Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
A szeretet örül az igazságnak
  2021-07-18 21:06:40, vasárnap
 
  A szeretet örül az igazságnak

A szeretet nem a közvetlen emberi kapcsolat, nem annak elfogadása, ami személyes és egyéni, azzal szemben, ami a tárgyilagos és a személytelen törvény rendje. Eltekintve attól, hogy ez a megközelítés nem biblikus, és elvont módon szétválasztja egymástól azt, ami ,,személyes" és ami ,,tárgyilagos", s ezáltal a szeretetet emberi - ráadásul részleges - magatartássá teszi. A szeretet itt a tisztán tárgyilagos és szabályszerű alsóbbrendű erkölcsöt tökéletesítő, kiegészítő, a személyeset képviselő, magasabb rendű erkölccsé válik. Ennek felel meg például, amikor a szeretetet és az igazságot szembeállítják egymással, s a szeretetet - mint személyeset - a személytelen igazság fölé rendelik. És ezzel közvetlen ellentmondásba kerülnek azzal a páli tétellel, hogy a szeretet örül az igazságnak (Korinthusiakhoz írt első levél 13,6). A szeretet pont hogy nem ismeri ennek a meghatározásnak a szembeállítását, ellenkezőleg, sokkal inkább az tartozik a lényegéhez, hogy felette áll minden nézeteltérésnek. Azt a szeretetet, amely csorbítja az igazságot - vagy akár csak semlegesíti -, Luther világos biblikus látásmóddal ,,átkozott szeretetnek" nevezi, még akkor is, ha az a legkegyesebb formában jelenik meg. Az a szeretet, amely csak a személyes emberi kapcsolatok területére terjed ki, a tárgyilagossággal szemben azonban meghátrál, sohasem az újszövetségi értelemben vett szeretet.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Mi a szeretet?
  2021-07-18 20:19:32, vasárnap
 
  Mi a szeretet?

,,Ha szeretet nincsen bennem, semmi hasznom abból". (Korinthusiakhoz írt első levél 13,3) Itt kimondódik a döntő szó, amely eredendően megkülönbözteti a másikkal viszályban lévő embert - ez pedig a szeretet. Létezik Krisztus-ismeret, hatalmas Krisztus-hit, és létezik érzület és odaadás akár a halálba menően - szeretet nélkül. Pedig ez a döntő. E ,,szeretet" nélkül minden szétesik, minden értéktelen, ebben a szeretetben viszont minden összhangban van, és kedves Isten előtt. Mi ez a szeretet? Egyetlen olyan meghatározás sem jöhet szóba, amely a szeretet lényegét emberi magatartásként, emberi felfogásként, odaadásként, áldozatként, közös akaratként, érzelemként, szenvedélyként, tettként próbálja értelmezni. Ezek mindegyike - kivétel nélkül - ,,szeretet" nélkül is létezhet. Minden, amit szeretetnek szoktunk nevezni, ami a lélek mélyében és a látható tettekben megnyilvánul, sőt még az is, ami a jámbor szívek felebaráti szolgálata során történik, lehetséges szeretet nélkül. És nem azért, mert minden emberi viselkedésben megmarad valamennyi önzés, amely a szeretetet egészen elsötétítheti, hanem azért, mert a szeretet valami egészen más, mint amit ilyenkor értenek alatta.

Dietrich Bonhoeffer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Mennyei gyógyszer földi szorongásra
  2021-07-18 19:58:41, vasárnap
 
  Mennyei gyógyszer földi szorongásra

Lekció: Ézsaiás 26:1-12
Textus: Ézsaiás 26:3-4


Bevezetés: Néhány idézetet osztok meg veletek az aggodalom és szorongás témájával kapcsolatban különböző szerzőktől:

,,A holnap felőli aggodalom árnyékot vet a mai napsütésre."
,,Az aggodalmaskodás az Isten gondviselésébe való behatolás."
,,Az aggodalmaskodás az Atya szerető gondoskodásával szembeni bűn."
,,Az aggodalmaskodásnak élénk fantáziája van."
,,Az aggodalmaskodás a negatív dologban való hit, a kellemetlen dologban való bizalom, a szerencsétlenség felől való meggyőződés és a vereségben való hit."
,,A szorongás kezdete a hit vége, és a hit kezdete a szorongás vége."
,,A szorongás az élet rozsdája - tönkreteszi az élet ragyogását és meggyengíti az élet erejét."

Ezek mind hasznos megállapítások. Ezek mindnyájunk problémái: az aggodalmaskodás, a szorongás, a félelem, a nyugtalanság. Ismerjük azokat a bibliai verseket amelyek ezekkel a szívproblémákkal foglalkoznak.

,,Ne nyugtalankodjék a ti szívetek; higgyetek Istenben és higgyetek énbennem."
,,Semmi felől ne aggódjatok."
,,Ne féljetek, se ne rettegjetek."
,,Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől."

A félelem, a szorongás, az aggodalom következtében búskomorrá, kimerültté válunk és életünk gyümölcstelen lesz és haszontalanokká válunk Isten és mások számára.

Amikor engedünk a szorongásnak, akkor valóban behatolunk az isteni gondviselés birodalmába. ,,Mi Isten gondviselése? Isten gondviselése az, hogy szentül, bölcsen és hatalommal fenntartja és kormányozza minden teremtményét és azok minden cselekvését." De amikor elkezdjük megtölteni a kezünket és a szívünket sötét, szorongó gondolatokkal, akkor ezt azért tesszük, mert azt gondoljuk, hogy Isten nem akar vagy nem tud hordozni bennünket és terheinket és nem törődik velünk a nehézségeinkben. Az ilyen viselkedés bűnös viselkedés. Ezzel azt fejezzük ki, hogy nem hiszünk Benne és ez bűn. John Wesley: ,,Nem merek aggodalmaskodni, mint ahogy nem merek káromkodni vagy átkozódni." Mégis mi szorongunk és azzal vétkezünk.

A szorongó gondolatok gyakran bűnös cselekedetekhez vezetnek. Isten gyermeke aki nem teszi le a dolgait Isten kezébe, aki nem bízza az útját az Úrra hanem a saját értelmére támaszkodik, az előbb vagy utóbb oktalan, sőt törvénytelen eszközöket használ azért hogy véget vessen a szorongásának. Egy idő után kezébe veszi a dolgokat és megpróbálja megoldani a problémáit oly módon ami gyalázatára van Krisztusnak.

A szorongás, az aggodalmaskodás valóban a lélek rozsdája amely megsemmisíti az örömünk ragyogását. Azt eredményezi, hogy kételkedjünk Istennek irántunk való szeretetében és amikor ez történik, akkor a szeretetünk iránta meghidegül. Nem vagyunk hajlandók bízni Benne és ezzel megszomorítjuk a Szentlelket és kioltjuk az Ő munkáját az életünkben. A gondjainkra, a félelmeinkre, a szorongásainkra és önmagunkra figyelünk.

Az alapigém a 3-4 versek amelyek elsősorban a babiloni fogságból Jeruzsálembe hazatérő izraelitáknak szól, de ugyanakkor Isten mindenkori népének szól az az igazság amit hirdetnek.

A téma amiről beszélni akarok ez az igeszakasz alapján a földi szorongásra való mennyei gyógyszer.

I. A szorongás elleni gyógyszer hatása

* Ézsaiás azt mondja, hogy ha bevesszük ezt a szorongás elleni gyógyszert akkor megszűnik a szorongás.
* Ahelyett, hogy szoronganánk, aggodalmaskodnánk és félnénk, ,,tökéletes békességünk" lesz... ha bevesszük a gyógyszert.

Ha bevesszük Isten gyógyszerét akkor ennek a következő hatása lesz ránk nézve.

,,Teljes, tökéletes béke" - szó szerint: ,,béke, béke". A hangsúly miatt van megismételve a szó.

* Jábes imádsága. ,,Ha engem megáldanál."
* ,,Áldj meg, áldj meg". ,,Áldj meg áldásban."

Ezért ez a ,,kettős béke" egy mély, teljes és zavartalan békéről szól!

A. Hadd beszéljek először arról, hogy mi NEM ez a tökéletes béke.

1. Ez nem mentesség a bánattól, szenvedéstől vagy megpróbáltatásoktól.

Ne felejtsük el azt, hogy Isten népét akikhez Ézsaiás intézi ezeket a szavakat elrabolták otthonából és elvitték őket fogolyként Babilóniába.

* Olvassátok el a 137-dik zsoltárt, amely elmondja, hogy a káldeusok kínozták, gyalázták Izráel fiait.
* A káldeus katonák elragadták gyerekeiket és a sziklához csapdosták őket.
* Megfosztották őket a vagyonuktól és a becsületüktől; foglyokká és rabszolgákká tették őket.

Mégis ezeknek az embereknek voltak írva ezek a sorok! Ezért ez az ellenszer (gyógyszer) nem képes (Istennek soha nem állt szándékában) megakadályozni, megelőzni az üldöztetést, a szegénységet, a betegséget vagy a gyászt.
* Valójában Isten azt ígérte nekünk, hogy részünk lesz üldöztetésben, szomorúságban, hogy lesznek terheink, gondjaink amelyeket őreá kell vessünk.
* Ez a tökéletes béke nem fogja megakadályozni azt akit szeretsz attól, hogy meghaljon. Nincs ereje ahhoz, hogy elűzze a világot, a testet és az ördögöt tőled, hogy magadra hagyjanak.

Ha netalán azt gondolnánk, hogy a győzelmes keresztyén élet azt jelenti, hogy úgy élünk, hogy életünk egén nincs egyetlen felhő sem vagy hogy szívünkben soha nincs semmi szomorúság... akkor rosszul gondoljuk és akkor ezzel csalódásoknak és vereségeknek tesszük ki magunkat.

B. Nézzük most hogy mi a szorongás elleni gyógyszer hatása... mi igazából a tökéletes béke.

1. Az elme nyugalma (nyugodt lelkiállapot) - Gyorsan cselekszünk, amikor abbahagyjuk a világos (tiszta) és nyugodt (higgadt) gondolkodást, mert tele vagyunk szorongással.

* Az elménk tele van baljós gondolatokkal a jelenről és a jövőről.
* Nem tapasztaljuk az elme békéjét. Nem tudunk elaludni mivel az elménk nem tud megnyugodni, mivel az elménk, a lelkünk zaklatott.

De amikor beveszed az Isten szorongás elleni gyógyszerét, akkor elkezdesz tisztán látni újból. Ugyanazokra a körülményekre tekintesz és teljesen másképpen gondolkodsz róluk.
* Elméd higgadt, nyugodt és ez megőriz attól hogy sietve, kapkodva cselekedjél és vétkezzél.
* Most megértjük hogy a legjobb az ha kivárjuk az Isten által kijelölt időt amikor ő megszabadít minket a szorongásunk forrásától.

2. A szív nyugalma - érzelmek

3. Az Isten akaratával való megelégedettség
* Sok esetben azért szorongunk mert perelünk Istennel arról amit tesz vagy amit nem tesz.
* Mihelyt elkezdünk perelni Istennel, a békénknek vége lesz.

De a ,,tökéletes béke" egyik hatása az, hogy belenyugszunk, megnyugszunk örömmel Isten akaratában és szeretjük az ő tökéletes akaratát!
* Amikor Isten békéje betölti a szívünket, akkor ez azt eredményezi hogy letegyük fegyvereinket amelyekkel harcoltunk az Ő akarata ellen.
* Abbahagyjuk a vitatkozást Istennel és elkezdünk újból együtt járni vele egyetértésben.

4. A félelem megszűnése - Félelem = szorongás

5. A csüggedés megszűnése

Mindezek a dolgok megőrzik a szívet a szorongástól amikor minden azt kiáltja neked, hogy szorongjál.

II. A szorongás elleni gyógyszer forrása

* Honnan van ez a gyógyszer a szorongásodra? Nem tőled.
* Az igevers azt mondja, hogy akinek szíve, elméje Istenre támaszkodik azt ő megőrzi teljes, tökéletes békében; az rendelkezik tökéletes békével.

A gyógyszer forrása nem abban a képességünkben van, hogy értelmünkkel rátámaszkodjunk Istenre, hogy elménket ráirányítsuk az Úrra... vagy hogy bízzunk Benne.

* Nem a hitünk által van. Legjobb állapotában is a hitünk tökéletlen. Bűnnel fertőzött.
* Ha ez a tökéletes békesség abból a képességemből kellene származzon, hogy megbízok Istenben, akkor nagy bajban lennék!

,,Kinek értelme reád támaszkodik" - a ,,támaszkodik" ige passzív, szenvedő alakú.
* Más szóval van egy külső erő amely hat az értelemre, hogy megőrizze az értelmet rátámaszkodva Istenre.
* Nem a mi erőnk az amely elbánik a szorongással... hanem Isten ereje!
* Ez Isten gyógyszere és nem a miénk!

Egyedül Istennek van ereje arra hogy megőrizzen téged tökéletes békében... hogy megőrizze szívedet a szorongástól.

* Jöhetsz hozzám minden szorongásoddal és aggódhatsz valami miatt és én mondhatom azt neked, hogy hagyd abba az aggodalmaskodást, a szorongást amiatt a dolog miatt.
* De működött ez valaha? Mikor működik ez?

Elolvashatsz sok könyvet arról, hogy hogyan kell kezelni a szorongást, aggodalmaskodást, és félelmet. Sok jó és hasznos dolgot olvashatsz és sok szemetet.
* De a sok olvasástól és a másokkal való sok tanácskozástól nem lesz tökéletes békéd amely megőrzi a szívedet hacsak Isten meg nem őrzi!
* ,,Megőrzöd azt teljes békében." Isten hogyan teszi ezt?

A. Isten megőrzi az elmét békében úgy, hogy az Ő erejével természetfeletti módon hat az értelemre a próbák között. (12 vers.)
* A nap végén Istennek hatnia kell a szorongó elménkre és szívünkre.
* Ő teremtett minket. Mindent tud arról, ahogyan az elménk működik... ahogyan gondolkodunk... ahogyan érvelünk.

Vannak olyan idők amikor az Úr egyszerűen békét hoz egy olyan szívbe amely telve volt félelemmel és szorongással. ,,Hallgass, némulj el!" ,,Légy nyugodt!"
* Nem tudod ezt megmagyarázni. Egyik pillanatban tele vagy szorongással és akkor az Úr hozzád jön a Lelke által és lecsendesíti az elmédet amely zaklatott volt, amely tele volt ide-oda csapongó gondolatokkal, amelyben zűrzavar volt.
* Egyszerűen Isten gyakorolja az ő hatalmát.


B. Isten békét hoz a szívbe és az elmébe a gondviselés által.
* Vannak dolgok amik zűrzavart okoznak nekünk, de az Úr közbelép és olyat tesz amivel az egész helyzetet jobbra fordítja.
* Az amitől félsz, azt Isten egyetlen gondviselő tettével eltávolítja teljesen az életedből.
* A körülményekbe amik miatt aggódtál, vagy amik miatt esetleg még kétségbe is estél... Isten belépett és mindent megváltoztatott!
C. Isten általában úgy gyógyít ki a szorongásból, hogy elvégezi szívünkben, hogy elhiggyük mindazt amit leíratott, kijelentett a Szentírásban és hogy szívünk az Igében leírtakra támaszkodjon, azokon nyugodjon.

1. Amit Isten leíratott, kijelentett magáról.

* ,,Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van." Hangsúlyos!
* A két névnek az egysége Isten változhatatlan szeretetét és végtelen hatalmát fejezi ki.
* örök kőszál = örök erő

2. Amit Isten leíratott, kijelentett rólad.

3. Amit Isten leíratott a körülményeinkről. Nehéz körülmények. Minden a javunkat szolgálja, akik az övéi vagyunk. Ő rendezte el a körülményeinket. Szeret.

4. Amit Isten leíratott, kijelentett Krisztusról.

Lefekszünk és megpihenünk, megnyugszunk. Krisztus a párna a mi fáradt fejünknek, a gondokkal terhelt fejünknek! Megnyugszunk Isten kijelentett szavaiban, igazságaiban.

III. Azok akik beveszik a szorongás elleni gyógyszert.

* ,,Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik."
* Egyedül Isten az aki megtudja őrizni értelmünket tökéletes békességben.
* Istennek szilárdan rögzítenie kell az értelmünket az Ő Igéjén.

De ez nem zárja ki a mi felelősségünket.
* Isten békét hoz azoknak akik ,,felnéznek a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra."
* A próféta azt mondja ezekben a versekben, hogy nem szabad hagyjuk hogy bármiféle szerencsétlenség, csapás, üldözés, szegénység, vagy próba megakadályozzon bennünket attól, hogy az Úrba, Jehovába, a mi örök kősziklánkba helyezzük szívünk teljes bizodalmát.
* Annak az értelemnek és szívnek lesz tökéletes békessége, amely az Úrban bízik!

Ezért Isten azokat őrzi meg tökéletes békességben, akik elvetnek minden testben való bizakodást!

Isten azokat őrzi meg tökéletes békességben akik Isten Igéjéhez folyamodnak, és olvassák az ígéreteket és imádkozzák az ígéreteket!

Micsoda képet fest ez arról az emberről aki bevette a szorongás elleni gyógyszert!
* Isten abba a helyzetbe vezette el ahol azt mondja: ,,Uram, én semmi vagyok, nincs semmim... de segítségre szoruló lelkemet Reád bízom!"
* ,,Uram... ezek a bajok lesújtanak elmémre... ellopják békém és örömem... De még ha meg is ölsz, én akkor is bízom benned!"

,,Nagy változás történik az életben, amikor ahelyett, hogy a körülményeket tesszük magunk és Isten közé, mi Istent tesszük magunk és a körülmények közé." (F. B. Meyer) Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 3 
2021.06 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 72 db bejegyzés
e év: 1256 db bejegyzés
Összes: 30788 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 507
  • e Hét: 12682
  • e Hónap: 40129
  • e Év: 347142
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.