Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/82 oldal   Bejegyzések száma: 810 
Ami az egyik országnak nemzeti ünnep…
  2013-11-30 19:58:19, szombat
 
 

Ami az egyik országnak nemzeti ünnep...

... az a másik országnak gyásznap

Magyarország határai mentén az első világháború után több új, vagy megújult állam keletkezett: 1918-ban, az első világháború végén, az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnése után sorozatban jöttek létre ugyanis szomszédunkban az utódállamok. Előbb Csehszlovákia alakult meg október 28-án, majd november 12-én kikiáltották az osztrák köztársaságot, december elsején a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot (a későbbi Jugoszláviát) proklamálták.

Ugyanezen a napon, 1918. december elsején egyesült a Regát (Moldva és Havasalföld összefoglaló neve) Erdéllyel, és jött létre Nagy-Románia.

A gyulafehérvári nagygyűlés 1918. december 1-jén...
(fotó: wikipédia)

1990 után megtörtént az átrendeződés: ma már nincs Csehszlovákia (kettő szakadt Csehországra és Szlovákiára), nincs Szerb-Horvát- Szlovén Királyság, sőt már Jugoszlávia sincs, Szerbia, Horvátország és Szlovénia van. A Szovjetunió már nem a szomszédunk, Ukrajna lett a szomszédunk. Napi hír, hogy meg a kötélhúzás miatta Oroszország és az Európai Unió között. És sajnos csonka maradt Magyarország...

Az alábbi idézetet a Háromszék archívumban találtuk:

,,1918. december 1-jén Gyulafehérváron tartották a románok a nagygyűlésüket, melyen a gyűlés 1228 delegátusa elfogadta Erdély egyesülését a Román Királysággal. A gyűlés egy 200 tagú Nagy Nemzeti Tanácsot választott, melyben 30 szociáldemokrata is helyet kapott az automatikusan tanácstaggá váló püspökök és a kiemelkedő értelmiségiek, kiválasztott gazdag polgárok mellett. A nagy tömeggyűlés a nemzetőrség és román katonák által gondosan biztosított vármezőn zajlott le, ahol a különvonatokon, szekereken és gyalog érkező parasztsággal és kisebb számú munkássággal ismertették a határozatot. Az egybegyűltek - a román hagyomány szerint százezer ember - áhítattal, egyhangú lelkesedéssel fogadták a rezolúció kihirdetését.

A történelemírások folyamán azonban megfigyelhetjük, hogy 1918. december 1-je, Románia nemzeti ünnepe nem olyan súllyal szerepel a közép-kelet-európai térség históriájában, mint ahogyan ezt az iskolában, a nagy állami és civil szervezésű ünnepség-kavalkádban láthatták-hallhatták.

Erdély Romániával való egyesülésének eseményeinek leírására egy nagy merítésű históriai megjelenítésre és értékelésre lenne szükség, hogy objektív tényfeltárásra teremtsen lehetőséget, az elhallgatott vagy mellőzött események számára is helyet szorítson, és a korabeli magyar vonatkozású történéseket is a vizsgálódás tárgyává tehesse.

Érdekes egy francia történész meglátása: Catherine Durandin A román nép története című monumentális munkájában (Budapest, Mecenas Könyvek, 1988) éppen az 1918. december 1-jei gyulafehérvári események mai interpretálása kapcsán világít rá arra, hogy: ,,A román történetírás pedig arra törekszik, hogy kizárja a román állam szerepét és minimalizálja a nagyhatalmak súlyát, s ehelyett a népet emlegesse: októberben és novemberben valóságos autonomista mozgalom bontakozott ki, a falvakból induló helyi kezdeményezések a régi renddel való szakítás jegyében fejlődtek ki."

1918. december 1-je román nemzeti ünneppé nyilvánítása ennek a folyamatnak a betetőzése, az esemény exponálásában a legmagasabb csúcs. Ebben a megközelítésben a korabeli román politikai élet bizonytalanságai, a válságok, a megosztottságok kihullnak az emlékezetből, és a gyulafehérvári történelmi aktus a tömegek, a román nép egészének a műveként jelentkezik. A történészek ,,megfeledkeznek" arról például, hogy akkor szóba került Erdély autonómiája is az ókirálysággal való egyesülés keretei között.

A magyar történetírás, amennyiben nem Erdély története a tárgy, az 1918. december 1-jei gyulafehérvári eseményeket a Trianonhoz vezető út egy mozzanataként értékeli, az időszak egészéből a Kárpát-medencében zajló harci cselekményekre és a szövetségesek, majd a nemzetközi élet diplomáciai manővereire összpontosít. Gyulafehérvár egy esemény a sok közül, a történeti folyamat elemzésében a szövetségesek függetlenségi és elszakadási mozgalmakat támogató politikájának jut döntő szerep.

A gyulafehérvári gyűléssel kapcsolatos döntés november 21-én születik meg, a küldöttek sorra járják a megyéket, hogy mozgósítsák a szavazókat, december 1-jén százezernél több tüntető jelenik meg az 1228 küldött támogatására, ahol kikiáltják az egyesülést. A kormányzó tanács elnöke Maniu lesz, Bukarest december 24-én iktatja törvénybe a gyulafehérvári aktust."

A több mint százezres gyűlés kimondta Erdély elszakítását Magyarországtól. Az 1920-as trianoni békeszerződés Magyarországot kényszerítette arra, hogy elfogadja az új határvonalat a két ország között (amely egyébként messze túlnyúlt a történelmi Erdély határán, hiszen a Partiumot is magába foglalta).

Magyarország 1918/19-ben élte történelmének egyik legsötétebb szakaszát: tombolt a vörös terror. Az első világháború ekkoriban alighogy véget ért, az országra rátört ez a dögvész! Károlyi Mihály volt ekkor Magyarország köztársasági elnöke, oldalán a híres-hírhedt vörös grófnővel, Andrássy Katinkával, akinek édesapja (gróf Andrássy Gyula) az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere volt...Károlyi Mihály (fotó: wikipédia)

Károlyi Mihály (aki még mindig Békéscsaba díszpolgára!) különvonatokat biztosított a románoknak azért, hogy a távoli területekről is oda tudjanak érni erre az egyesülést kimondó gyűlésre! Sem kérésre, sem követelésre ugyanezt nem tette meg a székelyeknek, akik télvíz idején nem tudtak időben Gyulafehérvárra érni. Hogy azok a bizonyos vonatok visszajöttek-e egyáltalán Magyarországra, az ma már ezredrangú kérdés! Mindez azonban nem zavarja a mai szocialista kommunistákat abban, hogy ezt az embert példaképüknek tekintsék! Legyen az övéké ő is, meg a 32 nevű és 32 fogú Ságvári Endre is...

Tormay Cécile a Bujdosó könyvben naplószerűen foglalta össze a vörös vircsaft történéseit, amelyet a kommunisták Tanácsköztársaságnak neveztek el.

Tormay Cécile (fotó: wikipédia)

Tormay 1918. november 28-áról írja, hogy ,,A végek tiltakozása elhangzott és a tragikus fényesség belealudt a sötétségbe. Amíg a nemzetrontók kezében van a hatalom, így is lesz ez mindig! A kormány milliókat adott az erdélyi oláhoknak, és adott nekik magyar katonáktól elvett temérdek fegyvert is, míg a székelyeket és a magyarságot verejtékes rémületben fegyvertelenül hagyja az életére törő ellenség között.

Károlyi kormánya mindenkit támogat velünk szemben. Ma, hogy szolgálatban voltam a Keleti pályaudvaron, lázasan különvonatokat állítottak össze. Gyulafehérvárott az izgatók oláh nemzetgyűlést hívnak össze, mely - úgy hírlik - önhatalmúlag ki fogja mondani Erdély és sok magyar vármegye elszakadását. A magyar kormány pedig a gyűlésre utazók kényelmére különvonatokat ajánl fel.

Olyan az egész, mintha torzan, aljasan vigyorogna valami a haldoklás felett."

Tormay Cécile könyve az átkosban ,,természetesen" tiltott könyv volt. A közelmúltban a fővárosi közgyűlés határozata alapján egy közteret neveztek volna el róla, de a zsidók tiltakozása miatt a döntést visszavonták! Szabó Ervin (Schlesinger Sámuel Ármin) nevét viszont, aki az egyik 1919-es ,,hős" volt, viselheti az ország legnagyobb könyvtára.

Az egyesítést kimondó gyűlés után a székelyek megpróbálkoztak a lehetetlennel. Megalakult a Székely Hadosztály, és megpróbált szembeszállni az Erdélybe beözönlő románokkal. Károlyiéktól kaptak ők is valamennyi fegyvert, de később kiderült, hogy ezeket a fegyvereket hatástalanították... És előfordult az a szégyen, hogy a tanácsköztársaság vörös katonái és a román hadsereg ollóba fogták a hadosztályt!! A megadás elkerülhetetlen volt. Közülük alakult a későbbi Rongyos Gárda.

A közelmúlt december 1-jei történéseiről el kell mondani, hogy előfordult az a szégyen is, hogy Medgyessy Péter erdélyi származású volt ,,magyar" miniszterelnök (aki nem mellesleg D-209-es forgalmi rendszámos ügynök volt) december 1-jén koccintott a budapesti Kempinsky szállóban a román kormányküldöttséggel. Ma többszörös milliárdos, ennek ellenére havi többmilliós adóforintot kap. Szerepét az IMF-fel 1982-ben kötött, csak az IMF-nek kedves pontokat tartalmazó egyoldalú szerződésben mind a mai napig nem ismerjük. Egyszer annyit mondott, hogy ő a KGB ellen harcolt, amin már nem nevetni, hanem röhögni kellett.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként szégyenletes kampányt folytatott a 2004. december 5-ei népszavazás során! Hogy a népszavazás, amint a nevében is benne foglaltatik, nem a miniszterelnökről, nem a hatalomról szól, hanem a NÉPRŐL, az ezt a nagyra nőtt embert nem zavarta!

Bajnai Gordon nem fizetette ki a termelőknek a felvásárolt libák árát. Még azt is megtette, hogy a fuvarköltséget is rájuk testálta. Most ismét fenekedik vissza a hatalomba amerikai hátszéllel.

A húszas évekre a Trianonnal megterhelt nemzetközi egyezmények is garantálták a létrejövő Nagy-Románia határait. December 1-je ma Románia legnagyobb nemzeti ünnepe.

Az idén a szélsőséges nacionalisták Sepsiszentgyörgyön szeretnének (vagy fognak is!) ünnepelni, ami ellen még az ottani románok is tiltakoznak. Erről bővebben ITT !

Békéscsaba, 2013. november 30.
Összeállította: Forgó Irén
Honlapra igazította: Tóth Zoltán

Emlékeztető: ,,Minél kisebb lesz az ország, annál nagyobbra növök én. Mikor ellenzéki vezér voltam, megvolt egész Magyarország, amikor miniszterelnök lettem, elszakadt Horvátország és Szlavónia; öt megye marad, amire köztársasági elnök leszek, és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyéből fog állani az ország, mire király leszek." (gróf Károlyi Mihály)


http://www.sokkaljobb.hu/content/ami-az-egyik-orsz%C3%A1gnak-nemzeti-%C3%BCnnep%E 2%80%A6-0
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nyílt levél a közös képviselőhöz, aki a ház ügyeit intézi.
  2013-11-30 19:23:31, szombat
 
 
Nyílt levél a közös képviselőhöz, aki a ház ügyeit intézi.
2013.11.28. 18:10

Ariel betűtípussal írom hozzád intézett soraimat, ezt később módosíthatom számodra, ha az olvasásban ez nehézséget okozna, és megtehetem ezt visszamenőleges hatállyal is, ha nem értenéd amire kérlek. Közlöm veled, elérte lakóközösségünket is a rezsiháború. A harc eredményes megvívása érdekében, kérlek híven kövesd a nemzet első számú rezsiharcosának törvénymódosításait, ami jelenleg a vízcsapból is folyik. Imádkoznod nem kell a háború miatt, azt rezsitábornok már megtette a pocakos focihuszárért, így kapta ezt a nagyszerű feladatot, és ebbe most téged is belevon, az én érdekemre hivatkozva. Kérlek értsd meg a feladat fontosságát, és ennek megfelelően hajtsd azt végre, nem kímélve az önkéntes, vagy alig megfizetett munkád törvényi előírását, mert kétharmad fülkeforradalma által megválasztott kormány ezt most felülírta.

Azonban a harc itt nem állhat meg, fontos lenne számomra további aktuális információ a háború sikeres megvívásához. Rezsitábornok már megkímélt attól, elolvassam melyik szolgáltató küldi a számomra az aktuális számlát, elég csak a színeket figyelmen a kiemelt résznél, vagy a postai levél betűtípusát kell csak megkülönböztetnem, az meg egyféle, de erről a kormány nem is tudott. A színeknél még az árnyalatra is nagyon odafigyelt húsz százalékos rezsi házmestere a kormánynak, ami számomra nagy könnyebbséget fog jelenteni, ha lesz a rezsicsökkentéshez úszómedencém. Mindenképpen a számla színéhez igazítanám akkor a csempe árnyalatát. De neked is adódnak ebből fakadóan további feladatok, nem állhatunk meg azon a szinten, nincs meg minden lehetséges eszközünk ezen a fronton, mert nem leszünk gyarmat, az hót ziher. Ennek függvényében kérlek a további adatokat tedd hozzá, jól láthatóan kiemelve, betűtípustól függetlenül a tájékoztatáshoz a ház számára előírt kormánypropaganda szövegéhez, megfelelő színekkel jelölve:
- Milyen nehézséget okoz, a ház számára a közös költség banki úton való rendezése, ennek költségei, mennyit emelkedtek az elmúlt három (nem nyóc) évben? Ezt nem kell évekre lebontanod, hogy lásd kivel van dolgod, írhatod egy összegben is.
- Mikor romlott meg a fizetési fegyelem a lakók részéről? Mennyit csökkent a családok fizetése az elmúlt három ( nem nyóc) évben a beadványok szerint, amiben részletfizetést kérnek a lakóközösségtől a végrehajtás előtti utolsó lehetőségként a közös költségi számlatartozás miatt.
- Mennyien vannak az önhibájukon kívül fizetésképtelenek a lakóközösségben? Itt is légy szíves emeld ki a lakók közül azokat százalékosan, akik az elmúlt három (nem nyóc) évben veszítették el a megélhetésüket. Mert megszűnt a munkahelyük, vagy vállalkozóként nem tudták fizetni a megemelt járulékokat, mert nem volt megrendelésük, meg ráadásul nem kaptak trafikot.
- Mennyivel emelkedett a közös költség a megemelt adók miatt, amiket ugye nem hárítottak át a lakosságra? Légy szíves a nem megszorítás miatt, az ÁFA, a telefon, a benzin költségeit egyben megadni. A saját járulékaid emelkedése, ha nem vagy önkéntes külön érdekelne.
- A deviza hitellel rendelkező lakók mennyivel többet fizetnek törlesztőrészletként az elmúlt három (nem nyóc) évben? Onnan számold ezt ki, amikor a Kósa-Szíjjártó-Varga háromszög először hazudta tele a médiát a rossz gazdasági helyzetről. Ez fontos adat lenne, ennyivel kevesebb jut a megélhetésre, a számlák rendezésére.
- A kisgyermekesek utáni adókedvezmény mostani bevezetése, ami eddig a magasabb jövedelműeket segítette, mikor ér el a ház családjaihoz, akik átlagbér alatti keresettel rendelkeznek? Itt írd már ide légyszi, megkapták-e már a tankönyveket a gyerekek, és vajon egészségesen etikusak-e a hittanórán.
- Azok a lakók, akik megélnek havi negyvenhétezerből, megfelelően növelik a foglalkoztatási adatokat? A számlákat ebből hogy fizették ki vajon az elmúlt három (nem nyóc) évben. És azt is írd le közülük mennyien szeretnének dolgozni, de nincs nekik hol.
- Mennyien szeretnének egy stadiont a lakótelep mellé? Ide írd be légyszi, a munkahelyek helyett, amelyek nem teremtődnek az istennek sem, pedig egymillió lett beígérve.

Valószínűleg lenne még további kérdésem hozzád, de a válaszokat inkább a kormány akarja meghatározni hozzá. Ne úgy tekints a tájékoztatásomra, mint kötelező plussz feladatra, inkább azt nézd, mi az, amit a rezsitábornok elfelejtett, de szerintem fontos a teljes kép érdekében. Tudom ere az egészre nem voltál felkészülve, de azzal tisztában vagy, a kormány mindig mással fizetteti meg a saját döntéseinek az árát. Ahogy mindig mással akarja megmagyaráztatni a hibás döntéseit is, a valóság elhallgatásával, és kizárólag a kormány oldaláról való megközelítés egyoldalúsága szempontjából. Nem irigylem helyzeted, simán csak fel vagy használva egy hazugsághoz, és még jól is kell csinálnod, különben meg leszel büntetve. Lehet nem vehetsz majd részt a további rezsiharcban, ami nagyon fontos a választók megtévesztésében, ha abban a formában végzed, ahogy azt számodra kötelezően előírja a kormány első házmestere. Ezért kértem tőled a teljesség jobb megközelítése miatt a fenti kiegészítéseket, erre a kormány lenne nem hajlandó, mert akkor kiderülne a valóság. És attól neki menekülni kell, mert kiderül a valódi arca. De az már nagyon látszik.

http://banditapolitika.blog.hu/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A mekkmesteri tündérmese morzsálódó alapja
  2013-11-30 18:22:36, szombat
 
  A mekkmesteri tündérmese morzsálódó alapja

Posted on 2013/11/30 Szerző: Admin


...Nagyjából 2 százalékkal haladják meg a jövő évi költségvetési kiadások az idei évre tervezett mértéket, többnyire arányosan, vagyis nem tartanak lépést a tervezett inflációval.
A kevés kiemelt terület között a legelső a sport. E téren ismét működésbe lépett a kormányfői dacreakció: minél vadabbul bírálják az erre költött milliárdok miatt, annál inkább növeli a tétet. A tervezet a szokásos sportfinanszírozási címeken felül stadionok és csarnokok építésére, rekonstrukciójára 82 milliárd forintot, sportági fejlesztésekre, sportszövetségi adósságrendezésre 10,9 milliárdot irányzott elő, utóbbit egy friss módosító indítvány még 1,6 milliárddal megtoldotta. Összességében az államháztartás konszolidált, vagyis a halmozódásoktól, átfedésektől megtisztított kiadása a tervezet szerint a GDP 50,7 százalékára rúg. Az arány a válság előtt, 2008-ban is ennyi volt, vagyis az állami újraelosztás a nagy fogadkozások ellenére sem csökkent. Pedig a 2011-es konvergenciaprogram még úgy kalkulált, hogy a közkiadások GDP-hez viszonyított aránya négy év alatt 8 százalékpontos mértékben zsugorodik. Ez példátlanul bátor, ám erőteljes növekedéssel kecsegtető átcsoportosítást jelentett volna az állam és a magánszféra között, ezen belül a beruházások javára.

Sem a megálmodott gyors növekedésből, sem az állam karcsúsításából, sem a beruházások preferálásából nem lett semmi. Így aztán az államadósság magas szinten beragadt. A nemzetgazdasági miniszterből jegybankelnökké avanzsált Matolcsy György Széll Kálmán-terve 2014-re 66-67 százalékos, 2019-re 50 százalékos adósságrátát ígért, ezzel szemben az idei év végén a GDP 80 százalékát fogja súrolni az államadósság. Az önmaga teljesítményét világszenzációként tálaló Matolcsy még saját elosztási irányait sem tudta tartani, a beruházások GDP-hez viszonyított aránya az általa elgondolt 20-22 százalék helyett történelmi mélypontra, 16-17 százalékra zuhant. Utódjának, Varga Mihálynak az első költségvetése tétova kísérlet a visszatérésre az eredeti célok felé: a háztartások 1,5 százalékos növekedésével szemben a beruházások csaknem 6 százalékos felfuttatását irányozza elő. Nem az államon vesz erőt megint a fejlesztési hajlam - utóbbi kimerült a stadion- és arénaépítésekben -, hanem az uniós költségvetési ciklus lezárásához közeledve kell minél több megítélt támogatást beruházásokba csatornázni. Mindemellett Orbán állama nem volt túl könyörületes. A legmarkánsabban a jóléti funkcióitól vonult vissza: a GDP egyre kisebb hányadát költötte egészségügyre, oktatásra, nyugdíjakra, munkanélküliek ellátására. Ez önmagában is megszorítás, hiába bizonygatja ennek az ellenkezőjét. Ugyanakkor a saját működési költségein alig spórolt, és gazdasági funkcióiból sem vonult hátrább. Az eltelt három és fél év távolából nem is hihető, hogy Orbán a kormányzat gazdasági túlsúlyának visszafogására készült volna. Ezt vastagon cáfolja az állami tulajdon kiterjesztése, új állami monopóliumok létesítése, az egyes részpiacok politikai célokat szolgáló átszabása a termőföldek elosztásától a trafikokig, az étkezési utalványokig vagy éppen a patikákig. A jövő évi költségvetés valamelyest korrigál az arányokon: az oktatás és az egészségügy részesedése a GDP-ből kissé növekszik, alapvetően a béremelések következtében.

Recessziós években nőnek az állammal szembeni elvárások. Az elmúlt négy évben a közvélemény valóban az állam felé fordult, sokkal inkább tőle várta az egyes problémák megoldását, mint a piaci folyamatoktól - derül ki a Tárki minap ismertetett vizsgálatából.

Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a kormány ezerszer inkább meglovagolja a közvélekedést, semmint szembeforduljon vele, még akkor is, ha a gazdasági racionalitás mást diktál.

A vereség sem zavarja, noha annak látványos jelei vannak. Magyarország a ,,globális térben" sokat rontott pozícióján,még azokon a területeken is, amelyeket a kormány a szívügyének tart.

A svájci Világgazdasági Fórum 2010-es évet mérő versenyképességi rangsorában 142 ország közül az 52., egy évvel később, a Széll Kálmán-tervben megfogalmazott céloknak köszönhetően, a 48. helyen állt, a most szeptemberben publikált kiadványban a 63. helyre zuhant vissza (148 ország között). A Világbanknak az üzleti környezet összetevőit vizsgáló, Doing Business elnevezésű rangsorában 2009-ben 181 ország közül a 41. volt, a minap közzétett rangsorban (189 közül) az 54. Az ennek részeként a PwC közreműködésével készült adózási versenyképességi világrangsorban pedig 2009-es, tragikusan rossz helyezésén tovább rontva a 111.-ről a 124. helyre került. Emlékeztetőül: a Széll Kálmán-terv bemutatásakor Matolcsy azzal kábitotta hallgatóságát, hogy 2014-ben Magyarország ismét ,,éllovas" lesz vonzó adórendszere, leggyorsabban csökkenő államadóssága és legtempósabban javuló versenyképessége révén.
(Forrás: HVG)

Bal-Rad komm: A döbrögista retorika nem egyébre, mint a hülyeségre van kihegyezve!
Kitalálnak szlogeneket-és azokat fújják-fújják rendületlenül. Ha pedig valaki rákérdez a tarthatatlanságra, ártatlan-sértődött ábrázattal felfortyannak: “Nem értem a kérdést..."-Zsigó.
-Az, hogy a tények nem érdeklik a döbrögista hordát-teljességgel érthető! Hiszen ők a hülyeségeiket kell hogy beledumálják a zemberekbe, mint hallatlan sikereket.
Ám az, hogy milliók még mindig képesek elhinni a rengeteg orbitális hazugságot-legyen ez igaz a döbrögista és az ellenmaffiák parasztvakitásaira-az Magyarország történelmének legnagyobb és legsúlyosabb politikai-társadalmi katasztrófájához vezet! Magyarország totális pusztulásához, AKÁR AZ ÁLLAMISÁG FELSZÁMOLÁSÁHOZ-MEGSEMMISÜLÉSÉHEZ!

Ez pedig mindannyiunk közös bűne lesz!

http://balrad.wordpress.com/2013/11/30/a-mekkmesteri-tundermese-morzsalodo-alapja /
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Horváth: “Ha elfelejtenek, nekem végem”
  2013-11-30 18:14:39, szombat
 
  Horváth: “Ha elfelejtenek, nekem végem"

Posted on 2013/11/30 Szerző: Admin
Bár hivatalosan még senki nem kereste meg, nem zárja ki, hogy politikai pályára lép Horváth András, a NAV-ot megvádoló volt NAV-dolgozó - derül ki a Népszabadságnak adott interjújából.

A közéletben képzeli el a jövőjét Horváth András, a NAV volt dolgozója, aki a NAV-ot és a legnagyobb cégeket adócsalással vádolta meg korábban - derül ki a Népszabadságnak adott interjújából. A nyilvánosságtól remél védelmet, bár megállapodásra még senkivel sem jutott erről.

Ahogy az interjúban fogalmaz: “Mindenki azt mondja, hogy el fognak felejteni. De ha ez így lesz, akkor nekem is végem. Sokan várnak arra, hogy ez elfelejtődjék, és vissza tudjanak csapni."

A nyugdíj még messze van, de még nem tudja, pontosan mit fog csinálni. “A közigazgatásban nem tudok dolgozni, pedig igazgatásszervező a szakmám, Államigazgatási Főiskolát végeztem. Az adószakmába se mehetek, hiszen az adótanácsadóknak épp azok a cégek az ügyfelei, amelyekkel nekem problémám van. Nem tudom, mi lesz a jövő."

Arra a kérdésre, nem érdekli-e a politikai pálya, Horváth úgy válaszolt: ha lesz ilyen megkeresés, gyorsan kell döntenie, mert itt a kampány, de azt megerősítette, hogy ez az út is benne van a pakliban. “De nem azért álltam ki, hogy politikus legyek. A kezdetektől tudtuk: csak az jelent védelmet nekem, ha valamilyen szinten megmaradok közszereplőként. De lehet, hogy a civil szférában kell majd ezt megteremteni" - magyarázta.

Arra a kérdésre, melyik párt lehet a befutó, azt mondta: senki nem kereste meg hivatalosan. “Az igaz, hogy Ángyán Józseffel együttműködünk, támogatjuk egymást, és ott voltam az új szervezet, a Tisztesség és Emberség Szövetség zászlóbontásán. Vele és Hadházy Ákossal (a trafikügyben a pártalapú osztogatásra bizonyítékkal szolgáló szekszárdi volt fideszes képviselő - a szerk.) egyeztettünk is a hogyan továbbról."

A volt NAV-dolgozó múlt pénteken jelentette be sajtótájékoztatón, hogy a NAV jelentős mértékű adócsalásban segédkezik. A hivatal válaszul tagadta a vádat, arra hivatkozva, hogy hétvégén átvilágította a szervezetet, és nem talált visszaélést. A hétvégi átvilágításról szóló bejelentés azonban nevetséges, és nem felel meg a valóságnak Horváth szerint. Úgy véli, ha átvilágítottak volna, akkor rábukkantak volna olyan ügyekre, amikről ő beszélt. Három szektor adócsalási teljesítményét nézte át, és ha a NAV a hétvégén valóban átvilágította volna azt a működési módot, amit vizsgált, akkor láthatták volna, amit állít - mondta.
(HVG)

Bal-Rad komm: Mondjuk elég jó esélye van arra Horváth Andrásnak, hogy egy év múlva már csak úgy emlegessék: Jah! Az az apehos akit elütött a vonat?
(És ezt nem szarkasztikusan mondjuk! Hanem szimpátiával és elismerésünkkel együtt!)http://balrad.wordpress.com/2013/11/30/horvath-ha-elfelejtenek-nekem-vegem/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Már oly nagy a baj, hogy ismét “kommunista bűnök”
  2013-11-30 18:12:14, szombat
 
  Már oly nagy a baj, hogy ismét “kommunista bűnök" után kutakodnak!

Posted on 2013/11/30 Szerző: Admin
Az újonnan létrehozandó testület a kommunizmus bűneit fogja vizsgálni, tagjait az Országgyűlés, az MTA és az igazságügyi miniszter jelöli. Azt is lehetővé tennék, hogy bárki felfedhesse a róla jelentő titkosszolga nevét.

A testület létrehozását pénteken törvényjavaslatban kezdeményezte Navracsics Tibor igazságügy-miniszter. A kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása lesz a feladata. Az indítvány szerint a bizottság minden más szervezettől független lesz és tevékenységének eredményéről átfogó jelentést készít. A kommunizmus bűneinek feltárása érdekében önállóan és az Országgyűlés kérésére is tehet megállapításokat, előterjeszthet javaslatokat.

A bizottság öttagú lenne, elnökét és két tagját az Országgyűlés választaná meg kétharmados többséggel, míg egy-egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és az igazságügy-miniszter bízhatna meg. Kikötés, hogy a tagok egyike sem születhetett 1972. február 14-e előtt, vagyis nem lehetett 18 évesnél idősebb a titkosszolgálatok 1990-es átszervezésekor. A javaslat lehetővé tenné, hogy a diktatúrában megfigyeltek nyilvánosságra hozzák az általuk megismert adatokat, így a róluk jelentő és velük foglalkozó titkosszolgálati személyek nevét.
(MTI)

Bal-Rad komm: Már olyan nagy a baj, hogy közel negyedszáz évvel a rendszerváltás után ismét “kommunista bűnöket" akarnak feltárni Magyarországon. Olyan jó dolog lenne valamivel takargatni a katasztrófát ami elé nézünk.
(Lehetőleg úgy lenne a legjobb, ha meg tudnák oldani a dolgot úgy, hogy a kommunisták bűneinek lehetne betudni az ország elsikkasztását, tönkretételét.)

Voltak kommunista bűnök! Ez kétségtelen. De a kideritésükre olyan vizsgálóbizottságot kellene felállitani, amely Moszkvában kezdené el a vizsgálódást. Gorbacsov és társulata tevékenységével. Aztán lehetne tovább gombolyitani a bűnök szálait Magyarországon. Kik is voltak az MSZMP-n belül azok, akik becsapva a magyar népet, átjátszották megbizóik kezére a szocialista Magyar Népköztársaságot. Közvetlenül is hozzájárulva az ország lepusztitásához, magyarok millióinak tönkretételéhez.

Ha ezt a munkát pedig eredményesen elvégezték-honi politikai maffiáink és holdudvaraik minden jelese-föl is sorakozhatnak a kijelölt vasúti bevagonirozó helyre! Egyheti hidegélelemmel, meg öt kilónyi ruhacsomaggal. Ezzel az önkéntességgel igazán tartoznának a magyar népnek, és nagyban megkönnyitenék a munkánkat.
Mert az összefogdosásuk is időt, energiát igényel. Még ha csak társadalmi munkában is végezzük majd el! Hisz nem kevés bitangot kell majd felkutatni!

http://balrad.wordpress.com/2013/11/30/mar-oly-nagy-a-baj-hogy-ismet-kommunista-b unok-utan-kutakodnak/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Anyu, ma a buszon apa rám szólt, hogy adjam át a helyem egy
  2013-11-30 18:02:54, szombat
 
  Anyu, ma a buszon apa rám szólt, hogy adjam át a helyem egy néninek! - meséli a kisfiú az anyukájának.
- Nagyon helyes, ilyen udvariasnak kell lenni mindig! - mondja az anyja.
- De anyu, én apu ölében ültem!
 
 
0 komment , kategória:  Humor  
Heti Mutyimondó: dagadnak a fideszes vitorlák
  2013-11-30 18:00:08, szombat
 
  Heti Mutyimondó: dagadnak a fideszes vitorlák

Ferenc pápa a tengerbe hajítaná a korrupt gazembereket, közben nálunk business as usual: a legnagyobb hivatalos kussolás övezi a nagy áfacsalás leleplezőjének vádjait, Rogán előnyös üzletekre vágyik és dagadnak a Fideszes vitorlák. Mong Attila heti lapszemléje.

nava.jpg

Szolgálati közlemény: Még nem késő feliratkozni az Átlátszó napi email hírlevelére, a Napi Mutyimondóra. Kattints ide!

Melyik az az ország, ahol, ha az adóhatóság egyik főellenőre a nyilvánosság elé lép azzal, hogy hivatala az adócsalás egyik motorja, és a testület nem tesz semmit a szervezett áfacsalás leleplezése érdekében, feltehetőleg azért, mert vezetői is részesei a csalásnak - magyarul, hogy oligarchák, szervezett bűnözői csoportok, politikusok, pártpénztárnokok és ezek tetszőlegesen összeválogatott csoportjai foglyul ejtették az adóhivatalt -, akkor nem történik semmi? Illetve a semmittevés jegyében az történik, hogy gyorsan levezényelnek egy semmire sem jó vizsgálatot, kinyilatkoztatják, hogy minden a legnagyobb rendben van, és jól beperelik a vádakat megfogalmazó, saját karrierjét kockáztató munkatársukat? Egyébként meg néma csönd és kussolás.

Isten hozott Magyarországon!

A nyilvánosság persze figyel az ügyre - és ez fontos. Az Index nagyinterjút közölt a whistleblowerrel, az Origo annak járt utána, hogy ki is ő pontosan, a HVG pedig adószakértőket kérdezett az állításokról. Ezekből a cikkekből egyelőre három dolgot lehet biztosan állítani. Egy, hogy Horváth András nem tűnik futóbolondnak, a cikkek kötelességtudó, intelligens embernek írják le, aki úgy tűnik, nem a levegőbe beszél. Kettő, a vádak nagyon komolyak, ráadásul elég alaposan feldolgozta a témát, amint azt az Átlátszón közölt anyag is bizonyítja, hozzáértéséhez alig fér kétség. Három, a vádak komolyságához képest túl gyorsan tért napirendre a dolog felett a kormány és az adószakma is, ami csak még gyanúsabbá teszi azt, ami történik. Egyelőre a legnagyobb hallgatásban éppen az ügyészség van. (A HVG közben összeállítást közöl az eddigi legnevesebb magyar leleplezőkről.)

Egyébként több civil szervezet is kiállt a whistleblower mellett azt sürgetve, hogy az adóhivatal kezdjen rendes vizsgálatba a megfélemlítés helyett. A TASZ közérdekű adatigénylés segítségével akarja megtudni, pontosan hogyan is zajlott a leleplezés után sebtében elvégzett átvilágítás az adóhatóságnál. A civil jogvédő szervezet egyben arra figyelmeztet, hogy Horváth András nem számíthat túl sok jóra, még akkor sem, ha állításai akár maradéktalanul igaznak bizonyulnak. A közérdekű bejelentők védelmét szolgálni hivatott törvény alkalmatlan arra, hogy megfelelő védelmet biztosítson számukra.

A nyilvánosságon túl, a politikában a megszokott forgatóköny zajlik. Az ellenzéki pártok egy kiugrott fideszessel karöltve vizsgálóbizottságot akarnak alapítani, ami az ilyen ügyeknek a temetője szokott lenni. Közben a NAV azt is bejelentette, hogy leleplezett egy illegális hússzállítmányt, mondván, az is valami.

A nagy csendben pedig lehet tovább lopkodni. Hogyan is mondja Rogán Antal ebben a videóban? "Majd kötünk valami előnyös üzletet."

Minden, ami Viktor, továbbra is jobban teljesít. A Közgép újíthatja fel például a budapesti ún. százlábú hidat. A felújítás eredetileg becsült ellenértéke nettó 3 és fél milliárd forint volt. A nyertes konzorcium persze ennél jóval többért vállalja a beruházást, de így is ez volt a legalacsonyabb összegű ajánlat. Emlékeim szerint, amíg még volt rendesen működő versenyhivatal, addig az ilyen gyanús ügyeknek, tendereknek utánuk ment.

Jól megy a Fidesz-közeli bankár, Töröcskei István tulajdonában lévő Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnek is. Kiderült, hogy ez a szektor legjobban teljesítő ilyen intézménye, három év alatt a kilencszeresére pumpálta fel hitelállományát, a tizenötödik legnagyobb takarékká vált, és kimaradhatott a takarékszövetkezeti integrációból, tehát továbbra is függetlenül működhet.

Ugyanebben a rovatban indul Gál András Levente is, akinek az Index szerint háromszor volt jó ugyanabból a pénzből. Egyrészt a volt államtitkárhoz tartozott az a program, amelyből uniós támogatást kapott konferenciaszervezésre egy zánkai vitorláscég. Másrészt pár nappal a szerződéskötés előtt fb-tag lett Gál ugyanebben a cégben, harmadrészt pedig a konferenciára szánt pénzt az érdekeltségébe tartozó intézményben költötték el. Hasonló támogatást kapott egy Deutsch Tamás által vezetett egyesület is, amely szintén Gál főiskoláján konferenciázott a pénzből. A 444 arról ír, hogy a volt államtitkár kormányzati hátszéllel kebelezi be a vitorlásszövetséget, és jut közelebb a kikötőfejlesztések üzletéhez. Dagadnak a fideszes vitorlák.

És persze nem marad ki a jóból a miniszterelnök nászának családja sem, ők a közvilágítás fejlesztésére álltak rá, mert ugye NER plusz LED-világítás egyenlő megvalósult álom. Legutóbb Gyulán jelentették be, hogy 300 millióból sürgősen fejleszteni kell a közvilágítást. A Magyar Narancsnak pedig a Kishantosi Központ vezetője arról mesélt, hogyan nem sikerült az évtizedes múltra visszatekintő mintagazdaságnak nyernie az állami földpályázatokon, ami így a központ megszűnéséhez vezet. Kiderült, a miniszterelnök veje már hónapokkal korábban megmondta neki, nem érdemes indulniuk a földpályázatokon, úgyse nyernek.

A választott tisztségviselők pofátlanságának sincs határa, abszolút pártsemleges módon. Itt van egyrészt Nyírlugos. A városkában annyira rosszul kezdtek menni a dolgok, hogy immár egymilliárd forintosra duzzadt az adósságállomány, és nem volt mit tenni. A Blikk szerint az önkormányzati képviselők kénytelenek voltak a település pénzén egy olasz körútra elutazni, amelynek során Velence és Firenze mellett, útba ejtették a Vatikánt is, hátha megmenekülnek a csődtől az ottaniak segedelmével. A polgármester azzal magyarázta a furcsa utat, hogy mindenki javadalmazás nélkül dolgozik, ez pedig tanulmányút volt. Másrészt pedig Debrecen. Egyelőre nem világos, milyen pénzből utazott a város alpolgármestere, a jegyző és még néhány önkormányzati ember a távfűtés kihívásait tanulmányozni a napfényes Floridába. A város szerint saját pénzből mentek, de Kósa Lajos polgármester már állítólag kiszámlázná a résztvevőknek az utat, az ellenzék viszont vizsgálná az ügyet. Azon buktak le, hogy egyikük óvatlanul pálmafás képeket posztolt magáról a Facebookon.

Ez a hét is azt bizonyította tehát, hogy miközben arcpirító, ami történik, Magyarországon sikerült egy olyan szintre belőni a korrupciót, hogy nem vonulnak ellene az utcára az emberek, mint teszik ezt Bulgáriában, egyszerűen csak beletörődnek a megváltoztathatatlanba.

Az Átlátszó ezért a közöny ellen is harcol, amikor elindította a kenőpénzfigyelő portált, a fizettem.hu-t. Ezen a portálon bárki bejelentheti, hol kellett kenőpénzt fizetne. Az oldalról azt is meg lehet tudni, milyen engedélynek, vizsgának - vagy éppen a szülésnek - mennyi az ára, hiszen a bejelentések nyilvánosak, a sztorik pedig olvasnivalónak sem rosszak. A kezdeményezésől beszámolt az angol nyelvű sajtó, de ami a legfontosabb a projekt sikere szempontjából: rákaptak és népszerűsítik a bulvárlapok is.

A közöny ellen fontos szövetségesünk lett, eléggé meglepő módon, a római pápa, aki a legjobb fej a korrupcióellenes harcban is. Egyik prédikációjában Lukács evangéliumából idézett, amely szerint a korrupt gazemberek nyakára egy malomkövet kellene kötni, és a tengerbe hajítani őket. Kár, hogy Magyarországon nincs tenger, a Balaton sajnos hamar megtelne. A hírek szerint ennek a prédikációnak a szellemében még a maffiának is hajlandó nekimenni. Átalakítja például a vatikáni bankot, ezzel komoly érdekeket sérhet a maffiavilágban, hiszen a titokba burkolózó szentszéki bankot előszeretettel használták pénzmosásra.

A hét kérdése tehát: ha a pápa velünk van, lehetünk-e mi ellenzékben?

További érdekességek itthonról és külföldről, tematikus bontásban:

A pofánk leszakad rovat:

A legnagyobb tréfamester Magyarországon kétségtelenül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A gázos napelemtender után azt hittük, már nem lepődünk meg semmin, aztán most azt látjuk, hogy véletlenül kiküldték az egyik tenderen a pályázóknak a megoldókulcsokat. A hivatal azt ígérte, hogy emiatt senkit nem fog hátrány érni az elbírálás során.

A jegybank bejelentette, hogy hatmilliárd (!!) forintot kíván elkölteni jövőre reklámra. Kíváncsian várjuk, melyik oligarchaközeli ügynökség lesz a közbeszerzés nyertese.

Szerinted kell-e egy vízműnek saját magát reklámoznia? Nos, ha esetleg azt gondoltad, nem, akkor gondold át még egyszer. Ha állami a vízmű, és jelentkezik nála egy reklámügynökség, amely a Közgépnek is dolgozik, tulajdonosa pedig a Fidesz-frakció egykori kabinettitkára, akkor ugye már teljesen egyértelmű a válasz. Az Átlátszó a cég vízközmű-szolgáltatókkal kötött szerződéseinek próbált utánajárni. Egyelőre még csak az egyik válaszolt, de máris hét megállapodásról és 158 millió forint közpénzről lehet tudni.

A Magyar Televízió előállította a tökéletes, zárt rendszerű mutyit azzal, hogy retrocsatornát indít. Ez úgy működik majd, hogy az archívumot - amelyet könnyen és ingyenesen elérhetővé kellene tenni az adófizetők számára (hiszen az ő pénzükből készültek ezek a műsorok) - kidobja a kábelpiacra januártól, és pénzt szed érte. Az is elég aggályos, hogy ugyanaz a vezető - nem mellesleg Kálomista Gábor filmproducer felesége - ül a rendszerben mindenhol. Ő - mint az m3 intendánsa - megrendeli magától - mint MTVA archívum és tartalomkereskedelmi igazgatótól - a tartalmat.

Kitüntette az Állami Számvevőszék Schmitt Pált, ismétlem, Schmitt Pált. A plágiumügybe belebukott köztársasági elnök érdeme lényegében az lehetett, hogy aláírta az ÁSZ-ról szóló jogszabályokat.

A VII. kerület volt vezetője, a jelenleg a DK színeiben politizáló, a Hunvald-ügyben sokadrendű vádlott Szabó Zoltán nem hajlandó elszállíttatni a rendszám nélkül az utcán veszteglő kocsiját a Síp utcából, mert vitában áll a kerülettel, meg sokba is kerülne. A lényeg, hogy egy politikus járjon elöl jó példával. Egy harmincmilliós Audi tulajdonosa pedig hamis külügyes kártyát használva foglalt el a budai parkolót.

Átláthatóság:

Trafikmutyi ügyben első fokon a bíróság arra kötelezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra a trafikpályázatokat elbíráló bizottság tagjainak névsorát, illetve a vesztes és nyertes pályázatok bírálati lapjait. A HVG egy hosszú portrét közöl egy olyan pályázóról, aki láthatólag a szivarozás bolondja volt, mégsem nyert - neki a trafikmutyi az álmait vette el.

A Transparency a bajai választási kampány részletes adataira volt kíváncsi, aztán jól megkapták: a Fidesztől Kubatov Gábor azt válaszolta nekik, hogy a pártok nem látnak el közfeladatot (!), vagyis senkinek semmi köze ahhoz, mennyit költenek kampányra.

A tankönyvkiadók azonnali megvásárlására 10 milliárdot irányzott elő a magyar kormány, de a minisztérium nem árulja el, megvették-e már valamelyik céget.

Fontos pert nyert a K-Monitor két volt állami vezető ellen, akik sérelmezték, hogy nevüket korrupciós üggyel kapcsolatban szerepeltették egy adatbázisban. Mondjuk a Nemzeti Vagyonkezelő vezetőiről volt szó, az ügy pedig a Sukoróra tervezett kaszinóberuházás volt, de mindez nem zavarta őket, hogy perelgessenek. A bíróság azonban józanul úgy döntött, hogy a dolog a szabad véleménynyilvánítás keretei között maradt.

Az Átlátszó sikere, hogy nyomoz a rendőrség a portál feljelentése alapján közérdekű adattal való visszaélés gyanúja miatt. Az MTVA ugyanis egy jogerős bírósági ítéletnek is ellenszegülve titkolta a Marslakók című tévésorozattal kapcsolatban igényelt adatokat, csak a feljelentés után hozta nyilvánosságra azokat.

Újabb tételekkel lett hosszabb az a lista, amelyen az adófizetők elől titkolt információk, adatok, listák, dokumentumok olvashatók. A HVG folytat azért harcot, hogy megismerhetők legyenek a különböző rendvédelmi szervezetek vezetőinek kiutalt jutalmak, de nem sok sikerrel járt eddig. Nem adott ugyanis tájékoztatást a Belügyminisztérium arról, hogy október 23-án hányan és milyen összegű pénz- vagy tárgyjutalmat kaptak, és hány embert léptettek elő.

A felcsúti jegyző továbbra is arcátlan érveket ad elő arról, hogy miért nem kaphatják meg újságírók a polgármester, egyben az ország 88. leggazdagabb emberének, vagyonnyilatkozatát. Szerinte hitelt érdemlően kellene igazolni, milyen jogos cél vagy kötelezettség teljesítése érdekében van szükség a vagyonnyilatkozat adataira. A levelezés a KiMitTud portálon olvasható, az Átlátszó-blog pedig egy szép portrét közöl az újdonsült milliárdosról.

Érdekes érvelést ad elő a vállalati nyilvánosság, transzparencia ellen egy amerikai professzor.

Fehérgalléros ügyek:

Az Átlátszón cikksorozat indult arról, hogy a világ számos országában le lehet írni a cégek adóiból a külföldi köztisztviselők és magánemberek megvesztegetésére fordított összegeket. Természetesen az ezt lehetővé tevő adózási technikák már nem teljesen nyíltak, sőt, illik ezeket finoman takargatni a nemzetközi és hazai közönség elől, de azért a gyakorlatban még mindig működnek.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal két olyan alapítványnál vizsgálódott, amelyek együtt közel egymilliárd forintot kaptak az elmúlt években az 1 százalékokból, de ennek csak kevesebb, mint egy százalékát fordították arra, amire kellett volna, például a daganatos gyerekek megsegítésére. Az alapítványok tökéletesen lepapírozva költötték el a százmilliókat, csak éppen nem arra, amire kellett volna. Autókat vásároltak, luxuslakóparkokban béreltek többszobás lakásokat irodának, vagy éppen ismerősöket támogattak. De voltak még túlárazott eszközbeszerzések és haveri cégeken keresztüli lenyúlások is. Az egyik alapítvány máris befenyegette az újságírókat, és azt állítja, csak a versenytársaik állnak a vádak hátterében. Az Átlátszó már hónapokkal ezelőtt megírta egyébként a sztorit. A kormány erélyesebb fellépést ígér a hasonlóan gyanús civilszervezetek ellen.

Öt, vesztegetéssel gyanúsított munkaügyi felügyelő ellen emelt vádat az ügyészség Győr-Moson-Sopron megyében, a fővádlott adta le a drótot munkaügyi ellenőrzések előtt.

Prisztás-ügyben Portik régi barátja vallott a bíróság előtt, a vallomás bepillantást enged a magyar alvilág 1990-es évekbeli mindennapjaiba.

Molnár-ügyben védi a mundér becsületét a bíróság, miután sokan bírálták és politikailag elfogultnak tartották a döntést.

Két hete volt téma, hogy egy német lap szerint Magyarország a betétdíjmaffia egyik központja. A Hvg.hu összeszedte a simlis magyarok történeteit a piti szállodai átverőktől, a hajókatasztrófa utáni biztosítási csalókon keresztül minden idők legzseniálisabb magyar szélhámosáig, aki még a múlt század elején eladta a Rottenbiller utcát.

A tönkrement fantom-légitársaság, a Sólyom Airways légitársaság története egyre inkább olyan, mint egy John Le Carré regény, amelyben titkosszolgák és pénzmosók koktéloznak távoli tengerpartokon, miközben milliárdok tűnnek el. A legfrissebb, hogy az Origo cikke szerint a céget egy afrikai magyarok tulajdonában lévő, immár Seychelles-szigeteki társaság vásárolta meg, és még mindig mindenki azt állítja, hogy nem a pénzmosás a cél. Az Index értesülései szerint a leendő tulajdonosok egyikét a panamai ügyészség körözi. A férfi jelenleg egy érdi, biztonsági kamerákkal körbebástyázott házban él, miközben Panamában országos körözés van érvényben ellene, amiért meglépett a közép-amerikai országból. Nagyon úgy tűnik, hogy az új tulajdonos feladata az lenne, hogy ,,eltemesse" a becsődölt fantom-légitársaságot.

Elkezdődött a volt német köztársasági elnök korrupciós pere. A sok ügy közül végül csak egy 719 eurós szállodaszámla maradt a perre: a vád szerint a szobát egy filmproducer fizette ki a politikus helyett, aki cserébe segített támogatást szerezni a Siemenstől egy filmhez.

A Siemens egyik svájci leánycége elismerte, hogy kenőpénzt fizetett orosz gázüzletek fejében.

Egy amerikai tisztviselő elismerte, hogy 3 millió dollárt keresett azzal, hogy vízumokat adott el.

Egy kaliforniai szenátor bedőlt egy magát filmproducernek kiadó FBI-ügynöknek, és belement volna egy vesztegetési tranzakcióba. Most a lemondását követelik.

Tovább görög az amerikai haditengerészet korrupciós botránya, immár két admirális is belekeveredett, de egy szóvivő szerint még nincs vége az ügynek.

Innovatív kenőpénztechnikát fejlesztett ki egy texasi ügyész, aki sms-ben intézte a vesztegetési ügyleteit, cserébe pedig ügyeket ejtett a klienseknek.

A kínai újgazdagok Makaón mossák a pénzt, és pénzmosás miatt kezdődött vizsgálat a Bank of Moscow volt vezetői ellen, akiket csalás miatt már megvádoltak. Az elnök éppen Londonban figyeli az eseményeket, ahol menedékjogot kapott. A francia Société Générale bank új oroszországi vezetőt nevez ki, miután az előzőt megvesztegették.

Felmentették a korrupciós vádak alól az izraeli szélsőjobbos vezetőt, aki visszatérhetett hivatalába a külügy élére.

Whistleblowing, oknyomozó újságírás:

Az Index utánajárt annak, hogyan lett egy 76 éves nyugdíjasé a pécsi magasház, ki fogja megszerezni a bontásra igénybevehető állami milliárdot, és kié lesz a bontás jövedelmező üzlete.

Oligarchaügyben volt egy érdekes beszélgetés a Mutyimondó rovat támogatásával nemrégiben az Átlátszó szervezésében. Itt van róla a videó.

Az Index összeszedte, hogy mi lett azokkal a magyar milliárdosokkal, akik egyszerűen eltűntek a leggazdagabbak listájáról.

Amerikában hamarosan a Legfelsőbb Bíróság elé kerül egy olyan ügy, amelynek tétje, hogy milyen védelmet kapnak a whistleblowerek.

Vissza a gyökerekhez: most, hogy immár Nagy-Britanniában is tilos pénzt fizetni sztoriért, a bulvárlapok visszatérnek a jó öreg újságíráshoz.

A Transparency International nemzetközi korrupcióellenes szervezet egyben a whistleblowerek nagyobb védelmére szólított fel a szervezet 20 éves évfordulóján rendezett konferencia után, és egy kínai és egy angolai korrupcióellenes aktivistát tüntetett ki. Cserszegtomajon viszont azt az aktivistát, aki a helyi közbeszerzések átláthatatlanságát, a pályázati pénzek kiosztását bírálta, feljelentette a helyi polgármester.

Egy remek oknyomozó cikk feltárja, hogy milyen módszerekkel (szegény ázsiai munkások kizsigerelésével) gyártják az Iphone-okat.

A New York Times hosszú cikket szentel annak, hogy miként használják ki Európa gazdagjai a határok nélküli kontinenst a vagyonuk készpénzben való utaztatására.

Internetes biztonság

Egy sikeres módszer az okostelefonok kameráját használja arra, hogy ellopják a felhasználók titkos kódját.

Szolgálati közlemény: Még nem késő feliratkozni az Átlátszó napi email hírlevelére, a Napi Mutyimondóra. Kattints ide!

Mong Attila


http://atlatszo.blog.hu/2013/11/18/heti_mutyimondo_dagadnak_a_fideszes_vitorlak
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kettősállampolgáraink szavaznak
  2013-11-30 17:59:13, szombat
 
  Kettősállampolgáraink szavaznak

A közelmúltban tapasztalt állampolgárság-osztogatás után nem készült olyan

statisztika, ami egyes országokra lebontva közölné a kettős vagy többes

állampolgárok arányát . A Kárpátmedence elszakított területein élő magyarok más

besorolást érdemelnek, mint az azon kívüliek . A szórványmagyarság legtöbb esetben

felszívódik amikor idegenbe kerül, már csak azért is, mert alkalmazkodni próbál a

megváltozott körülményekhez . Rengeteg másodgenerációs magyar nevű ember,

már nem, vagy alig beszél magyarul . Diaszpórának nevezik őket, amit nem szeretek

hallani, mert nekünk mindig volt anyaországunk .

Az anyanyelv ereje egy ideig megtartja a magyarságot, de a kevert házasságokból

született gyermekek legtöbbször gyökeret eresztenek az ő szülőföldjükön . Furcsán

érzékelik ezek a fiatalok magyarságukat, mert környezetükből semmi sem emlékezteti

őket arra, amit szüleik megéltek . Más a helyzet a korábban emancipált zsidókkal,

akik elhagyták egy idő múltán hazánkat, és új hazát szereztek maguknak . Ezek

a zsidó identitással rendelkező emberek mindig a megélhetésük szerint értékelik

a honvágyukat . Amikor egy Galiciából bevándorló ember megkapja a magyar

állampolgárságot, majd tovább áll nyugatnak, akkor is tartja zsidóságát .

Izrael közel kétszázezres magyarul is beszélő állampolgára szavazhat ezen az

alapon Magyarországon még akkor is, amikor semmi belső késztetést sem érez a

magyarok iránt . Egy Nóbel-díjas író egyszer kijelentette, hogy nem érzi magyarnak

magát, semmi köze a magyarsághoz, de azért mégis itt ápoltatja magát velünk .

Egy névrokonáról már nem is beszélve, aki moslékzabálóknak nevezett bennünket

magyarokat az egyik írásában . A mellesleg Kossuth díjas író ezen kijelentése annyira

felháborította a magyarságot, hogy jelentkezett Kanadába, ahol mint EU-s tagország

menekültjét, be is fogadták . Kérdés, hogy ez az ember akar e szavazni hazánkban

zsidó származása ellenére, amihez még egy új, a kanadai is hozzájön.

Más ez egy kicsit mint kommunizmus idején, amikor a nyolcvanas évek elejétől fogva

rengetegen hagyták el az országot politikai menedékjogot élvezve . Az egyre puhuló,

fogatlan oroszlánhoz hasonlító kádárizmusból szívesen látták a fiatalokat, akik a

nyugati demokráciát erősítették . Legtöbb kivándorlót Kanada és Ausztrália fogadott .

Németország csak a németgyökerű családokat fogadta szeretettel, a többiek csak

ideiglenes menedéket kaptak . Korunk népvándorlássá alakult munkahely keresése

csökkenti a gazdagabb országok életszinvonalát azzal, hogy olcsóbban vállalnak el

egyes munkákat a kisemmizett, korábban kommunista diktatúrában élő nemzetek fiai,

leányai .

Ezek a magyarok természetesen megtartják magyar állampolgárságukat, hiszen

magyarok maradtak, de nem tudta megtartani őket magának a haza . Az Izraelbe

vándorló zsidók viszont hazamentek . Visszaadták-e azt az állampolgárságot, amit

még 1867-ben kaptak tőlünk, de nincs arra a továbbiakban szükségük ? Ezek az

emberek zsidók, nem magyarok, így miért is szavaznának magyarként . Mi közük

ahhoz az országhoz, amit ideiglenes hazájuknak tudtak egy ideig, majd tovább álltak

onnan ? Aki Németországba ment menedéket kérni hajdanán, majd 1-2 év múlva

továbbállt a tengeren túlra, az megmaradt annak, ami korábban is volt, meg egy új

állampolgársággal gazdagodott egy kis idő múlva .

Ezek a diaszpórában élő magyarok szavazzanak az otthoni politika egyes irányzataira,

de egy kétkamarás országgyűlés felső házában, az adott országot képviselők alatt .

Legyen erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, tengerentúli képviselet is a magyar

Országházban a szavazók számarányaihoz viszonyítva, s mellettük a történelmi

egyházak, és egyéb nemzeti kisebbségek képviseletében is felszólalhassanak

számarányukhoz viszonyítva . A parlamenti demokrácia furcsa értelmezése

mindenkinek egyetlen szavazati jogot biztosít, megszorítás nélkül . Bizonyos

megkötések kellenének egy ország vezetőinek a megválasztásakor .

Globalizált világunkban eltüntek a komolyabb értékek, mivel a tőke szabad

áramlása megszüntette a versenyképességet . Ez a rendszer csupán azoknak jó,

akik gyökértelenek . Az egyre kevesebb munkalehetőség elől idegenbe vándorló

szerencsétleneket, ma már sehol sem fogadják kitörő örömmel, mint néhány

évtizeddel korábban tették . Európa arculata megváltozott a XXI-ik század elejére .

A fehér ember kontinenseként ismert földrész nagyvárosaiban egyre több színesbőrű

tanyázik, akik minden lehetőséget kihasználva, még a törvényeket áthágva is

igyekeznek maradni .

A parlamenti választásokat jövőre tartják hazánkban . Kiváncsi vagyok mennyire

befolyásolja majd a szavazatok számlálásában rejlő lehetőségeket ez, mivel a

demokrácia furcsa szabályai szerint az ellenzéknek is bele kell kotyognia az ország

vezetésébe . A jelenlegi kétharmados lehetőségeit kihasználatlanul hagyó FIDESZ

nem hiszem, hogy megszerzi mégegyszer ezt a kimagasló eredményt, amivel lássuk

be, nem sokat tudott kezdeni . Minden félbemaradt amibe csak kezdtek, mert az EU

intézményrendszere nem engedte meg nekik a munkájuk maradéktalan elvégzését . A

JOBBIK a jobboldali FIDESZ-től jobbra helyezkedik el, ami ezt az egész választási

bohózatot megkérdőjelezi, hiszen ha nyernének sem engednék át nekik az ország

vezetését .

Más a helyzet a baloldalnak nevezett politikai tömörüléssel, akik ezerfelé szakadozva

próbálják gesztenyéiket sütögetni az állami tüzön . Együtt címszó alatt marakodnak a

lecsökkent koncon . Mindenki belemar mindenkibe . Vezetőik hiteltelenné lettek az

elmúlt évek kormányzásának tapasztalatai miatt . Ma már senki sem veszi komolyan

őket . Legyen más a politika, mondja az egyik, de azok is kétfelé váltak tavaly . Az

MSZP-t otthagyta az a kemény mag, akik eddig meghatározták a szocialistának

nevezett párt politikáját, és DK néven koaliciót kötöttek a többi demokratával, de nem

nagyon szeretik őket a baloldalon . Vannak még drogosok képviseletével hivalkodók,

melegek, szinglik, és lelkibeteg nemteleneket képviselő kisebb csoportok, akik a

szivárvány színeiben pompáznak a hazai média berkeiben .

Erdélyben a legnagyobb egy tömbben élő magyar közösség körében a Duna mellett

az RTL meg az M1-M2 fogható, amelyek egészen a napjainkig liberális szempontok

szerint mutatták be a világot a távolban élő testvéreinknek . A HÍRTV mostanában

már fogható, de az ECHOTV nem akar megjelenni a képernyőn, bár mostanában a

legtöbb ,,nézniérdemes" műsorvezetőtől megszabadultak ők is . Így a választás jövőre

is csak a tőkeerős csoportok küzdelmét jelenti majd a befolyásolható lelkekért . Addig

is szeretettel üdvözöljük köreinkben az összes magyartudatú testvéreinket, akiket

elszakítottak tőlünk közel száz évvel ezelőtt, a trianoni békediktátumok idején .

VGB
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ki szeretne börtönviselt padtársat?
  2013-11-30 17:49:36, szombat
 
  Ki szeretne börtönviselt padtársat?
2013, november 30 - 14:53


A KLIK az iskolázatlan, sokszor antiszociális fiatalokat egy padba ültetné a kisiskolásokkal. A Jobbik szerint az ötlet indokolhatatlan, a szülők pedig féltik gyermekeiket. Okkal.

A közfoglalkoztatás keretében a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ (KLIK) visszakényszerítené a közoktatásba, a normál diákok közé azokat a sokszor analfabéta, antiszociális, sőt nem egyszer börtönviselt személyeket, akik nem végezték el a nyolc általánost, illetve az ezt elvégzőket pedig szakmunkásképzőbe járatnák. Mindez körülbelül 100 ezer főt érint - közölte szombati sajtótájékoztatóján Dúró Dóra országgyűlési képviselő, a Jobbik oktatási szakpolitikusa. Ismertette: ezek a személyek megkapják a közfoglalkoztatásért járó havi 50 ezer forintos illetményt, ugyanakkor az iskolát csak melegedőnek használnák, mivel tudásszomj nincs bennük. Ezért a Jobbik ezt a rendszert indokolhatatlannak tartja.

Mint Dúró Dóra tájékoztatott, a szülői visszajelzések is a nemzeti párt álláspontját támasztják alá. A szülők aggódnak, féltik gyermekeiket, ráadásul ez a nem ok nélküli félelem többletterhet is ró rájuk: kísérgetni kell a kisdiákokat az iskolába. A Jobbik szerint módszertanilag is indokolhatatlan, hogy alapvető tudás nélkül a normál oktatási rendszerben kívánják nevelni a speciális képzést igénylőket.

A radikális párt ezért felszólítja a kormányt, hogy nevezzék meg azt a személyt, aki kitalálta ezt a rendszert, és vonják felelősségre. Az ugyanis előkészítetlen, az infrastrukturális és személyi feltételek nem adottak a bevezetéshez, az érintett túlkoros személyeket pedig nem lehet a normál iskolásokkal együtt oktatni. A szakpolitikus közölte, az ő esetükben a felnőttképzésnek más módszereit kell alkalmazni.

Kérdésre válaszolva Dúró Dóra kijelentette: a KLIK pontos információkat még nem tudott közölni a részletekről, de az már most ismert, hogy a képzés konkrétan az iskolaépületekben fog zajlani.

alfahir.hu

http://alfahir.hu/ki_szeretne_bortonviselt_padtarsat

*******************************


MINDEN RÓZSADOMBI VILLÁBA 2-3 TÚLKOROS PURGYÉT! BALOG REJTETT ERŐFORRÁSÜGYI MINISZTERNEK EGY EGÉSZ CIGÁNYSORT!

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
"Fegyverrel a párnám alatt alszom" - Bodajkon is kiváló a kö
  2013-11-30 17:48:03, szombat
 
  2013-11-30. 14:04
"Fegyverrel a párnám alatt alszom" - Bodajkon is kiváló a közbiztonság


A bodajki kálvária (készült 1736-ban)
Olvasónk levele:

Tisztelt Szerkesztőség!

Már bizonyára hallottak a bodajki közbiztonság állapotáról, írtam már erről Önöknek. Nos, a helyzet azóta fokozódott, a betöréssorozatok ugyanúgy folytatódtak, a tolvajok egyre pofátlanabbak. A rendőrség a sorozatos feljelentések ellenére nem tesz semmit, a polgármester úgyszintén.
Egy helyi vállalkozónak a szerszámait már kétszer ellopták az udvarán álló teherautójáról, a kára most már több millióra rúg. Gyakorlatilag ellehetetlenítették, mivel harmadszor kétséges, hogy be tud-e fektetni pénzt az új szerszámok megvásárlására. A második feljelentésnél a rendőrségen azt mondták neki: ,,Mi nem tudjuk elfogni a betörőket, szervezzen a lakosság járőrszolgálatot!" Mire a vállalkozó megkérdezte: mégis hogyan gondolják, hogy a nappal dolgozó emberek éjjel járőrözzenek?! Persze a rendőrök magukból indulnak ki, az Octaviákban ücsörgéstől és a traffipaxozástól az ember nem fárad el, vállalhat nyugodtan mellette mást is...
A másik vérlázító eset az volt, hogy egy idős utcabeli hölgy éjjel kettőkor WC-re ment volna, ekkor látta meg, hogy három fejlámpás ember matat az udvarban. Ő nagyon okosan nem ment ki, hanem azonnal hívta a rendőrséget (akik úgy ½ óra alatt ki is értek, pedig van helyi körzeti megbízott, név szerint Keserü Gergő, de ő ilyenkor alszik, mert az autósok vegzálása napközben kimeríti...). A kiérkező rendőrök megtalálták a friss nyomokat (a tolvajok akkor már sehol nem voltak), és amikor a néni rákérdezett, hogy miért nem mennek forró nyomon kutyákkal utánuk, azt mondták, hogy most nem lehetséges. Pedig a Móri Rendőrkapitányságnak nagyon jó nyomkövetői kutyái vannak. Szerintem inkább azért nem volt lehetséges, mert akkor fel kellett volna ébreszteni a kutyás kollégát, meg az amúgy is tovább tartana, nem lehetne visszamenni az őrsre alukálni.
Amúgy Almádi István polgármester ugyanolyan hibás! Elég lenne a városban stratégiai pontokra távfelügyelt, rögzítős kamerákat felszerelni. Elegendő volna az egész városban maximum 10 db ezekből a pontos nevükön ,,vadkamerákból" (vadászok használják vadmegfigyelésre), és máris fel lehetne deríteni, hogy ki mikor merre mászkált az éjszaka közepén! Mivel ezen eszközöknek darabja nem kerül többe 60 000 Ft-nál (ennyiért már nagyon profit kapni), belátható, hogy az egész város bekamerázása nem kerülne többe 600 000 Ft-nál. Ráadásul erre rajtam kívül még nagyon sok lakos hajlandó lenne némi pénzt áldozni adományként az önkormányzatnak.
Most ott tartunk, hogy fegyverrel a párnám alatt alszom, felöltözve, féléberen, ha ugatnak a kutyák, megyek ki az udvarra, szomszédba, utcákra reflektorozni, saját életemet veszélyeztetve, hogy hol vannak a tolvajok. Gyakorlatilag hetek óta néhány órát alszom csak, a munkahelyemen olyan vagyok, mint egy zombi. Ezzel nem csak én vagyok így, látom a szomszédokat is és más környékbelieket is éjjelente mászkálni, hogy adott esetben megvédjék a nehezen összerakosgatott ,,vagyonkájukat", ne adj Isten, családjukat. Túlzás nélkül állíthatom, hogy rettegésben élünk!
Végül annyit tennék még hozzá, hogy vásároltam riasztórendszert (60 000 Ft), vásároltam fegyvert (50 000 Ft) vásároltam egy profi kézi reflektort (10 000 Ft) valamint horribilis jövedelemadót fizetek. Havonta kb. az előző tételek összegét, többek között a rendőrség fenntartására, valamint az önkormányzatnak is mindig kifizettem a sarcokat (kommunális adó, súlyadó, iparűzési adó stb.). Ezen befektetések közül a fegyver, a riasztó és a lámpa teszik a dolgukat, amikor kell. Felszólítom ezúton a rendőrséget és Bodajk polgármesterét, hogy dolgozzanak meg a pénzükért, és tegyék a dolgukat a mi adóforintjainkból!
Tisztelt rendőrök! A járőrözés nem az állampolgárok feladata, ezért fizetjük önöket!!!
Egy bodajki lakos
Frissítés (11. 26.): másik olvasónk levele:
Tisztelt Kurucok!
2013.10. 9-én leközöltek egy olvasói levelet a bodajki közbiztonság állapotáról. Tegnap ismét 2 helyen történt betörés délután 15 és 18 óra között, ezúttal már nem a melléképületeket, hanem a lakóépületeket törték fel, jelentős kárt téve a nyílászárókban, az épületekben. Csak pénzt és ékszert kerestek és vittek el, a berendezést összeborították, a bútorok tartalmát szétdobálták.
Pedig már polgárőrség is van...
2. frissítés (11. 30.): újabb levél - újabb hír:
Tegnap, azaz 29-én ismét betörtek két helyre a faluban, az ajtókat felfeszítették (az I. osztályú biztonsági műanyag ajtót is), a bútorok tartalmát szétdobálták, csak készpénzt, illetve ékszert vittek el.
Az egyik háznál a két nagytestű házőrző kutyát meggyilkolták. A rendőrség tehetetlen.
Bezzeg mikor a gárdaavatás téves híre miatt a szomszédos Csókakőt le kellett zárni, akkor tudtak intézkedni...

További részletek: http://kuruc.info/r/35/118764/#ixzz2m9FOS0oM
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/82 oldal   Bejegyzések száma: 810 
2013.10 2013. November 2013.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 810 db bejegyzés
e év: 7437 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1153
  • e Hét: 2670
  • e Hónap: 33043
  • e Év: 218854
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.