Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Világtestvériség a Krisztusban
  2020-09-19 05:45:48, szombat
 
  Végig hallgattam egy 3 órás videót arról, létezik-e Isten. Egy ateista beszélgetett a testvériség egyik tagjával. Végig csodálkoztam a két elmélet képviselőjének felfogásán.

Egyik azzal kezdte a mondanivalóját, hogy az önvád, mely szorongást és különféle lelki betegségeket okoz, Krisztus jelenlétét jelenti a lélekben, ami nem kellemes, mert szerinte a büntelenség az igazi szabadság, amikor nem jelez a lélek, ha bármit elkövet, szerinte ez már a bűn nélküliség, mely jelenleg a világ nagy részét jelenti. Ezek szerint semmi gond nincsen, hiszen törzsi kezdetük hordaszelleme megtiszult Krisztus vére által, aki elhordta a világ bűneit, ettől váltak magasabbrendűbb külsővel rendelkezővé, a világtestvériség tagjává, ahol már nincsenek fajok, nincsenek különbségek, közösen várnak egy tökéletes, új világra, Krisztus eljövetelével.Elméletük egészen a megnemesedett szellem, Mózes koráig nyúlik vissza, aki annak idején szemben állt az őskígyó működésével. Véleménye szerint a katolikus egyház, amely rengeteg bűnt követett el, beleértve Krisztus nevében a keresztes háborúkat, a nőket aláhelyezi a férfiaknak, mint szellem képviselőinek, szemben az anyagi világot jelentő nőkkel, akár az iszlámnál, sőt ebben a katolikus egyház és az iszlám egyetért. Luther, aki forradalmasította a református vallást a felvilágosodás előtt, már egyenrangúvá tette a férfiakat és a nőket. Elméletük szerint minden létezés a világegyetemben, sőt az ég seregénél, az űrben is az egyetlen Istentől ered, vagyis Krisztusé a teljes világmindenség az állatokkal, természettel, aki meg tagadja Krisztus létezését, az vagy skizopren, vagy ateista.
Szerintük Krisztusból erednek, ennek köszönhető a bűnvád megjelenése, vagyis az erkölcs törzsi fejlődésük kezdete óta. Tehát, amit el kívánnak érni, az az önfeledt, édeni állapot, vagyis magasabb szellemben való létezés tökéletes emberként. Továbbá elmondta a testvériség tagja, hogy ők a Szentlélek által fognak megigazulni, mert Krisztus nem tettek szerint ítél, hanem hit által, hogy aki hisz benne, megmaradjon benne kiválasztottként. Minden tagja a világnak szerinte Mars és Vénusz elegye kivétel nélkül.

Vele szemben az ateista nem hisz Isten létezésében, nem hisz a túlvilág meglétében, azt vallja, hogy a Biblia egykor élt Krisztus emlékek összessége, nem hisz a Szentlélekben, ami nem látható és bizonyítható,mert Krisztus előtt voltak nagy gondolkozók, akiknek a bölcsességük ma is örökérvényűek számít, vagyis ugyanúgy lehetett volna a hellenizmus idején kiválasztani elméletet arra,hogy világméretű missziós beavatássá váljon.

Bevallom, bosszantó volt a gondolat, hogy ilyen tagok képviselik a médiát és ezek a sikeresek és elismertek, ezeket hallgatják és követik.

A katolikus egyház összetétele régi Babilonként is nagyon sokrétű. A kezdet lehetett náluk a római Istenek kora Hellenizmus idején, majd a romániai eredettel bíró Romulus és Rémus farkas elmélet lerakása szemben a már megteremtett bárányokkal. Ez egy állandó világjátékká vált világosság fiai a sötétség ellen állandó harc kezdete lehetett római központban, mely Képes történelemben fenn maradt, Mithrasz híveinek emlékével, akit később Jézusnak neveztek el. Misztikus világot jelentettek, már a halál létrehozásával, állandó Annás apokalipszis megrendezésével.
Ehhez a kezdetéhez a másik galaxisból jött TűzIstenének, aki kiválasztotta a Hunnia börtön bűnözőit és létrehozta a szentháromság egységét később, megteremtették a Sátánt és a Talmudot.
És itt következett be Noé özönvize előtt az első emberpár megteremtése személyiség, vagyis arc nélkül, vagyis kimondottan szexuális eredettel. Ilyen lett a magát Josephus Flavius történetíró könyve szerint Krisztus családfájába tartozónak leíró Heródes népe. Lopott dallamból, atlantiszi földöntúli hatalommal hozták létre a másik világ képviselőit megállás nélkül szinte, hogy egy földöntúli világot alkossanak, amit maguk mennyországnak neveztek el már napbaöltözött asszony, Mária elmélete mellett, megszülettetve Jézust a Heródes népéből származó Máriánál, aki Szentlélektől lett viseltes. A Hunnia börtön ezzel letette az alapját a szentháromságnak, atya, fiú és Szentlélek hármassággal. Krisztus lett a Talmudosok egyetlen embere, aki az ördögfiak közé ment prédikálni, gyógyítani a bélpoklosságot, nyomorékságot, betegségeket, amelyek a bűnből eredtek, kegyelemmel, elengedve múltjukat. A református vallás így vált fokozatosan démonivá, mivel a Talmudhoz tartoznak a démonok, a tisztátalan lelkek, amelyek nők nemi gyalázatakor fogannak meg a másik világban, a teremtőiknek köszönhetően megszülettek azóta emberi formává és hatalmas táborrá szaporodtak,mivel a gyalázásuknak soha nem volt vége. Ezeket nevezték el kezdetben pogányoknak, ezek jelentik azóta a Jehova egykori elvarázsolt népe, a kutyává varázsolt lelkek óta az alapját a vallásoknak. Mivel nemi eredetűek, Pálék törvényeket szabtak nekik, megfogalmazva azt is, mit jelent a paráznaság. A Szentlélek működését mutatta be a Hit gyülekezet azzal együtt, hogy valóban elmeosztály képviseleteit választotta ki,külső, testi jelével a tetteknek.

Itt lép be az ateista elgondolás, mely szerint az egykor élt Istenek és bölcs gondolkozók megvoltak, mely bizonyítja azt, hogy az emberiség nem törzsi, horda eredettel bír,mint a tisztátalan lelkek testvérisége, előttük is volt élet a Földön, mégpedig valóban olyan emberekkel, akikben a Vénusz és Mars összetétele megvolt. Ezeket az embereket közösen sikeresen legyőzték a legnagyobb titokban, ahogyan működtek minden időben.

A katolikus egyházhoz az egykori égi, bolygók lakosságának idején működött rózsakeresztes rend megléte mellett megalkották azt a rózsakeresztes rendet, amely Szerb Antal Penthagon legendájában is olvasható, hatalmas feketemágusi, sátáni hatalommal. Romániai könyvberendezéssel létrehozták ellenük állandó ellenségként Mohamed próféta megléte mellett az iszlámot, csatlakozott hozzájuk a spanyol pusztító, a megteremtett szentháromság Omega, Metro, Illéssel berendezett szentháromságával, melyek része az ortodox vallás is, elkezdték a kislányok nagy közös áldozását, a keresztes háborúkkal együtt. Illésékkel a reformátusok csatlakoztak hozzájuk már,mint a közös Biblia könyvükben szereplő halálnépek. Krisztussal a Hunnia börtön fegyvert küldött a világra, állandó Íme az ember felkiáltásuk, féktelenségük során ismételt és végrehajtott feszületeivel a semmiről sem tudó nagybetűs embereknek.

A kígyó, amely Lucifer formája volt a kísértője Ádámnak és Évának, aki megtanította nekik a tiltott tudását a másik világnak. Azóta a halál jött a világra, mostanra az egész világ, kivéve az amerikai meggyfürtös vén mohó Isten nemi népét, az Isteni színjáték purgatóriumainak, küszöb őreivel őrzött karmikus népeit jelentik. Lucifert a TűzIsten teremtette meg tökéletes külsővel,aki a tökéletesként megalkotott angyalok között élt, Tírus fejedelme néven. Így az eredeti égi Jeruzsálem egy tűzben járó népekkel megalkotott első vallási birodalom létrehozása lett, amit a jelenlegi, Ezékiel könyvében rima Jeruzsálemnek nevezett Heródes népe győzött le, együtt az ausztráliában élő tűzben járó sáskákkal.
Missziós munkáknak köszönhetően állandóak lettek a Talmud Krisztusa néven történő beavatások a Föld különbozó részein, melyeket később tisztítottak fehér ruhákba öltöztetve őket, majd felszámolva a Földrészeket, az emberek kivételével.

A Hunnia börtön által megteremtett, későbbi világ ura, a sátán, mely a kígyók királya lett, ezért egyik megnyilvánulási formája a kígyó lett, összeállt a Hunnia szentháromsággal, a Talmuddal, s elkezdődött az állandóan bővült világkönyvtára a már itt honfoglalókként megérkezett barbárokkal az egész világmindenségben. Közösen mentek neki lopott atlantiszi feketemágiával négyszer a Föld lakosságának az itt két utcába rendezett világapokalipszis tagjaival és kíséreteikkel, állandó kislány áldozásuk mellett. A fekete Magyarország királya így a sátán lett, ideszabott Bibliával.

Az ég serege az űrből érkezettekkel együtt bekerült a Bibliájukba állandó apokalipszis végrehajtóiként, hatalmas, égi hatalommal, ahogyan vezették az áldozatokat gyalázatra. Magukat uraknak szólíttatták, a vas Rákóczi téri kíséretükkel együtt, itt kisdobos és úttörő mozgalom idején vettek részt a kommunista korok végrehajtásában, asztrológiai űr népével együtt.

Mivel elmeosztályok tagjai a világkönyvtár szereplői, a skizoprenek, mint szereplők pontosan tisztában vannak mindennel, hiszen már minden szerepet képviseltek, legyenek királyok, vagy koldusok, győztesek, vagy áldozatok, ezért is nem lehet a mártírumságukat elfogadni. Egyedüli áldozatok azok a semmiről sem tudó emberek, akiknek egyetlen emberük, Krisztus óta neki mentek, a karma törvényét felrúgva, támadva őket saját deformációik, saját tetteik, gyilkosságaik miatt.
NagyPán népe, mely a vasnépet jelenti Szepes Mária Pszichografológiája és a Vörös Oroszlán kommunista korai alapján véráldozókat jelent, amik embervérből nemesítik magukat emberré, ezáltal a gyalázatból és véráldozástól, melyet penitenicás bűnelhordozás keretében kegyelemnek neveztek el, egyre tökéletesebbek és szebbek lettek.

Az ember tökéletes eszményként állt minden időben előttük, szívükben az emberiség törvényekkel, mert nem ismerték a bűnt, a rosszat. Ez jelenti a büntelen, eszményi állapotot egyedül, nem az, hogy a tisztátalan lelkek Krisztus óta - aki őket űzte a démonokkal együtt -megszületnek emberi formában, ezért azt gondolják, bennük a Krisztus van, ők részei a nagy egységnek, az isteni hatalomnak.

Az ember élhetett volna egyedül tiszta szívével gondtalanul, övéké volt egykor a Föld, ahol békességben éltek a természettel. A bűnvád örömteli dolog a szívtörvényekkel rendelkezőknél,mert amikor vétene szavakban, vagy tettekben mások, vagy maga ellen, akár egyetlen nemi kilengéssel, a szív meghasonlik önmagával és jelentkezik a szégyen, az önvád. Ezért az ember, aki nem ismeri a halálvilágokat, a bűnt soha nem volt képes arra, hogy bárkinek is ártson.

A csúnya szavakat használó, a perverz, a féktelen mind a tisztátalan lelkek közösségét jelenti, együtt a keleti népeikkel, amelyeket egykori égő Jeruzsálem mintájára megalkottak, tisztítottak egyetlen nagy közös áldozással együtt a patológiával a világnak. Mert nagyon sok a teremtés, mivel a gonoszak gondolataikkal is állandóan teremtenek, akár ceruzarajzok alapján, novényekből is. Vérföld, amit létrehoztak, mivel maguk vérből válnak emberi külsejüvé, melynek túloldalán csupán mini fenyői maradtak a lengyel sátoraljaújhelyi Magas-hegyi teremtésnek.


A bibliai könyvecskék, ahogyan Gelencsér Zsigmond, a debreceni református Biblia előszavát író is megírta, egykori történelem nyomán megalkotott, holt tengeri tekercsekből íródott állandó világapokalipszist jelent az emberiség ellen. Magyarország ezer éve harcol gyalázattal, bénítással, csonkítással a semmiről sem tudó emberiség ellen, állandóan berendezve kezdetnek a szocialista iskolát minden tantárgyból létrehozott földönkívüliekkel. Ezer éve alatt a fekete nép végzett minden értelmes élettel a világon, azóta tombolnak a tisztátalan lelkekkel, mivel a szocialista iskola elméletéhez rendelték a nagybetűs embereket. Nincsen kegyelem Krisztus nevében, sem bűnbocsánat véráldozással, mivel előre készülvén erre a világmindenséget világegyetem teljes egészével érintő nagy közös áldozásra azzal az ózdi atlantiszi feketemágus lírai karám mondattal, hogy olyat kottáznak az égbe, melyet többé nem mos le a hó. Lopott dallammal is kezdték Latinovits Zoltán berendezésével a feketemágus rontásaikat. Hát ennek torünnepe volt látható a narancsok médiájában 1997. óta, mint patológiáknak és tisztátalan lelkeknek a Rákóczi téri cigányteleppel, mint gyalázás végrehajtóival együtt a Hunnia börtön szájszerkezet lebontóival, Palik berendezőivel, német központjukkal koalícióban.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Világtisztulás 62 éve feltámadással
  2020-09-07 22:05:18, hétfő
 
  Magyarország politikaként születésem óta Ízisz-Jézus-Vénusz elméletek mellett, fekete kereszthez rendelt hét rózsás feketemágusaival tisztította a világot, valamennyi kommunista, vaskommunista és vallási szereplőt szerepük és sorsuk, tettük, deformációik, erkölcstelenségük végrehajtásával.

Minden évben más kommunista szereplő egykori időkben végrehajtott történelmét ismételték, miközben kitették nyilvánosság elé Kádár Jánost a Hunnia börtöntől szocialista képviselőként, szocializmust hazudva mindenkinek. Így kezdtek közösen, a Hunnia börtön szentháromságával, Illés-Omega-Metroval, három bibliára való szereplő gárdával, világkönyvtárával a Varjú által összegyűjtötteknek.

Utolsó vaskommunista kor főszereplője Nagy Anna lett volna, akinek a novellájából kiderül, hogy ezek közösen, az egész világ fertelmes népét, kivégző gyilkosait beleértve (Mint a Mónika Show mészárosait, amiért tisztította a média őket emberré nemesítés céljából) egy végső, tökéletes formában történő feltámadásra készültek.

Mottója a novellájának Nagy Karola vas nemeseinek mondata: "Hát mi történt velem, örökké megszüntem és csak halott vagyok? Mindörökké halott és semmi más?"

Azzal kezdődött a novellája - amennyi megmaradt szétpüfölt fejemben -, hogy "Halott vagyok, tetszhalott. Ez a feltámadásra várakozó élet egyik állapota."

Főszerepe szerint a lányának kellett volna eltartania, miközben az ég seregét szállítják le rá bibliai olvastatása közben, ezt mutatta be Bárdos egyik Mit szól hozzá? című műsorában.

A vaskommunista korok végrehajtásával egyidőben történt tehát a három biblia összes szerepének végrehajtása, a beavatott és belőle eredő Ébredő játszótérnek nevezett vallások kitermelése, azok meggazdagulása. Valamennyi feszületüket az én áldozásommal hajtotta végre a Hunnia börtön elmeosztályával.

Hát ezért vonulnak szappantisztító sorozatokban a sátán népei az én áldozásommal, ahogyan Eszmeralda filmükhöz be is tették a hasonmásomat, ezért tisztították és nemesítették emberré egész Ázsiát és a cigányságot Szepes Mária Pszichografológiai könyvében leírtak szerint, ami születésemkor kezdődött egyből azzal, hogy nem engedtek miattuk fürdetni.

Ennek volt köszönhető a világ teljes egészének bevatása állandó új-missziók keretén belül, valamennyi népével a vad népeknek.

1986-ban Csernobilkor győzőtt le kígyójával, mint egyik megjelenési formájával a sátánja Magyarország ezer éves népének, mint ahogyan a Kex együttes Zöld-sárga dala szerint - amit Hoboéknak folyamatosan csápoltak koncerteken a Főnix utcanépei -, Japán egykori darazsai megteremtése kezdete óta hajtanak közösen végre, így ahogyan vannak, a miskolci Rákóczi térrel és angol rózsakeresztes rend pároztató halál szörnyetegével, földönkívülijeivel a két utcai világapokalipszis kíséretének, mint szabadkömművesekkel, vörös Róka. M. Nóra állandó szereplőjük főszerepében. Ekkor hozták az ózdi H. Tibor gázszerelőt Lázár csíkos vázájával, egy szál virággal, hogy végrehajtsák szám és minden részem feketemágusi megtámadásával Mary Zsuzsa, Zoltán Erika, Soma, Csepregi Éva fertelmét és iszonyatát azzal, hogy ők tisztátalan lényekként voltak megteremtve, Mary Zsuzsa angyalaként Magyarországnak.

1995-ben mentem el a város jósnőjéhez, amelyik közölte, hogy keres engem valaki, aki segíteni akar a szülővárosomból. Nem tudtam kire gondolni, hogy ki az, aki a jósnő segítségét veszi igénybe. Haza értem, jött a szirmabesenyői reikis, az egyik hatalmassága az országnak a győri mellett, beszélgetni kezdett elmondása szerint a fotelban ülő ózdi H. Tibor gázszerelővel, aki azt mondta, hogy segíteni jött és szeret engem, bocsánatot kérve tőlem mindenért. Utána közölte velem, hogy kiűzi a halottakat és a démonokat a házból, amik tisztulni jöttek. Tehát úgy éltem születésem óta, hogy halottakkal is körbe voltam véve, hiszen ez egy világtisztulása volt a halál karmikus világának. Ezt követően mentem a jungista aranysas pszichiáterhez ambíció terápiára a megyei kórházba, oldalamon lévő halálhidegséggel, amitől a kutya is megdermedt, felálltak rajta a szőrszálak is, aki megkérdezte tőlem, hogy hány férjem volt eddig. Értettem, hogy a gázszerelő van hozzám tapadva és gyorsan közöltem, hogy egy. Ő elküldte a halottat.

Én csak abban reménykedem, ha egyszer lenne Krisztus tehetetlensége ellenére feltámadás, csakis azokat lehet előhívni, akiknek megvannak a maradékaik, soha senkinek nem ártottak és nem követtek el életellenes cselekményeket, semmiféle sértést, ártalmat mások kárára. Én így értelmezem a feltámadást, másképp lehetetlen. Krisztus nem hordta el a világ bűneit, ahogyan a szentháromság elmeosztálya híreszteli és prédikálja, mivel Heródes ördögfiai között prédikált és ördögöknek, halálvilág népeinek (űzve a démonokat, tisztátalan lelkeket), melyek helyett engem áldoztak meg, lehetetlen a feltámadás, másképp a halált soha nem lehet felszámolni, sem a sátán népeit. Hogy hogyan akarta ezt a mülleri spritiszta elmeosztály kivitelezni, el sem bírom képzelni. Nem értem Magyarország világfeszületét, hogy velem elhordoztatta a világapokalipszis, mint emberiség ellenes bűnösök tetteit, ahogyan minden időben és korban elbántak a semmiről sem tudó emberekkel. Hogyan akartak három elmélettel is feltámadni tökéletesen, tökéletes életre? Le vannak írva örökre az emberek, akiket megöltek, akiknek tor ünnepben ünnepelték a halálukat Magyarország felszámolásával együtt 1997. óta közösen? Mintha semmi sem történt volna? A tökéletes természet és az ember jelentette az ellenséget nekik minden időben és korban.

A világapokalipszise a viágegyetemnek megtisztult szerepétől és az áldozása következményeitől, készen várakoznak egy új világra, ahol új emberekként élhetnek az emberiség felszámolása, temetése után tor ünnepeikkel, tisztalan lelkeivel együtt, melyek emberi formába nemesedtek.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Sztálin médiája - Kell, hogy várj...
  2020-09-06 02:37:03, vasárnap
 
  1958-ban, születésemkor már eldöntött volt, hogy vasfüggönyt emelnek a habsburgokkal, állandó többszáz éve tartó vasfüggöny berendezése végett, a semmiről sem tudó emberek számára. Lezárják a határokat és titokban kivégeznek mindenkit. A Hunnia börtönnel zárták le a határokat a kommunisták, amelyikhez a szentháromság tartozik. Ők tették meg az értelmiséget orvosoknak a miskolci II-es elmeosztállyal, aszerint, melyik addig mit hajtott végre. Például az addigi fogkiszedőkből fogorvosok lettek, mint a pók népéből. Berendezték a psziichiátriákat, amik a feketemágusokkal együtt tették tönkre a semmiről sem tudókat, míg folyamatosan mentek végig a világkönyvtár szereplői helyetti iszonyatukkal a szerepein a szereplőknek. Így is kezdődött, már születésemkor kiválasztottak sokakat művészeknek. Egyikük helyett én lettem az állandó szórakozott, figyelmetlen. A Hunnia börtön rendezte a Ki Mit Tud-okat, ahová saját szereplőit vitte a bibliai apokalipszisnek, amelyek aztán végtelen apokalipszist rendeztek állandó véráldozással, mint ahogyan Kernék hosszabbítottak Oláh Ibolya Katival, amelyik sorsát még 2005-ben is végrehajtották a nemi gyalázásával, fogcsonkításával együtt, azzal, hogy én tehettem arról, hogy a patológiái a romániai elmeosztálynak hüvelyben élveznek.

Mivel ott voltak bennem, körülöttem mindig, azt vizsgálták, mit érzek, amikor a romániai halálnépet tették színpadra a Gáborokkal együtt, hogy nekem csúnyák voltak azok a bácsik. Egyetlen vágyam a tanítás volt, ének-magyar tanítás, együtt a tiszta hang képzésével, a szép magyar kiejtéssel. Másnak adták oda az életemet, Toldy Máriát ünnepelték csodás tanárnőként. Én csak szépeket tudtam volna tanítani valamiért, amit magam sem értettem. Számomra a tökéletes hangnak külsőleg is meg kellett volna felelni.

1961-ben a vaskommunista a miskolci Rákóczi tér tagjaként a NagyPán okkultista vérfürdősei között már építette németben a vasfüggönyt, holott a németek igazság szerint áldoztak minket cigányként, együtt hosszabbítottak anyámmal 84 éve. A vasfüggönyös táncdalfesztivál színpadjára kitették a mindenkori apokalipszis tagjait, főszereplőit, hogy sztárrá emeljék őket, miközben titokban áldozásommal hajtották végre a Rákóczi téri szerepeiket. Elterelési hadművelete volt ez a vaskommunistának, hogy senki se tudja meg, ami valójában történik, hogy ők közösen az embereket gyalázzák, csonkítják és mészárolják lezárt határokon belül, amit Habsburgokkal Őrház Patika berendezésével Miskolcon zártak le.

A pokol angyalai Szabad Európa rádiót üzemeltettek, amit titokban hallgattak a diktátor terének tagjai, majd lassan megindultak külföldre, felnyílt a sorompó előttük,ahogyan előttem kellett volna, mint semmiről sem tudó utolsó ember egyike előtt. 1967-ben a Nyomorultak együttes színpadra tevése kezdetével kiválasztották név szerint az együttesek tagjait, melyek valamennyien bűnösök voltak, azzal a szándékkal,hogy beállítsák velük,éppen hol járnak a világapokalipszisben. Ugyanezt jelentette a vas Táncdalfesztivál, a világ kezdetével kezdték a dalaikat, elpörölésemmel minden Istentől, kortól. Puskásék,mint a politika Ferenc nevű kiválasztottjai a pöcegödörből aranyként indultak külföldre sportboltokat nyitni, sportfelszerelésekkel üzletelni, ahogyan Sebes Gusztáv is leírta a könyvében. A kiválasztásait a sportolóknak feketemágusok tartottak, ezért nem volt mindegy, melyik évben és napon születtek. Az Ildikók és Erikák, mint karmikus kurvák miatt születésem óta áldoztak. Később hozzájuk jöttek Jobba Gabival a Gabriellák és a Tenkes kapitányából felvett bérmakeresztnevem miatt a Verák hada. Ágnes okkultista vérfürdősök szerepeivel kezdtek az összes Halak szülött, mesterség, kettős keresztnevű és helységnevű mellett Rózsáival a Jézus feszületes vallásoknak. Az állandó Annás világapokalipszis Annái és a Zsóka Kacsa Penelopé halálnépeinek Zsókái helyett is egyetlen szereplőként engem áldoztak meg, ők csodálatos életet éltek. A Hunnia börtön Imréinek a könyveit együtt ismételték még 2005-ben is az elmebetegei Miskolcnak szőke pszichiáternőjükkel az élen, amelyik most is magánrendelésen praktizál annak ellenére, hogy mindenki tudja,mit tett. Győzikéjük ismételte a médiában is Varga Imre könyvének szavait, talán a feleségcserés, fonós Éva népének könyve volt.A Mariannák gyalázattal kiválasztottak születésem óta. Krencsey Mariannt az országból is kimentették, nehogy bántódása essék a mészárlása alatt a feketemágusaiknak. A Gyulák apa túlélőiként élik tündérkirályfi életüket. Palik névvel kezdték nemi gyalázásukat Palik hozatalával, minden Pál kiválasztásával.

Mikor a hetvenes évek elején megírták az Ördög álarcosbálját a Kex együttessel, valamint az őskígyó, mint világ ura, Magyarország királya, a sátánjuk színre lépéséről a Zöld-sárga dalukat, megáldoztak az ördögök helyett, mint Hamvasék helyett raktárosként is, kijöttek a miniszoknyás ördögök a másik világból, bevezetve a divatjukat, mint ahogyan a divatcégek minden időben és korban képviselték a világapokalipszist aszerint, éppen hol jártak a tisztításában és nemesítésében sátán utcanépének.

A Ki Mit Tud tagjai főleg humoristákként folytatták tovább a Hócipővel és humorral az utolsó ember áldozásukat 1961. óta, Hofival és Sassal az élen, nem mondva ki az igazságot. A Főnix feketemágusainak Rákóczi terét tették színpadra, miután a régi Neoton elénekelte a Kell, hogy várj slágert, ami azt jelentette, hogy a pokolnépek és feketemágusok többé nem hajlandók visszamenni áldozásuk után, végtelen hosszabbításra rendezkedtek be. A főszereplő Csepregi Évát vitték Japánba azzal, hogy Magyarországon nemcsak feketék élnek,itt tehetségek és jókedvűek lakoznak. 1971 óta a tisztátalan lelkek, mint Rákóczi tér tagjai hétszeresen hosszabbítottak, titkon eltemetve engem Dávid, a Szörnyeteg koporsója főszereplőjük helyetti áldozásukkal, akit pszichiáterré tanított a miskolci elmeosztály.

5-6 éves lehettem, amikor a termékenységi népeket emelték Oláh könyve alapján, hatalmas erővel lökve a kerékpárra úgy, hogy kettécsattant a nemi szervem az egyik nemi vesszővel megjelölt természeti, nemi nép lányai miatt. De azóta kerékpár versenyeket rendeznek a tisztátalan lelkek, nekik nincsen egyensúly zavaruk, mint ahogyan engem állandóan fellöktek a kerékpárral. Ha elesik valamelyik, nyilvános dicsőítéssel és mártírként temetik, hogy vissza kellett mennie.

Négyszer emelték az Új-Kígyóssy Isten nemi népeit, mivel a világkönyvtárukat az egész világon Varjú népének maradványaként berendezték Gönczi Bibliájukhoz, mentek oda a nemi csapások szexuális betanításokra, mint a Thai masszázs megtanulására.

A születésemmel kezdődött a Varsányi ide rendezett vasfüggöny emelése az Omegával, a világzenei fesztivál tagjával, amikor millióan voltak a Boogi-woogi klubjukban. Az Omega már az értelmiségnek, építésznek tanult Kóbor Jánost a Talmudból denevérként beállította, mivel a Jánosok is kiválasztottak voltak az áldozásommal az egész világon, akár II. János pápa is, a fenyős lengyel Feketevonat feketemágusai által legyőzött egyházuk történelmével, melyet négyszer ismételtek. Az Omega 1961-es kezdetével Hunnia elme áldozásának vizsolyi bibliája alapján 1995-ben a Gammapolis szerint már 33 éve hosszabbított, akár Presser Gábor, vagy az Illésék, a Károly biblia állandó végrehajtóiként és kislány áldozókként. Ők jelentik a TűzIsten szentháromságát, Metroval, mint pulyaszeplősítés kezdetével.

A névtára mindegyiknek itt van berendezve, csak az apokalipszis tagjai lehettek értelmiségek, sztárok, politikusok, évente új politikai vezetőkkel, más vaskommunista szereplő helyetti áldozásunkkal. A Katalinok a média által lettek kiválasztottak a világ minden részén. így a végén már mindenki Kati lett, a gyalázóim, a miskolci Rákóczi tér cigányai is. A média még a 84 éves értelmiség legyőzőket, a trianoni bibliai olvastatókat is Mónika Show keretében tisztította, nemesítette emberré.

A lírai karám Keletes tagjai járták a falvakat Ízisz elmélettel, mely szerint Ízisz minden szerepet kijár egyszeri élete alatt és felkiált feszületeikor, hogy ezért a csendért tagadlak meg Titeket, hogy Istenek, Istenek, miért hagytatok el engemet. Folytatódott a 84 éve kezdődött falvak kitermelése, főleg Sátán népeként, hogy a világmindenség apokalipszisét egykori tetteikkel, szerepeikkel ismételjék, így tették őket értelmiséggé, költővé, íróvá, rendezőkké, színészekké.

Az operettesek már születésem előtt áldoztak, meg is énekelték Tádét, akit Nagy Feróék utcanépével gyaláztak meg a Talmud szentjeként. Tiboldi Mária, az ufók képviseletében, Tolnay Klári Rózsa Kátyiként az űrapokalipszis főszereplőjeként, értelmiség legyőzőivel a születésem előtti időknek, mint a valdensekkel, Heves megyeikkel, ezzel az utcával, szarkahegyiekkel, amerikai szektákkal ismételtek. Szomorú vasárnap dallal kezdődött a zenei tehetségek, szép szívűek megtámadása a láthatatlan világból.

1986-ra a Koncert véget ért, a sátán fejlevágása után a kígyójával a nyakamban, együtt a miskolci Rákóczi tér tisztátalan lelkeinek feketemágiájával Zoltán Erika gésáinak emeléséhez értek, amiben már a filmipar is részt vett. Mary Zsuzsa, jelenlegi Magyarország angyalának rendetlensége miatt születésemkor támadták meg a családot, pár éves koromban már én takarítottam anyám helyett. Később az összes rendetlent összefogták, mint Malek Andreát, az amerikai rendetlenekkel együtt, közösen mosták ki őket a mocsokból gyalázatom és kivégzéseim közepette. 1983-ban közölte a karcsai Szabó Erzsébetje a miskolci II-es elmeosztálynak, hogy én olyan vagyok, mint anyám. Már itt eldöntött volt, hogy ismétlik anyám életét megszülettetése óta, amióta Gábor Zsazsa gondolkozásnélküli légy és Cilike, Kovács Erzsi,meg az összes szőke helyett én leszek végig gyalázva egy életen, gondolkozás nélküli levágott fejjel, bábjukként. Zoltánt nyugodtam beállíthatták macska díszekkel, hiszen már a rasszizmussal emelkedtek a tériek, nem lehet már kimondani, hogy ő macska, amire én felfigyeltem,mert nyávogott.

Nyugodtan kimondhatták,hogy Szulák Andreának szőrös a hangja, vele emelkedtek a nvövénytermesztő Mohamed népének megölői, a szőrös reformátusok 1983-as kezdettel.

Az egri csillag központ támadóinak berendezése mellett a miskolci Túri Ferenc pszichiátriáján űrpusztítóval, spanyol pusztítóval, akit vizsgáltak és gyógyítottak együtt ismételték a vasfüggönyös táncdalfesztivált Egerben, ismételt vasfüggöny állítása céljából 1995-ben, amikor Nagy Anna főszerepéhez értek azzal, hogy leszállítják az ég seregét.

Az állandó kitermelései a Rákóczi térieknek folytatódott tehetségkutató műsorokban, egy közös van bennük, valamennyien ide vannak a Bertalan utcára berendezve. 1983. óta tartott megállás nélkül az áldozásommal, betegségeimmel való kitermelésük, beiskolázásuk egyetemekre, főiskolákba, melyre előre készültek, nemcsak az áldozó írásaikkal, hanem hivatalsegédek, művelődési vezetők, könyvtárosok berendezésével.

Tehát nincsen kivétel tettekben az ózdi Földanya-Vénusz áldozók, a Hunnia börtön szentháromságának állandó perverz kislányáldozói,összetörői, Sztálin médiája és a tisztátalan lelkek vasbabilonos nácijai, mint Talmud keresztényei között tettekben, a miskolci elmeosztály hatalmas erővel bíró teremtői mellett.

Hát ilyen hátterük van a titkos áldozóknak, mint legendáknak, csillagoknak és művészeknek. 1995-ben átadták Müllerékkel a rólam szóló világapokaliptikus dalokat az elmeosztályoknak, amik nem adják fel, beálltak az Orvosok-kal együtt a végtelen kivégző sorozatuk apokalipszisébe.

1997-es feketemágus egészségüggyel történő kivégzésem óta Magyarországot temették, kakasfrizurás Gáspárékkal a Hunnia börtönükkel temetési tort ültek az emberiség felett.

A tisztátalan lelkek a névtárral történő véráldozásom történéseit folyamatosan ismétlik, mint ahogyan jelenleg Csernai sátoraljaújhelyi névtárral, liberalizmus néven, magához állítva a nemi népét a világnak, melyeket születésem óta emeltek azzal, hogy én születtem meg kurvaként. Az ország területeinek felosztása, kiárulása mellett Európa részéről elkezdődött a torülők gazdagulása, pazarlása, dőzsölése. Románia és Olaszország pár évvel ezelőtt még összevesztek, melyiküké a tokaj-hegyaljai borvidék, de ezt elfeledtette vele az István a királlyal világ-Magyarországot ismét sátán népeként építő Rákóczi tere és elmeosztálya Miskolcnak. Valamennyi áldozóm és végtelen véráldozással hosszabbító, meg apokaliptikus mészáros díjakat, kitüntetéseket vesz át, mártírdíjakkal együtt.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kohut Katalin: Égi háború
  2020-09-01 05:01:17, kedd
 
  Kohut Katalin: Égi háború

Szeptember elsején meglepett éjszaka
mennydörgő dübörgés és villámlások hada,
vadul táncoltak be nyári tikkadtságba,
a hőjét irigylő háborús munkákra.

Elsőként a nagydob és trombita szólalt,
elektromos fénysáv kísérte a robajt.
Megérkezett zápor, a háztetőn dobolt,
verte az ablakot, hörgött és dohogott.

Süvített a nagyszél, hajbókolt a minden,
megadta így magát a természet ingyen.
Koncertet rendező ereje a Földnek
emigyen közölte, most új frigyet kötnek.

Jelezni akarta, búcsút int a nyárnak,
él az Ősz jogával, most már ő a bátrabb.
Elfeledte ismét a rég-bölcsességet,
tisztító viharja Nyárnak nem vet véget.

Új élet kezdete mindenik háború,
ébredezik Hajnal, nem lesz itten ború,
hosszú nyárra készül, tiszta szív, a szelíd,
tündöklőn világít aranysugár megint.

2020. szeptember 1.
 
 
0 komment , kategória:  Kohut Katalin  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 4 db bejegyzés
e év: 29 db bejegyzés
Összes: 7277 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 618
  • e Hét: 8930
  • e Hónap: 11245
  • e Év: 108173
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.