Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Krisztus a mi reménységünk
  2023-08-20 21:17:31, vasárnap
 
  Krisztus a mi reménységünk

Lekció: Lk 2,21-35

Charles Eliot a Harvard Egyetem elnöke volt, majd nyugdíjas korában a Harvard Egyetem tiszteletbeli elnöke. Kilencvenedik évének nyarán a Maine állambeli Northeast Harborban lévő nyaralójából lassan haladt lefelé az úton a szomszédai, Peabodyék nyaralójához. Peabody asszony szívélyesen üdvözölte, és behívta a nappaliba. Rövid beszélgetés után Eliot megkérdezte, hogy megfoghatja-e az újszülött kisbabáját.
Az asszony értetlenül emelte ki kisfiát a kiságyból, és a Harvard tiszteletbeli elnökének karjaiba helyezte. Eliot néhány percig csendben tartotta a babát. Aztán egy kis hálálkodó mozdulattal visszaadta az édesanyjának, és így magyarázta a viselkedését: "Olyan sokáig néztem az élet végét, hogy néhány pillanatra a kezdetét is meg akartam nézni". (A Reader's Digestben [8/83].)
Mindannyiunknak szüksége van a reményre. Különösen idős korban, de az élet minden más szakaszában is szükségünk van a reményre. Az egyik áldás, amely az Isten által ránk bízott kicsinyekkel együtt jár, a remény.
És mégis, a gyermekekkel együtt járó remény a legjobb esetben is bizonytalan remény. Mindig ott van a betegség vagy a halál lehetősége. Melyik szülő nem ment be újszülött gyermeke kiságyához az éjszaka közepén, és nem hajolt le elég közel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kicsi lélegzik? Ha a gyermek túléli a betegséget vagy a korai halált, ott van a sok veszély ebben a gonosz világban. A bűnözés, a gyermekmolesztálók, az ittas vezetők, a terrorizmus vagy a háború veszélye és a gazdasági instabilitás minden szülőt aggódásra késztet, hogy milyen világban nőnek majd fel gyermekeink és unokáink.
Tekintettel ezekre a bizonytalanságokra, amikor olyan idős emberrel találkozunk, aki tele van reménnyel, fel kell figyelnünk az ilyenre és el kell gondolkodnunk . Itt van valaki, aki lehetne pesszimista, cinikus, tele félelmekkel és aggodalmakkal. De ő csordultig van szilárd reménnyel. Jobb, ha odafigyelünk rá. Talán tanulhatunk néhány dolgot tőle.
Simeon ilyen ember volt. Amikor a templom udvarán a karjában tartotta a csecsemő Jézust, többet látunk, mint egy öregembert, aki reményt táplál bármely újszülött iránt. Inkább egy olyan öregembert látunk, aki Isten ígéreteibe vetette reményét. Ez nem egy közönséges újszülött volt! Ő volt Isten népének tett ígéreteinek beteljesedése. Ahogy megfigyeljük ezt az idős szentet ezzel a gyermekkel a karjaiban, néhány értékes leckét tanulunk a reménységről, amelyre mindannyiunknak oly nagy szükségünk van:
Azok, akik Isten Krisztusban tett ígéreteiben reménykednek, meg lesznek jutalmazva.
Nézzük meg először a reménységet, amely Simeonban volt, és azt, hogy az a remény, hogyan volt megjutalmazva. Aztán megnézzük a reménységének tárgyát.

1.Krisztusban reménykedni azt jelenti, hogy igazságosan és várakozással élünk a Szentlélek erejében.

A.KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNI AZT JELENTI, HOGY IGAZSÁGOSAN ÉLÜNK.

Isten Igéje Simeont "igaz és istenfélő" emberként mutatja be (2:25). "Igaz" azt jelenti, hogy a viselkedése Isten előtt és embertársaival szemben összhangban volt Isten normáival. Nem volt álszent, aki azért végezte jótetteit, hogy mások lássák. Csendesen és következetesen engedelmeskedett Istennek, még akkor is, amikor az emberek nem figyelték.
Az "istenfélő" a tiszteletteljes jelentéssel bír. Néha azt jelenti, hogy óvatos. Ez azt jelenti, hogy Simeon nem volt gondatlan a lelki élettel kapcsolatban. Bár ezt a két szót egy szempillantás alatt átfuthatod, mégis egy életen át tartó művelést tükröznek. Senki sem válik véletlenül igazzá és istenfélővé. Simeon ápolta az Istennel való járását.
Simeon igaz életének kulcsa abban látható, ahogyan önmagát Istenhez viszonyítva szemlélte. A 29. versben az "Úr" szó szokatlan, csak ötször szerepel Istenre vonatkoztatva. Ebből kaptuk a "despota" szavunkat. Az egyik görög lexikon szerint "abszolút tulajdonjogot és ellenőrizetlen hatalmat" jelent. Simeon úgy látta Istent, mint a szuverén Urat, aki elkészítette az üdvösségét (2:30, 31), és kegyesen megengedte Simeonnak, hogy lássa azt. Simeon pedig ennek a szuverén Úrnak a rabszolgájaként látta magát. A rabszolgáknak nincsenek jogaik. Tulajdonosukhoz tartoznak, és egyetlen kötelezettségük az engedelmesség. Simeon magasan látta Istent és alacsonyan látta önmagát.
Ne feledjük, milyen időkben élt Simeon. A zsidó vallási vezetők nagyrészt politikusok voltak, és nem mélyen lelkiek. Izraelben 400 éve nem volt próféta. Izraelt ezekben a hosszú évszázadokban egyik idegen hatalom a másik után nyomta el, és még most is a korrupt Heródes uralkodott rajtuk Róma uralma alatt. Simeon számára könnyű lett volna, ha belefeledkezik a kor politikai hevületébe, és szkeptikusan így gondolkodik: "Hol vannak Isten e nagyszerű ígéretei az Ő népének?". Ehelyett azonban igaz és istenfélő volt.
Ha Krisztusban reménykedünk, ügyelnünk kell arra, hogy igazságosan éljünk. Istent tekintjük szuverén Úrnak, a mi Mesterünknek, magunkat pedig az Ő szolgáinak. Átfésüljük az Ő Igéjét, hogy meghatározzuk, hogyan akarja, hogy éljünk, és minden nap Vele fogunk járni. Jézus Krisztusban reménykedni azt jelenti, hogy igazságosan élünk.

B.KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNI AZT JELENTI, HOGY VÁRAKOZÁSSAL ÉLÜNK.

"Izrael vigasztalását várta" (2:25). Ez az Ézsaiás által megjövendölt időre utal (40:1-2), amikor Isten megvigasztalja népét és eltörli bűneiket azáltal, hogy elküldi Felkentjét, a Messiást. Simeon mióta várta ezt? Valószínűleg egész életében! Könnyű lett volna azt gondolnia: "Nemzedékek jöttek és mentek, és ezek az ígéretek soha nem teljesedtek be. Miért várnám, hogy ez még az én életemben megtörténik? Csak nyugodjak bele a hosszú időbe, és adjam fel ezt a gondolatot, hogy a Messiás el fog jönni".
Te is várakozással élsz? Várod, hogy Isten válaszoljon az imáidra, vagy meglepődsz, ha valamelyikre választ kapsz? Biztosan véletlen egybeesés volt! Várod, hogy az Úr hamarosan visszajöjjön? Talán arra gondolsz: "Ugyan már, az emberek már 1900 éve várják ezt, és mégsem történt meg". De azok az emberek jobban élték meg a mindennapokat, mert minden nap azt várták, hogy Ő még életükben eljöjjön. Napjainkban az Ő eljövetelének jelei mindenütt ott vannak körülöttünk. Vajon az Emberfia talál hitet bennünk, amikor eljön (Lukács 18:8)? A reménység emberei várakozással élnek, és várják, hogy Isten beteljesítse ígéreteit.
C.KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNI AZT JELENTI, HOGY A SZENTLÉLEK EREJÉBEN ÉLÜNK.
Ha esetleg elkerülte volna a figyelmedet, a 25-27. versekben háromszor van említve a Szentlélek: "a Szentlélek volt rajta". "Kijelentetett neki a Szentlélek által...". "A Lélek indításából a templomba ment." Itt van egy ószövetségi szent, aki a Szentlélek pünkösdi kiáradása előtt élt, és mégis valószínűleg sokkal inkább a Lélek teljességében élt, mint a legtöbb mai keresztény!
Megkérdezted már magadtól: "Ha Isten megvonná tőlem a Szentlelkét, észrevenném-e egyáltalán a különbséget?". Vajon másképp alakult volna a heted, mint ahogyan alakult, ha a Lélek visszavonva lett volna? A Lélek által járni azt jelenti, hogy tudatosan Tőle függsz mindenben, amit teszel. Tőle függsz, hogy ellenállj a kísértésnek. Tőle kérsz betekintést az Ő Igéjébe. Rá támaszkodsz a helyes hozzáállásért a megpróbáltatások közepette. Bölcsességet kérsz Tőle a nehéz döntésekben.
Amikor a Szentlélek erejében élsz, életedet az Istenbe vetett reménység jellemzi. Pál írja (Róm 15:13): "A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjetek a reménységben". Az öröm, a békesség és a remény a depresszió, a szorongás és a kétségbeesés ellentéte. Ez az igevers nem csak bizonyos személyiségtípusokra vonatkozik, vagy azokra, akik viszonylag problémamentes helyzetben vannak. Ahogy megtanulsz Isten Lelkének teljességében élni, a reménység Istene be fog tölteni téged az Ő örömével, békességével és bőséges reménységével! Ha ezek a dolgok hiányoznak, ne keseredj el jobban, ha ezt hallod tőlem. Térdelj le minden nap, és kérd Istent, hogy töltsön be téged Szentlélekkel. Krisztusban reménykedni azt jelenti, hogy a Szentlélek erejében igazságosan és várakozóan élsz.
2.Azok, akik Krisztusban reménykednek, meg lesznek jutalmazva.
Isten megjutalmazta Simeon reménységét, így karjaiban tarthatta az Úr Felkentjét, amint azt a Szentlélek megígérte. Simeon beteljesedett ember volt. Hangjában nincs nyoma sajnálatnak, sem keserűségnek, sem bűntudatnak, amiért úgy élte le az életét, ahogyan leélte. Legalább három módon lett megjutalmazva, ami mindazokra vonatkozik, akik Istenben reménykednek:

A.AZOK, AKIK KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNEK, AZ ISTENI DOLGOK MEGÉRTÉSÉVEL VANNAK MEGJUTALMAZVA.

Simeon rendelkezett a lelki igazság csodálatos megértésével. Amikor Jézus megszületett, Heródes királynak a főpapokat és az írástudókat kellett hívnia, hogy megtudja, mit mond az Ószövetség az Ő születésének helyéről. Ők meg tudták adni a helyes választ, de a tényt nem vették észre. Az alázatos pásztoroknak és most ennek az istenfélő öregembernek, aki éppen ezt az eseményt várta Istentől, ki lett jelentve.
Simeon a Szentlélek által megértette, hogy ez a karjaiban lévő Gyermek az Úr megígért Felkentje. Tudta, hogy nem mindenki fogja Őt örömmel fogadni, hanem hogy lesz ellenállás, ami Mária számára sok gyötrelmet fog okozni (2:34, 35). Ézsaiás prófétától Simeon tudta, hogy ez a Gyermek Izrael számára "kő lesz, amelybe beleütközik, és szikla, amelybe megbotlik" (Ézs 8:14).
Godet írásmagyarázó ezzel kapcsolatban megjegyzi: ,,Simeon felismerte a zsidó vallásosság külső formái alatt az emberi dicsőség iránti szeretetüket, képmutatásukat, fösvénységüket és Isten iránti gyűlöletüket; és érzékelte, hogy ez a gyermek alkalmat ad arra, hogy mindez a rejtett méreg kiáradjon a szívük mélyéről... Úgy érezzük, hogy ez az öregember többet tud a nép és vezetőik erkölcsi állapotáról, mint amennyit el akar mondani."
Úgy tűnt, hogy még a tanítványokat is váratlanul érte az az ellenállás, amellyel Jézusnak szembe kellett néznie. Különösen nem számítottak a keresztre. De Simeon mintha tudta volna, hogy Isten Felkentje megosztottságot és ellenállást fog okozni. Tudta, hogy Isten kijelentése a pogányoknak is szól. Isten dolgainak megértése képessé tette őt arra, hogy stabil és érintetlen legyen a körülötte lévő gonosz áramlatoktól.
Erre a fajta megértésre kell törekednünk, amikor Krisztusban reménykedünk. Miközben Isten Igéjének gondos és szorgalmas tanulóinak kell lennünk, az a fajta tudás, amelyre törekednünk kell, nem csupán akadémiai jellegű kell legyen. Imádkoznunk kell, hogy betekintést nyerjünk Isten útjaiba, hogy isteni bölcsességgel rendelkezzünk, hogy felismerjük időnket, és istenfélő módon éljünk e gonosz napokban.

B.AZOK, AKIK KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNEK, SZENT VÁGYAIK BETELJESÜLÉSÉVEL VANNAK MEGJUTALMAZVA.

Simeon számára ez az egy pillanat a templomban adott értelmet az egész életének. Élete legmélyebb vágya az volt, hogy lássa Izrael vigasztalását, az Úr Krisztusát. Talán arra számított, hogy egy hatalmas királyt fog látni, aki fehér lovon lovagol vagy trónon ül. Amit valójában látott, az egy közönséges házaspár volt egy újszülött gyermekkel, amint a zsidó törvényben előírt mindennapi tisztulási és bemutatási szertartáson mennek keresztül. De a Szentlélek kinyilatkoztatta Simeonnak: "Ez az, aki". Ő így válaszolt: "Kész vagyok meghalni, most, hogy láttam ezt a Gyermeket!". Szent vágyai beteljesedtek.
A Példabeszédek 10:24 azt mondja: "Az igazak kívánsága teljesül". A Zsoltárok 34:10 megerősíti: "Akik az Urat keresik, semmi jóban nem szenvednek hiányt". A Zsoltárok 84:11 azt mondja: "Semmi jót nem tart vissza azoktól, akik egyenesen járnak". A Zsoltárok 37:4 ezt ígéri: "Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kívánságait". Honnan vettük azt a gondolatot, hogy ha követjük az Urat, akkor Ő nyomorulttá tesz bennünket? Mint szerető Atya, Ő kielégíti szívünk vágyait, ha reménykedünk benne.
Ez nem jelenti azt, hogy az Úr minden önző kívánságunkat teljesíti. Mindegyik ígéret feltételhez kötött. Az igazak vágyát teljesíti. Akik az Urat keresik, nem fognak hiányt szenvedni semmi jóban. Semmi jót nem tart vissza azoktól, akik egyenesen járnak. Megadja a szív vágyait azoknak, akik gyönyörködnek az Úrban. Amikor gyönyörködsz az Úrban, az Ő vágyai a te vágyaiddá válnak. Imáid középpontjába kerül: "Atyám, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is". Ha azt reméled, hogy eljön az országod, akkor reményed meghiúsul. Ha azt reméled, hogy eljön az Ő országa, akkor a reménységed bőségesen beteljesedik, mert az Ő országa eljön hatalomban és dicsőségben.
Azok, akik Krisztusban reménykednek, meg lesznek jutalmazva Isten dolgainak megértésével és Isten szerinti vágyaik beteljesülésével.

C.AZOK, AKIK KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNEK, A HALÁLRA VALÓ FELKÉSZÜLTSÉGGEL LESZNEK MEGJUTALMAZVA.

"Most pedig, Uram, engedd el szolgádat békességben, a te igéd szerint" (2:29). A kép egy őrszemet ábrázol, akit leváltanak az őrségéből. Simeon egész életében várta a Messiást. Most meglátta Őt, és készen áll arra, hogy leváltsák a szolgálatából, és hazamenjen. Kész volt békében meghalni, mert látta Jézus Krisztust.
Nem állsz készen a halálra, amíg nem láttad Jézust. Nem úgy értem, hogy "lásd Őt" szó szerint vagy látomásban. Úgy értem, hogy addig nem állsz készen a halálra, amíg nem láttad Jézus Krisztust, mint Isten felkent Megváltóját, és nem fogadtad be Őt az életedbe, mint Uradat és Megváltódat. De ha egyszer tudod, hogy Jézus vére minden bűnödet eltörölte, hogy Fiának igazságában állhass a Szent Isten előtt, akkor akár 60 évig, akár 60 óráig élsz még, tudhatod, hogy a halál fullánkja megszűnt, mert Jézus elhordozta azt érted. Készen állsz arra, hogy békében halj meg.
Richard Baxter írja ,,A szentek örök nyugalma" című művében, hogy : A mennyre való összpontosításunknak kell alakítania minden napunkat ebben a múlandó életben. Így érvel: ,,Mert aki fél a haláltól, annak mindig félnie kell, mert mindig van oka arra, hogy számítson rá. És hogyan is lehetne kényelmes annak az embernek az élete, aki állandó félelemben él, hogy elveszíti a kényelmét?". (p. 224). Az a hívő, akinek a reménye valóban Krisztusban van, és nem e világ dolgaiban, kész elmenni, és Krisztussal lenni, ami sokkal jobb (Fil 1:23).
Krisztusban reménykedni tehát azt jelenti, hogy a Szentlélek erejében igazságosan és várakozással élünk. Aki Krisztusban reménykedik, az jutalmat kap. De honnan tudhatjuk, hogy reménységünk nem csak vágyálom? Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy reménységünk nem fog csalódást okozni?

3.A Krisztus, akiben reménykedünk, Isten megígért Megváltója.

Minden, amiben reménykedünk, Jézus Krisztus személyében összpontosul. Ha Ő nem az, akinek a Biblia hirdeti, akkor üres kívánságba vetettük reményünket. Figyeljük meg, hogyan írja le Simeon a karjában lévő gyermeket: Ő "Izrael vigasztalása" (2:25). Ő "az Úr Krisztus", akiről az egész Ószövetségben prófétáltak (2:26). Ő Isten "üdvössége" (2:30), "a pogányok világossága és néped, Izrael dicsősége" (2:32). Ő "sokak bukására és felemelkedésére rendeltetett Izraelben" (2:34). Ez nem közönséges gyermek! Jegyezz meg röviden négy dolgot Jézus Krisztusról:

A.BŰN NÉLKÜL SZÜLETETT, DE AZONOSULT A BŰNÖSÖKKEL.

Bár ez a szöveg nem említi Jézus szűztől való születését, mégis fontos, hogy itt megerősítsük azt. A liberális kritikusok, akik megpróbálják aláásni Isten Igéjének tekintélyét, felkapják a Jézus apjára és anyjára való utalást, valamint azt, hogy Simeon szavain elcsodálkoztak (2:33), és arra következtetnek, hogy Lukács itt olyan forrást használt, amely nem volt tudatában a szűztől való születésnek. Az előző fejezetben (1:26-38) Lukács teljesen világossá teszi a szűztől való születést. Vagy Lukács volt ostoba, hogy egy fejezeten belül olyan forrást használ, amely ellentmond annak, amit az imént megerősített, vagy a kritikusok ostobák. Válasszatok!
A Jézus apjára és anyjára való utalás egyszerűen a külső perspektíva. Az a tény, hogy csodálkoztak, azt mutatja, hogy éppen azon voltak, hogy összegyűjtsék a kirakós különböző darabkáit annak, hogy ki is valójában az ő Fiuk. Az a tény, hogy Jézus Máriában fogantatott a Szentlélektől, amikor még szűz volt, megőrizte Őt a bűntől, és azt jelenti, hogy egyedül Ő alkalmas arra, hogy megmentsen minket a bűneinktől.
De bár Jézus bűntelen volt, mégis azonosult velünk bűnösökkel. A törvény szerint körülmetélték (2:21), ami annak a képe, hogy Isten levágja szívünk bűnösségét, hogy elkülönítsen minket a maga számára. Az Úrnak szentelték, ahogy a törvény előírta. Édesanyja átesett a törvény által előírt rituális tisztuláson. Később Jézus alávetette magát a keresztségnek János alatt. Nem a saját bűnössége miatt ment keresztül ezeken a szertartásokon, hanem azért, hogy azonosuljon azokkal az emberekkel, akiket azért jött, hogy megváltson a bűneikből.

B.AZÉRT SZÜLETETT, HOGY EMBEREKET MENTSEN MEG A BŰNEIKTŐL MINDEN NEMZETBŐL.

Isten Izrael nemzetét választotta ki eszközéül, hogy az egész földre elhozza az üdvösséget. Jézus volt Isten világossága a pogányok számára, akik kívül álltak Isten szövetséges népén. Az, hogy Isten Izraelt használta fel arra, hogy üdvösséget hozzon a világnak, dicsőséget hoz Izraelnek mint választott népének. Amikor Izrael elutasította Jézust mint Messiást, Isten részleges megkeményedést hozott Izraelre, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak; és akkor egész Izrael üdvözül (Róma 11:25, 26). De a lényeg az, hogy Jézus Krisztus nemcsak a zsidók Megváltója, hanem minden emberé, bármely nemzetből, aki segítségül hívja Őt. Az evangélium dicsősége az, hogy bárhová is eljut, bármilyen primitív vagy pogány kultúrában, amikor az emberek hisznek Jézus Krisztusban, az életük átalakul, mivel megszabadulnak bűneik büntetésétől és hatalmától. Jézus Isten üdvössége mindenki számára aki segítségül hívja Őt.

C.AZÉRT SZÜLETETT, HOGY ÍTÉLETET HOZZON AZ ELLENÁLLÓKNAK.

Ő "sokak bukására és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak" (2:34). Ahhoz, hogy az emberek elbukjanak, előbb állniuk kell. Ennek a versnek az a jelentése, hogy azok, akik saját érdemeik alapján igaznak tekintik magukat Isten előtt, megbotlanak és elesnek Jézuson, mert nem hajlandók félretenni büszkeségüket, és egyedül Krisztusban bízni az üdvösségre nézve. Akik azonban megvallják bűneiket és azt, hogy szükségük van rá, azok felemelve vannak az örök életre. Jézus eljövetele ellenállást váltott ki a büszkék részéről, mert feltárta szívük gondolatait. Ahogyan a nap azért kel fel, hogy fényt adjon nekünk, de árnyékot is vet, úgy Krisztus, aki azért jött, hogy üdvösséget hozzon, ítéletet is hozott azok számára, akik nem hajlandók alávetni magukat neki.

D.AZÉRT SZÜLETETT, HOGY HALÁLA ÁLTAL ÜDVÖSSÉGET HOZZON.

Mária lelkét éles kard járja majd át (2:35). Ez egy prófétai utalás arra a gyötrelemre, amit Mária érez majd, amikor szemtanúja lesz fia keresztre feszítésének. Simeon talán az Ézsaiás 53:5-re gondolt: "Megsebesíttetett bűneinkért", vagy a Zakariás 12:10-re: "Rám néznek majd, akit átszegeztek". A Szentlélek által Simeon megértette azt, amit még a tanítványok sem értettek meg az esemény utánig, hogy a Krisztusnak "el kellett szenvednie ezeket, és be kellett mennie a dicsőségbe" (Lukács 24:26). Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat bűneinkre (Zsid 9:22). Ha a saját jóságodban bízol, hogy bejutsz a mennybe, akkor az ítélet napján el fogsz bukni. Ha azonban Jézus Krisztus kiontott vérében bízol, aki Isten egyetlen Megváltója, akkor azon a napon Isten szent jelenlétébe leszel fogadva. Ki tudod-e mondani bizonyossággal, hogy "Jézus Krisztus az én üdvösségem"?
Következtetés
Ha Krisztus az üdvösséged, akkor reménységed van, függetlenül attól, hogy milyen nehéz körülmények között élsz. A második világháború alatt néhány amerikai fogoly egy német koncentrációs táborban titokban három nappal azelőtt kapott hírt a szövetségesek győzelméről, hogy a németek értesültek volna róla. Ebben a három napban az ő körülményeik nem változtak. Továbbra is elszenvedték azokat a nélkülözéseket, amelyekhez már hozzászoktak. De a hozzáállásuk drámaian megváltozott. A foglyok között a remény hulláma terjedt el. A győzelem és a felszabadulás biztos volt! Azért tudták elviselni ezt az utolsó három napot, mert volt reményük.
Akár halálos betegségben szenvedsz, akár egy szeretted elvesztése miatt gyászolsz, akár más természetű, nyomasztó megpróbáltatásokkal nézel szembe, van reményed, ha bízol Jézus Krisztusban, mint Aki Isten üdvössége számodra. Ő győzelmet aratott a bűn, a halál és a pokol felett. Akik Őbenne reménykednek, nem fognak csalódni! Ámen!


 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: engedelmeskedett, megsebesíttetett, megbizonyosodjon, megpróbáltatások, kinyilatkoztatta, felkészültséggel, beteljesülésével, tiszteletteljes, mindannyiunknak, kötelezettségük, tulajdonosukhoz, rabszolgájaként, megosztottságot, felemelkedésére, következetesen, ellenőrizetlen, nélkülözéseket, megkeményedést, megszabadulnak, képmutatásukat, bizonyossággal, szertartásokon, embertársaival, belefeledkezik, fösvénységüket, elcsodálkoztak, problémamentes, következtetnek, megvigasztalja, ellenállóknak, engedelmesség, tiszteletbeli, megjutalmazva, évszázadokban, reménységével, következtetés, újszülött kisbabáját, asszony értetlenül, élet végét, élet minden, egyik áldás, gyermekekkel együtt, legjobb esetben, betegség vagy, halál lehetősége, éjszaka közepén, kicsi lélegzik, gyermek túléli, betegséget vagy, korai halált, gonosz világban, ittas vezetők, Charles Eliot, Harvard Egyetem, Northeast Harborban, Isten Krisztusban, KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNI AZT JELENTI, HOGY IGAZSÁGOSAN ÉLÜNK, Isten Igéje Simeont, Jézus Krisztusban, HOGY VÁRAKOZÁSSAL ÉLÜNK, HOGY SZENTLÉLEK EREJÉBEN ÉLÜNK, Isten Lelkének, AKIK KRISZTUSBAN REMÉNYKEDNEK, ISTENI DOLGOK MEGÉRTÉSÉVEL VANNAK MEGJUTALMAZVA, Amikor Jézus, Gyermek Izrael, Isten Felkentje, Miközben Isten Igéjének, SZENT VÁGYAIK BETELJESÜLÉSÉVEL VANNAK MEGJUTALMAZVA, HALÁLRA VALÓ FELKÉSZÜLTSÉGGEL LESZNEK MEGJUTALMAZVA, Jézus Krisztust, Szent Isten, Richard Baxter, Jézus Krisztus, Jézus Krisztusról, NÉLKÜL SZÜLETETT, AZONOSULT BŰNÖSÖKKEL, Isten Igéjének, Vagy Lukács, Jézus Máriában, Később Jézus, AZÉRT SZÜLETETT, HOGY EMBEREKET MENTSEN MEG BŰNEIKTŐL MINDEN NEMZETBŐL, Isten Izrael, Isten Izraelt, Amikor Izrael, Jézus Isten, HOGY ÍTÉLETET HOZZON AZ ELLENÁLLÓKNAK, HOGY HALÁLA ÁLTAL ÜDVÖSSÉGET HOZZON, Akik Őbenne,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Győztes vagy áldozat?  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Lelkünk mint halott lepke  Madách Imre - Boldogság és sze...  Facebookon kaptam  Futó  Olajok, amelyektől szebbek és ...  A puffadás mögött meghúzódó ok...  Madách Imre - Boldogság és sze...  Facebookon kaptam  A krónikus fájdalom enyhíthető  Futó  Vallomás  Iszonyatos és támadnak mindenk...  Facebookon kaptam  Együtt megöregedni  Az igazán talpraesett hazug  Lelkünk mint halott lepke  Növényi olajok  A jövőben...  Egész és meg nem bontható  Vallomás  Facebookon kaptam  Mindig tudtam,  Mosolyogtál már ma?  Táplálékok és az IBS  Az áfonyáról jó tudni  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Miért utasítják el a vallásos ...  Öregedésgátló acai bogyó  Mellrákmegelőzési tippek  Facebookon kaptam  Mosolyogtál már ma?  Katona Bálint: Mgamhoz bújok  Az elhúzódó köhögés okairól  Emylia Hall gondolatai  Korhatár nélkül  Korhatár nélkül  Energiavámpír táplálékok  Okok, amiért a klorofill annyi...  Facebookon kaptam  Nagyböjti úrvacsora  Facebookon kaptam  Pilinszky Jánosra emlékezünk  Zabfogyasztással a túlsúly és ...  Garai Gábor: Álmodj  Fohász  Kifordított szívvel...  Facebookon kaptam  Az otthon  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  A puffadás mögött meghúzódó ok...  Várnai Zseni: Nem volt hiába s...  Pilinszky Jánosra emlékezünk  A Dalai Láma 15 törvénye a bék...  Vlagyimir Viszockij - A szerel...  Az idő mulhat  Facebookon kaptam  Jézus az Úr mindenek felett  Lelkünk mint halott lepke  Facebookon kaptam  Lélekemelő  Emylia Hall gondolatai  Pilinszky Jánosra emlékezünk  Cinke  A kecsketejjótékony hatásairól  Facebookon kaptam  Telihold november végén  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Korhatár nélkül  Facebookon kaptam  A ti hiteteknek megpróbáltatás...  Emylia Hall gondolatai  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nyomós okok, hogy felkeressünk...  Facebookon kaptam  Korhatár nélkül  Katona Bálint: Mgamhoz bújok  Nézz tükörbe  Az elhúzódó köhögés okairól  Eugène Ionesco drámaíró s...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Miért utasítják el a vallásos ...  A magas koleszterin- és vércuk...  Korhatár nélkül  Az idő mulhat  Telihold november végén  Üdvözöllek az oldalamon  A tíz szűz példázata  Helló  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Facebookon kaptam  Az elhúzódó köhögés okairól  Egészséges fogyás lenmagolajja... 
Bejegyzés Címkék
újszülött kisbabáját, asszony értetlenül, élet végét, élet minden, egyik áldás, gyermekekkel együtt, legjobb esetben, betegség vagy, halál lehetősége, éjszaka közepén, kicsi lélegzik, gyermek túléli, betegséget vagy, korai halált, gonosz világban, ittas vezetők, terrorizmus vagy, háború veszélye, gazdasági instabilitás, templom udvarán, karjában tartotta, csecsemő Jézust, olyan öregembert, közönséges újszülött, idős szentet, reménységének tárgyát, viselkedése Isten, tiszteletteljes jelentéssel, lelki élettel, szempillantás alatt, egyik görög, szuverén Urat, szuverén Úrnak, rabszolgájaként látta, rabszolgáknak nincsenek, zsidó vallási, hosszú évszázadokban, másik után, korrupt Heródes, ígéretek soha, hosszú időbe, emberek jobban, reménység emberei, templomba ment, ószövetségi szent, helyes hozzáállásért, megpróbáltatások közepette, nehéz döntésekben, reménység Istene, kétségbeesés ellentéte, dolgok hiányoznak, lelki igazság, írástudókat kellett, helyes választ, alázatos pásztoroknak, istenfélő öregembernek, eseményt várta, karjaiban lévő, zsidó vallásosság, emberi dicsőség, gyermek alkalmat, rejtett méreg, szívük mélyéről, öregember többet, körülötte lévő, fajta megértésre, templomban adott, egész életének, hatalmas királyt, újszülött gyermekkel, zsidó törvényben, igazak kívánsága, igazak vágyát, szív vágyait, reménységed bőségesen, őrszemet ábrázol, halál fullánkja, szentek örök, mennyre való, múlandó életben, reménye valóban, karjában lévő, egész Ószövetségben, pogányok világossága, liberális kritikusok, szűztől való, előző fejezetben, fejezeten belül, imént megerősített, kritikusok ostobák, külső perspektíva, kirakós különböző, törvény szerint, maga számára, törvény előírta, törvény által, keresztségnek János, saját bűnössége, egész földre, pogányok számára, pogányok teljes, , ,
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2047 db bejegyzés
Összes: 35457 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1465
  • e Hét: 40885
  • e Hónap: 1465
  • e Év: 1005141
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.