Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Megváltó született! Istené a dicsőség, miénk a békesség
  2018-12-29 14:54:55, szombat
 
   
  Megváltó született! Istené a dicsőség, miénk a békesség


Az alábbi mondatok a karácsony legismertebb és legboldogabb mondatai közé tartoznak:

,,Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lukács 2,11-14)

Ujjongjunk együtt a szövegben rejlő csodákat olvasva! Csodáknak lehetünk tanúi a 14. versben említett dicsőség és békesség felé vezető utunkon. ,,...született ma nektek..." Ez egy bizonyos napon történt. A történelem egyik napján. Nem egy mitológiai, képzeletbeli történet egyik napján, hanem egy napon, abban az időben, amikor Augusztusz volt a római birodalom császára és Kviriniusz Szíria helytartója (2. vers).
Ezt a napot az örökkévalóságban, még a világ teremtése előtt eltervezték. Valóban, az egész világegyetem - kimondhatatlan fényévnyi térrel és galaxisok billióival - ezért a napért és ennek a napnak az emberiség történelmében betöltött jelentőségéért teremtetett és lett dicsőséges.

,,Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett." (Kol 1,16)

Reá nézve! (Neki - az angol fordítás szerint). Megjelenésének erre a napjára. ,,De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve..." (Gal 4,4) Ez egy bizonyos napon történt. Egy tökéletes napon. Az idők teljességében. Isten tökéletes idejében, amit a világ megalapozása előtt kijelölt. ,,...született ma nektek..."
,,...a Dávid városában." Egy városban történt. Nem Narniában. Nem a Közel-Keleten. Nem messze-messze, egy távoli galaxisban. Egy Minneapolistól 7000 mérföldnyire található városban történt. Ez a város még ma is létezik. Édesanyám ennek a városnak a szélén halt meg egy buszbalesetben. A város létezik.
A város neve Betlehem (Lukács 2,4: ,,Felment József is ... Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek"). Betlehem Jeruzsálemtől hat mérföldnyire van. Itt lakott Jessze, Dávidnak, Izráel hatalmas királyának az apja. Betlehem, amelyről Mikeás is prófétált:

,,Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba." (Mik 5,1)

Egy városban történt. Egy valódi városban, amilyenben mi is lakunk.

Megváltó, Messiás, Úr

,,...Megváltó..." ,,Üdvözítő született ma nektek ... a Dávid városában." A Megváltó. Ha valaha vétkeztünk Isten ellen, Megváltóra van szükségünk. Ezt mondta az angyal Józsefnek: ,,...te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből." (Mt 1,21) Az Isten ellen elkövetett bűnöket csak Isten tudja megbocsátani. Isten ezért küldte az Ő örökkévaló Fiát a világba, mert Ő Isten. Ezért mondta Jézus: ,,az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani". A következmény: Megváltó született.
,,...aki az Úr Krisztus..." ,,Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." Krisztus a magyar megfelelője a Christosnak, ami azt jelenti ,,felkent", és ez a jelentése a ,,Messiás" szónak is (Jn 1,41; 4,25). Akit régóta bejelentettek, régóta várnak, akit kiválasztottak, hogy felkenjenek (Zsolt 45,8). Az örökös felkent király. Az örökös felkent próféta. Az örökös felkent pap. Isten ígéretei benne igenné válnak! (2Kor 1,20). Ő lesz az, aki valóra váltja az istenfélő Izráel minden reménységét és álmát. De Jézus ennél mérhetetlenül többet is tesz. Mert Ő:
,,...az Úr." ,,Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." A vezető, az uralkodó, a hatalmas Isten, az örökkévaló Atya. A világegyetem Ura.

,,Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége..." (Ézs 9,5-6)

A karácsony summája

Az örökkévaló, egyetemes, szuverén kormányzás Ura. Uraknak Ura.

Egy napon - valós történelmi napon.
Egy városban - egy valódi világban.
Az Üdvözítő - hogy elvegye a bűneinket.
A Krisztus - hogy valóra váltsa reményeinket.
Az Úr - hogy legyőzze minden ellenségünket, biztonságot és megelégedést adjon mindörökre.

Együtt ujjongok veletek ezen a karácsonyon, hogy nagyszerű Megváltónk van: az Úr Jézus Krisztus, aki egy napon megszületett egy városban, hogy megszabadítson a bűneinktől - temérdek bűneinktől.

A nagyszerű hír két nagyszerű célja

Amikor az angyal hírül adta Jézus születését a pásztoroknak (Lk 2,11), és eligazította őket, hogy hol keressék a kisdedet, hirtelen angyalsereg tűnt fel az égen. Nyilvánvaló módon a híradáshoz elég volt egy angyal is, de ahhoz már nem volt elég, hogy reagáljon a hírre. A hír jelentését, a hír végső következményét egy angyalsereg közvetítette:

,,És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: ,,Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakarat embereinek!" (Lk 2,13-14)

Az örömteli hírnek, hogy egy napon, az idők teljességében, a tökéletesen megjövendölt városban Üdvözítő született, aki az Úr Krisztus - ennek a hírnek két nagyszerű következménye van. Két nagyszerű célja: ,,Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!"

Isten dicsősége és a mi békességünk

A gyermek eljövetele Isten dicsőségének legnagyobb kinyilatkoztatása lesz még a magasságos mennyekben is, és a gyermek békességet hoz Isten népének - amely egy napon igazságosságot és békét teremt az egész világon. ,,Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége..." (Ézs 9,6)
Mindenekelőtt Istené a dicsőség, hogy ez a gyermek megszületett. Másodszor, békesség árad szét bárhol, ahol ezt a gyermeket befogadják. Jézus eljövetelének ez a két nagyszerű célja: az embertől dicsőség száll fel Istenhez, Istentől békesség árad lefelé az emberhez. Isten nevéért az emberek Isten dicsőségét éneklik. Isten nevéért Isten békessége az emberek közé jön.
Az Ő dicsősége, a mi békességünk - alig találunk ennél jobb összegzést arra, hogy mi volt az Isten célja, amikor megteremtette a világot, vagy amikor Jézus Krisztusban visszakövetelte a világot a maga számára. A teremtés és a megváltás lényege az, hogy Isten dicsőséges, és arra vágyik, hogy a békében élő emberiség ismerje Őt, áldja Őt dicsőségéért.

Az Ő békességének megtapasztalása

,,Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!" Az angol King James bibliafordítás úgy adja vissza az igevers második részét, ahogyan egyébként a magyar protestáns bibliafordítások is: ,,a földön békesség, és az emberekhez jóakarat". Gyakorlatilag minden modern bibliafordítás egyetért abban, hogy ez a fordítás pontatlan." Az NIV szerint: ,,...a földön békesség mindazoknak, akik az Ő támogatását élvezik", az NASB szerint: ,,...a földön békesség azoknak, akiket Ő kedvel", az ESV szinte szóról szóra megegyezik az NASB-vel.
A lényeg az, hogy bár Isten mindenki számára kiterjeszti békeajánlatát, a békességet, amit Ő hoz, csak azok fogják megtapasztalni, akik befogadják Krisztust, és bíznak benne, mint Üdvőzítőben, Messiásban, Úrban.
Ennek jelentését a Lukács 10,5-6-ból érthetjük meg jobban, ahol Jézus azt mondja a tanítványoknak: ,,Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak! [ez a mindenkinek szóló békeajánlat] Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha pedig nem, rátok száll vissza."
Isten a Krisztusban való békességet az egész világnak felajánlotta. De csak a ,,békesség fiai" fogadják be. Honnan tudhatjuk, hogy mi a ,,békesség fiai" vagyunk? Honnan tudhatjuk, hogy ránk is vonatkozik az angyalok ígérete: ,,...békesség a földön a jóakarat embereinek!" A válasz: befogadjuk a Békességkészítőt; befogadjuk Jézust.

A békesség fő értelme

Istennek az a célja, hogy úgy adjon békességet, hogy közben Ő a legdicsőségesebb személy az életünkben. Az Újszövetségben öt alkalommal ,,a békesség Istene" nevet viseli (Róm 15,33; 16,20; Fil 4,9; 1Thessz 5,23; Zsid 13,20). Ezt mondja Jézus: ,,Az én békességemet adom nektek" (Jn 14,27), Pál pedig: ,,[Jézus] a mi békességünk." (Ef 2,14).
Ez azt jelenti, hogy a békesség Istene vagy Krisztus békessége soha nem választható el Istentől vagy Krisztustól. Ha arra vágyunk, hogy békesség uralkodjon az életünkben, Isten uralmára van szükségünk. Krisztusnak kell uralkodnia az életünkben. Isten nem akar önmagától függetlenül békességgel megajándékozni. Neki az a célja, hogy úgy adjon békességet, hogy közben Ő a legdicsőségesebb személy az életünkben.
A békesség kulcsa tehát az, hogy ami az angyalok számára egységet képez - az Istent megillető dicsőség és emberek közötti békesség -, az számunkra is egységes maradjon. Az Isten dicsőségét kereső szív meg fogja tapasztalni az Isten békességét.
A kettő egységét - Isten dicsőségét és az emberek békességét - a Jézusban beteljesülő isteni ígéretekbe vetett hit vagy bizalom adja. A Róma 15,13 az egyik olyan alapvető igeszakasz, amely rámutat a hit kulcsfontosságú szerepére: ,,A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel..." Hitben. Más szóval, Isten ígéretei ,,hitben" válnak valóságossá számunkra és adnak nekünk békességet. Amikor hiszünk bennük. Ez érvényes az Istennel való békességünkre, önmagunkkal való békességünkre, és az egymással való békességünkre is.

Három békességkapcsolat

Ezen a karácsonyon a legfőbb vágyam, hogy mindannyian örülni tudjunk ennek a békességnek. Tudjuk, hogy a békességnek vannak a jövőben bekövetkező, globális vetületei, amikor ,,a föld tele lesz az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja" (Hab 2,14), amikor, ahogy Ézsaiás mondja: ,,Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége" (9,7).
De Jézus eljött, hogy Isten népe körében bevezesse ezt a békességet. Van három olyan kapcsolat, amelyben Ő szeretné, ha keresnénk és élveznénk ezt a békességet. Békességben Istennel. Békességben a saját lelkünkkel. Békességben másokkal, amennyire rajtunk múlik.
A békességen nemcsak a konfliktus és az ellenségeskedés hiányát értem, hanem az örömteli nyugalmat, valamint a tőlünk telhető leggazdagabb interperszonális kommunikációt.
Nos, vizsgáljuk meg röviden ezt a három békességkapcsolatot, és tegyünk róla, hogy éljük meg minél teljesebben. Mindháromnak a kulcsa, hogy ne válasszuk szét, amit az angyalok együtt emlegettek: Isten dicsőségét és a vágyott békességet. ,,Dicsőség a magasságban Istennek és a földön békesség."

Békességben Istennel

A legalapvetőbb szükségletünk az Istennel való békesség. Ez az alapja minden békességre igyekvésünknek. Ha nem ezzel kezdjük, minden más békességtapaszlatunk felszínes és ideiglenes lesz.
A kulcsfontosságú igeszakasz itt a Róma 5,1: ,,Mivel tehát megigazultunk hitből [itt van a hit sarkalatos tette], békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által." A megigazulás azt jelenti, hogy Isten, felruházva bennünket Jézus igazságával, igaznak nyilvánít bennünket az Ő színe előtt.
És teszi ezt kizárólag hitből: ,,Mivel tehát megigazultunk hitből" (Róm 5,1). Nem cselekedetekből. Nem hagyományból. Nem a keresztelés által. Nem a gyülekezeti tagságunknak köszönhetően. Nem kegyességből. Nem származásból. Egyedül csak hitből. Amikor elfogadjuk Jézust Megváltónak és Úrnak, életünk legfőbb kincsének, egyesülünk vele, és az Ő igazságát Isten nekünk számítja fel. Hit által megigazulunk.
Ennek az Istennel való békesség a következménye. Isten elfordítja tőlünk a bűneink miatti haragját. Legyőzetik az ellene való lázadásunk. Isten befogad az Ő családjába. Innen kezdve minden, amit velünk tesz, a javunkat szolgálja. Soha nem fog ellenünk fordulni. Ő a mi Atyánk és barátunk. Békességünk van. Nem kell többet félnünk. Ez az alapja minden más békességnek.

Békesség önmagunkkal

Mivel békességben vagyunk Istennel, mert Ő hit által megigazított, növekedhetünk az önmagunkkal való békesség megélésében - idesorolok minden bűntudatot, szorongást, amely megbénít vagy reménytelenné tesz. Itt is kulcsfontosságú, hogy higgyünk az Ő ígéreteinek, hogy dicsőíthessük Istent.
Ebben a vonatkozásban a Filippi 4,6-7 ad a legtöbb eligazítást: ,,Semmiért se aggódjatok [az aggódás ellentéte a békesség], hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt [más szóval adjuk át aggodalmainkat Istennek]; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban."
Ebből az derül ki, hogy szívünk és értelmünk ostrom alatt áll. Bűntudat, aggodalmak, fenyegetések, zűrzavarok, bizonytalanságok - mind a békességünkre törnek. Pál azt mondja, hogy Isten ,,őrizni" akarja a szívünket és a gondolatainkat. Az Ő békességével őrzi őket. Oly módon őrzi őket, ami felülmúlja az emberi képzelőerőt, ,,minden értelmet meghalad".
Ne korlátozzuk az Isten békességét az érthetőre. Ő megmagyarázhatatlan békességet ad, értelem fölötti békességet. Teszi ezt akkor, amikor imádságban elé tárjuk aggodalmainkat, és bízunk benne, hogy neki gondja lesz ránk (1Pt 5,7), és megvéd.
Amikor ezt tesszük, amikor elé járulunk - ne feledjük, mi már békességben vagyunk vele! -, és bízunk abban, hogy szerető és mindenható Atyaként segít nekünk, az Ő békessége átjár bennünket, megszilárdít, és megvéd a félelem, a szorongás és a bűntudat bénító hatásaitól. Így képesek leszünk továbblépni, és Istené lesz a dicsőség mindazért, amit teszünk, mert bíztunk benne.
Tegyük ezt ezen a karácsonyon! Vigyük hozzá a szorongásainkat! Beszéljünk neki róluk!
Kérjük a segítségét! A védelmét. Hogy állítsa vissza a békességünket. És kérjük, hogy tegyen minket a béke eszközeivé!

Békességben másokkal

A harmadik kapcsolat, amiben Isten azt szeretné, hogy békességünk legyen, a többi emberrel való kapcsolatunk. Ezek fölött van a legkevesebb hatalmunk. Éppen ezért mondjuk óvatosan, ahogy Pál tette a Róma 12,18-ban: ,,Ha lehetséges amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben!"
Sokunk számára, amikor karácsonykor összegyűl a család, szembe kell néznünk fájdalmat és kényelmetlenséget okozó kapcsolatokkal. Némely fájdalom mélyen a múltban gyökerezhet. Némelyik egészen friss. Bizonyos kapcsolatokban tudjuk, hogy mi a tennivalónk, még akkor is, ha kínos a helyzetünk. Némely kapcsolatban pedig össze vagyunk zavarodva, és fogalmunk sincs, hogy melyik a békesség felé vezető út.
Mindkét esetben fontos, hogy bízzunk az Isten ígéreteiben, és ne feledkezzünk meg arról, hogy Ő hogyan bocsátott meg nekünk Krisztusban. Számomra az Efézus 4,31-32 világítja meg legjobban ezt a problémát: ,,Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban."
Folyamatosan ápoljuk magunkban a csodálat érzését amiatt, hogy bűneink ellenére Isten megbocsátott nekünk Krisztusban. Fegyverezzen le bennünket, hogy békességben vagyunk Istennel. A csodálat, hogy én, a bűnös békességben lehetek Istennel, teszi a szívet gyengéddé, kedvessé, megbocsátóvá. Terjesszük ki ezt másokra hetvenszer hétszer!
Lehet, hogy arcul csapnak érte. Ezt tették Jézussal is a kereszten. Ez fáj, és keserűvé tehet, ha nem vagyunk óvatosak. Ne hagyjuk! Sokkal inkább a csodálat töltsön el bennünket, hogy vétkeink megbocsáttattak, mint hogy annak a hatása alá kerüljünk, hogy megbántottak. Töltsön el csodálattal, hogy békességben vagyunk Istennel! Békességben vagyunk a lelkünkkel. Bűneink eltöröltettek.
Bízzunk Istenben! Ő tudja, hogy mit tesz. Szívünk kincstárában hadd legyen az Ő dicsősége - nem a mi sikereink, vagy hatékonyságunk a békéltetésben vagy a kapcsolatainkban - legfőbb helyen.
És ekkor olyanok leszünk, mint az angyalok: a magasságos Isten dicsősége lesz az első számunkra, az emberek közötti békesség pedig a második.
,,Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." Ezért jött - egy napon, egy városban, mint Üdvözítő, Messiás és mindenható Úr. Hogy Istené legyen a dicsőség és mi megismerjük a békességet. Adjon a békesség Istene békét, és legyen Övé a dicsőség!

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: interperszonális, bibliafordítások, bizonytalanságok, békességkészítőt, legdicsőségesebb, kapcsolatainkban, örökkévalóságban, kulcsfontosságú, megbocsáttattak, gondolataitokat, cselekedetekből, szorongásainkat, megtapasztalása, visszakövetelte, ellenségeskedés, megajándékozni, kiválasztottak, megjelenésének, kimondhatatlan, aggodalmainkat, minneapolistól, megszabadítani, következményét, igazságosságot, gondolatainkat, buszbalesetben, hatékonyságunk, megszabadítson, bibliafordítás, fejedelemségek, tanítványoknak, kapcsolatokkal, újszövetségben, jelentőségéért, megtapasztalni, kapcsolatokban, alábbi mondatok, karácsony legismertebb, magasságban Istennek, földön békesség, emberekhez jóakarat, szövegben rejlő, bizonyos napon, történelem egyik, római birodalom, világ teremtése, egész világegyetem, emberiség történelmében, angol fordítás, törvénynek alávetve, tökéletes napon, idők teljességében, Kviriniusz Szíria, Felment József, Betlehem Jeruzsálemtől, Mert, Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme, Uraknak Ura, Jézus Krisztus, Mindenekelőtt Istené, Jézus Krisztusban, King James, Békességben Istennel, Urunk Jézus Krisztus, Jézust Megváltónak, Krisztus Jézusban, Bízzunk Istenben, Hogy Istené, John Piper,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kvarc és rutil  Gyönyörű csend  Png nő  Lustaság......  Az álom magában véve gyógyít. ...  A nap világosítson a szívedben  Facebookon kaptam  Rutil kristály  Facebookon kaptam  A divat változik  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Ady Endre : Sorsunk  Facebookon kaptam  Png csokor  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az élet: - " mindig megy tová...  A sárgarigó fészke  Rodokrozin és kálcit  Védőoltást igazoló mobilalkalm...  Bartimeushoz  Szentlélek  Facebookon kaptam  Védőoltást igazoló mobilalkalm...  Facebookon kaptam  Papp Ádám: ...a lelkem Valakin...  Facebookon kaptam  Kellemes hétvégét !.........  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Utas panasz  Esti kép  Kvarc és rutil  Malahit és kvarc  Szép estét kívánok !  A zene nemesíti a kedélyt  Facebookon kaptam Krisztinától  Rodokrozit pirittel  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kellemes vasárnapot  Gyógyszer.......  Szép mai napot !........  Rodokrozit és kálcit  Selejtezés folytatás  Harmónia......  Hogyan munkálkodik a Szentléle...  Kellemes vasárnapot  Kellemes napot kívánok  Mindenki életében eljön a pill...  Az ember maga alkotja meg az ú...  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Csodaszép napot !.......  Facebookon kaptam  Fűtünk  Facebookon kaptam  Tanzanit  Ha Nővé akarsz válni, felejts ...  Pünkösdi kilenced  Rózsaszín kálcit  Az új szilárdan áll a régin  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Pablo Neruda : Asszonyi test  Kellemes vasárnapot  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Vágyakozás  Cékla : véráramlást fokozó, vé...  Védőoltást igazoló mobilalkalm...  Létezik másfajta szeretet is  Esti kép  Kobalt és kalcit  További szép napot mindenkinek  Png kislány  Nem hiába kiáltasz  Facebookon kaptam  Az idő és a világ nem áll meg  Kék tanzanit kristály  Jó reggelt mindenkinek  Facebookon kaptam  Bölcső  Opál  Harmonia.......  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Bartimeushoz  Hallgatni kell a szívedre  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
alábbi mondatok, karácsony legismertebb, magasságban Istennek, földön békesség, emberekhez jóakarat, szövegben rejlő, bizonyos napon, történelem egyik, római birodalom, világ teremtése, egész világegyetem, emberiség történelmében, angol fordítás, törvénynek alávetve, tökéletes napon, idők teljességében, világ megalapozása, városban történt, távoli galaxisban, szélén halt, város létezik, város neve, legkisebb vagy, hajdani időkbe, távoli múltba, valódi városban, angyal Józsefnek, ember Fiának, magyar megfelelője, örökös felkent, istenfélő Izráel, hatalmas Isten, örökkévaló Atya, gyermek születik, karácsony summája, napon &#8211, városban &#8211, valódi világban, napon megszületett, bűneinktől &#8211, angyal hírül, híradáshoz elég, angyalsereg közvetítette, jóakarat embereinek, örömteli hírnek, tökéletesen megjövendölt, gyermek eljövetele, magasságos mennyekben, gyermek békességet, napon igazságosságot, egész világon, gyermek megszületett, gyermeket befogadják, embertől dicsőség, emberek Isten, emberek közé, maga számára, megváltás lényege, angol King, igevers második, magyar protestáns, emberekhez jóakarat&#8221, fordítás pontatlan, házba beléptek, mindenkinek szóló, egész világnak, angyalok ígérete, legdicsőségesebb személy, békesség Istene&#8221, békesség Istene, békesség kulcsa, angyalok számára, kettő egységét, emberek békességét, egyik olyan, reménység Istene, hitben teljes, egymással való, legfőbb vágyam, békességnek vannak, jövőben bekövetkező, föld tele, saját lelkünkkel, békességen nemcsak, ellenségeskedés hiányát, örömteli nyugalmat, tőlünk telhető, angyalok együtt, vágyott békességet, legalapvetőbb szükségletünk, alapja minden, kulcsfontosságú igeszakasz, keresztelés által, gyülekezeti tagságunknak, bűneink miatti, ellene való, javunkat szolgálja, önmagunkkal való, legtöbb eligazítást, aggódás ellentéte, békességünkre törnek, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 20 db bejegyzés
e hónap: 151 db bejegyzés
e év: 848 db bejegyzés
Összes: 30380 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 326
  • e Hét: 946
  • e Hónap: 12133
  • e Év: 250609
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.