Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 49 
Fenn menyben
  2008-09-30 14:54:20, kedd
 
  Link
Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád,
Aki Jézussal járt, s benne hitt,
Ragyogó koronát, fehér égi ruhát,
Hárfa húrjait pengethetik.

Igen, ott minden kész, igen ott minden kész,
Minden győztesnek jár örök rész.
Boldog véghetetlen öröm vár odafenn,
Jézusért én is elnyerhetem.

Vígan lépkedünk színarany utcákon át,
Halljuk angyalok dicséretét,
Szemünk láthatja Jézus szent ábrázatát,
Aki vért ontott bűneinkért. Igen, ott...

Élet forrása kínálja élő vizét,
Tiszta hűs vizét bőségesen.
Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,
Halál nem lesz ott, éjszaka sem. Igen...

Minden gyötrelmet, bánatot elfeledünk,
Ha Ő bennünket keblére von,
Jézus szívére hajthatjuk fáradt fejünk,
Nála béke vár és nyugalom. Igen...

Parókia Link
 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Hordozó szeretet (II.)
  2008-09-30 09:24:56, kedd
 
 
Szenvedjétek el egymást!
(Kol 3, 13)

Mindannyiunknak hordoznunk kell egymást. Vannak emberek, akik csak terhet jelentenek a másiknak. Az ilyeneket is hordozzuk, ha Isten mellénk állította őket. Alkalmat adnak a türelemre, és így csiszolókövek ők, akiknek keménysége lényünkből sok szögletességet lecsiszol. Jézus három éven át hordozta Júdást, akinek sötét, tisztátalan, titkolózó lénye súlyos teherként nehezedett szívére. Teljesen csendben hordozta, nem könnyített magán senki előtt. Milyen érthető lett volna, ha valamelyik bizalmas tanítványának beszélt volna róla! Nem tette ezt meg az utolsó estéig. Ő volt a nagy teherhordozó. Az egész világ bűnét viselte. Tanítványaiban is sokat kellett elhordoznia. Isten megváltott gyermekei sem üdítik fel Őt, hanem csak megterhelik újabb és újabb tévelygéseikkel, kishitűségükkel, földi gondolkodásukkal és szeretetlenségükkel. Jézus magára vette bűneinket. Ézsaiás 53-ban erről olvasunk: ,,Sokak bűnét hordozta".

Természetünk szerint összeférhetetlenek vagyunk, mert többnyire csak mások hibáit látjuk és nem a magunkét. Milyen sokszor segíthetnénk előbbre egy-egy megtévedt embert, ha valamit mi is vállalnánk a teherből. De hordozás helyett tiltakozunk, hallgatás helyett szemrehányásokat teszünk. Ahelyett, hogy szelíd szóval szólnánk a másik lelkiismeretéhez, hogy meggyőzzük igazságtalanságáról, haragunknak, nemtetszésünknek adunk kifejezést és ezzel dacba, megkeményedésbe sodorjuk őt. Ha azt akarjuk, hogy megszabaduljon bűneitől, nem szabad visszahúzodnunk tőle, ha látjuk, hogy vétkezett. Meg kell tanulnunk, hogy csendben várva imádkozzunk; maradjon meg a szeretet. A Megváltó tűrte, hogy az emberek bűne ránehezedjék. Nekünk is vállalnunk kell valamit, sőt sokat és végül is mindent! Ha lelkiismeretünknél fogva Istenért elhordozzuk a gonoszt és elszenvedjük az igazságtalanságot, és ha talán éppen a jó miatt kell szenvednünk, mint Jézusnak, akkor lehetőség van arra, hogy a gonoszokat megnyerjük és a bűnösök megtérjenek. A hordozó türelem és szeretet már sok makacs szívet legyőzátt és erre a vallomásra bírt: ,,Te jobb vagy nálam! Szeretnék olyan lenni mint te!" Ilyen lelkületűvé formál minket a fáradhatatlan és teherhordozó Jézus.

--------------------------------------------------------------------------------

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből

Háttérképek Link


 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Jászai Joli néni
  2008-09-29 20:59:57, hétfő
 
  Élete

Jászai Mari színművésznő unokahúga, akit példaképeként tisztelt. Rábatamásiban született, szülei 10 gyermekéből 9-ként. Mindig is vonzotta a színpad, de szülei akaratának engedve tanárnőnek tanult. Győri Állami Tanítónőképzőbe járt, miután megkapta képesítését, Rábatamásiban tanított. A háború után, 1950-ben Pécsen telepedtek le férjével, aki azelőtt az Esterházy hercegek gazdatisztje volt, és újra tanítani kezdett. Férjével öt gyermeket nevelt fel. Nyugdíjazásáig napközi vezető volt, 1984-ben egy Jászai Mari tiszteletére rendezett ünnepségen hallotta szavalni a győri színházigazgató, Bor József és színpadi szerepet kapott. Fellépett többek között Veszprémben és a Petőfi Színházban. Országos ismertségre Friderikusz Sándor műsorában tett szert. Nem sokkal később, 79 évesen megkapta első filmszerepét. Jelenleg a piliscsabai Nagyboldogasszony Házban él, ahová 2004-ben került.
100. születésnapja alkalmából két napig ünnepelték, egyik nap a családtagok, másnap pedig az otthon lakói és dolgozói, valamint Piliscsaba polgármestere köszöntötte az idős művésznőt.

Verseim címmel 1992-ben önálló kötete jelent meg
Link


Csodálatos dolog a szeretet Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Elhunyt Jászai Joli néni
  2008-09-29 20:34:55, hétfő
 
  LinkÉletének 102. évében elhunyt Jászai Joli színésznő.

A csaknem százéves koráig aktív művésznőt pénteken Piliscsabán érte a halál.
Link


NE FÉLJ A HALÁLTÓL!

Ne félj a haláltól! Nem árthat neked,Jézus váltotta ki bűnből lelkedet.
Legyőzte a halált,fent a Golgotán,kilépett a sírból,győztes harc után.

Ne félj a haláltól! Fullánkja nem árt,csak lelked ruhája,mely halálra vált.
Az porrá lesz: de a lelked élni fog,mennyei trón előtt, mécsesként ragyog.

Ne félj a haláltól! Isten gyermeke,hálás szíved legyen örömmel tele.
Isten Fia győzött halál s bűn felett,ajándékul adta néked, üdvödet.

Pecznyík Pál


 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Apacs Kosarak
  2008-09-29 12:17:42, hétfő
 
  LinkAz apacsokok híresek voltak kosaraikról, különösen a San Carlos és a javapáj-apacs (tonto) csoport készítette a legszebbeket. Még a síksági hikariják elnevezése is a spanyol "kis kosárfonó"-ból ered. A kosár kiváló tárolóeszköznek bizonyult, könnyen szállítható volt, és nem tört el. Agyaggal bevonva még főzni is lehetett benne. Hagyományosan a jukka, eperfa és fűzfa ágait használták fel. Három hagyományos kosártípusuk volt: a kerek, mély tál, a magas málhakosár és a korsó amit gyantával vízállósítottak. A minták jórészt geometrikusak, de az emberi és állatfigurák is megszokottak voltak. Színük főleg fekete vagy barna volt, amit a martynia, vagy ördögkarom magjából nyerték ki. A téglavörös szín eléréséhez jukkagyökeret használták. A kosarak sárgás színe magától alakult ki az idő hatására. Az apacsok főleg spirálfonatú technikával dolgoztak, de a vizeskorsót láncfonattal készítették, s utólag pinyongyantával kenték be kívül-belül. A magok leverésére sávolyfonatú cséphadarót használtak. (A kép jobb alsó sarkában látható)

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hordozó szeretet (I.)
  2008-09-29 09:41:46, hétfő
 
 
Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
(Gal 6, 2)

Hordozzuk a terhet és ne panaszkodjunk miatta, könnyítsük meg és ne nehezítsük mások életét - ez a mi feladatunk. Jézus Krisztus törvénye a szeretet, és ez hordozóképessé és hordozásra késszé tesz. Az önzés lehetőleg kihúzza magát a teher alól és inkább másra teszi azt. Van, aki összeroskad terhe alatt, mert senki nem segít neki. Ha valakit megterhelten látsz, közeledj hozzá részvéttel, érdeklődj gondja iránt, kérdezd meg, mi nyomja. A megterhelt szívnek könnyebbséget jelent, ha megértő ember előtt kibeszélheti magát. Vedd szívedre az ő ügyét. Megosztott fájdalom csak fél fájdalom. Állj oda imádkozásodban a testvéredért! A másért mondott imádság csak akkor eredményes, ha az ő terhe téged is nyom. Talán könnyíthetsz a másik helyzetén. Hiába mondod neki: ,,Isten segítsen meg, adjon neked tanácsot!" - ha te is tudnál segíteni rajta, de nem teszed. Isten talán éppen általad akar segíteni. Sokszor a jó tanács is sokat segít.

A teher felvételéhez meg kell hajolnunk. Elbizakodott, öntelt emberek nem alkalmasak a teherhordozásra. A szeretet lehajol és nem vet meg semmi szolgálatot, bármilyen megalázó is az. Kész a másiknak a lábát is megmosni, beteget ápolni: ez Krisztus törvényének a betöltése. Ő hordozta betegségeinket. Gyógyításai nemcsak látványos csódák voltak, Ő belsőleg is magára vette a másik nyomorúságát. Ezért sóhajtott a süketnéma meggyógyításánál és sírt Lázár sírjánál. Az emberi nyomorúság és a halál fájdalmasan nehezedett lelkére. - ,,Jaj nektek, akik itt nevettek" - akik könnyűvé teszitek az életeteket. Boldogok, akik szenvedést hordoznak, akik nemcsak a saját, hanem a mások fájdalmát is készek magukra venni és a szomorú lelkeket azzal a vigasztalással vigasztalják, amellyel Isten vigasztalta őket. Ha viszont ők jutnak bajba, testvérekre találnak, akik őket imádsággal és tettekkel segítik.

Sokféle teher van, de a legnehezebb a bűn terhe. Igénk összefüggésben van az első verssel, ahol Pál olyan emberekről beszél, akiket utolért a bűn. Ne nézzük öntetszelgéssel mások hibáját, vagy azokat, akik a Sátán tőrébe estek (Luk 10, 31). Hajoljunk meg a másik terhe alatt, kiáltsunk kegyelemért, szabadulásért. Ehhez nyitott szemre, könyörülő szívre és segítő kézre van szükség. Az irgalmas samaritánusban mindhárom megvolt.
-------------------------------------------------------------------------------
Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből

Áldások vannak az igaznak fején; az istentelenek szája pedig erőszaktételt fed be.Péld 10,6. Link

 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Jöjj tehát,
  2008-09-28 10:27:32, vasárnap
 
  Nyugalmunk Krisztusban van

�Megvan a nyugodalma (szombatja) az Isten népének" (Zsid 4,9).

Isten gondoskodott nyugodalomról, és vannak, akik be is fognak menni abba.
Akiknek először hirdette Isten, hitetlenségük miatt nem kaphatták meg.
Ezért ezt a nyugalmat Isten választott földi népe még nem élvezheti. Józsué hiába ajánlotta azt a népnek, és Kánaán földje hiába kínálta azt; csak a hívőknek lehet részük benne.

Jöjj tehát, igyekezzünk bemenni ebbe a nyugalomba! Ne küszködjünk tovább a bűnnel és régi önmagunkkal. Ne bízzunk tovább saját cselekedeteinkben, még ha azokat nagyon jók"-nak tartjuk is. Mert ugyan vannak-e egyáltalán ilyen nagyon jó" cselekedeteink?
Hagyjuk abba a magunk erőfeszítéseit, ahogyan Isten is megpihent a hetedik napon".
Legyen az Úr Krisztus elvégzett munkája egyedüli vigasztalásunk. Ő mindent tökéletesen elrendezett; az igazság nem követel többet. Krisztus Jézusban nagy békesség lett az osztályrészünk.

Ami a gondviselés dolgait illeti, mint a kegyelem munkáját bennünk, vagy az Úr munkáját másokban, vessük ennek terhét az Úrra és találjunk benne nyugodalmat. Ha az Úr igát tesz ránk, azt azért teszi, hogy annak hordozásában megtaláljuk a nyugalmat. Hit által munkálkodjunk azon, hogy belépjünk Isten nyugodalmába, és mondjunk le az önelégültség és tunyaság hazug nyugalmáról. Jézus Krisztus maga a tökéletes nyugalom, és benne mi is teljes nyugalmat találunk.

Holdfény szonáta pps Link

KÉPESLAPOK Link


 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Ősz
  2008-09-27 19:55:27, szombat
 
  Túrmezei Erzsébet: Ősz

Uram, búcsúzik az élet,
mert a gyümölcsök megértek,
meleg nyárnak vége lett.
Elszáll a vándormadár is,
és megborzong a virág is.
Hullanak a levelek
aranyszínű szemfödélnek.
Egyre csendesebb az ének.
De borongós ég alatt
most az őszért áldalak.

Üzensz sárguló levélen,
és elém írod az égen
vándormadarak jelét,
hogy mélyen szívembe rejtsem,
vándorvoltom ne felejtsem,
vándoroljak Tefeléd.
Mind korábban itt az este.
Megért a szőlő gerezdje.
Hadd mondjak, Uram, neked,
mindezért dicséretet.

Köszönetet a ködért is,
a lehulló levélért is,
minden gyümölcsért a fán.
Röptéért vándormadárnak.
Hirdessétek, könnyű szárnyak,
hogy van melegebb hazám!
Át a ködön, át az éjen
édes zengéssel kísérjen
dérbelepte réteken
őszi hálaénekem!


Képek Link


 
 
0 komment , kategória:  Versek*Idézetek  
" Menj el "
  2008-09-25 10:12:45, csütörtök
 
  AZ ÚRRAL EGYÜTT "MENJ EL"

"És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre" (Mt 5,41).

Urunk tanítását összefoglalva kiderül, hogy nekünk lehetetlen a tőle kívánt kapcsolatban élnünk vele, hacsak nem végzett bennünk természetfeletti munkát. Jézus Krisztus azt kívánja, hogy még zokon se vegye - elfojtva se legyen neheztelés tanítványa szívében, amikor zsarnokságba ütközik, vagy igazságtalanság éri. Nincs az a lelkesedés, amely megállhatna azokban a feszültségekben, amelyekbe Jézus Krisztus viszi vagy engedi bele a szolgáját. Egyes-egyedül a vele való személyes kapcsolat bírja ki ezeket a próbákat, amik után csak ezt az egy célt látjuk: Isten számára vagyok itt, oda küldhet, ahova akar. Minden más elsötétedhet, de a Jézus Krisztussal való kapcsolatunk soha. A Hegyi beszéd nem eszményi elgondolás, hanem annak a leírása, mi történik bennem akkor, amikor Jézus Krisztus megváltoztatta adottságaimat és az Övéhez hasonlóvá tette. Jézus Krisztus az egyetlen, aki be tudja tölteni a Hegyi beszédet.

Ha Jézus tanítványai akarunk lenni, akkor csak természetfeletti úton lehetünk azokká. Addig, amíg nekifeszülünk annak, hogy Jézus tanítványai legyünk, bizonyosak lehetünk benne, hogy nem vagyunk azok. "Én választottalak titeket" (Jn 15,16). Így kezd bennünk munkálkodni Isten kegyelme. Olyan szorosság ez, amiből nem tudunk kiszabadulni. Isten természetfeletti kegyelme vonz minket, és soha nem tudjuk kinyomozni, hol kezdi el. Az Úr az embert természetfeletti úton teszi tanítvánnyá. Nem épít természetes képességekre. Isten nem olyat kér tőlünk, ami könnyű a természetünknek. Csak azt kéri, amire kegyelme alkalmassá tett és ezen az úton mindig a kereszthez jutunk el.--------------------------------------------------------------------------------

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

Születésnapra Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szabadulás
  2008-09-23 09:59:54, kedd
 
  Szabadulás a portól és polyvától

„Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izráel házát,
mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre" (Ám 9,9).

A rostálás ma is tart még. Akárhová megyünk, Isten tisztít és rostál bennünket. Isten napjainkban is megpróbálja népét mindenütt a világban, mint ahogy a gabonát is megrostálják. Olykor az ördög tartja a kezében a rostát, és jól megrázza abban a reményben, hogy így végleg tönkretehet minket. A hitetlenek sem restek, hogy szívünkbe és elménkbe ültessék a maguk állandó nyugtalanságát és félelmét. A világ pedig készségesen segít nekik ebben, és nagy lendülettel ráz jobbra- balra bennünket. Ami pedig a legrosszabb, maga a hitetlenné vált egyház is hozzáadja erejét ehhez a rostáláshoz.

Nos, csak hadd rostáljanak! Így különül el a pelyva a búzától. A tiszta búza így legalább megszabadul a pelyvától és a portól. De milyen nagy kegyelmet hirdet nekünk mai igerészünk, amikor azt ígéri, hogy: „egy szem sem esik a földre". Ami jó, igaz és kegyes, azt Isten megőrzi.
A legkisebb sem vész el gyermekei közül, és egyetlen hívő sem szenved olyan veszteséget,
ami igazán kárára lenne. A rostálásban úgy megtartatunk, hogy azt a végén
Krisztus Jézus által nyereségnek találjuk majd.


--------------------------------------------------------------------------------

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 49 
2008.08 2008. Szeptember 2008.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 49 db bejegyzés
e év: 612 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 317
  • e Hét: 1142
  • e Hónap: 9097
  • e Év: 404044
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.