Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 70 
Nyisd ki a Bibliádat
  2008-10-31 21:12:24, péntek
 
 
Ha békességet keresel: Róma 5,12 — Ján 14
Ha minden jól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz bánni embertársaiddal: Róma 12
Ha családod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elbátortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomorúságod: 2Tlm 3; Zsid 13
Ha barátaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha kísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha túl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130
Ha harcaid voltak: Máté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elfáradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocsánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy, fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyengült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10
Ha magányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha félsz a haláltól: Ján 11; 17; 20; 2Kor 5
Ha vétkeztél: Zsolt 51; Ézs 53; Ján 3; 1 Ján 1

Link
BIBLIA Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Boldogok a halottak
  2008-10-31 19:09:33, péntek
 
 Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.
Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól,
és az ő cselekedeteik követik őket. Jel 14,13. Link


Link Link
Link Igés képeslapok Link Link Link
 
 
0 komment , kategória:  Versek*Idézetek  
Szomszédok
  2008-10-31 09:13:49, péntek
 
 
A rabbi és a baptista lelkész szomszédok. Hatalmas hitvitákat szoktak vívni. A baptista lelkész szeretné, ha a rabbi elfogadná Urának Jézust. A rabbi szeretné, ha a baptista lelkész megtagadná azt. Már odáig csatáznak, hogy szinte haragudnak egymásra.

A baptista lelkész oldandó a kettőjük közötti feszültséget szeretné meglepni a rabbit, ezért lemossa annak kocsiját.

Másnap reggel a baptista lelkész arra ébred, hogy valami szörnyű reszelő hang jön a kocsija felől. Kimegy és azt látja, hogy a rabbi egy kézi vasfűrésszel igyekszik a kipufogóját megrövidíteni. A baptista lelkész felháborodva:

- Én azon igyekszem, hogy neked örömet okozzak, te pedig nekem kárt okozol? De hát mivel érdemeltem ezt meg????

Mire a rabbi:

- Te megkeresztelted az én kocsimat, én körülmetélem a tiédet. 
 
0 komment , kategória:  Mosoly  
Nem halhatsz meg
  2008-10-31 09:13:13, péntek
 
  Nem halhatsz meg, csak ha az Úr akarja

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit" (Zsolt 118,17).

Milyen erőt adó bizonyosság ez! Bizonyára egy ígéret az alapja, amelyet a zsoltáros személy szerint kapott, és amelyet örömmel a magáévá tett. Szabad nekem is így szólnom? Vagy elcsüggedek, mert az ellenség megtámadott? Mert sokan vannak ellenem és kevesen mellettem? Hitetlenségem a harc feladására indít, arra, hogy kétségbeesetten haljak meg, mert megvert, megbecstelenített ember vagyok? Ássák már ellenségeim a síromat?

Mit tegyek ilyenkor? Hallgassak tulajdon gyávaságomra, adjam fel a harcot és vele együtt minden reményemet? Távol legyen! Még van bennem élet.

„Nem halok meg". Visszatér belém az életerő, és elűzi gyengeségemet: „Élek". Az Úr él, és én is élni fogok. Újra felnyitom számat és „hirdetem az Úr tetteit". Elbeszélem majd jelen nyomorúságomat, amely csak arra volt alkalom az én Uramnak, hogy irántam való végtelen szeretetét és hűségét újra megmutassa. Akik már szívesen méretet vennének rólam, hogy koporsómat elkészítsék, várjanak még egy kicsit! Mert keményen megfeddett ugyan engem az Úr, de nem engedte, hogy meghaljak (18. vers). Dicsőség legyen nevének mindörökké! Nem halok meg, míg munkám el nem végeztem, és addig fogok e földön élni, amíg az Úr akarja.


--------------------------------------------------------------------------------

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

 
 
1 komment , kategória:  Család  
Halloween
  2008-10-30 13:59:20, csütörtök
 
  Link Halloween Link 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Halottak feltámadása
  2008-10-30 12:56:45, csütörtök
 
  Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: Zsid 9,27. Link

Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, Jel 20,6. Link

Monda néki Jézus:
Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; Ján 11,25. LinkMikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva.
Elnyeletett a halál diadalra. 1Kor 15,54.
Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hit nélkül lehetetlen
  2008-10-30 10:35:57, csütörtök
 
 
"Istennek tetszeni" (Zsid 11,6).

Az a hit, amely ellentétben áll a józan gondolkozással, csak vakhit; az a józan gondolkozás pedig, amely ellentétben van a hittel: észuralom. A hitben való élet ezt a kettőt helyesen kapcsolja össze. A józan ész nem hit és a hit nem józan ész. A kettőnek egymáshoz való viszonya szerint vagy természeti, vagy szellemi az ember, ösztönei alapján él, vagy ihletettségben. Jézus Krisztus soha semmit nem mondott a "józan ész" alapján, hanem kijelentésből, amely eléri azt a partot, ahol a józan ész csődöt mond. A hitnek próbán kell átmennie, mielőtt látható valósággá válnék. "Tudjuk, hogy... minden javukra van" (Róm 8,28) a hívőknek, mert mindazzal, ami történik, Isten átformálja az eszményi hitet kézzelfogható valósággá. A hit mindig az Istennel való személyes kapcsolat vonalán munkálkodik. Isten célja az, hogy lássa, hogyan lesz gyermekei életében az eszményi hit valósággá.

A hétköznapi élet minden részletére vonatkozóan van Istennek kijelentett szava, amivel kipróbálhatjuk gyakorlati megtapasztalásainkban, hogy mennyire hiszünk Istenben. A hit roppant elv, mely mindig Jézus Krisztust teszi az első helyre: "Uram, te ezt és ezt mondtad (pl. Mt 6,33), őrültségnek látszik, de én a Te szavadra megkockáztatom." Állandóan harcolnunk kell azért, hogy észhitünket valóságos személyes tulajdonunkká tegyük. Isten olyan körülmények közé visz, ahol növeli hitünket, mert a hit természete az, hogy tárgyát valósággá változtassa. Amíg Jézust nem ismerjük, Isten inkább elvont fogalom nekünk, nem tudunk hinni benne. De amint meghalljuk Jézus szavát: "Aki engem látott, látta az Atyát", olyan valaminek vagyunk a birtokában, ami valóság, és hitünk határtalan. A hit az egész ember helyes viszonyát jelenti Istennel Jézus Krisztus Szellemének ereje által.--------------------------------------------------------------------------------

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
A térdre roskadó
  2008-10-29 23:27:48, szerda
 
  Leleszi Balázs Károly:Mikor a szél cserzette halász
kihúzta bárkáját a partra, észrevette
a magányos idegent a kősziklán,
dobóhálóját összegöngyölítette,
a grádicsok fokait követve felmászott
hozzá és megérintette a vállát;
ez, zárt pillákkal térdre roskadván
rázkódva imádkozott,
lassan felpillantott és látta,
hogy elhagyta már a várost, az éjszakát,
a kalandövezetet, a gyötrő becsvágyat,
és itt térdepel valami ismeretlen
kősziklán, s nincs más barátja,
csak egy halász, aki repedést hasítván
az időn, kitárja felé két karját.


Mustárfa Link
 
 
0 komment , kategória:  Leleszi B.Károly művei  
Áldjad, én lelkem
  2008-10-29 23:25:35, szerda
 
 


1.Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett! Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.

3. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! Utadon elkísér, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat! Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat!

5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem! Áldjad őt, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed ő tenéked! őt áldjad örökké! Ámen.

103. zsoltár. Joachim Neander 1650-1680 (német).


 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Hangos mesék
  2008-10-29 20:22:05, szerda
 
 Hangos mesék LinkLink Animációk Link


Péter Erika * Eroica Link

Az öröm és bánat - a fény és az árnyék követi egész életem. -
A bennem lévő rengeteg energiát szeretném pozitívvá alakítani.
Bizonyára ez az életerő serkent az írásra is.
Egyetlen fiam elvesztése után is örök optimista maradtam.
Talán ezért is találtam meg a közös hangot a fiatalokkal.
Gyermekverseimet és felnőtteknek írt verseim közül
többet megzenésítettek.

Beethoven Serenade in D Major Link

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 70 
2008.09 2008. Október 2008.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 612 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 445
  • e Hét: 1270
  • e Hónap: 9225
  • e Év: 404172
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.