Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mária fia nagy lesz
  2023-05-19 21:42:26, péntek
 
  Mária fia nagy lesz

,,Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." (Lukács 1,29-33)

Isten elküldi hírnökét, hogy beszéljen a názáreti szűz Máriával. Láthatjátok, hogy Mária szűz voltának tényét hangsúlyozza az Ige a huszonhetedik versben, és Mária a harmincnegyedik versben megerősíti ezt. Nem volt testi kapcsolata sem Józseffel, sem egy római katonával, sem egy názáreti fiúval. Szűz volt.

1.Mária mélyen megrendült az angyal szavai hallatán.

Lukács elmondja, hogy Mária szívét félelem, zavarodottság és döbbenet töltötte el, amikor meghallotta Isten üzenetét. Ez nem egy népszerű hangsúlyozás a mai keresztények körében: "Ha egyszer meghallod Isten igéjét, tele leszel örömmel" - mondják, és talán van, akinél ez így van, de van, akinél ez nem így van. Nem C. S. Lewis volt az, aki azt mondta, hogy a megváltó kegyelem egyik következménye az életében az volt, hogy ő lett a legvonakodóbb megtérő Angliában? Amikor Mária meghallotta Isten szolgájának üzenetét, "nagyon megrémült a szavai miatt, és azon tűnődött, vajon miféle üdvözlet lehet ez". "Hogy vagy, Mária? Hallom, hogy Isten személyesen szólt hozzád". "Ha tényleg tudni akarod, nagyon nyugtalan vagyok". Micsoda bizonyságtétel! Nem voltunk felkészülve arra, hogy Isten szava ilyen érzéseket vált ki belőlünk. John Piper néhány szavát idézem: "A kegyelem nem mindig vonzó színekben érkezik hozzánk. A kegyelem zavarba ejthet. A kegyelem megijeszthet. A gyógyulás kegyelme lehet egy kemoterápiás zacskó arca és egy cső, amely az egyik vénádba vezet, vagy lehet egy sebészkés arca. A türelem kegyelme lehet a magány és a szenvedés arca. Az alázat kegyelme lehet a vereség arca. A lelkipásztorkodás kegyelme a stressz arca lehet. Ó, mennyire meg kell tanulnunk Máriától, hogy ne ostorozzuk Istent a kegyelem ijesztő formáiért." Gyakran csodálkozunk Isten cselekedetein; vajon mit fog jelenteni, hogy Isten ránk helyezte kegyelmét? Mit jelentett ez 2007 áprilisában három török keresztény számára, akik egy Bibliaszétosztó központban dolgoztak? Azt jelentette, hogy szörnyű módon meggyilkolták őket. Mi az a dolog, hogy Isten nagy kegyelemben részesített bennünket, hogy az annyira nyugtalanító érzéssel tölthet el bennünket, mert vannak idők, amikor ez így van.
Mária elnémul a félelemtől, de Gábriel tudja, milyen érzelmi örvényben van, és Isten azt mondta neki, hogy bátorítsa a kislányt. "Ne félj, Mária". Név szerint szólítja meg a lányt, tele törődéssel iránta, az Isten, aki nem töri meg a megrepedt nádszálat. Az Isten, aki az eget és a földet teremtette, személyes Isten, akit megérint a mi gyengeségeink érzése. "Kérlek, ne félj" - mondja. Kivel van dolgod? A seregek végtelen Urával, aki előtt a kerubok elrejtik szemüket, és azt kiáltják: "Szent! Szent! Szent! Ez az Isten mégis a názáreti Mária nyugtalan szívével foglalkozik. Kegyelmet találni Istennél nem jelenti azt, hogy soha nem lesznek olyan időszakok, amikor a félelem és a csodálkozás (döbbenet) elhatalmasodik. Néha Isten a meghökkenés borát adja nekünk inni, és minden barátunk velünk és értünk sír, miközben mi tántorgunk. Emlékezzünk arra a félelmetes napra Jób életében, amikor egyik borzalmas csapás a másik után zúdult az életére. Isten kegyelme nem azt jelenti, hogy soha nem fogunk megdöbbenni azon, amit Isten tesz, de azt jelenti, hogy Isten mindig mélyen együttérez velünk. "Ne félj - bár halálra rémülsz -, valóban kegyelmet találtál Istennél. Tényleg így van; olvass a számról". Ez a közeli találkozás a nem földi szentséggel Isten legnagyobb kegyelmének ideje. A félelmetes gondviselés, amit néha megtapasztalunk, nem azt jelenti, hogy valamit rosszul csináltunk; valószínűleg valamit jól csináltunk. Isten úgy ítéli meg, hogy ránk bízhatja ezeket a próbatételeket. Ezek nem büntetések; gyakran az áldás kezdetei.
Ezután Gábriel elmondja Máriának, hogy mi fog vele történni: fogan méhében és fiút fog szülni: "Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz" (31. v.). A "fogansz méhedben" kifejezés nyelvtanilag lehet jelen idejű vagy jövő idejű. Más szóval Gábriel esetleg azt is mondhatta volna neki, hogy már terhes - "fogantál méhedben" -, talán így is volt, de talán szándékosan nyitva hagyta a szavakat, hogy időt adjon Máriának arra, hogy szavainak rendkívüli következményei beleivódjanak Mária elméjébe és szívébe. Más szóval, Gábriel lehetett volna túlságosan nyers is: "Íme, fogantál méhedben, és fiút szülsz", de nem tette ennyire nyersen, hanem semmi kétséget nem hagyott benne, hogy a küszöbön álló anyaság Isten terve volt Mária számára. Az Istennel való találkozás után Mária számára a dolgok soha többé nem lesznek ugyanolyanok.
Gábriel természetesen nem könyörgött neki, hogy "kérlek, működj együtt Istennel". Soha nem volt kérdés, hogy beleegyezik-e Isten kegyébe, és kihordja-e ezt a gyermeket. Az angyalok a mennyben nem várták lábujjhegyen, hogy vajon Mária belemegy-e vagy sem a fogantatásba! Nem volt lélegzetvisszafojtott csodálkozó csend, amikor az angyal szavai a levegőben lógtak - "Hogyan fog Mária válaszolni (ugrani)?". Egyáltalán nem! Krisztus eljövetele, a kozmikus megváltás és az új ég és föld nem Mária állítólagos szabad akaratán múlik. Ez Isten hatalmának napja volt, és így nagyon hatásosan készségessé tette őt arra, hogy hálaadással fogadja szavát - "Lelkem magasztalja az Urat!". Öt perccel korábban az élete tele volt a názáreti családjával való együttélés minden részletével. Élete soha többé nem lesz ilyen gondtalan, és Mária nem is akarta, hogy másképp legyen.

2.Az angyal öt dolgot mond el Máriának a születendő gyermekről.

a.)Az első dolog amiről az angyal beszél Máriának az, hogy mi lesz a fia neve.

"Akit nevezz Jézusnak" (31. v.). Isten ismét kiválasztotta a születendő fiú nevét, és egyszerűen tájékoztatta a szülőt. A "Jézus" nevet az angyal valamivel később megerősítette Mária férjének, Józsefnek a Máté evangéliuma első fejezetének huszonegyedik versében: "Te pedig majd Jézusnak nevezed", azonos szavakkal, mint amiket már Máriának is mondott, tehát nem lehet tévedés és nem lehet későbbi véleménykülönbség a férj és a feleség között az elsőszülött nevének megválasztása kapcsán; József és Mária apjainak egyikéről sem kellett megemlékezni a gyermek elnevezésében; "Jézusnak" fogják hívni. Lukács evangéliumában ez az első alkalom, hogy a 'Jézus' név előfordul, de ezután újra és újra felbukkan majd a 24 fejezetben, összesen mintegy 215 alkalommal, minden egyes fejezetben mintegy kilencszer, és kétezer éven át milyen édesen fog hangzani a hívők fülében a 'Jézus' név, és ez így lesz örökkön-örökké. Isten maga választotta ezt az örökkévaló nevét.
Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a "Jézus" név az izraeliták körében elterjedt név volt. Az Ószövetségben nem kevesebb, mint négy formában fordul elő, mint például "Józsué (Joshua)", "Jehosua" és "Jeshua". Urunk napjaiban sokan másokat is 'Jézusnak' hívtak". A Kolosséhoz írt levél negyedik fejezetében a tizenegyedik versben valóban van egy keresztény, akit ezzel a névvel említenek, de a második század elejétől kezdve a keresztények megszűntek gyermekeiknek Istenük nevét adni. Ez a név egyedül a názáreti Jézusé volt. A név valami olyasmit jelent, mint 'Szabadító', 'Megváltó', 'az Úr megment', vagy az Ószövetségben 'Jehova a szabadítás (az üdvösség)'. Amikor Józsefnek megmondták, hogy ez lesz a gyermek neve, az isteni választás magyarázatát is megkapta: "mert megmenti (megszabadítja) népét a bűneitől". A konkrét rossz, amelytől e név viselője meg fogja szabadítani népét, az a gonoszságuk. Más szóval Jézus közvetlenül úgy jelenik meg előttünk, mint egy lelki Megváltó. Nem azért született Máriától, hogy megreformálja Izraelt, vagy hogy hazáját megszabadítsa a politikai rabszolgaságtól, hanem azért, hogy megszabadítsa népét a bűnétől. Hamarosan Krisztusnak vagy Messiásnak is nevezik, más szóval ő a felkent Jézus. Míg az ő munkája a megváltás, addig a felruházás, amelyet e munka elvégzéséhez kap, Istentől kapott felkenés. Ő a felkent názáreti Jézus.
Mielőtt Gábriel Krisztus nagyságáról és királyi uralmáról beszélne Máriának, azt akarja, hogy tudja meg, milyen nevet fog viselni a fia: "Jézus". Ez egy isteni név; nem Krisztus emberségét hangsúlyozza. A "Názáret" helynév az ő emberségét hangsúlyozza. A 'Megváltó' isteni cím: "Tekintsetek rám, és üdvözüljetek a föld minden vége, mert én vagyok az Isten, és nincs más". Egyedül Isten képes megmenteni a bűneiből bármely embert bárhol - a föld végső határáig. Nincs prédikátor; nincs keresztség; nincs püspök keze a fejeden; nincs oltár előtti térdelés, nincs ostya lenyelése, nincs tested égetésre adása, nincs húsz évig egy oszlop tetején való élet, ami megszabadíthat a bűntől. Istennek kell megváltania, és csakis Istennek, és ez az Isten eljött az ő Fiában, akinek a neve Jézus. Tudjátok, hogy a Bibliában az emberek nevének gyakran különleges jelentősége volt; összefoglalták az őket viselő emberek szolgálatát és jellemét. A nagy próféta, Illés neve, aki harcolt a Baál prófétáival, azt jelenti: "Az én Istenem Jehova". Mária fiúgyermeke ezt a dicsőséges 'Megváltó' nevet kapta, és a fiának minden nagysága és méltósága a megváltás művében lesz felhasználva.
Emlékezzünk Péter szavaira az Apostolok Cselekedete negyedik fejezetének tizenkettedik versében: "Nincs üdvösség senki másban, mert más név nem is adatott az emberek között az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell." Hogyan hangsúlyozza Péter a mondatok halmozásával Jézus üdvözítő hatalmának teljes kizárólagosságát. Ahogy Warfield rámutat: "Először is ott van a megismételt állítás: 'másban nincs üdvösség', majd ismét, hogy senki se tévessze el: 'nincs más név az ég alatt, amely az emberek között adatott, amelyben üdvözülnünk kell'. Aztán a záradékok halmozása, szinte feleslegesen megismételve a Jézuson kívül minden másnak a megváltás hatalmából való kizárásának abszolút voltát: "nincs más", "nincs más név", "az ég alatt", "emberek között adatott" - mintha azt mondaná: 'Keressetek mindenütt, ahol embereket találhattok, kutassatok a mindent behálózó égbolt legvégső határain, - sehol az emberek között, sehol az ég tetőzetének kiterjedése alatt nem találtok egy suttogást sem más névről, amelyben üdvösséget találhattok'."
,,És végül itt van az a különös fordulat, amelyet a "mely által (amelyben) üdvözülnünk kell" kifejezés kapott. Óriási mértékben gyengítjük azt a mi gondatlan, pontatlan, jelenlegi visszaadásainkban amikor azt mondjuk: "és nincs más név az ég alatt, amely az emberek között adatott volna, amelyben üdvözülhetnénk, - amelyben üdvözülhetünk". Péter nem így fogalmaz. Azt mondja, hogy "amely által üdvözülnünk kell". A szükségszerűség hangsúlya van benne. Nem pusztán arról van szó, hogy Jézus által üdvözülhetnénk, vagy hogy Jézus által üdvözülhetünk; hanem, ha egyáltalán üdvözülünk, akkor benne kell üdvözülnünk. Másként vagy máshol nincs lehetőség. És ennek az erőteljes "kell"-nek a felbukkanásával a mondat végén az utolsó kalapácsütés is megtörténik, az utolsó szegecs is rögzítve van, és az utolsó acélszalag is megerősítve van az egyedül Jézus Krisztusban való üdvösség kizárólagosságának e hatalmas állítása körül." (B. B. Warfield)
Jézus neve kimondhatatlanul értékes volt Péter számára, és azért volt kimondhatatlanul értékes számára, mert ez volt az üdvözítő név, az egyetlen üdvözítő név a föld végső határáig. Jézusnak a bűnösök Megváltójaként betöltött egyedülálló tisztsége kimondhatatlan örömmel töltötte el Pétert, ahogyan minket is. Hallottuk az örömteli hangot - Jézus üdvözít! A bűntől sújtott férfiaknak és a kétségbeesett nőknek nincs ennél nagyobb üzenet, és amit Péter hirdet, az ugyanaz az üzenet, amelyet az Újszövetség minden írója hirdetett. Számukra mindannyiuk számára az evangélium maga Jézus volt, és ahol Jézus nincs jelen, ott az evangélium is hiányzik. Az üdvösség csak Jézusban található meg.
Miért volt a kereszténység és miért az napjainkban is sok helyen az erőszakos és könyörtelen üldözés célpontja? A liberális görög világban Theophilus (akinek Lukács ezt az evangéliumot írja) tudta, hogy Athén városa tele volt templomokkal, bálványokkal és istenekkel, mint Görögország minden városa és települése. Miért nem tudta a kereszténység megtalálni a maga helyét egy ilyen vallásos világban? A válasz természetesen az, hogy Jézus Krisztust nem lehetett a sok isten közül egynek tekinteni, és az ő követése nem volt egy lehetőség a sok versengő életforma között. Azt hirdette, hogy ő az egyetlen Megváltó és az egyetlen út Istenhez. "Senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam" - mondta. Ez nevetségessé tette a korai egyházat, és ma is a világ megvetését vonjuk magunkra ezzel az állítással. Még mindig üldöztetést és dühöt kell kiváltania, amikor a figyelő világ előtt lobogtatjuk ezt a zászlót, amelyen a "Csak Jézus" felirat áll.

b.)A második dolog amit az angyal elmond Máriának az, hogy a fiát ,,a Magasságos Fiának fogják hívni". (32v.)

Mindezek a címek, amelyeket Gábriel közöl, megkülönböztetik Jézust, és ez a cím is megkülönbözteti őt másoktól, vagyis ő nem oly módon a Magasságos Fia, ahogyan minden tanítványát "a Magasságos fiainak" nevezi az Ige (Lukács 6:35). Gábriel arra hívja fel Mária figyelmét, hogy a gyermeke más lesz, mint a többi, ami szemben áll azzal a téves állítással amit sokan hangoztatnak napjainkban és amely így szól: "mindannyian Isten fiai vagyunk". Hadd idézzem nektek egy démon tanúságtételét, amely egy olyan emberben lakozott, akit az Úr Jézus közelített meg, és ezért rémület töltötte el. Lukács evangéliuma nyolcadik fejezetének huszonnyolcadik verse: "Mi közöd van hozzám, Jézus, a Magasságos Fia? Kérlek, ne gyötörj engem". Ez a démon, mint minden démontársa és maga Belzebub is, elismeri, hogy Jézus fiúsága nem olyan, mint a miénk. Ő Isten, a Fiú, és így joga és hatalma van ahhoz, hogy a pokol minden seregét a tűz tavának kínjaiba taszítsa. Ez a hatalom nem a tiéd és nem is az enyém; egyedül a Magasságos Fiát illeti meg.
A Magasságosnak van egy Fia, és értitek, hogy ennek milyen óriási következményei vannak? A mi fiaink pontosan olyanok mint mi! Nem a felszínes, külső hasonlóságokra gondolok, mint például a szemük színe és a termetük, amivel külsőleg hasonlítanak ránk, hanem emberi lényükben, vagyis ők ugyanolyan emberek mint mi. A fiaim vagy a lányaid csupán 90%-ban emberek? Amikor az apák a szülészet udvarán álldogálnak és beszélgetnek egymással a születendő gyermekük biztonságos érkezéséről, akkor az egyik azzal dicsekszik a másiknak, hogy gyermeke 95%-ban ember, hogy aztán elkomorodjon, amikor egy másik újdonsült apa azt harsogja, hogy fia 98%-ban ember? Nem, soha. Minden fiú és lány 100 százalékban ember, emberi teste van, emberi lelke, emberi agya, emberi lelkiismerete, és a törvény dolgai az emberi szívében vannak írva, és Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ez minden egyes apa minden egyes fiára igaz. Egy fiú mindaz, ami az apja, akár zseni, akár fogyatékos gyermek vagyis ő is ember mint az apja.
Tehát a Magasságosnak van egy Fia, és mindaz, ami az Atyja, az ő is! Jézus ugyanolyan isteni, mint Isten. Az ő Atyja végtelen, örökkévaló és változatlan a lényében, bölcsességében, hatalmában, szentségében, igazságosságában, jóságában és igazságában, és ő is az. A Fiú minden, ami az Atya. Istensége van; istenséggel rendelkezik; bármi is alkotja az istenséget, a Fiú rendelkezik vele. Bármi is az Atya, a Fiú is az. Megvan benne az Atya minden egyes tökéletessége; az Atya minden tulajdonsága és jellemzője megvan a Fiúban is. A Magasságos Fiaként ő mindenható, mindenütt jelenlévő, mindentudó. A teológia mindezen nagyszerű szavait a Fiúra is kell alkalmaznunk, amikor alkalmazzuk őket az Atyára. Ő rendelkezik Isten formájával, Isten képmásával, Isten természetével, Isten lényével, Isten neveivel és Isten minden előjogával. Ő az angyalok Ura, és ők ugyanúgy imádják, mint ahogyan imádják az Atyját. Ő látja el Isten minden funkcióját. A Magasságos Fia volt az egek és a föld Teremtője kezdetben. Nélküle nem lett semmi sem teremtve, ami teremtetett. Ő a munkálkodó Isten, a részt vevő Isten, a felügyelő Isten. Ő nem olyan, mint az Atyja - ahogyan az emberek mondják valakinek a gyermekéről, hogy "olyan, mint az apja". Jézus nem olyan, mint Isten, vagyis nem hasonlít az Atyjára, nem hasonló Istenhez, hanem ő maga az Isten; azonos az Atyával. Ugyanaz a természete, mint az Atyjának, ugyanaz a lényege, ugyanaz a lénye és ugyanaz a neve: Isten.
Gábriel tehát imádta őt, és mi is imádjuk Jézust. Az elmém elhiszi, hogy ő a Magasságos Fia; a szívem elhiszi, és abban a pillanatban, amikor elhiszem, térdeim meghajolnak, fejem lehajtom, és leborulok a Magasságos Fia előtt. Abban a pillanatban a rabszolgájává válok. Imádom és áldom őt. Adj Uram még több kegyelmet, hogy még jobban szerethessem őt. Dicsőítésben, csodálatban, szeretetben és dicséretben török ki. Elég nekem, hogy Jézus a Magasságos Fia; mindent átadok neki. Ez Jézus Krisztus legfőbb áldottsága, nagysága, kiválósága. Nem ragaszkodom ennél többhöz, mielőtt neki szolgálnék. Nem mondom, hogy "Nos, álljon égnek a hajam a tarkómon. Libabőrözzetek be, hozzatok létre bennem áramot, amely fel-le fut a gerincemen, sírassatok meg, nevettessetek meg és táncoltassatok meg, és akkor talán leereszkedem, hogy meghajoljak. Nem. Abban a pillanatban, amikor egy mennyei küldött közli velem, hogy Jézus a Magasságos Fia, imádnom kell őt. Abban a pillanatban, amikor tudom, hogy ő mindaz, ami Isten, le kell borulnom előtte, és fel kell kiáltanom: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia".
Gondolj mindarra a dicsőségre, amit egy terhes tinédzser pocakja rejtett. A mi Istenünk egy arasznyira összehúzódott! Gondoljatok arra az isteni dicsőségre, amely egy istálló jászlában alvó csecsemőben volt elrejtve. Gondoljatok arra az isteni dicsőségre amit elfedett, eltakart a szegénység, a menekültlét, a názáreti évek, a fáradtság, az otthontalanság, a fizikai gyengeség, a magányosság, a fájdalom, a bánat, a keresztre feszítés és a halál. Ki az ott az istállóban, akinek a lábaihoz borulnak a pásztorok? Ki az ott a fán, aki szégyenben és gyötrelemben hal meg? ,,Ő az Úr, csodák csodája. Ő az Úr, a menny Királya." A Magasságos Fia. ,,Térdre hullva hódolunk, Néked most Krisztus Urunk!" Adja Isten, hogy valóban így legyen! Ámen.

c.)A harmadik dolog amit az angyal elmond Máriának az, hogy az Úr Isten a születendő fiának adja atyjának, Dávidnak a trónját.

Mit mondott most Gábriel Máriának? Azt, hogy a fia lesz a Messiás és a zsidók királya. Számunkra ezek a szavak talán nem a leglátványosabbak a szövegünkben szereplő próféciák közül, de Mária számára ezek a szavak hihetetlenek voltak - a fia lesz a Messiás? Az ő fia lesz a nagy Dávid megígért fia? Gábriel szavai valójában egy olyan prófécia beteljesedését jelentették be, amelyet Sámuel második könyvében Dávidnak mondtak. Nátán próféta volt akkor Isten szóvivője, és amikor Dávidhoz beszélt, az Úr ezeket a szavakat intézte a királyhoz: ,,Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő az én fiam lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal, embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz."
Figyeljünk meg három apró hasonlóságot a Dávidhoz intézett szavak és Gábriel Máriához intézett szavai között. Először is, hogy az Úr Jézusnak Dávid az apja, mind itt Lukácsnál, mind a 2Sámuel könyvben. Aztán nézd meg azt is, hogy Jézust itt Lukácsban a Magasságos Fiának nevezik, míg 2Sámuelben Isten azt mondta erről a dávidi királyról: "Én leszek az apja, és ő lesz az én fiam". És végül figyeljük meg, hogy Lukácsban Isten hírnöke azt mondja, hogy Jézus királyságának nem lesz vége, míg 2Sámuelben Isten hírnöke megjövendölte, hogy a Messiás királyságának trónja örökké fog tartani. De vegyünk észre egy különbséget: amikor Isten Dávid nemzetségéhez szólt, figyelmeztette őket, hogy ha a trónon ülő király rosszat tesz, Isten meg fogja büntetni, de az Úr mégis hűséges marad Dávid nemzetségéhez. Így aztán egyik király a másik után azt tette, ami rossz volt az Úr szemében, és az ítélet eljött rájuk és az országra. Megváltónk azonban nem tett semmi rosszat. Ő szent, ártatlan, szeplőtelen és a bűnösöktől elkülönült volt. Hogyan lehetünk ebben biztosak? Vajon Jézusnak nem voltak rossz gondolatai, mint mindannyiunknak? Nem. Jézus tökéletességében végső soron a feltámadás miatt lehetünk biztosak. Ez volt Jézus isteni igazolásának nagy jele. Isten azt mondta az üres sírnál: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik", és ott felmagasztalta Jézust, hogy örökké Dávid trónján üljön a mennyben.
Hadd adjak további bizonyítékot értelmezésem helyességére Péter néhány szavával, amelyeket akkor mondott, amikor pünkösdkor Jeruzsálemben prédikált. Jézus király Dávid által megjövendölt megkoronázása olyan fontos, hogy erre való utalás van a nagy pünkösdi prédikációban, amelyet Isten 3000 ember megtérítésére használt fel. Az Apostolok Cselekedetei 2:30-ban az apostol nagyon világosan hirdeti zsidó atyjafiainak: "Testvérek, bizonyosan mondhatom nektek, hogy Dávid pátriárka meghalt és eltemették, és a sírja itt van mind a mai napig. Ő azonban próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel ígérte meg neki, hogy az egyik leszármazottját ülteti a trónjára. Látva, hogy mi vár rá, a Krisztus feltámadásáról beszélt." Péter úgy tekintett Krisztus feltámadására és mennybemenetelére, mint arra a pillanatra, amikor Jézus elfoglalja apja, Dávid trónját. Ez volt Krisztus beiktatása, amellyel megkezdődött az ő kegyelmi uralma Istenemberként. Így teljesedett be Ézsaiás nagy próféciája: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz... . Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké" (Ézs 9:5-6). Az ország parttól partig terjed majd. Ahogy Ézsaiás ismét megjövendölte: "Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és székhelye dicsőséges lesz" (Ézs 11:10).

d.)A negyedik dolog amit az angyal elmond Máriának az, hogy a fia királyságának nem lesz vége.

,,Uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!" (Lukács 1:33) Kinek a háza felett fog uralkodni? A bűnösök házán. Jákob, a szélhámos, csaló és ámító háza felett. Jákob bűnös volt, de Isten Jákob Isteneként teszi magát ismertté, és az ő háza fölé helyezte Fiát, hogy uralkodjék örökké. Kezdjük-e egyáltalán elhinni ennek az "uralkodni" szónak a következményeit? Ez azt jelenti, hogy ma, 2023 áprilisének végén Mária gyermeke, Jézus Krisztus él, és valódi hatalma van az egész világ felett. Ugyanolyan valóságosan kormányoz, mint ahogyan Szi Csi Pin elnök kormányoz Kínában, és Putyin úr elnököl Oroszországban. Klaus Johannis nyolc éves elnöksége Romániában a végéhez közeledik, de Krisztus valódi uralma nem ismer véget. Minden hatalom a mennyben és a földön neki adatott. Isten trónja közepén ül, és azt tesz, amit akar. Minden az ő céljai szerint működik. Nemcsak Gábriel és az összes angyal, aki repül, hogy teljesítse az ő parancsát, vagy a mennyei szentek, akik elé vetik koronájukat elmerülve az iránta való szeretetben, dicséretben és csodálatban szolgálják az Ő dicsőségét. És nemcsak az itt a földön harcoló egyház, amely a hit jó harcát vívja és új energiakészleteket keres, hogy napról napra teljes mértékben szolgálhassa őt, szolgálja az Ő dicsőségét, hanem a mi nagy Királyunk még a bűnösök haragját is az Ő dicsőségére fordítja. A vén kígyó és az ő angyalai mindazzal amit tesznek az Isten tervét viszik véghez és Isten dicsőségét mozdítják elő. Persze nekik nem ez a céljuk. Azt hiszik, hogy elpusztítják az egyházat, de Isten munkáját viszik tovább. Amikor keresztre feszítették az Urat, fogalmuk sem volt arról, hogy Isten szándéka, terve az volt, hogy az ő Fiának meg kell kóstolnia ezt a halált, hogy megmentse népét a bűneiktől.
Minden esemény, ami történik, Krisztus uralma alatt történik. Egyetlen ámokfutó sem zavarhatja meg és olthatja ki az életünket, úgy hogy közben Jézus tehetetlenül, kezét tördelve nézi az egészet. Minden az ő irányítása alatt áll, és mindennek a javunkra kell szolgálnia. Minden betegség és szívfájdalom, amit elviseltek, minden veszteség, amivel találkozhattok, minden gyalázat, amit elszenvedtek, minden szégyen, ami vörösre színezi arcotokat, minden bánat a szívetekben, minden gyötrelem a testetekben, minden ízületi fájdalmatok, minden összeomlás és minden kudarcotok e dicsőséges Király által van elrendelve. Minden változást, amivel találkoztok, a szép időt és a viharos időt, a nyári napokat és a téli fuvallatokat, az áradásotokat és az apadásotokat, az ifjúság energiáját és az öregség sántítását, a szabadságotokat és a bezártságotokat mind az igazi Napkirály rajzolja meg számlapjainkon. Micsoda áldások érnek bennünket Jézus uralmából. Milyen áldásos termés származik ebből a tényből. Ő uralkodik a menny felett; ő uralkodik a föld felett; ő uralkodik a föld alatti dolgok felett. Ő a feje minden dolognak az egyházért. Mit láthatott bennünk a mi Királyunk, hogy úgy döntött, hogy ő lesz a mi uralkodó védelmezőnk?
Ez azt jelenti, hogy soha semmi sem történhet, bármilyen hatalmas, bármilyen szörnyű, bármilyen rettenetes, - mondom, soha semmi sem történhet, ami megingathatná Mária Fiának, az Úr Jézus Krisztusnak az uralmát. Nekünk hívőknek a legfőbb tulajdonunk, ott van ebben az országban. Ott van a kincsünk, és ott van a szívünk is. Ha ez az ország biztonságban van, akkor minden biztonságban van. A mi áldott Urunk ajkáról egyszer ezek a szavak hangzottak el, hogy a pokol kapui sem győzik le Isten országát. Ezért bármi is fenyegeti, a mi legmagasabb, a mi legjobb, a mi legéletbevágóbb érdekeink biztonságban vannak. Ha a legrosszabb történik egy kereszténnyel, akkor mi történik? Ha az életét elveszik, akkor is átkerül, hogy örökre az Úrral legyen. Látod, a keresztényt ellenségei nem tudják végleg elpusztítani. Ha elvették az életét, még nem végeztek Keresztény úrral. Egyszerűen csak befejezték, amit megtehetnek, de nem végeztek vele.
Testvérek, az ördög üvölthet, de nem győzhet. Megjegyezném, hogy a keresztény bátorság és rettenthetetlenség minden gyakorlati szempontból nagyon hasznos dolog. Amikor az emberek megijednek, hajlamosak sietve cselekedni, és amikor sietve cselekszenek, nagy hibákat követhetnek el. Amikor az ember türelmesen tudja, hogy Krisztus irányít, általában nem rohan bele az ostobaságba. Milyen nyugodt Mária a Lukács evangéliumának első fejezetében. Sok abszurd cselekedet történt a pánik hatására. Milyen értékes a válság órájában a "lélekjelenlét" bizalom, a helyzetet mérlegelni és kezelni tudó, és aszerint cselekvő képesség. Testvérek, a legjobb "lélekjelenlét" abból a tudatból fakad, hogy Jézus király uralma alatt állunk, és ennek az uralomnak soha nem lesz vége. Ha elveszíted a fejed, elvesztetted a csatát, ha elveszíted a szíved, mindent elvesztettél.
Az Istenbe vetett bizalom bátorsághoz vezet az életben. Nem tudjuk, mi vár ránk az elkövetkező napokban, de azt tudjuk, hogy Isten az ő népével van, és ahhoz, hogy ez érték legyen számunkra, meg kell ismernünk Istent, mint élő királyunkat. Akkor nem fogunk félni. A Jelenések könyvét olvasva vitán felül tudjuk, hogy eljön az a nap, amikor minden megrázkódik. Tudjuk, hogy a föld dicsősége és kincsei mind el fognak olvadni. Tudjuk, hogy a csillagok is le fognak hullani az égről. Tudjuk, hogy szörnyű dolgok következnek, de még akkor sem fogunk félni, hiszen Istenünk lesz a teljes hatalmon. Ó, testvérek, egyesek félelemben élnek, egyesek úgy tűnik, hogy állandóan keresnek valamit, amitől félhetnek. Ez nem a keresztény nézőpont. A keresztényeknek nem így kellene várniuk ezt az ismeretlen jövőt. A keresztény szemléletet Pál apostol szavai adják nekünk a Rómaiakhoz írt levélben: "Akár ébren vagyunk, akár alszunk" (akár élünk, akár meghalunk) "az Úré vagyunk". Nem ismerek ennél puhább éjszakai párnát senki számára. Ha meghalunk, örökre az Úrral leszünk, és vele lenni annyi, mint minden félelemtől elvonatkoztatva lenni. Eljön a nap, amikor megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak. Az Úr gyermekei nem félnek a feltámadástól. Krisztusban biztonságban vannak. Olyan erőforrásokkal rendelkeznek, amelyekről a világ semmit sem tud, és ezekkel az erőforrásokkal mehetnek az ismeretlen jövőbe.

e.)Az ötödik dolog amit elmond az angyal Máriának az, hogy az ő fia nagy lesz.

Visszatérünk a harminckettedik vers elejére: "nagy lesz", mondja az angyal Máriának a születendő fiáról, majd elmondja, hogy Krisztus hogyan lesz bizonyára nagy. Nagy lesz a királyi székig vezető úton. Az útjának csúcspontja a Golgotán vívott csatája lesz, ahol a sötétség hatalmait legyőzte, és a bűnért járó büntetést megfizette. Ahogy ránézünk arra a keresztre, azt mondjuk: "Ő nagy lesz".
Nagy lesz a fenséges feltámadása által, amikor a harmadik napon feltámadt a halálból, miután legyőzte a sír hatalmát. Micsoda nagy diadal! Nagy lesz azáltal, hogy felemelkedik Isten trónjára, megóvja egyházát a zavaros időkben, meghallgatja függő népének imáit, legyőzi a bűnösöket szeretetének történetével. Nagy lesz, amikor másodszor is visszatér, hogy feltámassza népét a halálból, és elvigye az új világba. Nagy lesz, amikor megújítja a bűn miatt megátkozott teremtett világot a megváltottak csodálkozó szemei előtt, és bevezeti őket örök örökségükbe. Nagy lesz a megváltottak énekeiben, amint egyre többet és többet tudnak meg Isten teljességéből, és amint megtapasztalják szívükben szeretetének, örömének és békéjének egyre mélyebb mélységeit.
De Jézus Krisztus nemcsak ilymódon lesz nagy az eljövendő világban, hanem napról napra nagy lesz mindannyiunk életében, akik az ő népe vagyunk. Amikor a legfájdalmasabb gondviseléssel nézünk szembe, és bizonytalanok vagyunk a jövőt illetően, azt kell mondanunk magunknak: "Nagy dolgokat fog tenni értem, és én örülni fogok. Ő képes jót kihozni ebből a bajból". Amikor olyan helyzetekre tekintünk, amelyekért oly sokszor imádkoztunk, emlékeztethetjük magunkat arra, hogy ő nagy bölcsességben és hatalomban, és ő tudja a legjobban, hogy mikor válaszoljon imáinkra. Amikor az egyház és annak kilátásai miatt aggódunk, emlékezzünk arra, hogy az egyház nagy kormányosa egy hatalmas Megváltó. Amikor eljön a halál, emlékeztethetjük magunkat arra, hogy ő nagy lesz a feltámadásunkban, és megvigasztalhatjuk magunkat ennek az eseménynek a bizonyosságával, és azzal, hogy addig is gondoskodik rólunk a mennyben.
Néhányan közülünk még nem tértek meg, és emlékeznetek kell arra, hogy Jézus nagy lesz az ítélet napján. Az ő nagy hatalma abban a tökéletes igazságosságban fog megmutatkozni, amellyel megítéli a világot, és abban a büntetésben amelyet kiszab. Ő teremtett; el is tud pusztítani. Ő azonban inkább a te üdvösségedben mutatja meg nagyságát. A Magasságos Nagy Fiának nevében arra buzdítalak benneteket, hogy hívjátok segítségül az Úr nevét, hogy üdvözüljetek! Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: kizárólagosságát, hasonlatosságára, kimondhatatlanul, feltámadásunkban, emlékeztethetjük, megkülönböztetik, igazságosságában, tökéletességében, következményeit, szükségszerűség, megtapasztalják, leszármazottját, harmincnegyedik, bizonyosságával, keresztényeknek, rabszolgaságtól, legfájdalmasabb, mindannyiunknak, igazságosságban, bibliaszétosztó, megtapasztalunk, huszonnyolcadik, harminckettedik, felbukkanásával, bezártságotokat, megkülönbözteti, legéletbevágóbb, szabadságotokat, elvonatkoztatva, figyelmeztette, erőforrásokkal, eltávolítottam, következményei, számlapjainkon, bizonyságtétel, feltámadásáról, názáreti szűz, huszonhetedik versben, harmincnegyedik versben, római katonával, názáreti fiúval, angyal szavai, népszerű hangsúlyozás, megváltó kegyelem, legvonakodóbb megtérő, szavai miatt, kegyelem zavarba, kegyelem megijeszthet, gyógyulás kegyelme, kemoterápiás zacskó, egyik vénádba, sebészkés arca, Magasságos Fiának, Amikor Mária, John Piper, Néha Isten, Ezután Gábriel, Amikor Józsefnek, Hamarosan Krisztusnak, Mielőtt Gábriel Krisztus, Egyedül Isten, Istenem Jehova, Emlékezzünk Péter, Apostolok Cselekedete, Ahogy Warfield, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztust, Csak Jézus, Magasságos Fia, Magasságos Fiát, Magasságos Fiaként, Jézus Krisztus, Isten Fia, Krisztus Urunk, Adja Isten, Gábriel Máriának, Gábriel Máriához, Jézusnak Dávid, Lukácsban Isten, Isten Dávid, Vajon Jézusnak, Apostolok Cselekedetei, Ahogy Ézsaiás, Isten Jákob Isteneként, Klaus Johannis, Nemcsak Gábriel, Mária Fiának, Jézus Krisztusnak, Magasságos Nagy Fiának,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Gyulai Pál – Emlékszel &...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Kosztolányi Dezső: Szeptember ...  képre írva  Hallgassunk egy kis zenét! Éne...  Facebookon kaptam  A mi földi sátorunk  Facebookon kaptam  Igazi paraszt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Esti ima !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Stelázsi  Jézus holtteste  Gyulai Pál – Emlékszel &...  Áldás csak azon van  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Jézus holtteste  Gyönyörű fővárosunk  Facebookon kaptam  Gondolkodók  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Laetare-vasárnap  Laetare-vasárnap  Az emberiség csak  Bízom benned Teremtőm , Uram !  Stelázsi  Alexandre Dumas tollából  Pillanatnyi  Facebookon kaptam  Elfáradtál  Állj talpra a hit erejével, é...  Hallgassunk egy kis zenét! Éne...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szeretem a reggeleket  Szomorú vagy, és azt várod, ho...  Minden nap  Facebookon kaptam  Judica-vasárnapra  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Virágvasárnap  Váratlan szabadnap  Nagyapa, hány éves is vagy?  Facebookon kaptam  Esti ima !  A kereszten függő Megváltó  Szűzanya !  Alkalmazkodás  képre írva  Alkalmazkodás  Facebookon kaptam  Kedves  NEM saját készítésű kép  Alexandre Dumas tollából  Elfáradtál  A kereszten függő Megváltó  Fehér rózsa  Idézet Teréz Anyától !  Facebookon kaptam  Rodosz, ahol a tengerek találk...  Facebookon kaptam  Richter Gedeon  Jó éjszakát, szép álmokat!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem kértem senkit  Krumplis csirketallérok  Facebookon kaptam  Mindenki rákényszerül  Aki azt mondja, szép az élet.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Gyönyörű fővárosunk  A fejlett humorérzék  Jó éjszakát  Az emberiség csak  Szomorú vagy, és azt várod, ho...  Elnyelje  Facebookon kaptam  Mindig magunkba kell  Mindenki rákényszerül 
Bejegyzés Címkék
názáreti szűz, huszonhetedik versben, harmincnegyedik versben, római katonával, názáreti fiúval, angyal szavai, népszerű hangsúlyozás, megváltó kegyelem, legvonakodóbb megtérő, szavai miatt, kegyelem zavarba, kegyelem megijeszthet, gyógyulás kegyelme, kemoterápiás zacskó, egyik vénádba, sebészkés arca, türelem kegyelme, szenvedés arca, alázat kegyelme, vereség arca, lelkipásztorkodás kegyelme, stressz arca, kegyelem ijesztő, annyira nyugtalanító, megrepedt nádszálat, földet teremtette, seregek végtelen, kerubok elrejtik, názáreti Mária, meghökkenés borát, félelmetes napra, másik után, közeli találkozás, félelmetes gondviselés, áldás kezdetei, küszöbön álló, dolgok soha, levegőben lógtak, kozmikus megváltás, élete tele, názáreti családjával, születendő gyermekről, első dolog, angyal beszél, angyal valamivel, feleség között, elsőszülött nevének, gyermek elnevezésében, első alkalom, hívők fülében, örökkévaló nevét, izraeliták körében, tizenegyedik versben, névvel említenek, második század, keresztények megszűntek, názáreti Jézusé, gyermek neve, isteni választás, konkrét rossz, lelki Megváltó, politikai rabszolgaságtól, felkent Jézus, felkent názáreti, föld minden, bűneiből bármely, föld végső, oszlop tetején, neve Jézus, emberek nevének, őket viselő, nagy próféta, fiának minden, megváltás művében, emberek között, mondatok halmozásával, megismételt állítás, záradékok halmozása, megváltás hatalmából, mindent behálózó, szükségszerűség hangsúlya, mondat végén, utolsó kalapácsütés, utolsó szegecs, utolsó acélszalag, egyedül Jézus, egyetlen üdvözítő, bűnösök Megváltójaként, örömteli hangot, bűntől sújtott, kétségbeesett nőknek, evangélium maga, üdvösség csak, liberális görög, evangéliumot írja, kereszténység megtalálni, maga helyét, ilyen vallásos, válasz természetesen, egyetlen Megváltó, korai egyházat, , ,
2023.08 2023. Szeptember 2023.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 196 db bejegyzés
e év: 1673 db bejegyzés
Összes: 35083 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2438
  • e Hét: 18005
  • e Hónap: 61447
  • e Év: 779811
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.