Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 293 
Vallomás
  2018-04-30 15:01:41, hétfő
 
  Vallomás

A lelkem úgy viszem ma Hozzád,
ahogy a kévét csűrbe hozzák:
egyszerűen.

Kitárom előtted. Te látod,
ki úgy szeretted a világot!
S Igéd üzen,

hívogat és vár. Megyek, Uram.
Ködös, kanyargós életutam
Hozzád vezet.

A múlt ösvényeit bejárva
keres fel Téged most az árva
emlékezet.

A lelkem, Uram, csupa vétek,
benne sustorgó szenvedélyek
s rejtett erő -

de lelkem, Uram, csupa bánat,
s e fojtott, könnyű, bús alázat
engesztelő.

A lelkem, Uram, csupa szándék,
lendülő lángolás, ajándék
mindenkinek!

És lelkem, Uram, szárnyszegetten
a porba hull és visszaretten:
Miért? Kinek?

A lelkem, Uram, mint kísértet
visszhangozza e halk miértet
s éjbe zuhan,

de szomjazza az éjszakán át
újult fény hajnalhasadását:
Téged, Uram.

Ez hát a lelkem, ím, kitárván
kezedbe rejtem félve, árván.
A Te kezed

védi, borítja, mint a sátor,
mint Golgotán is halni bátor
szent szeretet.

Meggyóntam mindent. Titkom nincsen.
Gyóntam, mert úgyis tudtad, Isten.
Akaratod

s az életet már megértem én,
tudván: mérhetetlenül szegény
s gazdag vagyok...

Csűrödbe rejtem árva lelkem,
könnyes és kincses asztagom,
a magam terhétől szegényen
s a Te kegyedtől gazdagon.

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Az Isten szerint férfi mint közszereplő/ Barátok
  2018-04-30 14:37:55, hétfő
 
  III. Rész
Az Isten szerinti férfi mint közszereplő

6. Barátok

Azokban az években, amikor a férfit a párválasztás, a karrierépítés, a családalapítás, vagy anyagi helyzetének megszilárdítása köti le, olyan nagy nyomás nehezedik rá, hogy teljesen háttérbe szorulnak azok a célkitűzések, amelyeket egykoron a barátaival dédelgetett. A férfiaknak szükségük van barátokra, de felnőtt életük jelentős részében annyira nem figyelnek a barátság ápolására, hogy a végén talán nem is tudják, vannak-e egyáltalán igaz barátaik.

Barátság a gyülekezetben

A keresztyének hisznek az emberi kapcsolatokban; ezért védelmezik a családot és szívesen befogadják az idegeneket. Szomorkodnak a barátság hiányán, és kritizálják mai kultúránkat, mivel lekezelően bánik a témával. Mindezek ellenére az egyház meglehetősen tisztázatlan módon áll a barátsághoz. A gyülekezetek tagjai azért szoktak összejönni, hogy "közösségben" legyenek egymással; ugyanezt a "barátkozás" kedvéért csak ritkán teszik meg. Ha az egyház történetére gondolunk, azt látjuk, hogy a "lelki vezetés" mindig kiemelt szerepet kapott, amelynek során a lelki vezetők (mentorok) végezték az új hívők (novíciusok) tanítványozását. Arról a kölcsönös irányításról viszont, amit barátok tudnak egymásnak nyújtani, szinte soha nem esik szó. Nem nehéz megtalálni az okát, hogy miért merült feledésbe a barátság mint a szeretet egyik formája. Ha Jézus tanítása alapján összevetjük a barátságot (filia) és a felebaráti szeretetet (agapé), megérthetjük az egyház viszonylagos közönyét.
- Az agapé nem személyválogató, egyaránt vonatkozik minden felebarátra vagy idegenre; a filia viszont személyválogató, és csak bizonyos személyeket részesít előnyben.
- Az agapé mindenkire kiárad, aki az "útjába kerül"; a filia csak azoknak a keveseknek jár, akik céltudatosan keresztezik az útját.
- Az agapé általános érvényű, és senkit nem utasít el; a filia kizárólagos, és sokaknak nemet mond.
- Az agapé forrása és példája Isten szeretete; a filiáé az emberi vonzalom.
- Az agapé isteni, meg nem érdemelt szeretet; a filia a számára kedves személy iránti vonzalomra épülő emberi szeretet.
A barátságról szóló keresztyén könyvek közül néhány kitér a nehézségekre. Em Griffin úgy fogalmaz, hogy a potenciális barátok közötti szimpátiát "át- meg átszövi az egyre növekvő önbecsülés fonala". Egy barát olyasvalaki, aki mellett "jól érzem magamat". Griffin jól tudja, hogy keresztyén olvasóit ezek a gondolatok kicsit megzavarhatják. Ezért sorol fel olyan tényezőket, amelyek a barátok közötti pozitív érzéseket táplálhatják: közös tulajdonságok, együttműködés, külső megjelenés, szakértelem (de nem tudálékosság), megerősítés ("értékeljük azokat, akik értékelnek bennünket"), kölcsönös szívességek, hasonló képességek, háttér és érdeklődési kör. Griffin szerint az összekötő kapocs: "mindnyájunknak égető szüksége van önbecsülésre".

"A legtöbbünk lelke mélyén bizonytalanság él saját reakcióinkkal és életvitelünkkel kapcsolatosan. Ezért érezhetjük megnyugtatónak az olyan emberek közelségét, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak és éreznek. A szelektív kitárulkozás törvénye azt sejteti, hogy a meggyőződésünket, alapelveinket megkérdőjelezni látszó információkat nagy ívben elkerüljük. A barátság valószínűleg a legtisztább formája saját propagandánk megválogatásának. A hozzánk hasonló emberekkel létesített kapcsolataink segítenek abban, hogy jól érezzük magunkat a saját bőrünkben."

A barátság nemcsak jó érzéseket kelt; a barátok rossz hatással is lehetnek másokra. Tudniillik "ha valakinek azt mondom, hogy te a barátom vagy, ez egy másik embernek azt jelentheti, hogy te viszont nem vagy az". Ez a kizárólagosság, amit még önzésnek is lehetne nevezni, természetesen óvatossá teszi az egyházat a barátság kérdésével kapcsolatban.
C.S. Lewis pártolja a barátságot, mégis vannak fenntartásai. Megjegyzi, hogy a kölcsönös elfogadás és a közös látásmód közömbössé teheti a barátokat más emberek véleménye iránt. Egy önszerveződő baráti körben könnyen kifejlődhet a felsőbbrendűségi érzés, a tagok nagyképűvé válhatnak, akik arra büszkék, hogy képességeikkel, erényeikkel és gondolkodásmódjukkal messze a többiek fölött állnak. Mivel a közös meggyőződés erősítheti az embereket, ezért, amikor állást kell foglalni, a barátság szíthatja a tekintéllyel szembeni ellenállást, akár jó, akár rossz értelemben.
Végezetül a barátság a szeretet többi formájánál jóval átmenetibb. Az agapé egyszerre tudja táplálni kötelességtudatunkat és a Krisztus iránti szeretetünket. A családi szeretetkapcsolatok szociálisan is és fizikailag is motiválnak arra, hogy kimutassuk hűségünket, érzelmeinket. A barátságot kevesebb erkölcsi és lelki forrás táplálja. Ezért az egyház nem foglalkozik túl sokat a barátsággal, eltekintve a hűséggel és becsületességgel kapcsolatos, már-már elkoptatott példáktól. (folyt. köv.)

Dan Doriani
 
 
0 komment , kategória:  A férfi, akit Isten formál  
Zárt ajtók előtt
  2018-04-30 14:02:37, hétfő
 
  Zárt ajtók előtt


A kulcsom mindig
Kezemben tartom.
Zárt ajtók elé
Dobott a sorsom.

A kulcsom mindig
Nyitásra vár,
Tán majd csak pattan
A lakat, a zár...

S a páncélajtó
Könyörtelen.
Nem lépek én át
Rajta sosem.

Másoknak nyílik
Minden lakat,
S tárják előttük
A kapukat. -

Tán a kulcsomban
Hiba lehet?
Nem nyit a kulcsom,
A szeretet!

A kulcsom mindig
Kezemben tartom.
Zárt ajtók elé
Dobott a sorsom...

Több ajtón én már
Nem zörgetek,
Majd az utolsón
Átléphetek...

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Láttassék meg bennem!
  2018-04-30 13:55:02, hétfő
 
  "Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket." (2Kor 3,18)

Akár tetszik, akár nem, a saját arcát mindenki jól ismeri. Hiába az elismerő szavak mások részéről, szeretnénk "legek" lenni: a legszebbek, legjobbak, legigazabbak. Idővel azonban egyre több szarkaláb jelenik meg a szemünk körül, a szánk köré mély ráncot váj a keserűség, tekintetünk réveteggé, mogorvává, búsongóvá, megfáradttá válik. Ifjúságunk álmai szertefoszlanak. Szidjuk az életet: "A mai nappal is rövidebb lett a földi kín" - mondogatjuk. S a kín, amit magunk körül látunk, illetve a bűn, ami bennünk él, a külsőnkön is otthagyja bélyegét. Csalódottságunk, kiábrándultságunk tulajdonképpeni oka az, hogy a Sátán elhitette, hogy jó emberek vagyunk, s akkorára növelt saját magunk szemében, amekkorák soha nem voltunk és nem is leszünk.
Az Ige azonban Jézus arcát tárja elénk. Testvérem, nézd Jézus arcát: a Gecsemáné-kertben érted vívott tusa nyomait, a homlokába tűzött töviskoszorú vájatait, az arcát ért ütések kék-lila foltjait, a szomjúságtól kicserepesedett ajka repedéseit. Lásd Isten Fiát meztelenül, leplezetlenül, megcsúfoltan, elhagyottan. Hasonlítsd össze magad vele. Ő ott egy senki - te vagy-e még valaki? Ő egy embertorzó - te vágysz-e még szép lenni? Ő senkit sem kárhoztat - te miért sértődsz meg, ha a bűnöddel szembesítenek, holott akad még annál több is, súlyosabb is! Nézd Jézust, folytasd az összehasonlítást, és engedd, hogy rajtad is kiábrázolódjanak az ő mennyei vonásai!

ŐT NÉZD! * Az apró gyermek minden erejét megfeszítve igyekszik apja méteres léptei nyomába lépni. Egész testével próbálja apja mozdulatait utánozva eltanulni. "Hát te mit csinálsz?" - fordul felé az apja. "Én is olyan szeretnék lenni, mint édesapám!" - feleli nem kis büszkeséggel a hangjában.
Te is lehetsz olyan dicsőséges, mint Jézus!

* Láttassék meg bennem! - 2Kor 4,1-15

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hétköznap - Jézussal
  2018-04-30 07:05:41, hétfő
 
  Hétköznap - Jézussal

Nem híg romantikát,
nem múló hangulatot,
nem szalmaláng-tüzet -
de azt kérem, Uram:
hűséggel, komolyan
járhassak mindig veled.

Hétköznapokon át
és súlyos terhek alatt
lépteim úgy vezesd:
legyen fénylő jelem,
hittel vállalt jelen,
utam, sorsom: a kereszt.

Hordoztad válladon,
vállaltad vasszögeit
s a töviskoronát.
S mert ott hullott a vér
énértem, bűnösért:
követlek mindenen át.

Húsvét titkát hiszem.
A véres, durva kereszt
tudom, nem vereség.
Ha itt időm letelt
s magába zár a föld:
fölöttem nyílik az ég.

Hétköznapokon át
és súlyos terhek alatt
bátran helytállni jó!
Örök életünk van,
így munkánk az Úrban
sosem hiábavaló.

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Mi a kincsed?
  2018-04-30 06:58:09, hétfő
 
  Mi a kincsed?

"A juhoknak nagy pásztorát..." Zsidókhoz írt levél 13,20

Magunktól nem tudjuk Isten akaratát cselekedni. A hit és megtérés nem a mi szántóföldünk gyümölcse. Képtelenek vagyunk bármi jóra, és hajlandók minden rosszra. Makacsak, nyakasak, ellenállók vagyunk. De a békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, megígéri, amit kíván. Neki mint a békesség Istenének van hatalma és akarata, hogy megadja, ami nekünk hiányzik. Figyeljünk Istennek erre a nevére: Ő a békesség Istene!
Levele végén az apostol azt kéri a Zsidókhoz írott levél olvasói számára: hogy a békesség Istene tegye készségessé őket minden jóra, hogy cselekedjék az Ő akaratát, azt munkálván bennük, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által.
Magunktól nem tudunk kedvesek lenni Isten előtt. Még a legjobb cselekedeteinket is beszennyezi a bűn. Sem a hitünk, sem a megtérésünk nem kedves Isten előtt, cselekedetünk is csak akkor kedves Istennek, ha az az Ő cselekedete.
Isten cselekedete arra készteti az embert, hogy Istent dicsőítse: Istené legyen a dicsőség mindörökké. Mert minden, amit Isten alkot, ujjongani fog az Ő dicsőségére. Az Ő cselekedetéért keressük a megtisztulást és az üdvösséget rajtunk kívül. Jézus Krisztus vére megtisztít minden bűntől, Ő az Üdvözítő!
Isten cselekedete által szövetsége és Igéje kinccsé lesz az emberben! Mi a te kincsed most? Ahol van a te kincsed, ott lesz a szíved is!

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Tegnap, ma és mindörökké
  2018-04-29 21:11:22, vasárnap
 
  Tegnap, ma és mindörökké

Tegnap a földön jártál
Betlehem s Golgota közt;
- letepert, kifosztott földünk
csodákba öltözött.

Ma is csodákra ámul,
ki Veled találkozik.
Megnyílt ég sugarában
csodák közt jár a hit.

Oly gyorsan váltják egymást
pillanatnyi divatok!
- Örök sziklára állt rá,
ki Veled találkozott.

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Élet-vagy halálillat árad belőled?
  2018-04-29 20:51:19, vasárnap
 
  "Krisztus jó illata vagyunk..." (2Kor 2,15)

Érzékszerveink csatornáján keresztül a bennünk levő világ és a külvilág folyamatos kapcsolatban áll egymással. A belülről áramló romlottság szennyezetté, fojtogatóvá teszi a világ levegőjét. Halott, tisztátalan, szennyes lelkünk mérgező illatot terjeszt. E szörnyű állapoton csak az újjászületés segít. Senki nem szabadíthat meg bűneink szennyétől, senki nem moshat tisztára, csak a Bárány Jézus vére. Ezt követően, a Jézussal való együtt járásnak köszönhetően, a vele való társalgás következtében a belőle áradó mennyei illat belengi az életünket, beivódik a lelkünkbe, bekerül a vérünkbe. A kiáradó Lélek egész életünket a hatalmában keríti, átjárja testünket-lelkünket. Isten egyedül ebben, Krisztus jó illatában gyönyörködik. Ezzel egész addigi életünk megváltozik. Jézussal járva nap mint nap átjár bennünket a szent illat, s önkéntelenül is árad belőlünk, amerre csak járunk. Amikor bizonyságot teszünk, akkor is ezt az illatot árasztjuk szét, amit beszívtunk.
Testvérem, legyél te is Krisztus jó illata, hogy megtisztult, megszentelt életed kívánatossá tegye őt az emberek előtt!

SZAPPANGYÁRI MUNKÁSNŐK - Szülővárosomban működött egy szappangyár. A pipereszappan-részlegen dolgozó munkásnők ruhája annyira magába itta a finom illatkeverékeket, hogy bárhol megfordultak, anélkül, hogy ismertük volna őket, tudtuk, hol dolgoznak. Amikor este csapatosan vonultak haza a gyárból, az egész utca illatozott a nyomukban.

* Élet-vagy halálillat árad belőled? - 2Kor 2

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A szövetség változatlan
  2018-04-29 20:45:52, vasárnap
 
  A szövetség változatlan

"Mennyivel inkább Krisztusnak a vére..." Zsidókhoz írt levél 9,14.15.

Mikor jogerős egy testamentum? Ha a végrendelkező még életben van? Biztos, hogy nem! Amíg életben van, a testamentum megváltoztatható. Ha meghalt, akkor a testamentum végleges, többé nem lehet változtatni rajta, minden úgy történik, ahogy a testamentumban rögzítették.
Nos, az új testamentum Közbenjárója meghalt, valóban meghalt a golgotai kereszten. A testamentum az Ő halála óta érvényes. Végérvényes. Ezért az örökség, az örökkévaló örökség ígérete is végleges, végrendeletileg végleges. Az ígéret is jogerős, mert a Közbenjáró meghalt a bűnök váltságáért. A Sátán nem tehet semmi kifogást ellene. Itt a bizonyítéka annak az isteni parancsnak, hogy ígéretei Krisztusban igenek és ámenek. Kétségtelenül biztosak!
Ó, mégis mennyire kételkedünk Isten kegyelmében, ráadásul azt is szoktuk gondolni, hogy Isten ígéretei nem szilárdak. Milyen rettenetes ez a bizalmatlanság és az Ő meggyanúsítása! Siratjuk hitetlenségünket, megtanuljuk utálni ezt önmagunkban?
A legnagyobb hibánk nem a bűn, hanem a hitetlenség. Állandóan annak feszültségében élünk, hogy hinni kell, és nem tudunk hinni. És nem tudjuk magunk feloldani ezt a feszültséget. Szívesen mondanánk majd az ítéletkor: én akartam, de Te nem akartad. De halld: van egy valaki, aki feloldozást adhat, a szövetség Istene.

P. van Zonneveld
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Épüljetek fel lelki házzá
  2018-04-28 22:14:00, szombat
 
  "Melyik ember az közületek, akinek ha száz juha van, és egyet azok közül elveszít, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy az elveszett után, mígnem megtalálja?" (Lk 15,4)

Száz darab juh már komoly gazdagságnak számított Palesztinában. Ekkora szám esetében el lehetett viselni azt, ha egy párral kevesebb lett. Ha pedig hiányzott egy, vigaszul ott volt a megmaradt kilencvenkilenc. Ezt azonban csak mi, emberek gondoljuk így. Az egyházban is nem egy elveszettel találkozunk, hanem annál jóval többel, de megnyugtatjuk magunkat azzal, hogy így is épp elég nagy a közösség.
A kegyelmes Isten egészen másképp tekint a bűnös emberre. Nem mint számra, hanem életre, aki maga is ott lehetne az imádkozó két-három között. Nem mint a férges almára, amelyért nem kár, ha a földön marad, hanem mint elveszettre, akit meg kell menteni. Őt nem tudja megvigasztalni a kilencvenkilenc mindaddig, amíg az egy elveszettet is meg nem találja.
Akkor hát mit tesz? Otthagyja a kilencvenkilencet a pusztában. Vajon nem gondatlanság ez? Csakhogy nem a mezei vadak prédájául hagyja ott őket, hanem kőből épített akollal védi azt a kilencvenkilencet. Az irántuk való szeretete változatlan, de nem tud nyugodni az elveszett miatt. A kilencvenkilenc a védelme alatt áll, és már nincs szükségük megtérésre. De ez az egy idegen legelőkön kóborol. Utánamegy, mert magától nem tud hazatalálni. Meddig megy? Ameddig meg nem találja.

ŐRMESTER * A háború idején történt, hogy az egyik laktanyában egy deres fejű, öreg vitéz azzal a kéréssel fordult a menetszázad parancsnokához, hogy osszák be őt is a menetszázadba. A parancsnok hallani sem akart róla. Túl öregnek találta. Ám amikor megtudta, hogy az öreg az elveszett fiát akarja megkeresni, nem tudott többé ellenállni a kérésének.

* Épüljetek fel lelki házzá - 1Pt 2,1-10

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 293 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 293 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 36560 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1214
  • e Hét: 1214
  • e Hónap: 12195
  • e Év: 405709
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.