Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Rendszerváltozás? Hogyan?
  2006-11-25 18:14:25, szombat
 
   
  Gondolatok, javaslatok a VALÓDI rendszerváltozáshoz


A rendszerváltozásban már megéltünk számos választást. Minden alkalommal két fontos eleme valósult meg a kampányoknak.
1./ Tudtuk, hogy MIT szeretnénk, pl.: "változás"-t.
2./ Többnyire azt is tudtuk, hogy MIÉRT szeretnénk változást.
3.) A valódi rendszerváltozás előtt azonban meg kell abban is állapodni: HOGYAN szeretnénk azt az oly nagyon fontos társadalmi "változást" elérni!

Tehát, a fontossági sorrend megváltoztatásával kell kezdeni a stratégiát.

Vagyis, az ország minden választókörzetében élő embereket meg kell győzni arról, hogy képviselő jelöltjüknek, a parlamentbe jutással az ő sorsuk jobbításának szándéka a CÉL-ja! Pontosabban: a választókörzet képviselő jelöltjének az egyes embert, az EGYÉNt kell meggyőzni arról, hogy jelöltje érzi a legnagyobb felelősséget(!) a körzetben élők sorsa iránt!

Kik is ők valójában?
Meg kell tudni, hogy az új helyzetbe került magyar társadalomban hogyan alakult a sorsuk az itt élő lakosoknak!

HOGYAN?
Például: településstatisztikai és szociológiai adatok összegyűjtése, elemzése; intézményi, infrastrukturális és földrajzi adottságok, hagyományok elemzése; - személyes beszélgetések, interjúk készítése és nyilvános beszélgetések szervezése, amit MINDEN ADAT PUBLIKÁLÁSÁVAL zárunk.

Elsősorban meg kell tudni, milyen az aránya a kibontakozási lehetőséggel már élni tudóknak és a leszakadóknak!
Vagyis, meg kell tudni, hogy az aktív korú népességnek milyen arányú eltartottról kell gondoskodni a körzetben? (Itt Andorka Rudolf "egyharmad-kétharmad-", vagy "kétharmad-egyharmad-" társadalom-meghatározására gondolok, amelyben azt a társadalmat írja le, amelyikben a népesség kétharmada végez munkát, s a népesség egyharmada teljesen leszakad, a kétharmad eltartottjaként él.)

Félő, hogy a keleti országrészben ez az arány egyharmad-kétharmad, míg a nyugati országrész lakosai körében (akik sok segítséget kaptak a váltáshoz a "nyugaton" élő rokonoktól) feltételezhető a kétharmad-egyharmad eltartó-eltartottsági arány.

Mostanra elmondható, hogy az ország minden területén élő EGYÉN-ek többsége egy elhúzódó krízishelyzetben éli át a rendszerváltozást.
Itt, külön kitérnék azon időskorúakra, akiket már polgárosodó állapotban ért a második világháború. Ennek bizonyságául, példaértékű az ország ISKOLA és TEMPLOMÉPÍTŐ törekvése. Sokhelyütt, a közösséghez tartozás ereje olyan erős volt, hogy - a gazdasági világválság idején - volt anyagi és erkölcsi ambíciójuk az ÉPÍTKEZÉSRE! A trianoni döntés után megcsonkított országban maradottak számára ez egyfajta LELKIERŐT adott a MEGMARADÁSHOZ.
Ők, a Horthy-korszakban nemcsak iskola- és templomépítésbe kezdtek, hanem - ami mindig is sokkal nehezebb volt, - közösséget is építettek!

A polgárosodó emberek hozták magukkal az ősöktől örökölt HOGYAN tudását!

Tudták, hogy HOGYAN fogjanak hozzá ö n e r ő b ő l az építkezéshez!

Ezt a fajta identitást, ön- és közösségfejlesztő kreativitást irtotta ki a kommunistának hazudott bolsevik diktatúra belőlük és utódaikból!!!!!!!!!

Tudnunk kell tehát, hogy Ők nem azonosak azokkal, akik megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem Ők azok, akiken megvalósult az!

Mit kellene tennünk? Először is: meg kell tanítani ezt a népcsoportot régi-új identitására! Meg kell teremteni azokat a HELYEKET ismét, ahol az egyén megismerheti saját, egyéni értékeit, amellyel megvalósíthatja saját szocializáltságát, ami alapja lehet minden további elsajátításnak!

Miért olyan fontos ez?
Azért, mert a szocializáció az egyed szociokulturális környezetben elsajátított mindennapi életképessége!
Ettől az életképességtől fosztotta meg és fosztja meg a mai napig a baloldalinak lés reformnak hazudott politikai erő az ország lakossságát - a magyar népet - azzal, hogy hatalmát arra használja, hogy "lenyúlja" a szociokultúrát!
Hogyan teszi ezt?
Úgy például, hogy teljes mértékben piacosítja az oktatást, a kultúrát és az egyházi intézményektől, pedig elvonja az állami támogatást!
Mondván: "ez a kapitalizmus, erre szavaztatok 1990-ben, vagy nem"?
Teszik ezt annak ellenére, hogy náluknál senki nem tudja jobban, hogy a népnek, a "kisembernek" semmilyen lehetősége NEM volt a tőkefelhalmozásra, amiből finanszírozhatná az előbbiekre vonatkozó törekvéseit!!!

Éppen ezért, a még meglévő művelődési házakban, közösségi házakban, a már létrejött polgári körök házában a minden érdeklődő által elérhető NÉPFŐISKOLAI KURZUSOKAT szervezni!

Ezeken a népfőiskolai kurzusokon olyan "művelődési programot" kell összeállítani, amely segíti, ösztönzi az egyént, illetve az adott közösséget fejlődésben, kreativitásban!

A program összeállításánál figyelembe kell venni, hogy - az élet minden követelményével és kényszerével behatárolt emberek - csaknem mindenfajta tevékenységét három alapvető tényező határozza meg:

1./ a család - legyen az meglévő vagy távlati - a házaspár és a gyermeknevelés problémái; idős, beteg szülők otthoni gondozásának összes problémája; az élet négy krízisszakaszának problémái;

2./ a szakmai munka - amelyben gondot okozhat: - a munkahely elvesztése, - a szakértelem elavulása, - a teljesítménnyel járó feszültség oldásának természetes igénye, - a rekreációra való törekvés;

3./ a jövő - helyünk megkeresése a társadalmi-gazdasági valóságban, háttér biztosítása, stabilitás, lakás, megtakarítás, elérhető célok kitűzése, részvétel egy olyan típusú társadalom építésében, amely biztosítja a jövőt és megfelel az EGYÉN vonatkozási kereteinek; a jelen fenyegetéseinek (környezetszennyeződés ártalmai, sugárszennyeződés, az emberi agresszivitás-terrorizmus, a közbiztonság hiánya, modern betegségek) túlélése.


Az alábbi hét témakör programja lehetővé tenné, hogy a kurzust elvégzők - helyes önértékeléssel képesek legyenek:
- a saját- jól felfogott érdeküket belátni, aszerint élni, cselekedni;
- arra, hogy igényeljék az olyan politikai képviseletet, amelyik nem a "jól bevált" bűnbakokra áthárító felelősséggel politizál, - mert az gátja lehet az önmagával szembeni igényes életfelfogás kialakításának - hanem reális igényt támaszt!

Előtte azonban, a POLITIKAI KÉPVISELETRE JELÖLTnek meg kell győznie választópolgárát arról, hogy megérti elhúzódó krízishelyzetét. Megérti és arra törekszik, hogy MINDEN, a váltáshoz szükséges ESZKÖZT (erkölcsi rehabilitáció, a váltáshoz szükséges ismeretek, induló tőke) KÉPES biztosítani számára.

Témakörök:

1./ A legfontosabb, hogy az egyén ismerje meg saját genealógiai múltját és e megismeréssel kialakuljon, általánossá váljon az a tény, hogy a magyar- és más nemzetiségi (kisebbséghez tartozó) családok magántörténelmük, családi- genealógiai múltjuk ismeretével részeseik a magyar nemzet történelmének! (Ezzel a nemzettudattal már egyenrangú tagjai lehetünk az Európa országai - nemzettudattal rendelkező nemzetállamok - uniójának!)

2./ A szociálpszichológia segítségével megismerheti az egyén saját lelki alkatát, saját lelkiéletét. Ezen kívül olyan kommunikációs- és szociálpszichológiai ismereteket sajátíthat el, amely a mindenkori emberi élet újra- és újjátermelését, fenntartását és gazdagítását segítheti!

3./ Az andragógia, a felnőttképzés- és művelődés keretében elsajátíthatók lennének azok a tanulástechnikák, amelyekkel megvalósítható lehet az egyén számára az élethosszig tartó, folyamatos tanulás- és művelődés igényével megtervezett életprogram.

4./ A kultúrtörténeti áttekintés keretében lehetőség nyílna a politikai demagógiától mentes nemzeti kultúra történelmi, történeti megismerésére.

5./ A környezetismereti áttekintés segítene a XXI. század emberének visszatalálni a természethez, mert eredetileg annak része. Ezért, meg kell ismernie azt a természeti környezetet, ami őt körülveszi. Meg kell ismernie, hogy harmonikusan együtt tudjon élni vele, óvni- védeni tudja azt, hogy utódaik is élvezhessék!
(Felhívnám a figyelmet arra a kedvező lehetőségre, hogy az én lakókörzetemben, a 29-es választókörzetben található a Péteri majorban egy botanikus kert.
A KEK tanszékei, amelyek a Péteri majorban működnek: Dísznövénytermesztési- és Dendrológiai Tanszék, Zöldségtermesztési Tanszék, Kísérleti Üzem- és Botanikuskert, a XX. és XXIII. kerületiek számára ismeretlen, teljesen elhanyagolt, zárt világ! A népfőiskolai kurzustól függetlenül is meg kell hirdetni a botanikus kert megnyitását (az Oczy-kert mintájára) a lakosság előtt! Előtte azonban meg kell szervezni az "önerős" rendbehozatalát! Alapítvány, egyesület létrehozatalával.)

Meg kellene szervezni a lakókörzetünkben lévő erdő- mező (rendszeres szemétmentesítésével) és a vízpartok alkalmassá tételét - rekreációs szabadidős programok szervezésére...


6./ Az állampolgári ismeretek keretében megismerhetné az egyén azokat a törvényes, jogi kereteket, amelyben mindennapjait megéli, amelyek ismerete nélkül lehetetlenség a személyes (rendszer)változtatás.

7./ A közösségfejlesztési technikák ismeretével könnyebben lehet barátságban élnie az egyénnek szomszédaival, szűkebb-tágabb környezetében élő embertársaival. Lehetőség nyílna társadalmi cselekvési technikák: párbeszédkörök, szomszédsági kapcsolatok létesítésének és ápolásának-, társas körök létrehozásának módjainak elsajátítására.

A NÉPFŐISKOLAI KURZUS témaköreinek "részletes" ismertetését e-mailben bárkinek szívesen megküldöm.
(Bóna Mária Ilona)
Budapest, 2001. október 8. - 2006. november 25.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: rendszerváltozás, szociokulturális, létrehozatalával, krízishelyzetben, választópolgárát, tanulástechnikák, összeállításánál, finanszírozhatná, lakókörzetünkben, magántörténelmük, követelményével, meghatározására, rendbehozatalát, krízishelyzetét, lakókörzetemben, teljesítménnyel, eltartottjaként, fenyegetéseinek, kultúrtörténeti, életképességtől, templomépítésbe, megvalósították, megvalósíthatja, újjátermelését, létrehozásának, kialakításának, párbeszédkörök, publikálásával, kreativitásban, elsajátítására, önértékeléssel, megvalósítható, feltételezhető, gyermeknevelés, elsajátíthatók, választókörzet, valódi rendszerváltozás, fontossági sorrend, ország minden, parlamentbe jutással, választókörzet képviselő, egyes embert, legnagyobb felelősséget, körzetben élők, kibontakozási lehetőséggel, aktív korú, társadalmat írja, népesség kétharmada, népesség egyharmada, kétharmad eltartottjaként, keleti országrészben, nyugati országrész, MINDEN ADAT PUBLIKÁLÁSÁVAL, Andorka Rudolf, NÉPFŐISKOLAI KURZUSOKAT, POLITIKAI KÉPVISELETRE JELÖLTnek, Dendrológiai Tanszék, Zöldségtermesztési Tanszék, Kísérleti Üzem-, NÉPFŐISKOLAI KURZUS, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Érettségi  Az Urat imádd!  Marton Paul - Tavaszi este  Magányosság  Rózsa csokor  Pihenő kutya  Az Urat imádd!  Ne viszonozd a rosszat rosszal  Légy áldott  Facebookon kaptam  Szabadság  Facebookon kaptam  Nem az az igazi  Ha tudnád azt, milyen jó Jézus...  Nő virágokkal  Orgona bokor  Szép napot kívánok  Boldog születésnapot a ma ünne...  Kék és fehér orgona  Szabadság  Csokor vázában  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Orgona bokor  Mimetit  Jerome Klapka Jerome szavaival  Png virág  Orgona csokor  Aromaterápia a jó alvásért  Janikovszky Éva mondta  Png virág  Jézus  Png virág  Lila orgona  Miképpen győzhetjük le a rossz...  Facebookon kaptam  Rodokrozit  Gonosz  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kunzit kristály  Kislány pillangóval  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png rózsa  Naplemente  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok  Orgona csokor  Facebookon kaptam  Kislány rózsával  Facebookon kaptam  Linarit  Szabadság  Szabadság  Jogtalanság  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Betörő  Rózsa csokor  Szép estét kedves látogatóimna...  Rózsaszin rózsa  Ha tudnád azt, milyen jó Jézus...  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Opálkristály  Miképpen győzhetjük le a rossz...  Ha tudnád azt, milyen jó Jézus...  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Facebookon kaptam  Orgona csokor  Ne viszonozd a rosszat rosszal  Visszaemlékezéseim egyike  Facebookon kaptam  Tavaszi kép  Orgona bokor  Mai harmónia kártyám  Opál geóda  Facebookon kaptam  Krizokolla - kvarc  Márai Sándor tollából  Facebookon kaptam  Rodokrozit  Nő virágokkal  Szilágyi Domokos: Orgonaillat  Kisfiú cicával  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
valódi rendszerváltozás, fontossági sorrend, ország minden, parlamentbe jutással, választókörzet képviselő, egyes embert, legnagyobb felelősséget, körzetben élők, kibontakozási lehetőséggel, aktív korú, társadalmat írja, népesség kétharmada, népesség egyharmada, kétharmad eltartottjaként, keleti országrészben, nyugati országrész, elhúzódó krízishelyzetben, második világháború, ország ISKOLA, közösséghez tartozás, gazdasági világválság, trianoni döntés, polgárosodó emberek, ősöktől örökölt, fajta identitást, kommunistának hazudott, népcsoportot régi-új, egyén megismerheti, egyed szociokulturális, életképességtől fosztotta, ország lakossságát, magyar népet, egyházi intézményektől, állami támogatást, előbbiekre vonatkozó, minden érdeklődő, népfőiskolai kurzusokon, adott közösséget, program összeállításánál, élet minden, meglévő vagy, gyermeknevelés problémái, élet négy, szakmai munka, munkahely elvesztése, szakértelem elavulása, teljesítménnyel járó, rekreációra való, olyan típusú, jelen fenyegetéseinek, közbiztonság hiánya, kurzust elvégzők, olyan politikai, gátja lehet, önmagával szembeni, váltáshoz szükséges, egyén ismerje, magyar nemzet, egyén saját, mindenkori emberi, egyén számára, élethosszig tartó, kultúrtörténeti áttekintés, politikai demagógiától, környezetismereti áttekintés, természeti környezetet, figyelmet arra, kedvező lehetőségre, 29-es választókörzetben, botanikus kert, népfőiskolai kurzustól, lakosság előtt, lakókörzetünkben lévő, vízpartok alkalmassá, állampolgári ismeretek, egyén azokat, egyénnek szomszédaival, rendszerváltozás, szociokulturális, létrehozatalával, krízishelyzetben, választópolgárát, tanulástechnikák, összeállításánál, finanszírozhatná, lakókörzetünkben, magántörténelmük, követelményével, meghatározására, rendbehozatalát, krízishelyzetét, lakókörzetemben, teljesítménnyel, eltartottjaként, fenyegetéseinek, kultúrtörténeti, életképességtől, templomépítésbe, megvalósították, megvalósíthatja, újjátermelését, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 514
  • e Hét: 4199
  • e Hónap: 4458
  • e Év: 44003
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.