Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/33 oldal   Bejegyzések száma: 320 
A nagy vizsgán
  2019-06-30 19:29:37, vasárnap
 
  A nagy vizsgán


A III. á), mind a kedves társak,
ravatala körül zokogva álltak.
S ott feküdt csendesen, fehéren mint a
lehullott hópehely, a kis Alinka.
Jaj, soha többé nem indul a lába
friss, reggeli órán az iskolába.
A fehér kéz betűt betűre vetve
nem ír többé a dolgozatfüzetbe.
Ajka nem nyílik mondani a leckét.
Alinka elment, pedig úgy szerették.
A bizonyítványosztást meg se várta.
Szárnyra kelt, mint a költöző madárka.

Talán korán volt útnak indulása.
Talán hiányos maradt a tudása.
Amerikáról nem tud... rég hiányzott. -
De jól ismeri már a mennyországot.
A III. á)-t bár alig hogy kezdte,
a másik iskolát már elvégezte.
Jézus se látta már annak hiányát,
s vizsgára vitte kicsi tanítványát.
Bölcsek, tudósok állnak ott remegve.
Alinka bátran néz a napszemekbe.
S míg a kérdések titkos zengzetétül
értelem, elme éjbe, mélybe szédül
és fel nem éri elrejtett csodájuk:
gyermekhite meg tud felelni rájuk.

Mi még itt a földi iskolába járunk.
De amíg várjuk a bizonyítványunk,
s nem hagy nyugodni: Jaj, hogy feleltünk?
- a nagy vizsgára készül-e a lelkünk?

Ő már megállta, s örök dicsőségben
zeng hozsannákat odafenn az égben.
A földi bizonyítványt meg se várta.
Szárnyra kelt, mint a költöző madárka.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus megtartja az egyházát
  2019-06-30 17:37:17, vasárnap
 
  "Ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat." (Mt 16,18)

Ti, a mi utódaink, imádkozzatok, és szorgalmatosan keressétek Isten Igéjét, viseljétek gondját Isten szegény viharlámpásának, legyetek készenlétben és felfegyverkezve, mint akik minden órában arra várnak, hogy az ördög valahol kitör egy üveget vagy egy ablakot, feltör egy ajtót vagy házfedelet, hogy kioltsa a fényt. Ő nem hal meg az utolsó nap előtt. Nekem meg neked meg kell halnunk, és mikor mi már halottak leszünk, ő még mindig az marad, aki mindig is volt, és ostromlásával nem hagy fel. Isten legyen segítségünkre! - Mert mi nem tarthatjuk meg az egyházat, elődeink sem tarthatták meg, és utódaink sem fogják tudni megtartani, hanem ő volt az, és ő is marad, aki így szól: - Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, Jézus Krisztus, aki tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. - Igen, így nevezik ezt a férfiút, rajta kívül senkit sem neveznek így, ne is nevezzenek.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Felismerlek
  2019-06-30 15:43:17, vasárnap
 
  ,,Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten." 1Korintus 13,12

Természetes és érthető, ha tudni szeretnénk, hogy a mennyben fölismerjük-e majd szeretteinket. Míg konkrét igehely egyetlen sincs, amely ezzel a témával különösképpen foglalkoznék, vannak különböző utalások, amelyek alapján eligazodhatunk ebben a kérdésben.

Először is a tanítványok fölismerték az Úr Jézust megdicsőült feltámadott testében. Külső megjelenése változatlan volt. Minden tévedés ki volt zárva, ,,maga Jézus" volt az! Ehhez hasonlóan mi is magunkon fogjuk viselni személyes vonásainkat a mennyben, de megdicsőült formában! A Szentírásban nincs utalás arra, hogy a mennyben mindnyájunknak egyforma külsőnk lenne. Ha az 1János 3,2-ben azt olvassuk, hogy hasonlóvá leszünk Őhozzá (Jézushoz), akkor ez azt jelenti: erkölcsi tekintetben hasonlítunk majd hozzá, azaz mindörökre szabadok leszünk a bűntől és következményeitől. De az bizonyos: külsőnkben nem leszünk Hozzá hasonlók olyan értelemben, hogy összetéveszthetőek lennénk Ővele. Soha!

Másodszor semmi okunk azt hinni, hogy a mennyben kevesebbet tudunk majd, mint itt a földön. Itt fölismerjük egymást, miért lenne bármi különleges abban, hogy ott fönt is fölismerjük egymást. Ha ott ,,úgy fogunk ismerni, ahogyan most megismertetünk", akkor ez egyértelmű.

Pál számított arra, hogy a mennyben majd viszontlátja a tesszalonikabelieket. Azt mondta, hogy ők az ő reménysége, dicsősége, koszorúja és öröme (1Tesz 2,19).

Arra is vannak utalások a Bibliában, hogy az emberek elnyerték és elnyerik majd a képességet arra, hogy fölismerjenek olyan személyeket is, akiket azelőtt még sohasem láttak. Péter, Jakab és János fölismerték Mózest és Illést a megdicsőülés hegyén (Mt 17,4).

A gazdag ember a pokolban fölismerte Ábrahámot (Lk 16,24). Jézus azt mondta a zsidóknak, hogy meg fogják majd látni Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és valamennyi prófétát Isten országában (Lk 13,28).

Hozzá kell azonban fűznünk mindehhez egy figyelmeztetést: szeretteinket föl fogjuk ismerni a mennyben, de nem olyan kapcsolatban, mint amilyenben itt voltunk a földön! Így pl. nem lesz többé férj-feleség kapcsolat. Ez világosan kiderül az Úr szavaiból a Máté 22,30-ban: ,,Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben."

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Koronátlan király köszöntése
  2019-06-30 15:24:48, vasárnap
 
  Koronátlan király köszöntése


Ismerek egy királyt, kinek nincsen koronája,
palotája, aranytrónja, cifra sok szolgája.
De ha reggel békén felkel Isten jóvoltából,
s kitekint a szép tavaszba kitárt ablakából,
azt csicsergi minden madár virágos faágon:
,,Felség, a te birodalmad legszebb a világon."

Ha el is fér szűk falak közt, végtelen az mégis.
Akad benne magasság is, mélységes mélység is.
Rét bársonya, erdő zöldje, rónák termő földje,
csupa titkos lehetőség minden hegye-völgye.

Ne maradjon ugar, parlag, reggeltől napestig
viselsz érte fáradságot, nehéz lelki-testit.
S felvirágzó friss vetések édes illatárja
bőséges, nagy jutalomként lelkedet átjárja.
Bizony szebb a birodalmad, Felség, addig élek,
minden másnál itt a földön: sok, sok gyermeklélek.

Korona és trónus nélkül jó királynak lenni:
magot vetni, ültetgetni, meg nem is pihenni.
Hálavirág, örömvirág szép kelyhenyílását,
békén várni égi Király mennyei áldását.

Mi vagyunk a birodalmad. Nyílik a virágunk.
Tartson meg az Isten téged, felséges királyunk.
Tekintsen le kegyelmével, bő áldásával rád:
úgy igazgasd gyermeklelkek boldog birodalmát!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Szeptember
  2019-06-30 06:39:54, vasárnap
 
  Szeptember


Gyerünk gyerekek iskolába!
Kemény pad és fekete tábla
ne legyen nekünk idegen!
Csak integessen a szabadság,
vidám játék, hangos mulatság
át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
legyünk nagyon szorgalmasak,
s csodaország titokkapui
hamar megnyílanak.

Neves betűbirodalomban
most biztosan nagy vigalom van.
Találni ott csodát sokat.
Komoly tanító bácsik, nénik,
- hogy kinek adják, nem is nézik, -
osztogatják a kulcsokat.
Számország is tréfás egy ország,
oda is bekukkanthatunk.
Ha figyelünk, miénk a kulcsa,
s lehet sok jó napunk.

Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla...
- iskola sok van ám nagyon. -
Ahol az Úr Jézus a mester,
s ahol az ősz öreg se restell
gyermekként ülni a padon.
Vár az Úr Jézus iskolája.
Tantárgy: hit, remény, szeretet.
Iratkozzál be. Add át néki
gyorsan a szívedet.
De jó lesz mindig vele menni,
mindent az Ő kedvére tenni.
De könnyű lesz az életünk!
Ha nehéz is lesz majd a lecke,
ki gyáva még, hogy megijedne:
ott a Mester! Segít nekünk!
Ő ad erőt és Ő ad áldást,
hiányunk nem lesz semmiben,
csak rá figyeljünk, vele járjunk,
s kövessük Őt híven!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Megigazulás
  2019-06-30 06:19:49, vasárnap
 
  ,,Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul." (Róm 4,5)

Mi Péter, és mi Pál? Mi egy mennyből való angyal, és micsodák mind a teremtmények ehhez a hittételhez (a bűnösnek Isten előtti megigazulásához) képest, amely azt tanítja, hogyan és mi által szabadulhatunk meg a bűntől, lehetünk igazakká Isten előtt, és nyerhetünk üdvösséget? Ha ezt a hittételt helyesen és tisztán értjük, felkél számunkra az igazi mennyei Nap. De ha elveszítjük, nem marad más, mint a pokoli sötétség. Ezért utasítsd el Pétert és Pált és a mennyből való angyalt, mert sohasem védelmezhetjük ezt (ti. a bűnösnek Isten előtti megigazulásról szóló hittételét) eléggé.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Felemelt kezekkel
  2019-06-29 15:31:27, szombat
 
  ,,És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette kezét, Amálék volt erősebb." 2Mózes 17,11

Izráel harcban állt Amálék seregével. Mózes fenn állt a dombtetőn, ahonnét át tudta tekinteni az egész harcmezőt. Az ő kezeinek helyzete döntött a győzelem vagy vereség között. A fölemelt kéz visszaszorította Amáléket. A leeresztett kéz visszaverte Izráelt.

A fölemelt kezű Mózes az értünk közbenjáró Úr Jézust jelképezi, Aki együttérzéssel és szeretettel emeli föl értünk kezét. Az Ő közbenjáró könyörgése által teljes a mi üdvösségünk. De a mózesi példa ezentúl már nem érvényes, mert a mi Közbenjárónk keze sohasem hanyatlik le. Ő sohasem fárad úgy el, hogy emberi segítségre lenne szorulva. Mindörökké él, hogy értünk közbenjárjon.

A fölemelt kéz jelképezi a mi hűséges közbenjáró könyörgéseinket azokért a hívőkért, akik lelki küzdelemben harcolnak szerte a világon a missziói mezőkön. Ha hanyagok vagyunk az imaszolgálatban, akkor az ellenség felülkerekedik.

Egy misszionárius, útitársaival együtt egy szafári alkalmából kénytelen volt az éjszakát olyan helyen tölteni, ahol a környéken sok volt a rabló. Az Úr oltalmába ajánlották magukat, és úgy tértek nyugovóra. Hónapokkal később az egyik rablóvezér kórházba került, és ott fölismerte a misszionáriust. ,,Megpróbáltunk benneteket kirabolni azon az éjszakán, ott kint a szabad mezőn - mondta -, de visszariadtunk a huszonhét katonátoktól."

Amikor a misszionárius ezt később körlevélben megírta a honi gyülekezetnek, az egyik hívő visszaemlékezett arra, hogy: ,,Azon az éjszakán imaközösséget tartottunk, amelyen éppen huszonheten voltunk jelen."

Urunk, ha minket térdelni látsz
könyörögve az imádság helyén,
megfordítod az ütközet sorsát,
mert Téged kérünk a győzelemért!
Az igazság zászlaját lengeted,
amely előtt meghátrál a Sátán,
ujjongássá válik kiáltásunk
a Te áldó segítséged láttán.
Taníts meg buzgón imádkozni,
és egymásért áldozatot hozni!

Ebben a történetben van még egy másik fölismerés. Az Úr megígérte, hogy harca lesz Amálékkel nemzedékről nemzedékre. Amálék a test képe. A keresztyén embernek szakadatlan harcot kell folytatnia a test ellen. Az imádság ebben az egyik legfontosabb fegyvere. A győzelem és vereség sokszor aszerint változik, amilyen hűséges imaéletünk.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jozafát
  2019-06-29 15:14:17, szombat
 
  Jozafát


Most én mesét mondok valakiről,
Aki sohase élt, de mindig él.
Királyfi volt, dús, délceg, daliás.
- Keleti szép legendák hangja kél. -
Sohase élt és mégis mindig él.
Úgy hívták: Jozafát.
Királyapának egyetlen fia.
Jaj, ha majd kínt, nyomort kell látnia,
rémekkel hadba szállnia:
öregség, szenvedés, halál...
,,Nem, rejtsük őt el fényes palotába,
ahova még az árnyuk sem talál.
A kertjében viruljanak virágok,
de tűnjenek el titkos éjeken,
s reggelre mindig friss virág legyen!
Csak fényt és ifjúságot,
életet, erőt lásson mindenütt,
sosem tűnő derűt.
Csak édest ízleljen, ne keserűt.
Be se botoljék roskadt öreg lába
a dalos, boldog csodapalotába.
Lehelje minden tavasz illatát!
És át se lépve a bűvös határt,
örök tavaszban, fényes sugarakban
nőjön fel Jozafát."

S Jozafát felnőtt. Cifra palotáját,
csoda-börtönét, ifjúsága táját
untig ismerte, s szövődött az álom:
mi van odatúl a határon?
Elérkezett a bűvös alkalom,
amikor parancs, tilalom
nem bírta többé fogvatartani
örökifjú virágai között.
Elindult a világba Jozafát.
S rongyos, öreg koldusba ütközött,
halottat hoztak a ravatalon,
alélt beteg feküdt az útfélen.
,,Jaj, mi ez mind!?" - Kín... öregség... halál...
A porból lettek sorsa idelenn.
,,Ki vagy, hogy nem tudod, nem ismered?"
,,Ne kérdd! Jaj, nem tudom, nem akarom!"
,,Honnan ez a különös idegen?"...

Királypapának egyetlen fia,
sohase élt és mégis mindig él.
Nem született, de mindig születik.
Milliom bölcsők ringva rengetik.
Te is. Én is. Megint egy Jozafát.

Gyermekszemek csodálják a napot,
csillagot, fénylő harmatot,
virágok kelyhét, madarak dalát...
Gyermekszívek örülnek a tavasznak,
míg nem látnak halált.
Aztán... koporsót hoznak az úton,
és jönnek roskadt öregemberek,
halvány arcok kíntól vonaglanak...
s tágranyílnak fényes gyermekszemek.

A legkeményebb térd is megtörik,
a legerősebb szív is felsajog.
Jaj, mi ez mind?!
Nem tudok róluk és nem is karok!
...Volt nekem fényes tavaszpalotám,
ott még a virág nem hervadt soha.
De oda vissza nincs út, nem vezet.
Meghalt az élet pogány mosolya.
Sóhaj szakad föl
összetört, rémült Jozafát-szívekből:
Hol itt a cél? Hol a remény?
Élet? Halál? Minek, miér'?
És itt az utak ezerfele válnak.
Idáig mindenki elér.

Aztán feledni próbál léha zajban,
vagy a lelkét kemény robotba törve,
vagy vonszolja aléltan, elgyötörve
szétfoszlott álmát át az életen.
Így hordtam én is jozafáti sorsom:
az elveszített csudatavasz képék
és a könyörtelen rideg valót...
De most a fejem bízva fölvetem.
Tudom: öregség és tudom: halál.
Tudom, fájdalmak. Jönnek, rámszakadnak,
és meg nem óv előlük semmi sem.
De hervadásban, dérlepett mezőn
kézen fogott az élet Fejedelme,
s most őrizem erős élethitem.
Tudom, hogy elhervadnak a virágok,
sápadtan hull a lomb, amerre járok.
Nem tartják távol
a hervadást legendás bűvkörök,
mégis tudom:
az élet győztes és örök.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Isten ajándéka
  2019-06-29 10:36:31, szombat
 
  ,,Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek őbenne az örök életre." (1Tim 1,15-16)


Szívem mindig ezt mondja: örömest hinnék, ha olyan volnék, mint Szent Péter vagy Szent Pál. Vagyis mindig a cselekedetek által akarjuk az előbbre jutást, ajándékba kapni nem akarjuk, ezért így szólunk: hiszem, hogy Mária, Szent Péter, Szent Pál Krisztus testvérei, én azonban nem érdemeltem ezt ki, nem is vagyok méltó ily dicsőségre. Csakhogy ez merő ostobaság. Nem hallod, hogy ez ajándék? Szent Péter pontosan olyan szegény, nyomorult bűnös, mint te vagy. Mondd hát mindkettőtöknek, magadnak és Szent Péternek is, hogy Isten gyermekei vagytok. Isten az atyátok, Isten nem rettent és nem ellenségetek. Nos, Szent Péter meg is ragadja és bírja is ezt az Igét. Ha olyan akarsz lenni, mint Szent Péter, légy te is így, és ragadd meg az Igét. Jóságos Uram, Istenem, nincs más tennivaló, mint megragadni, megtartani, hagyni, hogy megajándékozzanak vele!

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Két hazám van
  2019-06-28 20:44:36, péntek
 
  Két hazám van


Két hazám van,
első és második hazám.
Mindkettőt szeretem.
A másodikat akkor igazán,
ha az elsőből él az életem.
A második a föld
és az első az ég.
A második a közel,
az első: nem tudom,
közel vagy messze még.

A második hazám
virágot ad nekem,
kenyeret ad nekem,
kaszanyéllel s építőkövekkel
miatta kérgezem a tenyerem.
Belémélyesztem az ekém vasát,
s terem.
De ha az első nem ragyogna rám,
nem volna más a második hazám,
csak sírverem.
Mert azt mondanám, hogy nem érdemes.
Rigó fütyülne, a pacsirta szárnya
dalterhesen nagyon magasan szállna,
a szép tavasz-világ
zengne, fakadna, bomlana.
Lüktetne fában, kőben és szívekben
az élet dallama,
mégis azt mondanám: nem érdemes.
Ugyan miér',
Ha minden véget ér?
A lomb lehull, tavaszra jő a tél,
még a bimbóból is halál beszél.
De én nem mondom, hogy érdemes,
és töröm az ugart,
és mindegy nekem, akármeddig tart.
A téli fák csontujjaira is
békésen rámosolygok: majd kihajt.
A sír az egyik part,
és túl a másik part.
Itt véget ér,
itt akármeddig tart,
ott végtelen.

Ez a hit jár velem.
Az Isten jár velem.
Húsvéti Isten és húsvéti hit.
Ugart török, vetek és aratok,
s fejem télben, tavaszban csüggedetlen
felemelem.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/33 oldal   Bejegyzések száma: 320 
2019.05 2019. Június 2019.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 320 db bejegyzés
e év: 7854 db bejegyzés
Összes: 36618 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 198
  • e Hét: 3876
  • e Hónap: 21194
  • e Év: 414708
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.