Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
A hűség sorai
  2024-04-03 23:56:21, szerda
 
  A hűség sorai

Egyszer, amikor fiatalabb voltam, egy tökéletesen jó szikláról hátráltam le, egy fához kötött kötélbe kapaszkodva, és reméltem, hogy nem szakad el. A negyven méternyi lefelé vezető út úgy tűnt nekem, mintha a Grand Canyon lenne. A sziklaoldalon lefelé igyekeztem, és pánikba estem a kötél épségét illetően. Tudtam, hogy tesztelték, ellenőrizték és megfelelően rögzítették - és én is jól be voltam kötve. De az agyamban folyton azt képzeltem, hogy a kötél elszakad, mint egy madzag, és hátrafelé a földre zuhanok. Valójában sosem voltam veszélyben, de nem így éreztem.
Később eszembe jutott néhány bibliai szereplő, akiknek hasonló élményeik voltak, és azon tűnődtem, vajon ők is úgy éreztek-e, mint én. A két jerikói kém akkor menekült meg, amikor Ráháb egy magas ablakból, egy skarlátvörös kötél segítségével leeresztette őket a város faláról (Józsué 2:18). Talán úgy ereszkedtek le, mint a mai különleges erők. Amikor Dávidot csapdába ejtette egy ellenséges sereg, a felesége leeresztette őt egy ablakon keresztül a földre, így tudott elmenekülni (1Sámuel 19:12). És amikor Pál életét Damaszkuszban veszély fenyegette, barátai találtak egy nagy kosarat, kötelet kötöttek rá, és elrejtették benne.
Amikor az éjszaka sötétjében leeresztették a földre, valószínűleg minden kőnek nekicsapódott (ApCsel 9:25; 2Kor 11:32-33). Ezek közül az esetek közül egyik sem jutott eszembe, miközben lemásztam a szikláról. Egy dolog azonban abban a pillanatban eszembe jutott - hogy a hit az általam ismert tényekben való bizalom, nem pedig az érzéseimben.
Ekkor vált az élmény felemelővé.
Amikor nehézségek fölött lógsz vagy az élet szikláin lebegsz, egyszerűen jobban kell bíznod Isten tényeiben, mint a saját érzéseidben.
És a tény az, hogy - Isten hűséges.
Mindnyájunknak vannak hullámvölgyei, amelyeket a pánik pillanatai szakítanak meg. De mennyei Atyánk mindennapi feladatainkba leereszt, és a bibliai ígéretek ezernyi sorából szőtt tartós kötéllel emel ki bennünket szorongó gondjainkból. A Bibliában minden aggodalomra, amivel valaha is találkozol, minden szükségre, amivel valaha is szembesülsz, minden teherre, amit valaha is viselni fogsz, és minden kihívásra, amivel valaha is szembesülni fogsz, van egy ígéret. Minden egyes szóba bele tudsz kapaszkodni.
Minden szentírási vers pontos és értékes. Minden szó megbízható és igaz. Isten kötelének legapróbb szála sem szakadhat ki, és egyetlen ígéret sem szeghető meg. A Mindenható Isten megingathatatlan természetéhez van rögzítve, és Jézus Krisztus feltámadása garantálja.
Amikor Isten hűségéről beszélünk, akkor az Ő feddhetetlenségéről, megbízhatóságáról és teljes tévedhetetlenségéről beszélünk. Vágyik arra, hogy ígéreteit megfellebbezhetetlen szeretete miatt nekünk adja, és tévedhetetlen erejével szándékozik megtartani azokat. Az Ő kötelei soha nem szakadnak el.
Ezért "ragaszkodjunk rendületlenül ahhoz a reménységhez, amelyet vallunk, mert aki megígérte, hűséges" (Zsidók 10:23).
Számításaim szerint közel százszor fordul elő a Bibliában, hogy a hűséges vagy hűség szavak leírják Urunkat. Ötvenkettőt választottam ki ezek közül a helyek közül, hogy megmutassam neked, hogy amikor úgy érzed, hogy a végére értél a reménységednek, akkor sem vagy a reménységed végén.
Amikor ezt felismered, az élet felemelővé válik.
,,De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged!" (JerSir 3:21-23)

Robert J. Morgan
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Az igazi tanítvány
  2024-04-03 23:14:55, szerda
 
  Április 4

Az igazi tanítvány

,,Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta: Te is közülük való vagy! De Péter így válaszolt: Ember, nem vagyok!" (Lk 22:58)

Péter tagadása jól ismert történet. Fokozza a keresztre feszítés drámáját. Hangsúlyozza Krisztus halálának elhagyatottságát. És ami ennél is fontosabb, élénk emlékeztetőül szolgál arra, hogy mindannyian képesek vagyunk megtagadni Megváltónkat. Dr. Craig Barnes a Vágyakozás című könyvében azonban rámutat, hogy Péter tagadása nem hazugság volt, hanem az igazság.
Miért vallott kudarcot Péter? Talán gyáva? Nyilvánvalóan nem. Korábban ugyanezen az éjszakán Péter karddal rontott a tömegbe, amely letartóztatta Jézust. Kétséges, hogy Péter azért tagadja meg Jézust, mert fél a haláltól. Szerintem Péter azért tagadja, hogy tanítvány, mert ez az igazság.
Most már tudja, hogy Jézus a keresztre megy. Jézus a kezdetektől fogva elhatározta, hogy oda megy. Péter mindent megtett, hogy megmentse őt a kereszttől, hogy lebeszélje róla, még a kardját is felemelte egy hősies cselekedetben. De Jézus a kereszt felé fordította az arcát, és nincs visszaút. Péter egyszerűen nem tudja követni Jézust a kereszthez. Így hát helyet foglal a tűz mellett azokkal, akik foglyul ejtették Jézust. A kérdések egyre csak jönnek: "Tanítvány vagy?" Az igazság végre kiderül: "Nem. Nem. Nem." Ez nem Péter megtagadásának pillanata. Ez az ő vallomásának pillanata. Ő nem tanítvány. Soha nem is volt az. Nem Jézust követte, hanem a Jézussal kapcsolatos elvárásait.
Az a nap, amikor felismerjük a különbséget a Jézussal kapcsolatos elvárásaink és a valódi Jézus között, a valódi tanítványi utunk első napja. Mondd el az igazságot! Az örök biztonság vagy Jézus, a mennyek királyának tanítványa voltál? Az udvariasság vagy Jézus, a Szent tanítványa voltál? A melegség és a közösség tanítványa voltál-e vagy Jézusé, az Igaz Szereteté? Ne féljetek az igazságtól. Jézus határozottan és gyengéden visszahelyezte Pétert az igazi tanítványok közé, majd megbízta, hogy pásztorolja a többi tanítványt.

Uram Jézus, feszíts keresztre minden hamis elvárást arról, hogy ki vagy. Tégy engem olyan tanítvánnyá, aki megvallja az igazságot, és aztán félelem nélkül megvall téged.

Joni Eareckson Tada

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Paul David Tripp Április 4
  2024-04-03 21:23:01, szerda
 
  Április 4

Az emberi lények, akik arra lettek teremtve, hogy Isten iránti tiszteletben éljenek, komoly veszélyben vannak, amikor az ismeretség miatt megunják Istent.

Az ismeretség gyönyörű dolog. Csodálatos dolog egy gyönyörű zeneművet megismerni. Ez azt jelenti, hogy áldás volt újra és újra meghallgatni. Áldás a rózsákat ismerni, mert ez azt jelenti, hogy az a kiváltságod, hogy a közelben vannak bokrok, amelyekre minden nap ráteszed a szemed. De az áldások áldása az, hogy ismered Isten útjait, jellemét, jelenlétét és ígéreteit. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem áthidalta a közted és Isten között lévő szakadékot, és szoros közösségbe vonzott vele. Ez azt is jelenti, hogy Isten Lelke megnyitotta szemedet, szívedet és elmédet Isten dolgaira, így ami egykor bolondság volt számodra, most reményt, vigaszt és örömet hoz neked.
Igen, az ismeretség csodálatos dolog, de nagyon veszélyes is lehet. Itt van az ismeretség ijesztő dinamikája - minél többet vagy valami közelében, és minél ismerősebbé válik, annál kevésbé látod és értékeled valójában azt a dolgot úgy, ahogyan egykor láttad és értékelted. Amikor először vetted meg a házadat, talán el voltál ájulva a nagy, fenséges, kétszáz éves fától, amely királyi módon állt a hátsó kertben. De valami történt, ahogy teltek az évek. Már nem igazán látod azt a fát. Már nem nyűgöz le, és csak akkor beszélsz róla, amikor panaszkodsz, hogy össze kell gereblyézned az évente lehulló levélkupacokat. Az ismeretség veszélyes dolog lehet.
Itt van a függőleges kapcsolat. Minden emberi lényt Isten arra tervezett, hogy reményeit, álmait, döntéseit, szavait, tetteit, vágyait és motivációit az Isten iránti lenyűgöző, szívbe markoló, életet formáló tisztelet alakítsa. Isten létezésének megdöbbentő valósága, nagysága és dicsősége azért van, hogy az emberi öntudat középpontjában legyen. Mindnyájunknak az a rendeltetése, hogy Isten-tudattal éljünk, és ennek a tudatnak köszönhetően Isten felé irányuló módon éljünk. Az Isten iránti tisztelet célja, hogy az legyen a fő motiváció minden cselekedetünkhöz. De valami történik velünk, amikor szoros kapcsolatba kerülünk Istennel, és megáldottá válunk azzal, hogy az ő titkos dolgai közelében élhetünk. Az ismeretség hatására elveszítjük az Isten iránti tiszteletünket. Ami egykor megdöbbentett bennünket, az ma már nem döbbent meg bennünket. Ami imádatot váltott ki a szívünkben, az már nem vált ki imádatot. Ami arra késztetett bennünket, hogy reménnyel és bátorsággal cselekedjünk, az már nem késztet bennünket arra. Ami miatt nemet mondtunk a bűnre és igent az igazságra, amiatt már nem mondunk nemet a bűnre és igent az igazságra. Attól tartok, hogy sokan közülünk elvesztették az Isten iránti tiszteletüket, és még csak nem is tudnak róla.
Van-e bizonyíték az életedben arra, hogy hiányzik belőled a tisztelet? Kiálts szemekért, hogy újra lássál, egy szívért, amelyet újra tisztelet tölt be. És légy hálás a kegyelemért, amely biztosítja, hogy meghallgatásban és válaszadásban részesülsz.

További tanulmányozásra és bátorításra: Ézsaiás 6

Paul David Tripp
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten receptje az imádsághoz
  2024-04-03 07:18:39, szerda
 
  Isten receptje az imádsághoz

Ha növekedni akarsz a hitben és az imádságban, olvasd E. M. Boundsot, a polgárháború korabeli prédikátorát, aki a téma legnagyobb amerikai írója lett. Számos könyve meggyőz, motivál és tanít, hogy imaharcossá válj szeretteidért. Íme egy részlet, amely arra bátorított, hogy az Úrra támaszkodjak.

Isten Igéje az a támaszpont, amelyre az ima karja helyeződik, és amely által a dolgok hatalmasan megmozdulnak. Isten az imádságra bízta magát, a szándékát és az ígéretét. Az Ő Igéje lesz imánk alapja, ihletője, és vannak olyan körülmények, amelyek között fontos [lankadatlan] imával elérhetjük, hogy az Ő ígéretei kiegészüljenek vagy kibővüljenek. A régi szentekről azt mondják, hogy ők "hit által nyertek ígéreteket". Úgy tűnik, hogy az imádságban megvan az a képesség, hogy még az Ő ígéretén túl, magának Istennek a jelenlétébe is eljuthatunk.
Jákob nem annyira egy ígérettel, mint inkább az Ígérővel birkózott. Meg kell ragadnunk az Ígérőt, nehogy az ígéret semmissé [gyengévé] váljon. Az ima jól definiálható úgy, mint az az erő, amely Isten Igéjét élteti és energetizálja azáltal, hogy magát Istent ragadja meg. Az Ígérő megragadásával az ima újból kiadja és személyessé teszi az ígéretet. "Nincs senki... aki felrázza magát, hogy megragadjon Téged [Engem]" - hangzik Isten szomorú panasza (Ézsaiás 64:7, KJV). "Ragadja meg az én erőmet, hogy békét kössön velem" (Ézsaiás 27:5) - ez Isten receptje az imádságra. . . .
Isten Igéje nagy segítség az imádságban. Ha a szívünkben lakozik és be van írva, akkor az ima kiáradó áramlását fogja alkotni, teljesen és ellenállhatatlanul. A szívben elraktározott ígéretek lesznek az az üzemanyag, amelyből az ima életet és meleget kap, ahogyan a földben elraktározott szén szolgál vigasztalásunkra viharos napokon és téli éjszakákon.
Isten Igéje az a táplálék, amelyből az imádság táplálkozik és erősödik. Az imádság, akárcsak az ember, nem élhet egyedül kenyérrel, "hanem minden igével, amely az Úr szájából származik".

Robert J. Morgan
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Brooke Schrader
  2024-04-03 00:15:09, szerda
 
  Április 3

Brooke Schrader

,,Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet?" (Jakab 3:10-11)

Brooke Schrader múlt héten lépett be az irodámba, egy tizenegy éves kislány, lágy szőke hajjal, szeplőkkel, pixeles szemekkel és telt szájjal, amely könnyen vigyorra húzódott. Az édesanyja és a lelkipásztora is csatlakozott hozzá. Úgy gondolták, jót tenne neki, ha találkozna egy másik emberrel, aki kemény korlátokkal néz szembe. Brooke-nak fiatalkori ízületi gyulladása van. Sosem gondoltam volna, hacsak az édesanyja nem mutatott volna rá Brooke összenőtt bokájára. Ezután észrevettem, hogy Brooke folyton összeszorítja a kezét, és dörzsöli az ujjperceit. Észrevettem a merev járását is. Nagy fájdalmai voltak. De a mosolyán ez soha nem látszott.
Megkérdeztem, hogy Brooke-kal tölthetnénk-e egy kis időt kettesben a műtermemben. Leültünk és beszélgettünk az iskolai barátairól, a hobbijairól és a művészet iránti érdeklődéséről. Beszélgetésünk a spirituális dolgokra terelődött. Megkérdeztem, mi a kedvenc igeverse, azt hittem, hogy az a tipikus "János 3:16" vagy "Róma 8:28", amit a legtöbb gyerek választ. Nem voltam felkészülve a válaszára. Brooke büszkén idézte a mai versünket.
Ez a készséges mosolyú tizenegy éves lány így magyarázta: "Sokat tudnék panaszkodni az ízületi gyulladásom miatt, de megtanultam, hogy ez nem helyes. Bízni akarok Istenben". Brooke tekintete az enyémet tartotta, és korát messze meghaladó bölcsességről árulkodott. A tekintete átégetett engem. Összerezzentem, és bizalmasan bevallottam, hogy nem engedelmeskedtem, amikor a nap folyamán korábban egy hátfájás miatt morgolódtam.

Amikor Brooke távozott, valami friss illat nyoma maradt. Kitisztította a fülledt levegőt az irodámban, emlékeztetett rá, hogy nincs miért panaszkodnom. Isten egy kisgyermeket használt arra, hogy vezessen engem. "Hallod, mit mondanak ezek a gyerekek?" - kérdezték tőle. "Igen - felelte Jézus -, nem olvastátok még: "Gyermekek és csecsemők ajkáról rendeltél dicséretet?""" (Mt 21:16).

Uram, mutasd meg bölcsességedet ezen a héten egy gyermeken keresztül!

Joni Eareckson Tada
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 5 
2024.03 2024. április 2024.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 38 db bejegyzés
e év: 300 db bejegyzés
Összes: 35865 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1176
  • e Hét: 8547
  • e Hónap: 11106
  • e Év: 198908
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.