Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 184 
Mégis és akkor is!!!
  2020-02-29 22:02:29, szombat
 
  Mégis és akkor is!!!

Dúl a vihar, - eső zuhog, - süvít a szél
S fájdalomtól izzó szívem, Uram - mégis
Rólad beszél...
Köszöni szívem körülöttem a buzgó munkádat,
Így éleszgeted környezetemben a vágyat Utánad...


S ha valaki elindul Téged keresni,
Biztos, hogy a jó utat hamar meg is leli
Ehhez le kell menni az alázat völgyébe,
Ahol folyik csendesen az örök Élet vize:

Uram!!!!

Ha utamat a fényből a sötétségbe viszed,
Ha szívemet a hűsről a kohóba teszed,
Ha szemben állítasz avval kit nagyon szerettem,
Mégis hű maradok a megtört szívemmel.

Ha jót akarok tenni, s kinevetnek érte,
Ha hitem megvallását maró gúny kísérte,
Ha beteg testem - sír a fájdalomtól,
Akkor sem maradok el az én Uramtól.

Ha jólétét látom a világban élőknek,
Ha örülnek önfeledten léha örömöknek,
Ha engem, mint hívőt észre sem vesznek,
Mégis nekidűlök hittel a keresztnek!

Ha reám tör a kétség, hogy nem szeretsz már,
Ha érzem, hogy kikértek és Te kiadtál,
Ha pusztákban keringek Téged nem találván,
Mégis hiszek Benned, mindent jónak tartván!

Ha idegeimet végsőkig feszítik,
Ha türelmemet egészen elveszik,
Ha reám fogják, imáimat meg nem hallgatod,
Akkor is a Te hívő gyermeked maradok!

Ha sokszor ismételve hirdetlek Téged,
Ha erre fel ők Hozzád még sem térnek,
Ha hallva nem hallnak, - nem esem kétségbe,
Akkor is hiszem: Te és házad népe!

A MÉGIS és AKKOR is, - él a szívembe'
E két szónak csodás a csengése,
Ha hit fűti nem a harag hangja
Zengése - ereje felszáll a magasba...

Uram, ha ezt a verset ma elolvasom,
Akkor mindezeket ma is vallom,
De ha Péterre nézek, ki kiállt Melletted,
Mégis magát mentve, elárult Tégedet;
Akkor megremeg a szívem, s eláll lélegzetem.
Áldjál meg, hogy ezt soha meg ne tegyem!
Megengedted látnom - mily gyarló az ember
Mindaddig, míg nem ért egyet az Istennel.
Add, hogy Veled, már e földön összeforhassak,
Értsem meg mélyét szent parancsaidnak!

A MÉGIS, és AKKOR is legyen életemben,
de csak benne élve a Te Szent Lelkedben.

Szabó Hedvig
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Az Úr ott volt velem...
  2020-02-29 21:40:00, szombat
 
  Az Úr ott volt velem...

Az Úr ott volt velem, és én azt nem tudtam,
Mikor hiú vággyal, kint a széles úton,
A kegyelmi időt pazaroltam folyton...
Bolyongtam a bűnben, Üdvvel nem gondoltam:
Az Úr ott volt közel, és én mégsem tudtam.

Közelben volt az Úr, mikor bűnöm terhe
Reám nehezedett, nyugtomat nem lelve.
Nem engedte Ő meg, hogy a Sátán terve:
Lelkemnek békéjét örökre elnyelje.
Közel volt Ő, - de lelkem még nem lelte.

Közel volt Ő hozzám, mikor reményt vesztve,
Kétség, és félelem vett erőt én rajtam...
Elhagyatva, árván; magamra maradtam...
Mikor volt barátom, a bukásom leste;
Közel volt, de lelkem Őt még nem kereste.

Közelben volt az Úr, ha nyugtom nem leltem:
Tomboló viharban; felhő fedte napom.
Elcsüggedtem hamar... s fényt kerestem vakon.
Éltető sugarát, ha nem érezhettem,
pedig mindég ott volt, közel én mellettem.

Közel hozzám az Úr: már bent él a szívemben,
Sötét éjszakámnak hajnalhasadása;
Lelkem üdvössége, élővíz forrása.
Eggyé lettem Vele: vigaszom mindenben...
Boldog vagyok, mert már bent él a szívemben.

Vajda Pálné
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Isten kedvét leli a jótevésben
  2020-02-29 21:21:09, szombat
 
  "Istennek kedve telik abban, hogy jót tegyen. Ő azonban keveset talál, aki ezt elhiszi - ezért vannak kevesen azok, akik ezt megtapasztalják."

- Schlink -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A legszebb szó
  2020-02-29 21:18:37, szombat
 
  "A legszebb szó, amit a teremtmény Istenének mondhat: IGEN."

- Trapp -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Cél és eszköz
  2020-02-29 21:17:33, szombat
 
  "Semmiféle cél nem szentesíti a törvénytelen eszközöket."

 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A dolgok értéke
  2020-02-29 21:16:21, szombat
 
  "A dolgok értékét nem megtalálni, hanem megteremteni kell."

- Antoine de Saint-Exupéry -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Tenni a jót mindenáron
  2020-02-29 21:14:35, szombat
 
  "Amiről meggyőződtem, hogy jó, azt akkor is tennem kell, ha nagyobb áldozatot kíván, mint gondoltam."

 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
„Evezz a mélyre!”
  2020-02-29 20:56:02, szombat
 
  ,,Evezz a mélyre!" (Lk 5,4)

Az Úr nem mondta meg, hogy milyen mélyre. A víz mélysége, amibe bemegyünk, attól függ, hogy mennyire szakadunk el a parttól, milyen nagy a szükségünk és a jövő miatti aggodalmunk. Mégis, a halak a mélyben találhatók, nem a sekély vízben.
Ugyanígy van velünk is - szükségeinknek találkozniuk kell Isten mélységeivel. Isten Igéjének a mélyére kell eveznünk, amit a Szentlélek nyit fel előttünk mélységes és mégis kristálytiszta értelmével. Amiket megtanultunk a múltban, óceánnyi új jelentéssel telnek meg, ami miatt eredeti jelentésük nagyon megváltozik.
,,Evezz a mélyre" - az engesztelésben! Folytatnunk kell, amíg a Lélek olyan értelmezéshez vezet Krisztus vére engesztelésének terén, hogy az mindenható balzsammá válik, táplálékká és orvossággá testünknek és lelkünknek.
,,Evezz a mélyre" az Atya akaratában! Ki kell tartanunk, amíg teljesen fel nem fogjuk annak végtelen részleteit és jóságát, messze ható gondoskodását és törődését velünk.
,,Evezz a mélyre" a Szentlélekben! Sohasem szabad abbahagynunk, amíg Ő nem válik nekünk meleg, ragyogó, tündöklő és mérhetetlenül mély tengerré, amelyben mi átitatódunk, amíg végül elveszítjük magunkat és bánatainkat az Ő örökkévaló jelenlétének csöndjében és békességében. Ki kell tartanunk, amíg a Lélek világos és dicsőséges választ nem ad imádságunkra; amíg Ő nem lesz a mi leggondosabb és leggyöngédebb vezetőnkké, szükségeink legbölcsebb megoldójává, és körülményeik legavatottabb, természetfölötti szobrászává.
,,Evezz a mélyre" Isten céljaiban és eljövendő királyságában! Haladnunk kell tovább mindaddig, amíg az Úr eljövetele és ezeréves országlása be nem köszönt, amíg elképzelésünk vaksága meg nem szűnik az Ő ragyogó fényétől, és szívünk nem repes Jézus meglátásának kifejezhetetlen örömétől és attól a dicsőségtől, ,,amely majd megjelenik nekünk" (Róm 8,18).
Jézus arra oktat minket, hogy evezzünk mélyére mindezeknek. Ő teremtett minket, és Ő teremtette a mérhetetlen tenger mélységeit. Ő úgy alkotta azokat a mélységeket, hogy tökéletes harmóniában legyenek talentumainkkal és vágyainkkal.

Forrásai oly áradók
S felmérhetetlenek,
Hogy betöltik a világot,
És jut mindenkinek.

A Szentlélek mély vizei mindig elérhetőek, mert állandóan áradnak. Kéred-e ismét e mai napon, hogy elmerülj és átitatódj az életnek ezekkel a vizeivel? Ezékiel látomásában a vizek először ,,a ház küszöbe alól" jöttek ki (Ez 47,1). Azután, amint az ember elindult, hogy megmérje azt, rájött, hogy bokáig ér. Hamarosan megint mért és azt találta, hogy már térdig ér. Ismét megmérte, és a víz már derékig ért. Ezután már olyan mélynek találta, ,,amelyen nem lehet átgázolni" (Ez 47,5).
Milyen messzire haladtunk már előre az életnek ebben a vizében? A Szentlélek azt óhajtja, hogy lényünk teljesen elmerüljön - nem csupán bokáig, térdig, derékig, hanem teljesen elborítva lényünket. El akar rejteni és meríteni minket ez életadó folyamban. Engedjük el a tartó köteleket, amelyek a parthoz kötnek, és evezzünk a mélyre! Soha ne feledkezzünk meg arról a Férfiról, aki velünk együtt végzi a mérést a mai napon! (J. Gresham Machen)

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Háromszázhatvanhat
  2020-02-29 19:58:37, szombat
 
  Háromszázhatvanhat

,,Aggódásaival pedig ki tudná közületek megnyújtani életét csak egy arasznyival is?" (Mt 6,27)

Ha azon a napon olvasod ezt az oldalt, amelyikre megíratott , akkor négy évenként csak egyszer fogod olvasni. Ez az a nap, amelyik minden negyedik évet megnyújt a megszokottakhoz képest. Ma hozzáteszünk egy arasznyit, ha nem is életünk idejéhez, de ennek az esztendőnek a hosszához.
Valójában nem sokat számít, hogy hogyan számoljuk a napokat. Tehetjük ezt a Julián-naptár szerint vagy a Gergely-naptár szerint, esetleg számolhatunk a Hold ciklusváltozásai alapján. Csakugyan nem tudunk hozzátenni a napokhoz vagy elvenni azokból a napokból, amelyeket Isten mért ki nekünk.
Napjaink meg vannak számlálva. Az azonban már egyáltalán nem mindegy, hogy mit értünk ezen a hitvalláson. Vannak fajok és vallások, amelyek úgy hiszik, hogy a végzet uralja életüket. Kiteszik magukat veszélyeknek, és tesznek más felelőtlen dolgokat, mondván hogy ha Istenük azt akarja, hogy meghaljanak, úgysem akadályozhatják meg, ha viszont nincs még itt az idejük, akkor úgyis megússzák.
A keresztyének is hiszik, hogy napjaik megvannak számlálva. Amikor azonban ezt mondják, nem a sorsot félik, hanem Atyjukban bíznak. És a korlátlan hatalmú Istenbe vetett hitüket párosítják az emberi felelősségről való meggyőződéssel. Isten nem végzet, hanem Atya, és mi nem bábuk vagyunk, hanem emberek.
Az a tény, hogy a felülmúlhatatlan bölcsességű Isten korlátozott számban juttatott nekünk napokat, kétszeresen is befolyásolja életünket.. Napjainkat nem töltjük aggodalomban. Felelősen élünk, és megtesszük a normális óvintézkedéseket, de nem fogunk nyugtalankodni bármi miatt, ami talán megtörténhet velünk, mert tudjuk, hogy semmi nem történhet meg mennyei Atyánk akarata nélkül.
Másodszor: bölcsen fogjuk kihasználni napjainkat. Hálásan fogadjuk azokat, és valamennyit az Úr szolgálatára szenteljük oda, tudván, hogy az Úrnak ez a szolgálata akkor is folytatódik, ha a földön már napjaink száma betelt.

Napi gondolat

Vigyél bármit az Úrhoz, ami nyugtalanít és aggaszt. Az Úrhoz, aki ,,megszámlálta napjaidat",
és mindvégig szeret téged.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Emberi napraforgók
  2020-02-28 19:55:49, péntek
 
  ,,Vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek!" (Zsid 13,15)

Amikor egy városi misszionárius megbotlott egy sötét lakás bejárati folyosóján levő szemétkupacban, valaki ezt mondta: ,,Te vagy ott, drágám?" A férfi gyufát gyújtva meglátta a szegénységet és a szenvedést, majd szentekhez illő bizalommal és békességgel tudomásul vette. Csöndben, megindító tekintettel, ébenfába vésve, egy fekete, viharvert női arc ráncai jelentek meg előtte. Valaki egy kegyetlenül hideg, februári éjszakán rozoga ágyon fekszik, nincs tűz, nincs meleg és nincs fény. Mivel nem reggelizett, nem ebédelt, nem vacsorázott, úgy tűnik, nincs semmije, csak ízületi gyulladása és hite Istenben. Senki sem juthat messzebb a kényelmes körülményektől, mégis ezt a kedvenc énekét játszotta valaki a háttérben:

Senki nem ismeri bajomat,
Senki más, csak Jézus;
Ő elhárítja a gondokat -
Énekeld: Glóri, halleluja!

Néha fönt vagyok, néha mélyen,
Ámde kérem Jézust,
Ő betölti minden szükségem.
Énekeld: Glóri, halleluja!

Már senki nem tudja örömemet,
Senki más, csak Jézus!
Ő csodálatos úton vezet -
Énekeld: Glóri, halleluja!

,,Mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letiportak, de nem elveszettek" (2Kor 4,8-9). Ezekre a fenséges bibliai szavakra van szükség, hogy kifejezzük ennek az idős, fekete hölgynek az örömét.
Emlékszel-e Luther Márton szavaira, amint halálos ágyán feküdt? Gyötrelmei között így prédikált: ,,Ezek a fájdalmak és bajok olyanok, mint a nyomdászok betűi. Amikor rájuk tekintünk, csak hátulról látjuk azokat, és nem látszik semmi értelmük és jelentésük. De odafönt, amikor az Úristen kinyomtatja eljövendő életünk történetét, rájövünk, hogy az egy csodálatos olvasmány." Mégsem kell egészen odáig várnunk. Pál apostol egy hajó fedélzetén járkált egy viharzó tengeren, amikor így bátorította a megrémült hajósokat: ,,Ne veszítsétek el a reményt!" (Csel 27,22)
Pál, Luther Márton és az említett, fekete asszony mind emberi napraforgók voltak, keresve és látva a fényt a sötétség világában. (William C. Garnett)

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 184 
2020.01 2020. Február 2020.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 184 db bejegyzés
e év: 3633 db bejegyzés
Összes: 35083 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1945
  • e Hét: 17512
  • e Hónap: 60954
  • e Év: 779318
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.