Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
Jézus megtisztító ereje
  2024-06-03 23:31:44, hétfő
 
  Jézus megtisztító ereje

Lekció: Lukács 8:40-48
Textus: Lukács 8:48

Annakidején amikor résztvettem mezei munkákon mindig jól esett utána a mosakodás. Jól esett lemosni magamról a port és az izzadtságot.
Ugyanez igaz lelkileg is. Ha beszennyezett a bűn, jó érzés megtisztulni, kívül-belül, hogy tiszta legyen a lelkiismereted az Úr előtt. Isten előtt igazán tisztának lenni nemcsak azért fontos, mert így érzed jól magad, hanem azért is, mert az örökkévaló sorsod függ tőle. A bűn elidegenít minket a szent Istentől, aki nemcsak a viselkedésünket ítéli meg, hanem még a bűnös gondolatokat is, amelyek mindnyájunkban megvannak. Ha Krisztuson kívül, bűneinkben halunk meg, az Ő igazságos ítéletével és haragjával kell szembenéznünk. Tehát mind az érzéseink, mind az Isten előtti örökkévaló helyzetünk szempontjából döntő fontosságú, hogy megértsük, hogyan tisztulhatunk meg a bűneinktől.
Azoknak, akik bíznak Jézus Krisztusban mint bűneik elhordozójában és elszenvedőjében, a Biblia azt ígéri: "Nincs tehát most már kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak" (Róma 8:1). Ő hordozta el értünk Isten haragját, így nem kell félnünk az ítélet napjától. De még mindig folyamatosan, naponta alkalmaznunk kell a kereszt jótéteményeit a szívünkben, hogy tiszta lelkiismeretet tartsunk fenn. Gondolatban, szóban és tettben elkövetett bűnöket kell elé vinnünk, és az Ő tisztító vérét kell alkalmaznunk magunkra. Ha ezt nem tesszük rendszeresen, akkor eléggé mocskosnak kezdjük érezni magunkat. Mindnyájunknak szükségünk van a megtisztulásra, mert mindnyájan beszennyeződtünk a bűntől.
Jézus életének egy eseménye, amikor meggyógyított egy vérzésben szenvedő asszonyt, példázatot ad arra, hogyan tisztulhatunk meg a bűneinktől. A lecke egyszerűen megfogalmazható:
Ha meg akarsz tisztulni, ragadd meg Jézust hittel.
Ez a történet három egyszerű igazságot fogalmaz meg: Először is, hogy mindnyájunknak szükségünk van a megtisztulásra; másodszor, hogy Jézusnak elegendő hatalma van ahhoz, hogy megtisztítson minket, és harmadszor, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy megkapjuk az Ő tisztító erejét.
1.Mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy megtisztítva legyünk a tisztátalanságtól.
Ez az asszony 12 éven át szenvedett valószínűleg méhvérzéstől. Ez fizikailag gyengévé tette és kényelmetlenül érezte magát. De a fizikai szenvedés kisebb volt a problémájának vallási, társadalmi és érzelmi vonatkozásaihoz képest. Mózes törvénye szerint (3Mózes 15:19-31) az asszony szertartásilag örökké tisztátalan volt. Aki hozzáért, az tisztátalanná vált, így még a saját családjának is távol kellett tartania magát tőle, hacsak nem akartak beszennyeződni. Bármi, amin feküdt vagy ült, tisztátalanná vált, így bárki, aki megérintette ezeket a tárgyakat, szintén tisztátalanná vált. Ha a férjének viszonya volt vele, akkor egy hétig tisztátalan volt.

Különösen egy nő számára a családjával és a barátaival való kapcsolatok jelentik az életet. Abban a kultúrában az egész élet a különböző vallási ünnepek és a templomi ünnepségek körül forgott, nem is beszélve a heti zsinagógai összejövetelekről. Ez a szegény asszony számkivetett volt, el volt vágva a családjától, a barátaitól és a kultúrájától.
Nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a problémája minden pénzét felemésztette. A Márk 5:26 szerint "sokat szenvedett sok orvos keze által, és mindenét elköltötte, amije volt, és egyáltalán nem segítettek rajta, hanem még rosszabb lett az állapota". Lukács, az orvos, egy kicsit kedvesebb a szakmájával szemben. Ő egyszerűen azt állítja, hogy a nőt senki sem tudta meggyógyítani (Lukács 8:43; egyes kéziratok hozzáteszik, hogy minden pénzét elköltötte, de kihagyják, hogy rosszabbul lett).
Amikor Márk arról számol be, hogy sok orvos keze által sokat szenvedett, nem viccelt. A Talmud tizenegy különböző gyógymódot javasol, többek között olyan pohár bor ivását, amely gumiból, timföldből és kerti krókuszokból készült port tartalmazott. Egy másik főzetet borban főzött perzsa hagymából készítettek (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah [Eerdmans], 1:620). Mindet kipróbálta, de egyik sem vált be. És mint napjainkban az orvosoknál, nem volt visszatérítés, ha a gyógymód nem vált be. Az asszony leszegényedett.
Ennek az asszonynak a szertartásbeli beszennyeződése szemléletes képe annak, hogy a bűn hogyan szennyez be mindnyájunkat. Távolságot teremt köztünk és Isten között, valamint távolságot a családunktól és barátainktól. Gyakran, akárcsak az asszony problémája, a mi bűnünk is kínos dolog. Inkább nem beszélünk róla, vagy nem szeretnénk, ha bárki tudna róla. Megköszörüljük a torkunkat, és megpróbálunk témát váltani, ha bárki olyasmiről mer kérdezni, ami esetleg napvilágra hozná a bűnünket.
Mint ennek az asszonynak a problémája, a bűn is gyakran költséges. Az olyan bűnök, mint a részegség, a kábítószerrel való visszaélés és a szerencsejáték, szegénységbe taszíthatnak egy családot, és az embernek a munkahelyébe, az egészségébe és az életébe kerülhet. A sürgősségi osztályok tele vannak a bűn áldozataival - megverték, bántalmazták, megerőszakolták, leszúrták vagy lelőtték őket a harag, a kapzsiság és az emberi élet semmibe vétele miatt.
Mint ennek a nőnek a betegsége, a bűn is leépítő hatású. A betegsége egyre gyengébbé tette őt, elszívta az erejét és az életerejét a testéből. Így működik a bűn is az emberi szívben, először talán szinte észrevétlenül kezdődik, de ahogy folytatódik, úgy szívja el az erőnket, és vezet minket a lassú, de biztos halál felé.
És mint ennek az asszonynak a betegsége, a bűn is reménytelen probléma az Úr nélkül. Akárhogy is próbálkozunk, nem tudjuk kiszabadítani magunkat a csápjai közül. Mintha egy jeges lejtőn másznánk felfelé, egy ideig úgy tűnik, hogy haladunk, de aztán megcsúszunk és visszazuhanunk a mélybe. Lehet, hogy összehasonlítjuk magunkat másokkal, és azt gondoljuk, hogy nem is vagyunk olyan rosszak. De amikor felismerjük, hogy a szent Istennel kell összehasonlítanunk magunkat, ha be akarunk kerülni az Ő mennyországába, kétségbeesünk. Nincs emberi gyógyír. Bűnünk beszennyezett bennünket; meg kell tisztulnunk; nem tudjuk megtisztítani magunkat; semmi, amit megpróbálunk, nem tud megszabadítani bennünket bűnösségünktől. Mit tehetünk?
2.Jézus az egyetlen, aki megtisztíthat minket minden bűntől.
Nem tudjuk, hogy ez az asszony mennyit tudott Jézusról, de része volt annak a sokaságnak, amely a gyógyulás reményében követte őt. Ez az eset valószínűleg Kapernaumban vagy annak közelében történt, így az asszony valószínűleg hallott róla és tanúja volt néhány csodának, amelyet Jézus ott tett. Talán ismert olyanokat is, akik meggyógyultak, pusztán azáltal, hogy megérintették őt (Lukács 6:19). Ezért elhatározta, hogy elmegy, és megpróbálja megérinteni Őt, azt gondolván: "Ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok". (Márk 5:28).
Jézus a tengerparton tanított, amikor egy Jairus nevű ember kétségbeesetten Jézus lábai elé vetette magát, és könyörgött neki, hogy menjen és gyógyítsa meg a kislányát, aki a halálán volt. Jézus elindult, a tömeg pedig körülötte tolongott. Egy ideig az asszony kétségbeesetten próbált a közelébe férkőzni. De ahogy kétségbeesetten próbálta átküzdeni magát a tömegen, hirtelen meglátta Jézust közvetlenül előtte. Az asszony kinyújtotta a kezét, megragadta a palástja szélén lévő bojtot, és azonnal érezte, hogy gyógyító erő járja át a testét! Tudta, hogy meggyógyult!
Megkapta, amiért jött, és már készen állt a visszavonulásra, amikor Jézus hirtelen megállt, és feltett egy kérdést, amely mindenki számára abszurdnak tűnt a tömegben, kivéve ezt az asszonyt: "Ki az, aki megérintett engem?" A tömeg szorongatta Őt, de Jézus érezte az erőt, amely belőle kiáradt, hogy meggyógyítsa ezt az asszonyt, aki hittel megérintette Őt. Nem azért tette fel a kérdést, hogy információt szerezzen, hiszen tudta, ki érintette meg Őt. Azért tette fel, hogy vallomásra bírja az asszonyt, és hogy tisztázza számára, mi történt. Nem az érintése gyógyította meg, hanem az Úr Jézus Krisztusba vetett hite. Nem varázslat volt, hanem Isten Krisztusban lévő ereje, amely a gyógyulást megvalósította.
Ahogyan Jézus Krisztus volt ennek az asszonynak az egyetlen reménysége, mert csak Ő tudta meggyógyítani a beszennyező betegségét, úgy minket is csak Jézus Krisztus tud megtisztítani a bűneinkből származó beszennyeződéstől. Egyedül Ő a híd a szent Isten és a mi bűneink között. Amikor meghalt a kereszten, Isten "azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne" (2Kor 5,21). Ahogy ez az asszony is azonnal meggyógyult, úgy mindenki, aki hitben Krisztushoz jön, azonnal megtisztul a bűnétől. Ez az eset arra tanít bennünket, hogy ...
A.JÉZUS AZ ELÉGSÉGES MEGVÁLTÓ.
Ő elégséges erőben. Bár az erő belőle áradt ki, nem apasztotta ki és nem merítette ki az Ő készletét. Éppen lecsillapította a tomboló vihart, és megparancsolta a démonoknak, hogy távozzanak Légióból. Rövidesen feltámasztja Jairus lányát a halálból. És mégsem apadt ki, fogyott el az Ő ereje. Korlátlan hatalma van arra, hogy bárkit megmentsen, aki hittel jön hozzá.
Ő elégséges szentségben. Éppen az imént volt két ördöngőssel, akik a sírokban laktak. Ez az érintkezés egy normális zsidó számára beszennyező lett volna. Ez a beszennyezett nő megérintette Őt, ami tisztátalanná kellett volna, hogy tegye. Egy pillanatra megérintette Jairus halott lányának kezét, ami szintén beszennyező cselekedet volt. Mégis, mindezek egyike sem fertőzte meg Jézust, különben nem tudta volna véghezvinni ezeket a hatalmas tetteket.
Minden bűnöddel együtt jöhetsz Jézushoz, és hit által megragadhatod Őt. Ahelyett, hogy bemocskolnád Őt a bűneiddel, az Ő szentsége és gyógyítása azonnal átadatik neked. Ő megmentette azokat, akiket a világ a legrosszabb bűnösöknek ítélne, anélkül, hogy hatalmas ereje kimerült volna, és abszolút szentségén egy folt is maradt volna. De talán félsz attól, hogy egy ilyen hatalmas és szent emberhez jöjj. Akkor jegyezd meg:
B.JÉZUS AZ EGYÜTTÉRZŐ, A KÖNYÖRÜLETES, A MEGÉRTŐ MEGVÁLTÓ.
Sietett Jairus haldokló lányához, mégis volt ideje arra, hogy megálljon és foglalkozzon ezzel az egy rászoruló asszonnyal. Nem szidta meg a nőt a félbeszakítás miatt. Nem szidta meg őt azért, hogy évekig emberi megoldásokat keresett a problémájára. Nem is az volt a célja a figyelemfelhívással, hogy nyilvánosan zavarba hozza, bár kétségtelen, hogy eleinte kissé kényelmetlenül érezte magát. Gyengédséggel beszélt hozzá, "leányának" szólította. Biztató és vigasztaló szavakat mondott neki, hogy megerősítse a hitét és a gyógyulását, hogy nehogy úgy menjen el, hogy nincs tisztában a történtekkel. Trench érsek így magyarázza: "Ez az asszony megcsonkított áldással, sőt aligha áldással távozott volna, ha hagyva lett volna, hogy titokban és ismeretlenül távozzon el, anélkül, hogy személyes kapcsolatba került volna a Gyógyítójával" (Notes on the Miracles of Our Lord [Baker], 118. o.).
Bármi legyen is a problémád, bármilyen nagy legyen is a bűnöd, jöhetsz Jézushoz, és tudhatod, hogy Ő könyörületesen és jóságosan fog bánni veled. Ahogy Ézsaiás 42:3 megjövendölte Jézusról: "A megrepedt nádszálat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki" (lásd Mt 12:20). Mint egy ügyes orvosnak, lehet, hogy meg kell sebeznie, hogy gyógyíthasson. De mindig gyengéden teszi ezt. Szeretettel fogad minden bűnöst, aki Hozzá jön, hogy megtisztítsa piszkos sebeit.
Mivel Jézus az elégséges Megváltó, tudhatod, hogy elegendő hatalma van ahhoz, hogy megtisztítson a bűneidtől. Mivel Ő a megértő, együttérző, könyörületes Megváltó, szelíden és megértéssel fog bánni veled. Biztosan tudhatod, hogy ha hittel fordulsz Hozzá, Ő azonnal megbocsátja minden bűnödet, mert megígérte. Meg fogsz tisztulni minden tisztátalanságtól, beszennyeződéstől ha hittel ragaszkodsz Jézushoz. Vizsgáljuk meg, hogy ez mit jelent:
3.Hit által meg kell ragadnunk Jézust.
Ennek az asszonynak a tapasztalatából öt dolgot tudunk meg arról, hogy mit jelent hit által megragadni Jézust:
A.A HIT AKTÍV, NEM PASSZÍV.
Ez az asszony 12 éven át agresszíven kereste a gyógyulást a betegségére. Minden orvost felkeresett, akiről hallott. Kipróbált minden gyógymódot, amit a barátai javasoltak neki, függetlenül attól, hogy mennyire kellemetlen vagy ízléstelen volt. Minden pénzét elköltötte. Mindent megtett, amit csak tudott, hogy gyógymódot találjon, és addig nem hagyta volna abba, amíg meg nem kapja a kívánt gyógymódot. Nem riasztotta vissza a nagy tömeg, amely megakadályozta, hogy Jézus közelébe férkőzzön. Nem zavarta az a tény, hogy mindenkit, akit megérint, tisztátalanná tesz. Átküzdötte magát rajta. Nem aggódott amiatt, hogy Jairus lánya haldoklik, és hogy Jézus élet-halál harcba sietett. Kitartott a célja mellett.
Gyakran hallottam olyan beszámolókat, hogy valaki nem érezte jól magát. Azt gondolta, hogy rosszulléte hamar el fog múlni, ezért nem tett semmit. De amikor sokkal rosszabbul kezdte érezni magát, elment az orvoshoz, és kiderült, hogy rákos. Miután megtudta, hogy mennyire súlyos az állapota, elkezdett küzdeni ellene mindennel, ami a rendelkezésére állt.

Ugyanígy sokan nem veszik észre, hogy a bűn és a halál terjed a testükben. Néhány esetben nincsenek tudatában annak, hogy milyen hatalmas a bűnösségük Isten előtt. Mások nem vesznek róla tudomást, és a legjobbat remélik. De nem fogsz megtisztulni a bűneidtől, ha nem keresed aktívan a gyógymódot. A megváltó hit aktívan keresi az Urat: "Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézs 55,6-7).
B.A HIT AKKOR MŰKÖDIK A LEGJOBBAN, AMIKOR AZ EMBERI MEGOLDÁSOK KUDARCOT VALLANAK.
A legjobb dolog, ami ezzel az asszonnyal történt, az volt, amikor elfogyott a pénze anélkül, hogy meggyógyult volna. Ekkor egyetlen reménye az volt, hogy eljön ahhoz, aki pénz nélkül gyógyít. Amíg vannak emberi gyógymódok, addig megpróbáljuk őket. Ha azt hisszük, hogy a jó cselekedeteink megtisztíthatnak minket, akkor tovább fogunk próbálkozni. De ha felismerjük, ha megértjük, hogy Jézus az egyetlen módja annak, hogy megtisztuljunk, akkor arra leszünk késztetve, hogy egyedül Rá hagyatkozzunk. Mint Péter, amikor elkezdett elsüllyedni a hullámok között, mi is kiáltani fogunk: "Ments meg, Uram, vagy elpusztulok!". Az Úr örömmel válaszol a hit ilyen kiáltására.
C.A HIT ELFOGADJA AZ EVANGÉLIUM EGYSZERŰSÉGÉT.
Ez az asszony már kipróbált néhány nehéz, keserű és drága gyógymódot. De ez egyszerű és ingyenes volt! Nem kellett keserű főzetet inni. Nem kellett naponta háromszor alkalmaznia a gyógyszert a következő hónapban. A tanítványok nem voltak ott, hogy beszedjék a díjat. Hittel megérintette Jézust, és azonnal meggyógyult.
Sokan azt gondolják, hogy minél keserűbb a pirula, annál jobb az orvosság. Megbotlanak az evangéliumban, mert túl egyszerű, mert ingyenes. Mondd meg az embereknek, hogy ahhoz, hogy Istennel rendben legyenek, térden csúszva kell törött üvegek fölött mászniuk, vagy naponta imákat kell ismételgetniük, amíg meg nem halnak, vagy érdemeiket és jócselekedeteiket hozzá kell adniuk ahhoz, amit Krisztus tett, és ők megteszik. De mondd nekik: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz", és azt mondják: "Nem, ez túl egyszerű".
A probléma az, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit sérti a büszkeségüket. Nincs emberi dicsőség egy ilyen egyszerű gyógymódban. Valami nehéz dolgot akarunk tenni, hogy kiérdemeljük az üdvösséget. De Isten útja egyszerű és ingyenes: Helyezd a hitedet az Úr Jézusba.
Talán arra gondolsz: "Tudom, hogy bűnös vagyok, és szeretném tudni, hogy minden bűnöm megbocsátást nyert. Azt mondod, hogy csak annyit kell tennem, hogy bízom Jézusban. De nincs elég hitem". Van egy jó hír még számodra is:
D.A HITNEK NEM KELL TÖKÉLETESNEK LENNIE AHHOZ, HOGY HATÉKONY LEGYEN.
Ennek az asszonynak a hitében valószínűleg volt egy kis babona. Azt hitte, hogy Jézus ruhájának megérintése valamilyen varázserőt közvetít. A hite énközpontú volt. Csak a kívánt gyógyulásért jött hozzá, és megelégedett volna azzal, ha semmi mással nem távozik. A hite teljesen tudatlan volt. Nem volt túl sok teológiai ismerete. De az Úr felhasználta az ő gyenge, tévelygő hitét, meggyógyította őt ezen az alapon, és igyekezett azt onnan továbbfejleszteni és megerősíteni.
Mennyi hit kell ahhoz, hogy megtisztítva legyél a bűneidtől? Hála Istennek, nem sok! A megváltás inkább a Megváltó erejétől függ, mint a hitünk erejétől. Amikor Jézus azt mondta neki, hogy a hite megtartotta, akkor azt akarta tisztázni, hogy nem varázslat vagy babona, hanem a hit volt az eszköze annak, hogy Isten áldásai Krisztuson keresztül eljutottak hozzá. A hit csupán az a csatorna, bármilyen gyenge is, amelyen keresztül Isten munkálkodik. De Krisztus, a hitünk tárgya, nem pedig maga a hitünk az, ami megtisztít bennünket.
Tegyük fel, hogy az erdőben kirándulunk, amikor mögöttünk erdőtűz keletkezik. Az erős szél gyorsabban fújja felénk, mint ahogy mi futni tudunk. Perceken belül elpusztulunk, hacsak nem tudunk valahogy biztonságos helyre jutni. Hirtelen egy széles, mély szakadékhoz érünk, amelyen egy gyaloghíd ível át. Ha átmegyünk a hídon, biztonságban leszünk. Ha ott maradunk, ahol vagyunk, a lángok között fogunk meghalni.
Mennyi hit kell ahhoz, hogy átmenjünk azon a hídon? Valószínűleg nem végeznél mérnöki tanulmányokat, hogy megbizonyosodj arról, hogy a híd szilárd. Talán haboznál, ha a híd rozoga lenne. De mi lenne, ha a híd úgy nézne ki, mint a Margit híd? Teherautók és autók dübörögnének rajta. Milyen hitre van szükséged ahhoz, hogy átsétálj egy olyan szerkezeten, amely ennyire nyilvánvalóan szilárd, különösen, ha a mögötted gyorsan közeledő lángok elől menekülsz?
Vajon a nagy hited mentett meg téged? Egyáltalán nem! Nem kellett nagy hit ahhoz, hogy átmenj a hídon. Tudtad, hogy elpusztulsz, ha nem teszed meg. Ha az a híd összedőlt volna, a halálba zuhantál volna, bármilyen nagy lett volna is a hited. De ha a híd szilárd, akkor elég a gyenge hit ahhoz, hogy átkelhess rajta. Nem a hited ereje az igazi kérdés, hanem a híd szilárdsága. Jézus Krisztus hatalmas, hogy megmentsen mindenkit, aki hozzá menekül.
E.A HITET MEG KELL VALLANI.
Érdekes, hogy Jairus és felesége esetében Jézus azt mondta nekik, hogy ne mondják el senkinek, hogy feltámasztotta a lányukat a halálból, pedig ezt aligha lehetett volna eltitkolni. De ezt az asszonyt, aki inkább eltitkolta volna kínos állapotát, Jézus kiemeli a tömeg előtt, és arra készteti, hogy megvallja a történteket. Úgy vélem, Jézus azért kérte Jairust és feleségét, hogy titkolják el, mi történt, mert nem akart a felszínes csodakeresőknek kedveskedni. Ezt az asszonyt azonban több okból is arra késztette, hogy megvallja a hitét és a gyógyulását.
Mint említettem, az ő érdekében tette. Azt akarta, hogy az asszony megértse, hogy a belé vetett hit gyógyította meg, nem pedig a varázslat. Azt akarta, hogy személyes kapcsolatba kerüljön Vele. Azt akarta, hogy a barátai megtudják, hogy meggyógyult, hogy visszavegyék a társadalmi és vallási körökbe. És azt akarta, hogy vallomása megerősítse Jairus megingott hitét, akinek 12 éves lánya közel állt a halálhoz. Ha Jézusnak megvolt a hatalma ahhoz, hogy meggyógyítsa ennek az asszonynak a 12 éves betegségét, akkor Jairus 12 éves lányát is fel tudta támasztani.
Ha megtapasztaltad, hogy Jézus megtisztított a bűneidtől, akkor azt akarja, hogy erről nyíltan bizonyságot tegyél mások előtt.
Következtetés
Mint ez a vérző asszony, mindannyian beszennyeződtünk a bűntől. Meg kell tisztulnunk, különben soha nem tölthetjük az örökkévalóságot a szent Isten jelenlétében. Egyedül Jézus tisztíthat meg minket a kereszthalála által. Nekünk hit által kell megragadnunk Őt, ahogyan az asszony tette azon a napon.
Ne hagyd magad elriasztani a körülötted lévők által. A tömegben sokan megérintették Jézust azon a napon, és nem gyógyultak meg, de ez az asszony nem hagyta, hogy ez megállítsa. Ne félj attól, hogy a gyenge hited nem elég. Jézus elfogadja azt, és azon dolgozik, hogy megerősítse. Ne gondolj másra, csak arra, hogy a bűnöd beszennyezett téged, és hogy kétségbeejtően szükséged van arra, amit csak Jézus kínál, a teljes megtisztulásra a bűnödtől. Csak attól félj, hogy nehogy Ő ma reggel úgy haladjon el melletted, hogy miközben másokat gyógyít, te nem érinted meg Őt; mert ha nem érinted meg őt akkor nem fogsz üdvözülni. A gyenge hit elég ahhoz, hogy megragadd az Ő kegyelmét, de a közömbösség vagy a tétovázás a lelked pusztulásához vezethet. Ha hittel megragadod Jézust, hallani fogod az Ő biztató szavait: "A te hited megtartott téged; menj el békességgel". Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Krisztus átalakító ereje
  2024-06-03 23:30:28, hétfő
 
  Krisztus átalakító ereje

Lekció: Lukács 8:26-39
Textus: Lukács 8:39

Évekkel ezelőtt egy Kína belsejéből származó földműves elment egy missziós táborba, ahol egy orvos eltávolította a szürkehályogot a szemeiről. Néhány nappal a földműves távozása után az orvos kinézett az ablakon, és észrevette ugyanazt az embert, aki egy hosszú kötél végét tartotta a kezében. A kötélbe kapaszkodva sorban állt mögötte több tucat vak kínai, akiket a földműves összegyűjtött, és mérföldeken át vezetett az orvoshoz, aki "csodát" tett a szemével. Mivel az ő látása helyreállt, azt akarta, hogy mások is megtapasztalják ugyanezt! Ez a történet jól illusztrálja Jézus és Légió, az ördögök által megszállt ember drámai találkozásának üzenetét:
Akik megtapasztalták Krisztus átalakító erejét, azoknak hirdetniük kell azt másoknak.
Ez egy olyan történet, amelyben van néhány furcsa fordulat. Azt gondolnánk, hogy Jézus megtagadja a démonok és a hitetlenek kérését, és teljesíti egy lelkes követő kérését, de nem így tett. Jézus teljesítette a démonok kérését, beleegyezett egy hitetlenekből álló csoport kérésébe, majd elutasította egy olyan ember kérését, akinek az életét Ő változtatta meg, és aki követni akarta Őt! Ez visszásnak tűnik, nem igaz? Miért cselekedett így Jézus?
Azt gondolom, hogy Jézus azért tett eleget a démonok kérésének, hogy ne küldje el őket a térségből a mélységbe, mert a Sátán és erői felett a végső ítélet még a jövőben lesz. Eljön az idő, amikor a Tűz tavába vetik őket, de egyelőre lelki harcban állunk a gonoszság ezen erőivel (Ef 6:12). Nem tudjuk biztosan, hogy mi történt a démonokkal, miután a disznók megfulladtak, de azt hiszem, hogy akkor szabadok voltak, hogy valaki mást zaklassanak. A víz nem ártott a démonoknak.
Azt gondolom, hogy Jézus azért teljesítette a helyiek kérését, hogy hagyja el a területüket, mert az Ő fő küldetése abban az időben a zsidók felé irányult (ezek az emberek többnyire pogányok voltak), és mert nem fogja magát ráerőszakolni azokra, akik megkeményítik a szívüket ellene, különösen azután, hogy látták a hatalmas erejének bizonyítékát.
És azt gondolom, hogy Jézus azért tagadta meg az egykori ördögöktől megszállt ember kérését, hogy kísérje el Őt, mert bár az elsődleges küldetése abban az időben a zsidókhoz szólt, és bár ezeknek a pogányoknak a szíve ellene szegült, tudta, hogy néhány kiválasztottja közülük meg fogja hallani az evangéliumot, és válaszolni fog rá. Ezért azt mondta az embernek: "Térj vissza a házadba, és mondd el, milyen nagy dolgokat tett veled Isten" (8:39). Így lett az ördöngösből misszionárius!
A lecke számunkra ebből a csodából tehát az, hogy mindnyájan, akik megtapasztaltuk Krisztus átalakító erejét, hirdetnünk kell azt. Ez azonban két nehéz kérdést vet fel, amelyeket fel kell tennünk magunknak:
Mennyire tapasztalom meg Krisztus átalakító erejét? Mi van az életemben, ami csak Jézus Krisztus lelki erejével magyarázható? Lehet, hogy ezek nem olyan azonnali és drámai változások, mint a Légióban bekövetkezett változások. De még így is kellene, hogy legyen néhány nyilvánvaló változás az életemben a Jézus Krisztussal való találkozásom miatt. A Jézus Krisztussal kapcsolatos tapasztalataim miatt.
Milyen mértékben hirdetem Krisztus átalakító erejét? Kimerészkedem-e a pogányok közé? Hiszem, hogy Jézus azért ment át a viharban a Galileai-tengeren, hogy megmentse Légiót, és hogy tanítsa a tanítványokat az Ő átalakító erejéről. Egyetlen bűnös sincs Isten Krisztusban lévő üdvözítő kegyelmén kívül! Az igeszakaszunk világosan tanítja, hogy...
1.Krisztusnak van lelki ereje az életek átalakítására.
Érdekes összehasonlítani ezt a csodát a közvetlenül előtte lévővel, a vihar lecsillapításával. Abban a csodában Krisztus természet feletti hatalmát látjuk, itt pedig a természetfölötti hatalmát. Abban a csodában Krisztus képességét látjuk, hogy megzabolázza a vad tengert; itt pedig azt, hogy meg tud szelídíteni egy vad embert. Abban látjuk, hogy Krisztus békét ad a viharban; itt pedig békét ad a lélekben.
Képzeljük el a jelenetet: Vagy éjszaka volt, vagy nagyon kora reggel, amikor Jézus és a tanítványok a vihar után megérkeztek a tó túlsó partjára. Ahogy kilépnek a partra, félelmetes üvöltést hallanak. Felnéznek, és látják, hogy egy mezítelen vadember rohan feléjük. (Máté szerint egyébként két férfi volt. Úgy tűnik, az egyik hírhedtebb volt, a másik pedig csendes követő, de ezt nem tudjuk biztosan. Márk és Lukács csak egyről számol be, de nem mondják, hogy csak egy volt). A férfi mezítelen testét sebhelyek borították, és csupa vér volt, néhol friss, véres sebekkel (Márk 5:5). Nyíratlan haja és nyíratlan szakálla kócos és kusza volt. Szemei vad, tébolyult tekintetet sugároztak. Bűzlött a testszagtól. Lukács nem írja le, hogy mit tettek a tanítványok, de el tudom képzelni, ahogyan a csónakba menekülnek, vagy ahogyan köveket és botokat keresnek, hogy megvédjék magukat. De Jézus előlépett, szólt a démonokhoz, és Légió más ember lett. Két dolgot kell megértenünk a bekövetkezett átalakulással kapcsolatban:
A.KRISZTUS EREJE SZÜKSÉGES AZ ÁTALAKULÁSHOZ.
Az evangélium Isten ereje az üdvösségre. Jézus nem valami ügyes módszert használt arra, hogy meggyőzze Légiót, hogy döntsön az Ő elfogadásáról. Légió nem döntött úgy, hogy új életet kezd, és ezúttal keményebben próbálkozik. Nem iratkozott be egy 12 lépéses csoportba, hogy legyőzze a démonoktól való függőségét. Az evangélium nem más, mint Isten hatalmas ereje, amely új életet ad egy korábban halott bűnösnek. Ha Isten nem változtatja meg a szívet, akkor nincs tartós változás.
a.)Az ember átalakulásra tett erőfeszítései kudarcot vallanak.
Az emberi próbálkozás ezzel az emberrel szemben az volt, hogy láncokkal megkötözték (8:29). De ez nem működött. A lelki természetű problémákra adott emberi megoldások végső soron kudarcot vallanak.
Egy szociális munkás, egy hölgy mondta el a következő történetet egy előadása során, hogy egy városi gettóban látott egy kisfiút egy bérház lépcsőjén ülni. A kisfiút néhány hónappal korábban elütötte egy autó, de a szülei, akik nemrég költöztek abba a városba, elhanyagolták, hogy megfelelő orvosi ellátást kapjon. Bár nem tartozott az ügyei közé, elvitte a fiút egy ortopéd orvoshoz, és megtudta, hogy egy bonyolult műtétsorozat révén a gyermek teste újra normális állapotba hozható. Átvágta magát a bürokrácia akadályain, összegyűjtötte az anyagiakat, és elindította a gyógyítás folyamatát.

Két évvel később a fiú felkereste az irodájában. A hölgy legnagyobb megdöbbenésére mankó nélkül sétált be, és hogy megmutassa gyógyulásának teljességét, cigánykereket vetett előtte. Megölelték egymást, és amikor a fiú távozott, a hölgy arról számolt be, hogy az egész irodát meleg ragyogás járta át. Azt mondta magának: "Ha soha semmi mást nem is érek el az életemben, de legalább itt van egy fiatalember, akire rámutathatok, hogy nála valóban változást értem el!".
Ekkor megállt az előadásában, és megkérdezte: "Ez az egész már jó néhány éve történt. Mit gondolnak, hol van ma az a fiú?" A pillanat hevében többen találgattak - egy tanár, egy orvos, talán egy szociális munkás?
Hosszabb szünet következett, és a hölgy még mélyebb meghatottsággal mondta: "Nem, ő a börtönben van az egyik legszörnyűbb bűntettért, amit ember elkövethet". Aztán azt mondta: "Én segédkeztem abban, hogy újra megtanuljon járni, de nem volt senki, aki megtanította volna neki azt, hogy hol járjon". Az ember erőfeszítései kudarcot vallanak, mert...
b.)Mindazok, akiknek átalakulásra van szükségük, a Sátán birodalmában vannak.
Ez az elbeszélés feltárja, hogy kétféle ember van a Sátán birodalmában, akiknek szükségük van Krisztus átalakító erejére. Vannak azok, akik feltűnően a Sátán birodalmában vannak, mint például Légió. Ezek az emberek már a megjelenésükkel is megborzongatnak és visszahúzódnak tőlük. Gonosznak tűnnek.
De van egy másik embertípus is ebben a történetben, akik ugyanúgy a Sátán birodalmában vannak, és akiknek ugyanúgy szükségük van Krisztus átalakító erejére. De mi talán hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni őket. Ezek nem feltűnőek, hanem álcázottak. Azokra a környékbeli emberekre gondolok, akik kiözönlöttek, hogy lássák, mi történt Légióval. Kívülről nézve rendes, tiszteletreméltó polgárok voltak. Három jel utal arra, hogy ezek az emberek ugyanúgy a Sátán birodalmában voltak, mint Légió.
Először is, a démonok otthon érezték magukat a vidékükön. Nem akarták, hogy Jézus elküldje őket arról a vidékről (Márk 5:10). Másodszor, ezeket az embereket jobban érdekelte, foglalkoztatta a sertéseik elvesztése, mint ennek az embernek (vagy ennek a két embernek) a meggyógyítása. Persze, Légió kellemetlen volt számukra. Olyan erőszakos volt, hogy senki sem mehetett a közelébe, ahol volt (Mt 8:28). De ha a gyógyulása a disznóik elvesztését jelentette, felejtsék el. Harmadszor, könyörögtek Jézusnak, hogy menjen el (Lukács 8:37). Micsoda szörnyű kérés! Féltek Légiótól. De Jézustól még jobban féltek (8:37). Fenyegetve érezték magukat Jézustól, és nem akarták, hogy túl közel kerüljön hozzájuk.
Ezek az emberek olyanok, mint az az ember, akivel Harry Ironside egy este beszélt, miután prédikált. Megkérdezte a férfit, hogy üdvözült-e, és a férfi azt mondta, hogy nem, de szeretne üdvözülni. Ironside megkérdezte tőle: "Felfogtad, hogy bűnös vagy?". "Igen" - válaszolta gyorsan a férfi - "de tudja, nem vagyok az, akit rossz bűnösnek lehetne nevezni. Sőt, azt kell mondanom, hogy inkább jó bűnös vagyok."
Sok ilyen ember van, mint ez az ember. A Sátán sötétségének birodalmában vannak, de tisztességes emberek. Soha nem követtek el bűncselekményt. Szeretik a párjukat és a gyermekeiket. Talán még templomba is járnak, és hisznek Istenben. De nem akarják, hogy túl közel kerüljön hozzájuk! Ha egy prédikátor olyan bűnöket hoz fel, mint a büszkeség, kapzsiság, bujaság, irigység, faji előítélet és hasonlók, amikkel Isten a tyúkszemükre lép, akkor nagyon idegesek lesznek, és védekezni kezdenek. Ugyanúgy a Sátán birodalmában vannak, mint a feltűnő bűnösök, de külsőleg tisztességesebbnek tűnnek.
Krisztuson kívül minden ember az egyik vagy a másik kategóriába tartozik. Pál azt mondja: "Mert megszabadított minket a sötétség birodalmából, és átvitt minket az ő szeretett Fiának országába, akiben van a mi megváltásunk, a bűnök bocsánata" (Kol 1:13-14). A "minket" magában foglalta a vallásos Pált éppúgy, mint a korábban pogány pogányokat. Minden ember Krisztus nélkül a Sátán birodalmában van, és szüksége van Krisztus hatalmas erejére, hogy megszabadítsa.
c.)Egyik sem túl nehéz Krisztus számára, hogy átalakítsa, de az álcázott bűnösök gyakran nehezebb esetek, mint a feltűnő bűnösök.
Ránézünk egy ilyen történetre, és azt mondjuk: "Hűha! Ha Légiót át lehet alakítani, meg lehet változtatni, akkor bárki számára van remény!". Igen, még a tiszteletre méltó bűnösök számára is van remény! Krisztusnak ugyanaz a megmentő ereje kell ahhoz, hogy őket is átalakítsa, mint az ördöngöst. De ők gyakran a nehezebb esetek, mert nem látják a nagy szükségüket. A keresztyénség azonban nem arról szól, hogy egy disznó a jó cselekedetek szmokingjába van öltöztetve. Hanem arról szól, hogy Isten megváltoztatja a disznó természetét! De Krisztus megváltó ereje mellett az átalakuláshoz az Ő tanítására is szükség van.
B.KRISZTUS TANÍTÁSA SZÜKSÉGES AZ ÁTALAKULÁSHOZ.
Ez egy következtetés részemről. A szöveg nem mondja ki közvetlenül, hogy Krisztus tanította ezt az embert. De azt gondolom, hogy így volt. A 35. vers arról számol be, hogy az ember Jézus lábainál ült, amikor a helybeliek rátaláltak (lásd 10:39). Elég sok időbe, talán egy egész napba is beletelt, amíg a pásztorok elszaladtak a környékre, és jelentették a történteket, és amíg az emberek megérkeztek a helyszínre. Azt gondolom, hogy Jézus egy gyorstalpaló tanfolyamot tartott ennek az embernek lelki dolgokról. Azt gondolom, hogy megtanította neki, hogy ki az Isten, és hogy ki volt Ő, mint Isten Messiása, és hogy mit jelent istenfélő életet élni. A lényeg az, hogy az üdvösséget egészséges tanításnak kell követnie, hogy az újonnan megtért ember az elméjének megújulása által átalakulhasson. Légió, teljesen természetesen, el akarta kísérni Jézust, vele akart maradni (8:38). Ki ne akart volna? Az élete drámai módon átalakult Jézus ereje és Jézus tanítása által. Jézus azonban nemet mondott a férfi kérésére. Ez vezet el a második fontos leckénkhez.
2.Krisztus megparancsolja azoknak, akiknek az életét átalakította, hogy hirdessék azt.
Ha megtapasztaltad az Ő átalakító erejét, akkor ki kell ezt fejezned. Ez az a pont, ahol sokan közülünk elbuknak. Hogyan közöljük a változásokat, amelyeket Krisztus hozott (és hoz) az életünkben? Az nyilvánvaló, hogy az Úr mindnyájunkat arra hívott el, hogy az Ő tanúi legyünk. Hogyan tehetjük ezt meg? Az üzenet hirdetésének két nagyon normális része van, amit mindnyájan megtehetünk:
A.MUTASSUNK BE EGY ÁTALAKULT ÉLETET.
Az emberek úgy ismerték azt a férfit, mint egy mezítelen, vad, erőszakos őrültet. De amikor kimentek hozzá, hogy megnézzék, le volt ülve, fel volt öltözve, és épelméjű volt (8:35). Nyilvánvaló volt a változás.

Talán azt gondolod: "De én nem voltam mezítelen, vad, erőszakos őrült, mielőtt Krisztushoz jöttem. A gyülekezetben nevelkedtem. Gyermekként bíztam benne. Hogyan mutathatnám meg az embereknek, hogy Krisztus változást hozott az életemben?"
Sokféleképpen lehet. A viselkedésünknek meg kell mutatnia az embereknek, hogy keresztények vagyunk. Van-e vidám, hálás szíved, még a nehéz időkben is? Vagy zsörtölődsz és panaszkodsz? Pál azt mondja, hogy ha mindent zúgolódás és vitatkozás nélkül teszünk, akkor világosságnak mutatjuk magunkat ebben a torz és romlott világban (Fil 2:15). Mi a helyzet a szavaiddal? Bátorítasz és építesz másokat, vagy pedig lerombolod őket? Használsz csúnya szavakat, vagy tiszta a beszéded? És mi a helyzet a viselkedéseddel? Önző vagy, vagy mindig másokra gondolsz, és arra, hogyan szolgálhatod őket? Ugyanazokért az értékekért és célokért élsz, amelyekért a világ él? Elvegyülsz a világgal, vagy megkülönböztethető vagy? Ha minden nap valóban Jézussal jársz, mint Uraddal, akkor az életed tanúságtétel lesz.
B.TÉRJ HAZA, ÉS MONDD EL, MILYEN NAGYSZERŰ DOLGOKAT TETT ÉRTED ÉS VELED ISTEN.
Három dolgot kell itt megjegyezni:
a.)Hogyan mész? Engedelmességgel és buzgósággal mész.
Ehhez engedelmesség kell. Ez az ember nem akart hazamenni. Jézussal akart menni. Talán először egy kicsit csalódott volt. De engedelmeskedett. Urat cserélt. Azelőtt egy pusztító zsarnokot szolgált. Most egy szerető Urat szolgált. De néha az új Mesterünk olyan dolgokat kér tőlünk, amihez talán nincs kedvünk. Engedelmeskednünk kell, ha az Ő tanítványai akarunk lenni.
Ehhez buzgalomra van szükség. Jézus azt mondta, térj haza, és Légió végigjárta az egész várost! Márk azt mondja, hogy elment a Dekapoliszba, ami egy 10 városból álló régió volt! Buzgón igyekezett elmondani másoknak, hogy mit tett vele Jézus! Néha nekünk, akik már régóta keresztények vagyunk, meg kell állnunk, és el kell gondolkodnunk azon, hogy az Úr milyen sokat tett a megváltásunkért, és emlékeznünk kell arra, hogy azoknak, akik Krisztus nélkül vannak, milyen nagy szükségük van rá. Légió normális emberek előtt tett tanúságot. Soha nem éltek meztelenül a sírok között. De ugyanúgy elidegenedtek Istentől, mint ő maga. Ezért buzgón beszélt nekik arról, hogy szükségük van a Megváltóra. Nekünk is ugyanarra az engedelmes buzgóságra van szükségünk, mint ami Légiót jellemezte.
b.)Kihez mész? Menj a házadhoz.
Más szóval, menj vissza azokhoz az emberekhez, akik korábban ismertek, a családodhoz és a barátaidhoz, a már meglévő kapcsolataidhoz. Az evangelizáció újszövetségi mintája az, hogy visszamész a saját befolyásod körébe - család, barátok, szomszédok, munkahely, iskola, közös érdekcsoportok, közösségi kapcsolatok -, és elmondod nekik, milyen nagyszerű dolgokat tett veled Isten.

"Igen, de ők mind ismernek engem!" Ez a lényeg! Ezért kell látniuk az átalakult életedet. Menj vissza "felöltözve és ép elmével"! Éld meg előttük Krisztust, és amikor megkérdezik, miért vagy olyan más, mondd el nekik!
c.)Mit mondasz? Mondd el nekik a történetedet és Isten kegyelmének evangéliumát.
Mondd el a személyes bizonyságtételedet: "Milyen nagy dolgokat tett veled Isten" (8:39). Mondd el, hogyan találkoztál Krisztussal, és mit tett az életedben. Minden bizonyságtételnek tartalmaznia kell ezt a személyes elemet.
Magyarázd el az evangéliumot: Ki az Isten, ki Jézus, hogyan vétkeztünk Isten ellen, mit jött Jézus megtenni bűnhordozóként. Az embernek ismernie kell az evangélium alapvető tényeit, mielőtt értelmesen tudna válaszolni. Az evangélium része az is, hogy elmondjuk nekik, kicsoda Jézus. Nem tudom, hogy Légió teljesen megértette-e Jézus istenségét, de Lukács azt akarja, hogy az olvasói felismerjék az összefüggést, hogz megértsék a kapcsolatot. A 39. versben Lukács az Isten és Jézus szavakat hangsúlyosan a mondat végére helyezi, hogy összekapcsolja őket. Azok a nagyszerű dolgok, amelyeket Isten tett, egy és ugyanazok voltak azokkal a nagyszerű dolgokkal, amelyeket Jézus tett!
Hangsúlyozd ki a kegyelmet: A világ minden hamis vallása és minden elesett bűnös ösztönösen jó cselekedeteken keresztül próbálja megközelíteni Istent. Ha eléggé igyekszel és eleget teszel, talán Isten elfogad téged. De a kereszténység nem a cselekedetek vallása, hanem a kegyelemből való kapcsolat. A kegyelem azt jelenti, hogy Isten minden emberi érdemtől függetlenül, ingyen adja az Ő üdvösségét azoknak, akik megérdemlik az Ő ítéletét.
"De, Légió, nem vettél fel ruhát, mielőtt Jézushoz mentél?" "Nem! Úgy futottam hozzá, ahogy voltam, teljesen meztelenül."
"De Légió, nem tisztálkodtál meg és nem rejtetted el véres sebeidet, mielőtt Jézushoz mentél?" "Nem! Rémesen néztem ki."
"De Légió, nem próbáltál megszabadulni a démonaidtól, mielőtt Jézushoz mentél?" "Nem! A démonok a hangomon keresztül üvöltöttek, amikor odafutottam hozzá. Ő úgy mentett meg, ahogy voltam, teljesen az Ő kegyelméből, egyáltalán nem az én cselekedeteim által." Ez a kegyelem!
Következtetés
John Wesley egyszer épp lovagolt, és egy kedvenc himnuszát énekelte, amikor egy rabló megszólította őt a következő szavakkal: "A pénzed vagy az életed". Wesley engedelmesen kiürítette zsebeit a nála lévő kevés pénzérmétől, majd meghívta a rablót, hogy kutakodjon a nyeregtáskáiban, amelyek tele voltak könyvekkel.
A csalódott rabló éppen elfordult, amikor Wesley (aki elég sok lélekjelenléttel rendelkezett) odaszólt: "Állj! Van még valamim, amit odaadhatok".
A rabló visszafordult, és Wesley így szólt: "Barátom, még megbánhatod ezt a fajta életet, amit élsz. Ha valaha is így lesz, emlékezz erre: "Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minden bűntől"." A rabló csendben elsietett, Isten embere pedig tovább lovagolt, és imádkozott, hogy az elhangzott szó rögzüljön a rabló lelkiismeretében.

Évekkel később, egy vasárnap esti istentisztelet végén egy férfi lépett előre, és kérte, hogy beszélhessen Wesley úrral. Wesley meglepődve tapasztalta, hogy ez az a férfi volt az, aki évekkel korábban kirabolta őt. Most már jómódú üzletember volt, de ami még jobb, most már Isten gyermeke volt. Isten felhasználta az azon az éjszakán elhangzott szavakat a megtérésében. Megfogta Wesley kezét, gyengéden megcsókolta, és mély meghatottsággal mondta: "Önnek, kedves uram, köszönhetek mindent". "Nem, nem, barátom" - válaszolta Wesley halkan - "nem nekem, hanem Krisztus drága vérének, amely megtisztít minket minden bűntől".
Hadd zárjam azzal, hogy újra felteszem a két kérdést:
Milyen mértékben tapasztalod Krisztus átformáló erejét? Megváltoztatta-e Krisztus az életedet az Ő kegyelmi ajándéka, a megváltás által? Továbbra is megváltoztatja azt, miközben Vele jársz?
Milyen mértékben hirdeted Krisztus átalakító erejét? Keresed-e az alkalmat az ismerőseiddel, hogy elmondd nekik, milyen nagyszerű dolgokat tett Isten veled és érted, és milyen nagyszerű dolgokat fog tenni velük, ha úgy jönnek Jézushoz, ahogy vannak? Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Hogyan munkálkodik a Szentlélek?
  2024-06-03 23:28:27, hétfő
 
  Hogyan munkálkodik a Szentlélek?

Textus: Jn 16:12-15

A pünkösdi mozgalom valamivel több mint 100 évvel ezelőtti kezdete óta az evangéliumi körökben nagy hangsúlyt fektetnek a Szentlélek szolgálatára. De sok zűrzavar és tévedés is van e téren. John MacArthur lelkipásztor írta (Strange Fire [Thomas Nelson], xiii. o.): ,,Szomorú irónia, hogy azok, akik azt állítják, hogy leginkább a Szentlélekre összpontosítanak, valójában azok, akik a legtöbbet tesznek azért, hogy visszaéljenek Vele, hogy megszomorítsák, sértegessék, félremagyarázzák, elnyomják és meggyalázzák Őt. Hogyan teszik ezt? Úgy, hogy olyan szavakat tulajdonítanak neki, amelyeket Ő nem mondott, olyan tetteket, amelyeket nem tett, olyan jelenségeket, amelyeket Ő nem hozott létre, és olyan tapasztalatokat, amelyeknek semmi közük Hozzá. Bátran rátapasztják a nevét arra, ami nem az Ő műve."
A Szentlélek szolgálatával kapcsolatban elterjedt zűrzavar miatt alapvető fontosságú, hogy Urunktól tanuljuk meg, ahogyan Ő tanítja, hogy hogyan fog a Szentlélek munkálkodni a tanítványokban, és ezáltal az egyházban Krisztus mennybemenetele után. Fontos megjegyezni, hogy Jézus szavai itt először az apostolokra vonatkoznak. Ők azok, akiket a Lélek vezetni fog minden igazságban, és eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott (János 14:26). Az Újszövetségben a Lélek ihletett tanítását az apostolokon keresztül kapjuk. Másodlagos értelemben azonban Urunk szavai itt ránk is vonatkoznak, abban az értelemben, hogy a Szentlélek nyitja meg előttünk a Biblia igazságait, amikor szorgalmasan tanulmányozzuk azokat a tőle való függésben (1Kor 2:9- 13). Az igeszakaszunkból azt tanuljuk, hogy ...
A Szentlélek szolgálata fokozatos, személyes, igazságközpontú, Krisztus-központú és Krisztust dicsőítő.
Mielőtt megvizsgálnánk Krisztus tanítását, tisztáznom kell egy másik tévedést, amelyet a pünkösdi mozgalom terjeszt, nevezetesen, hogy a hívőknek szükségük van arra, hogy vegyék, kapják a Szentlelket. Ezt Pál apostol Keresztelő János néhány követőjéhez Efézusban intézett kérdésének a téves értelmezésére alapozzák (ApCsel 19:2): "Kaptatok-e Szentlelket, amikor hívők-é lettetek?". Amikor azt válaszolták, hogy nem is tudják, hogy létezik Szentlélek, Pál további útmutatást adott nekik, és rájuk tette a kezét. A Szentlélek eljött rájuk, és elkezdtek nyelveken szólni és prófétálni. E minta alapján a karizmatikusok a hívőket arra buzdítják, hogy vegyék a Lelket (vagy keresztelkedjenek meg a Lélekben) és beszéljenek nyelveken. Ha nem volt ilyen élményed, akkor a lelki életed hiányos.
Ez a tanítás azonban nem ismeri fel, hogy az Apostolok Cselekedetei könyve egy átmeneti könyv az ószövetségi korszakból a Szentlélek korszakába. Az Apostolok Cselekedeteiben a Lélek szolgálata az Apostolok Cselekedetei 1:8 mintája szerint terjed Jeruzsálemből (Apostolok Cselekedetei 2), Júdeába és Samáriába (Apostolok Cselekedetei 8), a pogányokhoz (Apostolok Cselekedetei 10) és a föld végső határáig (Apostolok Cselekedetei 19).
Ebben az egyházi korban azonban Pál nyomatékosan kijelenti (Róm 8:9): "Ha pedig valakiben nincs meg a Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá". A testi korintusiaknak pedig ezt írja (1Kor 6,19): "Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és nem vagytok a magatokéi?". Nem azt mondta nekik, hogy a Lélek vételére vagy a Lélekben való megkeresztelkedésre van szükségük, hanem azt, hogy ismerjék fel, hogy Ő lakozik mindegyikükben. Ugyanennek a gyülekezetnek mondta (1Kor 12:13): "Mert egy Lélek által mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg". Pál azt mondta a galatáknak (3:1-5), hogy a Lelket azáltal kapjuk, hogy hiszünk az evangéliumban. Az Efézus 1:13-14-ben ugyanezt mondja:
,,Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására."
Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek vétele nem egy olyan élmény, amelyet az üdvösség után kell átélni. Lehet, hogy nem is tudsz a Lélek jelenlétéről az életedben, amíg nem tanítanak róla. A Lélek vétele nem kapcsolódik a nyelveken szóláshoz. Határozottan nem a földön fetrengéssel, kutyaugatással vagy féktelen nevetéssel bizonyítható!
A Szentlélek sokkal inkább Isten ajándéka mindazoknak, akik hisznek Jézus Krisztusban. Meg kell tanulnod a Lélektől függően járni, hogy ne a test kívánságait hajtsd végre (Gal 5:16). Másképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy a Lélekkel kell beteljesedned, vagy a Léleknek kell irányítania téged (Efézus 5:18). De ha hiszel Krisztusban, akkor nem kell a Lélek vételére, a Lélekkel való megkeresztelkedésre vagy a Lélekkel való valamilyen drámai élményre törekedned.
Ezzel a bevezetővel nézzük meg Urunk fontos tanítását arról, hogyan munkálkodik a Szentlélek:
1.A Szentlélek szolgálata fokozatos.
János 16:12-13a: "Még sok mindent kell mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. De amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket minden igazságra; ...". Az Úr tudta, hogy a tanítványok ekkor még nem álltak készen arra, hogy elviseljék mindazt, amit taníthatott nekik. Ennek oka lehetett, hogy lassúságukban nem hitték el mindazt, amit a próféták mondtak, különösen a Messiás szenvedésével kapcsolatos igazságokat (Lukács 24:25-26). Jézus többször is elmondta a tanítványoknak, hogy meg fog halni és fel fog támadni, de ők ezt csak a feltámadása után értették meg (Lukács 9:22, 44-45; 24:45-46). És voltak más igazságok is, amelyeket addig nem értettek meg, amíg a Szentlélek el nem jött, hogy állandóan bennük lakozzon. Itt Jézus azt ígéri, hogy a Lélek elvezeti őket (néhány jó kéziratban azt olvassuk, hogy "a") minden igazságra.
A "minden igazság" nem azt jelenti, hogy "a tudomány, a matematika vagy a világtörténelem minden igazsága". Hanem minden olyan lelki igazságra utal, amelyre az apostoloknak és az egyháznak szüksége van az istenfélelemben való növekedéshez. Ahogy Pál írja azokról a dicsőséges dolgokról, amelyeket Isten azoknak készített, akik szeretik őt (1Kor 2:10-12):
,,Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk."
Az igeszakaszunk lényege, hogy az Úr nem egyszerre zúdítja ránk az egészet. Mint szerető Atya, tudja, hogy gyermekei mennyit képesek elviselni, ezért türelmesen megtanít minket arra, amire szükségünk van a növekedésnek ahhoz a szakaszához, amelyben éppen vagyunk. Egy bölcs apa nem tanít atomfizikát a hét éves gyermekének. Megtanítja neki az A-B-C-t, az egyszerű számtant, az olvasást és más alapvető igazságokat. Ahogy növekszik, egyre mélyebbre viszi. A Szentlélek ezt teszi velünk lelkileg. Egy fiatal hívőnek szüksége van az Ige tejére: hogy megértse, mit jelent az üdvösség, ki az Isten, hogyan éljen hitből, hogyan olvassa és tanulmányozza a Bibliát, hogyan imádkozzon stb. Később elkezdheti megemészteni a húst (1Kor 3:1-3; Zsid 5:11-14; 1Pét 2:2).
Az "elvezet" kifejezés arra utal, hogy ez egy folyamat, és mivel a téma "Krisztus mérhetetlen gazdagsága" (Ef 3:8), ez egy soha véget nem érő folyamat. Egy hívő ember résztvett egy kiránduláson egy híres kastélyban (Hearst-kastélyban Közép-Kaliforniában). Abban a kastélyban nem engedik, hogy egyedül bolyongj. Egy idegenvezetővel kell menned, aki szobáról szobára vezet, és feltárja előtted a kastély gazdagságát. A kiránduló csoportban volt egy nő, akinek az édesanyja egykoron a kastély tulajdonosának a személyes vendége volt a kastélyban, és az idegenvezető aki vezette a csoportot alig várta, hogy többet beszélgethessen vele, hogy olyan belső ismereteket szerezzen a hely történelméről, amelyek neki talán hiányoztak.
A hívő ember megemlíti, hogy annyi látnivaló van, hogy a kastélyban nem csak egy túra van, hanem három külön túra. Így ha egyszer végigmész, nem mondhatod joggal, hogy "mindent láttam, amit a (Hearst) kastélyban látni lehet". Még ha mindhárom túrán részt vettél is, akkor is sokszor visszamehetsz, és még mindig nem láttál mindent. Az idegenvezetőjük elmondta, hogy bár már sokszor vezette ezt a túrát, szinte minden alkalommal felfedezett valami újat, amit korábban nem vett észre.
Ilyen kell legyen az Ige tanulmányozásod. A Szentlélek az isteni vezető, aki szobáról szobára vezet, és feltárja lelked előtt Krisztus gazdagságát. Néha, amikor a huszadik utadat teszed egy könyvben, meglátsz valami olyasmit, amit még soha nem láttál, ezért megállsz, és elragadtatod magad Isten Krisztusban való dicsőségén. Máskor pedig olyan kapcsolatot találsz Isten Igéjének egy része és egy másik része között, amely újból látni engedi, hogy ez a könyv nem az emberi zsenialitás terméke, hanem az élő Isten ihletett szava. De soha nem jutsz el olyan helyre, arra a pontra ebben az életben, de még az örökkévalóságban sem (Ef 2,7), ahol azt mondhatod: "Mindent tudok, nincs több tanulnivalóm a Bibliából!". Olvasd tehát újra és újra a Bibliát, és kérd a Szentlelket, hogy még többet tárjon fel Krisztusból a lelkednek.
2. A Szentlélek szolgálata személyes.
Jézus azt mondja (János 16:13): "Amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket minden igazságra; mert nem magától fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani, és kijelenti nektek, hogy mi lesz.". Az "Ő" és a "Lélek" kombinációja szokatlan nyelvtani szerkezet a görög nyelvben, mert a "Lélek" egy semleges főnév, amelyhez normális esetben semleges névmás tartozna, de a névmás hímnemű, "Ő" (szó szerint: "az a Valaki"). A Szentlélek nem egy erő; Ő egy személy, az örök Szentháromság harmadik személye, aki minden tekintetben teljes mértékben Isten.
Ez azért fontos, mert a szekták, mint például a Jehova Tanúi, tagadják a Szentlélek személyét (mert tagadják a Szentháromságot). De amint láttuk (János 15:26), a Lélek tanúskodik Krisztusról; egy erő nem tud tanúskodni. Itt a Lélek vezeti a tanítványokat; egy erő nem adhat útmutatást. Ő beszél, Ő hall, és kinyilatkoztatja az apostoloknak, amit hallott. Ezen a szövegen túl Péter azt mondta Anániásnak, hogy hazudott a Szentléleknek, akit Péter Istennek nevez (ApCsel 5:3-4). Nem hazudhatsz egy személytelen erőnek. Pál azt parancsolja, hogy ne szomorítsuk meg a Szentlelket a bűneinkkel (Ef 4:30); csak egy személyt lehet megszomorítani, aki szeret téged. Pál a Szentlélek közösségéről beszél (2Kor 13:14); nem élvezheted a közösséget egy erővel.
A vigasztaló igazság az, hogy ha Jézus Krisztusban hiszel, akkor a Szentlélek benned lakik, és személyre szabottan rád szabja szolgálatát. Tudja, hogy mit érzel, és az Igén keresztül vagy más hívőkön keresztül, vagy néha egyedi körülményeiden keresztül szolgálja neked a vigasztalását. Ahogy Jézus itt mondja, a Lélek vezet téged az igazságban, de ezt úgy teszi, hogy az igazság Igéjét tanulmányozod. Ő tudja, hogy mit kell tudnod, és mikor kell tudnod. Az Ő célja, hogy szentté tegyen téged gondolatban, szóban és cselekedetben. Amikor nem tudod, hogyan imádkozz úgy, ahogyan kellene, a Lélek olyan módon imádkozik érted, amit nem értesz (Róma 8:26). Ezért fontos, hogy ne szomorítsuk meg vagy oltsuk ki a Lelket a bűn által, hanem életünk minden területét engedjük át a Lélek irányításának.
3.A Szentlélek szolgálata az igazságra összpontosít, igazságközpontú.
Jézus többször is úgy hivatkozik a Lélekre, mint "az igazság Lelkére" (János 14:17; 15:26). Itt pedig ezt mondja (János 16:13): "Amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem magától fog beszélni, hanem amit hall, azt fogja mondani; és kijelenti nektek, hogy mi lesz az, ami eljövendő".
Az "igazság Lelke" megnevezés természetesen arra utal, hogy létezik olyan dolog, mint a megismerhető, változatlan igazság a lelki birodalomban. Az a tény, hogy a Lélek ezt az igazságot beszéddel közli, azt mutatja, hogy az igazságot érthető szavakkal és mondatokkal fejezi ki.
Napjainkban sokan igyekeznek az igazságot hangsúlytalanná tenni amivel a tanítást hangsúlytalanná teszik. Tagadják, hogy létezik abszolút erkölcsi igazság. A gyakori refrén ez: "A szeretetünkről fogják tudni, hogy keresztények vagyunk, nem pedig a tanbeli egyetértésünkről!". Egy rövidebb változat: "A tanítás megoszt, a szeretet egyesít". Tehát arra bátorítanak minket, hogy tegyük félre azokat a területeket, ahol nem értünk egyet más keresztényekkel, és beszéljünk azokról a dolgokról, amelyek összekötnek minket. Sokan ezt még az egyedül a hit általi megigazulásra és más létfontosságú igazságokra is alkalmazzák, amelyek megosztják a római katolikusokat és a protestánsokat.
Természetesen mindig is voltak olyan makacs hívők, akik büszkék arra, hogy a tanítás minden apró pontjában igazuk van. Szidalmazzák azokat, akik nem értenek velük teljesen egyet. De az ellenség ezt a hibát arra használta fel, hogy sokan az ellentétes tévedésbe ringassák magukat, és az egység és a szeretet zászlaja alatt eltűrjék a kárhozatos tévedéseket. Pedig az Újszövetség nagy része azért íródott, hogy figyelmeztessen minket a hamis tanításokra. Pál például figyelmeztetett az antikrisztusra, aki el fog jönni (2Thessz 2:10-12) "a gonoszság minden csalárdságával azokért, akik elvesznek, mert nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözüljenek. Ezért Isten olyan megtévesztő befolyást küld rájuk, hogy elhiggyék a hamisat, hogy mindnyájan megítéltetnek, akik nem hittek az igazságnak, hanem a gonoszságban gyönyörködtek". Az evangélium igazságának el nem hivése ítéletet eredményez!
Amikor Jézus azt mondja, hogy a Lélek kinyilatkoztatja az apostoloknak, "ami eljövendő", valószínűleg a prófétai tanításra is gondolt. De ebben a szövegkörnyezetben elsősorban, ahogy D. A. Carson magyarázza (The Gospel According to John [Apollos/Eerdmans], 540. o., dőlt betűvel), "mindarra utal, ami a Jézus személyéhez, szolgálatához, halálához, feltámadásához és felmagasztalásához kötődő sarkalatos kinyilatkoztatás következtében történik". Leon Morris (The Gospel According to John [Eerdmans], 701. o.) azt mondja: "'az eljövendő dolgok' az egész keresztyén rendszerre utal, amely Jézus beszédekor még jövőbeli volt, és amelyet a tanítványoknak a Lélek, nem pedig a természetes belátás fog kinyilatkoztatni".
A Szentlélek a Szentírás kánonjának befejezése óta nem adott új, mérvadó kinyilatkoztatást. Ahogy Jézus megerősítette (János 17:17), Isten Igéje az igazság. A Zsoltárok 119:160 így fogalmaz: "A te igédnek összessége az igazság". Ez az igazság elegendő az életre és az istenfélelemre (2Pét 1:3). Kérnünk kell a Szentlelket, hogy adjon nekünk megértést és megvilágosítást, amikor a Szentírást tanulmányozzuk, de Ő nem ad olyan új kinyilatkoztatást, mint amit az apostolok és próféták kaptak, amik le vannak írva a Bibliában.
Továbbá a Lélek nem nyilatkoztat ki senkinek semmit, ami ellentétes a Szentírással. Például vannak akik azt állítják, hogy az Úr azt mondta nekik, hogy összeházasodhatnak egy hitetlennel. De ez ellentétes az Ő írott Igéjével (2Kor 6:14), tehát nem a Szentlélek volt az, aki ezt kinyilatkoztatta nekik. A Szentlélek vezet bennünket minden igazságban, ami most Isten írott Igéjében van.
A Szentlélek szolgálata tehát fokozatos, személyes és igazságközpontú. Végezetül,
4.A Szentlélek szolgálata Krisztus-központú és Krisztust dicsőítő.
János 16:14-15: "Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek." Jézus ezekben a versekben hallgatólagosan megerősíti istenségét. Egyetlen egyszerű ember és még a legnagyobb teremtett lény sem (amilyennek Jehova Tanúi tévesen Jézust tartják) mondhatja, hogy a Szentlélek dicsőíti Őt, vagy hogy minden, ami az Atyáé, az övé. De Jézus ezt mondta.
A Szentlélek feladata nem az, hogy önmagát dicsőítse, hanem hogy Krisztust dicsőítse. Nem magára hívja fel a figyelmet, hanem Krisztusra. Nem arra vezet minket, hogy a saját tapasztalatainkra, hanem hogy, Krisztusra összpontosítsunk. Amikor az emberek folyamatosan a Szentlelket és a Lélekben való állítólagos tapasztalataikat hangsúlyozzák, akkor nem a Lélekkel vannak betelve. Ugyanis a Lélek Jézus Krisztust magasztalja. Dr. Carson (The Farewell Discourse and Final Prayer of Jesus [Baker], 151. o.) kijelenti: "Semmi sem hoz nagyobb dicsőséget magasztos Urunknak, Jézusnak, mint az, hogy követői átitatódnak az Őt érintő minden igazsággal..... Jézus úgy dicsőül meg, hogy az evangélium igazságai beépülnek az emberek életébe".
Amikor Jézus azt mondja: " Mindaz, ami az Atyáé, az enyém", és hogy a Lélek veszi ezeket a dolgokat, és kinyilatkoztatja az apostoloknak, akkor az összes dicsőséges igazságra utal, ami Isten Igéjében meg van írva róla. Ahogy említettem, ez az, amit Pál "Krisztus kifürkészhetetlen, mérhetetlen gazdagságának" nevezett (Ef 3:8). Ha a Szentlélek munkálkodik az életedben, akkor Krisztusban fogsz gyönyörködni, Krisztust fogod magasztalni, Krisztust fogod szeretni, és másoknak az Ő dicsőségéről fogsz beszélni.
Ezeket a verseket a Szentháromság Isten természetére vonatkozó meglátásaik miatt is tanulmányozhatjuk. Három különálló isteni személy, és mégis egy Isten. Mindegyik személynek más-más szerepe vagy funkciója van. Az Atya elküldte a Fiút, a Fiú pedig a Lelket. A Lélek nem önállóan cselekszik ("saját kezdeményezésére", 13. v.), hanem az Atyának és a Fiúnak alárendelve. Ahogy a Fiú is csak azt mondja, amit az Atyától hall (János 3:34; 5:19, 20; 7:16-18; 8:26-29, 42-43; 12:47-50; 14:10), úgy a Lélek is csak azt mondja, amit hall. Ő teszi teljessé Isten kinyilatkoztatását a Fiáról számunkra. A Szentháromság három tagja Istenként egyenrangú, funkcióikban különböző, mégis egy Isten.
Következtetés
Az Úr azt akarja, hogy alkalmazzuk az itt leírt tanítását az Istennel való járásunkra: A Szentlélek fokozatosan vezet-e téged minden igazságban, különösen a Krisztusról szóló igazságban, miközben az Ő Igéjét tanulmányozod? Látod-e az Ő személyes szolgálatát az életedben, amint azon munkálkodik, hogy Krisztushoz hasonlóvá formáljon téged? Növekedsz-e abban, hogy egyre mélyebben megértsd a Szentírás nagy igazságait, amelyek középpontjában Krisztus és az evangélium áll? És egyre inkább Krisztusközpontú és Krisztust dicsőítő az életed?
Ha nem tudsz őszintén igennel válaszolni, annak két oka lehet: Először is, lehet, hogy nem a Lélekben jársz, vagy nem vagy betelve a Lélekkel. A Lélekben járni azt jelenti, hogy Tőle függsz, nem pedig magadtól. A Lélekkel való beteljesedés azt jelenti, hogy teljesen átadod magad Neki, hogy Ő irányítsa az életedet. Ez egy egész életen át tartó folyamat, de minden nap gyakorolnod kell.
Másodszor, lehetséges, hogy azért nincs meg benned a Szentlélek, mert soha nem bíztál Krisztusban. A Lélek azoknak adatik, akik az Úr Jézus Krisztusban bíznak, hogy megmentse őket Isten igazságos ítéletétől. Itt van a Lélek hívása hozzád (Jel 22:17): "A Lélek és a menyasszony így szól: 'Jöjj!'. Aki csak hallja, az is mondja: 'Jöjj'. Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Aggodalom
  2024-06-03 22:59:44, hétfő
 
  Aggodalom

A feleségem, Katrina, ritkán aggódik. Az alatt az idő alatt, amíg a lányunk távol volt Istentől, időnként dühös lett a körülményeink miatt, és néha úgy tűnt, hogy értetlenül áll a kétségbeesésem előtt. Azonban nem gyötörte aggodalom a tékozló gyermekünk miatt. Ez rendben is volt; nekem volt elég szorongásom mind a kettőnk helyett. Emiatt elkezdtem meglátásokat gyűjteni az aggodalomról:

Az aggodalom a félelem egy kis cseppje, amely addig kanyarog az elmében, amíg olyan csatornát vág, amelyben minden más gondolat elfolyik. (Ismeretlen)

Az aggódás olyan romboló folyamat, amely az elmét Isten szeretetével és gondoskodásával ellentétes gondolatokkal foglalja le. (Norman Vincent Peale)

Az aggodalom kérdőjeleket tesz oda, ahová Isten pontokat tett. (John Rice)

Az aggodalom az a kamat, amit a holnapi gondokért fizetünk. (E. Stanley Jones)

Az aggodalom gyakran egy kis dolognak nagy árnyékot ad. (Ismeretlen)

Az aggódás az ateizmus egy formája, mert az Istenbe vetett hit és bizalom hiányáról árulkodik. (Fulton J. Sheen püspök)

Nem aggódom többet, mint amennyit káromkodom vagy szitkozódom. (John Wesley)

Az igazi türelem az aggódás nélküli várakozás. (Ismeretlen)

Mit féltek, ti kicsinyhitűek? (Máté 8:26)

Ne aggódjatok életetekért... Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok...? Ne aggódjatok tehát... Ne aggódjatok tehát a holnapért. (Máté 6:25, 27-28, 31,34)

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. (Fil 4:6)

Ezért Gedeon oltárt épített ott az ÚRnak, és így nevezte el: Az ÚR a békesség. (Bír 6:24)

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. (1Péter 5:7)

Robert J. Morgan

 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Isten önellátó volta
  2024-06-03 22:25:40, hétfő
 
  Június 4

Isten önellátó volta

,,Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." (Máté 3:17)

Ha te lennél Isten, hova mennél, hogy lenyűgözzenek? A beszélgetés bármely teremtményeddel, még a legnagyszerűbbel is, önmagad végtelen lealacsonyításába kerül. Mi tudná szórakoztatni határtalan elmédet? Kinek a jelleme és teljesítménye tudna téged meghökkenteni? Hol találhatnál olyan szépséget és kegyelmet, amely elragadna téged?
Semmi sem elégítheti ki Istent, csak egy másik végtelen, örökkévaló lény. Isten számára az igazi mámor akkor jön el, amikor a tükörbe néz - ami a Szentháromság. A Három-az-egyben, az életet és az élvezetet senkitől sem meríti, csak önmagából. Fenntartja saját létezését és szítja saját érzelmi életének lángját. Ő a saját legjobb barátja.
A Lélek a csendes. Egyenlő istenségben és státuszban osztozik a többiekkel, mégis az Atyából és a Fiúból ered. De a Fiú az, aki a középpontban parancsol. A Lélek mutat rá, és az Atya szüntelenül dicsekszik vele: ,,Íme az én... választottam, akiben gyönyörködöm" (Ézs 42:1). Miért becsüli őt annyira az Atya? Mert önmagát látja a Fiában. Az ő saját tökéletességei hibátlanul tükröződik benne. A Fiú Isten a tükörben álló Isten.

Mit jelent számunkra Isten önellátó volta? Isten öröm, szeretet, megelégedettség és bőség, amely túlcsordul. Ebből fakad az ő kegyelme. Ezért van az, hogy Isten több mint képes adni és folyamatosan adni. A szeretet teli tartálya, amelyet élvez, szétfröccsen a mennyei falakon, és arra készteti, hogy megossza velünk örömét. Hogy miért? Egyszerűen azért, ahogyan a János 15:11-ben fogalmaz: ,,hogy az én örömöm legyen bennetek". (Estes)

Dicsőítelek, Uram, hogy mindenre elégséges vagy önmagadban. Neked semmire sincs szükséged, és ez jó hír mindannyiunk számára. Hálás vagyok, hogy örömöd és békességed olyan gazdag, irgalmasságod olyan bőséges, hogy fel tudom fogni a túláradást. Köszönöm neked ezt.

Joni Eareckson Tada
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Paul David Tripp Június 4
  2024-06-03 21:57:53, hétfő
 
  Június 4

Csak Isten Igéjének tükrében láthatod magad pontosan, és csak az Ő kegyelmében találsz segítséget ahhoz, amit látsz.

Ezt újra és újra láttam a tanácsadásban. Lehetett az egy férj és feleség, egy dühös tinédzser, egy egyedülálló, aki eltévedt, vagy egy lelkész, aki bajba került. A helyzetek és küzdelmek hatalmas különbségei ellenére volt bennük egy közös téma. Ezek az emberek mind azt hitték, hogy ismerik önmagukat, de nem így volt. Mindannyian azt hitték, hogy pontosan látják magukat, de nem így volt. Mindannyian azt akarták, hogy egyetértsek a saját magukról alkotott értékelésükkel, de én nem tudtam egyetérteni. Mindannyian ugyanabban a betegségben szenvedtek, de tagadták. Nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, hogy első kézből tapasztaltam egy olyan egyetemes emberi állapotot, amelyről a Biblia is beszél. Úgy hívják, hogy lelki vakság.
A bűn elvakít, és mivel ez így van, a bennem lévő bűn megakadályozza, hogy tisztán lássak. A bűn önfelmentő és önmagát dicsőítő. A bűn önelégült és másokat vádoló. A bűn önengesztelő; könnyen ésszerűsíti a hibáimat. A bűn lehetővé teszi számomra, hogy jól érezzem magam azzal kapcsolatban, ami Isten szerint nagyon rossz. A személyes látórendszert, amelyet Isten minden emberbe beépített, a bűn borzalmasan tönkretette. Egyszerűen nem ismerjük jól magunkat, és nem látjuk magunkat olyan tisztán, ami ahhoz szükséges, hogy felmérjük, kik vagyunk és mennyire vagyunk jól. Mindannyian szenvedünk a lelki vakságtól. De ez még nem minden. Mindannyian szenvedünk attól is, hogy az idő nagy részében vakon élünk vakságunkkal szemben. Nem látjuk magunkat tisztán, de azt hisszük, hogy látjuk, és nem ismerjük magunkat pontosan, de meg vagyunk győződve róla, hogy ismerjük. Ezért hajlamosak vagyunk mindannyian megsértődni, ha valaki rámutat egy bűnünkre, gyengeségünkre vagy kudarcunkra. Abban a pillanatban, amikor meghallunk egy ilyen értékelést, megküzdünk azzal a ténnyel, hogy amit az a személy mondott rólunk, az alapvetően különbözik attól a nézettől, amit eddig magunkról hordoztunk.
Tehát mindnyájunknak szükségünk van segítségre. Ez a segítség Isten Igéjének ajándékában érkezik hozzánk. A Szentlélek meggyőző szolgálatával megerősítve, ez a világegyetem legpontosabb tükre. Állj elé, és olyannak fogod látni magad, amilyen valójában vagy. A Biblia diagnosztikai pontossága tökéletes. És mivel a diagnózisa a valódi állapotodról, a valódi szükségleteidről mindig pontos, Isten Igéje képes az egyetlen megbízható gyógymódot kínálni az állapotodra. A hatékony gyógymód mindig pontos diagnózishoz kapcsolódik. És itt a jó hír. Nem kell félned mindazoktól a sötét dolgoktól, amelyeket nem látsz magadban, de amelyeket a Szentírás feltár rólad, mert mindezeket a sötét dolgokat befedte és legyőzte az a hatalmas kegyelem, amely Jézus életében, halálában és feltámadásában a tiéd.

További tanulmányozásra és bátorításra: Zsidók 4:12-13

Paul David Tripp
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Halál
  2024-06-03 07:11:46, hétfő
 
  Nehéz azoknak meghalni, akiknek nincsen Megváltójuk.

Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Halál
  2024-06-03 07:11:03, hétfő
 
  Tudjátok-e, hogy mi a sír? Egy kád, amelybe a keresztyén testének foltos köntösét rakja, hogy megtisztuljon.

Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Halál
  2024-06-03 07:09:50, hétfő
 
  A halál nem vihar, hanem a háborgó elemek megnyugvása.

Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Halál
  2024-06-03 07:09:04, hétfő
 
  A halálos ágy az a hely, ahol a hívő be tudja bizonyítani fölényét.

Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
2024.05 2024. Június 2024.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 250 db bejegyzés
e év: 866 db bejegyzés
Összes: 36431 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 789
  • e Hét: 5894
  • e Hónap: 63762
  • e Év: 384972
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.