Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/50 oldal   Bejegyzések száma: 490 
Hajnalka
  2018-02-28 21:42:07, szerda
 
  Hajnalka

Kicsinyke bimbód szépen kitárod.
A hajnaltündér csókolja virágod,
lila virágod.

Téged a nap meg soha nem perzsel.
Alszol nappal és alszol éjjel,
alszol éjjel.

Sok szép virágod szépen kitárod.
Kár, hamar eltűnik szép világod,
szép világod.

Mi az éjszaka sötétjében járunk.
Bár nekünk volnál hajnalka virágunk,
hajnalka virágunk.

Ám a sötét magyar éjszakára
ha földerülne még hajnal sugára,
hajnal sugára.

Kicsinyke bimbód akkor is kitárva,
te légy annak hajnalkavirága,
hajnalkavirága!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Akkor is boldogulok...
  2018-02-28 21:26:55, szerda
 
  Akkor is boldogulok, ha nem töltök állhatatosan időt igével és imádsággal

Az előzőekben átgondolt hazugságoktól eltérően ezt a hazugságot csak igen kevés keresztyén nő lenne képes hangosan kimondani. Mégis, a felmérésünkben részt vevő nők 48%-a elismerte, hogy elhitte ezt a hazugságot. Az igazat megvallva ez volt a negyedik leggyakrabban elhitt hazugság a listán.
A Sátán megtévesztésének lényege az, hogy életünket Istentől függetlenül is élhetjük. Az Ellenséget nem érdekli, hogy hiszünk-e Istenben, hogy ortodox tanokat vallunk vagy sem, vagy hogy éjjel-nappal ,,lelki tevékenységet" folytatunk-e, amíg képes rávenni minket arra, hogy saját erőnkből tegyük mindezt, nem pedig a Szentlélek hatalmának tudatos függvényében.
Ha eléri, hogy ,,keresztyén életet éljünk" anélkül, hogy az Úr Jézussal bensőséges kapcsolatot alakítanánk ki, már elérte a célját, hiszen tudja, hogy lelkileg tehetetlenek és legyőzöttek leszünk. Ha rávesz, hogy nagy dolgokat tegyünk ,,Istenért" anélkül, hogy tudatosan fürkésznénk az ő akaratát az Igén és az imán keresztül, meglehet, hogy nagy vallásos port kavarunk, de a Sátán királyságában egyáltalán nem teszünk kárt. A Sátán tisztában van azzal, hogy ha saját gondolataink és elképzeléseink szerint élünk, ahelyett hogy Isten bölcsességét kutatnák, előbb-utóbb beszippant minket a világ pusztító gondolatmenete.

Yvette megosztotta velünk, hogy milyen gyakorlati hatással bírt ez a hazugság az életére.

Amikor olvasom az Igét és imádkozom, a hétköznapjaim rendkívül simán telnek, bár három öt év alatti gyermekem van. De aztán ellustulok, megállapítom, milyen csodanő vagyok, és megfeledkezem a fontossági sorrendről. Mielőtt ráeszmélnék, az életem kész káosz. Kiabálok a gyerekeimmel, már-már a gyermekbántalmazás szélén állok, és fogalmam sincs róla, hogy jutottam idáig, és hogy tehetném jóvá. Sajnos beletelik egy időbe, amíg ráébredek, hogy én itt semmit sem tehetek, Istenre van szükségem! A Sátán hazugságai alattomosan beszivárognak az életembe, és ha nem olvasom az Igét, el is hiszem őket.

A Sátán tudja, ha sikerült rászednie minket, hogy Isten Igéjétől függetlenül éljük az életünket, az élet minden egyes területén fogékonyabbak leszünk a megtévesztéseire. Hat alkalommal látjuk az Ószövetségben, hogy Dávid ,,megkérdezte az Urat" (1Sámuel 23:2, 4, 30:8, 2Sámuel 2:1, 5:19, 23). Tudta, hogy Isten nélkül semmi, és az Úrtól függetlenül semmire sem képes. Minden egyes reggel, mielőtt belevágott volna eseménydús napjaiba, szívében először az Úrhoz fordult imában:

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök és várlak.
Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem.
Zsoltárok 5:4, 119:147

Tudom, milyen nagy értékkel és fontossággal bír minden egyes nap időt tölteni Istennel imádságban és az Igében. Még könyvet is írtam erről a témáról. Mégis, túl gyakran kapom magam azon, hogy a napi teendőket és részleteket anélkül veszem számba, hogy mindenekelőtt elég időt szánnék arra, hogy ,,megkérdezzem az Urat".
Amikor ezt teszem, igazából azt mondom (bár hallhatóan soha nem mondtam ki"), hogy képes vagyok egyedül megbirkózni az előttem álló nappal Isten jelenléte, bölcsessége és kegyelme nélkül is. Azt állítom, hogy nélküle is el tudom végezni a munkámat, rendben tudom tartani az otthonomat és kapcsolataimat, és képes vagyok kezelni a körülményeimet. Az ilyen független, önelégült lélek a büszkeség kifejezése. Az Írás azt tanítja a Jakab 4:6-ban, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek. Ha büszke vagyok, jobb, ha felkészülök arra, hogy Isten ellenáll nekem és az erőfeszítéseimnek.
Néha mintha azt mondaná Isten: ,,Egyedül akarod kezelni ezt a napot? Csak rajta!" Mi lesz az eredménye? Jobb esetben egy gyümölcstelen, üres nap, amit egyedül és önmagamért éltem. Rosszabb esetben pedig mindent teljesen összezagyválok az életemben.
Másrészt viszont Isten ,,az alázatosnak kegyelmet ad". Amikor azzal kezdem a napot, hogy megalázom magam előtte, és elismerem, hogy egyedül nem megy, hogy szükségem van rá, akkor bizton számíthatok arra, hogy isteni gondviselése keresztülvisz az adott napon.
Az Igazság az, hogy ha nem maradok meg benne - nem élek folyamatosan és tudatos egységben vele, és függőségben tőle -, akkor semmit sem tehetek, ami lelki vagy örök értékkel bírna. Természetesen sokféle tevékenységem lehet, rengeteg döntést hozhatok, de igazából semmi valóban értékeset nem leszek képes felmutatni az életemben.
Az Igazság az, hogy képtelenség olyan nővé válnom, amilyennek Isten akar látni, hacsak nem töltök állhatatosan időt a vele való kapcsolatom ápolására imában és az Igében.

Nancy Leigh DeMoss
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Galagonya szonett
  2018-02-28 21:10:38, szerda
 
  Galagonya szonett

Tavasszal csupa hószínű virág.
Nyáron hűvös árnyékot ád.
Fehérhajú nénikék olvasgatnak
lehajló ágak zöld sátra alatt.

Ősszel rubingyümölcsöt érlel,
s télen is azzal van tele.
Piros bogyó villan a hó alól:
kismadarak ízes eledele.

Így szép az élet, mindig szolgálatban
télen-nyáron, őszben, tavaszban!
- suttogja, hogyha leülünk alája,

zizegi hulló fehér hóban,
példázza fagyban, zimankóban
szeretetházunk galagonyafája.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Áldjad az Urat!
  2018-02-28 17:03:45, szerda
 
  "De nagy irgalmasságodból nem semmisítetted meg őket, és el sem hagytad őket, mert könyörülő és irgalmas Isten vagy." (Neh 9,31)

Ha felismerjük bűneinket, és vallást teszünk azokról Isten színe előtt, akkor megismerjük az Úr irgalmasságát is. Jézus arca ragyog felénk a múltban és a jelenben egyaránt. Az ő gyermekei az élet világosságában járnak. Isten irgalmára vall, hogy eddig nem semmisített meg bennünket, pedig bűneink méltán hívták ki ellenünk igazságos ítéletét. "Hosszútűrő irántunk", mondja az apostol. Ó, milyen hosszútűrő! Nem akarta, hogy elvesszünk a kárhozat tüzében, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson. Miért jött Jézus? Ő maga mondja: "hogy életük legyen, és bővölködjenek". Neked is életet akar adni, csak az a feltétele, hogy egészen átadd magad neki. Akkor nem hagy el. Aki őt egyszer megtalálta, örömmel tesz bizonyságot az ének szavaival:
Azóta véle járok, szívem csak néki él.
Legyen a te életedben is ilyen fordulópont, és találj mindenkor segítséget nála. Halld a biztatást:
Bús szív, ne sírj, szeret az Úr!
Könyörülő, irgalmas Úr az én Megváltóm,
lelkem ezzel az örömmel van tele.
Ezzel harcolok a jelenben és ezzel
a reménnyel nézek a jövőbe!

JÉZUS NEM HAGYTA EL * Halálos veszélyből szabadult meg egy tanító. Mindenki elveszettnek hitte, hívő atyjafiai azonban kitartóan imádkoztak a szabadulásáért. Nagy nyomorúságában különösen drága lett számára Jézus irgalma, s mire elérkezett szabadulása órája, szívét átadta az Úrnak. Jézus a testi haláltól is, a lelki haláltól is megmentette. A családjának küldött táviratát könnyes örömmel fogadták, melyben ez állt: "Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben."

* Áldjad az Urat! - 103. zsoltár

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Szent magyar föld!"
  2018-02-28 16:37:20, szerda
 
  "Szent magyar föld!"

Finn parókia... csupa fény, virág...
háromszínű zászló az asztalon.
A házigazda magyarul beszél.
Milyen jól esik szép Suomiban
anyanyelvem zenéjét hallanom!

Egy kis üvegedényt mutat nekem,
s amíg fürkészem és nézegetem,
"Szent magyar föld!" - suttogja meghatottan.
"Magammal hoztam."

"Szent magyar föld!" Megdobban a szívem.
Távoli szép hazámból egy darab!
Ezt az emléket magammal viszem,
s úgy őrizem,
mint simogató, meleg sugarat.

Te Isten-adta, áldott magyar föld,
ne ölelne át a szeretetünk?
Ha távoli testvérnek ilyen szent
és drága vagy,
ne lennél ezerszer drágább nekünk?!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A legjobb szépítőszer
  2018-02-28 16:31:33, szerda
 
  "Minden leányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvérós királyhoz, miután az asszonyokra vonatkozó törvény szerint letelt a tizenkét hónapig tartó előkészület." (Eszt 2,12)

Eszternek tizenkét hónapig kellett készülnie, míg a király elé engedték. Mennyi gondot fordít az ember a test szépítésére! Mennyire vigyázunk, hogy senki előtt ne mutassuk rossz színben magunkat. A külsőre igen nagy gondot fordítunk. Van-e gondunk arra, hogy egyszer miképpen állunk meg Krisztus, a Király előtt? Ne felejtsük el, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk előtte, és az Úr nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem ami a szívben van. Lehet, azt gondolod, hogy az Úr elé menetelre egy életen át készülhetsz. Ez igaz is, csakhogy nem tudod, meddig tart az életed. Lehet, hogy még ma meg kell jelenned a Király előtt.
Az Isten beszédének átformáló ereje a leghatásosabb szépítőszer a világon. A mennyei Atya dolgaival foglalkozó gyermek Jézusról azt mondja az Írás: "gyarapodott... az Isten és az emberek előtt való kedvességben". Pál apostol azt írja Timóteusnak, hogy az Írás "hasznos... a megjobbításra". Az első keresztyénekről azt olvassuk, hogy "az egész nép előtt kedvességet találtak". Molnár Mária misszionárius is arról tett bizonyságot, hogy a legijesztőbb külsejű, vad fekete ember is megszépült az Ige hatására. Szelídséget, alázatosságot és szolgálatkészséget igazán csak Krisztustól lehet tanulni. Ruthot is ezek a lelki tulajdonságok tették kedvessé férje szemében, nem a külső szépsége.
Legalább annyi gondunk legyen lelkünk tisztaságára, mint testünk ápolására. Ne a külsőnk legyen az ékességünk, hanem "a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, amely igen becses Isten előtt".

* A legjobb szépítőszer - 1Pt 3,1-7

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Új év új útján
  2018-02-28 12:46:56, szerda
 
  Új év új útján
Aradi testvéreimnek

Még ádvent volt... és félelmes sötétség...
minden megdermedt.
De szívünk mélyén ádventi ígéret
zenéje zengett,
hogy nem lesz mindig szorongattatás!
Megszületik a betlehemi Gyermek!
Nevezik majd Csodálatosnak,
erős Istennek...
és összetöri a terhes igát.

Azóta karácsonyi örömmel
szánk boldog hozsannát kiált.
Hisz a Csodálatos meghallgatott
sóhajt, kiáltást, csengő imát.

Szívünkben még fájó emlék remeg,
de már új év, új útján járhatunk,
mint karácsony utáni emberek!

Új utunk: megbocsátás, szeretet.
A Szabadító, a Csodálatos
előttünk jár, vezet.
Ő ad erőt nekünk.
Nyomába léphetünk.
Testvérünk lehetünk.
Együtt dicsérheti
életünk, énekünk
a szabadító, győzelmes kezet.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Semmi hiábavaló gond
  2018-02-28 12:37:32, szerda
 
  Semmi hiábavaló gond

"Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől..." Máté 6,34

Az Úr Jézus itt nem arra int, hogy ne törődjünk a holnapi nappal. Ezek a szavak nem azt jelentik, hogy elűzzünk gondolatainkból minden jövőről való gondoskodást, és vakmerően induljunk a jövő felé. A keresztyén ember nem fatalista, aki a moszlim emberhez hasonlóan összekulcsolja a kezét, és aztán nem tesz semmit. Ehelyett a jövő miatti túlzott és félelemmel teljes aggódástól óv az Úr bennünket. Attól az élettől, mely nem számol Isten gondoskodásával. Az ember gyakran amiatt a szenvedés miatt szenved, melytől fél, és az sohasem következik be. Így az embernek többet kell elviselnie, mint amennyi terhet Isten rak rá. Azokat a gondokat és próbákat, amelyektől félünk, sokkal nehezebb elhordozni, mint a jelenlegi gondokat és a próbákat. Az Úr megígérte, hogy erőt ad a terhek elhordozásához, de azokra nézve, amiktől félünk, és amik sohasem következnek be, sohasem adott ígéretet.
Gyakran fekszünk le úgy, hogy aggódunk a holnap miatt, és gyötör, hogy mit hoz számunkra a jövő. Gondoljunk arra, hogy Isten már ismerte a holnapi napunkat, mielőtt megszülettünk. Isten gondviselése indítson bennünket imádságra, melyben eléje tárjuk gondunkat, és elmondjuk, mi nyom és szorongat. Nincs jobb recept a nyugtalan lélek számára, mint az, hogy mindent tegyen az Ő kezébe. Az igazi imádkozó, aki a holnap gondjait és bajait Isten elé viszi, ettől a gondtól megszabadulva áll föl térdéről. Milyen mennyei titok ez! Akkor tudjuk, hogy "a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől". Isten majd gondoskodik róla.

C. Harinck
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Napsugarak prédikációja
  2018-02-28 12:01:05, szerda
 
  Napsugarak prédikációja

Vízkereszt utáni vasárnap volt,
abban az évben az utolsó,
tavaszias, kékegű, szép vasárnap.
S a napsugarak templomunk
ablakain át, látogatni jártak.
Megcsillantak gyertyatartón, kereszten,
és szószéken nemsokára
rátaláltak a nyitott Bibliára.

Aranyló ragyogásba vonták, hadd legyen
ahogyan Krisztus arca a hegyen,
ragyogó, fénylő, mint a felkelő nap.
Zendüljön belőle az égi szózat:
"Őt hallgassátok! Rá figyeljetek!
Boldogok, akik vele járnak!"

Vízkereszt utáni vasárnap volt,
kékegű, szép vasárnap...
és én csendben figyeltem,
hogy a napsugarak is prédikálnak
.
Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Imádság
  2018-02-28 09:35:55, szerda
 
  Ima

Szabadíts meg minket a világ gondjaitól, hogy ne legyünk bizalmatlanok a Te jóságos cselekedeteiddel szemben, és ne zúgolódjunk a bennünket élő bajok miatt! Tégy készségessé arra, hogy mindenben köszönetet mondjunk Neked, és bízzunk abban, hogy általad bölcsen irányítva végül minden csak a javunkat szolgálja. A Te kezedbe adjuk testünket és lelkünket, amit nagy kegyelmedben máig megőriztél.
Egyúttal kérünk Téged, Istenünk, az egész világ boldogulásáért is. Bocsásd meg az emberek balgaságát! Váltsd meg őket nyomorúságukból, és bocsásd meg bűneiket! Halld meg kiáltásukat a világ minden szegletéből, és vezesd őket az Istenfiúság dicsőséges szabadságára! Ámen.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok  
     1/50 oldal   Bejegyzések száma: 490 
2018.01 2018. Február 2018.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 490 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 36562 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1266
  • e Hét: 1266
  • e Hónap: 12247
  • e Év: 405761
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.