyi írja: Tallinn nem csak a világ egyetlen szuperhatalmával, az orosz medvével, de még az 1945 utáni konszenzusos világrenddel is szembe fordult: ,,Kelet-Európában, ahol az emberek a bőrükön érezték a szovjet megszállást, nyilván nehezebb elfogadni ezt a konszenzust.

S a Szovjetunióhoz csatolt Baltikumban nyilván még nehezebb, mint Magyarországon. De csakis ez a konszenzus, az 1945-ös antifasiszta győzelem feltétlen tisztelete vezethet el minket a nyugati demokráciákhoz történő valódi - szellemi, politikai és történelmi - felzárkózáshoz... A nukleáris elrettentés egyensúlya előtt jelentős része volt abban, hogy a volt szövetségesek között nem tört ki egy újabb, harmadik világháború.

Kibékítette egymással a francia és a német nemzetet, s 1990 lehetővé tette térségünk beépítését is a nyugat-európai intézményekbe". Ennyi hendikeppel - gondolhatnánk - még senki nem indult egy eleve reménytelen csatába: nagyhatalmak, antifasiszta, ,,demokratikus" ideák, kelet-nyugati konszenzus, a harmadik világháború elkerülése, francia-német megbékélés és térségünk európai integrációja ellen. Kivéve az észteket.

Akik ledöntötték lábáról a Bronzkatonát, hogy temetőbe helyezzék. Ledöntötték, mert nekik, az észteknek, a Bronzkatona tömeggyilkosságot, totális elnyomást, deportálást, népirtást és a kommunista rémuralom minden borzalmát jelentette. Teljes joggal. Tették azt annak ellenére, hogy az észtországi lakosság egy harmada orosz és annak ellenére, hogy az észt gazdaság messze jobban függ az orosztól, mint a magyar. Pedig - a szocialista képviselő megfogalmazása szerint - ezzel az észtek igen, igen veszélyes területre merészkednek, egyszerűen felrúgva a nagy antifasiszta-antirasszista várat:

,,Elemi érdekünk, hogy minden habozás és mellébeszélés nélkül az 1945-ös demokratikus újrakezdésre épülő nyugati, antifasiszta és antirasssizta közmegegyezést fogadjuk el történelemszemléletünk alapjaként... Ne hagyjuk, hogy amikor ez az álmunk teljesülhetne, rossz ösztöneink visszalökjenek minket valami zavaros kelet-európaiságba. Semmit sem nyerünk és nagyon sokat vesztünk azzal, ha minket is besorolnak a nyugati tolerancia befogadására alkalmatlan 'eltorzult és zsákutcás' kelet-európai nacionalisták közé. (Például egyszer és mindenkorra eljátsszuk az esélyt, hogy a határon túli magyarokért sikerrel kiállhassunk.) Ha az észtek békén hagyták volna a Bronzkatonát, akkor ez annak a jele lett volna, hogy bölcsen felül tudnak emelkedni a tragikus múltjukon. De mert lebontották, visszahúzza őket abba a zavaros múltba, amelytől szabadulni szeretnének".

Az észtek lépése valóban félelmetes volt, a szónak minden értelmében. Hogy a legforróbb napokban mennyire az volt, arra jellemző volt, hogy a magyar néppárti delegáció milyen óvatosan nyúlt a ,,témához", a dolgok néven nevezése nélkül: mint a lapunknak Brüsszelben nyilatkozó Szíjjártó Péter, a Fidesz szóvivője azon kérdésünkre, hogy Észtország számíthat-e a Fidesz, illetőleg a párt európai parlamenti képviselőinek következetes és gyakorlati támogatására, ha az Oroszországgal kirobbant konfliktusában az unió megosztottan reagál, Szíjjártó azzal felelt, hogy pártja ,,mindig is a szabadságért küzdők oldalán állt és áll, valamint a diktatúra ellen van".

Ugyanazon a napon a magyar néppárti delegáció szolidaritási nyilatkozatában éppen úgy nem nevezte néven a Bronzkatonát, azaz a szovjet elnyomás emlékművét és annak eltávolítását, mint Szíjjártó Észtországot, hanem hosszasan a gázár-vitáról értekezett, és a ,,közös európai energiapolitika megteremtésének fontosságára és sürgősségére" hívta fel a figyelmet.

Másnap, május 5-én azután Laima Liucija Andrikiené, az Észtországhoz hasonlóan parányi Litvánia európai parlamenti képviselője Az Észtország elleni orosz lépések az egész unió ügye című, Tallinnt támogató nyilatkozatában már nem csak Észtországot, de az orosz ellenlépéseket kiváltó okot - vagyis a szovjet katona bronzszobrának eltávolítását a város közepéből - minden köntörfalazás nélkül megnevezte. A lavina ezután feltartóztathatatlanul megindult.

Jacek Saryusz-Wolski, az Európai Parlament külügyi bizottságának lengyel elnöke május 7-én már azt jelentette ki, hogy ,,Az Észtország elleni támadások egyenlők az Európai Unió elleni támadásokkal" és nem egy szocialistát, liberálist, zöldpártit és kommunistát nyilvánvalóan ingerlő hangon hozzátette: ,,Észtország úgy dolgozza fel 4 év náci terrorját és 48 év szovjet terrorját, ahogyan akarja". Az Európai Parlament Észtország mellett lándzsát törő későbbi kiállása mellett azonban az alaphangot kétségtelenül Joseph Daul, az Európai Parlament legnépesebb frakciójának, a néppártiaknak vezetője ütötte meg, amikor a Le Monde 2001. szeptember 12-i számának emlékezetes vezércikkének angolul kinyomtatott címére utalva (,,We are all Americans"), kimondta:

,,Ma mindannyian észtek vagyunk, amikor kifejezzük mély aggodalmunkat és mérgünket Moszkva magatartásával szemben egy tagország felé, amiért Észtország eltávolította fővárosából a szovjet érából származó emlékművet".

Amihez Daul habozás nélkül tette hozzá:

,,Az orosz vezetés súlyos hibát követ el, ha azt hiszi, hogy az európaiak megosztottak lesznek".

Vagyis feladatunk, folytatta Daul, hogy kiegyensúlyozzuk az európai történelmet, amely egészen mostanáig egyoldalú volt és amelyben nem vették figyelembe azt, ami Közép-Kelet-Európában történt. Tehát ezzel nem aláásunk valamit, hanem így garantálhatjuk csak azt, hogy ilyen szörnyű diktatúrára ne kerülhessen ismét sor.

A ,,hazudjuk a rémuralmat szabadságnak" paradigmájára épülő kelet-nyugati konszenzus helyett a Bronzkatona eltakarítására szavazó észtek motivációját Tunne Kellam a szovjet hódoltság idején bátor kiállásáról ismert észt európai parlamenti képviselő - az Észt Enciklopédia egykori főszerkesztője - május 12-én lapunknak adott interjújában így indokolta:

,,...mindazon nemzeteknek, amelyek szenvedtek a szovjet kommunista totalitariánus uralom idején, feladatuk, hogy változást idézzenek elő abban a magatartásban, amit az Európai Parlament azon határozata fejezett ki nagyon jól, amely két évvel ezelőtt a II. világháború következményeiről szólt. Ebben teljesen egyértelműen áll az, amely szerint annak ellenére, hogy a Vörös Hadsereg szerepet játszott a Hitler fölött aratott győzelemben, Kelet- és Közép-Európa számos nemzete nem élvezhette a szabadságot, hanem az új megszállás és diktatúra alatt kellett szenvedniük...

Vagyis feladatunk, hogy kiegyensúlyozzuk az európai történelmet, amely egészen mostanáig egyoldalú volt és amelyben nem vették figyelembe azt, ami Közép-Kelet-Európában történt... Ez része az európai integrációnak. Eddig számos nagy nyugat-európai ország azt az álláspontot képviselte, hogy gazdasági és politikai téren együttműködünk, de 'múltjukkal nem foglalkozunk, mert az magukra tartozik.' Márpedig múltunk egyértelműen az integrációs folyamat része.

Csak azt lélektani integrációnak nevezném." Ilyen hangulatban, ilyen háttérrel, ekkora tétekkel került sor az Európai Parlament előtt fekvő, Észtországot támogató határozat vitájára. Elsőnek a zöldpárti/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának nevében Daniel Cohn-Bendit és Monica Frasssoni olyan módosítást terjesztett elő, amely felszólítja az észt hatóságokat, hogy vizsgálják ki ,,hatékonyan és részrehajlásmentesen a rendőrségi brutalitás, a túlzott rendőri erő alkalmazása, és a rendőrség által alkalmazott kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód valamennyi állítólagos előfordulását, és az esetleges jogsértések áldozatait részesítsék hatékony jogorvoslatban".

A rágalmazással egyenértékű módosítás szövegét az Európai Parlament 309:88 arányban 133 tartózkodás mellett elutasította. A két magyar liberális ,,szétszavazott": míg Szent-Iványi a Cohn-Bendit indítvány mellett tette le voksát, Mohácsi Viktória ellene. Természetesen a módosítás elvetése mellett szavaztak a jelen lévő magyar néppártiak is, míg a magyar szocialisták a szemérmes tartózkodást választották. Ezután került sor a szavazásra két, az eredetileg is a tervezetben szereplő bekezdésről.

Az első forduló a negyedik bekezdésről szólt, amely elsősorban aggodalmat fejez ki a moszkvai észt nagykövetség védelmére tett lépések elégtelensége miatt és felszólítja az orosz kormányt, hogy minden esetben tartsa tiszteletben a diplomaták védelméről szóló Bécsi Egyezményt. Ezt a bekezdést 498 szavazattal fogadták el 5 ellenében. Az öt között volt a liberális Szent-Iványi István. Tizennégyen tartózkodtak, közöttük két szocialista.

Egyikük Dobolyi Alexandra. A végszavazás előtt azután az ötödik bekezdés sorsáról döntöttek, amely elítéli Oroszország kísérleteit, hogy gazdasági nyomást fejtsen ki Észtországra. E bekezdést 491-en fogadták el 21 tartózkodás mellett. A tartózkodók táborát ezúttal is a szocialista Dobolyi Alexandra szaporította. A határozat a végszavazáson 460 igen és 31 nem voksot kapott. 38-an tartózkodtak.

A tartózkodó egyetlen magyar szavazat a szocialista Dobolyi Alexandrától érkezett. Hegyi Gyula a jelek szerint nem mert kiállni Európa színe előtt a Népszabadságból korábban feltörő ,,antirasszista" sikolya mellett, holott elutasított módosításnál még a kommunistákkal, a zöldekkel és a szabad szövetségesekkel együtt próbálkozott Európa, az észtek, a történelmi igazság, a demokrácia, a gyengébbel vállalt szolidaritás és a kettős mércén alapuló hamis konszenzus végső elvetése ellen menetelni.

Utóirat: A Szabadságnak nevezett téren egy betiltott jelképpel éktelenített emlékmű kétszer négy év jobboldali kormányzás ellenére még ma is ezt az Európában most elvetett hamis konszenzust jelképezi. Ezért is mennie kell.

Lovas István

[Forrás: Magyar Nemzet]
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ferenc testvér őszintén akar é
  2007-05-31 20:09:06, csütörtök
 
  Olvasói levél:
*****
Őszintén akarok élni.......

Ferenc testvér őszintén akar élni, ...... ........... .....csak sajnos velünk!


http://www.youtube.com/watch?v=1RFOOyDQ6Vc





JobbINFO: http://jobbinfo.tvn.hu
J-ZONA: http://hirportal.uw.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ma született bárányok és a mun
  2007-05-31 20:07:49, csütörtök
 
  MA SZÜLETETT BÁRÁNYOK - ÉS A MUNDÉRBECSÜLET???
2007-05-31. 16:01:04

Mi tagadás, mint ahogy manapság a társadalom is megoszlik a magukfajta és a magunkfajta között jobb és baloldaliság nélkül, úgy a rendőrségi állományon belüliek véleménye és erkölcsi érzéke is. A mundérbecsületet meg kell védeni. Több kevesebb sikerrel ugyan, mert október 23-tól, tekintve az utóbbi eseményeket, mára a rendőrség nem a népet, hanem a hatalmat védő erőszakszervezetté vált.

A rendőrség, mint 90 %-ában férfi alakulat, állományában vannak tisztességes, hivatástudattal rendelkező emberek, de vannak úgymond balhés természetûek is, akik a mundérral visszaélve kiskirályoknak hiszik magukat. De hát az is igaz, hogy addig jár a korsó a kútra.........

Elképzelhető, hogy ha kiderültek a mostani események, ennek hatására még mik fognak kiderülni? És hány éve ûzhetik ,,kisded" játékaikat rendőr ruhába bújva azok, akik még úgy hiszik, hogy csendben lapíthatnak? De meddig?

Nem vitás, hogy jó érzésû emberek mindaddig nem hiszik el, hogy léteznek ilyen megátalkodott erkölcsû és becsületû hernyók, míg szembe nem találkoznak velük, és a tényekkel. Eléggé traumatikus ,,élmény", ha csak egyetlen hímnemû követ el erőszakot egy nőn, de még megrázóbb és megalázóbb, ha akár ketten, és a másik három nézi. ,,Harcedzett" prostik is megsínylik az ilyent, ha előfordul velük.

Vajon mi késztet egy férfit, hogy erejét egy fizikailag gyengébb nő felett fitogtassa ilyenformán? Önbizalom hiány? Önkontrol hiány? Kisebbségi érzés? Szexuális zavar? Perverzitás? Ezekre csak egy szexológus tudna választ adni, minden esetre az ilyen elmebeli állapot kívánnivalót hagy magaután. Vajon milyen alkalmassági teszten estek keresztül ezek az emberek, hogy nem lehetett kiszûrni pszichikai alkalmasságukat? Vagy amennyiben a miniszterelnökféleség megengedhet magának etikátlan, becstelen dolgokat büntetlenül, úgy talán megengedhet magának a rendőri alkalmasságot elbíráló (háta mögött a hatalom támogatásával) - talán balhés beállítottságú - bizottság is bizonyos dolgokat a hatalom kiszolgálása érdekében?

Temérdek megválaszolatlan kérdés merül fel az emberben. Gyanítom, hogy az elmúlt időszak rendőri visszásságai csak a becsületes értékrenddel bíró rendőrökben kelt szégyenérzetet, az elkövetőkben azonban nem, de talán, mint hasonszőrûekben, feljebb sem.

,,Szolgálunk és védünk!"

Szolgálunk és védünk?! Nem! Inkább a ,,Térdelj és szopj"! - tette nyilvánvalóvá az ,,alulról" jövő a kormányszerûség álláspontját.

És vajon mi késztet öt emberből hármat arra, hogy csendes szemlélője legyen az eseményeknek? Egyiknek sem volt józan esze? Egyiknek sem volt erkölcsi nívója a mundér alatt? Egyik sem gondolta át, hogy ha nő családtagjaival történne ilyen, vajon ugyanolyan csendesen szemlélődne? Vagy talán megzsarolták őket, hogy fogják be? Majd kiderül. Eddig ellentmondásokba keveredtek, hogy itt voltak, meg ott, nem úgy volt, ahogy volt, s a sértett kínálkozott fel, sőt még mintha le is fizette volna őket a ,,szolgáltatásért", elmondásuk alapján. Undorító gátlástalan arcátlanságuk. Minden esetre nekik személyiségi jogaik vannak csuklyával a fejükön, arcukat sem merték vállalni, amikor mint a rühes kutyákat, szíjon vezették be őket a kocsiból. Milyen érdekes, hogy az ,,eseménynél" nem volt szükségük csuklyára! Tán akkor gyakorolták ,,személyiségi jogaikat", csak másképpen!?

Mint mondani szokták, minden rosszban van valami jó. Történetesen a média már hosszú évek óta ,,edzi" az ifjúságot a könnyelmû, léha életmódra, a szexuális szabadosságra, s ennek ,,köszönhető", hogy ez a fiatal lány túltéve magát a megrázkódtatáson, szégyenérzeten, és súlyos lelki traumán, feljelentést tett. És vajon miért hazudna? Hiszen egy nő sem talál ki ilyesmit, csupán csak azért, hogy megússza az esetleges közúti szabálytalanság következményeit. Ügyvédje nem csak okos, de meglátásom szerint rendelkezik józan paraszti ésszel is. Nem adja ki a birtokában lévő bizonyítékokat, nem hagyja magát kikérdezni. Igaza van. Ezzel szemben a sztárügyvédek á.: 40.000 Ft/óra (ha csak nem emeltek maguknak fizetést) munkadíjért bugyuta feltételezésekkel akarják kivédeni a nyilvánvalót a TV nyilvánossága előtt. Visszataszító!

Köztudottan meg kell ,,gyónni" az összes disznóságot az ügyvédeknek, máskülönben nem lesz sikerélmény. Mármint az ügyvédnek.

Eléggé csodálkozom dr. Nagy Katalin ügyvéden is.

Ugyanis!

Hogy egy férfi (minden sértő szándék nélkül) valahol ott a tudatalatti szürkeállományában utódlási kényszeres ,,ösztönlény", az egy dolog. De hogy egy nő, egy sztárügyvéd, akinek feltehetően nem kenyérre kell a ,,munkadíj", csodálkozom. El is utasíthatta volna a felkérést, egyrészt női együtt-, és jóérzésből, másrészt azért is, mert nyilvánvalóan tudja az igazságot. Vajon, ha vele, lányával, vagy húgával történt volna meg ez az eset, akkor is jelentéktelen momentumokra igyekezne a hangsúlyt fektetni? Azon meditálna vajon, hogy hogyan fér el a hátsó ülésen négy ember? Megáll az ész! Ebből is tisztán látszik, hogy a pénzimádat felülírja mind a jóérzést, mind pedig az igazságérzetet. Hiszen manapság a jog köszönőviszonyban sincs az igazsággal. Justitia szeme be van kötve, de ezzel együtt súlyos egyensúlyzavarban is szenved. Nem látja, de nem is érzékeli, hogy egyik serpenyőjében súlyos bankók himbálóznak, mintegy felborítva az egyensúlyt.

No és az Etikai Bizottságok? Főleg a parlamenti!

Elméletben ugyan léteznek, de a gyakorlatban pontosan az etikátlanok akarják alkalmazni mosva kezeiket saját hatalmi érdekeiket védve azokkal szemben, akik nyilvánosságra hozzák a frankót.

Visszatérve a sértett ifjú hölgy esetére kívánom, mint nőtársamnak, hogy járjon sikerrel! Kellőképpen vértezze fel magát lelkileg a kínos, intim jellegû bírói kérdésekre, és harcoljon az igazáért ügyvédjével együtt!
Sok sikert kívánok!

TKE

[Forrás: Kovács Erzsébet]
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nyílt levél Áder Jánosnak!
  2007-05-31 19:55:41, csütörtök
 
 
Nyílt levél Áder Jánosnak!
2007.05.30. 18:37:03 UDK.hu

Kedves Janó!

Ne katapultálj Brüszelbe, gyere az ÚDK-ba! Építsük fel újra a jobboldali többpártrendszert!

Janó, együtt érzünk veled! Évekig hátadon vitted a frakciót, és mit kaptál érte? Hátba szúrást Viktortól. Próbáltad Schmidt Máriával a Viktor által kijelölt utat szélesíteni? Ezt a nagybetűs PÁRT úgy értékelte: letértél az útról.

Ugye milyen rossz számkivetettnek, üldözöttnek lenni? Akik korábban szemvillanásodra ugrottak, most nem mernek kiállni melletted.

Ugye most már megérted, hogy a "jobboldalt" két részre lehet osztani? Az egyik része a Fidesz langymelegében ül tagként, vagy gyarapítja a csicska szövetségesek kórusát. A "jobboldal" másik része pedig a Fidesz üldözötteinek seregét képezi.

Most már talán megérted, hogy a szétvert (leszalámizott) pártok volt tagjai, szimpatizánsai, a jobboldali egypártrendszertől épp úgy irtóznak, mint a kommunisták egypártrendszerétől.

Janó, a jobboldali egypártrendszer bolsevík kialakítása a Te kezed munkája is. És most a "bolsevík gépszíj" téged is elkapott. Mi mégsem kárörvendünk, hanem együtt érzünk veled, pedig lehet, hogy politikailag közelebb állunk Viktorhoz, mit hozzád. De mi melléd állunk, mert megaláztatást szenvedtél csak azért, mert mertél önállóan gondolkodni.

Tudjuk, hogy most Brüsszelbe akarsz katapultálni. Mi azt kérjük, ne tedd! Gyere az ÚDK-ba! Igaz, az ÚDK-ban nincs 2 milliós havi fizetés, mint Brüsszelben, sőt mi a saját pénzünket tesszünk az ÚDK-ba, hogy működhessen. Mert van egy küldetésünk: a jobboldali többpártrendszer újraépítése Magyarországon. Gyere segíts!

2007. május 30.
Barátsággal az ÚDK ügyvivői
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Grandpierre K. Endre (1916-200
  2007-05-31 19:54:53, csütörtök
 
 
Grandpierre K. Endre (1916-2003): KIRÁLYGYILKOSSÁGOK

HOGYAN HALTAK MEG A MAGYAR KIRÁLYOK?

A mű előtörténete:

Halmozódó házi kézirattára számára a szerzőnek újabb fölöttébb izgalmas műve készült el. Barátai rábeszélték, tegyen újabb kísérletet. Mért is ne? Próba - szerencse! Lelkes kiadó is akadt. Nosza rajta! Beszereztek minden szükséges iratot, szaklektori, irodalmi lektori, politikai lektori szakvéleményt, ajánlást, és a reménybeni kiadó benyújtotta a minisztériumnak, de az - minden előírás, jog, kikötés teljesítése ellenére - az engedély kiadását megtagadta. Így aztán csak a formális rendszerváltozás után, 1991-ben kerülhetett sor a Királygyilkosságok kiadására.

Akárcsak a Zrínyi- könyv a történelmi kriminalisztikát, történeti nyomozástant, úgy ez a mű is új műfajt teremtett a történelmi megrázkódtatások és orgyilkosságok sorának, valamint a történelem merőben ismeretlen ritmikájának egy ezredév összehasonlító adatainak logikai megvilágításának módszerével.

Bírálatok, olvasói - írói megnyilatkozások:

"Olvasom Grandpierre K. Endre "Királygyilkosságok" című könyvét. A szerző egy megszállott fanatizmusával kutatja a magyar történelem homályos pontjait, titkait. I. Istvántól kezdve királyaink többségéről bebizonyítja, hogy nem természetes halállal haltak meg, általában méregkeverők végeztek velük...

A tényeket, adatokat a Képes Krónikából és más forrásokból veszi, olyan forrásokból, amelyekből történészeink is merítenek, amióta csak van történettudomány Magyarországon...

Lebilincselő logika. Shakespeare királydrámái emlékkönyvi beírások ezekhez a kegyetlenkedésekhez és cselszövésekhez képest... Számomra az az elképesztő, hogy én is teljesen bezsongtam olvasás közben. Van-e még Magyarországon kívül olyan hely, ahol ezeréves bűnügyek normális embert (ez lennék én) izgalomba hoznak? Van-e még ilyen tisztázatlan történelem, mint a miénk? Több mint ezer éve eldöntetlen ügyek, befejezetlen rágódások élnek bennünk."

Csaplár Vilmos író: Méregkeverők ígéretföldje.

"Azok" nem adták ki, "ezek" nem terjesztik... A könyv (Királygyilkosságok) nem túl vastag, de rendkívül súlyossá teszi az, ami benne van.

Grandpierre K. Endre író egy valóban merész kötettel járult hozzá a magyar történetírás reformjához, és igazában maga sem csodálkozik azon, hogy bezárultak előtte az ajtók. Három történész véleményét kérdeztük a "Királygyilkosságok"-ról, ám miután egyikük sem olvasta, kitértek a válasz elől, sőt nevük mellőzését is kérték."

Reform: A politika nem építhet szívrohamra.

"Csodálattal és elismeréssel gondolunk Grandpierre K. Endrére történelmünk eddig eltitkolt eseményeinek olvasása után. Már jól ismerjük ezt a kiváló kutatót, mert a Fekete hóesés c. könyvében - ahol leírja Zrínyi meggyilkolásának körülményeit - bebizonyította, hogy el kell ismernünk őt korunk legkiválóbb történelmi nyomozójának.

A "Királygyilkosságok"-ban oly következetességgel és alapossággal deríti fel a titkokat és közli az írott bizonyítékokat, hogy az olvasóban önkéntelenül felébred a vádemelés...

Grandpierre K. Endre nagyszerű módszerét maguk a történelmi események bizonyítják, mert e módszer segítségével valóban fel van göngyölve 1000 év "titkos-titkainak" sorozata és a "történelmi nyomozó", vagy helyesebb talán így: az "1000 év királygyilkosságaiért vádat emelő történelmi ügyész" igazságra való törekvésének legjobb bizonyítéka könyvének az a végső fejezete, melyben felfedi azt a titkot is, hogy milyen volt "Az utolsó Habsburg-király titokzatos halála."

Prof. Badiny Jós Ferenc

Ezt a könyvet "csak lefekvés után olvasom, mert akkor van a legnagyobb csönd, és az első részt már vagy ötször átolvastam, de oly egyedülálló nyelvezettel írod és meglátásaid annyira nagyok, hogy az ember, ha teljesen kísérni akar azon az úton, amit megírsz követendőn, akkor megint és megint vissza kell lapoznia és többször elolvasnia, mert olyan látnoki szemmel kíséred, magyarázod, szinte képszerűen lerajzolod az eseményeket, hogy az ember, mintha közvetlen tanúja lenne az eseményeknek... oly csodás tollú ember vagy... tragédiánk, hogy nem lehetsz ott minden asztalon, minden könyvtárban."

Bajtsí László, Ausztria

Mindez azonban mit számít? - a semminél semmibb azok számára, akik a könyvek sorsát, terjesztését vagy megfojtását a markukban tartják. Egy egész írónemzedék fekszik kiütve a padlón. Nem is ott, a padló alatt! Nem is egy írónemzedék - valamennyi! Nemzeti hagyományaink egésze a porban.

Sutba az érdemes művekkel - elő a salakkal! (Noha a történelmi igazság és a nemzeti szellem kérdésében - ezt ezer év drámai tényei tanúsítják - nincs, és nem lehet alku, mert akkor veszésnek indul az ország.

*
Tisztelettel adózunk Grandpierre K. Endre munkásságának és felkérjük azokat, akik a magyarság javáért cselekedtek és cselekednek, önéletrajzukkal a szerkesztőség postacímén vagy az alábbi villanyposta címen jelentkezzenek a Grandpierre K. Endre baráti társaságba.

Grandpierre Attila
grandp@ella.hu
Grandpierre.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nem hagyhatom szó nélkül egy m
  2007-05-31 19:50:31, csütörtök
 
 

NEM HAGYHATOM SZÓ NÉLKÜL EGY MONDATBAN

A tartalomból: Markó Béla legújabb kétségbeesett fuseréiból

Legfelső vezérünknek - most, hogy megkezdték a román hatóságok a furcsa
pénzei eredetének vizsgálatát - a zugkiadója kutyafuttában kiadott egy
kötetet, Markó legszebb 1989 előtt írt szonettjeiből, amelyek már
megjelentek könyvformájában ezelőtt is.
(Az ígéret gyerekvers kötet volt, de hát, amíg a meg nem írt versekért és a
rosszul csinált politikájáért hajkurászta a pénzt a költő úr, addig nem
jutott ideje a múzsával enyelegni.)
"Az RMDSZ szorosabb párbeszédet kezdeményez az egyházakkal" - jelentette ki
Markó Béla.
Ezzel a főgurú bevallotta, hogy eddig jelentéktelen lazasággal kezelte az
egyházakat a szervezet.
A múlt pénteken mondta diktátorunk Kézdivásárhelyen a sajtónak:
"Az EU-s választások csakis a mi (RMDSZ, sz.m.) felelősségünk, nem a Tőkés
Lászlóé
vagy a magyar választóké."

Egypártunk "csodásan" működik a nép nélkül is.

Mikháza, 2007-05-30
(to)








JobbINFO: http://jobbinfo.tvn.hu
J-ZONA: http://hirportal.uw.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A teljesség igénye nélkül - d
  2007-05-31 19:47:24, csütörtök
 
 
A teljesség igénye nélkül - de végre valaki összeírta


Guruló dollárok, guruló márkák

Úgy gondoltuk, összegyujtjük, - a teljesség igénye nélkül -, az MSZP
SZDSZ-hez kötheto botrányokat és tolvajlásokat. A jobbosoknak jó
szórakozást, a balosoknak hangos visítozást kívánunk.

- Tocsik-Szokai-botrány
- Politikatörténeti Alapítvány-botrány
- Kossuth Könyvkiadó-botrány
- Hotel Panoráma-botrány
- Ifjúsági Lapkiadó-botrány
- Környezetvédelmi Alap-botrány
- Bokros Lajos búcsúpénze
- Horn-villa
- Exporttámogatás-botrány
- Ok-Tat-botrány
- Diplomatawhisky-botrány
- Káosz a Tb-nél
- CM-Klinika-botrány
- Over-botrány
- TB székház-botrány
- Olajgate-botrány
- Nyírfa-botrány, zsurki vodkagyár
- Xénia-botrány
- Szdsz székház-botrány
Vecsési számlagyár, MNB adósságcserének elnevezett bankári muvelete
(3500milliárdFt)
- Bp.Bank-botrány Cw Bank-botrány(gyurcsányi anyós)
Posta Bank-botrány, Agro, Konzum Bank-botrány
- 1-es villamos beruházásánál történo lenyúlások
- budai Hengermalom
- Altus-birodalom
- Báv-botrány
- Bankár Kft-botrány
- Búzaexport körüli visszáságok(több10milliárd)
- Kárpotlási jegyek(40x-es haszon)
- Tsz vagyon
- Óbudai és sasadi földek
- Szakszervezeti vagyon(365db ingatlan,Szot üdülök)
- Kisz vagyon (Csillebérc,Tata,Zánka...)
- Mszmp-s pártvagyon
- Orosz államadóság (Társaság keleti piacokért; Nádor, Pint-pont)
- Tribuszerné pilótajátéka
- Szekeres szállodája
- Traubi-botrány
- Kordax ,globex, Fotex,Caola,Égis, Conexus ügy
- Dunaferr (acél XXI)
- Zsinagóga felújítás botrány
- Hit gyülekezete (1,5milliárd)
- Kuncze tankönyvkiadó, Bauer ügyvédi iroda
- Zemplényi-ügy, London brókerház,
- Buda cash-botrány,és egyéb brókerbotrányok
- Honfogalalás (6 milliárd)
- 4-esMetro kampány botrány
- Central hotel, Zefirusz, Kime-net botrány
- M.P. ügyei (Gresham, Paks, Hajduszoboszló) Fovárosi - közmuvek priv.
(Technomark-ügy)

Stratégiai ágazatok privatizációja: energiaszektor, bank...

- 2002.05.28.Százm millió közpénz a Medgyessy-villára
- 2002.06.27.Törzsutasok lesznek a kormánypárti-képviselok
- 2002.07.13.Erzsébet-híd felújítás 440 millióval többért
- 2002.07.23.250 millió tuzijátékra? Már megint??? Nahát!!!
- 2002.08.02.44 millió kormánypropagandára
- 2002.08.03.2,6 milliárd forintos baráti segítség
- 2002.08.14.A nagy sikerre való tekintettel: még 44 millió a MC Médiának
- 2002.08.21.Huszty András esete az MSZMP üdülo berendezésével
- 2002.08.25. 6,8 milliárdos mobiltelefon-tender
- 2002.09.05.Proware - Havi 150 millió a pazarlók leleplezésére
- 2002.09.07.MTV: Új autólízingek a 6,6 milliárdos hiány csökkentésére
- 2002.09.16.Demszky esete a FoVÁROSI közpénz elDUGÓval
- 2002.09.20.Milliárdos fovárosi közbeszerzés - Demszky módra
- 2002.09.24.SZDSZ-es Kossuth-ünnep - fejenként 132 ezer forintért
- 2002.09.30.200 millió október 23-ra - zárt,meghívásos eljárással
- 2002.10.02.Egy év alatt 100 millió a Demszky-kampányt bonyolító cégnek
- 2002.10.11.Köbányai helyzetkép: 2 milliárd az MSZP-s jelöltek cégeinek
- 2002.10.21.A Miniszterelnöki Hivatal teltkarcsúsítása
2002.10.29.Rágalmazásért 1 milliós büntetés Keller Lászlónak
- 2002.11.02.A visszaszerzett 1 milliárd
- 2002.11.04.Óvatos bérkiáramlás a kormányban
- 2002.11.12.Fantomok és strómanok
- 2002.11.14.MTV: Új arculat -természetesen közbeszerzés nélkül
- 2002.11.15.MTV: Olcsó arcok az olcsó tévében
- 2002.11.16.Orosz államadósság: ismét indul a nagy lenyúlás!
- 2002.11.18.Proware helyett Muskovszky?
- 2002.11.26.1 milliárd az üvegzseb-programra
- 2002.11.30.Ingyenjégpálya a Kossuth téren - 50 millióért
- 2002.12.05.A koccintás mellé 1 milliárd dolláros ajándék Romániának
- 2002.12.07.MEH irodabérlés évi 240 millióért
- 2002.12.12.Ingyenjégpálya 2. - Újabb MSZP-közeli gyoztes egy meghívásos
pályázaton
- 2002.12.13.Autópályaépítés - szocialista közbeszerzéssel
- 2002.12.17.MEH irodabérlés évi 240 millióért
- 2003.01.06.Ido hiányában megint Geszti és Fatér
- 2003.01.08.Szemben a világgal: 11,25 milliárd szoftverre
- 2003.01.08.33 millió a miniszterelnöki tanácsadó cégének
- 2003.01.17.Március 15-i ünnepségek - zárt, meghívásos tenderrel
- 2003.01.24.Az EU-kommunikációs Közalapítvány pályázatának nyertesei
- 2003.01.31.Demszky büntetését a Városháza fizeti
- 2003.01.31.Ki pártközeli a 300 milliárdos honvédségi -
gépjármubeszerzésben?
- 2003.02.06.Hálapénz Ron Werbernek
- 2003.02.07.Civil pályázatok kormányhatáskörbe vonva
- 2003.02.14.Még 320 millió Medgyessy romániai barátjának
- 2003.02.17.Eros beleerosített - 142,2 milliárd veszteség az MFB-nél
- 2003.02.21.1,5 milliárdos portál - kidobva
- 2003.02.25.Sulinet = Bulinet, avagy Magyar Bálint közbeszerez
- 2003.02.27.Kiss Elemér, a szocialista szent ember
- 2003.03.04.Az SZDSZ sem marad le - 64 millió a kampánytanácsadónak
- 2003.03.06.410 luxusautó a kormánynak 6milliárdért
- 2003.03.13.Hadihídon az Európai Unióba
- 2003.03.24.EU-rajzfilmtender: 400 millió elore leosztva
- 2003.04.11. Ügyvédbotrány az Informatikai Minisztériumban (is)
- 2003.04.12. 100 millió Medgyessy tolmácsának
- 2003.04.17. MÁV-os szakszervezeti vezetok havi 800 ezerért
- 2003.04.24. MALÉV: még egy 1 milliárdos buli
- 2003.05.07. Demszky terepjárója 17,3 millióért
- 2003.05.28. Csak 2,3 milliárd luxusautókra
- 2003.06.15. Magyar Bálint összegyujtött muvei(27,5millio a kabinetfonök
volt cégének, Nemz. Szakképzési Int. 555millios pályázata, Cisco-sztori, 2,5
milliárdos PC-beszerzés, Kellemes hétvége az Ellenderrel, villaügy...)
- 2003.06.16. A Gripen, plusz 30 milliárdért
- 2003.07.02. MIG-29 felújítás - 140 milliós tanácsadás
- 2003.08.12. Postás táskák 177 millióért
- 2003.08.14. Paks, avagy kibújt a szocialista szakértelem zsákból
- 2003.08.21. Örömkoncert 168 millióért
- 2003.09.02. 7 milliárd forintos hitel Arhangelszknek
Privatizácio befejezése:Egészségügy?, MOL Rt.,Magyar Posta, Szerencsejáték
Rt., Földhitel és Jelzálogbank, Dunaferr, Bábolna Rt.,
,Hajogyárisziget,Tokaj Kereskedoház Rt.,+K&H botrány(Pannonplast-bomba)



JobbINFO: http://jobbinfo.tvn.hu
J-ZONA: http://hirportal.uw.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/26 oldal   Bejegyzések száma: 250 
2007.04 2007. Május 2007.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 250 db bejegyzés
e év: 6477 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1182
  • e Hét: 5800
  • e Hónap: 36173
  • e Év: 221984
Szótár
 




Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.