Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az angol királyok félig magyarok
  2018-08-08 22:59:52, szerda
 
 
AZ ANGOL KIRÁLYOK FÉLIG MAGYAROK


Őfelsége II. Erzsébet Anglia királynője.

Tudják a kedves olvasók, hogy ki volt II. Erzsébet üknagymamája?
Nem más, mint egy magyar erdélyi gróf leánya: Rhédey Claudia!

Egy újság kivágás a magyar sajtóból:


Tudják a kedves olvasók, hogy az angol és a skót királyok ősanyja ki volt?
Nem kisebb személyiség, mint SZENT ISTVÁN MAGYAR KIRÁLY LEÁNYA : ÁGOTA!


Nézzük a történeti tényeket: Szent István uralkodása alatt a ma is használt írásbeliség még nem alakult ki. Született gyermekeiről alig tudunk valamit. Külföldön a Thietmar krónikája ennyit ír: "in ipsis infantiae gradibus instates" - gyermekkorukban elhaltakEgy XIV. századi magyar krónika, Sequitur de regibus közlése:

Mindig csak fiú nevek. A család nevét, fényét, gazdagságát a fiúk vitték tovább. A nők ebben a korban nem számítottak, hisz csak az volt a dolguk, hogy utódokat hozzanak a világra. Nem meglepő, hogy némely magyar királyunk feleségének a nevét sem ismerjük.

Árpád-házi Ágota történetének kezdete a ködös angol-honban kezdődik a IX. században!

OLVASSUK:

Magnus Kanut dán király megtámadja Anglia uralkodóját, s megöli "Vasbordájú" Edmunt királyt.Gyermekeinek, Edmuntnak és Edwardnak menekülniük kell az országból, hű embereikkel együtt. Hosszas bolyongás után jutnak el Pannónia földjére, "Szent" István király birodalmába. A vendég szerető király befogadja Edmunt király gyermekeit, kíséretükkel együtt. A királyfiak szerepet vállalnak István udvarában, vitézei lesznek. István annyira megkedveli őket, hogy egy nagy birtokot adományoz nekik a mai Baranya megyében.

"Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő."
/intelmek Imréhez/

Hogy ez így történt, bizonyítja egy 1235 évi, II. András által kiállított oklevél, mely a pécsi püspöknek adományozott bírtok egy részét így nevezi az oklevélben:

"terris Brittannorum de Nádasth" - Nádasdon lévő Britek földje-/MOL-DL-3, átírás/

Nádasd birtokon volt RÉKA vára. Ide költöztek be az angol királyfiak. Edmund hamarosan meghal. Edward megkéri István király ÁGOTA nevű leányának kezét. Az ifjú házaspárnak itt születnek meg gyermekeik:
Margit, /1047.06.10./ ő a későbbi Skóciai Szent Margit/ Krisztina, Edgard.

Az angol történelem kereke fordul egyet. A Londoni "Bölcsek Tanácsa" új királyt választ 1056 évben, a választás a Pannóniában lakó Edwardra esik. Így hazahívják családjával együtt.

Így ír erről Willam Malmesburg krónikája:

"Hitvalló Edward király követséget küldött a hunok királyához, hogy Edmund fiát, Edwardot engedje haza, hogy elfoglalja ősei trónját"

ALBERICUS krónikája így írja le a történetet 1017 évnél:Háza népével hazaköltözik, elfoglalja Anglia trónját. De a legendás angol trónviszályok tovább gyűrűznek, s Edward váratlanul meghal. Az új király Edward fia Edgard lesz az új választott király. A fiatal uralkodónak a támadó Hódító Vilmossal szemben semmi esélye nincs. Anyjával és nővérével menekülnie kell. A skótok földjére menekülnek, ahol "véreskezű" Malcolm skót király befogadja őket. Margit szépsége és okossága elbűvöli a királyt, s özvegy lévén megkérte Margit kezét, legyen a felesége, a skótok királynője. Az igenlő válasz után 1070-ben megtartották az esküvőt Edinburgh várában."Malkolm a legnemesebb királyi családból vett magának feleséget" "Ágotán, Margit anyján keresztül a magyar szokások, törvények, erkölcsök, vallásos felfogás érvényesült /szent/ Margit személyiségében és felfogásában"

Írja Ducsek E. Skóciai Szent Margit élete c. könyvében.

Margit fordulópontot hozott a barbár skótok életében. Az országot a nép-jogok szabad gyakorlatához segítette, katolikus vallásra térítette a népet.Szent Margit iniciálé. Malkolm király és Margit a trónon.

Magyarországi magyar kíséretének tagjait magas pozíciókba juttatja. Ma is több ősi skót klán büszkén vallja magát MAGYAR származásúnak. Malkolmnak és Margitnak nyolc gyermeke született. Három fia is skót király lett közülük.Férje és legidősebb fia elesik az angolokkal vívott csatában, s ez annyira megviseli, hogy két nappal később bánatában 1093.11.16 -án meghal.

Akkora szeretet és tisztelet övezte a szent életű feleséget, családanyát, népe gyámolítóját, hogy IV. Incze pápa 1251-ben szenté avatja.Idézet egy angol parlamenti megemlékezésből:

"Mi, skótok büszkék vagyunk pannóniai Margitra, de méltán lehetnek büszkék a magyarok is! Emlékezzünk meg róla kegyelettel, mint az első magyar keresztény térítőnkről! "Edinburghi várban lévő Szent Margit kápolnája. Építette a hálás skót nép Margit emlékére, a halála utáni években.

Szenté avatása után a Dunfermline apátsági templom sírkertjébe helyezik örök nyugalomba. Sírja neves zarándokhely a mai napig.Megjegyzem, hogy egyes történészek Ágotát Szent István testvérének, esetleg Gizella rokonának tartják. Csak egy a baj: az évszámok. Feltételezik, hogy egy angol ifjú ember feleségül venne egy öreg matrónát? Ha Géza fejedelem lánya Ágota, akkor kb. ötven évesen elveszi egy huszonéves ifjú, s még gyerekeket szül? KÉPTELENSÉG!

Ha "Szent" István unokájának királyi vére már felhígult az angol királyokban, kaptak még egy magyar hölgyet, ki újból pótolta azt: gróf Rhédey Claudiát.


OLVASSUK EL TÖRTÉNETÉTgróf Rhédey Claudia de kisréde. Windsor uralkodóház egyik ősanyja. II. Erzsébet brit királynő ükanyja.

Aba Sámuel király /1041-1044/ és Szent István húga /neve nincs/ házasságából születtek a Rhédey család ősei. 1466-ban I. Mátyástól nyer címeres armálist Nagy-rédei János. 1659-ben Rhédey Ferenc de nagyréde mint Erdély fejedelme grófi címet, és címert kap I. Lipót császártól. /Királyi könyvek, 12/225./A Rhédey család grófi címere

Claudia Erdőszentgyörgyi Rhédey kastélyban látja meg a napvilágot 1812-ben. Szülei gróf Rhédey László és Inczédy Ágnes. Igen kiváló nevelést kap. Bájos, nagyon okos hölgy válik belőle, mikor fel cserepedik.

Mint minden főúri családnak, nekik is van a bécsi császárvárosban palotájuk. Itt éri a családot az a megtiszteltetés, hogy 1830 évben I. Ferenc császár és magyar király meghívót küld nekik az évi farsangi bálra. A bál forgatagában megismeri a délceg katonatisztet, Sándort, Württemberg hercegét, s rögtön bele is szeret. A kölcsönös vonzalom hamarosan szerelembe fordul. A hercegi család nem nézi jó szemmel, hogy csak egy "gróf" a választott ara. A házasság sok bonyodalom után csak 1835-ben teljesedik be. Hogy ne legyen a házasság rangon aluli, Claudia megkapja az előkelő Hohenstein grófja címet. A házasságból két leány s egy fiú születik. Ferenc nevű fia megkapja 1837-ben a Teck hercege címet.Rhédey Claudia és férje, Sándor württembergi herceg

Erdőszentgyörgy temploma, hol Rhédey Claudiát eltemették. A templomban van az emléktáblája, melyet unokája, Mary Viktória, Teck hercegnője állíttatott 1905 évben.Károly trónörökös Erdőszentgyörgyön felavatott Rhédey Claudia szobránál tiszteletét teszi

A román turisztikai hivatal egyik turistacsalogató videofelvételén a trónörökös büszkén állítja, hogy Havasalföld kegyetlen hercege, III. Vlad vére folyik az erei­ben, ezért járna neki a hatalomból is.

A Daily Mail már tavaly pedzegette román forrásokra hivatkozva, hogy akár le is mondana a brit trónról fia, Vilmos herceg (30) javára, hogy ha kell, elfoglalhassa a román trónt III. Károly néven. És bár a felvételen mosolyogva adja elő, hogy részt kíván a hatalomból, bizonyos szinten komolyan gondolja, hiszen évek óta rengeteg pénzt fektetett többek között erdélyi építészeti emlékek rendbehozatalába, és ingatlant is vett ott.

Rokonságát a családfakutatók is megerősítik, Vlad Tepes tizenhatodízigleni leszármazottjaként emlegetik. A királyi család úgy került rokonságba Drakula gróffal, hogy az edinburghi hercegnő, Mária, aki Károly dédapjának unokatestvére volt, hozzáment I. Ferdinánd román királyhoz.

A kolozsvári történész, Doru Radosav szerint a Windsor-ház és a Tepes család közti rokoni kötelék egyébként magyar vérvonalon alakult ki. Miután a Segesváron született Vlad első felesége Báthory lány volt, második nejét a Szilágyi-klánból vette el, míg harmadik felesége Mátyás király unokatestvére volt.

Erdélyi vér csörgedezik az ereimben, családfám szerint a ,,karóba húzó" Havasalföld hercegétől, Vlad Tepestől származom!

- mondta Károly büszkén a Travel Channel műsorában.


Mogyoróhéjban ennyi a történet, hogy Anglia és Skócia királyai, királynői MAGYAR génekkel is rendelkeznek, MÉGHOZZÁ:

Szent István és Aba Sámuel királyaink génjeivel!Ezt a családfát nemrégen kaptam:DE

ne legyünk anglománok! Van a tarsolyban még egy igen érdekes házasság a VIIII. századból:

Menjünk vissza a KAROLING korba, s nézzünk bele az ANNALES BERTINI 949 évi bejegyzésébe:
"Pippin egybekelt Bertradával, aki a Bertha nevet viseli" -mikor Martell Karolus feleséget keresett fia, Pippin számára, a királyi tanács a "hungáriai Bertára" szavazott. A leánykérő követség Hungáriába ment, s meg is kapták Berta kezét.

Tudvalévő, hogy akkor a hatalmas AVAR birodalom élte fénykorát "Hungáriában" Hogy a avar Kagán, vagy a Jugurrus leánya volt-e Berta, nincs adat.

Pippin,/pippinus parvus, kis pippin/ volt Nagy Károly, Magnus Karolus, az "első európai" apja, ki Neustrasia majordomusa volt."Signum + Inlustri viro pippins maiore domus" -Pippin majordomusnak, a kiváló férfiúnak keresztvonása!

Karolus Magnus portréja. /Albrecht Dürer/ és Vert-arany hermája.

A Marmontieri legenda írja:Berta hun /magyar/ királyi származású.

Szent Wandregisilius annales 877 évi bejegyzése: "Lajos /a jámbor/ kapta meg az avaroknak,. azaz a hunoknak, vagyis a ungarok /magyarok/ országát"

/a frank birodalomba tudták, hogy az avarok-magyarok!/

Ezt az eseményre még 1373 évben is emlékeztek, hiszen ADANET LE ROI:
Historie de la royne Berta et du Roy Papin trubadúr énekben /chanson de geste/ megírták és a trubadúrok országszerte énekelték!Berte as-grans-piés: nagylábú Berta - népies elnevezés.


MÉG EGY KEVÉSBÉ ISMERT TÉNY:

"Első" királyunk, Szent István felesége, Gizella negyedrészt MAGYAR volt! Gizella DÉDAPJA, Arnulf, ellensége, Konrad frank király elől Magyarországra menekült. Itt feleségül vette KAÁL vezér leányát, Agnest.


Közzétéve ennyi ideje: 15th January 2017, szerző: Levente Szepsy SzűcsLink

LinkAdalék Edgar (az utolsó Atheling) és az európai uralkodó házak származásához:
(i) P. Spangár András: Magyar Krónika, 1660
134.o.: An. C. 1016 ,,... Eduard az Angliai Királynak Fiai Magyar Országba hozattatnak"
136.o.: An. C. 1033 ,,András, Béla, és Levente, a' Kopasz László Fiai, kik Lengyelországba szaladtak Gizella a' Királyné miatt ..."
141.o.: An. C. 1054 ,,... Szent Eduard, az Angliai Királynak Fia, és Sz. Eduard Király, és Martyrnak unokája, Magyar Országból az angliai Koronára hazaszóllíttatik ..."
143.o. An. C. 1067 ,,Meg hal Sz. Eduard Angliai Király. Szent Margit Skócziába érkezik Bertalan; avagy Bertholdus Leslaus, igen tekintetes Urral, a' kinek attya Magyar vala.
145.o. An. C. 1080 ,,Meg hal Christina Sz. Eduard Angliai Király leánya.
(ii) Amit még a (nem ókumlált következtetésekkel teli, kivételesen hiteles források alapján tényszerűen) skóciai Szent Margitról szóló Wikipedia bejegyzésből is (jó) tudni: "Száműzött Eduárd (Edward Ætheling 1016-1057), Edmund fivére, II. Vasbordájú Edmund angol király fia István lányát (más források szerint húgát), Ágotát vette feleségül. Margit 1045. június 10-én született az egykori Reska (Réka-)várban Nádasd (ma Mecseknádasd) település mellett."
(iii) Enyhén eltérő évszámokkal (ez igen gyakori egészen a 19. századig), de tényszerűségén mit sem változtat:
"Eduárd és Ágota Margit (1045-1093), Krisztina (1047-1102) és Ætheling Edgár (1051-1126) nevű gyermekeikkel 1057-ben érkezett Angliába. A hastingsi csatavesztés után a Bölcsek Tanácsa utolsó kísérletként Anglia függetlenségéért az ifjú Edgárt, Margit testvérét választotta királlyá. Edmund és (István lánya) Hedvig Ottó nevű fiától származik a Gut-Keled nemesi ág." (a leginkább hiteles forrás: Nyáry Krisztina naplója)
Margit Skóciába menekült és szent is és minden brit királyné ősanyja is lett.
(iiii) Elgondolkodtató (kellene, hogy legyen!), hogy miért éppen "Réka/Rika vára" településen él és születik meg az utolsó Atheling, azaz az angol királyságot megteremtő leghitelesebb királyi vér, nemesi ág (Athelingok a brit tudósok által is tudottan az angol királyság forrását jelentő heptarchák, azaz a hét angol-szász-jut királyságokat alapító uralkodó háziak, akik i.sz. 450-451-ben kelnek át az ! Angar(n)-Sachson és a (!) Scan&Dacia nevű Jutland tartományból brit földre
(v) Érdekes, hogy ez éppen Atila nyugati hadjáratának és a Catalaunumi ütközetnek is ez az éve és az angol vérnemesek neve Atheling, s hogy a HUNG mennyi elnevezésben lett nyugati nyelveken ING). Mennyi véletlen (nem vélt!) egybe esés?! Ætheling: ejtsd: Edeling, írd: Atheling, eredetileg nem volt Athelhing, Atilhung, Atilhungar, Atila révén hung (~vér~real~grál)?!
(vi) Érdekes, hogy Honoria (HonoRIKA?) száműzetik a római udvarból (mikor Atila jegyeseként kínálta fel magát), s egyes feljegyzések szerint éppen Dacia területére (azaz netán Erdélybe)?! Miért épp ott kapnak életteret a száműzött Atheling leszármazottak?!
(vii) Nyáry Krisztina naplójából tudni, hogy az István udvarában menedéket találó száműzött gyermekek másika, Edmund is egy Szent Istvántól származó (Hedvig nevű) leányt vett feleségül. Ő már nem érte meg a visszatérést, így családja hazánkban maradt, s lett a Gut-Keled ház alapítója (gyermekük neve Ottó volt, kinek köze nincs az Orseolókhoz - szerencsére Nyáry Krisztina naplójából az igazság is tudható).
(viii) Gut-Keled háziak nádorokként, ispánokként szolgálták királyaink, mint Bocskaiak, Báthoriak, Zrínyiek, Rákócziak, Széchenyiek, s - döbbenj le testvér! - Vecelin is. 1326-ból való a nemzetség egyik ágának folyamodványa és az ennek alapján kiállított adománylevél, mely a Somogy megyei Koppányt leverő Weissenburgi Vencellint a Gut-Keled nemzetség (egyik) ősének nevezi. Azaz hajdan még tisztában voltak azzal is, hogy Vecelin is Atila leszármazott, vagy Atila révén nemességet nyert spán volt, kik bajor avarokként jöttek Gizella királynéval hazánkba (ma még mindig nem vélt, de jó okkal), mint Pázmány és Hunt kapitányok is.

Van itt mit még a történelem udvarán söpörgetni!


 
 
0 komment , kategória:  Tudod-e?  
Címkék: hazaszóllíttatik, turistacsalogató, függetlenségéért, rendbehozatalába, erdőszentgyörgyi, megtiszteltetés, császárvárosban, elgondolkodtató, lengyelországba, gyermekkorukban, videofelvételén, erdőszentgyörgy, megemlékezésből, személyiségében, családfakutatók, tényszerűségén, wandregisilius, leszármazottak, magyarországra, mogyoróhéjban, unokatestvére, trónviszályok, királyságokat, leghitelesebb, katonatisztet, gyermekeikkel, származásúnak, származásához, folyamodványa, magyarországi, fordulópontot, keresztvonása, majordomusnak, gyakorlatához, elfoglalhassa, történetének, kedves olvasók, magyar erdélyi, újság kivágás, magyar sajtóból, skót királyok, történeti tényeket, fiúk vitték, ködös angol-honban, vendég szerető, királyfiak szerepet, nagy birtokot, szokású ország, pécsi püspöknek, angol királyfiak, ifjú házaspárnak, későbbi Skóciai, ANGOL KIRÁLYOK FÉLIG MAGYAROK, Őfelsége II, Erzsébet Anglia, Rhédey Claudia, SZENT ISTVÁN MAGYAR KIRÁLY LEÁNYA, Szent István, Árpád-házi Ágota, Magnus Kanut, Skóciai Szent Margit, Bölcsek Tanácsa, Willam Malmesburg, Hitvalló Edward, Hódító Vilmossal, Írja Ducsek, Szent Margit, Ágotát Szent István, Rhédey Claudiát, OLVASSUK EL TÖRTÉNETÉT, Nagy-rédei János, Rhédey Ferenc, Claudia Erdőszentgyörgyi Rhédey, Rhédey László, Inczédy Ágnes, Teck Máriát, György Yorki, Teck Mária, Bowes-Lyon Erzsébet, Mary Viktória, Daily Mail, Vlad Tepes, Doru Radosav, Vlad Tepestől, Travel Channel, ANNALES BERTINI, Martell Karolus, Nagy Károly, Magnus Karolus, Karolus Magnus, Albrecht Dürer, Szent Wandregisilius, ADANET LE ROI, KEVÉSBÉ ISMERT TÉNY, Gizella DÉDAPJA, Levente Szepsy Szűcs, Adalék Edgar, Spangár András, Magyar Krónika, Angliai Királynak Fiai Magyar Országba, Kopasz László Fiai, Szent Eduard, Angliai Királynak Fia, Eduard Király, Magyar Országból, Eduard Angliai Király, Szent Margit Skócziába, Bertholdus Leslaus, Christina Sz, Szent Margitról, Száműzött Eduárd, Vasbordájú Edmund, Ágota Margit, Hedvig Ottó, Nyáry Krisztina, Margit Skóciába, Szent Istvántól, Weissenburgi Vencellint,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Váci Mihály - Abroncs  Facebookon kaptam  Fekete István tollából  Örvendeztek  Majd kárpótol az Élet  Mikulás napra  A nőknek a külseje, a férfiakn...  Jó reggelt, jó napot mindenkin...  A tojás fokozza a kollagénterm...  Szép álmokat!  A nőknek a külseje, a férfiakn...  A koriander antioxidánsai javí...  Facebookon kaptam  Vérnyomásrendezés természetes ...  A koriander antioxidánsai javí...  képre írva  Támogatja az agyi és a fizikai...  Facebookon kaptam  Karácsony előtt három  A nagy kövek  Zeke László gondolata  A fordítás mindig ferdítés is.  Anna Ahmatova - A hó szironyo...  21. század  Az én Mikulásom  A régi ház  Facebookon kaptam  A fahéjas tea segíti a fogyást...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fogazzaro, Antonio - A fenyőfá...  A fordítás mindig ferdítés is.  Facebookon kaptam  Múlt és jelen . . .  A bor fajtái  Facebookon kaptam  Milyen zöldségeket termeljünk  A lábgörcs kialakulásának okai  Mese a Mikulásról  Téli este  mi is várjuk a karácsonyt  A babérlevél antioxidánsként s...  Weöres Sándor - Suttog a fenyv...  Nagy Ilona versei  Facebookon kaptam  A faeper gyógyhatásairól  Facebookon kaptam Krisztinától  Fogazzaro, Antonio - A fenyőfá...  Karácsony előtt három  Védi a szemet és rákellenes ve...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Megérkezett télapó  Facebookon kaptam  A nagy kövek  A babérlevél antioxidánsként s...  A tréfás Mikulás  Védi a szemet és rákellenes ve...  Szép estét kedves látogatóimna...  Szép estét  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Remek csont- és immunrendszer-...  Weöres Sándor - Suttog a fenyv...  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Vavyan Fable tollából  Pósa Lajos – Mikulás  Téli havas  mi is várjuk a karácsonyt  Meglepő dolgok az őszibarackró...  Facebookon kaptam  Rigó Tibor - Télapó váró  Fogazzaro, Antonio - A fenyőfá...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Vavyan Fable tollából  Facebookon kaptam Annuska bar...  Különlönleges kép  Alvó cica  Facebookon kaptam Cs Ildikótó...  A tréfás Mikulás  Megérkezett télapó  Télapó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Deepak Chopra tollából  Facebookon kaptam  Fekete István tollából  Mikulás virág  Karácsony előtt három  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
kedves olvasók, magyar erdélyi, újság kivágás, magyar sajtóból, skót királyok, történeti tényeket, fiúk vitték, ködös angol-honban, vendég szerető, királyfiak szerepet, nagy birtokot, szokású ország, pécsi püspöknek, angol királyfiak, ifjú házaspárnak, későbbi Skóciai, angol történelem, hunok királyához, történetet 1017, legendás angol, fiatal uralkodónak, támadó Hódító, skótok földjére, skótok királynője, igenlő válasz, esküvőt Edinburgh, legnemesebb királyi, magyar szokások, barbár skótok, nép-jogok szabad, angolokkal vívott, szent életű, angol parlamenti, első magyar, hálás skót, halála utáni, angol ifjú, öreg matrónát, huszonéves ifjú, angol királyokban, magyar hölgyet, napvilágot 1812-ben, bécsi császárvárosban, délceg katonatisztet, kölcsönös vonzalom, hercegi család, házasság rangon, előkelő Hohenstein, rang lehetővé, ifjú hercegnek, rang kötelez, angol királyi, házasság boldog, baleset hamar, családi idillnek, brit nemzet, román turisztikai, trónörökös büszkén, brit trónról, román trónt, felvételen mosolyogva, királyi család, edinburghi hercegnő, kolozsvári történész, családfát nemrégen, igen érdekes, királyi tanács, leánykérő követség, hatalmas AVAR, avar Kagán, kiváló férfiúnak, frank birodalomba, trubadúrok országszerte, utolsó Atheling, európai uralkodó, angliai Koronára, egykori Reska, hastingsi csatavesztés, ifjú Edgárt, leginkább hiteles, angol királyságot, brit tudósok, angol királyság, angol vérnemesek, római udvarból, száműzött Atheling, nemzetség egyik, ennek alapján, történelem udvarán, hazaszóllíttatik, turistacsalogató, függetlenségéért, rendbehozatalába, erdőszentgyörgyi, megtiszteltetés, császárvárosban, elgondolkodtató, lengyelországba, gyermekkorukban, videofelvételén, erdőszentgyörgy, , ,
2023.11 2023. December 2024.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 6 db bejegyzés
e év: 236 db bejegyzés
Összes: 4746 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1164
  • e Hét: 14236
  • e Hónap: 17006
  • e Év: 941317
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.