Belépés
faciendum.blog.xfree.hu
"Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül." HELEN KELLER dr Szűcs Ildikó
1961.01.18
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
idézet
  2015-06-30 13:01:08, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  idézetek  
Coue módszer
  2015-06-29 11:27:31, hétfő
 
  A Coué-módszer sok szuggesztiós mondatból áll, de a két alapmondat méltán lett világhírű. Az a feladatuk, hogy létrehozzák és automatikusan fenntartsák bennünk a jóban való hitet.

Az első mondat változatlan állományt jelent, azaz megköveteli, hogy amíg élünk, addig használjuk, ne csak addig amíg sikertelenek, vagy betegek vagyunk. Minden reggel, közvetlenül ébredés után elsőként ezt mondjuk, és minden este utolsó mondatként, mielőtt elaludnánk, mivel tudjuk, hogy ez a két időpont a legkedvezőbb az önbefolyásolás számára. Annak érdekében, hogy a külvilág szükségtelenül ne terelje el figyelmünket, csukjuk be a szemünket. Mindenféle akarati erőfeszítés megszüntetése érdekében készítsünk egy kis számláló-berendezést. Ez egy zsinórból áll, amire 20 csomó van kötve.

Ezt a számláló-berendezést átvezetjük az ujjaink között, és mindegyik csomónál ezt a mondatot mondjuk: "Minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok." E mondat két arany szava a "minden szempontból", mert ezek mindent átfognak, a lelki, a testi, sőt a gazdasági vonatkozásainkat is. Ezeket szó szerint kell venni. Ha nem érzünk több csomót, akkor tudjuk, hogy hússzor elmondtuk. Nem kell ujjainkon számolnunk, ami elterelné figyelmünket, mivel minden ujjunkra kétszer kerülne sor. A zsinórral történő számolás automatikusan megy tovább.

Aki a Coué-módszer alkalmazása által elért siker után lazít a gyakorlatok végzésén, az könnyen megbánhatja ezt a lazítást. Aki azonban egyszer már megtapasztalta e lazítás rossz következményeit, az bizonyára nem engedi olyan könnyen előtérbe a kényelmet.

A tudatos önszuggesztió alkalmazása csodálatos fegyver az úgynevezett sors ellen, olyan fegyver, amelynél jobban el sem lehet képzelni. Csupán arról van szó, hogy vállaljuk azokat a szokásokat, amelyek Coué módszerét segítenek végrehajtani. Minden, ami szokásunkká vált, az könnyű számunkra. Ezen a ponton keménynek kell lennünk önmagunkkal szemben, és nem mondhatjuk: "Ma fáradt vagyok, és így nem is megy." Ahogy reggel felöltözünk, este levetkőzünk, éppen úgy kell mondanunk ezt a mondatot: "Minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyok." Ennek szabályszerűen a felöltözéshez és levetkőzéshez kell tartoznia; ha ez megtörténik, győztünk.

A tudatos önszuggesztió alkalmazása csodálatos fegyver az úgynevezett sors ellen, olyan fegyver, amelynél jobban el sem lehet képzelni. Csupán arról van szó, hogy vállaljuk azokat a szokásokat, amelyek Coué módszerét segítenek végrehajtani. Minden, ami szokásunkká vált, az könnyű számunkra. Ezen a ponton keménynek kell lennünk önmagunkkal szemben, és nem mondhatjuk: "Ma fáradt vagyok, és így nem is megy." Ahogy reggel felöltözünk, este levetkőzünk, éppen úgy kell mondanunk ezt a mondatot: "Minden nappal, minden szempontból, egyre jobban és jobban vagyok." Ennek szabályszerűen a felöltözéshez és levetkőzéshez kell tartoznia; ha ez megtörténik, győztünk.

Továbbá követelmény, hogy ezt a mondatot teljesen monoton hangon, nagyon, nagyon lassan mondjuk, úgy mint a litániát, inkább egy hangon énekelve, mint mondva. E mondat húszszori ismétlése körülbelül 8-10 percet vesz igénybe. Ennek az eljárásnak is csupán az a célja, hogy minden akarati erőfeszítést kikapcsoljon. Kézenfekvő, hogyha lassan beszélünk, akkor nem esünk könnyen kísértésbe, hogy akaratunkat kényszerítsük. Továbbá az is követelmény, hogy ezt a mondatot gyermeki naivsággal mondjuk, azaz nem szabad azon töprengenünk, hogy miként lettünk betegek és vajon ismét egészségesek lehetünk-e, vagy egy nehéz gazdasági helyzetben sikerünk lesz-e. Az ilyen töprengés által még senki sem lett sikeres emberré. Ezt a mondatot sokkal inkább gyermeki naivsággal kell mondanunk, azaz a szellem iránti legmélyebb bizalommal. Így az, amit nyelvünkkel mondunk, valósággá válik, és valóban napról napra egyre jobban leszünk. Így mozdítjuk hitünk teremtő erejét helyes irányba.

Végül következik a legfontosabb. Ezt a mondatot: Minden nappal, minden szempontból egyre jobban és jobban vagyok, elég hangosan kell mondanunk, azaz legalább olyan hangosan, hogy mi magunk hallhassuk. Ha másként nem lehet, elég a suttogás is, de feltétlenül hallanunk kell magunkat. Ennek oka teljesen világos. Mihelyt elég hangosan beszélünk, a kimondott szavak automatikusan, azaz önműködően fülünkön keresztül tudattalanunkba hatolnak. Így többé már nincs jelentősége annak, ha gondolataink elkalandoznak. Aki kényszerítés nélkül tud erre a mondatra gondolni, az nyugodtan tegye, de mihelyt gondolatai el akarnak kalandozni, ne kényszerítse azokat arra, hogy a mondott szavakra irányuljanak, mert minden kényszer akarati erőfeszítés, és ezáltal saját magunkat ítéljük sikertelenségre. Couénak éppen ez a rendelkezése jelenti mesterművét. Ha a tudatos önszuggesztió sikere koncentráló képességünktől függene, akkor valószínűleg sohasem terjedt volna el ilyen mértékben a Coué-módszer. Nem sok olyan ember van, aki ért a koncentráláshoz, de még sokkal kevesebb van, aki akaratának kényszerítése nélkül tud koncentrálni. Ez a veszélyes szirtet Coué azáltal lépi át, hogy előírta ennek a mondatnak legalább olyan hangosan történő mondását, hogy mi magunk kényelmesen megérthessük. Ekkor a kimondott szó automatikusan be tud hatolni tudattalan létünkbe fülünkön keresztül, betölti azt - és mindannak, ami bennünket betölt, valósággá kell válnia, ez a törvény E mondat mondogatása során történő elalvást azzal előzhetjük meg, ha az ágyon kívül ülve vagy állva mondjuk e mondatokat.

Látható, milyen alaposan gondolta át Coué ezt a látszólag egyszerű eljárást. Felismerte, hogyha tudatunk teljesen lefoglalt állapotban van is, azért más benyomások fülünkön át be tudnak hatolni tudatalattinkba.

Most meg fogják érteni olvasóim, miért kell ezt a mondatot: "Minden nappal, minden szempontból, egyre jobban érzem magam" olyan lassan, monotonon, szinte dúdolva és elég hangosan mondani, hogy hallható legyen számunkra. Azonkívül nagyon fontos szeretettel lenni e módszer iránt, mivel akkor szuggesztiónk birtokolja a sikerhez olyan fontos érzelmi támogatást. Azt is megfogják érteni, hogy nyugodtan engedhetik elkalandozni gondolataikat, mihelyt nem tudnak fáradtság nélkül e mondatra gondolni. Mert e mondat tartalma automatikusan behatol fülünkön át tudatalattinkba, ott megtelepszik, betölti azt, és ezen a módon könnyen és erőlködés nélkül a kívánt eredményre jutunk. A Coué-módszert automatikusnak is nevezhetjük.

Mihelyt reggel elmondtuk mondatunkat, lassan, nagyon lassan, elég hangosan, hogy mi magunk halljuk, legjobban teszzük, ha az egész önszuggesztiót elfelejtjük, azaz ne töprengjünk állandóan azon; ne figyeljünk meg valamit, hogy vajon bekövetkezett-e már a siker és hogyan jött létre, tehát a kritikus önmegfigyelést minden körülmények között kerüljük. Teljesen elegendő, ha az említett mondatot reggel és este a közölt módon elmondjuk.

Minél inkább sikerül elkerülni gondolatainknak a sikertelenség, nyomor és betegség fogalmát - vagy még jobban: az ellenkezőre gondolni, annál jobb eredményeket érünk el. Sajnos éppen elég helyzet van az életben, amikor ez lehetetlennek tűnik; gondoljunk csak a vakokra vagy bénákra. Teljesen mindegy, hogy milyen módon kényszerül az ember betegségére gondolni, - a legnagyobb jelentőségű az, hogy milyen formában történik ez.

Általánosan ismert tény, hogy mi emberek túl könnyen hajlunk arra, hogy a nyomort és betegséget óriásinak és legyőzhetetlennek érezzük. Itt van a hiba. Ilyen esetekben meg kell tanulnunk a következő módon gondolkodni: Mivel a szellem uralja az anyagot, és lényem szellemi természetű, így bennem is van erő szenvedéseim legyőzésére. Ne ezt gondoljuk: A szenvedés óriási, és mi tehetetlenek és kicsik vagyunk, hanem az ellenkezőjét képzeljük. Mint szellemi természetű lények nagyobban és hatalmasabbak vagyunk a szenvedésnél. Csak így lehetséges úrrá lenni felette.

Sajnos elég gyakran kényszerítenek minket váratlanul fellépő testi fájdalmak vagy lelki depressziók arra, hogy betegségünkre gondoljunk. Az ilyen esetek számára készítette Coué a második alapmondatot: "Elmúlik." Ez az "Elmúlik" - azt mondhatjuk, hogy szinte varázsformula, jóllehet hatása törvényszerűen megalapozott.

E második mondat alkalmazása teljesen különbözik az első mondatétól. Olvasóim vigasztalására mondom, hogy ez a második mondat nem jelent változatlan állományt, azaz csak akkor kell alkalmazni, ha az ember bajban van. Ha tehát testi vagy lelki fájdalmaink vannak, valamilyen szív- vagy szédülési roham és hasonló fenyeget, akkor kell ezt a mondatot ismételgetni. Ezt nem monoton hangon és lassan mondjuk, hanem ellenkezőleg, száguldó gyorsan, olyan gyorsan, hogy zümmögő hang keletkezzen, olyan, mint egy repülő méh zümmögése, vagy mint egy ventillátor brummogása. Olyan gyorsan kell mondani, hogy az egyes szavakat ne lehessen érteni. Rövid gyakorlás után annyira meg lehet tanulni, hogy a legőrjítőbb fájdalmat is egy percen belül meg lehet szüntetni segítségével. Ha a fájdalom visszatér, hasonló módon alkalmazzuk a mondatot. Ha szükséges, tegyük ezt százszor vagy kétszázszor is naponta. A kitartás célhoz vezet! Sok embert láttam például megszabadulni isiászától, csupán e mondat alkalmazása által: "Elmúlik".

E száguldó gyorsaságú beszéddel elérjük tudattalanunk betöltését azzal a gondolattal, hogy e testi fájdalom vagy az a lelki szenvedés elmúlik, és minden, ami bennünket betölt, megvalósul. Annak érdekében, hogy figyelmünket lehetőleg egyszerű módon és formában a veszélyeztetett helyre irányítsuk, csukjuk be szemünket, és simítsuk testi fájdalom esetén kezünkkel a fájó testrészt, vagy lelki depressziónál a homlokunkat, ha lehet, egyedül. Mihelyt azonban nem beszélünk elég gyorsan, azaz mihelyt rések támadnak a beszédben, azonnal ellenséges gondolatok támadnak ezekben a résekben. A bennünk levő "kételkedő" az ilyen kis réseket, az ilyen kis szüneteket azonnal kihasználja, hogy ezt gondolja: ,,Ez egyáltalán nem igaz, a fájdalom egyáltalán nem fog elmúlni, ez mégis fájni fog nekem" stb. Ha azonban olyan gyorsan beszélünk, hogy semmiféle rés nem keletkezik, és elég sokáig is beszélünk, akkor elérjük szellemünk telítettségét azzal a gondolattal, tehát hittel, hogy a fájdalom vagy a depresszió elmúlik, mielőtt a belső ellenfél, a kételkedő egyáltalán szóhoz jutna. Minden, mai bennünket betölt, meg kell, hogy valósuljon, akkor is, ha ezt a telítettséget kényszer által értük el, mint éppen az említett esetben. Kérem olvasóimat, hogy nagyon szorgalmasan használják ezt a mondatot: "Elmúlik"; meg fognak döbbeni attól, amit ezzel elérnek. Ha nem érnek el vele sikert, akkor vagy nem elég gyorsan mondták, vagy nem elég sokáig. Könnyen hiba lehet az is, ha túl nagy fontosságot tulajdonítanak annak, hogy minden szót értsenek. Ismét hangsúlyozom, hogy olyan gyorsan kell beszélni, aminek következtében zümmögés keletkezik, következésképpen a szavakat többé nem lehet érteni. Ebben az esetben a nagyon gyors beszédről van szó, és ha lehetséges, a sebességet egyre jobban fokozni kell, hogy ezen az úton telítettséget kényszerítsünk ki.

Annak érdekében, hogy lehetőleg szemléletes képet adhassak, és az olvasó ennek segítésével a legnagyobb sikerrel befolyásolhassa magát, szeretnék az anya és gyermek viszonyára utalni. Ahogy az anya a gyermekével bánik, olyan szeretettel kell viseltetnünk és beszélni önmagunkhoz.

Minden kételkedőt megerősít, ha tudja, hogy a kitartóan ismételt gondolat - amennyiben emberileg lehetséges - megvalósul, még akkor is, ha egy kezdő ezt gondolja: a módszert megértem, egyedül a hit hiányzik. Ez esetben is a mondatok állandó ismétlésével a hit fokozatosan, magától kialakul. A kezdő ne tegye le a fegyvert, mert a sikernek törvényszerűen be kell következnie.

Tehát helyesen gondolkodni! Minden körülmények között kerülni kell a betegségekről és a sikertelenségről folytatott beszélgetést.

Világos, hogy az ember, aki állandóan negatív tényekről és történésekről beszél, szükségszerűen ezekkel a dolgokkal töltődik fel.

Ne felejtsük hát el: minden ami betölt minket, meg kell hogy valósuljon amennyiben emberileg lehetséges. Aki tehát egészséges akar lenni, ne töprengjen állandóan betegségségén!

Látható, hogy a Coué-módszer igen egyszerű. A tudás mellett egyetlen feltétele a kitartás, kitartás és még egyszer kitartás. Amennyiben van kitartásunk, és a módszert minden reggel és este szabályszerűen alkalmazzuk, biztosan sikert akartunk, és valóban minden szempontból egyre jobban és jobban leszünk.


Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Forrás: http://coue-modszer.blogspot.hu/2012/03/ket-alapveto-gyogyito-mondat.html
 
 
0 komment , kategória:  ezotéria  
szilvalekváros kalácskák
  2015-06-28 22:24:38, vasárnap
 
 Hozzávalók:

Tésztához:
60 dkg liszt
2,5 dkg élesztő
3 dl tej
1 nagyobb tojás sárgája
10 dkg margarin
1 kk só
3 ek cukor
1 tasak vaníliás cukor

Töltelékhez:
1 kis üveg szilvalekvár fele

Lekenéshez:
1 nagyobb tojás sárgája
2 ek tej
Szóráshoz:
1 ek porcukor

Elkészítése:

Az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben 1 ek cukorral. A lisztet egy tálba szitáljuk, hozzáadjuk a felfutott élesztőt, a maradék cukrot, a vaníliás cukrot, a sót, a margarint és a tojássárgáját. Alaposan kidagasztjuk.

Meleg helyen, konyharuhával letakarva kb. 1 óra alatt a duplájára kelesztjük. A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületre borítjuk. Nagyon vékonyra, kb. 3 mm vastagra elnyújtjuk. Egy isler szaggatóval nagyobb virágokat szaggatunk.

Minden másodikra teszünk egy púpos tk szilvalekvárt. Minden második virág közepére egy éles késsel vágunk egy 2,5 cm-es keresztet, majd a kezünkbe véve kicsit széthúzzuk a vágást, és a lekváros virágra terítjük.

Egy, az isler formázótól kisebb pohár (én pezsgőst használtam) száját lisztbe mártjuk, és a két réteget összenyomjuk vele.

Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és lekenjük egy tojássárgájával. Addig kelesztjük, amíg a sütő felmelegszik. 180 fokon 12 perc alatt hőlégkeveréssel megsütjük.

A sütőből kivéve lekenjük tejjel, és konyharuhával letakarva hagyjuk 10 percet pihenni. Porcukorral meghintve kínáljuk.

Tipp:

Ha valaki sok lekvárral szereti, tehet bele 1,5 tk-al, azt talán még elbírja, és nem jön ki.

Az összeillesztéskor a virágok lisztezett felülete alulra és felülre kerüljenek, így jobban összetapad a tészta. Ha valaki szeretné felhasználni a lekenésnél megmaradt tojásfehérjét, az nyugodtan használhatja ragasztóként a virágok pereménél, bár enélkül sem estek szét.

 
 
0 komment , kategória:  nagyi receptjei  
nagyi fahéjas kalácsa
  2015-06-28 22:20:52, vasárnap
 
 Hozzávalók:

Tésztához:

50 dkg liszt
0,5 kk só
2,5 dkg friss élesztő
2 dl tej
2 púpos ek cukor
1 tasak vaníliás cukor
1 egész tojás
10 dkg margarin

Töltelékhez:

2 púpos ek cukor
1 tasak vaníliás cukor
1 púpos ek őrölt fahéj
2-3 ek olaj a kenéshez

Elkészítése:

Az élesztőt belemorzsoljuk a meleg, de nem forró tejbe és megszórjuk egy evőkanálnyi cukorral, hagyjuk felfutni. Egy tálba szitáljuk a lisztet, elkeverjük benne a sót. Hozzáadjuk a felfutott élesztőt, a maradék cukrot, a vaníliás cukrot, a margarint és a tojást. Alaposan kidagasztjuk.

Meleg helyen, letakarva kb 1 óra alatt a duplájára kelesztjük. A töltelékhez a cukrokat a fahéjjal egy kis tálban összekeverjük.

A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületen téglalap alakúra és kb 4 mm vastagra kinyújtjuk. Lekenjük vékonyan olajjal és megszórjuk a fahéjas cukorral.

A téglalap két rövidebb oldaláról, jobbról és balról a tészta közepéig szorosan feltekerjük. Egy vékony varró cérnával kb. másfél ujjnyi darabokat vágunk le. Szívformára igazítjuk, a szív alsó csücskét két ujjunkkal kicsit összecsípjük.

Sütőpapírral bélelt sütőlapra rakjuk. Letakarva addig hagyjuk kelni, míg a sütő bemelegszik, ez kb 15-20 perc.

Mielőtt a sütőbe toljuk, ismét összecsípjük a szívecskék alját, hogy jobban megtartsák a formájukat sütés közben. 180 fokon 13 perc alatt hőlégkeveréssel megsütjük. Rácson hagyjuk kihűlni.


 
 
0 komment , kategória:  nagyi receptjei  
finom süti
  2015-06-28 22:15:08, vasárnap
 
 Hozzávalók:
A barna piskótához:
4 tojás
4 evőkanál cukor
2 evőkanál olaj
4 evőkanál víz
4 evőkanál liszt
1 evőkanál kakaó

Fehér tésztához:

6 tojásfehérje
220 g cukor
100 g vagdalt, pirított dió
1 meggykompót
200 ml liszt

Krémhez:

6 tojássárgája
200 g cukor
300 ml tej
1 vanília puding
3 vaníliás cukor
250 g vaj

Csoki máz a tetejére:
160 g csoki
20 g vaj
50 ml Meggle cukrászhab (habtejszín)

Elkészítése:

A piskótához a tojások fehérjét a cukorral felverjük kemény habnak, egyenként hozzáadjuk a tojás sárgákat, fokozatosan az olajat és vizet, végül az átszitált kakaót és lisztet. Előmelegített sütőben 180 fokon, 26×36 cm tepsiben megsütjük.

A fehér tésztához, a diót darabokra vágjuk és megpirítjuk.

A tojásfehérjéket egy csipet sóval, cukorral felverjük kemény habnak, óvatosan hozzákeverjük a lisztet, a pirított diót és a kompótból a lecsepegtetett meggyet.

Sütőpapírral kibélelt tepsiben, 180 fokon megsütjük

A krémhez a tojás sárgákat, cukrot, vaníliás cukrot, pudingot elkeverjük a hideg tejjel, alacsony hőfokon folyamatosan keverjük, amíg a krém megvastagodik. Fedjük le fóliával és hűtsük ki.
A vajat keverjük habosra, majd kanalanként keverjük hozzá a kihűlt pudingot.
Csoki mázhoz, a hozzávalókat alacsony hőfokon összeolvasztjuk és rásimítjuk a süteményre.

Összeállítás:

Kakaós piskóta - krém - fehér tészta - csoki máz.

A süteményt legalább három órát tegyük hűtőbe, azután szeleteljük.

Nagyon finom kiadós sütemény.

 
 
0 komment , kategória:  édes sütik  
útifűmaghéj mint bélradír a fogyókúrában
  2015-06-23 20:15:58, kedd
 
  A következő méregtelenítő csodaszer: az útifű maghéj igazi bélradír, ha erősen túlsúlyos vagy!

Kevesen tudják, hogy létezik egy nagyon hatékony, ám mégis kíméletes méregtelenítő szer, amely kitűnően alkalmazható az emésztőrendszer tisztítására. Ez a csodaszer nem más, mint a Psyllium Husk, vagyis az útifű maghéj.
Először is lássuk, miért oly' fontos az emésztőrendszer tehermentesítése!
Már az orvostudomány atyja, Paracelsus is megállapította, hogy ,,a halál a belekben lakozik". Na azért nem kell megijedni ettől a kijelentéstől, de valóban érdemes odafigyelni az emésztőrendszerünkre. A szervezet egészséges működéséhez szükségesek a vitaminok, az ásványi anyagok, a fehérjék, a szénhidrátok, a rostok, a zsír és a víz. A rohanó, felgyorsult világban fogyasztott ételek többségéről elmondható, hogy bővelkedik zsírokban, szénhidrátokban, illetve a sok hús- és tejtermék fogyasztása miatt a fehérje-bevitel is meghaladja a szervezet számára optimális mennyiséget. Ezek az anyagok roppant módon leterhelik a beleket, és a kevés rostfogyasztás miatt a félig emésztett ételek megrekednek a bélcsatornákban. A megfelelő mennyiségű rost (napi kb. 25 gramm) és folyadék (napi 1,5-2 liter) segíti a megfelelő emésztést; ezek hiányában különböző egészségügyi problémák léphetnek fel, például pattanásos bőr, túlsúly, sajgó ízületek, székrekedés, puffadás.
A titokzatos nevű Psyllium Husk
Az útifű maghéj vagy másik nevén indiai bolhafű (Plantago psyllium) nem azonos a meghűléses betegségek esetén jótékony lándzsás útifűvel (Plantago lanceolata). A világon 250-féle útifüvet tartanak számon. Az évelő Psyllium a meleg, napos vidéken érzi jól magát, a talajt és a csapadékot illetően kicsik az igényei. Az útifű kis magjai a magburokban, a vékony héjban rejtőznek: 1000 db mag súlya kb. 2 gramm.
Miként tud segíteni az útifű?
Az útifű 85%-a nem felszívódó élelmi rost, így rendkívüli a folyadék-felszívó képessége: képes arra, hogy a térfogatát akár a tízszeresére is megnövelje. Az útifű és a folyadék együttes hatását úgy fejti ki, hogy a fogyasztás után egyfajta zselés gél képződik a gyomorban, amely nyugtatja a nyálkahártyát és nem szívódik fel, hanem tovább vándorol, végig az egész bélrendszeren. Az üvegmosó keféhez lehet hasonlítani az útifű működési elvét: mindenféle lerakódott salakanyagot kiszedeget a bélredőkből, ám a bélbolyhokat megkíméli. Hasmenés esetén magába szívja az emésztőrendszerben található fölösleges folyadékmennyiséget, székrekedés esetén pedig a felszívott folyadéktartalom lágyítja a székletet, illetve a megzselésedett útifű nyomást gyakorol a bélfalra, ami segíti a bélmozgást. Az útifű maghéj nem felszívódó rostként segít visszaállítani a bélrendszer egészséges ,,hernyómozgását".
Fontos: a Psyllium nem okoz sem hasmenést, sem székrekedést, hanem pont optimális állapotot eredményez! Segíthet továbbá mérsékelni a vér koleszterinszintjét is, ezzel csökkentheti a szívinfarktus kockázatát.
Hogyan alkalmazzuk az útifű maghéjat?
Rendkívül fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása! Az útifüvet reggel és este étkezés előtt 20-30 perccel javasolt fogyasztani; 2 teáskanálnyi bolhafűmagot 1-2 dl folyadékban vagy natúr joghurtban kell elkeverni és azonnal meginni/megenni, hogy a zselésedés a gyomorban történjen meg.
Figyelem! Két év alatti gyermekek, illetve várandós, szoptató nők számára az útifű használata nem javallott!

Forrás: videkielet.hu
 
 
0 komment , kategória:  egészség  
az igaz szeretet titka
  2015-06-23 19:43:23, kedd
 
 Az igazi szerelem több, mint egyszerű, romantikus vonzalom, az barátság is egyben. Ha igazi szerelmet akarsz találni, először igazi barátot kell találnod.

Gyakran hisszük, hogy az erős fizikai vonzalom a szerelem alapvető követelménye. Ez nem jelenti azt, hogy a fizikai vonzalom nem fontos egy szerelmes kapcsolatban, de ha igazi szerelmet akarunk, észre kell vennünk, mit takar a külső, mi rejtőzik az emberben.

Antoine de Saint-Exupéri mondta: Csak akkor lélegzünk szabadon, ha egy rajtunk kívül álló közös cél köt össze bennünket... ilyenkor ráeszmélünk, hogy szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba!

A Bibliában is az áll, hogy nem tudnak ketten együtt utazni, ha nincs közöttük egyetértés. A közös meggyőződés, érdeklődési kör és célok, a kölcsönös tisztelet és elragadtatás a hosszantartó szerelmes kapcsolat alapja. Az egész életen át tartó szerelmes kapcsolatot éppen a barátság köti össze.

Sokan hibát követnek el, amikor azt gondolják, hogy a szerelem a fizikai vonzalomból jön létre. Elfelejtik, hogy a külső nem örök, a szépség napról napra halványul. A szerelem, amely barátságból és tiszteletből fejlődik, minden egyes nappal erősebb lesz.

Ezért ahelyett, hogy csak a fizikai vonzódásra fordítanánk a figyelmet kapcsolataink kialakításánál, jobb, ha olyan társat keresünk, aki osztja nézeteinket, egyetért értékrendünkkel és közös céljaink lehetnek.

Ha nincs bennünk semmi közös a másik emberrel, nem valószínű, hogy hosszantartó közeli kapcsolat alakul ki köztünk.

Éppen ezért, az egyik legjobb kérdés, amit feltehet magának az ember, amikor azon gondolkodik, hogy megfelelő-e számára a másik ember arra, hogy leélje vele az életét, a következő: "Ő a legjobb barátom?" Ha a válasz nem, akkor alaposan el kell gondolkodnunk, mielőtt ennek az embernek szentelnénk az életünket.

Sok kapcsolatot mentett már meg a barátság. A barátságot fel lehet építeni, csak meg kell találni a közös pontokat, közös érdeklődési kört, olyan tevékenységet, amit együtt tudnak folytatni.

Két ember újra közelebb kerülhet egymáshoz, ha barátok lesznek, mert a barátság erősödésével együtt nő a szeretet érzése is.

(Adam Jackson: Az Igaz szeretet 10 titka)
 
 
0 komment , kategória:  szerelem  
indiai bölcs
  2015-06-22 19:51:28, hétfő
 
  Sok-sok évszázaddal ezelőtt élt egy bölcs Indiában, aki azt állította magáról, hogy ő a világ legboldogabb embere, mivel két varázsládájában őrzi azokat a titkokat, amik bárki életét boldoggá tudják tenni. India mohó fejedelmei hatalmas kincseket ajánlottak fel neki a ládákért, több alkalommal is betörtek hozzá tolvajok, de soha senki nem találta meg a ládákat.

A fejedelmek minél inkább próbálták a varázsládát megszerezni, annál irigyebbé és boldogtalanabbá váltak. Miközben ők egyre keserűbb életet éltek, a bölcs napról-napra boldogabban élt.
Egyszer csak egy kisgyermek lépett be a bölcs otthonában, és így szólt: "Mester, szeretnék én is olyan boldogan élni, mint te. Megmutatnád nekem, hogy hogyan lehetek boldog?"
A bölcsnek megtetszett a gyermek nyíltszívűsége, tisztasága, és ezt válaszolta:
“Igen, megmutatom neked, hogyan lehetsz boldog. Ülj le, és figyelj jól! Valóban két varázsládám van, amelyben a titkokat őrzöm: az egyik a szívem, a másik az eszem, és ezekben összesen nyolc titok van elrejtve.
Íme, a nyolc titok

1. Tudd, hogy az Isten mindig veled van, és hálásnak kell lenned mind azért, amid van.
2. Szeretettel kell bánnod önmagaddal. Minden este és reggel ezeket kell elmondanod: Fontos, értékes, okos ember vagyok. Sokra vagyok hivatott, és nem létezik olyan akadály, amit ne tudnék legyőzni.
3. Éld is át azt, amit mondasz: ha okosnak tartod magadat, viselkedj okosan. Ha bátornak tartod magad, akkor ne félj cselekedni. Ha képesnek tartod magadat az akadályok legyőzésére, akkor győzd is le az összes akadályt.
4. Soha ne légy irigy másokra. Ha mások már elérték a saját céljaikat, akkor érd el te is a saját céljaidat.
5. Ne táplálj haragot a szívedben senki iránt. A harag nem engedi, hogy boldog legyél, ezért bocsáss meg másoknak.
6. Soha ne vedd el azt, ami a másé. Ha te ma elveszel valamit valakitől, holnap tőled értékesebb dolgot fognak elvenni. Ha tartozol valakinek, akkor fizesd meg a tartozásodat, és add vissza azt, ami nem téged illet. Ez a lelki békéd alapja lesz.
7. Ne tégy rosszat senkivel. A világ összes élőlénye tiszteletet, szeretet érdemel.
8. Minden reggel mosollyal ébredj, és fedezd fel a jót és a szépet a körülötted lévő világban. Anélkül segíts másoknak, hogy azon gondolkodnál, mit fognak cserébe adni.
A boldogságot őszintén keresőknek pedig add át ezt a nyolc titkot, hogy ők is boldogan élhessenek!"

forrás: joportal.hu 
 
0 komment , kategória:  idézetek  
vicc
  2015-06-22 12:34:27, hétfő
 
  Kiküldik a fiatal, agilis APEH ellenőrt a rabbihoz felülvizsgálatra azon hátsó utasítással, ha lehet találjon hibát. Átnézi az összes papírt oda-vissza, de minden rendben. Mielőtt elindul, elkezdi faggatni még a rabbit:
- Ne haragudjon, hogy megkérdezem, de mit csinálnak a megmaradó kenyérmorzsával a szertartás után?
- Összegyűjtjük, átküldjük Weissnek, aki időnként macesz gombócot küld belőle vissza.
- És a lecsurgó gyertyaviasszal?
- Összegyűjtjük, átküldjük Grünnek, aki időnként új gyertyát küld vissza belőle.
- Utolsóként: a metéléskor keletkező maradékkal mi történik?
- Összegyűjtjük, átküldjük az APEH-nek, akik időnként kiküldenek egy faszt.
 
 
0 komment , kategória:  viccek  
petrezselymes gyógyital
  2015-06-19 21:40:01, péntek
 
  Szívbetegeknek: petrezselymes-mézes gyógyital


800 éves petrezselymes-mézes gyógyital recept szívbetegségekre 2015.05.30.
Bár a recept már 800 éves, az ok, amiért az orvosok még mindig ajánlják, hogy valóban segít a szívbetegségek kezelésében.
A recept az évszázadokkal ezelőtt élt Hildegard von Bingen apácától maradt hátra, és azóta sok sikeres orvos, természetgyógyász adta már tovább.
Ezt a természetes orvosságot akkor alkalmazták (és alkalmazzák ma is), ha a beteg bármilyen problémát tapasztal a szívével kapcsolatban - legyen az fájdalmas, szúró érzés, szívdobbanás kihagyás, stressz. Az angina pectorisra (klinikai tünetegyüttes, melyet a szívizomzat (myocardium, e: miokardium) vérellátási elégtelensége vált ki) is kitűnő megoldás.


Hozzávalók:

* 10 szár friss petrezselyemzöld (a gyökere nélkül)
* 1 liter házi vörös vagy fehér bor
* 2 evőkanál borecet
* 300 gramm természetes méz

Elkészítés:
A megmosott petrezselyem szárakat egy liter borba tesszük, hozzáadjuk a borecetet és lassú tűzön (hogy ne legyen habos) 10 percig főzzük.
Ezután hozzáadjuk a mézet is és takaréklángon tovább főzzük 4 percig.
Az így kapott forralt bort leszűrjük, és még azon melegében korábban alaposan kimosott üvegbe töltjük. Jól lezárjuk.
Az italból napi 1 evőkanállal kell meginni - egészen addig, amíg a tünetek abba nem maradnak.
Súlyos betegség esetén hosszabb ideig kell alkalmazni. 
 
0 komment , kategória:  egészség  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2015.05 2015. Június 2015.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 498 db bejegyzés
Összes: 7620 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 22
  • e Hét: 780
  • e Hónap: 13192
  • e Év: 58249
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.