Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/60 oldal   Bejegyzések száma: 590 
A cirkuszi bohóc
  2017-09-30 18:26:36, szombat
 
  A cirkuszi bohóc


Sören Kierkegaard filozófus egy alkalommal elmondott egy történetet egy cirkuszról, ami kigyulladt. A cirkuszról átterjedt a tűz a környező mezőkre is, és már a közeli falut is veszélyeztette.
A cirkuszigazgató, aki látta, hogy a falu elpusztulhat lakóival együtt, ha valaki nem figyelmezteti őket, megkérdezte, ki tudna elmenni, hogy figyelmeztesse őket. A bohóc felpattant a biciklijére, és úgy, ahogy volt, kifestve, jelmezben, lekarikázott a domb aljában levő faluba.
- Mentsék az életüket! Mentsék az életüket! Tűz közeledik, és a falu le fog égni! - kiáltotta, ahogy végigkerekezett a falu utcáin. - A falu le fog égni! Mentsék az életüket!
Kíváncsi falusiak jöttek elő a házakból, boltokból, és a járdán gyülekeztek. Visszakiabáltak a bohócnak, nevettek, és megtapsolták az előadást. Minél kétségbeesettebben kiáltozott a bohóc, annál jobban tapsoltak a falusiak.
A falu leégett, és sokan odavesztek, mert senki nem vette komolyan a bohócot. Végül is ő csak egy bohóc volt.


Alkalmazás: A történetbeli bohóchoz hasonlóan a lelkipásztorok és papok sokszor olyan szerepet játszanak az egyházban, ami hatástalanítja az üzenetüket, amikor kimennek a világba. Ezért nem várhatjuk el, hogy a papság hirdesse az evangélium üzenetét a világnak; a világ nem veszi komolyan őket.
Ehelyett nekünk - hétköznapi embereknek - a dolgunk, hogy komolyan vegyük Jézust, és hirdessük az evangéliumot a világ számára. (Lásd Mk 16,15.) Nem várhatjuk el a világtól, hogy komolyan vegye az evangéliumot, ha mi nem vagyunk készek arra, hogy másoknak Krisztusról beszéljünk, és erejének és szeretetének bizonyságtevői legyünk.

Wayne Rice
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Első és utolsó
  2017-09-30 18:08:30, szombat
 
  Első és utolsó


Mintha minden napom a legelső volna,
új feladatokba vezetne, sodorna...
hisz a tegnap útja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Előre siettet mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelső lenne!

És mintha utolsó volna minden napom:
végső lehetőség, utolsó alkalom...
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné!

Hadd nézzek, Istenem, minden új napomra,
mintha első lenne és utolsó volna!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A bort újból inni
  2017-09-30 17:57:06, szombat
 
  ,,Írd meg: Boldogok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak." Jelenések 19,9


Az úrvacsorával való élés az Isten országában való eljövendő vacsorára, a Bárány menyegzőjére mutat. Az úrvacsora szereztetésekor az Úr Jézus megígérte tanítványainak, hogy tanítványaival újból issza majd a bort. Ezzel az Atyja országában való örömlakomát ígérte meg. A húsvéti vacsorán körbeadták a hálaadás poharát, és közösen örvendeztek. Így utalnak Jézus szavai a bor ivásával az üdvösség örömére, melynek Ő maga az alapja kereszthalála által. Jézusnak semmi öröme nem volt abban, akkor nem ivott a szőlőtőke borából, hanem azt kiáltotta: ,,Szomjúhozom!" A keresztnek azzal az egyetlen áldozatával Krisztus az örök öröm kiváltója lett. Azzal biztosította az Úr népének az úrvacsorát.
De emellett Krisztus a tartalma ennek az örömnek. Mint házigazda issza tanítványaival a bort, amely az Ő vére ontására utal. Az úrvacsorában az új élet öröméről van szó. Érezted-e már ennek előízét? A teljes örömet még nem élvezzük itt, a bűn megzavarja az örömet. Itt csak részben, hit által van öröm. Az úrvacsora vételében valami látható a Bárány menyegzőjén levő örömből. Aki most kegyelem által bort ihat bűnei bocsánatára, az majd újból ihatja akkor a bűnbocsánatot. Ott mámorosak leszünk az Isten szeretetétől! Ez az öröm akkor lesz teljes.

J. P. Boiten
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Magasba tart utam
  2017-09-30 12:04:54, szombat
 
  Magasba tart utam


Magasba tart utam,
mélység feszül alattam.
Porszem vagyok, URAM,
felfénylek sugaradban.
Időm kezedben van,
pályám tudod, kimérted.
Minden tettem, szavam
hála legyen s dicséret!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Ima
  2017-09-30 11:47:23, szombat
 
  Ima


Uram, milyen hatalmasak és sokrétűek a Te alkotásaid! Mindent bölcsességed szerint teremtettél. Tiéd a nappal, és Tiéd az éjszaka is. Te alkottad a fényt és a Napot. Hálát adunk minden jótettedért, amit megjelentettél az egész világnak - de különösen nekünk, akiket Jézus Krisztus által kegyelmed megismerésével ajándékoztál meg.
Irgalmas Istenünk, kegyelmedben a jó szándékot tekintsd, amit Lelked által belénk írtál. Arra kérünk: örök kegyelmed által erősíts meg bennünket a jó szándékban, hogy semmilyen hirtelen vágy, szenvedélyes vonzalom, hasztalan törekvés vagy bármilyen előítélet ne vezessen minket rossz önértékelésre, hanem szüntelenül az igazság gyümölcseit teremjük, melyeket Jézus Krisztus munkál bennünk. Ámen


 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
Évek és percek
  2017-09-30 09:54:34, szombat
 
  Évek és percek

"Ahogy halad az idő, egyre hosszabbodnak a percek és rövidülnek az évek"
V. A. Koskenniemi

Igaz! Emlékszel?
Izgalmas, nagy dolog volt
megbirkózni egy új iskolaévvel.
Akkor az évek tűntek végtelennek,
beláthatatlan hosszúnak neked,
s ki számolta a tűnő perceket?

De telt-múlt az idő.
Ma évek pillanatként elröppennek,
s a percek hossza egyre nő.

Mert több a fájdalom,
s fájdalom perce órákat jelent?
Vagy mert fogynak nagyon,
s aranyat érnek,
mert még oly sok mindenre kellenének?
Hiszen még annyi
feladat és szolgálat várna!
Azért lett minden perc
hosszú és drága!
Jut-e belőlük
megbocsátásra, segítésre,
szeretetre, hálaadásra?
Jaj, ha valamire már nem marad!
Ha nem becsüljük
a drága "hosszú" perceket
az egyre rövidülő,
tűnő évek alatt!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A másik lator Jézushoz fordult
  2017-09-30 07:36:33, szombat
 
  -- a másik lator Jézushoz fordult --
(Lk 23, 40)


vajon ki miatt
vajon ki miatt
nyíltak meg a bezárulni készülő szemek

micsoda jótett
micsoda imádság
van e nagyszerű megtérés hátterében

mekkora alázat
mekkora hit

mekkora kegyelem

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Megtérés után is
  2017-09-30 07:33:32, szombat
 
  Megtérés után is

Megtérés után is kell a bűntudat,
bűnismeret, és hát a bűnbánat is.
"Tökéletességünk" sérti az URAT,
s kritikánk nemegyszer túlzó és hamis.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét..."
  2017-09-30 07:31:07, szombat
 
  "Énekeljétek az Ő nevének dicsőségét; dicsőítsétek az Ő dicséretét!" (Zsoltár 66:2)Nincs a mi tetszésünkre bízva, hogy akarjuk-e az Urat dicsérni vagy sem. Istennek a legnagyobb joga van ahhoz, hogy dicsőítve és magasztalva legyen. Minden keresztyén, mint kegyelmének edénye, arra van kötelezve, hogy Istent naponta dicsérje és magasztalja. Igaz ugyan, hogy Isten naponkénti imádására határozott parancsot nem kaptunk, nincs törvényünk, amely az éneklésre és hálaadásra bizonyos órát írna elő, de a szívbe íratott törvény arra tanít, hogy Istent dicsérjük, és ez a meg nem írott parancs, annyira unszol minket, mintha kőtáblára volna vésve, vagy pedig a dörgő Sinai magaslatáról lenne szívünkbe iktatva. Igen, a keresztyénnek kötelessége Istent dicsérni. Ez nem időtöltésre szolgáló mulatság, hanem elkerülhetetlen életfeladat. Ti, kik mindig gyásszal vagytok telve, ne gondoljátok, hogy annál fogva fel vagytok mentve, ne képzeljétek be magatoknak, hogy túladhattok Isten iránti kötelességeiteken és dicsénekeiteket visszatarthatjátok. Kötelezve vagytok szeretetének köteléke által nevének magasztalására, amíg élet van bennetek. Dicsérete mindig ajkatokon legyen, mert azért áldott, hogy ti viszont áldjátok Őt. "Ezt a népet magamnak készítettem, hogy dicsőségemet beszélje," és ha nem imádjátok Istent, úgy nem hozzátok meg azt a gyümölcsöt, amelyet, mint isteni kertész joggal vár el tőletek. Tehát ne hagyjátok Babilon fűzfáin függni hárfáitokat, hanem akasszátok le, hangoljátok fel és iparkodjatok hálás szívvel a legkellemesebb hangokat csalni ki belőlük; zengjen fenséges hangon éneklésetek! Keljetek fel és énekeljétek meg az Ő dicsőségét. Minden derengő reggelen emelkedjék fel hálaadásotok dallama és minden naplementét hálahimnuszotok kísérje. Övezzétek körül a földet imátokkal, vegyétek körül kellemes dallamok légkörével, Isten a mennyből hallgatni fogja éneketeket és tetszéssel fogadja dicszengéseiteket.
"Imádjátok Alkotónkat
Ének zengésével,
Ki mindenütt csodákat
És nagy dolgokat művel."


C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Kilátás
  2017-09-29 18:27:30, péntek
 
  Kilátás


Mindannyian alá vagyunk vetve a halálnak. Még a környezetünkben lévő fák is általában tovább élnek, mint mi. Ez a gondolat szorongató érzést nyújt, mert a meghalás egyúttal az Istennel való találkozás is.
Azért van szükségünk az Üdvözítőre, mert nem mindenki fog üdvözülni. Mindenki feltámad, de aki az Üdvözítőt nem ismeri, az örök gyötrelemre támad fel.
Aki ismeri az Üdvözítőt, annak gyarló testét az Úr az Ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja. Ez megteheti, és meg is fogja tenni ,,azzal az erővel, amellyel alá is tud rendelni önmagának mindent" - mondja Pál. Ennek az a jelentése, hogy van hozzá hatalma.
Micsoda örömteli kilátás!
Ha az Üdvözítő a te üdvözítőddé is lett, polgárjogod van a mennyben. Ez a jövendőd, ugyanis a keresztyének hiszik, hogy van a bűnökre bocsánat, és a test feltámad az örök életre!

H. Veldhuizen
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
     1/60 oldal   Bejegyzések száma: 590 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 590 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 36615 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 349
  • e Hét: 2847
  • e Hónap: 20165
  • e Év: 413679
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.