Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
A kérelem
  2023-12-13 22:37:48, szerda
 
  A kérelem

Küldi: Katona, harctér

Kapja: Jézus Krisztus Vezérkari Főnök,
Lelki Fegyveres Erők

Tárgy: Áthelyezés


Tisztelt Uram !

Jelen levelemben juttatom el Önhöz áthelyezési kérelmemet a frontvonalból irodai munkára.
Kérelmemet az alábbiakban indokolom.
Pályámat közlegényként kezdtem. Ön nem sokkal ezután engem - a frontbéli harc erőssége miatt - tisztté léptetett elő, és komoly feladatokkal, felelősséggel bízott meg. Azóta a felügyeletem alatt sok újonc és katona áll, akikért én felelek. Őket kell kiképeznem, megosztani velük a harci tapasztalatokat, az ellátásukról gondoskodni, irányítani őket, bonyolult problémákra kell megoldásokat találnom, fontos döntéseket meghoznom, miközben magam is a felsőbb szintű parancsokat hajtom végre. Egy magasabb rangú tiszti funkcióba helyezett engem, holott én a szívemben tudom, hogy csupán közlegényhez való képességeim vannak.
Tisztában vagyok azzal, hogy Ön minden, a feladataim ellátásához szükséges dolog biztosítására ígéretet tett. De a valós helyzetet a felszerelésemmel kapcsolatban most Ön elé kell tárnom, Uram.
Az egykor erős, vastag anyagú egyenruhám ma már viseltes, helyenként szakadt, rajta sok-sok folt azok könnyétől és vérétől, akiket a harcban segíteni, támogatni próbáltam. Elnyűtt bakancsom talpa elkopott, és nemsokára leválik a sok toborzó úttól és hadtest-látogatástól, ahol a csapatokat próbáltam buzdítani. Fegyvereim elhasználódtak, kicsorbultak az ellenséggel vívott folyamatos küzdelemben. A Hadi Előírások Könyvének rendelkezésemre bocsátott példánya az állandó használatban elrongyolódott, koszos és szakadt, benne a szöveg már elmaszatolódott, néhol alig látszik.
Ön azt ígérte, hogy a szolgálatban mindvégig velem lesz, de amikor a csata zaja olyan hangos, és a zűrzavar olyan nagy, se nem látom, se nem hallom, Uram. Nagyon egyedül érzem magam. Elfáradtam. Kimerültem. Szeretnék továbbra is a seregben szolgálni, ezért sosem kérném a leszerelésemet. Azonban ezúton kérem a lefokozásomat és áthelyezésemet. Szívesen irattározok, vagy takarítok illemhelyet, csak hadd menjek el innen a csatamezőről. Kérem, Uram !

Tisztelettel, Hűséges, de elfáradt katonája

Küldi: Jézus Krisztus Vezérkari Főnök, Lelki Fegyveres Erők
Kapja: Katona, harctér
Tárgy: Áthelyezés


Kedves Katona !

Áthelyezési kérelmét ezennel elutasítom.
Indoklás : ebben a háborúban Önre szükség van. Besorozásakor pontosan arra a feladatra lett kiválasztva, amelyet most ellát. Ígéretem, mely szerint minden, a feladatai ellátásához szükséges dolgot biztosítok, továbbra is fennáll, és azt be is tartom. Ön nem lesz lefokozva és áthelyezve, és sosem fog illemhelyet takarítani.
Ugyanakkor feltöltődésre és megújulásra van szüksége. Jelen levelem kézhezvétele napján jelentkezzen a tábor 12-es barakkjában, amely az ellenségtől biztonságosan védett, és elzárt minden csatazajtól, így ott csöndben megpihenhet. Ott fogok Önnel találkozni, hogy megnyugvást adjak. Régi felszerelése helyett újat is fog kapni.
Katona, elfáradt a harcban. Pihennie kell, és megerősödnie. Én megerősítem, és az erőssége leszek.
Ezenkívül megsebesült a küzdelemben. Kívülről nem látható, de komoly belső sérülései vannak, ezért gyógyulásra van szüksége. Én meggyógyítom.
Reménységet, alkalmasságot és képességet adok a szolgálatra. Szavam majd újra lángra gyúl kiégett és üres szívében, megújítja benne a szeretetet, a lelkesedést és a buzgóságot, és újra betölti a szívét.

Könyörületes Vezérkari Főnöke, Jézus Krisztus


 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
A keresztyén embernek imádkozni kell, mikor beteg
  2023-12-13 07:29:07, szerda
 
  A keresztyén embernek imádkozni kell, mikor beteg

Mikor beteg vagy, vagy leszel, keresztyén ember, ezeket kell cselekedned s ezekben kell foglalatoskodnod:

1.Vedd eszedbe és ismerd el, hogy Isten bocsátotta rád a betegséget, akármiféle legyen az és akármi módon jött is rád. Az ő dorgálása és próbálása az rajtad, az ő intése és serkentése az hozzád.

2.Ezért vedd jónéven és béketűréssel viseld azt. Nehéz ugyan a betegség, kivált ha hosszas és fájdalmas, az emberi természet is nagyon hajlandó a békétlenségre a fájdalmak szenvedése között, úgy hogy néha még a nagytűrésű igaz Jób is eltántorodik, de erősítsd magadat a béketűrésre a következő dolgok meggondolása révén: 1.Aki rád bocsátotta a betegséget, neked legfőbb urad, teremtőd, akinek teljes joga és hatalma van fölötted, ezért nagy bűn ellene békétlenkedni s haragudni azért, amit cselekszik. 2. A békétlenséggel, zúgolódással semmit sem könnyíted fájdalmaidat, hanem csak lelkedet terheled, az Istent megbántod. 3. Az Isten akarata mindenkor szent és jó és ő sokkal jobban tudja nálad, hogy mi hasznos és szükséges neked. 4. Istennek sok nagy szentje is volt nagy betegségek és fájdalmak között. Ezékiás mint a fecske és a daru, sipogott a fájdalmak között, nyögött, mint a galamb és erőszakot szenvedett. (Ézs 38:14) Jób mit kínlódott! (Jób 2) Lázár, Krisztus barátja, Tábitha, nagy alamizsnálkodó kegyes asszony, betegek voltak. (Jn 11:1, ApCsel 9:37) A számtalan vértanú milyen nagy kínokkal végezte életét! (Zsid 11:37) Nem vagy te jobb azoknál. Sőt mennyit szenvedett a szenteknek szente, az Isten Fia! Az ő tűrésének meggondolására nem pirul-e el türelmetlenséged? Nem indíthat-e az béketűrésre téged szenvedéseid között, amelyek árnyékai sem lehetnek Üdvözítőd érted való szenvedéseinek? 5. Nemcsak annyit érdemelsz bűneiddel, amennyit szenvedsz, hanem véghetetlenül többet s örök kárhozatot is. Milyen nagy kegyelemmel bánik azért az Isten veled, mikor nem rakja egészen rád bűneid megérdemelt büntetését! Betegségeddel hasznodat szolgáló jó célja van Istennek, nem károdra, hanem javadra tart téged a szenvedésekben. Ha keserű is az orvosság, amit nyújt, gyógyítani akar vele. Ezekkel a gondolatokkal hathatósan segítheted magadat a béketűrésre.

3.Azt kell cselekedned betegségedben, hogy vizsgáld meg elmúlt életedet, járd be gondolataiddal életed szakaszait, állapotait, körülményeit, azokban való magaviseletedet és cselekedeteidet, ítéld meg azokat kedvezés nélkül Isten törvénye szerint és vizsgáld meg, hogy milyen rosszakat cselekedtél és milyen jókat mulasztottál el.

4.Ismerd el Isten előtt bűnös és kárhozatra méltó voltodat, tégy alázatosan vallást előtte nemcsak általában bűnös voltodról, hanem egyenként is minden bűnödről, amik csak eszedbe jutnak.

5.Gyakorold magadat a bűnbánatban, vagy inkább újítsd meg naponként bűnbánatodat, melyet egészséges korodban gyakoroltál. Bánkódj, keseregj bűneiden, de kétségbe ne ess, hanem folyamodj Isten irgalmához Jézus Krisztusban és az ő érdemére és igazságára támaszkodva kiálts, esedezz a kegyelemért és bocsánatért.

6.Bizalmad legyen Istenben Jézus Krisztus által, azt forgatva magad előtt, hogy Jézus Krisztus tökéletesen eleget tett bűneidért és az Isten igazságát kiengesztelte az ő tökéletes engedelmessége, szenvedése és halála által. Továbbá, hogy az ő érdeme végtelen és akármilyen sok és nagy bűn eltörlésére elégséges. Az Isten irgalma is végtelen és világosan megígérte igéjében, hogy akármelyik bűnösnek megbocsát, ha Jézus Krisztusban való hittel folyamodik hozzá.

7.Gyakorold magad, amennyire fájdalmaid és erőtlenségeid megengedik, a buzgó könyörgésben és imádkozásban. Kérd Istent, hogy adjon igaz megtérést, nevelje hitedet, szentelje meg szívedet, adjon bizodalmat, béketűrést, enyhülést, vigasztalást, jobbulást, boldog véget, stb.

8.Rendeld alá magadat Isten akaratának mind életedre, mind halálodra nézve. Kérheted meggyógyulásodat, de mindenkor ezzel a feltétellel: ha Istennek tetszik, ha az ő nevének dicsőséges, neked pedig üdvösséges. Mondhatod s mondd is Jézus Krisztussal: Atyám, múljék el tőlem e pohár; de hozzátedd ugyancsak ővele: Mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. (Mt 26:39).

9.Hívasd magadhoz lelkipásztorodat, hogy az a maga szolgálatait véghez vigye a te javadra, hogy veled és érted imádkozzék, és hogy annak szájából, mint Krisztus szolgájának szájából hallhasd bűneid bocsánatát és az Isten kegyelme felől való biztatást, szükséges tanácsadást és vigasztalást. Beteg-e valaki közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak felette. És a hitből való imádság megtartja a beteget és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. (Jk 5:14-15).

10.Az orvosságokat, melyek gyógyulásodra szolgálhatnak, mint Istentől rendelt eszközöket meg ne vesd, hogy valami módon magad ne légy oka halálodnak. Istent kísérti az, aki orvosság nélkül akar meggyógyulni, azt tévén fel, hogy Isten anélkül is meggyógyíthatja, ha akarja. Való, hogy meggyógyíthatja, de eszközöket rendelt a gyógyításra és azokkal élni kell, különben megbántjuk őt. De gyógyulásodra nézve ezt a két dolgot szorgosan megtartsd: Először: bűbájoshoz, varázslóhoz és babonás orvosláshoz sohase folyamodj, mert aki ezt cselekszi, az Istent megtagadja, hanem orvosi és gyógyító erővel bíró orvosságot végy elő. Másodszor: az orvosban és az orvosságban ne bízz úgy, hogy Istenről elfeledkezz, hanem a gyógyulást és könnyebbülést mindenkor Istentől várd. Azért mikor orvossággal élsz, Istenhez fordulj és könyörögj, hogy áldja meg azt és nyújtson enyhülést, s ha szent Felségének jónak tetszik, tökéletes megépülést is az által.

11.Ha hosszasan tart betegséged, ha fájdalmaid sokáig nem enyhülnek, ne gondold abból, hogy Isten elhagyott, vagy nem akar könyörülő és kegyelmes lenni hozzád, hanem gondold meg, hogy az azért van, mert Isten hasznosnak és szükségesnek tartja számodra, hogy hosszasan dorgáljon, gyakoroljon, próbáljon és tisztítson. Meg ne lankadj, ha ő dorgál téged, mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveded, akkor úgy bánik veled Isten mint fiával (Zsid 12:5-7). Ezért hát kétségbe ne ess, zúgolódásra ne fakadj, el ne csüggedj az Isten szeretetében és a benne való bizalomban, hanem imádkozz, esedezz, gyakorolj bűnbánatot, légy állhatatos, várd hittel az Isten óráját: ha lassan jár is, de az elrendelt időben elhozza a szabadulást.

Szikszai György

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 108 db bejegyzés
e év: 2155 db bejegyzés
Összes: 35930 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1462
  • e Hét: 3834
  • e Hónap: 33146
  • e Év: 220948
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.