Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Francis Frangipane : Az ambíció halála
  2019-02-06 21:59:44, szerda
 
   
 

Amikor először jöttem Krisztushoz, az Úr adott nekem egy álmot a jövőmről. Azt gondoltam, hogy minden, amit az Úr mondott, azonnal elő kell, hogy jöjjön. Nem tudtam a felkészítés munkájáról és az önmagunknak való meghalásról, a hosszú-tűrés tanulásáról és a próbák során megőrzött látásról, ami azelőtt jön, mielőtt Isten ígérete beteljesedne. Ebből adódóan tele voltam ambícióval. Az ambíció az első motiváció, ami a szellemileg éretlenekben feljön. Olyan voltam, mint a tanítványok, akik Jézus feltámadása után néhány nappal máris ezt kérdezték: "Uram, avagy nem ez időben állítod helyre a királyságot...?" (Apcsel 1:6)

Az ambíció nagyon becsapós. Pont olyannak tűnhet, mint az engedelmesség, viszont mivel nem igazán ismerjük az Urat, az a hang, aminek engedelmeskedve találjuk magunkat, nem Istené, hanem a sajátunk. A látásunk valójában lehet Istentől, a motivációnk viszont az énünktől.
Ebből adódóan, ahol ambíció van, ott Jakab szerint hamarosan előjön a "háborúság és minden gonosz cselekedet" (Jakab 3:16). Miért? Mert elkezdjük azt gondolni, hogy végre tudjuk hajtani Isten akaratát emberi erőből. Mi áttörést akarunk; Isten pedig megtörtséget akar adni nekünk.

A szellemben éretlenek nem veszik észre éretlenségüket, mivel éretlenek. Ezáltal türelmetlenek lesznek, ijesztőek és követelődzők. Mivel a büszkeség megvakítja az ambiciózus embert, ezért azt feltételezzük magunkról, hogy készen állunk nagyobb feladatokra Istenben. Valójában csak mi magunk válunk nehezebb feladatokká azok számára, akik velünk dolgoznak, mert a tetteink folyamatosan viszályt keltenek.

Az ambíció arra törekszik, hogy végezzen azzal, ami közte és a szellemi beteljesedés között áll. Pedig maga az ambíció az, aminek meg kell halnia a beteljesedés eléréséhez. A Webster's szótár szerint az ambíció "erős vágy valamilyen eredmény vagy megkülönböztetés iránt, mint például a gazdagság vagy a hírnév, és a hajlandóság ezért küzdeni." Az a New American Standard fordításban "ambíció"-nak fordított szó a King Jamesfordításban "küzdelem"-ként szerepel. (avagy "versengés" -- a ford.) Valóban, az ambíció a fő oka a versengésnek, gyülekezetszakadásoknak és konfliktusoknak az Egyházban.

Azt hittem, hogy ígéretet kapni Istentől ugyanaz, mint parancsot kapni Istentől. Nem értettem, milyen személyes hiányosságaim vannak a jellememben, vagy mit volt az, amit még el kellett érnem a hűség, rabszolgává válás és hálás szívűség kapcsán. Ezeknek ki kellett munkálódnia bennem, mielőtt Isten valójában elkezdte volna betölteni nagyobb ígéreteit és kínálkozó lehetőségeit. Az, hogy mivé lettem Istenért, fontosabb volt mint az, hogy mit tettem érte. Ma annak a szellemi valóságában élek, ami harmincnyolc évvel ezelőtt még csak egy álom volt. Ambícióim nagy veszteségeket szenvedtek, míg álmaimfolyamatosan teljesednek be. Bár még nem érkeztem el az elhívásom legnagyobb aspektusához, az ambíció és az igazi vezetőség közötti különbséget már értem, és ez így szól: A szolgálat nem arra szóló elhívás, hogy vezessünk, hanem arra hogy meghaljunk.

Minden eddig megtett szellemi előrelépésemet megelőzte egy kínálkozó lehetőség arra, hogy meghaljak önmagamnak. Az erő az életemben onnan jön, ahol meghaltam önmagamnak és most Krisztusnak élek.
Akarsz előrelépni szellemben? A feltámadás erejéhez vezető út a kereszthalál. Isten lehetőségeket fog elkészíteni számodra, arra hogy meghalj önmagadnak. Fel kell ismerned ezeket. Meghalni az éned számára és az éned ambíciói számára annak az eszköze, hogy elérd az igazi szellemi beteljesedést. Ha a meghalás lehetőségeire testi haraggal vagy megbántódással reagálsz, akkor nem fogod tudni elérni a beteljesedést.

Ha viszont meg tudod tartani a látásodat az ambíciód elhalása közben is, akkor sikeres leszel.

A bennünk élő Krisztus
Igazi látással rendelkezni nem ugyanaz, mint istenfélő motivációval rendelkezni. Lehet valakinek közvetlenül Istentől való látása, és közben mégis a hírnévszerzés és az ambíció hajtja, a beteljesítésre törekedve. Jézus azt prédikálta, hogy Isten királysága eljött. Ez egy látás. De azt is tanította, hogy: "Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét ..." (Máté 16:24)

Ha Jézust követjük, akkor figyeljük meg, hogy mindannyian a saját egyedi keresztünket kaptuk: "vegye fel az ő keresztjét." Isten egy egyedi tervezésű keresztet készített a testi ambíciónk keresztre feszítésére, miközben úton vagyunk a látásunk elérése felé. Figyeljük meg Józsefet: Isten adott neki egy álmot a jövőjéről, de ahelyett hogy csendesen latolgatta volna Istentől kapott élményét, felmagasztalta magát a tíz idősebb testvére előtt. Biztosította őket, hogy egy napon mindannyian le fognak borulni, mint a búzakévék, megalázkodva őelőtte. Testies éretlensége egy testi, sőt ördögi tervet szült testvérei között: arra törekedtek, hogy megöljék. József látása Istentől volt, de a motivációiból hiányzott a jellem, és a tettei majdnem az életébe kerültek (lásd 1 Mózes 37).

Isten mégis Józseffel volt, még a szellemi ismereteinek hiányában is. Nekünk pedig örvendeznünk kell, mert Isten velünk van szintén, még éretlenségünkben és ambíciónkban is. Viszont azt is meg kell értenünk: Egy igazi látás megöl téged, mielőtt beteljesít téged. Józsefnek meg kellett tanulnia bízni Istenben, bármilyen körülmények vagy igazságtalanságok között is találta magát; hosszú tűrővé kellett válnia, másokat szolgálva, míg el nem érkezett az idő, amikor álmai valóra váltak.

"Mindaz ideig, amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt." -- Zsoltár 105:19

Vegyük figyelembe: a Mindenható biztosan elvihette volna Józsefet Egyiptomba egy veszélytelenebb úton is. József eljuthatott volna az érettségre a családja között is, anélkül, hogy eladták volna rabszolgának. Mivel az álmok és magyarázatok ajándékát kapta, a Szent Szellem egyszerűen adhatott volna neki egy álmot, hogy költözzön Egyiptomba (amit meg is tett egy másik Józseffel évszázadokkal később). Amikor pedig már biztonságosan ott lett volna, József álommagyarázási híre eljuthatott volna a Fáraó fülébe, pont a megfelelő időben, mondjuk a király ominózus álmai utáni reggelen. József, az "álom-szakember" a megfelelő pozícióba került volna a megfelelő pillanatban.

De ehelyett Isten a szükségesnél tizenhárom évvel korábban vitte Egyiptomba. A fiatalembernek sorozatosan kellett szembesülnie és felülkerekednie azokban a helyzetekben, amelyekben a bensőjében meg kellett halnia önmagának. Elárulták és elhagyták; rabszolgává tették, szexuális kísértés érte, megrágalmazták és börtönbe zárták. Mennyire volt reménytelen a helyzete? De még ezután találta szembe magát azzal a megpróbáltatással, hogy elfelejtkeztek róla. Mindezek ellenére József bízott Istenben, és növekedett mind bölcsességben, mind szellemi feddhetetlenségben.

Isten nem egyszerűen olyan embert akart, aki álmokat tud magyarázni, hanem olyan embert, aki uralkodni tud a szívén, amikor elhagyják,igazságtalanok vele, rágalmazzák, elutasítják és elárulják, és mégis Isten embere marad, mindezektől függetlenül.

József szabadon tartotta a szívét a keserűségtől, ami leterheli a lelket, amikor többször is fájdalom éri. József soha nem hagyta, hogy a sebei megkeményítsék a szívét, vagy visszatartsák őt attól, hogy bízzon Istenben. Ő volt az az ember, aki sírva fakadt, amikor végül meglátta a testvéreit. Ők voltak azok, aki nevettek, miközben a gödörből kiáltott hozzájuk, majd otthagyták, hogy hosszú és fájdalmas szenvedéssel haljon meg, ha nem járt volna arra egy karaván, és így eladták Józsefet a kereskedőknek. József bosszút állhatott volna -- le a fejükkel! De a Szentírás feljegyzi, hogy a családjával való társalgás közben ötször is elfordult és sírt; egyszer pedig "hangos sírásra fakadt, úgy hogy meghallák az Égyiptombeliek, és meghallá a Faraó háznépe is." (1 Mózes 45:2)

József jellemes ember volt, egy olyan ember, akinek az ambíciói meghaltak, de a látása élt. Kiitta a poharat, amit Istentől kapott, és az álma valóra vált. Jézus is kiitta a poharat, ami Neki lett adva, és mi megtapasztaltuk az üdvösséget. De mindannyiunknak megvan a pohara,amit ki kell inni az elhívásunk felé vezető úton. Nem lesznek rövidített utak a hatalomhoz. Ki fogjuk inni utolsó cseppig, és bár megöl minket, mégis élni fogunk. Noha ezek már nem mi leszünk, hanem a bennünk élő
Krisztus. A vezetőség arra szóló elhívás, hogy meghaljunk

A Máté 20:17-19-ben Jézus igyekezett felkészíteni a tanítványait a rájuk váró nehézségekre. Figyelmeztetett, hogy közeledik az idő, amikor őt kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítik a megváltás érdekében. Ennek a kimondottan komoly figyelmeztetésnek a közepette, hihetetlen módon, Jakab és János anyja azt kérte Jézustól, hogy teljesítse családja ambícióit! Azt mondta: "Mondd, hogy ez az én két fiam üljön a te királyságodban egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől." (21. vers)

Neki az előmenetelen járnak a gondolatai, a pozíción és a helyezkedésen; Jézusnak a korbácsoláson, gúnyolódáson és a halálon. Az asszony a koronát kívánta; Krisztus a Keresztről beszélt. Jézus válasza nem csak az asszony ambícióinak a lecsendesítésére szól, hanem a miénkhez is szól: "Nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok-é a pohárt, amelyet én megiszom?" (22. vers)

Megdöbbentő módon, ezt válaszolták Neki: "Meg." Valójában fogalmuk sem volt a kifizetni való árról. Csak a büszkeség, a tudatlanság és az ambíció beszélt belőlük. De hallgasd, hogyan válaszolt nekik Jézus: " Az én poharamat megisszátok ugyan; de az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én Atyám elkészítette." (23. vers)
Ezt halljátok meg, akik igazi szellemi beteljesülésre vágytok. Jézus azt mondta nekik, hogy Én nem tudom beteljesíteni az ambíciótokat. Én csak azt tudom megmutatni nektek, hogy hogyan kell meghalni.

Habár éretlenségükben is tudta Jézus, hogy győzni fognak. Biztosítja őket: "Az én poharamat kiisszátok." Ki fogják nőni az emberi ambíciót és nagy példaképekké válnak számunkra. És mi is ki fogjuk inni az Ő poharát. Jézus azzal folytatta, hogy elmondta mik vannak ebben a pohárban, amivel ismét megölte az ambíció sárkányát:

"És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért." (27-28. vers)
Ha előmenetelt akarunk Krisztusban, akkor figyeljük meg azokat a szavakat, amiket a hatalomhoz vezető útról mond: "szolga...szolgáljon...váltságul." Figyeld meg, hogy nem emelte ki a jutalmat, amiből sok van; Ő a feltámadás igazi hatalmához vezető utat mutatta meg nekik. Add magadat "váltságul" a családodért, a gyülekezetedért vagy városodért. Hozd helyzetbe magad imával, böjttel és másokért gyakorolt hittel. Állj a résre, hogy mások élhessenek. Ez az a pohár, ami a szellemi beteljesedéshez vezet.

De hadd biztosítsalak afelől, hogy ez nem valami mélabús ösvény; ez a mennyei élethez vezető ösvény. Mert amikor Krisztus bennünk, akkor Ő egy mindent elsöprő, és kitartást adó örömmel jön. A Szentírás azt mondja, hogy Krisztus az előtte levő örömre nézve tűrte a keresztet (lásd Zsidó 12:2 -- az angol fordítás szerint -- a ford.). A kereszt megszabadít bennünket a magunkba való elmélyülés börtönétől; felszabadít Isten tényleges valóságára, akinek "teljes öröm van" a jelenlétében, és akinek jobbjában "gyönyörűségek vannak örökké" (Zsoltár 16:11).

Valaki így érvelhet: "Te ezt nem érted, Francis, én megsérültem." Igen, mindannyian élünk át szívfájdalmat és csalódást, és a megtapasztalt fájdalom igen mély tud lenni. Mégis, miközben az igazunkat keressünk, őrizkednünk kell az önsajnálat hangjától. Valójában az önsajnálat tartja
életben az összes sebünket. Mi Krisztus követői vagyunk! Ezért bocsássuk meg a sérelmet és engedjük el. Ez nem valami mély igazság; ez Krisztus alapvető ösvénye!

Pál az életében tapasztalt csodák és értékek forrásáról írt. Így szólt: "... hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Mindenütt nyomorgattatunk ... de meg nem szoríttatunk ... Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben." (2Korinthus 4:7-10)

Mi ez a "Jézus halála"? Azt jelenti, hogy úgy meghalni, ahogy Jézus is meghalt: amikor jönnek a sértések, amikor igazságtalanság ér, amikor az emberek cserbenhagynak vagy akár elárulnak minket, akkor a megváltásba állunk bele; az irgalom imádságát imádkozzuk: "Atyám, bocsáss meg nekik." Az ambíció beteljesedésének egyetlen útja az, ha az az ambíciónk, hogy Krisztus általunk ki legyen nyilatkoztatva.

Pál így folytatta: "Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Azért a halál mibennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek." (2 Korinthus 4)

Szeretteim, a halálnak van egy munkája, amit elvégez bennünk. Vajon nem pontosan ez az, amire mindenek felett vágyunk: "a Jézusnak élete...látható legyen a mi testünkben"?

Pál ezt mondja: "Azért a halál mibennünk munkálkodik." Örökkévaló Alkotónk kezeiben a halál nem az ellenségünk; voltaképpen szövetségesünkké válik a lelkünk átváltozási folyamatában. Olyan munkát végez el bennünk, amit egyébként nem tudunk teljesíteni. Ugyanis a régi énünk halála vezet el Jézus megnyilvánuló életére.

Ebben rejlik a valódi szellemi beteljesedés, nem abban, hogy törekedjünk helyet szerezni magunknak, hanem abban hogy letesszük önmagunkat, hogy helyet szerezzünk Jézusnak. A vezetőség arra szóló elhívás, hogy meghaljunk. A szellemi érettség az, hogy nagyot iszunk Krisztus poharából.

Francis Frangipane
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Címkék: jamesfordításban, éretlenségünkben, beteljesedésének, szövetségesünkké, lecsendesítésére, megkülönböztetés, igazságtalanság, beteljesedéshez, gyülekezetedért, veszélytelenebb, megkorbácsolják, engedelmeskedve, nyomorgattatunk, felülkerekednie, éretlenségükben, megtapasztaltuk, figyelmeztetett, konfliktusoknak, mindannyiunknak, álommagyarázási, igazságtalanok, cserbenhagynak, fiatalembernek, égyiptombeliek, megbántódással, nyilatkoztatva, királyságodban, megrágalmazták, beteljesítésre, megkeményítsék, éretlenségüket, felmagasztalta, elfelejtkeztek, beteljesülésre, előrelépésemet, motivációiból, felkészítés munkájáról, önmagunknak való, hosszú-tűrés tanulásáról, próbák során, első motiváció, szellemileg éretlenekben, ambíció nagyon, látásunk valójában, motivációnk viszont, szellemben éretlenek, büszkeség megvakítja, ambiciózus embert, tetteink folyamatosan, ambíció arra, szellemi beteljesedés, beteljesedés eléréséhez, Francis Frangipane, American Standard, King Jamesfordításban, Józsefet Egyiptomba, Szent Szellem, Örökkévaló Alkotónk,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nagy a május hatalma:  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  A ricinusolaj gyógyhatásairól  Harmonia.......  Tanzanit  Szép estét kívánok !  Akvamarin  Facebookon kaptam  Lustaság......  Kellemes délutánt ! ..........  Nem tudom, mit tartogat számom...  Png csokor  Az idő és a világ nem áll meg  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szentlélek  Szeretet.......  Harmonia.......  Ebédfőzés.....  Csodás természet  Harmonia.......  Az idők fordulópontja  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Ballada május első napjáról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem tudom, mit tartogat számom...  Ha Nővé akarsz válni, felejts ...  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Nagy a május hatalma:  Rodokrozit pirittel és szfaler...  Vágyakozás  Selejtezés folytatás  Realgar és kálcit  Szép jó reggelt kívánok!  Szeress nagyon  Szeretet.......  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Jó éjszakát!  Közeleg a hét vége......  Ady Endre : Meg akartalak tart...  Facebookon kaptam  Rossz ember nem lehetsz ....  Nyers kék gyémánt  Ametiszt geódák  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  A nyugalom és a megelégedés  Üde piros gyönyörű kis virágom...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Kellemes napot kívánok  Vágyakozás  Ló és lovasa........  A ricinusolaj gyógyhatásairól  Mindenki életében eljön a pill...  Png csokor  Facebookon kaptam  Lelked alaphangja a DERŰ.  Nem hiába kiáltasz  Harmónia......  Az idők fordulópontja  Facebookon kaptam Krisztinától  Az egyház és Isten célja a föl...  Facebookon kaptam  Kvarc és rutil  Facebookon kaptam Krisztinától  Png csokor  A ricinusolaj gyógyhatásairól  Facebookon kaptam  Pablo Neruda : Asszonyi test  Szentlélek  Facebookon kaptam  Szép jó reggelt kívánok!  Facebookon kaptam  Pünkösdi kilenced  Facebookon kaptam  Ó légy ma vendégünk  Lustaság......  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Rodokrozit és kálcit  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam  Egy szív fél szárny  A nagy urak  Papp Ádám: ...a lelkem Valakin...  Facebookon kaptam  A természet szépsége......  Facebookon kaptam  Nagy a május hatalma:  Jó éjszakát!  Jó reggelt mindenkinek 
Bejegyzés Címkék
felkészítés munkájáról, önmagunknak való, hosszú-tűrés tanulásáról, próbák során, első motiváció, szellemileg éretlenekben, ambíció nagyon, látásunk valójában, motivációnk viszont, szellemben éretlenek, büszkeség megvakítja, ambiciózus embert, tetteink folyamatosan, ambíció arra, szellemi beteljesedés, beteljesedés eléréséhez, gazdagság vagy, hajlandóság ezért, szellemi valóságában, álom volt, elhívásom legnagyobb, igazi vezetőség, kínálkozó lehetőség, életemben onnan, feltámadás erejéhez, éned számára, éned ambíciói, igazi szellemi, meghalás lehetőségeire, ambíciód elhalása, ambíció hajtja, beteljesítésre törekedve, saját egyedi, egyedi tervezésű, testi ambíciónk, látásunk elérése, napon mindannyian, motivációiból hiányzott, tettei majdnem, életébe kerültek, szellemi ismereteinek, igazi látás, veszélytelenebb úton, családja között, másik Józseffel, megfelelő időben, király ominózus, megfelelő pozícióba, megfelelő pillanatban, szükségesnél tizenhárom, fiatalembernek sorozatosan, sebei megkeményítsék, gödörből kiáltott, családjával való, olyan ember, ambíciói meghaltak, álma valóra, elhívásunk felé, vezetőség arra, rájuk váró, megváltás érdekében, kimondottan komoly, előmenetelen járnak, koronát kívánta, asszony ambícióinak, lecsendesítésére szól, kifizetni való, ambíció beszélt, emberi ambíciót, ambíció sárkányát, hatalomhoz vezető, feltámadás igazi, gyülekezetedért vagy, szellemi beteljesedéshez, mennyei élethez, mindent elsöprő, előtte levő, angol fordítás, kereszt megszabadít, magunkba való, megtapasztalt fájdalom, igazunkat keressünk, önsajnálat hangjától, önsajnálat tartja, összes sebünket, életében tapasztalt, emberek cserbenhagynak, megváltásba állunk, irgalom imádságát, ambíció beteljesedésének, halál mibennünk, élet pedig, lelkünk átváltozási, régi énünk, valódi szellemi, szellemi érettség, jamesfordításban, éretlenségünkben, beteljesedésének, szövetségesünkké, lecsendesítésére, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 17 db bejegyzés
e év: 156 db bejegyzés
Összes: 9040 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 41
  • e Hét: 336
  • e Hónap: 6837
  • e Év: 113348
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.