Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 60 
Maradj velem!
  2009-05-31 21:50:48, vasárnap
 
 

 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Ahol az Úr Lelke, ott a szabad
  2009-05-31 08:49:08, vasárnap
 
  Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. (2Korinthus 3:17)

Sokan élnek abban a hitben, hogy ők szabad emberek. Jogilag valóban így is van, a valóságban azonban megkötözöttek. Valamilyen bűn rabjai. A pünkösdkor kitöltetett Szentlélek az, aki valóságosan szabaddá tesz bennünket. Megszabadít a bűn igájától és felszabadít a hálából fakadó jó cselekedetekre. A Lélek szabaddá tesz attól, hogy életünk saját magunk körül forogjon és Neki köszönhetően másoknak szolgálva, Istent dicsőítő lehet az életünk.
Járja át szívünket egyik énekünk néhány sora:
,,Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmed s a hit, törjed össze balga szívem bálványait."
Adj hálát az Úrnak, ha már ledöntötte életed bálványait!
Ha még nem tette - vagyis valami, vagy valaki megelőzi Őt a szívedben - akkor kérd Őt és engedd meg Neki, hogy tied legyen az Úrban való szabadság!


A nap gondolata:

A polgári szabadság értékes, a vallási szabadság becses, a lelki szabadság felbecsülhetetlen. (Spurgeon)


 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Az Igazság Lelke Vígasztaló
  2009-05-30 20:55:29, szombat
 
 Mikor pedig eljő majd a Vígasztaló, a kit én küldök néktek az Atyától,
az igazságnak Lelke, a ki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.
János evangéliuma 15,26. Link


,,Ha valaki szomjúhozik, jöjjön énhozzám és igyék. Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta: élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az őbenne hívők" (János evangéliuma 7,37-39).
 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Electronic Gospel
  2009-05-29 23:53:52, péntek
 
 


Electronic Gospel Link Link

HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!

Jótanács * Link *PPS
13 tanács az életre


1. Nem azért szeretlek ,aki vagy ,hanem azért akivé válok ,amikor veled vagyok!
2. Senki nem érdemli könnyeid, aki megérdemelné az biztosan nem akar sírni látni!
3. Ha valaki nem úgy szeret ahogy te azt szeretnéd, az nem azt jelenti, hogy nem szeret tiszta szivéből!
4. Az az igazi barát aki fogja a kezed és megérinti a szived!
5. Akkor érzed valaki hiányát a legjobban ,ha mellette vagy és tudod soha nem lehet a tiéd!
6. Akkor is mosolyogj, ha szomorú vagy ,mert soha nem tudhatod, mikor szeret valaki bele a mosolyodba!
7. Lehet hogy a világnak te csak egy ember vagy de valakinek lehet ,te jelented a világot!
8. Ne vesztegesd az időd olyan emberre aki a sajátjából nem áldoz rád!
9. Lehet ,hogy a Jó Isten úgy akarja hogy ismerj meg sok rosszat, mielőt megismernéd a jót azért, hogy amikor ezt megismered ,értékelni tudd!
10. Ne sírj azért mert valami befejeződött, hanem nevess mert így történt!
11. Mindig lesz olyan ember, aki a bíráddá válik ,de továbbra is bízz és figyelj arra, ki az ,akibe másodszor is megbízhatsz!
12. Próbálj jobb emberré válni és ismerd meg önmagad mielőtt megismernél valaki mást és tölle várnád hogy ,megmondja ki vagy!
13. Ne szaladj a dolgok elébe mert a legjobbak akkor történnek veled, amikor nem is várod!

 
 
0 komment , kategória:  Család  
"Azon a napon"
  2009-05-29 10:15:58, péntek
 
  ZAVARTALAN KAPCSOLAT

"Azon a napon az én nevemben kértek majd; ...mert maga az Atya szeret titeket..." (Jn 16,26-27).

"Azon a napon az én nevemben kértek", azaz az én természetem szerint. Nem "varázsige lesz a nevem nektek", hanem "olyan bizalmas lesz a kapcsolatunk, hogy egészen eggyé váltok velem". "Az a nap" - nem egy valamikor bekövetkező napot jelent, hanem azt a napot, ami itt van és most van! "Maga az Atya szeret titeket" - az egyesülés teljes és tökéletes. Urunk nem arra gondol itt, hogy életünkben nem lesznek bonyodalmak, hanem éppúgy, mint ahogyan Ő ismerte az Atya szívét és gondolatát, úgy emel fel minket is a Szent Szellem keresztsége által azokra a mennyei helyekre ahol kijelentheti nekünk Isten tanácsait.

"Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben..." (23. v.). "Azon a napon" zavartalan lesz a kapcsolat Isten és a szent között. Éppúgy, mint ahogy Jézus tisztán állt az Atya jelenlétében, úgy minket is bele emelhet ebbe a kapcsolatba a Szent Szellem keresztségének hatalmas erejével, "hogy egyek legyenek, mint mi" (Jn 17,11).

"Megadja nektek" (23). Jézus azt mondja, hogy Isten meghallgatja imádságainkat. Micsoda kihívó felszólítás! Jézus feltámadásának és mennybemenetelének ereje és az elküldött Szent Szellem az Atyával olyan kapcsolatba emelhet, hogy Isten tökéletes, szuverén akaratával egyet akarunk - szabad választásunkból -, mint ahogyan Jézus is egy volt vele. Ebben a csodálatos helyzetben - amelybe Jézus Krisztus helyezett - imádkozhatunk Istenhez az Ő nevében, az Ő természete szerint, amit a Szent Szellem ajándékozott nekünk, és Jézus Krisztus ezt mondja: "Amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek". Jézus Krisztus fenséges lényét a saját kijelentésein át lehet kipróbálni.


--------------------------------------------------------------------------------

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből


Jótanács * Link *PPS
 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Nem értem én miért szeretsz
  2009-05-28 19:51:13, csütörtök
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!  
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Mikor van "az a nap"?
  2009-05-28 11:20:57, csütörtök
 
  A MEG NEM KÉRDEZETT KIJELENTÉS

"És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" (Jn 16,23).

Mikor van "az a nap"? Amikor a mennybe ment Úr eggyé tesz téged az Atyával.
Azon a napon ugyanolyan eggyé leszel az Atyával, mint Jézus, és azon a napon - mondja Ő -
"nem kérdeztek majd engem semmiről". Amíg Jézus feltámadott élete nem valóság még benned, folyton kérdezősködsz erről is, arról is. De egy idő múlva úgy találod, hogy minden kérdésed elhallgatott, nincs több kérdeznivalód. Eljutottál már oda, hogy teljesen rábízod magad Jézus feltámadt életére, amely tökéletes kapcsolatba hoz téged Isten szándékaival?
Ezt az életet éled-e most? Ha nem, mi az akadálya?

Sok minden homályos lehet még előtted, de ne engedd ezeket közéd és Isten közé furakodni.
"Azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről" - nincs rá szükség, mert bizonyos vagy benne, hogy Isten a dolgokat az Ő akarata szerint viszi véghez. János 14,1 szíved szilárd sziklájává lett, nincs már több kérdeznivalód. Ha valami még rejtve van előtted és ez közéd és Isten közé jut, soha ne próbáld megoldani az értelmeddel; a hajlamaidban van a baj. Amikor egyszer kész vagy hajlamaidat alávetni Jézus életének, az értetlenséged tökéletesen feltisztul.
Akkor az Atya és gyermeke között nincs távolság, mert az Úr eggyé tett Atyáddal;
"és azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről".

--------------------------------------------------------------------------------

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
János evangéliuma 14 Link

Monda nékik Jézus:

Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.Az igazságnak ama Lelkét:
a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt;
de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Békesség néktek!
  2009-05-27 22:02:13, szerda
 
  Megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek!

Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.
És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?
Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem,
és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van!
És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait.
Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik:
Van-é itt valami enni valótok?
Ők pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet,
Melyeket elvőn, és előttök evék.És monda nékik:
Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében,
a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.
Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat.
És monda nékik:
Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:
És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai.
És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.
Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.
És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe.
Ők pedig imádván őt, visszatérnek nagy örömmel Jeruzsálembe;
És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.
Lukács evangéliuma 24:36-53.Link

Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.
És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,
Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe?
Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe. Apostolok Cselekedetei 1: 8-11.Link


Imé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Menybemenetel
  2009-05-27 20:20:07, szerda
 
  "Felemeltetett a mennybe." (Márk 16:19)

Elmentél,hogy velünk maradj örökre

így akartad s hogy úgy van
mint akartad
s hogy jól van így
míg kezünket fogod
itt az enyémet
s amott
más kontinensen
az övékét
és bárhol bárkiét -
míg kezünket fogod
tudjuk hogy jól van így

de hogy Pétert
hogy édesanyádat
milyen nehéz úton vezetted
s milyen hatalmas kézzel
hogy szívük meg nem szakadt -

***
légy áldva Mester
mennybe ment Király
dicsérjen ég
kereszt
töprengő értelem
s a szívünk
Herjeczki Géza (1979)
 
 
0 komment , kategória:  Versek*Idézetek  
Zöldség-gyümölcs hatása
  2009-05-27 20:11:33, szerda
 
  NÖVÉNYEK * Tetszik Link

 
 
0 komment , kategória:  Természet  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 60 
2009.04 2009. Május 2009.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 60 db bejegyzés
e év: 726 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 317
  • e Hét: 1142
  • e Hónap: 9097
  • e Év: 404044
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.