Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 62 
Boldog ház ahhol Jézus a Barát
  2009-09-30 10:49:14, szerda
 
  1. Mily boldog ház, hol befogadtak téged, Mi Urunk Jézus, te legjobb barát,
És ha betérnek szeretett vendégek, Mind közt legdrágább vagy és várva várt!

2. Mily boldog ház, hol szeretetben egyek, És hitben járnak férj és feleség,
S mint akik, Jézus, benned eggyé lettek, Egy keskeny úton sietnek feléd!

3. Mily boldog ház, hol szülők imádsága Rád bízza, Jézus a kicsinyeket,
És ahol őket, gyermekek barátja, Hű szeretettel véded, vezeted!

4. Mily boldog ház, amelynek szorgos népe Téged a munka közben sem feled,
Mert neked végzi, egy hő vágytól égve, Hogy teljesítse szent tetszésedet!

5. Mily boldog ház, hol te törlöd a könnyet, Megsebzett szívek áldott orvosa!
Mily boldog ház, hol víg napok ha jönnek, Téged akkor sem felednek soha!

Carl Johann Philipp Spitta 1801-1859 (német).
 
 
0 komment , kategória:  Gondolatok  
Akarsz egy Barátot ?
  2009-09-30 09:42:30, szerda
 
  AKARSZ-E EGY BARÁTOT? Link Link ÉLŐ IGE

"Számomra 12 évesen jött el az idő, amikor Isten megszólított, egy nálunk vendégeskedő, idős nénit, ,,Nelli mamát" felhasználva. Mikor egyszer kettesben maradtam vele, feltette életem nagy kérdését: ,,akarsz-e egy barátot"? Sok keserűség volt bennem, mert az iskolában elevenségem miatt sokszor kiközösítettek, tanáraim megaláztak, és nagyon magányosnak éreztem magam egy barát nélkül. Így amikor ez a kérdés elhangzott, olyan volt, mintha szíven ütöttek volna, hiszen ez volt az a kérdés, ami a leginkább foglalkoztatott. Nelli mama mondta el nekem, hogy a nagy Isten, a teremtő és a megváltó, szeretne az én személyes barátom lenni, beköltözni a szívembe és naponta szólni hozzám. Nem késlekedtem a válasszal, kijelentettem, hogy: igen, szeretném! "


Barátaimnak mondalak; mert mindazt, a mit az én Atyámtól hallottam,
tudtul adtam néktek. Ján 15,15. Link


BIBLIA Link


 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Hordozó szeretet (II.)
  2009-09-30 09:00:47, szerda
 
 
Szenvedjétek el egymást!
(Kol 3, 13)

Mindannyiunknak hordoznunk kell egymást. Vannak emberek, akik csak terhet jelentenek a másiknak. Az ilyeneket is hordozzuk, ha Isten mellénk állította őket. Alkalmat adnak a türelemre, és így csiszolókövek ők, akiknek keménysége lényünkből sok szögletességet lecsiszol. Jézus három éven át hordozta Júdást, akinek sötét, tisztátalan, titkolózó lénye súlyos teherként nehezedett szívére. Teljesen csendben hordozta, nem könnyített magán senki előtt. Milyen érthető lett volna, ha valamelyik bizalmas tanítványának beszélt volna róla! Nem tette ezt meg az utolsó estéig. Ő volt a nagy teherhordozó. Az egész világ bűnét viselte. Tanítványaiban is sokat kellett elhordoznia. Isten megváltott gyermekei sem üdítik fel Őt, hanem csak megterhelik újabb és újabb tévelygéseikkel, kishitűségükkel, földi gondolkodásukkal és szeretetlenségükkel. Jézus magára vette bűneinket. Ézsaiás 53-ban erről olvasunk: ,,Sokak bűnét hordozta".

Természetünk szerint összeférhetetlenek vagyunk, mert többnyire csak mások hibáit látjuk és nem a magunkét. Milyen sokszor segíthetnénk előbbre egy-egy megtévedt embert, ha valamit mi is vállalnánk a teherből. De hordozás helyett tiltakozunk, hallgatás helyett szemrehányásokat teszünk. Ahelyett, hogy szelíd szóval szólnánk a másik lelkiismeretéhez, hogy meggyőzzük igazságtalanságáról, haragunknak, nemtetszésünknek adunk kifejezést és ezzel dacba, megkeményedésbe sodorjuk őt. Ha azt akarjuk, hogy megszabaduljon bűneitől, nem szabad visszahúzodnunk tőle, ha látjuk, hogy vétkezett. Meg kell tanulnunk, hogy csendben várva imádkozzunk; maradjon meg a szeretet. A Megváltó tűrte, hogy az emberek bűne ránehezedjék. Nekünk is vállalnunk kell valamit, sőt sokat és végül is mindent! Ha lelkiismeretünknél fogva Istenért elhordozzuk a gonoszt és elszenvedjük az igazságtalanságot, és ha talán éppen a jó miatt kell szenvednünk, mint Jézusnak, akkor lehetőség van arra, hogy a gonoszokat megnyerjük és a bűnösök megtérjenek. A hordozó türelem és szeretet már sok makacs szívet legyőzátt és erre a vallomásra bírt: ,,Te jobb vagy nálam! Szeretnék olyan lenni mint te!" Ilyen lelkületűvé formál minket a fáradhatatlan és teherhordozó Jézus.

--------------------------------------------------------------------------------

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Hordozó szeretet (I.)
  2009-09-29 20:14:10, kedd
 
  Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. (Gal 6, 2)

Hordozzuk a terhet és ne panaszkodjunk miatta, könnyítsük meg és ne nehezítsük mások életét - ez a mi feladatunk. Jézus Krisztus törvénye a szeretet, és ez hordozóképessé és hordozásra késszé tesz. Az önzés lehetőleg kihúzza magát a teher alól és inkább másra teszi azt. Van, aki összeroskad terhe alatt, mert senki nem segít neki. Ha valakit megterhelten látsz, közeledj hozzá részvéttel, érdeklődj gondja iránt, kérdezd meg, mi nyomja. A megterhelt szívnek könnyebbséget jelent, ha megértő ember előtt kibeszélheti magát. Vedd szívedre az ő ügyét. Megosztott fájdalom csak fél fájdalom. Állj oda imádkozásodban a testvéredért! A másért mondott imádság csak akkor eredményes, ha az ő terhe téged is nyom. Talán könnyíthetsz a másik helyzetén. Hiába mondod neki: ,,Isten segítsen meg, adjon neked tanácsot!" - ha te is tudnál segíteni rajta, de nem teszed. Isten talán éppen általad akar segíteni. Sokszor a jó tanács is sokat segít.

A teher felvételéhez meg kell hajolnunk. Elbizakodott, öntelt emberek nem alkalmasak a teherhordozásra. A szeretet lehajol és nem vet meg semmi szolgálatot, bármilyen megalázó is az. Kész a másiknak a lábát is megmosni, beteget ápolni: ez Krisztus törvényének a betöltése. Ő hordozta betegségeinket. Gyógyításai nemcsak látványos csódák voltak, Ő belsőleg is magára vette a másik nyomorúságát. Ezért sóhajtott a süketnéma meggyógyításánál és sírt Lázár sírjánál. Az emberi nyomorúság és a halál fájdalmasan nehezedett lelkére. - ,,Jaj nektek, akik itt nevettek" - akik könnyűvé teszitek az életeteket. Boldogok, akik szenvedést hordoznak, akik nemcsak a saját, hanem a mások fájdalmát is készek magukra venni és a szomorú lelkeket azzal a vigasztalással vigasztalják, amellyel Isten vigasztalta őket. Ha viszont ők jutnak bajba, testvérekre találnak, akik őket imádsággal és tettekkel segítik.

Sokféle teher van, de a legnehezebb a bűn terhe. Igénk összefüggésben van az első verssel, ahol Pál olyan emberekről beszél, akiket utolért a bűn. Ne nézzük öntetszelgéssel mások hibáját, vagy azokat, akik a Sátán tőrébe estek (Luk 10, 31). Hajoljunk meg a másik terhe alatt, kiáltsunk kegyelemért, szabadulásért. Ehhez nyitott szemre, könyörülő szívre és segítő kézre van szükség. Az irgalmas samaritánusban mindhárom megvolt.--------------------------------------------------------------------------------

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Bugacpuszta
  2009-09-28 21:45:09, hétfő
 
 
Bugac története

Bugac a Duna és Tisza között, annak középső részén az ún. kiskunsági homokhátságon helyezkedik el. Bugac, Bugacs, Bugacháza, Monostorfalva, Bugacmonostor mind-mind Bugac megnevezése, s megoszlik a vélemény arról, hogy miről vagy kiről is kapta a település a nevét. A kun kódex szerint a ,,Buga" szó bikát jelent. A Bugac, illetve a ,,Bugacs" szó a bikával foglalkozó egyén. A legrégibb, több mint 600 esztendős okmány, 1391. február 4-én kelt, amelyben először található meg a Bugac személynév.
Egy 1451. december 16-án Halason kelt okmány már Bugac helyét és fekvését is pontosan megjelölte.

Bugac története Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyarok itthon * nagyvilágban  
Zavaró árnyak
  2009-09-28 09:25:04, hétfő
 
 


De mit számít ez?
Az a fő, hogy minden módon, akár színből, akár szívből, Krisztust hirdetik.
És ennek örülök. Fil 1, 18. Link


Pál szavaiból a lélek derűje csendül ki. Az egész levélen ez vonul végig. Pedig külső helyzete nem volt kellemes. Már negyedik éve börtönben volt. Szabad volt ugyan kijárnia Rómába, de csak őrző katonájához láncoltan. Aki látta, gonosztevőnek tartotta. Végre most tárgyalni kezdik ügyét. Filippiben aggódnak érte. Pál maga a nyilvános kihallgatásban csak alkalmat lát az örvendezésre, hiszen most kiderül, hogy az evangélium nem törvény- vagy államellenes dolog. Azzal vádolták, hogy igehirdetése zavarja a közrendet és mindenütt viszályt teremt. Most majd kiderül a tárgyalásnál, hogy Jézus üzenete nem a politikai vagy társadalmi életre, hanem csak az óemberre veszélyes. Sok római testvér még nagyobb bizalommal mer előállni Krisztus evangéliumával, mert az apostol pere kedvező fordulatot vett. - Pál mindent az evangéliumért tesz. Saját személyes jóléte nem lényeges.

Az evangélium jóindulatú bizonyságtevői mellett voltak Rómában olyanok is, akik az apostolnak rosszat akartak. Becsvágyó, tisztességtelen zsidó-keresztyének, akik igyekeztek a megtérteket maguk köré gyűjteni, az apostol nélkül. Azt gondolták, hogy Pál főleg pogányokból akar gyülekezetet alakítani és bántja majd, ha ezen kívül más gyülekezetek is alakulnak, melyek nem az ő munkájába kapcsolódnak be. Pál nem nézi kedvetlenül a versengők munkáját. Örül, ha Krisztust hirdetik, mégha az indítóokok nem is helyesek, hanem irigy, versengő gondolkozásból származnak. Ő szabad volt önmagától, ezért volt elpusztíthatatlan a derűje és rendíthetetlen a békessége.

A saját énjüktől megszállott és megkötözött emberek magukban hordozzák a rosszkedv és harag forrását. Mindent saját személyükre vonatkoztatnak és háttérbe szorítva érzik magukat ott is, ahol senki sem akarja bántani őket. Tele vannak irigységgel és keserűséggel, ha mások is munkálkodnak. Hosszabb ideig senkit sem tudnak elviselni, vitatkozók, de maguk is boldogtalanok és másoknak terhet jelentenek. Szegények! Mindenütt okot látnak az érzékenykedésre és mindenkiben találnak kifogásolni valót, csak önmagukban nem. Boldog ember az, aki szabad önmagától, mert énjét elvesztette már Jézus Krisztusban!

Carl Eichhorn "Isten mühelyében" c. könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Alfa-Omega képeslapok
  2009-09-27 13:39:01, vasárnap
 
 Alfa-Omega képeslapok Link

 
 
0 komment , kategória:  Versek*Idézetek  
Nem értem én - Keresztút
  2009-09-27 10:15:31, vasárnap
 
  HIBÁS VIDEÓ BESZÚRÁS!Kegyelem.net Link
 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Az egység isteni alapjai
  2009-09-27 09:17:57, vasárnap
 
 


Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; egy az Isten és mindeneknek Atyja.
(Ef 4, 5-6)

Az emberek között levő különbözőségekből, a népek, fajok, társadalmi osztályok, a műveltség, vagyon és tehetség különbözőségéből ellentétek keletkeznek a bűn miatt. A mennyben azonban Isten megteremtette az egység alapját és mindenki számára rendelt egy Urat, egy Főt: Krisztust.

Egyetlen mentőeszköz áll mindenki rendelkezésére: a hit. Mindnyájan Isten előtt állnak, egyformán bűnösök és egyformán elveszettek. Az emberek különbséget tesznek a ,,rendesek" és haszontalanok, a tisztességesek és elzüllöttek, erkölcsösek és romlottak között. De Isten előtt nincs különbség: mindnyájan vétkeztek. Nincs aki jót cselekedjék, nincs egy igaz sem. Mindannyian elhajlottak, alkalmatlanná lettek. És mindenki ingyen és kegyelemből igazul meg, csakis hit által. Egy az életük alapja, tartalma és egyetlen az életcéljuk, egy a reménységük a jövőre nézve. Egy Isten van felettük, aki őket eszközként használja és a Szentlélek által bennük lakik. Így kiegyenlítődnek, eltűnnek és háttérbe szorulnak a különbözőségek a nagy egység előtt, amely áthidalja az ellentéteket. Mindannak, ami szét akar választani, el kell tűnnie.

Az emberi élet külső kereteinek különböző volta Istentől van, éppen úgy, mint a tehetségek és az adottságok különbözősége. Nem kell mindent külsőképpen, erőszakosan egyenlővé tenni, mint ezt az utópisták kívánják. Az emberek sokfélesége miatt nem kell panaszkodnunk. Inkább az igazi egység megvalósításán kell fáradoznunk! Ez az egység nem jelent egyformaságot. Figyeld csak meg a zenét. Ha csak egy hang dominálna egy zenedarabban, ez fárasztóan, üresen hangzanék. De a zeneszerző számtalan hangot kapcsol össze csodálatos harmóniába, minden hamis hang nélkül. Így a mennyei Mester is a különféle emberszíveket csodálatos egységgé tudja összeszerkeszteni. Egység a sokféleségben és sokféleség az egységben - ez az Úr utolérhetetlen művészete.
--------------------------------------------------------------------------------

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből

ISTEN SZERET- JÉZUS ÉL- JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA Link

 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Ben-Hur 1959 !
  2009-09-26 15:58:37, szombat
 
 
BEN-HUR 1959 ! Saját videótáramba teszem ezt!
feltöltve: 2009-09-26 15:52:34
feltöltő: dandej
nézettség: 3295
szavazatok: 0
kommentek: 0
kulcs: BEN-HUR, 1959,
kategória: felnőtt
leírás: a movie that inspired me to play the guitar!its a little something i put together!Miklos Rosza! played by me!

URL:  

Küldöm ismerőseimnek!
Tetszik a videó! Szavazok rá!


Történet:

A jeruzsálemi Ben Hur, egy gazdag zsidó család fia, újra találkozik gyerekkori barátjával, a római légió parancsnokával, Messala-val, aki szerint az új tanok, melyeket Krisztus hirdet, felforgathatják az egész Római birodalmat. Ben Hur meghallgatja a hegyibeszédet, ott van a kálváriánál, méghozzá nem is egyedül, hanem egy szépséges rabszolgalány, Esther társaságában. Korábbi élete gyökeresen megváltozik, amikor tévesen megvádolják azzal, hogy megpróbálta megölni Messala-t. Száműzik családját, őt pedig rabszolgasorba döntik. Egy tengeri csata során megmenti a parancsnok, Quintus Arrius életét, aki ezért cserébe fiává fogadja. Rómába indul, hogy részt vegyen egy kocsiversenyen. Legnagyobb ellenfele régi barátja, Messala. Kettejük versenyfutásának egy ütközés vet véget, melyet Ben Hur éppen csak túlél, ám eldönti, hogy a kardját felcseréli Krisztus tanaival. Annak a Krisztusnak a tanaival, aki még halálában is képes arra, hogy az egész birodalmat a feje tetejére állítsa!


Júda Ben Hur, az egyik leggazdagabb júdeai család sarja miközben az új császári helytartó, Poncius Pilátus ünnepélyes bevonulását nézi jeruzsálemi házának tetőteraszáról, véletlenül lelök egy meglazult cserepet, amely pont a díszmenet elé pottyan az útra. Pilátus pribékjei a Római Birodalom elleni szabotázsnak veszik a dolgot, és azonnal elhurcolják a zsidó alattvalót. Ezzel kezdetét veszi Ben Hur évtizedeken át tartó viszontagságos vándorlása, melynek során a gályarabságból Róma legnagyobbjai közé küzdi fel magát.
A film a történelem egyik legizgalmasabb korszakának, a Római Birodalom virágzásának és Jézus korának monumentális, kalandos feldolgozása - és ma már maga is történelem...

A Ben Hur közel harminc éven át őrizte ritka becsben tartott helyét a filmtörténetben: ez volt az egyetlen film, mely valaha is a legtöbb, összesen 11 darab Oscar-díjat nyert az Amerikai Filmakadémiától (első helye továbbra is megmaradt, csak most már meg kell osztania a Titanic-kal). Ez a monumentális kiállítású történelmi kalandfilm, lenyűgöző tömeg- és harci jeleneteivel még ma is döbbenetes élményt nyújt. A nevezetes fogathajtó verseny képsorai tananyagként és mintaként szerepelnek a filmkészítők előtt. A mozi aranykorának e mesterműve eredeti, megvágatlan változatában jelent meg!


Jézus az Út Istenhez Link
 
 
0 komment , kategória:  Keresztény Média  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 62 
2009.08 2009. Szeptember 2009.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 62 db bejegyzés
e év: 726 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 441
  • e Hét: 1918
  • e Hónap: 28202
  • e Év: 393920
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.