Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Krisztus szűztől való születése (I.)
  2023-05-19 21:46:26, péntek
 
  Krisztus szűztől való születése (I.)

,,És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért a mi születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak: Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal." (Lukács 1:35-38)
Isten küldött egy hírnököt ehhez a tizenéves lányhoz, szűz Máriához, hogy tájékoztassa arról, hogy egy fiúgyermeket fog szülni, egy olyan gyermeket, akit Isten rendkívüli nagyságra szánt. A világ még soha nem látott, és soha többé nem is fog látni ilyen embert. Az angyal bejelentette dicsőséges neveit, a nevét - "Jézus", azaz az isteni Megváltó; a lényét - "a Magasságos Isten Fia"; a hivatását - a Messiás, aki apja, Dávid trónján ül; uralkodásának hosszát - hogy örökkön örökké fog tartani. Mária szíve bizonyára kihagyott egy ütemet a szavak hallatán, de válaszában nincs semmi megvetés vagy gúny. Hisz Gábriel üzenetének; ez a csodálatos gyermek valóban neki fog születni. Mégis van ez az egy döntő kérdés, ami azonnal eszébe jut. Hogyan jöhetne szóba az anyaság, amikor még nincs férje? Józseffel való kapcsolata nem lépett túl az eljegyzés szakaszán, így a terhesség lehetetlenség volt.
Más szavakkal, Mária meghallotta az Istentől jövő igét, mély lélegzetet vett, amikor megpillantotta ezt a félelmetesen dicsőséges Gábriel arkangyalt, aki előtte állt. Isten jelenlétéből érkezett ezzel az üzenettel; ő megfontolta szavait, és el tudta hinni, hogy ő lesz a kegyelt, aki megszüli a Messiást, Isten Fiát. Azonban még mindig ott volt ez az egy kérdés, ami nyugtalanította őt: hogyan lehetséges, hogy egy ilyen gyermeket hordjon ki, amikor még nem volt együtt Józseffel. Egy férfival való egyesülés nélküli fogantatás egyszerűen felfoghatatlan volt számára; "Hogyan lesz ez, hiszen szűz vagyok?" - kérdezte tanácstalanságában. Gábriel tiszteletben tartja a lány kérdését és magát az aggodalmat, amikor a szövegünkben szereplő szavakkal válaszol: "A Szentlélek száll rád, és a Magasságos ereje beárnyékol téged" (35. v.).

1.Abban az időben nem létezett hiszékenység a szűzi születésekkel kapcsolatban.

Izraelben volt némi előkészület a Messiás szűztől való születésére. Ez a Szentírásból származott, azokból a szavakból, amelyeket Isten adott Ézsaiásnak próféciájának hetedik fejezetében, a tizennegyedik versben, hogy az esemény ne érje teljesen váratlanul a maradékot: "Maga az Úr ad nektek jelt": A szűz gyermeket vár, és fiút szül, és Immanuelnek nevezi el őt". Ugyanez az Ézsaiás készítette fel a népet ennek a Messiásnak, a "Csodálatos Tanácsadónak, a Hatalmas Istennek, az Örökkévaló Atyának és a Béke Fejedelmének" dicsőséges identitására is. Egy ilyen embernek aligha lenne normális fogantatása. Ézsaiás próféciájának ötvenharmadik fejezetében a Messiás szenvedéseiről és későbbi felmagasztalásáról is beszélt.
Aztán itt, Lukács evangéliumában és Máté evangéliumában is Krisztus szűztől való születését rendkívüli egyszerűséggel hirdetik meg a világnak. Ahogy J. Gresham Machen mondta: "Teljesen világos, hogy az Újszövetség Krisztus szűztől való születését tanítja; efelől semmi kétség nem lehet". Máté például így számol be a fogantatásról evangéliumának első fejezetében: ,,A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből" (Máté 1:18-21). Egyáltalán nem kétséges tehát, hogy az Újszövetség minden keresztény lelkiismeretére rója annak kötelezettségét, hogy bízzon e csoda valódiságában. Nincs semmi homályos vagy más értelmezésre okot adó az, amit Máté és Lukács itt közöl velünk. Ez a szűzi fogantatás egyszerűen egy nagy és hatalmas csoda. Hogyan fogadták ezt az eseményt abban az időben?

a.)Az újszövetségi idők emberei éppúgy tisztában voltak azzal, mint bárki, aki a 21. században él, hogy a férfi és a nő fizikai egyesülésének kell megtörténnie ahhoz, hogy terhesség létrejöhessen.
Sok kortársunk tévesen azt gondolja, hogy a mi kifinomult modern korunkban jutottak el az emberek arra a felismerésre, hogy a szűzi fogantatás lehetetlen, míg azokban a távoli, primitív időkben az átlagember sokkal hiszékenyebb volt. Máté és Lukács evangéliuma megmutatja nekünk az ilyen gondolkodás naivitását. Míg a 2000 évvel ezelőtti emberek bizonyára nem tudtak az X- és Y-kromoszómákról, az élet tényeivel tisztában voltak. Nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogyan fogant minden egyes gyermek. Nagyon jól tudták - azokban a távoli időkben -, hogy aki azt állítja, hogy a gyermeke szűzies fogantatás következménye, az valamilyen erkölcsi és társadalmi vétséget takargat. Amikor maga József, aki mélységesen szerette Máriát, és mindenben megbízott volna, amit mondott neki, megtudta tőle, hogy terhes, neki is szüksége volt Isten küldöttjének látogatására, aki biztosította őt arról, hogy ez isteni nemzés, hogy a gyermek "nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől született" (Jn 1,13). Amíg az angyal meg nem nyugtatta Józsefet Isten eme művéről, addig Mária miatt el volt keseredve. Nem tűnt olyan lánynak aki megcsalta volna; az iránta érzett vonzalma arra késztette, hogy ne hozza őt szégyenbe, hanem hogy titokban elbocsássa. Igazságos ember volt. Ilyen volt az első század világa.
C.S. Lewis elmesél egy esetet, amely egy karácsonyi időszakban történt vele. Az Oxfordi Egyetemen nyitva volt a dolgozószobája ablaka, és egy szkeptikus tanszéki tag, egy ismerőse látogatta meg akkor. Az egyetem udvarán énekesek énekeltek születésnapi énekeket, és a dalok egy része a szűzi születésről szólt;
"Későre íme Ő eljön,
Szűz méhének utóda."
"Íme, nem irtózik a szűz méhétől."
Hallhatták a szavakat, és ez a barát lekezelően mosolygott C. S. Lewisra, mondván: "Nem örülsz, hogy mi ennél jobban tudjuk?". Erre C.S. Lewis azt mondta: "Tessék? Mire akarsz kilyukadni?" A barátja azt mondta: "Hát... nem örülsz, hogy tudjuk, hogy a szüzek nem szülnek gyereket?". C.S. Lewis egy pillanatra megállt, és azt mondta: "Nem gondolod, hogy ezt ők is tudták? Nem ez a lényeg?" Igen, ez a lényeg. Nem arról van szó, hogy az első században az emberek szaladgáltak körbe-körbe, és azt állították, hogy szűzen születtek. Nem ezért hívja fel a figyelmünket Lukács erre a bizonyos születésre. Inkább azért, mert ez egy teljes egyediség. A természetben előfordulhatnak szokatlan születések. Az egyik évben egy nebraskai akváriumban egy olyan nőstény pörölycápa, amely évek óta nem érintkezett hím cápákkal, egy cápabébinek adott életet. Természetesen egy nőstény cápa született. Ez gyakran előfordulhat primitívebb rovarok, például hangyák és méhek között; ezt nevezik partenogenezisnek (szűz nemzésnek - ivartalan szaporodásnak). Idős korban is előfordulhatnak fogantatások, és a Bibliában Gábriel emlékezteti Máriát egy nemrégiben történt fogantatásra. Mária terhességét annak összefüggésébe helyezi, hogy Isten egy másik személyben, akit Mária tisztelt és szeretett, egy nála sokkal idősebb rokonában, Erzsébetben, aki éppen akkor várt gyermeket, Isten munkálkodott. De az olyan események, mint a partenogenezis az állatvilágban vagy az, hogy valaki idős korában gyermeket szül, lenyűgözőek, de semmi sem hasonlítható, egy kisfiú szűzi születéséhez. Pontosan ez a lényeg. Az eseményre nincs lehetséges emberi magyarázat.

b.) Az Úr Jézus születése Mária és József számára éppoly rendkívüli módon lélegzetelállító volt, mint számunkra. Jézus Krisztus nemzésében egyedül Isten cselekedett valami egyedülállót. Vallásunk középpontjában, és Lukácsnak az Úr Jézus Krisztus megjelenéséről szóló beszámolójának legelején egy csoda áll, sőt Lukács mindössze harminc verssel az evangéliuma elején a legnagyobb csodával szembesíti Teofiluszt és olvasóit.
,,Letette a dicsőségét,
Beburkolta agyagunkba;
Emberi szemmel észrevehetetlen,
A lappangó Istenség feküdt.
Napok csecsemője Ő itt lett,
És az enyhe Immánuel nevét viselte." (Charles Wesley)
Istenünk, isteni tulajdonságaiból semmit sem félretéve, szűzi fogantatás útján emberi természetet adott magához. Ha Isten úgy döntött, hogy a Magasságos Fiát ilyen természetfeletti módon hozza a világra, akkor a keresztények nem döbbennek meg vagy jönnek zavarba. Az, hogy Isten birkákat vagy teheneket teremtett, nem megdöbbentő; de az hogy Isten, aki minket a saját képére és hasonlatosságára teremtett, egy napon a mi természetünket hozzáadja az ő isteni természetéhez egy új személyben - az Istenemberben -, az egy nagy és hatalmas csoda. Hát nem a kegyelem Istenére vall, hogy ilyesmit tesz? De nem is szégyenletes cselekedet, hiszen kivel van dolgunk? A kereszténység megalapítása egy teljesen természetfeletti esemény; Isten teljesen vertikális, szuverén beavatkozása, hogy a világ Teremtője és Fenntartója a mi testünkben eljött, és közöttünk lakott, hogy megmentsen minket. Ezt nem lehet másképp leírni, minthogy felkiáltunk: "Ettől eláll a lélegzetünk". Hadd kérdezzem meg tőletek, vajon annyira meglepő-e, hogy az a mód, ahogyan Isten, a Fiú ebbe a világba belépett, egy csoda által történt, és az a mód, ahogyan kilépett ebből a világból, egy másik csoda által történt - a szűzi születés a csodák alfája, a mennybe való menetel pedig az omegája? Tökéletesen logikus, hogy ha Isten maga keresztezi tér-idő történelmünket, magára veszi emberségünket, közöttünk él, közöttünk hal meg, mint Isten Báránya, és közöttünk támad fel a halálból, akkor először természetfeletti úton lép be ebbe a világba. Egy keresztény számára ebben semmi meglepő nincs, bármennyire is hihetetlennek tűnik a szkeptikusok számára. Sajnos Jézus Krisztussal kapcsolatban minden hihetetlen a szkeptikusok számára.
B. B. Warfield azt mondta, hogy "az emberek mindig és mindenütt úgy ítélték meg, hogy egy természetfeletti ember, aki természetfeletti munkát végez, természetfeletti forrásból kell, hogy származzon". Ha semmi rendkívüli nem lett volna Isten Fiának a világra jövetelében (kivéve, mint Keresztelő János vagy Izsák, hogy szülei különösen idősek voltak, amikor megszületett), akkor Krisztus egész további élete nem tűnt volna szinkronban (összhangban lévőnek). Gondoljunk csak egy Boeing 707-esre ... és egy indítókarra az elején, amelyet a kapitány forgat, hogy a motorok beinduljanak, és a gép felszállhasson! Vajon a Názáreti Jézus egyszerűen csak egy másik prédikátor volt, mint János? Nem, nem! Ő úgy járt a földön, mint annak Ura. A szelek és a hullámok engedelmeskedtek neki. Őt nem lehetett a sírban tartani, hanem széttépte a halál kötelékeit. Felemelkedett, és Isten jobbján ül, és Lelke által üdvösséget ad az általa kedvelt embereknek. Lehetetlen, hogy bárki mástól megkülönböztethetetlenül lépjen be ebbe a világba. Természetfeletti születése, természetfeletti élete volt; természetfeletti munkát végzett, és természetfeletti vallást alapított. A szűztől való születése mindennek a része.

c.) Az Újszövetség viszont semmit sem mond nekünk Mária örök szűzességéről, vagyis arról, hogy Jézus születése után is szűz maradt. Az újszövetségi egyházat soha nem tanították arra, hogy az örök szüzességet szentebb állapotnak tekintse, mint a házasságot és az anyává válást. Ez az elképzelés sokkal később, a középkori egyház történetében, egy zavaros időszakban merült fel, amikor az egyház kezdte elveszíteni a Bibliában való megalapozottságát. Ekkoriban a cölibátus állapotot a házasságnál magasabb rendűvé emelték, és a római egyház elkezdte megkövetelni, hogy a papjai egész életükben nőtlen férfiak maradjanak. Pál figyelmeztette Timóteust az ilyen hamis tanítókra: "megtiltják az embereknek, hogy házasodjanak" (I Tim 4:3). Tanítói még azt is állították, hogy a férj és feleség közötti szexuális vágy az emberiségbe a bűnbeesés következtében került be. A Mária örök szüzességéről szóló tanítás a sötét középkorban szomorúan fejeződött ki Róma hagyományaiban. Ez az a hamis hozzáállás a szexhez, amelynek ellen kell állnunk; ennek semmi köze Isten azon döntéséhez, hogy a Fiú szűztől született. Krisztus szűztől való születése nem a szexről és az emberi testről alkotott lealacsonyító gnosztikus nézetekből ered.
John Murray professzor nyíltan leleplezi azt a hamis tanítást, amely arról szól, hogy Mária, bár József felesége volt, haláláig szűz maradt. Azt mondja: "Talán a legnyilvánvalóbb kísérlet arra, hogy a hamis szentség glóriáját vetítsék e bibliaellenes gondolati irányzat köré, a Szűz Mária örök szűzességének dogmája. Ennek a tanításnak az egész érdekessége az a gondolat, hogy a szűz szentségével összeegyeztethetetlen lenne azt feltételezni, hogy Jézus születése után Mária szexuális kapcsolatban állt férjével, Józseffel. Tény, hogy a bibliai szentség megkövetelte a férjével való házastársi kapcsolatot, és ha azt feltételezzük, hogy nem volt ilyen, az súlyosan megkérdőjelezné a jellemét. A kegyelem által üdvözült és a Lélek által megszentelt szűz asszony jellemének nagyrabecsülése megköveteli, hogy tagadjuk örökös szüzességét. Az örök szüzesség a nyomorult kategóriájába sorolná őt, és az ő nemessége és jámborsága iránti tiszteletünk ezt nem tűri. Ahhoz, hogy jó asszony legyen, meg kellett élnie ezeket a normális házastársi kapcsolatokat. És a legtermészetesebb és legésszerűbb feltételezés az, hogy Urunk testvérei Mária és József utódai voltak Jézus Krisztus születése után" (John Murray). A Biblia tehát nem tanítja Mária örök szüzességét, és az újszövetségi időkben nem volt hiszékenység a szűzi születéssel kapcsolatban. Számukra ez ugyanolyan meghökkentő volt, mint számunkra ma.

2.Van bibliai alapja annak, hogy higgyünk a szűztől való születésben.

Mi az alapja annak, hogy elfogadjuk a szűztől való születés igazságát? Biztos vagyok benne, hogy itt minden keresztény azt fogja mondani Warfielddel együtt: "Semmi kétségem sincs Jézus természetfeletti születésének ténye felől". Volt idő, amikor ez volt az Újszövetség egyik olyan részlete (állítása), amelyet a kritikusok gyorsan lenéztek, de azt hiszem, hogy az elmúlt 25 évben némileg lehűlt a lenézésük. Ma már nem találkozunk olyan gyakran azzal az állítással, hogy "lehetsz igazi keresztény úgy, hogy nem hiszel a szűztől való születésben", mint ahogy ez korábban volt. De miért kellene bárkinek is elutasítania ezt az igazságot? Bizonyára olyan napokat élünk, amikor a médiában nagyon gyakoriak a mesterséges megtermékenyítésről és a már hosszabb ideje házasságban élő párok termékenységi kezeléséről szóló viták. Valahogy a szűztől való születés már nem tűnik olyan furcsának, mint amilyennek azoknak a vallásos embereknek kellett tűnnie, akik a "tudomány" szó említésére reszkettek és kapituláltak a hitükben.
A szűztől való születést egyértelműen tanítja a Biblia, és minden keresztény ösztönösen hisz a Bibliában. A modernizmus elvégezte pusztító munkáját Európában, de minden újjászületett keresztény bízik Isten Igéjében, és az Atya arra tanítja, hogy higgyen és engedelmeskedjen neki. Nem lehet hinni a tévedhetetlen Jézusban anélkül, hogy ne hinnénk a Szentírásban is, mert Krisztus tévedhetetlen Bibliát ad nekünk: "A te igéd az igazság" - mondja az Atyának. Ő maga is ezt hitte és tanította. Tehát Krisztus szűztől való születésében hinni végül is erkölcsi kérdés. Ez része az Isten Fiának való engedelmességnek és alávetettségnek. Bűn nem hinni a szűztől való születésben.
Ha a Biblia téved Krisztus születésének tényét illetően, akkor az Újszövetség szívében tévedés van, és a Szentírás tekintélye összeomlik. Nem mondhatta volna Isten Lukácsnak: "Ne írd meg!", és nem gondoskodhatott volna róla, hogy ne írja meg? A szűztől való születés elég hosszasan és kellő részletességgel van tanítva az Újszövetség legelső fejezetében ahhoz, hogy megkövetelje a mi engedelmességünket, ha Krisztus a mi Urunk - ahogyan a teremtés is hasonlóan tanítva van az Ószövetség legelső fejezetében. Az ördögtől azt várnánk, hogy folyamatosan támadja a Szentírás két ilyen jelentőségteljes részét, és pontosan ezt tapasztaljuk.

Hogyan kerülgetik a kritikusok a szűzi fogantatás ilyen egyértelmű tanúságtételét? Három ellenvetés van.

A)Először is ott van a "kihagyás" ellenvetés. A kritikusok azt fogják mondani: "Nézd, tudom, hogy Máté 1. és Lukács 1. beszél a szűztől való születésről, de tudod mit? Az Újszövetségben sehol máshol nem hallunk a szűztől való születésről. Ezért Máté és Lukács biztosan kitalálta, mert senki más nem tud róla". Erre többféleképpen is válaszolhatsz.

a) Az Újszövetségben vannak más helyek is, amelyek Jézus születését feltűnően radikális nyelven tárgyalják. Gondoljunk csak János evangéliumának első fejezetére és arra a mondatra, hogy "az Ige testté lett és közöttünk lakott". Mi soha nem használnánk ezt a kifejezést, ugye? Soha nem kérdeznénk meg egy kisfiú édesanyját a gyereke korára vonatkozóan, hogy "mikor lett testté?", de Jézus világra jövetelére használjuk. Vagy gondoljunk Pál szavaira a Filippi levél második fejezetében, amikor arról ír, hogy Krisztus Isten alakjában volt, és nem tartotta zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Arról beszél, hogy Krisztus "önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát...". (Fil 2:7-8). Nem használhatnál ilyen kifejezést más születésről - "Mikor lett a te kicsinyed emberekhez hasonlóvá, és mikor élt emberként"? Ugyanezt a más születésektől való különbözőséget találod a Jézus eljöveteléről szóló nyelvezetben, amelyet Pál használ, amikor azt mondja a galatáknak: "Amikor pedig elérkezett az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született, aki a törvény alatt született, hogy megváltson ...". (Gal 4:4). A létezés előtti "asszonytól született". Milyen fölösleges kifejezés! Melyik csecsemő nem született asszonytól? Miért mondaná ezt, hacsak nem volt valami teljesen megkülönböztető jegye a születésnek? Pál ilyen utalásokkal mutatja meg nekünk, hogy hitt az egyedülálló és csodálatos szűztől való születésben. Emlékeztek, hogy Lukács gyakran volt Pál társaságában, és hogy Pál ismerte az evangéliumot. A Timóteushoz írt első levelében, az ötödik fejezet tizennyolcadik versében valóban Lukács evangéliumának tízedik fejezetéből a hetedik versből idézi a következő szavakat: "A munkás megérdemli a bérét".

b) A tiltakozásnak azonban van egy másik következménye is: "mivel a szűztől való születésről az Újszövetségben Mátén és Lukácson kívül sehol máshol nem beszélnek közvetlenül és kifejezetten, ezért nem fogunk hinni benne". A szűztől való születésnél sokkal többet kell elutasítanunk, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a Szentírásban egy vagy két alkalomnál többször szerepeljen! Azt is el kell utasítanod, hogy Jézust jászolba fektették, hogy bölcsek jöttek az ajándékaikkal; hogy pásztorok látogatták meg őt. Mindezek az események csak a Máté 1. vagy a Lukács 2. fejezetében találhatók. Nem fogod elhinni Lázár feltámasztását a halálból, mert ez csak egy helyen található János evangéliumában, és a János 3:16-ot, mert ez csak a János 3:16-ban található, és Urunk imáját a János 17-ben, és a csodát a galileai Kánában tartott menyegzőn, mert ezek a Szentírásban a maguk helyén egyediek, és így tovább és így tovább. Ha egy esemény kétszer fordul elő, akkor a modernista azt mondja, hogy az egyiket a másikból másolták, és hibákra is rámutat, mert nem szóról szóra ismétlődik, de ha az esemény csak egyszer fordul elő, akkor emiatt elveti. Ha fogod az ollót és kivágod a Bibliából azokat az eseményeket és tanításokat, amelyek szerinted nem illenek bele a nézeteidbe, akkor megmutatod, hogy a Bibliának egyáltalán nincs tekintélye az életedben. Te vagy az ura annak, hogy miben hiszel. Te vagy a végső döntőbíró abban, hogy mi a helyes és mi a helytelen, bármilyen okból kifolyólag. A saját isteneddé váltál. Tehát azt mondjuk, hogy a Jézus gyermekkoráról szóló elbeszélések bizonyos részletességgel megtalálhatók Máté és Lukács evangéliumának első fejezeteiben, és pontosan ott várnánk, hogy a legkifejezettebben halljunk az Isten Fia születésének természetéről.
Testvérek, ezek az evangéliumok teljesen valósághűen írják le számunkra két istenfélő ember reakcióját arra a megrázó hírre, hogy az érintett fiatal szűz, aki egy igaz ember jegyese volt, megtudta, hogy terhes. Nyoma sincs a "persze ... igen ... szűzi születés ... semmi gond ..." reakciónak. Szinte szétesik ez a család. Máté és Lukács könyveinek lapjain két nagyon érett fiatallal találkozunk, akik a legmegdöbbentőbb válságra reagálnak, amivel csak találkozhattak. Csodálatosan megnyugtató számunkra a tudat, hogy ha Isten kegyelme együtt tudta tartani Máriát és Józsefet, akkor téged és a házastársadat is együtt tud tartani. Itt van tehát a kihagyással kapcsolatos kifogás, és hogy miért utasítom el.

B) Itt van az ellentmondás kifogás. Hadd foglalkozzam ezzel nagyon röviden; a Biblia kritikusai azt fogják mondani: "De várjunk csak, Máté és Lukács ellentmond egymásnak. Megnézzük Mátét, és azt mondja, hogy egy dolog történt, aztán megnézzük Lukácsot, és azt mondja, hogy egy másik dolog történt. Ellentmondanak egymásnak." Nem, nem mondanak ellent egymásnak. Ezek független beszámolók egy eseményről. Ha megkérnélek benneteket, hogy 60 szóban foglaljátok össze, mi történt ma reggel a gyülekezetben, 25 különböző beszámolót kapnék arról, hogy mi történt, és mégis mind igaz lenne. Nincs egyetlen olyan állítás sem Mátéban, amely ellentmondana Lukács egyik állításának is, vagy egyetlen olyan Lukács által leírt esemény, amely ellentmondana egyetlen Mátéban leírt eseménynek is. De ugyanakkor nem állíthatod, hogy Máté egyszerűen lemásolt egy történetet Lukácsból, vagy Lukács lemásolt egy eseményt Mátéból, mert Jézus születésének és az azt követő események történetének menete más.
Máté kiemelten foglalkozik József reakciójával, amikor meghallotta a terhesség hírét, feltehetően azután, hogy Mária elmondta neki, és József válasza az volt, hogy elment és a váláson gondolkodott. Ekkor egy angyal jött hozzá és ünnepélyesen közölte vele Isten üzenetét; ezért visszavette Máriát. Ezután az evangélista Jézust és a családját menekültként mutatja be lent Egyiptomban; Máté ezt emeli ki. Lukács történetében az angyal eljön Máriához, és beszél neki a gyermekről; ő és József együtt maradnak, de aztán végül Erzsébethez megy el néhány hónapra. Az egyik történetben semmi sem mond ellent a másik történetnek; a történetek tökéletesen kiegészítik egymást oly módon, ahogyan azt két történésztől várnánk, akiknek különböző érdeklődési körük van azzal kapcsolatban, hogy mi történt, amikor Urunk megszületett. Máté valahogyan értesül József történetéről. Lukács talán leült Máriával vagy egy vagy több gyermekével, és így tudta meg, hogyan reagált Gábriel látogatására. Emlékezzünk arra, amit Lukács mond evangéliumának harmadik versében: "Én magam mindent gondosan kivizsgáltam a kezdetektől fogva". Itt tehát nincs ellentmondás; itt csak a beszámolók egymást kiegészítő jellege van, amelyeket két jó keresztény történész írt, akiket Isten mozgatott, amikor írtak, és akik azt szorgalmazták, hogy az olvasóik úgy higgyenek, ahogyan ők is bíztak Isten Fiában. Tehát nincs olyan kihagyás és nincs olyan ellentmondás, amely indokolná a szűztől való születésről szóló beszámoló elutasítását. Egyetlen újszövetségi író sem mond olyat, ami ellentmond Máté és Lukács tanúságtételének. És aztán...

C) Itt van a félreértelmezés kifogás. A kritikusok azt is mondták, hogy a szűztől való születés egész tanítása az Ószövetség egyetlen szavának félreértelmezéséből ered. "Tudjátok - mondják -, azok a korai keresztények Ézsaiás könyve hetedik fejezetének tizennegyedik versét olvasták: "Ímé, a szűz fogan méhében és szül fiat", és ezek a szavak vezettek a zavarhoz, mert ma már tudjuk, hogy valójában Ézsaiás nem azt mondta: "Ímé, a szűz fogan méhében", hanem inkább "fiatal nő". Ez Ézsaiás próféciájának régóta fennálló modernista kritikája. Hogyan válaszoljunk erre? Figyeljetek jól ... Ézsaiás héberül az 'Alma szót használja, ami fiatal leányt jelent, és évszázadokkal később, körülbelül 250 évvel Jézus előtt, görögül beszélő zsidók egy csoportja lefordította az Ószövetséget görögre, és úgy döntöttek, hogy az a görög szó, amely a legjobban visszaadja az 'Alma szó jelentését, az a szűz szó. "De - mondják a kritikusok - amikor a keresztények meglátták ezt a 'szűz' szót, az az ötletük támadt, hogy azt kell állítaniuk, hogy Jézus szűztől született, ezért kitalálták ezeket a történeteket, amelyeket Máté és Lukács írt. Pedig ha ismerték volna a héber nyelvet, rájöttek volna, hogy Ézsaiás csak 'fiatal nőről', nem pedig szűzről" ír. Ez a jól ismert "félreértelmezés elmélet" arról, hogy az Újszövetség miért tanította a szűztől való születést.
Hogyan válaszoljunk erre? Amikor az Ószövetségben az "Alma" szót használják, az elsősorban olyan fiatal nőre utal, aki elérte a serdülőkort, és így férjhez adható, de az izraelita etikai és társadalmi normák fényében szűznek számított, mint Rebeka vagy Mirjam, akikről az "Alma" szó máshol is használva van a Szentírásban. Teljesen helyénvaló, hogy Ézsaiás azt mondja 'Alma, 'fiatal nő', és hogy a fordítók 200 évvel Krisztus előtt a 'szűz' fordítást választották - ezért mondja ezt a Septuaginta - az Ószövetség görög fordítása. Ézsaiás is használja a határozott névelőt, a szűz, más szóval talán olyasvalakire utal, akit ő és Áház király jól ismert. Terhessége jel lenne számukra a maga tipikus beteljesülésében, hogy Isten meglátogatja népét, és rendkívüli életet ad ott, ahol úgy tűnt, hogy nincs ígéret; Isten képes erre. De sokkal nagyobb jel lenne a teljes beteljesedésében, amikor Mária terhes lesz a Magasságos Messiási Fiával, akit Isten megígért.
Az Ézsaiás könyvének ezt a szakaszát a zsidók, különösen a rabbik, évszázadokon át tanulmányozták Krisztus előtt, és mindannyian arra a következtetésre jutottak, hogy a Messiás csodával határos módon, azaz szűz által fog a világra jönni. Úgy vélték, hogy ez az Ézsaiás próféciájának természetes értelmezése. A "szűz" szó nem téves értelmezés, különösen azért nem, mert Máté a Szentlélek megvilágosítása alatt ugyanezt a "szűz" szót idézte evangéliumának első fejezetében, és Jézus születésére alkalmazta. Számunkra a Lélek által választott 'szűz' szó nem lehet tévedés. Tehát az a gondolat, hogy a szűztől való születés kihagyás, ellentmondás vagy félreértelmezés, egyszerűen nem állja meg a helyét. A bibliai tanúságtétel következetesen a szűztől való születés mellett szól.

3.Történelmi alapokon nyugszik a szűzi születésben való hit.

Nagyon röviden hadd említsem meg, hogy ha a legkorábbi kereszténységet nézzük - vegyük csak az ősegyház első két évszázadát - és ennek a két évszázadnak a végét, a 190-es évek végét, a második század végét, akkor, azt látjuk, hogy olyan neves keresztények hisznek a szűztől való születésben, mint Irenausz (a mai Franciaországban), vagy Justinus Mártír Rómában, vagy Tertullianus Észak-Afrikában. Aztán mindkét irányba mehetsz. Elindulhatsz felénk, és utazhatsz az évek során egészen a 21. századig, és az út mentén mindenütt megtalálod a Krisztus szűztől való születésébe vetett hit nagy, szilárdan álló jelzőoszlopait. Olyan jelzőoszlopokra gondolok, mint az Apostoli Hitvallás, a Niceai Hitvallás, az Athanáziai Hitvallás, az Augsburgi Hitvallás, a Harminckilenc cikkely, a Westminsteri Hitvallás, az 1689-es Baptista Hitvallás és a walesi kálvinista metodisták 1823-as Hitvallása. Akik megfogalmazták ezeket a hitvallásokat azok mindannyian bíztak a szűztől született Messiásban. Ebben hittek; hallgassátok meg az egyik hitvallás szavait erre vonatkozóan: "Az idők teljességében Isten saját Fia, Aki örökkévalóan nemzetett, az Istenség végtelen Személye, az Atyával egyenlő, az ő Személyének kifejezett képmása, igaz Isten, a Szűz méhében emberi természetet vett magára - igaz teljes emberséget, de szentet és tisztátalanságtól menteset". Ez az egyik Hitvallás kijelentése arról, hogy Isten Fia hogyan jött a világra. Azt mondom, ilyen dicsőséges oszlopok hosszú sora található minden korunk előtti Hitvallásban, amelyek egységes tanúságot tesznek Jézus szűztől való születéséről.
Vagy elkezdhetünk visszamenni Jézus Krisztus felé azoktól az egyházatyáktól, akik a második század végén éltek, az időben visszafelé haladva a keresztények írásai és prédikációi révén az első század eleje felé, egészen a 100-as évek elejéig, a szíriai Antiochiai Ignác prédikációjáig. Menjünk vissza egészen az újszövetségi írásokig, és egy egységes üzenetet találunk. Hadd emlékeztesselek egyébként arra, hogy amikor Ireneusz Kr. u. 190-ben a szűzi születésről beszél, ő egy olyan ember volt, aki egy Polykarp nevű szmirnai kereszténynél tanult, aki János apostolnál tanult, aki jól ismerte Urunk anyját. Ireneusz tehát csak egy lépésre volt az Újszövetség apostoli szerzőjétől, és Ireneusz a szűzi születésről ír.
Kétségtelen, hogy az összes korai keresztény hitt abban, hogy a Szentírás ezt tanította, és hogy ez a szűzi születés így volt. A tanúságtétel töretlen láncolatát találjátok a korai keresztényektől, mint Máté és Lukács, a következő évszázadban az egyházatyákon át, és így tovább és tovább a történelemben. Láthatjátok, hogy az egyház minden vezetője minden országban, kivétel nélkül hitt a szűzi születésben. Nem találsz egyetlen keresztényt sem, aki megkérdőjelezte volna a szűzi születést. Amikor tehát a 20. században a liberálisok mint például Emil Brunner és Pannenburg, a Jézus Szeminárium tudósai és a Megtestesült Isten Mítosza csoport tagadják a Biblia egyértelmű állítását, hogy Isten Fia szűztől született, akkor nemcsak az Újszövetség egyértelmű tanúságtételével, hanem az egyház húsz évszázados következetes egyetemes kijelentéseivel is szembemennek. Nem ástak ki valami régészeti leletet, amelyre az elképzeléseiket alapozhatják. Nincs több anyaguk, mint a keresztények összes nemzedékének Krisztus óta.
Vajon az ilyen liberálisok annyira lelkiek, annyira közel élnek Istenhez, annyira a Lélekben járnak minden nap, hogy biztonságos vezetői és irányítói az egyház jövőbeli virágzásának? Vajon a szószékeken úgy harsogják-e az eszméiket, hogy sok hallgatójuk elfordul a bűneitől, és Krisztusban bízik? Nem hiszem. Vajon azok a gyülekezetek, amelyek magukévá tették ezeket a tévedéseket, tapasztalják-e Isten áldását olymódon, hogy megtéréseket látnak maguk között, és közülük misszionáriusok mennek ki az egész világba a Megváltó hírével, aki a mennyből jött a mi megváltásunkért? Nem hiszem; az ilyen eszmék által befolyásolt gyülekezetek Európa-szerte bezártak és bezárnak.
Természetesen az a tény, hogy a második századi keresztények mind hittek a szűzi születésben, nem jelenti azt, hogy ez igaz; de azt igen, hogy meg voltak győződve arról, hogy ez a Biblia tanítása. Hogy biztosak lehessetek abban, hogy nem olvassátok félre a Bibliát, azt mondom nektek, hogy a keresztények egész első nemzedéke, amely időrendileg a legközelebb állt az eseményhez, hitt Jézus Krisztus szűztől való születésében, ahogyan mások is hittek a történelem során a nagy hitvallásokban. Krisztus építette egyházát az idők folyamán. Tehát itt van a történelmi oka annak, hogy hiszünk a szűztől való születésben.
Most a szűzi születésben való hit bibliai és történelmi okait vettük figyelembe, de vannak tanbeli okai is annak, hogy miért kellett a Messiásnak szűztől születnie, de erről majd a következő istentiszteleten. Isten áldja meg a szavait szíveinkben, hogy neki kedves gyümölcsöket teremjünk. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: istentiszteleten, engedelmességnek, természetfeletti, franciaországban, tulajdonságaiból, hasonlatosságára, beteljesülésében, engedelmeskedjen, jelentőségteljes, engedelmeskedtek, legnyilvánvalóbb, beteljesedésében, legmegdöbbentőbb, lélegzetelállító, tanúságtételével, tanúságtételének, misszionáriusok, keresztényektől, megkülönböztető, félreértelmezés, emlékeztesselek, nyugtalanította, gondoskodhatott, lelkiismeretére, nagyrabecsülése, jelzőoszlopokra, megkérdőjelezné, kötelezettségét, következtetésre, részletességgel, alávetettségnek, megváltásunkért, megkérdőjelezte, megvilágosítása, elképzeléseiket, előfordulhatnak, hatodik hónapja, hírnököt ehhez, tizenéves lányhoz, olyan gyermeket, angyal bejelentette, isteni Megváltó, szavak hallatán, csodálatos gyermek, eljegyzés szakaszán, terhesség lehetetlenség, félelmetesen dicsőséges, ilyen gyermeket, férfival való, lány kérdését, szövegünkben szereplő, szűzi születésekkel, Szent Lélek, Isten Fiának, Magasságos Isten Fia, Hisz Gábriel, Isten Fiát, Csodálatos Tanácsadónak, Hatalmas Istennek, Örökkévaló Atyának, Béke Fejedelmének, Ahogy, Gresham Machen, Újszövetség Krisztus, Jézus Krisztus, Szent Lélektől, Józsefet Isten, Oxfordi Egyetemen, Erre, Bibliában Gábriel, Charles Wesley, Magasságos Fiát, Isten Báránya, Sajnos Jézus Krisztussal, Keresztelő János, Názáreti Jézus, John Murray, Szűz Mária, Isten Igéjében, Tehát Krisztus, Isten Lukácsnak, Ezért Máté, Krisztus Isten, Újszövetségben Mátén, Isten Fia, Megnézzük Mátét, Isten Fiában, Magasságos Messiási Fiával, Justinus Mártír Rómában, Tertullianus Észak-Afrikában, Apostoli Hitvallás, Niceai Hitvallás, Athanáziai Hitvallás, Augsburgi Hitvallás, Westminsteri Hitvallás, Baptista Hitvallás, Antiochiai Ignác, Ireneusz Kr, Emil Brunner, Jézus Szeminárium, Megtestesült Isten Mítosza,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Nagypéntek  A kereszten függő Megváltó  Magyarország  Facebookon kaptam  Amikor teljes sötétség borul r...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Avokádókrém  Magyarország  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Torday Teodóra Éva versei  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jézus holtteste  képre írva  Facebookon kaptam  Richter Gedeon  Erdős Olga: Ji-king  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Alkalmazkodás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A lélek hangja . . .  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Móra Ferenc - Szeretem én nagy...  Facebookon kaptam  Nagycsütörtök  Őszi kirándulás  képre írva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hallgassunk egy kis zenét! Éne...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  A núlt már elmúlt...  Facebookon kaptam  Fogyókúrás  A kereszten függő Megváltó  Ahogy a földet  Laetare-vasárnap  Facebookon kaptam  Jézus holtteste  Alkalmazkodás  Gyönyörű fővárosunk  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A núlt már elmúlt...  Legalább a gyerekeimnek segíts...  Szabolcsi Zsóka: A csend  Facebookon kaptam  Meghitt beszélgetés  Facebookon kaptam  Áldó Krisztus Tarcal  Jézus holtteste  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Elmentél  Magányba zárt lelkek . . .  Másik korból származom  Lehetsz milliomos, lehet zsákn...  Őszi fák  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Gyönyörű fővárosunk  Laetare-vasárnap  Szűzanya !  Fogyókúrás  Laetare-vasárnap  Pillanatnyi  Szép estét kívánok Mindenkinek...  Amikor teljes sötétség borul r...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Legalább a gyerekeimnek segíts...  Amikor teljes sötétség borul r...  Legalább a gyerekeimnek segíts...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Laetare-vasárnap  Facebookon kaptam  Szent-Gály Kata: Kérdések  Facebookon kaptam  Megint úgy jön el  Facebookon kaptam Gizike bar...  A fejlett humorérzék  Facebookon kaptam  Mindig magunkba kell  Jó éjszakát, szép álmokat!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Szép estét kedves látogatóimna...  Megint úgy jön el  Avokádókrém  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
hatodik hónapja, hírnököt ehhez, tizenéves lányhoz, olyan gyermeket, angyal bejelentette, isteni Megváltó, szavak hallatán, csodálatos gyermek, eljegyzés szakaszán, terhesség lehetetlenség, félelmetesen dicsőséges, ilyen gyermeket, férfival való, lány kérdését, szövegünkben szereplő, szűzi születésekkel, tizennegyedik versben, szűz gyermeket, népet ennek, ilyen embernek, fogantatásról evangéliumának, szűzi fogantatás, eseményt abban, újszövetségi idők, emberek arra, átlagember sokkal, ilyen gondolkodás, 2000 évvel, élet tényeivel, távoli időkben, gyermeke szűzies, valamilyen erkölcsi, testnek akaratából, férfiúnak indulatjából, iránta érzett, első század, karácsonyi időszakban, dolgozószobája ablaka, szkeptikus tanszéki, ismerőse látogatta, egyetem udvarán, szűzi születésről, szűz méhétől, barát lekezelően, pillanatra megállt, első században, emberek szaladgáltak, figyelmünket Lukács, bizonyos születésre, teljes egyediség, természetben előfordulhatnak, egyik évben, nebraskai akváriumban, olyan nőstény, cápabébinek adott, nőstény cápa, nemrégiben történt, másik személyben, nála sokkal, olyan események, állatvilágban vagy, kisfiú szűzi, eseményre nincs, evangéliuma elején, legnagyobb csodával, lappangó Istenség, enyhe Immánuel, hogy Isten, saját képére, kegyelem Istenére, kereszténység megalapítása, teljesen természetfeletti, világ Teremtője, világba belépett, csoda által, másik csoda, szűzi születés, csodák alfája, mennybe való, keresztény számára, szkeptikusok számára, emberek mindig, természetfeletti ember, világra jövetelében, kapitány forgat, motorok beinduljanak, másik prédikátor, hullámok engedelmeskedtek, sírban tartani, halál kötelékeit, általa kedvelt, szűztől való, újszövetségi egyházat, örök szüzességet, anyává válást, elképzelés sokkal, középkori egyház, zavaros időszakban, egyház kezdte, cölibátus állapotot, házasságnál magasabb, , ,
2023.08 2023. Szeptember 2023.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 196 db bejegyzés
e év: 1673 db bejegyzés
Összes: 35083 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2573
  • e Hét: 18140
  • e Hónap: 61582
  • e Év: 779946
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.