Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
Kegyelem az alázatosoknak
  2023-12-16 22:38:25, szombat
 
  Kegyelem az alázatosoknak

,,Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1Pt 5:5)

Néhányan közülünk sosem maradunk sokáig szenvedés és megpróbáltatás nélkül. Úgy tűnik, hogy lángokban élünk, tűzből tűzbe kerülünk. Aknákon keresztül ereszkedünk le a föld szívébe, és szenvedésről szenvedésre haladunk.
Mennyei Atyánknak gyakran az a terve a megpróbáltatások küldésével, hogy alázatossá tegye és megtartsa gyermekeit. Emlékezzetek erre, és tanuljátok meg a bölcsesség leckéjét. Péter tanácsa így szól: ,,Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok" (1Pt 5:5-7).
Sokan sokszor voltak már megalázva, és mégsem lettek alázatosak. A kettő között nagy különbség van. Ha Isten megvonja kegyelmét, és megengedi, hogy egy keresztény bűnbe essen, ez a bukás megalázza őt minden jó ember szemében, de lehet, hogy mégsem válik alázatossá. Lehet, hogy soha nem tudatosul benne igazán, hogy milyen gonoszak voltak a tettei. Lehet, hogy továbbra is megmarad fennhéjázó lelkületében, és messze van az alázatosságtól.
Ha ez a helyzet, a büszke lélek bukásra számíthat, mert a vessző sebeket ejt, ha a büszkeséget nem sikerül szelídebb csapásokkal megszüntetni. A legreményteljesebb módja a megalázó megpróbáltatások elkerülésének az, ha megalázkodsz. Legyetek alázatosak, hogy ne legyetek megalázva. Helyezd magad alázatos magatartásba, és alázatos lélekkel közeledj Istenhez, és Ő abbahagyja a fenyítést.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az év utolsó napja
  2023-12-16 07:36:38, szombat
 
  Az év utolsó napja


,,És odamenvén Illés az gész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem." (1Kir 18,21)

Isten jóságából, végtelen irgalmából és kegyelméből ez év végéhez érhettünk. De egy kérdést még fel kell tennünk magunknak: még mindig könnyűnek találtatunk az Ige mérlegen?
A Királyok első könyvének 18. fejezetében Illés és Akháb szembenállásáról olvashatunk. Akháb azzal vádolja Illést, hogy ő Izrael megrontója. ,,Amikor Aháb meglátta Illést, ezt mondta neki Aháb: Te vagy az, Izráel megrontója?!" (1Kir 18,17) Illés az igazságot nem rejtve véka alá így válaszol: ,,Nem én döntöm romlásba Izráelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az ÚR parancsolatait, és te a Baalokat követed." (1Kir 18,18)
Amikor a bűnről beszélünk, vagy prédikálunk, általában két reakciót figyelhetünk meg. Először is jól tudjuk, hogy a gyűlölködés a gonosz és lázadó ember szívéből indul ki. Az ember állandóan kifogásokat keres, hogy mást hibáztasson a bűneiért, csakúgy, mint ahogy azt Éva és Ádám tette. A bűnt érzéketlenül kezeli és az intéseket túl szigorúnak látja. A második hatás, amit a bűnről való prédikálás kiválthat, hasonló ahhoz, amit Dávid a 2Sám 15,26-ban mond: ,,De ha ezt mondaná: Nem gyönyörködöm benned, akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát!"
De mi lett Illés és Akháb párbeszédének az eredménye? Nos, megegyeztek abban, hogy összegyűjtik Izrael népét, hogy eldöntse, kit szolgál: Istent vagy Baált.
Az áldozat bemutatása előtt Illés felszólítja az embereket a megtérésre, mert az engedetlenségnek, a dönteni nem akarásnak és halogatásnak súlyos következményei vannak. Mit is olvasunk ezt követően? ,,llés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az ÚR az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem."
Illés két dologgal szembesíti a népet. Először arról beszél, hogy gyengék és halogatják a döntések meghozatalát. Kétfelé sántikáltak. Egyformán tisztelték Baált és Istent, és ez így nem mehetett tovább: választaniuk kell Isten és a Baál között. Másodszor, bizonytalan szívvel és habozó döntéssel vádolja őket, mivel nem tudták eldönteni ki érdemesebb arra, hogy tiszteljék és imádják, Isten vagy Baál. Csak a kerítés tetején csücsültek. Ez a probléma már teljesen legyűrte őket, ez volt az eredménye az éveken át tartó bűnös döntésképtelenségüknek és halogatásuknak. Ezért jogosan teszi fel nekik a kérdést Illést: ,,Meddig sántikáltok még kétfelé?"
Talán bennünk is felmerül a kérdés e történet kapcsán, hogy tulajdonképpen mit is jelent kétfelé sántikálni?
Először is azt, hogy az ember Isten ellensége és ahelyett, hogy saját érdekében odaszánná magát Istennek, lázad és hadat indít ellene. Szinte alig, vagy egyáltalán nem törődik lázadásának , engedetlenségének, halogatásának és döntésképtelenségének következményével: a halállal. Másodszor, Istent csupán egy önkényes és szigorú uralkodónak tartja. Harmadszor, semmilyen értéket nem lát az igaz hitben, az igaz egyházban. Negyedszer, saját vágyai sokkal értékesebbek számára, mint Jézus és a kegyelem evangéliumának értéke. Ötödször, annak ellenére, hogy Isten kegyelmet és örök boldogságot ígér az embernek, ő inkább az ördögnek és saját szíve vágyainak hisz. Ezért, ahelyett, hogy alázattal leborulna Isten előtt és megbánná bűneit, így nyilatkozik: ,,távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk!" (Jób 21,14) Hatodszor, az ember sötétségben van, és ezért nem veszi észre az igazi és örökké tartó boldogságot, és azt hiszi, hogy a különböző ideáljai hajszolásával és imádatával elérheti azt.
Még továbbra sem oldódott meg a problémánk! Meddig fogtok még kétfelé sántikálni? Te is ebben a cipőben jársz, most 2006 végén? Még mindig két úrnak próbálsz szolgálni, Istennek és a mammonnak? Még mindig kompromisszumokat kötsz a világ és az igaz hit között? Még mindig azon ügyködsz, hogy megpróbáld a világi életedet valahogyan beilleszteni Isten Igéjébe? Még mindig két szerelmed van, a világ és az Isten? ,,Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van." (1Jn 2,15-16)
Mit is jelent e világ gyümölcseit teremni és nem a Krisztusét? ,,Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maranatha." (1Kor 16,22)
Kedves barátom! Isten az alábbi igerészben felszólít a helyes döntés fontosságának szükségességére: ,,De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!" (Józs 24,15)
Tehát, mi a válaszod? Meddig sántikálsz még kétfelé? Csendben meglapulsz te is, mint Izrael népe? Vagy talán úgy viselkedsz, mint ahogy Félix helytartó, amikor Pál neki prédikált. ,,De amikor igazságról, önmegtartóztatásról és a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt: Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívatlak." (ApCsel 24,25)
Oh, te szegény tévelygő bűnös! Meddig sántikálsz még kétfelé? A te tétlenségednek, és halogatásodnak súlyos következményei lesznek! A te halott isteneid, bálványaid, vágyaid sosem tudják felvenni a versenyt az élő Istennel! Bálványaid és a világ sohasem fog igazán megérteni téged, ellenben Isten mindent tud rólad, együtt tud érezni veled és hív, hogy örök életet ajándékozzon neked. Baál vagy bűnös vágyaid sosem fognak igazi elégedettséget adni, de Isten a te ürességedet az Ő teljességével akarja megtölteni, hogy semmiben se szenvedj hiányt.
Melyek is valójában a mi vágyaink szemben Krisztussal? ,,Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? - így szól az ÚR." (Jer 23,28)
Oh, mennyire megkeményedhetett már a szív, ami nem tud hálát adni és meghajolni az irgalom és kegyelem előtt! Barátom, amikor kétfelé sántikálsz, a bűnös és a szent élet között, valójában megtagadod Istent és a kegyelem evangéliumát, amit Isten azért rendelt el, hogy megmentse a bűnösöket. Isten lehajolt hozzánk és féltőn szerető szívvel arra kér, hogy ,,Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izráel háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát - így szól az én Uram, az ÚR -, térjetek hát meg, és éljetek!" (Ez 18,31-32) Ha visszautasítjuk Isten felszólítását, saját magunk felett mondjuk ki a pusztulás ítéletét.
Oh, hát nem könyörög-e neked Isten szolgálja által: ,,Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat... Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!" (2Kor 5,10; 2Kor 5,20)
Hát meddig halogatsz még? Hát nem hezitáltál már eleget Isten és a vágyaid között? Hát nem utasítottad-e még el az Urat és bánkódtál szívedben megszomorítván az Ő Szent Lelkét a te szíved kemény és könyörtelen állapota miatt?
Avagy, mindegy lenne számodra, hogy az Úr gyermeke vagy-e vagy sem? Amikor két döntés között latolgatsz, a bűnös életed és egy szent élet között, valójában Istent tagadod meg és a kegyelem evangéliumát, amit az Úr a bűnös ember megmentésére rendelt el.
Oh, kedves lélek! Most, amikor ennek az évnek a végéhez közeledünk, hogyan tudsz még mindig nyugodt maradni, amikor még mindig híjjával találtatsz az Ige mérlegén? Amíg te hezitálsz, tudnod kell, hogy a pokol kapujában állsz. Isten irgalma fogyóban van, mint ahogy az év utolsó órái közelednek. De Isten még mindig hív téged! Még tart az Ő kegyelmének időszaka! És mit üzen a kétfelé sántikálónak? ,,Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében." (János 3,17-18)
Mi biztosítékod van arra, hogy az Úr nem fogja még ma éjjel ezt mondani neked: ,,De népem nem hallgatott szavamra, Izráel nem engedelmeskedett nekem. 13Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát." (Zsoltár 81,12-13)
Nos, hát csak sántikálj nyugodtan kétfelé, ameddig csak akarsz, a te lelked fölötti ítélet hamarosan végrehajtásra kerül. Avagy nem elég világos-e ez a Bibliából? ,,Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16,16)
Még mindig vannak kétségeid? ,,Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izráel háza! - így szól az én Uram, az ÚR. Térjetek hát meg, hagyjátok el vétkeiteket, és akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt!" (Ez 18,30)
Oh, te bűnös ember, hogyan fogsz válaszolni Isten hívására 2006 végén? Talán válaszul ezt mondod: ,,Ne fáradj, nem úgy lesz: az idegeneket szeretem, hát őutánuk járok!" (Jer 2,25)
Vagy talán így szólsz: ,,Íme, mi hozzád járulunk, mert te vagy az Úr, ami Istenünk!" Jeremiás 3,22
Bízom benne, hogy a szíved ezt súgja majd: ,,te taníts meg arra, amit én nem látok: ha álnokságot követtem el, nem teszem többé!" (Jób 34,32)

Rev J.D. Greendyk 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 2 
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 108 db bejegyzés
e év: 2155 db bejegyzés
Összes: 35930 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1462
  • e Hét: 3834
  • e Hónap: 33146
  • e Év: 220948
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.