Belépés
charlotteani.blog.xfree.hu
"Az orczának szomorúsága által jobbá lesz a szív" (Prédikátor 7:3) Nálam helye van az érzelmeknek, az állatok szeretetének, a Bibliának, az élet dol... Molnár Anikó
1976.03.18
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Prédikátor 6–10-ig terjedő fejezetei
  2016-08-08 21:46:47, hétfő
 
   
  Prédikátor 6-10-ig terjedő fejezetei

1. fejezet

1-12-ig terjedő versei
1Láttam a nap alatt olyan szerencsétlenséget, amely gyakori az emberek között:2van olyan ember, akinek az igaz Isten gazdagságot, anyagi javakat és dicsőséget ad, s akinek a lelke semmiben sem szűkölködik, ami után vágyódik, az igaz Isten mégsem engedi meg, hogy egyen belőle, az idegen viszont ehet abból. Ez hiábavalóság és gonosz nyavalya.3Ha valakinek száz gyermeke lesz is, és sok évet él meg, úgyhogy esztendeinek napja számos, de lelke nem telik be a jóval, és még a sír sem az övé, azt mondom én, jobb az elvetéltnek, mint neki.4Hisz az hiába jött, sötétségben távozik, és sötétség fogja borítani még a nevét is.5Nem látta még a napot sem, nem is ismerte.Nagyobb a nyugalma ennek, mint az előzőnek.6Ha az kétszer ezer évig élne is, akkor sem látna jót; hát nem egy helyre megy mindenki?7Az ember minden fáradságos munkája az ő szájáért van, de lelke meg nem elégszik.8Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben? És mi a lesújtottnak, aki tudja, hogyan járjon az élők előtt?9Jobb a szemmel látni, mint ha a lélek barangol. Ez is hiábavalóság és szélkergetés.10Ami van, annak nevét már kihirdették, és köztudottá vált, hogy mi is az ember;nem tudja védeni ügyét a nála hatalmasabbnál.11Mivel sok olyan dolog van, ami a hiábavalóságot szaporítja, mi haszna van belőle az embernek?12Mert ki tudja, mi jó van az ember életében hiábavaló élete napjainak számához mérten, amikor árnyékként tölti el napjait? Hisz ki mondhatja meg az embernek, mi történik őutána a nap alatt?

7. fejezet

1-29-ig terjedő versei
1Jobb a jó hírnév a jó olajnál, és a halál napja a születés napjánál.2Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint a lakodalmas házba, mivel minden embernek ez a vége. Szívlelje meg ezt, aki él!3

Link
Jobb a zaklatottság a nevetésnél, mert a gondterhelt arc által jobbá válik a szív.4A bölcsek szíve a gyásznak házában van, az ostobák szíve pedig a vigasság házában.5Jobb a bölcsnek dorgálását hallgatni, mint olyan embernek lenni, aki az ostobának énekét hallgatja.6Mert amilyen a tövis ropogása a fazék alatt, olyan az ostoba nevetése; ez is hiábavalóság.7Az elnyomás bolond cselekvésre készteti a bölcset, és az ajándék megronthatja a szívet.8Jobb egy dolognak a vége, mint a kezdete. Jobb a türelmes ember, mint a gőgös szellemű.9Ne sértődj meg hirtelen szellemedben, mert a sértődés az ostobák kebelében nyugszik.10Ne mondd:,,Miért van, hogy a hajdani napok jobbak voltak ezeknél?",mert nem vall bölcsességre, ha ilyesmit kérdezel.11Jó a bölcsesség örökséggel együtt, és hasznos azoknak, akik a napot látják.12Mert oltalom a bölcsesség, mint ahogy a pénz is oltalom, de az ismeretnek az az előnye, hogy a bölcsesség életben tartja tulajdonosait.13Nézd az igaz Isten munkáját, mert ki egyenesíthetné ki, amit ő görbévé tett?14A jó napon éljél jól, a rossz napon pedig lásd be, hogy ezt is az igaz Isten készítette, ahogy azt is, hogy az ember semmit ne találjon ki abból, hogy mi következik őutána.15Mindent láttam hiábavaló napjaim alatt. Van olyan igazságos ember, aki elvész igazságosságában, és van olyan gonosz ember, aki sokáig él gonoszságában.16Ne légy felettébb igazságos, és ne mutatkozz túlságosan bölcsnek. Miért okoznád a magad vesztét?17Ne légy felettébb gonosz, és ne légy bolond se. Miért halnál meg idő előtt?18Jobb, ha az egyiket megtartod, de a másiktól sem vonod meg kezed; mert aki féli az Istent, az előrehalad mindezekkel.19A bölcsesség nagyobb erő a bölcsnek, mint tíz hatalmas ember a városban.20Mert nincs a földön igazságos ember, aki csak jót tesz, és nem vétkezik.21Ne add szívedet minden szóra, amit az emberek mondanak, nehogy meghalld, ha szolgád átkoz téged.22Mert sok esetben jól tudja a te szíved, hogy te is átkoztál másokat.23Mindezt kipróbáltam bölcsességgel. Azt mondtam:,,Bölcs leszek."De távol állt az tőlem.24Ami lett, az igen messze van, és nagyon mély. Ki kutathatná ki azt?25Majd odafordultam, és odafordult szívem is a bölcsesség és az okok megismerésére, megvizsgálására és kutatására, és arra, hogy megismerjem az ostobaság gonoszságát meg az őrültség bolondságát;26és rájöttem:A halálnál is keserűbb az olyan asszony, aki maga a vadászháló, s akinek szíve vonóháló, keze pedig bilincs. Aki az igaz Isten előtt jó, az elmenekül tőle, a bűnös azonban a foglya lesz.27,,Íme, ezt találtam mondta az egybegyűjtő, egyik dolgot a másikhoz adtam, hogy eljussak a végkövetkeztetésre,28amit lelkem folyton keresett, de nem találtam meg.Ezer közül egy emberre leltem, de asszonyt mindezek között egyet sem találtam.29Lásd, csak azt találtam, hogy az igaz Isten becsületesnek alkotta az embereket, de azok sokféle tervet kieszeltek."

8. fejezet
1-17-ig terjedő versek
1Ki olyan, mint a bölcs?Ki tudja a dolgok magyarázatát?Az ember bölcsessége ragyogóvá teszi arcát, és még arcának zordsága is megenyhül.2Azt mondom:,,Tartsd meg a király parancsát tekintettel az Istennek tett esküre.3Ne siess kimenni előle. Ne állj rá gonosz dologra. Mert mindazt, amiben gyönyörűségét leli, meg is teszi,4ugyanis a király szavának hatalma van, és ki mondhatná neki:Mit teszel?"5Aki megtartja a parancsolatot, nem ismeri meg a veszedelmet, és a bölcs szív felismeri majd az időt is, és az ítéletet is.6Mert minden dolognak megvan a maga ideje és ítélete, mivel az embereknek bőven van nyomorúságuk.7Mert nincs, aki tudná, mi lesz, hisz ki tudná megmondani neki, hogy mi hogyan lesz?8Nincs ember, akinek hatalma lenne a szellem felett, hogy visszatartsa a szellemet, és nincs hatalma a halál napja felett sem; és senkit sem bocsátanak el a háborúból. A gonoszság nem szabadítja meg azokat, akik belemerülnek.9Mindezt láttam, és szívemet ráirányítottam minden tettre, melyet véghezvisznek a nap alatt, oly időben, mikor ember uralkodik emberen a maga kárára.10S bár ez így van, láttam, amint eltemetik a gonoszokat, és hogy miként jöttek, és hogyan távoztak a szent helyről, és felejtették el őket a városban, ahol ekképpen cselekedtek. Ez is hiábavalóság.11Mivel nem hajtják végre hamar az ítéletet a gonosz tettért, azért merül bele az emberek fiainak szíve a gonoszság cselekvésébe.12Bár a bűnös százszor is elkövet gonoszságot, és sokáig él, ahogy neki tetszik, de azt is tudom, hogy majd jól lesz dolga azoknak, akik félik az igaz Istent, amiért félték őt.13De nem lesz jó dolga a gonosznak, és nem is hosszabbítja meg árnyékszerű napjait, mivel nem féli az Istent.14Van hiábavalóság, mely a földön végbemegy: vannak igazságosak, akikkel olyasmi történik, ami a gonoszok cselekedetéért jár, és vannak gonoszok, akikkel olyasmi történik, ami az igazságosak cselekedetéért jár. Azt mondtam, ez is hiábavalóság.15Dicsértem én az örvendezést, mert az embernek nincs jobb attól a nap alatt, mint hogy egyen, igyon, örvendezzen, és ez kísérje őt fáradságos munkájában életének napjain, amelyeket az igaz Isten adott neki a nap alatt.16Ezért szívemet a bölcsesség megismerésére irányítottam, és arra, hogy megfigyeljem azt, amivel a földön foglalkoznak;mert van, akinek szemei nem látnak álmot sem éjjel, sem nappal.17És láttam az igaz Isten minden tettét, s hogy az ember mennyire nem képes megfejteni mindazt, ami végbemegy a nap alatt;bármennyire fáradozik is az ember, hogy megfejtse, nem fejti meg. Még ha azt mondja is, elég bölcs ő ahhoz, hogy tudja, akkor sem képes megfejteni.

9. fejezet
1-17-ig terjedő versek
1Mert minderre adtam a szívemet, sőt utánakutattam mindennek, hogy az igazságosak és a bölcsek, valamint az ő cselekedeteik az igaz Isten kezében vannak.Az emberek nem tudnak mindarról a szeretetről és gyűlöletről, mely előttük volt.2Ami mindenkinek van, abban mind egyformák. Egyenlő vége van az igazságosnak és a gonosznak, a jónak, a tisztának és a tisztátalannak, annak, aki áldoz, és annak, aki nem áldoz. A jó ugyanolyan, mint a bűnös;aki esküszik, ugyanolyan, mint aki fél az eskütől.3Ez az, ami bajokkal teli mindabban, ami történik a nap alatt: mivel egyenlő vége van mindenkinek, az emberek fiainak szíve telve van gonoszsággal;őrültség van szívükben, míg élnek, utána pedig a halottak közé!4Hisz aki az élőkhöz tartozik, annak van bizodalma, mert jobb egy élő eb, mint egy kimúlt oroszlán.5Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit sem tudnak, és nincs többé fizetségük, mert nem emlékeznek rájuk többé, elfeledték őket.6Szeretetük, gyűlöletük és féltékenységük is elveszett már, és időtlen időkön át többé nincs részük semmiben sem, ami történik a nap alatt.7Menj, edd a te kenyeredet örvendezéssel, és idd a te borodat jó szívvel, mert az igaz Isten már kedvét lelte munkáidban.8Ruhád legyen mindig fehér, és ne hiányozzék az olaj fejedről.9Élvezd a te életedet feleségeddel, akit szeretsz, hiábavaló életed minden napján, melyet Ő adott neked a nap alatt, hiábavalóságod minden napján, mert ez a te részed életedben és fáradságos munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt.10Mindazt, amit kezed megtehet, tedd meg a te erődből, mert sem cselekedet, sem tervezés, sem ismeret, sem bölcsesség nincs a seolban, ahová mégy.11Gondolatban visszatértem, hogy lássam a nap alatt: nem a gyorsaké a futóverseny, nem az erőseké a harc, sem a bölcseké az eledel, sem az értelmeseké a gazdagság, és a jóindulat sem azoké, akiknek ismeretük van;mert bajokkal teljes idő jön, és előre nem látható események történnek mindannyiukkal.12Hisz az ember nem ismeri idejét. Mint ahogyan a halat megfogják az alattomos hálóval, és a madarat kelepcébe ejtik, az emberek fiai is csapdába esnek vészterhes időben, amikor eljön az rájuk hirtelen.13Ezt is láttam a bölcsességet illetően a nap alatt, és ez nagyszerű volt előttem:14Volt egy kis város, ahol kevés ember élt.Elment oda egy nagy király, körbevette, és nagy erődöket épített ellene.15Volt a városban egy ember szűkölködő, ám bölcs ember, és ő megmentette bölcsességével a várost, de senki sem emlékezett erre a szűkölködő férfira.16Azt mondtam én:,,Jobb a bölcsesség a hatalomnál;a szűkölködő bölcsességét mégis megvetik, és szavaira nem hallgatnak."17Jobban hallani a bölcs halk szavait, mint az ostobák között uralkodó ember kiáltását. 18 Jobb a bölcsesség a harci eszközöknél, és egyetlen bűnös sok-sok jót tönkretehet.

10. fejezet
1-20-ig terjedő versek
1A döglött legyek megbüdösítik, megerjesztik a kenőcskészítő olaját. Egy kis ostobaság is ezt teszi azzal, aki bölcsessége és dicsősége miatt értékes.2A bölcsnek szíve az ő jobb kezénél van, az ostoba szíve pedig az ő bal kezénél.3Bármely úton jár is a bolond, hiányzik szívéből az értelem, és mindenkinek elmondja, hogy ő bolond.4Ha egy uralkodó szelleme felgerjed ellened, ne hagyd el helyedet, mert a nyugodtság nagy bűnöket enyhít.5Van egy rossz dolog, amit láttam a nap alatt, olyan az, mint a tévedés, mely hatalmas személytől ered:6a bolondságot sokszor magas tisztségre emelik, a gazdagok pedig alacsony sorban élnek.7Láttam szolgákat lovon ülni, fejedelmeket pedig szolgamódra a földön gyalogolni.8Aki vermet ás, beleesik abba, és aki kőfalat tör, azt kígyó marja meg.9Aki követ fejt, megsérti magát a kővel. Aki fát hasogat, bánjon azzal óvatosan.10Ha a vasszerszám kicsorbul, és az ember nem köszörüli meg az élét, életerejét kell megfeszítenie. Előnyös hát a bölcsesség felhasználása a sikerhez.11Ha a kígyó megmar, még mielőtt eredménye lenne a bűvölésnek, akkor semmi haszna annak, ha valaki a nyelv mestere.12A bölcs ember szájának beszédei kedvezően hatnak, az ostobát azonban elnyeli saját ajka.13Szája beszédeinek kezdete bolondság, szája beszédeinek vége pedig veszedelmes őrültség.14A bolond szaporítja a szót. Az ember nem tudja, mi lesz majd. Ki tudná megmondani neki, mi lesz őutána?15Az ostobákat kifárasztja fáradságos munkájuk, mert egyikük sem tudja, hogyan lehet eljutni a városba.16Mi lesz veled, te ország, ha gyermek a királyod, és fejedelmeid már reggel esznek?17Boldog vagy, te ország, ha királyod nemesek fia, és fejedelmeid a megfelelő időben esznek, hogy erőt merítsenek, és nem csak azért, hogy ihassanak.18A nagy lustaság miatt megereszkedik a gerenda, és a leeresztett kezek miatt beázik a háztető.19A kenyér arra van, hogy nevessenek a munkások, a bor pedig megvidámítja az életet; de a pénz az ellenérték mindenért.20A királyt még hálószobádban se átkozd, és a gazdagot ne átkozd belső szobáidban, ahol lefekszel, mert egy égi repdeső teremtmény még megjelenti a hallottakat, és valamilyen szárnyas lény még elmondja a dolgot.
 
 
0 komment , kategória:  Prédikátor/ Ószövetség  
Címkék: igazságosságában, megvizsgálására, mindannyiukkal, hiábavalóságot, cselekedetéért, egyenesíthetné, ráirányítottam, hatalmasabbnál, bölcsességével, hiábavalóságod, féltékenységük, tisztátalannak, véghezvisznek, örvendezéssel, gyönyörűségét, becsületesnek, megereszkedik, bölcsességgel, parancsolatot, kenőcskészítő, megismerésére, megfeszítenie, felhasználása, cselekedeteik, utánakutattam, gonoszságában, tulajdonosait, hálószobádban, lesújtottnak, bölcsességre, megerjesztik, odafordultam, magyarázatát, megbüdösítik, esztendeinek, fejedelmeket, emberek között, igaz Isten, lelke semmiben, idegen viszont, hiába jött, nyugalma ennek, kétszer ezer, helyre megy, ostobával szemben, élők előtt, szemmel látni, lélek barangol, nála hatalmasabbnál, hiábavalóságot szaporítja, ember életében, halál napja,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Citrit  Png nő  Már másfél évtizede tervezte &...  Főzöcske  718 az új fertőzött, elhunyt 6...  Facebookon kaptam  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Isten gyűlölete  Kvarc  Facebookon kaptam Krisztinától  Szép délutánt ! ........  Isten haragja  Pákolitz István - Babarózsa  Isten gyűlölete  Haragvó Isten  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam  Robert Herrick: A százszorszép...  Facebookon kaptam  Húnyd le szemeidet . . .  Harmónia......  Facebookon kaptam  Akit párodul melléd rendelt az...  Az egyház és Isten célja a föl...  Hogyan munkálkodik a Szentléle...  Mindenki kap lehetőséget az él...  Facebookon kaptam  Kellemes teázást  Diós kocka  Nincs Cím  Facebookon kaptam  Kellemes napot  Kellemes vasárnapot  Hanoli verse  tavaszi vers  Egyik nap, egy fiatal barátnőm...  Rejtély, amire máig sincs magy...  Png virág  718 az új fertőzött, elhunyt 6...  Facebookon kaptam  Haragos Isten  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmónia......  A virágok mindig leveszik a lá...  -mikor szívünket betakarja a b...  Egyik nap, egy fiatal barátnőm...  Png virág  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes kávézást  -mikor szívünket betakarja a b...  Nem tudhatjuk  Shabbat Shalom * Áldott legye...  Facebookon kaptam  Vigyázz, mit mondasz!  Húnyd le szemeidet . . .  Isten gyűlölete  Facebookon kaptam  Az igazság hirdetése  Igazságos Isten  A virágok mindig leveszik a lá...  Facebookon kaptam  Ne hallgass arra!  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Nincs Cím  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Sikeres fogyás rostokkal  Rodokrozit pirittel  Tanzanit  Facebookon kaptam  Gotu kola jótékony hatásairól  Simon István: Mécsvirág  Védőoltást igazoló mobilalkalm...  Rózsakvarc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  tavaszi vers  Kellemes vasárnapot  Haragos Isten  Szép estét kedves látogatóimna...  Isten törvénye: A tíz parancso...  Vigyázz, mit mondasz!  Isten gyűlölete  Szentlélek  Facebookon kaptam  Isten gyűlölete  Facebookon kaptam Krisztinától  Gyönyörű csend  Facebookon kaptam Krisztinától  Szendi Gábor: Pár gondolat az ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sikeres fogyás rostokkal  Bölcső  Isten gyűlölete  Akit párodul melléd rendelt az...  Tudod mi a boldogság? 
Bejegyzés Címkék
emberek között, igaz Isten, lelke semmiben, idegen viszont, hiába jött, nyugalma ennek, kétszer ezer, helyre megy, ostobával szemben, élők előtt, szemmel látni, lélek barangol, nála hatalmasabbnál, hiábavalóságot szaporítja, ember életében, halál napja, születés napjánál, lakodalmas házba, gyásznak házában, ostobák szíve, vigasság házában, bölcsnek dorgálását, ostobának énekét, tövis ropogása, fazék alatt, ostoba nevetése, ajándék megronthatja, türelmes ember, gőgös szellemű, ostobák kebelében, hajdani napok, bölcsesség örökséggel, napot látják, bölcsesség életben, rossz napon, ember semmit, magad vesztét, egyiket megtartod, előrehalad mindezekkel, földön igazságos, emberek mondanak, igen messze, okok megismerésére, ostobaság gonoszságát, őrültség bolondságát, olyan asszony, elmenekül tőle, bűnös azonban, foglya lesz, másikhoz adtam, emberre leltem, dolgok magyarázatát, ember bölcsessége, király parancsát, király szavának, bölcs szív, maga ideje, embereknek bőven, szellem felett, maga kárára, szent helyről, gonosz tettért, emberek fiainak, gonoszság cselekvésébe, bűnös százszor, igaz Istent, földön végbemegy, gonoszok cselekedetéért, igazságosak cselekedetéért, embernek nincs, bölcsesség megismerésére, földön foglalkoznak, ember mennyire, halottak közé, élőkhöz tartozik, kimúlt oroszlán, élők tudják, halottak semmit, olaj fejedről, halat megfogják, alattomos hálóval, madarat kelepcébe, emberek fiai, rájuk hirtelen, bölcsességet illetően, nagy király, ember szűkölködő, szűkölködő férfira, szűkölködő bölcsességét, bölcs halk, ostobák között, harci eszközöknél, kenőcskészítő olaját, ostoba szíve, uralkodó szelleme, nyugodtság nagy, rossz dolog, gazdagok pedig, földön gyalogolni, vasszerszám kicsorbul, bölcsesség felhasználása, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7492 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 75
  • e Hét: 419
  • e Hónap: 4765
  • e Év: 45184
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.