Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / Honoré de Balzac / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Magyar Hazám
  2023-05-11 19:30:32, csütörtök
 
 MAGYAR HAZÁM
SlidePlayer

LinkOve Berglund svéd orvos és műfordító:
Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy:
a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.
(Magyar Nemzet XII. 2, 5. old.)

Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a miénk?
Az első az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre herceghez.

Tudjuk-e , hogy a Honfoglalás idején Európában csak a görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi megérkezünk a Kárpát-medence területére, már kiforrott, kész, mintegy 6000 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal?

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv emlékei közül egy kőbevésett magyar rovás található az észak-amerikai Újfundland (ÚjSkócia) Yarmout öblénél?

Ezt a 992-ben állított, ma 1005 éves nemrég megfejtett emléket Amerika első felfedezőiről dokumentálta Tyrkir, aki a vikingekkel együtt végrehajtott tettet magyar rovással, kőbe vésve örökítette meg.

Samuel Laing (1844, London) állapította meg elsőként, hogy Tyrkir magyar volt. Az izlandi nyelvben a ,,Tyrkir" a ,,Turk" megfelelője, amelyet arab, görög és török források egyöntetűen turkok-ként a magyarok jelölésére használtak.

Ezt az 1700-as években megtalált követ ma a Yarmout Country múzeumban őrzik (181 kg). A szöveget nem skandináv rúnákkal írták, hanem magyar rovással.

Ezt a szöveget 1984-ben Budapesten fejtette meg Szilva Lajosné és így szól: ,,Ericson járt e helyen is sok társával"

Mit mondtak a külföldiek a magyar nyelvről?

Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta:

,,A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet".

George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta:

,,Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált:

Ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna.

Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit."

Grover S. Krantz amerikai kutató:

,,A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."

Tudtad-e, hogy nyelvünk ősiségét egy angol nyelvész és irodalmár, Sir John Bowring, aki sok nyelv mellett magyarul is beszélt, ekként jellemzett az 1830-ban megjelent ,,Poetry of Magyar" című verses kötetének előszavában:

,,A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett.

Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke...

A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét..."

Tudjuk-e , hogy az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a mai napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk?

Shakespeare drámáit, a művelt angol már csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év során.

A miénk, megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba, hiszen több ezer éve kiforrott és csak minimális változtatásokra van szüksége!

Tudtad-e, hogy a British Múzeum könyvtárában a legértékesebb közép-európai ősnyomtatvány szövege így kezdődik:

,,Az Ephesom helyeknek yrth Zent Pál levelenek elsew capitoliuma"?

Keletkezésének időpontja 1533, és magyarul íródott.

Tudtad-e, hogy míg a nagy nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek (az olasz például csak 5-t), addig a magyar nyelv 14 magánhangzót ismer és használ:

a-á, e-é, i-í, o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű

Tudjuk-e , hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a ik magyar népdalt, amelyből már megjelent nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6000 (!) népdalt tudtak összegyűjteni.

Tudtad-e, hogy a nyelvek összehasonlításában mint a legdallamosabb az első helyen álló olasz és a második helyen álló görög után a magyar következik?

Ezt nem kisebb nyelvtudós, mint Giuseppe Mezzofanti bíboros állította ( ), aki 58 nyelven írt és 103 nyelven beszélt. Ő maga mondotta, Ludwig August Frankl költőnek:

,,Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és görög után minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen, mert egy feltündöklő költői lángész még igazolni fogja nézetemet.

A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben..."

Tudjuk-e, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon?

Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá.

...és végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben csak 6 ember mert beiratkozni a Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik, kiirtják családjaikat?

,,Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!"
(Széchenyi István )

Tudtad-e, hogy a Sorbonne egyetem nyelvészei, akik összehasonlításokat végeztek számítógépekkel, a nyelvek ősiségének vizsgálata kapcsán, hogy mely nyelv őrzött meg legtöbbet az ősműveltség elemeiből, az ős-etimonokból, alapszavakból, a következő eredményre jutottak: a mai angol nyelv 4 % etimont, a latin 5 %, a héber 5 %, a csendes-óciáni nyelvek 7 %, az indiai mundakhol 9 %, a tibeti szanszkrit 12 %, az ős-török, türkmén 26 %, a mai magyar nyelv 68 % ős-etimont tartalmaz!

Tudtad-e, hogy ma tudományos kutatásokat végeznek az ősnyelv kérdésében?

Mi magyarok már 200 éve foglalkozunk ezzel, olyan kutatók, nyelvészek, történészek mint az 1812-ben elhunyt Keresztesi Józseftől, Horváth Istvánon, Kőrösi Csoma Sándoron, Táncsics Mihályon, Varga Zsigmondon keresztül az 1973-ban elhunyt Pass Lászlóig.

Ma Baráth Tibor is ,,A magyar népek őstörténete" című munkájában, vagy Kemény Ferenc nyelvész (Oslo), aki negyven nyelvet ért és tizenötöt beszél, az állítja, hogy a legősibb eurázsiai nyelv a magyar..!

Gyimóthy Gábor : Nyelvlecke (Firenze 1984. X. 12. )

/Gyimóthy Gábor Svájcban élő költő, műfordító, természettudós, feltaláló, ipari formatervező 1956-ban disszidált Ausztriába, majd onnan települt Svájcba. A kiváló humorú irodalmár a magyar mellett nyolc nyelven beszél, de örök szerelme a magyar nyelv. Ezt szemlélteti a fenti vers is, amikor a megy szó jelentését annak 75 rokon értelmű megfelelőjével írja le./

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés,
- Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, a ki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér,
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?


Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz,el ódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
- Elárulja kósza nesz,
- Itt kóvályog, itt ténfereg. . .,
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!

Firenze 1984. X. 12.)

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv tömörítő hatása szinte egyedülálló

Tudtad-e, hogy a magyar nyelv tömörítő hatása szinte egyedülálló? Hogy hihetetlenül gazdag, képalkotó képessége van szavainknak, hogy tárgyas ragozásával, harminchat mozzanatos, negyvenhat gyakorító, sok-sok kezdő, műveltető, ható igékkel, főleg pedig igekötőink előre és hátra-vetésivel, amivel a cselekvés és az idő boszorkányos árnyalatait és mozzanatait jelölhetjük.

Ilyen bravúrra a világ egyetlen más nyelve nem képes!

Példa a ,,néz" ige módozataira: néz, nézeget, nézelődik, nézőben, nézve, nézvést, nézetlen, nézhetetlen, néztében, nézetében, stb.

Napóleon megkérdezte Francois Talleyrand-t, hogy mit tegyen a magyarokkal.

Talleyrand válasza:
- Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük, - amit akarsz!

A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét, és sajnos ma is ez folyik.

Itt az ideje, hogy magunkhoz térjünk, s megbecsüljük kultúránkat és nagyjainkat!

Tudtad-e, hogy magyar családnevek, földrajzi nevek ezerszám fordulnak elő a világ különböző helyein?

A Hawaai-i szigeteken élt Dr. Vámos-Tóth Bátor és munkatársai gyűjtésének köszönhetően az azonosított magyar szavak gyűjteménye egy új tudományágat képvisel, amelyet TAMANA névvel jelölnek.

Eszerint mintegy hatezer eredeti magyar név és névszerkezet fordul elő szerte az egész világon.

Csak egy példa: Magyar családnevünk, helységnév Indiában, egy dombvonulat elnevezése Irakban és Libanonban, továbbá hét földrajzi helyet jelöl Máltán, települést Tuniszban, Burkina Fasoban, a Fülöp szigeteken, egy város neve Indiában, településnév a Kaukázusban és az udmurtoknál, ezen utóbbiaknál éppenséggel az ,,Almás", ,,Káldi", ,,Kocsis", és ,,Vajas" települések szomszédságában.

Való tény, hogy bizonyos szavak azonos módon előfordulnak különböző nyelvekben, de itt nem erről van szó csupán, hanem a feltűnően nagy számú előfordulásban.

Kedves fiam!

Isten segítségével elérted célodat, okleveles tanító lettél. Most kilépsz az élet iskolájába, a nagy küzdőtérre. Adja Isten, hogy reményeid teljesülésbe menjenek! Légy boldog az új életpályádon, úgy nyugodtan fogom fejemet lehajtani azon sírba, hol nem fáj semmi, mert azon tudat táplál, hogy szerencsés révpartra jutottál.

Atyai tanácsom az új küzdőtered küszöbén a következő: hogy Istenről meg ne feledkezzél, hogy szeresd az Őseink által vérrel áztatott édes hazánkat, hogy tiszteld, becsüld és szeresd embertársaidat, hogy fellebbvalóidat ismerd el, hogy kötelességedet mindenkinek megelégedésére végezd el, hogy járj elől minden jóban szóval, példával és tettel, és hogy kerüld a rossz társakat.

Ezek megtartásával az Isten segítsége veled lesz és állandó boldogságot biztosít részedre. Adja Isten!

Szívből ölel Szeretettel Atyád: Galambok, június hó 24. Buzzásy László

Küldd el minden Magyarnak e levelet, hogy senki se szégyelljen Magyarnak lenni! 
 
0 komment , kategória:  Hazánk - otthonunk  
Címkék: hajlékonyságával, szomszédságában, meggyőződésemmé, változtatásokra, fellebbvalóidat, megvalósították, számítógépekkel, tanulmányoztam, embertársaidat, legdallamosabb, keletkezésének, németországban, struktúrájáról, előfordulásban, magyarországon, megfelelőjével, természettudós, következetesen, kötelességedet, megelégedésére, szempontjából, megtartásával, szerkezetének, különbségeket, írásbeliségük, írásbeliséget, összegyűjteni, legértékesebb, felfedezőiről, kijelenthetem, alapszavakból, zenetudományi, ősnyomtatvány, csodálatosabb, végrehajtott, formatervező, nyelv struktúrájáról, magyar nyelv, emberi logika, világ második, izlandi 720-ból, második pedig, rómaiaknak volt, kőbevésett magyar, észak-amerikai Újfundland, 992-ben állított, vikingekkel együtt, izlandi nyelvben, magyarok jelölésére, 1700-as években, szöveget 1984-ben, magyar nyelvről, Magyar Hazám, MAGYAR HAZÁM, Magyar Nemzet XII, Szent István, Samuel Laing, Yarmout Country, Szilva Lajosné, Jakob Grimm, George Bernard Shaw, Grover, John Bowring, Ómagyar Mária-siralom, British Múzeum, Zent Pál, Magyar Zenetudományi Intézet, Giuseppe Mezzofanti, Ludwig August Frankl, Pázmány Péter Tudományi Egyetemre, Széchenyi István, Keresztesi Józseftől, Horváth Istvánon, Kőrösi Csoma Sándoron, Táncsics Mihályon, Varga Zsigmondon, Pass Lászlóig, Baráth Tibor, Kemény Ferenc, Gyimóthy Gábor, Gyimóthy Gábor Svájcban, Francois Talleyrand-t, Vámos-Tóth Bátor, Burkina Fasoban, Adja Isten, Szeretettel Atyád, Buzzásy László,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Legalább a gyerekeimnek segíts...  Facebookon kaptam  Fehér rózsa  Szeretem a reggeleket  Facebookon kaptam  képre írva  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Várnai Zseni - NE BÁNTSÁTOK ŐK...  Gubacsdarázs gubacsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A núlt már elmúlt...  Facebookon kaptam  Mindig magunkba kell  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem kértem senkit  Szép estét kedves látogatóimna...  Tíz év - Egy másik világ  Viszontlátásra  A jó soha nem vész el  Szomorú vagy, és azt várod, ho...  Legalább a gyerekeimnek segíts...  Alexandre Dumas tollából  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Virágvasárnap  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  képre írva  Stelázsi  Nem kértem senkit  Aki vallást tesz Krisztusról, ...  Nagyapa, hány éves is vagy?  Aki vallást tesz Krisztusról, ...  Facebookon kaptam  Igazi paraszt  NEM saját készítésű kép  Szeretem a reggeleket  Tóth Árpád : Szeptember  Magyarország  Örök dicsőség  Lehetsz milliomos, lehet zsákn...  Szép estét kedves látogatóimna...  A lübecki Krisztus-szobor feli...  Egy csecsemő szeme: angyalszem...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Szergej Jeszenyin - Ülj le mel...  Mit suttog  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A televízióról  Facebookon kaptam Gizike bar...  Ó, ne félj, ne rettegj, Én vel...  Jó éjszakát  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Gubacsdarázs gubacsa  Jó éjszakát  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Legalább a gyerekeimnek segíts...  Facebookon kaptam  Nagycsütörtök  Facebookon kaptam  Az emberiség csak  Facebookon kaptam  Hangulat változás  Facebookon kaptam  Pillanatnyi  Idézet Teréz Anyától !  Őszi kirándulás  Áldó Krisztus Tarcal  Stelázsi  Avokádókrém  Facebookon kaptam  Jó éjszakát  Facebookon kaptam  Tóth Árpád : Szeptember  Facebookon kaptam  Az élet szép, ha van család, A...  Torday Teodóra Éva versei  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát, szép álmokat!  Szép estét kedves látogatóimna...  A kereszten függő Megváltó  Egy csecsemő szeme: angyalszem...  Facebookon kaptam  Tíz év - Egy másik világ  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
nyelv struktúrájáról, magyar nyelv, emberi logika, világ második, izlandi 720-ból, második pedig, rómaiaknak volt, kőbevésett magyar, észak-amerikai Újfundland, 992-ben állított, vikingekkel együtt, izlandi nyelvben, magyarok jelölésére, 1700-as években, szöveget 1984-ben, magyar nyelvről, első német, amerikai CBC-nek, magyar nyelvet, magyar lett, életművem sokkal, parányi különbségeket, érzelmek titkos, újkőkor kezdetét, összes helyben, angol nyelvész, 1830-ban megjelent, legtöbb európai, hangzatok minden, nemzeti önállóság, szellemi függetlenség, első tételét&#8230, művelt angol, nagy nyelvi, legértékesebb közép-európai, nagy nyugati, olasz például, első helyen, második helyen, magyar következik, verselés szempontjából, leginkább fejlődésre, feltündöklő költői, magyar mesevilág, egész világon, osztrákok megölik, nyelvek ősiségének, ősműveltség elemeiből, következő eredményre, csendes-óciáni nyelvek, indiai mundakhol, tibeti szanszkrit, ősnyelv kérdésében, 1812-ben elhunyt, 1973-ban elhunyt, magyar népek, legősibb eurázsiai, kiváló humorú, magyar mellett, fenti vers, kérdés felmerült, rengeteg árnyalat, sétáló szerelmes, jármű robog, áradat rohan, kocsi kocog, mese csal, kutya lopakodik, tömeg miért, világ egyetlen, monarchia idején, világ különböző, azonosított magyar, dombvonulat elnevezése, város neve, feltűnően nagy, élet iskolájába, nagy küzdőtérre, rossz társakat, hajlékonyságával, szomszédságában, meggyőződésemmé, változtatásokra, fellebbvalóidat, megvalósították, számítógépekkel, tanulmányoztam, embertársaidat, legdallamosabb, keletkezésének, németországban, struktúrájáról, előfordulásban, magyarországon, megfelelőjével, természettudós, következetesen, kötelességedet, megelégedésére, szempontjából, megtartásával, , ,
2023.08 2023. Szeptember 2023.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 13 db bejegyzés
e év: 188 db bejegyzés
Összes: 4698 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1518
  • e Hét: 15994
  • e Hónap: 81537
  • e Év: 771328
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.