Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
A Szentírás szavai nehéz időkre (3)
  2018-10-31 10:40:44, szerda
 
  ,,Istenünk igéje örökre megmarad." (Ézsaiás 40:8)

Íme, még néhány csodálatos ígéret a Bibliából, melyekre támaszkodhatsz a nehéz időkben:

1) ,,Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon." (Zsoltárok 91:9-11).

2) ,,Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket" (Zsoltárok 34:8).

3) ,,Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem" (Zsoltárok 57:2).

4) ,,Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti" (Zsoltárok 34:19).

5) ,,Az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel" (1Péter 3:12).

6) ,,Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem ellenségem hatalmától, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam... megmentett, mert gyönyörködik bennem." (Zsoltárok 18:17-20).

7) ,,Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom" (Mikeás 7:8).

8) ,,Bizakodás tölt el, mert lesz reménységed, körülnézel, és nyugodtan lefekszel. Ha leheveredsz, senki sem riaszt föl, sőt sokan hízelegnek neked." (Jób 11:18-19).

9) ,,Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen." (Efezus 3:20-21).

Bob Gass * Mai Ige
Link 
 
0 komment , kategória:   Mai Ige * Bob Gass *  
Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom
  2018-10-30 22:28:01, kedd
 
  Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom.

Uram Tehozzád futok
Link Link 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
A Szentírás szavai nehéz időkre (2)
  2018-10-30 12:30:17, kedd
 
  ,,Istenünk igéje örökre megmarad." (Ézsaiás 40:8)

Készen állsz még több, Istentől való csodálatos ígéretre?

1) ,,Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet." (Zsoltárok 5:12).

2) ,,Az örök Isten a te menedéked, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondta: pusztítsd!" (5Mózes 33:27).

3) ,,Jó az Úr! Oltalom a nyomorúság idején, gondja van arra, aki hozzá menekül." (Náhum 1:7).

4) ,,Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak." (Ézsaiás 41:10).

5) ,,Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz! Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől." (Zsoltárok 31:20-21).

6) ,,Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben" (Zsoltárok 23:6).

7) ,,De az Úr mellém állt, és megerősített... Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába." (2Timóteus 4:17-18).

8) ,,Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak" (Zsoltárok 9:11).

9) ,,De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!" (Jeremiás siralmai 3:21-23).

10) ,,Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!" (Zsoltárok 4:9).

Bob Gass * Mai Ige
Link
 
 
0 komment , kategória:   Mai Ige * Bob Gass *  
A Szentírás szavai nehéz időkre (1)
  2018-10-29 18:10:07, hétfő
 
 

,,Istenünk igéje örökre megmarad." (Ézsaiás 40:8)

A következő néhány napban újítsuk meg elménket Isten néhány csodálatos ígéretével, melyeket Igéjében adott. Nem elég, ha csak átfutjuk őket, emésszük meg lassan, mélyen, megimádkozva, ismételten elolvasva. Engedjük, hogy e szavak igazsága megváltoztassa gondolkodásmódunkat, és megerősítse hitünket.

1) ,,Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az Úr." (Ézsaiás 54:17).

2) ,,Veled van az Úr... nem kell többé veszedelemtől tartanod... Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít... Elbánok majd elnyomóiddal... - mondja az Úr." (Zofóniás 3:15-20).

3) ,,Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek... Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és együtt harcol velünk a harcainkban." (2Krónikák 32:7-8).

4) ,,Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig." (Zsoltárok 62:2-3).

5) ,,Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Filippi 4:6-7).

6) ,,Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róma 8:38-39).

Bob Gass * Mai Ige
Link
 
 
0 komment , kategória:   Mai Ige * Bob Gass *  
Az elgyötörtek gyötrése
  2018-10-28 19:15:02, vasárnap
 
  ,,És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjuk és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani." (Máté 8:19-20)

Link


 
 
0 komment , kategória:  Gondolatok  
KÜLDETÉS: Ki a te Saulod?
  2018-10-27 13:43:41, szombat
 
  ,,Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé." (Apostolok cselekedetei 9:15)

Tarzuszi Saul volt az utolsó ember a földön, akiről valaha is gondolták volna, hogy keresztyénné lesz, azt pedig még kevésbé feltételezték volna róla, hogy az Újszövetség nagy részének szerzője lesz.

Krisztussal való találkozása előtti életéről így írt:
,,féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt" (Galata 1:13).

Tehát, amikor Isten szólította Anániást, hogy menjen el, és imádkozzon Saulért, Anániás nem nagyon rajongott az ötletért: ,,Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izráel fiai elé." (ApCsel 9:13-15).

Anániás tudta, mit tett Saul az egyházzal. Azt azonban csak ezután tudta meg, hogy Isten munkálkodott Saul szívében. Néhány rövid év múlva Isten arra fogja használni Pált, hogy megérintse a világot, de először Anániást használta, hogy megérintse Pált.

Te is hasonló feladatot kaptál Istentől? Neked is adott egy Sault? Ha igen, ne mondj le arról az emberről! Ha mások leírják is, te adj neki még egy esélyt! Anániás nem tudott arról, hogy Pál találkozott Krisztussal a damaszkuszi úton. Isten el tud menni oda, ahová te nem, és el tud jutni olyan emberekhez is, akikhez te nem.

Soha ne feledd: Isten nem küld olyan helyre, ahol ő maga még nem járt. Ki tudja, mit fogsz találni, mire elérsz a te Saulodhoz!

Bob Gass * Mai Ige
Link
 
 
0 komment , kategória:   Mai Ige * Bob Gass *  
Isten szeret, Jézus él! Jézus Krisztus Isten fia!
  2018-10-26 13:00:58, péntek
 
  Link

 
 
0 komment , kategória:  Versek*Idézetek  
A Szeretet himnusza
  2018-10-25 17:47:05, csütörtök
 
  Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat
és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt,
odaadhatom a testemet is égőáldozatul,
ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.

Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.

Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.

Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

S a szeretet nem szűnik meg soha.

A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.

Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.

Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.

Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam,
mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek.

De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.

Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre.

Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.

Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.

1 Korintus 13
Link Link Jávor Pál : A "Szeretet Himnusza"

Link

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Ne rettegj, bármi sújt téged
  2018-10-24 20:30:00, szerda
 
  1. Ne rettegj, bármi sújt téged,
Isten gondol reád.
Szárnya alatt van véded,
Isten gondol reád.
Refrén:
Isten gondol reád,
Minden nap, minden úton,
Ő gondot visel rád,
Isten gondol reád.

2. Nehéz keresztes féltékeny;
Isten gondol reád.
Ha nagy veszélyek rád törnek,
Isten gondol reád.

3. Ha barátaid elhagynak,
Isten gondol reád.
Ne csüggedj el, Ő támogat.
Isten gondol reád.

Ne rettegj, bármi sújt téged
Link Link 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr
  2018-10-24 20:24:21, szerda
 
  Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki ő benne bízik.

Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk.

Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.

Jőjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!

Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?

Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől.

Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán;

Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiirtsa emlékezetöket a földről.

Ha igazak kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket.

Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket.

Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr.

Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.

A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat.

Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.

34 Zsoltár
Link 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 589 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 317
  • e Hét: 1142
  • e Hónap: 9097
  • e Év: 404044
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.