Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/22 oldal   Bejegyzések száma: 214 
Szerelmében és kegyelmében
  2023-05-28 21:56:37, vasárnap
 
  Szerelmében és kegyelmében

,,...szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket..." (Ézsaiás 63:9)

Jézus Krisztus veled van a nyomorúságodban. Sidrákban, Misákban és Abednégóban addig nem tudatosult olyan erőteljesen Isten Fiának áldásos jelenléte, amíg élve be nem vetették őket Nabukodonozor égő kemencéjébe (Dán 3:20). Ott az Ő jelenléte annyira nyilvánvalóvá vált, hogy még a pogány király is felkiáltott: ,,Ímé, négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé" (Dán 3:25).
Sok gyermek nem kap különleges szeretetet, amíg egészséges, de amikor betegség jön, az anyai szeretet rájuk összpontosul. Az Úr azt mondja nektek, akiknek vigasztalásra van szükségetek: ,,Mint férfit, a kit anyja vígasztal, akként vígasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vígasztalást" (Ézsaiás 66:13)!
Ősi népének adta Isten ezt a kegyelmes ígéretet, ,,Minden szenvedésöket Ő is szenvedte, és orczájának angyala megszabadítá őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban" (Ézsaiás 63:9). Még mindig gyengéden és szeretettel bánik az Ő kipróbált és szenvedő népével. Ennek a gondolatnak el kell feledtetnie veled a szegénységedet és a nyomorúságodat.
Légy bátor, fáradt zarándok, mert az évek gyorsan repülnek, és a megpróbáltatások és gondok ugyanolyan gyorsan repülnek. Ez a világ a hívő ember számára olyan, mint egy vidéki fogadó, ahol annyi a jövés-menés, hogy az ember nem tud megpihenni. Semmi baj. Csak egy rövid éjszakát töltesz itt, aztán felkelsz és elindulsz az örök hazádba.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az én utaim
  2023-05-27 22:07:24, szombat
 
  Az én utaim

,,Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR." (Ézsaiás 55:8)

Isten nem a mi időbeosztásunk szerint ígérte meg, hogy megment minket. Ha úgy tűnik, hogy imáidat nem hallgatja meg, ne becstelenítsd meg az Urat hitetlenséggel. A hitben való várakozás az istentisztelet magas formája. Bizonyos tekintetben felülmúlja a fenti fényesek imádatát.
Isten olyan módon szabadítja meg szolgáit, hogy gyakoroltatja a hitüket. Nem akarja, hogy hiányt szenvedjenek a hitben, mert a hit a mennyei élet gazdagsága. Azt kívánja, hogy a hit próbája addig tartson, amíg a hit megerősödik és teljes bizonyosságra jut. A platánfüge sohasem érik édessé, hacsak nem zúzódik; ugyanez igaz a hitre is. Próbára tett hívő, Isten át fog vinni téged, de ne várd, hogy úgy vigyen át, ahogy az emberi értelem sugallja, mert az nem fejlesztené a hitedet:

Isten titokzatos módon munkálkodik, az Ő csodáit végzi.
Lábnyomát a tengerbe ülteti, és a viharon lovagol.
Ti félénk szentek, vegyetek friss bátorságot: a felhők, amelyektől
annyira rettegtek
Nagyok a kegyelemtől, s áldásként szakadnak fejetekre.
Ne ítéljétek meg az Urat gyenge érzékkel, hanem bízzatok benne
az Ő kegyelméért;
A komor gondviselés mögött Ő mosolygó arcot rejt.
A vak hitetlenség biztosan téved, és hiába fürkészi az Ő munkáját;
Isten a maga tolmácsa, és Ő világossá teszi.

Istennek megvan a maga útja. ,,Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok, azt mondja az Úr" (Ézs 55:8). ,,Állj meg, és gondold meg Isten csodálatos tetteit" (Jób 37:14). Engedelmeskedj neki, és ez sokkal inkább megfelel véges teremtményi helyzetednek, mint a hiábavaló kísérlet, hogy feltérképezd a Teremtőd útját. Engedelmeskedjetek Neki, és nyugodjatok meg, mert Ő nem fog késni az ellátással.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Átadás
  2023-05-26 21:32:32, péntek
 
  Átadás

Atyám!
Jó Istenem!
Szerelmed szorongat engem...
Amikor nagy neved zengem
kihűlt tagjaim eleven élettel telnek meg,
simul az arc, derül a homlok,

eped a szív, lángol a lélek,
élek, mint folyóban a hal,
mint lángokban a szikra,
mint sasfióka anyja meleg
szárnyai alatt, és sziklán érzem magamat,
kialszik kétely koholta félelem
heves pokoltüze,
s szeretetlángok nyaldossák
szívemet.

Tégy, Uram, igaz szolgáddá engem,
kinek szíve csak érted dobogjon,
éretted dolgozzon szorgalmas keze!
Ha megvetés ér, örömmel hordom,
ha nélkülözöm, nem lesz más gondom,
mint az odafelvalókat keresni.

S ha üzenet jön a túlsó partról,
életalkonyom homályában
ragyogó arccal úszom át
a Haláljordán sötét hullámait,
mert túl a parton, dicső kikötőben,
az Örökkévalóság mennyei horizontján
szüntelen magasztalhatom
háromszorosan örökké szent
dicső, nagy neved.

Dénes Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Az Úr által tanítva
  2023-05-26 21:19:39, péntek
 
  Az Úr által tanítva

,,Fiaid mind az ÚR tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége." (Ézsaiás 54:13)

Isten minden gyermeke iskolába jár. A lecke gyakorlatias: megtanulunk engedelmeskedni. Urunk szívesen vette ezt a leckét. Mindig azt tette, ami Atyjának tetszett. Most a mi iskoláztatásunk és fegyelmezésünk ideje van, mert a legmagasabb és legjobb leckét tanuljuk meg: az engedelmességet. Ez hozza közel hozzánk Urunkat. Krisztushoz és Krisztussal együtt járunk iskolába, így érezzük az Ő képzettségét, hogy könyörületes Főpapunk legyen.
Ahogy az úszást csak a vízben tanuljuk meg, úgy az engedelmességet is az isteni akaratnak való engedelmeskedés és annak elszenvedése által tanuljuk meg. Az engedelmességet nem lehet megtanulni az egyetemen, hacsak nem a Tapasztalat Kollégiumában. Engedni kell, hogy a parancsolat utat törjön benned. Ez fog téged nevelni. Ki tudja, milyen az, amikor az ember a legteljesebb mértékben engedelmeskedik Istennek? Amíg nem tetted le az akaratodat a leggyengédebb és legfájdalmasabb tekintetben, addig nem fogod tudni. Egy szeretett gyermek életéért könyörögni Istenhez, és látni, hogy az a drága gyermek meghal, ez az engedelmesség megtanulása. Egyedül elmenni és könyörögni Istennél egy férj vagy feleség életéért, gyötrődni Előtte az áldásért, majd egy friss sírnál sírni kényszerülni, és mégis elmondani: ,,Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve" (Jób 1:21), ez az engedelmesség megtanulása.
Urunk, mint ember, a szenvedése által tanulta meg, hogy mit jelent a teljes engedelmesség. Gyakorlati, tapasztalati, személyes ismerkedése volt az engedelmességgel és mindebben közel kerül hozzánk. Egy engedelmességet tanuló Fiú, ez a mi Urunk. Nem járhatunk-e ezért örömmel Vele az élet minden rögös útján? Nem támaszkodhatunk-e biztonságosan annak karjára, aki ismeri az út minden egyes centiméterét?

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Megnyugodtam
  2023-05-25 20:52:50, csütörtök
 
  Megnyugodtam

Nem tépem ki többé szívemnek kertjéből
A Mester-ültette liliomszálakat
Vad tüskék kedvéért,
Nem dúlom fel többé lelkem boldogságát
Gonosz ellenségnek rút támadására
Fájó szívsebekért.
Mesteremre nézek, aki lépdel felém
Megőrizni lelkem s az útra nevelni,
Amelyen kell járnom,
Nincs oly megvetett, ki irgalmat ne nyerne,
Karjai közt én is menhelyet találok,
Mert én csak Őt várom.

Tudom, hogy minden seb és minden fájdalom
Csak javamra válik, ha sorsom leteszem
Mesterem kezébe,
Megnyugodtam... Szívem tüskéi eltűntek,
Mert a próbák hídján Ő visz át e létből
Az örök életre.

Dénes Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Szüntelen előttem
  2023-05-25 20:40:12, csütörtök
 
  Szüntelen előttem

,,Íme, a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid." (Ézsaiás 49:16)

Jézus Krisztus, az Isten Fia (János 3:16), a te testvéred (Máté 12:50), elfelejtheti-e valaha is az Ő népét? Nem! Ő olyan lett, mint mi (Zsidók 2:17). Együtt tud érezni a mi gyengeségünkkel, és mindenben megkísértetett, mint mi (Zsid 2:18). Felírt minket tenyerére, és falaink állandóan előtte vannak (Ézs 49:16).
Belenézhetünk-e a Megfeszített arcába, és hihetjük-e, hogy Ő közömbös? Nem lehet. Jézus soha nem közömbös az Ő népe megpróbáltatásai iránt. Azt hiszed, hogy Krisztus azért jött a mennyből, hogy megmentsen téged, és most közömbös? Azt hiszed, hogy harminc évnyi munkával és fáradsággal teli évet élt itt, hogy téged megváltson, és hogy most eldob téged? Azt hiszed, hogy Ő elviselte a Gecsemáné szörnyűséges kertjét a véres verejtékkel, és hogy Ő nem törődik veled? Azt hiszed, hogy Ő elviselte Isten minden haragját érted, és hogy most jelentéktelen dolognak tartja a megváltásodat? Azt hiszed, hogy Ő elment a sírba (Mt 27:59), feltámadt (Mt 28:6), és a kárpiton belülre ment (Zsid 10:19-20), hogy az ügyedet Isten előtt képviselje, és hogy Ő nem érez irántad valódi szeretetet? Ha az, amit Krisztus érted tett, nem tud meggyőzni téged, akkor mi tud?
,,Sok víz sem tudja eloltani a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni" (Énekek éneke 8:7).

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jákóbi látomás
  2023-05-24 20:24:06, szerda
 
  Jákóbi látomás

Mennyei, dicső, szent magasságokból,
Sötét, zord, kárhozatos mélységekbe,
Könnyes kőpárnámhoz,
Tehetetlenül vergődő bűnös-önmagamhoz
Nagy kegyelemmel,
Sok szeretettel
Lehajolt az Isten.
Szemsugarában vergődő hitem
Meglátta a lajtorját:
A vért, a szegek helyét, a töviskoronát,
A keresztet.
Hatalma megragadta, legyőzte lelkemet.

Most szeretném átölelni mind az öt kontinenset
S behatolni sötét, ködös mélyébe:
Vad szokásoknak, dúló háborúknak,
Tivornyás, szennyes, rút indulatoknak.
Szeretném feltörni kőkemény kérgét,
Páncélkorongját,
Bűn-hatalmaknak,
Miként feltöri éles fogaival a kis mókus
A mogyorót.

Szeretném átszűrni lelkem apró csillámain
A világ fájdalomóceánját;
Keblemre ölelni árvát, vakot, sántát,
Bélpoklost, gutaütöttet,
S minden szenvedő üldözöttet,
Megérteni minden panaszt, könnyet,
Sóhajt, zokogást...
Minden emberben csak testvért látni,
Semmi mást.

Eltűnne akkor minden önző vágyam,
Nem a magamé,
Nem rút "ÉN"-emé,
Csak a másé lennék,
Mint nagy Mesterem,
Dicső Sziklaváram.

S őrváltás közeledtével
Boldogan várnám a nagy pillanatot,
Mikor meghúzzák angyali karok
A békeharangot.
Virágos rónák, parkok, árnyak,
Hozsannát lengő pálmaágak,
Üdvözült szentek a dicsőségből
Akkor felém intenek,
S a menny virányain,
Angyali szárnyakon
- Ó, égi Mesterem! -
Hozzád röpítenek.

Dénes Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nem feledkezem meg rólad!
  2023-05-24 20:03:06, szerda
 
  Nem feledkezem meg rólad!

,,Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!" (Ézsaiás 49:15)

,,Meddig, Uram? Örökre megfeledkezel rólam?" (Zsolt 13:1). Isten megfeledkezhet rólad? Elfeledkezhet-e rólad a Mindenható? Megfeledkezhet-e rólad a változatlan szeretet? Elfeledkezhet-e rólad a végtelen hűség? Úgy tűnik, Dávid így gondolja, és néhányan, akik mély bajban vannak, talán egyetértenek ezzel.
Kegyelemért imádkozol, de nem találod. Azt hiszed, hogy Isten megfeledkezik rólad. Keresed a békét, de nem találod. Azt hiszed, hogy Isten megfeledkezik rólad. Talán te voltál a legboldogabb a boldogok között, amikor Isten arcának fényében fürödtél, de most te vagy a legboldogtalanabb a boldogtalanok között. Távol vagy Istentől, próbálkozol, de nem tudsz visszatérni, és azt hiszed, hogy Isten megfeledkezik rólad. A bajok hullámai hullámról hullámra átcsapnak feletted. Alig van időd levegőt venni a bánat hullámai között, és kész vagy elpusztulni a depresszióban. Azt hiszed, hogy Isten megfeledkezik rólad.
Lehet, hogy úgy tűnik. De nem lehetséges, hogy Isten bármit is elfelejtsen. "Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya?" Jegyezd meg ezt a kifejezést. A gyermek még mindig az ő kebléből merít táplálékot, és éppen ez az, amit te is teszel. Azt hiszed, hogy Isten megfeledkezik rólad, de te abból élsz, amit Ő naponta ad. Meghalnál, ha Ő nem adná kegyelmét és erejét.
,,Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad" (Ézsaiás 49:15)! Kapaszkodj ebbe a nagy igazságba: ,,Nem feledkezem meg rólad!"
Isten nem felejtett el kegyelmes lenni. Isten nem feledkezett meg rólad.

C. H. Spurgeon

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jézus szeretete
  2023-05-23 21:58:53, kedd
 
  Jézus minden nap rángatja a szívünket, felfelé húz minket a menny felé, hogy amikor végre odaérünk, ne érezzük magunkat idegennek.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Imádság
  2023-05-23 21:53:15, kedd
 
  Az imádság a keresztény titkos fegyvere, amelyet a dicsőség birodalmában kovácsoltak.

Lee Roberson
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/22 oldal   Bejegyzések száma: 214 
2023.04 2023. Május 2023.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 214 db bejegyzés
e év: 1673 db bejegyzés
Összes: 35083 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2331
  • e Hét: 17898
  • e Hónap: 61340
  • e Év: 779704
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.