Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/20 oldal   Bejegyzések száma: 191 
Szenvedés
  2019-07-31 20:01:47, szerda
 
  "Ha figyelembe vesszük, hogy Jézus mennyi mindent elszenvedett értünk panasz nélkül, megszabadulhatunk az önsajnálattól. Ha ő képes volt értünk arra a végtelenül nagy szenvedésre és áldozatra, nekünk is el kell viselnünk minden véges fájdalmat és bánatot, mindvégig észben tartva, hogy Isten a nehézségek révén valami jót akar kimunkálni számunkra. Ha Jézusra szegezzük tekintetünket, képesek leszünk elviselni a fájdalmat, amely a békesség gyümölcsével ajándékoz majd meg bennünket."

- Timothy Keller -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Mindennek van határa és célja
  2019-07-31 19:53:36, szerda
 
  "Mindennek van határa és célja."

- Timothy Keller -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Isten edzőterme
  2019-07-31 19:52:38, szerda
 
  "Könnyű elfedni - önmagunk és mások elől is elrejteni - jellemhibáinkat, amikor minden rendben van az életünkben. Ám a problémák és nehézségek jelentkezésével egyszer csak Isten 'edzőtermében' találjuk magunkat, s lelepleződünk. Napvilágra kerülnek szorongásaink, lobbanékony természetünk, saját képességeinkkel kapcsolatos téveszméink, kisebb-nagyobb hazugságaink, fegyelmezetlenségünk. Sőt talán épp ezek valamelyike miatt kerültünk bajba. Vagy talán az új helyzet követel tőlünk bizonyosfajta reakciót, és egyértelműen rámutat pozitív tulajdonságaink hiányára. A lényeg az, hogy az 'edzőterem' óhatatlanul napvilágra hozza, milyenek is vagyunk valójában."

- Timothy Keller -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
De profundis
  2019-07-31 13:07:20, szerda
 
  De profundis
(130. zsoltár)


Iszonyatos nehéz birkózás ez:
kiterítve a műtőasztalon,
régi ellenségem, a Félelem
erőt vesz újra akaratomon.
A lábon állók kasztjából kivetve
ideg-gubanc vagyok csak, nem ember,
sehová sem tudok kikapcsolódni
másik szempárt kereső szememmel!
- Mennyi mankó kell az ilyen útra,
és kapaszkodni - mennyi szalmaszál,
hogy vergődik az elkínzott tudat,
de kiutat semerre sem talál.
- Zuhanok! És alattam - a semmi!
Miért engedtem el az Isten kezét?!
...merev torok, lehullt kar, megállt szív,
és egyszerre még sötétebb sötét...
- Soha többé... - de nincs "soha többé"!
Ez a vég.
- Mindennek ez a vége?
- Mi volt ez? Mit éreztem, mi volt ez?
A karomon egy kéz érintése!
Az életet szüli újra bennem
a tűszúrás: áldott kis fájdalom,
s látok újra! Eltűnt a sötétség,
szétfoszlott az ördögi ártalom!

Nem átkozom meg a műtőasztalt,
szavak nélkül is beszélt velem,
és végül megtanította a zsoltárt:
"A mélységből kiáltok, Istenem!"

Lukátsi Vilma
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Darazsak
  2019-07-31 12:52:48, szerda
 
  Darazsak

Kettő már benne van az üvegben:
az édes lével halálra fogják inni magukat,
míg az üveg körül nyalakodva zsongó többi
eszeveszetten irigyli azt a kettőt ott bent,
amelyeknek a jóból olyan sok jutott...

Lukátsi Vilma
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Csordultig
  2019-07-31 12:43:34, szerda
 
  Csordultig


Hamisan kong a félig telt edény:
csordultig kell lenni valamivel!

Ő figyel,
és mindent tud rólam.

Nem érdekli az a szólam,
amit én mondok magamról - másnak,

szemei átlátnak
minden mesterkedésen.

De megtölti ü r e s edényem
Szentsége tiszta olajával
csordultig.
Engem - önmagával!

S mire észreveszem: lángol már
a nemrég kialudt oltár!

Lukátsi Vilma
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Befektetés és nyereség
  2019-07-31 07:10:30, szerda
 
  ,,Senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjét énértem és az evangéliumért, és ne kapna százannyit: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet." Márk 10,29-30

Életünk befektetés az Úr Jézus számára. Minden befektetésnél a döntő kérdés a tőke biztonsága és a várható kamat nagysága. Ha ezen az alapon ítéljük meg a dolgokat, akkor ennek a világnak semmiféle befektetése nem hasonlítható az Istennek odaszánt élethez. A tőke teljes biztonságban van, mert Istennek hatalma van arra, hogy rábízott kincseinket megőrizze (2Tim 1,12). Ami pedig a nyereséget illeti, valósággal szédülünk, ha mérhetetlen nagyságára gondolunk.

Mai Igénkben az Úr Jézus megígéri, hogy mindent százszorosan visszafizet nekünk. Ez 10 000%-os kamatot jelent - ami valóban hallatlanul magas. De ez még nem minden!

Azoknak, akik otthonuk kényelmét elhagyták, hogy az Úr Jézusnak szolgáljanak, sok otthon melegét és kényelmét ígéri, amelyekben Jézus Krisztusért Isten jóságával fogadják őket.

Azoknak, akik lemondanak a házasság vagy a család nyújtotta örömökről, és más földi kapcsolatokról az evangéliumért, világméretű családot ígér, amelyen belül sokan jobban a szívéhez nőnek, mint a vér szerinti családban.

Azoknak, akik földjeiket elhagyják, földeket ígér. Lemondanak arról a kiváltságról, hogy néhány négyzetméternyi saját tulajdonuk legyen, ugyanakkor megkapják azt a nagyobb kiváltságot, hogy országokat, sőt egész világrészeket az Úr Jézus nevében igénybe vegyenek.

Üldöztetésre is van ígéretük. Első hallásra ennek keserű csengése van az egyébként kellemesen hangzó szimfóniában. De az Úr Jézus az üldöztetéseket is a befektetésünk pozitív hozamai közé számolja. Krisztus gyalázatában osztozni nagyobb gazdagságot jelent Egyiptom minden kincsénél (Zsid 11,26).

És mindezek még csak az osztalékok ebben az életben! Mert az Úr hozzáteszi: ,,...a jövendő világban pedig örök életet". Ez pillantásunkat az örök életre irányítja, annak teljességében. Noha az örök élet önmagában véve ajándék, amit hit által fogadunk el, különböző mértékben fogjuk élvezni. Akik mindenüket elhagyták, hogy az Úr Jézust kövessék, nagyobb jutalmat kapnak majd a mennyei városban.

Ha végiggondoljuk azt a lenyűgöző nyereséget, amit az Isten számára befektetett élet hoz, akkor különös, hogy ebben nem vesznek részt többen. A befektetők lehetnek nagyon okosak és élelmesek, amikor földi értékpapírokról, részvényekről van szó, de sajátosan nehézfejűek akkor, amikor a lehető legnagyobb lelki befektetést kínálják nekik.

William MacDonald
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten megtartja az ő keresztyén egyházát
  2019-07-31 07:06:15, szerda
 
  "Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te országodban!" (Lk 23,42)

Isten megtartja az ő keresztyén egyházát. Ha a császár, a király, a pápa, a püspökök, a föld leghatalmasabbjai és legtudósabbjai mind elpártolnak Krisztustól, akkor Isten megtart egy kis sereget, amely bírja az ő Lelkét, és őt a világ előtt megvallja. Ha a tanítványok azokkal együtt, akik Krisztushoz közel állnak, nem tesznek róla hitvallást, és nem hisznek, hanem félelemből megtagadják őt, benne megbotránkoznak és elfutnak, akkor egy gonosztevőnek és gyilkosnak kell előállnia, hogy Krisztusról hitvallást tegyen, róla prédikáljon, és másoknak megtanítsa, hogy kicsoda ő, és hogyan nyerünk általa vigasztalást. Mert a mi Urunk, Istenünk nem hagyja Krisztust bizonyságtevő ember nélkül, legyen a bizonyságot tevő bár egy tolvaj a bitófán, vagy egy gyilkos a kínzókeréken.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A vendég
  2019-07-30 19:45:52, kedd
 
  A vendég

Oly szegények voltak, hogy az ünnep
vége előtt elfogyott a bor!
Válhatott volna a mennyegzőből
halott nélkül is halotti tor.

A meghívottak közt volt egy Vendég,
és ott állt hat üres kőveder...
A betöltött vízből olyan bor lett,
amilyent ember nem szüretel!

Az Úr vendég volt ezen a földön,
pedig Övé volt az egész világ!

Először a kánai mennyegzőn
adott jelt: az élet szent borát!

Megszánta a hiányt szenvedőket:
kéretlenül ajándékot adott,
hadd tudja meg milliónyi ember,
mind, akiknek gondjai nagyok,
hogy a szegény, aki elfogadja
élete üres kőedényeit,
s nem tölti meg mindenféle mással
- amire sok gazdagnak telik -,
várhatja az Isten adományát:
s tele lesz még tizenkét kosár,
és - ráadásul - az Úr borából
kezében nem lesz üres a pohár!

Lukátsi Vilma
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Az alku
  2019-07-30 19:33:03, kedd
 
  Az alku


Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében,
pedig a tölgyes nincsen már sehol,
eltemette az idő homokja
a mulandóság mélyén valahol.
De a szél, amely a port ráhordta,
a szél időtlen.
És ma is beszél
Isten - Ábrahámmal, veled, vagy velem?
Ki tudja azt, ha zúgni kezd a Szél?

...Ábrahám az élmény melegével
az őt megáldó Urral szemben áll,
aki elindult
Kérdéssel marasztja:
- Ötven igazért is eljön a halál
a gonoszokkal együtt, mondd, Uram!
(A merészségtől hangja megremeg)
zendül a szél a Mamré tölgyesében:
- Ötven igazért megkegyelmezek!

Aki szelet vet... az időtlenségben
viharra váló nagy hitet arat:
- S ha az ötvennek csak öt híja van,
akkor megvonod irgalmadat?
Irtózva tekint Sodoma felé,
ott lakik Lót és családja, rokon,
nem osztozik a város bűnében,
s ítélet lesz ott túl a dombokon.
Sóhajt a szél a Mamré tölgyesében:
- És ha csak negyven igazat találsz?
- Ha találok, a negyven igazért
a város elkerüli a halált!

Izzó szén a lélek rostájában:
- És ha csak harminc igaz lesz,Uram?
- Ha találok harminc igazat,
ítélet nélkül visz tovább utam!

Zúg már a szél a Mamré tölgyesében,
mert ahogy fogy a szám, úgy nő a hit:
- És ha húsz, Uram, de ha annyi sincs,
csak tíz igaz... tíz ér még valamit?

Nem volt tíz igaz.
Elveszett a város.
A füst és pernye ma is fojtogat,
ha megszólal a lelkiismeret,
és megkérdezi: van-e tíz igaz?

A lelkünk mélyén vergődik a kérdés,
és megdöbbentő rá a felelet:
- A Golgotán ért véget az alku!
Nem volt tíz igaz.
Csak Egyetlenegy!

Lukátsi Vilma
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/20 oldal   Bejegyzések száma: 191 
2019.06 2019. Július 2019.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 191 db bejegyzés
e év: 7854 db bejegyzés
Összes: 36561 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1214
  • e Hét: 1214
  • e Hónap: 12195
  • e Év: 405709
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.