Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
ccCcc
  2019-01-29 09:24:32, kedd
 
   
 

Enneagram - Nyolcas Archetípus SzintjeiLink

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Nyolcas - Főnök/Vezető/Harcos

Bűnök:

* Mentális: Bosszú
* Asztrális: Bujaság (Mértéktelenség)

Lényegi Minőségek - Erények:

* Igazság
* Ártatlanság

A Nyolcas archetípus rövid személyiségrajza

Egészséges: Jól tudja érvényesíteni önmagát, magabiztos és erős: képes kiállni azért, amit akar, amire szüksége van. Talpraesettség, "képes vagyok rá" attitűd és szenvedélyes belső késztetések jellemzik. / Határozott, méltóságteljes és tiszteletet parancsoló: természetes vezető, akire a többi ember felnéz. Kezébe veszi a kezdeményezést , beindítja a dolgokat, az emberek pártfogója, gondoskodó, védelmező és tisztességes, erejével "hordozza" a többieket. Legjobb formájában: Önuralomra tesz szert, nemes szívű, irgalmas és béketűrő lesz; úgy tudja uralni önmagát, hogy meghajlik egy magasabb tekintély előtt. Bátor, hajlandó önmagát is komoly veszélybe sodorni, hogy megvalósítsa az álmát és nyomot hagyjon a világban. Igazi hőssé, történelmi nagysággá is válhat.

Átlagos: Fontos számára, hogy ne szoruljon rá senkire, anyagilag független legyen és megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen: vállalkozó szellemű, pragmatikus, a feltétlen függetlenség híve, dörzsölt. Nem fél kockázatot vállalni, szorgalmas, saját érzelmi szükségleteit tagadja. / Uralkodni kezd a környezetén, az embereket is beleértve: érezni akarja, hogy mások mögötte állnak, támogatják erőfeszítéseit. Ő a "főnök", akinek a szava törvény: fölényeskedő, hencegő, erélyes és expanzív. Büszke, egocentrikus, az akaratát és elképzeléseit másokra is rá akarja erőltetni; a többi embert nem tekinti önmagával egyenrangúnak, hiányzik belőle a mások iránti tisztelet. / Harcias, megfélemlít másokat: konfliktuskereső, összetűzésekre hajlamos, könnyen alakít ki ellenséges viszonyt. Mindent az akarat erőpróbájának tekint, és nem hajlandó meghátrálni. Fenyegetéssel és megtorlással próbálja a többi embert engedelmességre bírni és bizonytalanságban tartani.

Egészségtelen: Ellenáll minden, az irányítására irányuló kísérletnek, teljesen könyörtelenné, diktatórikussá, az "Aki bírja, marja" elv hívévé válik. Tipikus bűnöző és törvényen kívüli, renegát és szélhámos. Szívtelen, erkölcstelen és potenciálisan erőszakos. / Téveszméi alakulnak ki saját hatalmáról, legyőzhetetlenségéről és érvényesülési képességéről: megalomániás. Mindenhatónak és sérthetetlennek érzi magát. Meggondolatlanul túlhajtja magát. / Ha veszélybe kerül, inkább brutálisan elpusztít mindent, ami nem idomult az akaratához, de nem adja meg magát másnak. Bosszúszomjas, barbár, gyilkos hajlamú. Szociopátiás tendenciák.

Fő indítéka: Csak magára akar támaszkodni, szeretne ellenállni a gyengeségeinek, hatással lenni a környezetére, érvényesülni, megőrizni az irányítást, győzedelmeskedni mások felett, legyőzhetetlenné válni.

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Az Enneagram bölcsessége)

"Saját sorsom kovácsa vagyok!"

Jelzők:

* A kihívó
* A vezető
* A kenyérkereső
* A vállalkozó
* A független ember
* A szikla

"Ebből fakad a kérdés: vajon inkább szeressenek, mint féljenek tőlünk vagy inkább féljenek tőlünk, mint szeressenek? A válasz talán az lehetne, hogy egyszerre mindkettőt kellene kívánnunk; mivel azonban a szeretet és a félelem aligha létezhet együtt, ha választanunk kell közülük, akkor sokkal biztonságosabb, ha félnek tőlünk, mint ha szeretnek."
(Niccolo Machiavelli: A fejedelem)

"Végzetes hiba háborút kezdeni, ha nem akarjuk megnyerni."
(Douglas MacArthur)

"A hatalomnak nem kell dicsekednie. A hatalom magabiztos, biztos fellépésű, önmagát indító, önmagát megállító és önmagát igazoló. Amikor rendelkezünk vele, akkor azt tudjuk is."
(Ralph Ellison)

"Az embernek minden emberi konfliktus kezelésére olyan módszert kell kifejlesztenie, amely megakadályozza a bosszút, az agressziót és a megtorlást. Egy ilyen módszernek csakis a szeretet lehet az alapja."
(Martin Luther King, JR.)

Fő félelem: Az, hogy bántják őket, mások irányítása alá kerülnek, megsértik függetlenségüket.
Fő vágy: Megvédeni magukat, meghatározni saját életútjukat.
A felettes én üzenete: "Akkor vagy jó, ha erős vagy és ura vagy a helyzetnek."

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Fejlődés és leromlás

1. szint: A nemesszívű

A legegészségesebb Nyolcasok nemes lelkű, jószívű emberek, akik képesek feladni az akaratosságukat, hogy valami nagyobbat szolgáljanak a saját ambícióiknál. Őszintén önzetlenné válnak, de nem passzív, tehetetlen módon - hiszen teljes mértékben megőrzik hatalmas energiájukat és vitalitásukat -, hanem úgy, hogy minden önérdek nélkül cselekszenek. Az egészséges Nyolcasok tisztán látják, mit kell tenni a nagyobb jó érdekében, és meg is teszik.

Azt is megtanulják, hogy ne kövessék automatikusan az önérvényesítési késztetéseiket. Belső nyugalomra tesznek szert, és megtanulják, hogy meg kell várniuk a mélyebb, szívből jövő késztetéseket, amelyek már nem a félelmeiken és a reakcióikon alapulnak. Valóban uralják önmagukat és szenvedélyeiket; azzal bizonyítják természetadta erejük intenzitását, hogy szándékosan nem lépnek erővel fel olyankor, amikor pedig megtehetnék. Ellentmondásnak tűnhet, de a Nyolcasok soha nem annyira erősek, mint amikor kellő önkorlátozással cselekszenek. Béketűrővé válnak, s nem elnyomó, hanem nagylelkű módon gyakorolják hatalmukat.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy az egészséges Nyolcasok könnyű ellenfelek lennének vagy hogy veszélybe kerülne a függetlenségük. Az egészséges Nyolcasok tisztában vannak azzal, hogy ők valóban, létük legmélyebb szintjén is szabadok és függetlenek. Rendkívüli belső tartalékokkal és vitalitással rendelkeznek, és minden korábbinál jobban felkészültek arra, hogy szembenézzenek az élet kihívásaival. Ez azért van, mert a legegészségesebb Nyolcasok önmagukról is jobban tudnak gondoskodni. Ugyanakkor azt is felismerik, hogy senki sem "sziget". Ha szükségesnek látják, nem haboznak segítséget kérni, és páratlanul bőkezűen nyújtanak segítséget másoknak. Ez sok terhet vesz le a vállukról, és így természetes lendületük és életkedvük is felszínre kerülhet.

Az önuralom a nagy bátorság jele, és az egészséges Nyolcasok igencsak próbára tehetik bátorságukat, mivel az, amit tesznek - vagy nem tesznek -, könnyen veszélybe sodorhatja az életüket is. A legegészségesebb Nyolcasokra a testi bátorság mellett erkölcsi bátorság is jellemző, határozottan kiállnak amellett, amiben hisznek. Emiatt a többi ember szemében gyakran hősnek tűnnek, mélyen tisztelik őket és felnéznek rájuk.

A Nyolcasokban megvan a lelki képesség arra, hogy a lehető legjobbat tegyék a lehető legtöbb emberrel. A legegészségesebb Nyolcasok mind karizmatikus személyiségek, sugárzik belőlük a teljes önuralom és együttérzés aurája, és ez a többi embert arra készteti, hogy köréjük gyűljön útmutatásért, biztonságért és védelemért. Lelki nagyságuk mindenkit felemel és nemesebbé tesz. A legegészségesebb Nyolcasok a lehető legjobb helyzetben vannak ahhoz, hogy valami igazán nagy dolgot tegyenek, mert túlléptek énességükön, hogy valamilyen objektív értéket valósítsanak meg: kívánják a békét, iskolát építsenek vagy más fontos, kézzelfogható formában segítsék embertársaikat.

Nagyságuk lényege abban a képességükben rejlik, hogy ki tudják találni, hogyan lehet könnyíteni mások terhein, és ezzel mindenki életén javítani tudnak. A legegészségesebb Nyolcasok magukra vállalják a közérdekű problémák megoldását, és ennek érdekében minden személyes erőforrásukat felhasználják. Ezek után természetes, hogy jótevőként tekint rájuk a közvetlen környezetük, a hazájuk vagy az egész világ. Az emberek rendkívül hálásak nekik, amiért megteremtik számukra a békés, virágzó élet lehetőségét. Ezért rendkívül hűségesek is a legegészségesebb Nyolcasokhoz, s szinte hódoló odaadással rajongják körül őket.

Az legegészségesebb Nyolcasok gyakran részesülnek a figyelem efféle megnyilvánulásaiban, de ez még sincs hatással rájuk. Van bennük valami ártatlanság és egyszerűség, egyfajta lelki tisztaság, amit mások igen megindítónak találnak. Kevésbé egészséges társaikkal ellentétben megbocsátó, kedves emberek, akik mélyen, megingathatatlanul hisznek az életben. Egyenességük abban a képességben ölt testet, hogy kapcsolatba tudnak kerülni az igazság legmélyebb rétegeivel.

A Nyolcasok akkor is lehetnek nagy emberek, ha küldetésüket nem sikerül személyesen teljesíteniük. Lehetséges, hogy életükben szinte semmi sem valósul meg elképzeléseikből, mégis igen nagy hatással vannak a világra, mert hősiességük és látnoki erejük milliókat késztet arra, hogy folytassák az általuk megkezdett munkát, s az ő nevükben érjenek el nagyszerű eredményeket. Ha az ilyen képességgel megáldott Nyolcasok elhunynak, még mielőtt befejezhették volna életművüket, haláluk vigasztalhatatlanná teszi a többi embert. Úgy érzik, hogy megfosztották őket a védelmezőjüktől, s most már védtelenül kell szembenézniük a sors bizonytalanságaival. Egyetlen más személyiségtípus sincs ennyire elemi, szenvedélyes hatással a többi emberre, akik már arra is büszkék, ha a Nyolcasok követőinek vallhatják magukat.

A hősies Nyolcasok tehát úgy válnak halhatatlanná, hogy biztos helyet vívnak ki maguknak embertársaik szívében és gondolkodásában. Igen sajátos jelet hagynak maguk után a világban - olyan jelet, amelyet csak szeretett és tisztelt ember hagyhat.

2. szint: A magabiztos ember

Az egészséges Nyolcasok nem mindig maradnak annyira egészségesek, mint amilyenek az 1. szinten voltak. Ha engednek annak a félelmüknek, hogy mások bántani vagy irányítani akarják őket, akkor felébred bennük a vágy, hogy önállóak legyenek és megvédjék magukat. A maguk útját akarják járni, ezért érvényesíteni kezdik az akaratukat a környezetük ellenében, kialakítják és megszilárdítják akaraterejüket. A nyolcasok érezni akarják, hogy ők irányítják a saját sorsukat, hogy "kezükbe vették az életüket", és bizonyosak akarnak lenni abban, hogy szabadon, zavartalanul törekedhetnek céljuk elérésében. Szinte soha nem kételkednek abban, hogy képesek lesznek legyőzni az akadályokat, és ez hihetetlenül magabiztossá teszi az egészséges Nyolcasokat.

Azért érzik erősnek magukat, mert megtapasztalták, milyen érzés, ha teljes akaraterejükkel szállnak szembe a külvilág kihívásaival. A Nyolcasok szilárdnak élik meg magukat, és belső erejüket magabiztosságuk révén sugározzák szét a többi ember felé. Tisztában vannak azzal, hogy képesek megbirkózni a nehézségekkel, és a küzdelemből megerősödve kerülnek ki. ("Ami nem pusztít el, az erősebbé tesz." - Friedrich Nietzsche) Tudják, hogy képesek kiállni saját jogaikért és igényeikért, és van elég akaraterejük ahhoz, hogy bármilyen, rájuk nehezedő nyomásnak képesek legyenek ellenállni.

Minél többször érvényesítik önmagukat, az egészséges Nyolcasok annál erősebben hisznek magukban és a nehézségek leküzdésére való képességükben. Különös adottságuk van arra, hogy még a kedvezőtlennek tűnő fordulatokból is új lehetőségeket teremtsenek; a nehézségektől valósággal felpezsdülnek, és sokat tanulnak belőlük. Az egészséges Nyolcasok nem keresnek kifogásokat, hogy valamit miért nem lehet megcsinálni, hanem bíznak benne, hogy amit elhatároznak, azt véghez is tudják vinni. Néhány más személyiségtípussal ellentétben az egészséges Nyolcasoknak ritkán okoz gondot az önbizalom hiánya, a biztonságérzet hiánya vagy a szorongás, és nem is hajlamosak a túlzott befelé fordulásra vagy az identitásukkal kapcsolatos aggodalmaskodásra.

Kitartásuk, hihetetlen akaraterejük és önérvényesítési képességük minden tulajdonságukban megmutatkozik. A Nyolcasoknál hiába keresnénk titokzatosságot vagy közvetettséget: énérzésüket a környezetükben tapasztalt nehézségek leküzdése erősíti meg, és ez elegendő ösztönzés arra, hogy minden lehetséges alkalommal megpróbálkozzanak akaratuk érvényesítésével.

Az egészséges Nyolcasok intuíciója igen jól fejlett, bár azt többnyire kifelé, a környezetükre összpontosítják. A Nyolcasoknak gyakran vannak "megérzéseik"; olyan lehetőségeket ismernek fel az emberekben és a helyzetekben, amelyeket mások észre sem vesznek. Olyasféle emberek ők, akik egy darabig nézelődnek az ócskaságokkal telezsúfolt garázsban, aztán hirtelen rájönnek, hogyan lehetne a sok kacatot hasznos módon összeállítani. Ránéznek egy kiégett házra, és már látják benne az új lakóházat vagy irodaépületet. Ránéznek egy nehézségekkel küszködő emberre, és meglátják benne a vezetői képességeket. Intuíciójuknak köszönhetően kiváló emberismerők. Képesek arra, hogy ránézzenek egy ember "nyersanyagára", és meglássák benne, mivé válhat, vagy arra, hogy már messziről megérezzék másokban a becstelenséget vagy az őszintétlenséget.

Magabiztosságuknak, intuíciójuknak és önállóságuknak köszönhetően az egészséges Nyolcasok igen életrevalóak. Belsőleg motiváltak, ezért ha valamit meg kell csinálni, a kezükbe veszik a dolgokat. Az ilyen kihívásokkal való szembenállás izgatja és motiválja őket. Egyszóval tehát bíznak abban, hogy elboldogulnak a világban. Önmagukat erős, magabiztos, tehetséges, akarattal és megfelelő énerővel rendelkező, a környezetük befolyásolására képes embereknek látják, és ez rendkívül szilárd lélektani alap a személyiség felépítéséhez. A Nyolcas az egyetlen olyan személyiségtípus, amely ilyen nagyfokú belső szilárdsággal rendelkezik. Amíg egészségesek, ez a beállítottságuk irigylésre méltó.

3. szint: A konstruktív vezető

Ha a Nyolcasok azt tették identitásuk alapjává, hogy erősek, rámenősek és függetlenek, akkor elkezdhetnek attól félni, hogy esetleg gyengévé, félénkké, függővé válnak. Ezért aztán kilépnek a világba, és különféle próbatételek teljesítésével bizonyítják önmaguk előtt erejüket és függetlenségüket. Konstruktív, tiszteletet parancsoló vezetőkké válnak, akik felnőnek az új kihívásokhoz és erejüket értékes célok elérésére fordítják.

Elvont módon elég nehéz és bonyolult volna meghatározni, melyek azok a tulajdonságok, amelyek jó vezetővé tesznek valakit, annyi azonban bizonyos, hogy az emberek ösztönösen a Nyolcasokhoz fordulnak, ha e tulajdonságok megestesítőit keresik. Az egészséges Nyolcasokból fölény és tekintély, határozottság és becsületesség sugárzik. Mások hisznek és bíznak bennük, felnéznek rájuk - olyan embereknek tartják őket, akikre számítani lehet a problémák megoldásában, vagy akik erejüket arra használják, hogy harcba szálljanak mások érdekeiért. A többi ember nem téved, amikor erőt adó edzőt és vezetőt, védelmezőt és gondoskodót lát az egészséges Nyolcasokban - olyan embert, aki törődik mások szükségleteivel.

Az egészséges Nyolcasokon egyszerűen érezni lehet, hogy született vezetők, akik jogosan büszkék önmagukra és eredményeikre. Az egészséges Nyolcasokban ezen szinten már valamelyes egocentrizmus, de énességüket valamilyen magukon kívül álló dolog szolgálatába állítják, például arra befolyásolják a többi embert, hogy mindenki számára értékes célokat érjen el. Ahol megjelennek, ott rögtön át is veszik az irányítást. Ha a Nyolcasok egészségesek, mások nem is bánják ezt, hiszen az irányítás így nyilvánvalóan tisztességes, a köz érdekeit szem előtt tartó ember kezébe kerül. A Nyolcasok amellett, hogy igen határozottak és elszántak, igazságos döntéseket hoznak. Azért jó vezetők, mert hatalmas meggyőzőerővel rendelkeznek. Amint már láttuk, óriási magabiztosságukkal és a munkájuk fontosságába vetett hitükkel másokat is motiválnak, akik szívesen követik őket ("Az az igazi vezető, aki rá tudja venni az embereket, hogy olyasmit tegyenek, amit nem akarnak, és még élvezzék is." - Harry Truman)

Vezetői adottságaik másik fontos eleme a döntésképesség. Magánemberként őszinték és szenvedélyesek, s e tulajdonságaik magukra vállalt feladataik teljesítése során is megmutatkoznak. Nem félnek kiállni valamilyen vélemény mellett - még akkor sem, ha az népszerűtlen -, képesek a nehéz döntések meghozatalára, s választásukért magukra vállalják a teljes felelősséget. Mások nem biztos, hogy örülnek e döntéseknek, de akkor is tiszteletben tartják az egészséges Nyolcasokat, hiszen tudják, hogy tisztességes emberek, akik hajlandóak "elvinni a balhét".

Az egészséges Nyolcasoknak nagyon fontos, hogy mások tiszteljék őket. Arra törekszenek, hogy minden ügyben becsületesek és szavahihetőek legyenek - szavukat vagy kézfogásukat szentnek tekintik, s gyakran csupán egy kézfogással kötnek meg egy üzletet -, de ugyanilyen viselkedést várnak el másoktól is. Ez persze nem azt jelenti, hogy naivak lennének, és rövid úton faképnél hagyják azt, akit tisztességtelennek vagy igazságtalannak tartanak. Egyébként az igazságtalanságnak minden megnyilvánulási formáját igen rosszul tűrik. Az igazság és a tisztesség az Egyesek számára is fontos kérdések, de ők saját viselkedésüket és mások magatartását is egy önmagukba beépített norma, egyfajta erkölcsi kódex alapján értékelik. A Nyolcasok reakciói sokkal kevésbé tudatosak. Ha azt látják, hogy rosszul bánnak másokkal vagy úgy érzik, hogy veszélybe kerültek saját érdekeik, arra ösztönösen, gyors cselekvéssel válaszolnak, s ezen gyakran még maguk is meglepődnek. Nem egy Nyolcas találta már magát váratlanul a helyi lapok címoldalán, amiért megakadályozott egy rablást vagy valamilyen más bűncselekményt.

A Nyolcasok ezen a szinten nagy koncepciójú emberek: intuíciójukat építő módon használják fel arra, hogy lehetőségeket teremtsenek másoknak. Ezt az adottságukat épületek, közművek, parkok vagy éppen szociális programok létrehozására éppúgy felhasználhatják, mint egyének "felépítésére". Feladatokat és ösztönzést tudnak adni másoknak, hogy ezáltal növeljék erejüket, építsék jellemüket. ("Ha megtanulsz gitározni, kapsz tőlem egy jó gitárt." ; "Ha elboldogulsz a cégnek ezzel a részlegével, előléptetlek elnökhelyettessé.") Az egészséges Nyolcasoknak mindez egyáltalán nem esik nehezükre, mivel nem érzik úgy, hogy a másik ember ereje fenyegetné őket. Sőt, pontosan tudják, hogy szükség van a csapatmunkára és a feladatok szétosztására, ezért azt akarják, hogy a körülöttük lévő emberek ugyanolyan erősek legyenek, mint ők maguk. Az egészséges Nyolcasok azért is sokat fáradoznak, hogy erősebbé tegyék gyermekeiket - valahogy úgy, mint a nőstény oroszlán, aki bökdöséssel irányítgatja kölykeit vagy megtanítja őket a természet rendjére. Az emberek szeretettel és hálával néznek fel az egészséges Nyolcasokra, mert bármennyire hatalmasnak látszanak is, a cselekedeteik törődésről és határozottságról tanúskodnak, nem pedig önkényeskedésről.

Ez a fajta tisztelet és szeretet megindítja a Nyolcasokat, bár ezt néha csak nehezen tudják kimutatni. Szívük legmélyén arra vágynak, hogy valami maradandót hagyjanak hátra: azt szeretnék, ha olyan emberként emlékeznének rájuk, akik kedvező hatással voltak a környezetükben élőkre, sőt, ha lehet, az egész közösségre vagy akár az egész világra. Tisztában vannak a többiek beléjük helyezett bizalmával, és nem akarják cserbenhagyni őket. Ez adja nekik a legnagyobb boldogságot, másrészt viszont óriási terheket is jelent a számukra. Akárhogy is, a Nyolcasok olyan embernek látják magukat, akinek sorsa van.

Ha megvizsgáljuk, milyen személyiségjegyekre van szüksége egy jó vezetőnek, lényegében az egészséges Nyolcasok vonásai állnak előttünk. A jó vezetők világos és értelmes irányítást adnak az embereknek, és eszközöket nyújtanak nekik a közös cél megvalósításához. A jó vezetők a maguk befolyási körében - akár a családban, akár egy nagyvállalat vagy egy ország élén - stabil társadalmi rendet teremtenek és azt fenn is tartják. Arra ösztönzik a többi embert, hogy önmaguknál nagyobb dolgokért akarjon munkálkodni - egy háború megnyeréséért, egy űrhajó fellövéséért vagy egy új város felépítéséért. Tudják, hogyan kell közösséget vagy nemzetet teremteni, és ritkán még azt is elérhetik, hogy e közösség vagy nép törekvéseinek jelképeivé, megtestesítőivé váljanak. Arra inspirálják a többi embert, hogy többet érjenek el, mint amennyire képesnek tartották magukat, s ezzel segítenek mások önbecsülésének, magabiztosságának és bátorságának a növelésében is. És bár kiemelkednek a többi ember közül, a jó vezetők hajlandóak felelősséget vállalni követőik cselekedeteiért, és vállalják az esetleges kudarccal járó következményeket is. Mindaddig, amíg a másokra gyakorolt hatásuk alapján jó vezetőknek nevezhetők, a Nyolcasok megérdemlik a hűséget, a tisztességet és a támogatást.

4. szint: A vállalkozó szellemű kalandor

Mindig fennáll annak a lehetősége, hogy a Nyolcasok nem lesznek képesek megvalósítani azokat a nagy célkitűzéseket és feladatokat, amelyekbe belevágtak. Bár soha senkinek nem engedték meg, hogy ezt észrevegye rajtuk, de a bátor és magabiztos külső alatt aprócska félelmek és kételyek kezdik gyötörni őket: nem egész biztosak abban, hogy képesek lesznek teljesíteni, amibe belekezdtek. Ha engednek ezeknek a félelmeknek, elkezdenek egyre kevésbé hinni abban a képességükben, hogy bármely helyzetben diadalmaskodni tudnak, ezért egyre inkább arra összpontosítják energiáikat, hogy felhalmozzák a terveik megvalósításához szükségesnek vélt forrásokat, és ezáltal fenntartsák a "rájuk bízott" emberek biztonságát és jólétét.

Ezért határozott eltolódás következik be a prioritásaikban, ami kezdetben alig észlelhető, ám igen messzire ható következményekkel jár. Az egészséges Nyolcasokat az hajtja, hogy lelkesednek az életért és kihívásaiért, szeretik az igazságot és az igazságosságot, és látomásaikban nagyobb lehetőségeket képzelnek el önmaguk és embertársaik számára. Az átlagos Nyolcasok már nem ilyen távlati célokra összpontosítanak, tetteiket a gyakorlati megfontolások kezdik vezérelni és az az egyszerű vágy, hogy megkezdett vállalkozásaik tovább működjenek és növekedjenek.

A Nyolcasok szeme előtt most már nem a közjó lebeg, környezetüket egyre inkább kegyetlen, farkastörvényekre épülő világnak látják. Önmaguknak és "az övéiknek" a legjobbat akarják, és - a Hármasokkal ellentétben - ezt nem haboznak nyíltan is vállalni. A dolgokban most már nem annyira az izgalmas kihívásokat és a fejlődési lehetőségeket látják, inkább a haszon és veszteség, a győzelem és vereség szempontjából látják a világot - de eltökélték, hogy soha nem kerülnek az egyenlet vesztes oldalára.

Az egészséges Nyolcasok magabiztossága és életöröme másokra is átragad. Melegszívű, kedélyes emberek, akik őszintén élvezik mások társaságát. Az átlagos Nyolcasoknak is vannak gyengéd és könnyed pillanataik, de a képben megjelenik egyfajta elszánt, "csak semmi bolondozás" színezetű vonás is. Az átlagos Nyolcasok keményen dolgozó, szigorú emberek, akik az érintkezésben is a hivatalosabb formát kedvelik. Még ha nem is üzletemberek, hajlamosak arra, hogy családjukat és egyéb ügyeiket üzletként kezdjék irányítani. Ha nincs elegendő anyagi forrásuk, gyakran több állást is vállalnak, hogy a családjuknak biztosan legyen elegendő pénze. Egy kicsit olyan ez, mintha a vezetői képességeikkel kapcsolatos bizonytalanságuk erődítmények építésére és a készleteik felhalmozására késztetné őket.

A Nyolcasokat a 4. szinten már elsősorban az ügyeik intézése foglalkoztatja, de ugyanakkor hevesen védelmezik azt a kevés embert, akikkel igazán törődnek. E személyek köré egyébként most már szűkebb, ami talán a bizonytalanságukat jelzi, noha azon személyek száma, akikkel kapcsolatba kerülnek, igen nagy is lehet. Az átlagos Nyolcasok továbbra is barátságosak, de a tiszteletükkel már nagyon csínján bánnak, a szeretetüket pedig csak igen kevesen érdemlik ki.

Fokozódó szorongásaik miatt az átlagos Nyolcasok önérvényesítése általában impulzívabbá válik. Éles szemmel mérik fel a többi embert, és nem haboznak összetűzésbe keveredni, ha arra gyanakszanak, hogy a másik "forral valamit". Teljes őszinteséget és egyenes beszédet követelnek környezetük minden tagjától, és bár igaz, hogy az átlagos Nyolcasok általában azt mondják, amit gondolnak, egyre több olyan téma van, amiről nem hajlandók beszélni - ezek főként azok a területek, amelyek megnyitásával kitennék magukat érzéseiknek és a sebezhetőségtől való félelmüknek.

Gyakran szeretik magukat csak önmagukra támaszkodó "megrögzött individualistáknak" látni, akik hisznek a szabad vállalkozás rendszerében, hiszen ez teszi lehetővé a számukra - és persze mások számára is - érdekeik érvényesítését. Az átlagos Nyolcasok már kevésbé hajlandók az együttműködésre, nem különösebben jó csapatjátékosok és nem nagyon törődnek mások jólétével - kivéve ha ezek a mások hozzájárulhatnak a Nyolcasok erőfeszítéseinek sikeréhez vagy ha egy olyan személyt támogatnak, akiért a Nyolcasok felelősnek érzik magukat. Az átlagos Nyolcasok az üzleti és politikai életben érzik igazán elemükben magukat, ahol a társadalom "mozgatórugóinak" szerepét tölthetik be. Az üzleti élet, az ingatlanpiac, az ipar és pénzügyek - tulajdonképpen minden olyan terület, ahol nagyra értékelik a vállalkozói erényeket, de különösen azok, amelyeket az emberek nélkülözhetetlennek tartanak - kiváló termőtalajt jelentenek a Nyolcasok képességeinek kibontakoztatásához. Természetesen az összes többi személyiségtípushoz hasonlóan a Nyolcasokkal is nagyon sokféle pályán találkozhatunk. Vannak köztük egészségügyi szakemberek, építészek, főszakácsok, sportolók, alkotó- és előadóművészek egyaránt. Ami közös bennük, az az, hogy az átlagos Nyolcasok a lehető legnagyobb mértékben igyekeznek irányítani saját életüket, és rendkívül frusztrálttá válnak minden olyan helyzetben, ahol nem vagy csak kevésbé szólhatnak bele a dolgok alakulásába.

A karrier életükben betöltött szerepének fontossága miatt néha ugyan össze lehetne téveszteni őket a Hármasokkal, pedig a különbségek szembeötlők. A Hármasok főként olyan karrierre vágynak, amelyhez némi feltűnés és - ideális esetben - presztízs és ragyogás is fűződik. Ennek az az oka, hogy ők az önbecsülésük és személyes értékük növelése céljából törekszenek a sikerre. A Nyolcasok ezzel szemben az irányítást és a függetlenséget szeretnék megszerezni. Egy Nyolcas nagyon szívesen válna egy jól jövedelmező szeméttelep vagy villanykapcsolókat gyártó cég tulajdonosává is. A Nyolcasok ugyanis tudják, hogy az emberek a belátható jövőben is kénytelenek kénytelenek lesznek megszabadulni hulladékaiktól és villanykapcsolókra is szükségük lesz. A ragyogásnál sokkal jobban érdekli őket az, hogy ezen források megbízható hatalmi bázist jelentsenek a számukra.

A pénzszerzés ezért nagyon fontos feladattá válik sok átlagos Nyolcas számára, hiszen a pénz az az eszköz, amellyel növelni tudják, és amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen függeniük másoktól vagy alávetniük magukat mások akaratának. A pénz teszi lehetővé az átlagos Nyolcasok számára, hogy tetszésük szerint foglalkozzanak bármivel, és ne kelljen mások hűségét vagy odaadását megszerezniük. Elegendő pénzzel mindent megvehetnek, amire és akire szükségük van. ("Én Rhett Butlerben hiszek. Ő az egyetlen >>ügy<< amit ismerek." - az Elfújta a szél című, 1939-ben készült filmből.) Gyakran rendkívüli meggyőző erejű kereskedők vagy ügynökök válnak belőlük, de az alacsonyabb szinteken a típusba tartozó lelkiismeretlen emberekből sikeres szélhámosok lehetnek.

Még ha az életnek nem is vágnak neki különösebben sok pénzzel, az átlagos Nyolcasok annyira vállalkozó szelleműek és annyira erősek a késztetéseik, hogy nemritkán igen rövid idő alatt sikerül tekintélyes vagyont szerezniük. Hatékony tárgyalófelek az üzletkötők, mivel addig mennek a megkívánt dolog után, amíg meg nem szerzik. Jól ellenállnak a nyomásnak, és képesek nemet mondani másoknak. Ha érdekeik úgy kívánják, kompromisszumot is tudnak kötni. Ők a Homo ecomicus igazi megtestesítői: mindig készek a vásárlásra, az eladásra, a kereskedésre és az alkura. Fogyasztóként igen figyelmesek, mindig arra törekszenek, hogy "jó boltot" csináljanak. Az, hogy milyen pályát választottak, nem sokat számít nekik, amíg a vállalkozásuk sikeres, és ez sok esetben annyit jelent, hogy profitot termel. Lehetnek cipőkészítők, számítógépgyártók, aranybányászok vagy pizzaárusok - nem az a lényeg, hogy mit csinálnak, hanem a végeredmény: hogy pénz keressenek és felépítsék az egzisztenciájukat.

Az átlagos Nyolcasok hajlamosak a versengésre, bár ha pontosabban akarunk fogalmazni, akkor nem ezt a kifejezést kellene használnunk, hanem azt, hogy "vállalkozó szelleműek"; ez akaratuk érvényesítésének egyik módozata. Érvényre juttatják akaratukat a környezetükben, és leginkább azt szeretnék, ha mindenki azonnal megadná magát nekik. Ha a többi ember ilyen rövid úton átengedik nekik az oroszlánrészt, amire vágytak, a Nyolcasoknak nem kell időt és energiát pazarolniuk a versengésre.

A kockázatvállalás minden vállalkozásban szükségszerű velejárója a sikerre való törekvésnek, és az átlagos Nyolcasok az anyagi és lélektani előnyökért hajlandók a kockázat vállalására is. Szeretik a veszélyt és az izgalmakat - ez nemcsak az üzleti világra, hanem minden tevékenységükre érvényes. Nagyon élvezik azt a feldobódottságot, amit a komoly erőpróbák sikeres teljesítése okoz. Az átlagos Nyolcasok még a lehetetlennel is szívesen megpróbálkoznának: ott is szeretnének sikerrel járni, ahol mindenki más kudarcot vallott, meg akarják tenni azt is, ami teljes képtelenség. Talán repülőgépet vezetnek, vitorláznak, búvárkodnak vagy autóversenyeken vesznek részt, hogy élvezhessék annak izgalmát, hogy veszélyes helyzetbe juttatják önmagukat, majd úrrá lesznek a veszélyen. A vad, felelőtlen kockáztatás viszont nem érdekli őket. A Nyolcasok kiszámítják a siker esélyét, és csak akkor vállalják a kockázatot, akkor élvezik az izgalmakat, ha úgy látják, van esélyük a győzelemre. A Nyolcasok többségére ugyan nem illik az "óvatos" jelző, de nem is vakmerőek. Végső soron az életben maradás a legfontosabb nekik és hogy az örökségük fennmaradjon.

Az átlagos Nyolcasok általában sikeresek a munkájukban és más területen is, mivel megállás nélkül dolgoznak, és ezt élvezik is. A munka lehetőségeket teremt akaratuk érvényesítésére, s ezáltal erejük és függetlenségük bizonyítására is. Az üzletkötéseknek és a kockázatvállalásnak nem a pénzszerzés az egyetlen célja: az is fontos, hogy a Nyolcasok még többet érjenek el, és gondoskodjanak arról, hogy soha senki ne irányíthassa őket.


5. szint: A befolyásos hatalmaskodó

Ezen a ponton a Nyolcasok gőzerővel dolgoznak nagyszámú tervükön és vállalkozásukon. Azért hajtják magukat, hogy "elvigyék a pálmát" vagy hogy olyan módon működtethessék a világukat, hogy az a saját hatalmukat és kompetenciájukat tükrözze vissza. Ha azonban nem halad jól, amit elterveztek, vagy ha úgy érzik, hogy a többi ember nem tiszteli őket vagy nem értékeli erőfeszítéseiket, akkor lehet, hogy agresszívabb módon érvényesítik önmagukat, nem azért, hogy megszerezzenek valamiféle javakat, hanem azért, hogy megmutassák másoknak, milyen nagy erejük van és milyen fontosak. A Nyolcasok a környezetükben mindenkit arról próbálnak meggyőzni, hogy ők a "Nagyfőnök", a "Fejes", magukat pedig arról, hogy képesek megfelelni ennek a feladatnak.

Az átlagos Nyolcasok figyelmének fő iránya ezért ismét megváltozik: ez alkalommal a feladatokról önmagukra helyeződik át. A Nyolcasok arra vágynak, hogy hatással legyenek a környezetükre és hogy benne kiteljesedve láthassák meg önmagukat - az énjüket és az akaratukat. Szeretnék, ha a környezetük tükrözné őket, akaraterejük és nagyságuk emlékműve lenne. Nagyon is elképzelhető, hogy az erre vagy valamelyik alacsonyabb szintre süllyedt Nyolcasok gyermekkorukban nem részesültek állandó, megbízható gondoskodásban, és a Négyesekhez hasonlóan olyan környezetet próbálnak kialakítani, amely támogatja énképüket. Mivel a Nyolcasok énképének az az alapvető tartalma, hogy erősek, függetlenek és hatalmi pozícióban vannak, most még erőteljesebben próbálnak érvényesülni a saját világukban, hogy az eredményeik, a tevékenységeik és az őket körülvevő emberekre gyakorolt hatásuk is azt igazolja: ők tartják kézben a dolgokat. Ráadásul alapvető félelmük attól, hogy mások bántani vagy irányítani fogják őket, most már odáig romlott, hogy az átlagos Nyolcasok semmiféle versengést nem hajlandók megtűrni tevékenységi körükben. Mások erejét vagy fontosságát egyre inkább fenyegetésnek tekintik, ezért ezen a szinten már mindenkivel tudatják: övék az irányítás.

Fontosságuk bizonyításának egyik jellegzetes módja a Nyolcasok "építmény-komplexusa". A hatalmas méretek vonzzák őket, szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Szeretnek építeni, házat éppúgy, mint üzleti birodalmat; a lényeg, hogy őket tükrözze. Magánéletükben legszívesebben királyok lennének, akik a hatalmukat nemzedékeken át megtartó, nagy és nagy hatalmú családi dinasztiájuk fölött uralkodnak. Minél szélesebb körre terjed ki a befolyásuk, annál nagyobb hatást gyakorolhatnak a környezetükre, és annál biztosabbak lehetnek a halhatatlanság elérésében - ez utóbbi olyan cél, amelynek elérésére valamilyen formában minden átlagos Nyolcas törekedni kezd.

A Nyolcasok az 5. szinten azt szeretnék, ha a többi ember támogatná erőfeszítéseiket, de ugyanakkor még eléggé egészségesek ahhoz, hogy a megfélemlítés helyett inkább a meggyőzés eszközeivel próbálnak célt érni. Olykor szűkmarkúan bánnak szívességeikkel, de közben azt mondják, hogy ha a másik hajlandó együttműködni velük, abból sokkal komolyabb előnyei származhatnak. Sokat beszélnek, de szavaikban egyre több a dicsekvés és túlzás; gyakran blöffökkel vagy hangzatos ígéretekkel próbálják meg a saját "ügyeik" mellé állítani az embereket. ("Ha ott hagyod az állásodat, hogy ezen a feladaton dolgozz, garantálom neked, hogy a legelső évben is több mint 100 lepedőt fogsz keresni.") Ígéreteik éppúgy lehetnek megalapozottak, mint megalapozatlanok, annyi mindenesetre bizonyos, hogy pragmatizmusuk eltávolította őket saját őszinteségüktőlés integritásuktól, s most már készek akár be is csapni az embereket, ha így meg tudják szerezni együttműködésüket vagy eltávolíthatják a terveik megvalósítása útjában álló akadályokat.

Hasonlóképpen meglehetősen keresetlen módszereik lehetnek arra is, hogy tudassák környezetükkel, mennyire fontos emberek is ők és hogy velük nem lehet kukoricázni. Lehet, hogy feltűnően szórják a pénzt: például ragaszkodhatnak ahhoz, hogy az étteremben ők fizessék ki mindenki vacsoráját vagy provokálnak valakit, hogy bebizonyítsák: büntetlenül megtehetik. Vagy elkezdik azt élvezni, hogy durván beszélnek, így tudatják a többi emberrel, mennyire "igaziak", mennyire dörzsöltek. Az átlagos Nyolcasok büszkék és nagyon elégedettek önmagukkal, noha kérkedésükből gyakran kihallatszik egyre fokozódó bizonytalanságuk és a visszautasítástól való félelmük.

A Nyolcasok nem érik be azzal, hogy viselkedésükkel tájékoztassák a többi embert önnön fontosságukról és központi szerepükről; azt is éles szemmel figyelik, hogy a többi ember megértette-e az üzenetet és reagál-e rá. Az őket körülvevő emberektől külön juttatásokat és kiváltságokat, valamint a tisztelet és engedelmesség jeleit várják el. Ha szülők, megkövetelik, hogy a család többi tagja vita nélkül engedelmeskedjen parancsaiknak. Ha pedig a többiek nem úgy reagálnak, ahogy azt a Nyolcasok elvárják, akkor zsarnokivá és követelőzővé válhatnak - ha kell, minden befolyásukat latba vetik annak érdekében, hogy az emberekkel teljesíttessék óhajaikat.

Az átlagos Nyolcasoknak ezen a fejlődési szinten veleszületett érzékük van ahhoz, hogy hogyan kell használni az erőt és a hatalmat, és ezt az érzéket készségesen fel is használják. Ők a "hatalmasok", akik hatalmukat minden rendelkezésükre álló módon gyakorolják. Tisztában vannak azzal, hogy az erő és a hatalom nem konkrét dolog, hanem a dolgok elvégeztetésére, az események alakítására és a környezet elképzeléseik szerinti formálására való képesség. A hatalom és az erő nem olyasmi, ami elvont formában is élvezhető: csak úgy tartható fenn, ha állandóan használják.

Meglepő, de igaz, hogy az átlagos Nyolcasok gyakran maguk sem tudják, milyen óriási erőt vagy hatalmat alkalmaznak érintkezéseik során. Amit ők egyszerű beszélgetésnek vélnek egy fontos döntésről, azt a többiek parázs vitaként élhetik meg. A Nyolcasok azt gondolhatják, hogy igen visszafogottan viselkedtek és megőrizték a nyugalmukat, miközben mások úgy érzik, mintha forgószél kapta volna fel őket. Ráadásul egyenes, kendőzetlen önkifejezési módjuk is sértőnek, sőt, fenyegetőnek tűnhet az önmagukban kevésbé biztos emberek számára.

Mivel általában mindegyik személyiségtípus azt képzeli, hogy mások többé-kevésbé hasonlítanak hozzá, az átlagos Nyolcasok azt hiszik, hogy a többi ember ugyanolyan határozottan képes kiállni saját érdekeiért, mint ők. Azt gondolják, hogy mások is ugyanannyira élvezik a szembenállás és az összeütközések jelentette erőpróbákat, mint ők. De Persze a személyiségtípusok egyáltalán nem egyformák, így nem mindenki tudja ugyanolyan hatásosan érvényesíteni az akaratát, mint a Nyolcasok. Leromlásuk folyamatán a Nyolcasok általában egyre kevésbé veszik figyelembe mások érzéseit, illetve mások testi, gazdasági vagy érzelmi hátrányát.

Mindez nagyrészt azért következhet be, mert szorongásaik odáig erősödnek, hogy az átlagos Nyolcasok a hatalmuk és függetlenségük elleni potenciális támadást vélnek felfedezni minden emberi érintkezésükben. Mivel egyik alapelvük szerint a legjobb védekezés a támadás, amint fenyegetve érzik a helyzetüket, azonnal elkezdik érvényesíteni az akaratukat. Hozzáállásuk olyan, mintha a territóriumukat védenék, mintha csak úgy gondolnák, hogy bizonyos tárgyakhoz, bizonyos viselkedésekhez, sőt, bizonyos érzelmekhez kizárólag nekik van joguk. Üzenetük egyértelmű: "Ez az én területem. Idegeneknek belépni tilos!"

A hatalmat és az erőt expanzív módon gyakorolják. Az átlagos Nyolcasok azonnal benyomulnak minden kis hatalmi vákuumba, amit csak észlelnek, s a kezükbe veszik a különféle helyzetek irányítását, hogy ily módon kielégíthessék vágyukat a szüntelen terjeszkedésre és a korlátozások nélküli létezésre. A befolyási övezetükkel együtt növekszik az énérzésük és a saját nagyszerűségük tudata is. Mivel pedig az átlagos Nyolcasok szoronganának, ha nem tudnának terjeszkedni és rányomni egyéniségük bélyegét a környezetükre, állandóan keresik erre a lehetőségeket.

Ami azt illeti, az átlagos Nyolcasok életük minden területén expanzívak, beleértve a szexuális életüket is. A férfi Nyolcasok rendkívül "machónak", hiperférfiasnak érzik magukat, bár mások inkább csak hencegőnek és arrogánsnak tartják őket. Pszichoanalitikus szempontból fallikus exhibicionisták ("Én vagyok a legnagyobb és a legnagyszerűbb!"), akik felsőbbrendűségüket azzal akarják bizonyítani, hogy mi mindent és ki mindenkit irányítanak vagy uralnak. Odahaza egyértelműen ők az urak, a szavuk parancs, mindenkinek értésére adják, hogy a többi ember feladata az ő szükségleteik kielégítése, nem pedig fordítva. Mivel az agresszió és a szexualitás szoros kapcsolatban áll egymással a pszichéjükben, az átlagos férfi Nyolcasok gyakran viharos viszonyokat folytatnak a másik nem képviselőivel; rendszerint szoknyabolondok, akik vagy ringyónak, vagy szentnek tekintik asszonyaikat, de mindkét esetben saját tulajdonuknak - olyan személynek, akinek elsődleges feladata az ő örömeik szolgálata és egoista szükségleteik kielégítése.

Valószínűleg a női Nyolcasok is uralkodnak társuk felett, hiszen ugyanolyan agresszívak lehetnek, mint a férfi Nyolcasok. Otthonukon kívül azonban a női Nyolcasoknak már nagyobb nehézséget okoz az agresszív önkifejezés, mivel a kultúra, amelyben felnőttek, nem támogatja ezt. Sok női Nyolcas szenved a rendkívüli stressztől és frusztrációtól, mivel a társadalom kevés lehetőséget kínál nekik óriási energiáik levezetésére. Éppen ezért előfordulhat, hogy agresszív késztetéseiknek csak otthon engednek szabad teret, ahol elnyomhatják férjüket, a kezükbe vehetik a pénzügyek irányítását, szexuális és lelki kielégítést követelhetnek, és így tovább.

A férfiak rendszerint megijednek az erős nőktől, és nem ritka, hogy a női Nyolcasokat "házisárkánynak", "erőszakos tyúknak", "kasztráló szukának" titulálják, vagy hasonló kellemetlen jelzőkkel illetik. Igaz ugyan, hogy a kevésbé egészséges női Nyolcasoknak lehetnek agresszív vonásaik, ám bennük pontosan azokat tulajdonságokat ítélik el, amelyeket a férfiakban nagyra tartanak. (A férfi Ketteseknél ugyanennek a helyzetnek a tükörképe áll elő.) Akárhogy is, a női Nyolcasok egészséges tulajdonságaik kifejlődése szempontjából valószínűleg igen hátrányosan hat, hogy a társadalom elfojtja bennük a sajátos Nyolcas energiát. (Egyébként a nemekkel kapcsolatos kérdések és az enneagram típusainak összefüggései minden bizonnyal feltárják majd, milyen sok az egyenlőtlenség a világ kultúráiban.)

Az erővel és hatalommal rendelkező átlagos Nyolcasok számára nagy a kísértés, hogy hinni kezdjenek önmaguk "életnagyságnál nagyobb" képében. Igazi nagymenőnek tartják magukat, úgy parádéznak, mintha maffiafőnökök vagy vezérkari tábornokok lennének. Minél inkább a hatalmukban és erejükben tartanak mindent és mindenkit, annál valószínűbb, hogy konfliktusokba keverednek a többi emberrel, mert már nem támogatják a körülöttük lévőket és nem adnak nekik erőt. Mi több, kezdik finom vagy kevésbé finom módszerekkel elnyomni és ellenőrzés alatt tartani a többi embert. Nem osztják meg az erőt senkivel, nem engedik, hogy bárki fenyegesse az elsőségüket és senkiben sem bíznak. Teljes engedelmességet követelnek. Az átlagos Nyolcasok nagyon kedvelik érvényesíteni az akaratukat, de furcsa módon fenyegetőnek érzik, ha más is ezt teszi.

Minél nagyratörőbb álmokat szőnek az átlagos Nyolcasok, annál nagyobb szükségük van a többi ember együttműködésére azok megvalósításához. Ezért általában valamiféle pártfogást ígérnek alárendeltjeiknek - rendszerint pénzt vagy védelmet. A sors fintora, hogy a Nyolcasok akaratuk ellenére éppen akkor válnak függővé attól, hogy mások végrehajtják-e a parancsaikat, amikor egyáltalán nem akarják többé megosztani az erőt és a dicsőséget senkivel. Ez a fázis fordulópontot jelent a leromlásukban, mivel mindenkit elembertelenít, ha az erőt mások elnyomására használja, és ezzel nő az agresszió és a destruktivitás valószínűsége.6. szint: A harcias ellenfél

Ha a Nyolcasok továbbra is mások ellenében érvényesítik önmagukat, uralkodnak a környezetükben élő emberek felett és erőszakosan a saját céljaik megvalósítására kényszerítik őket, akkor nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb panaszokat és tiltakozásokat kapnak válaszul. Ez különösen nyugtalanító lehet a számukra olyankor, ha a panaszok a "szárnyuk alá vett" emberektől jönnek - éppen azoktól, akikről a Nyolcasok (legalábbis saját véleményük szerint) gondoskodtak. A helyzet gyorsan válságosra fordulhat a számukra. Félnek, hogy kicsúszik a kezükből a helyzetük irányítása, és ami még ennél is rosszabb, hogy az általuk védelmezett emberek esetleg megkérdőjelezhetik a tekintélyüket. De arról mindenképpen meg vannak győződve, hogy a többi ember már nem áll mögöttük. Úgy indulnak a csatába, hogy a sereg nem követi őket.

Ha ez bekövetkezik, a haragjuk nagyon gyorsan a felszínre törhet. Úgy érzik, hogy a világban és otthon is szembeszegülnek velük. Az életük merő küzdelemmé válik, és az átlagos Nyolcasok úgy érzik, hogy a könyezetükben mindenkire nyomást kell gyakorolniuk annak érdekében, hogy azok "összeszedjék magukat" és újra beálljanak a helyükre. A Nyolcasok nagyon frusztrálttá válnak, ha úgy érzik, már senkiben sem bízhatnak meg. Nekik kell erőltetniük és kikényszeríteniük, hogy a dolgok haladjanak. (Az erőltetés néha szó szerint értendő, ugyanis olykor meglehetősen türelmetlenül bánnak a tárgyakkal. A frusztrált Nyolcasok eltörhetnek egy órát vagy lepattinthatnak egy kapcsolót, miközben "együttműködésre" próbálják bírni az adott szerkezetet - ahelyett hogy elolvasnák a használati utasítást.)

Az átlagos Nyolcasok tehát mindent ellenséges viszonyba fordítanak és meghátrálásra próbálják kényszeríteni a másikat, viszont ők soha nem hátrálnak meg. Harcosnak tekintik magukat, és szándékosan konfliktust teremtenek még az olyan helyzetekből is, amelyeknek szinte semmi objektív jelentősége sincs számukra. Ami viszont mindig fontos, az az önérzetük: a Nyolcasok azért nem hátrálnak meg, mert a büszkeségük forog kockán.

Az üzlettársaiktól kezdve a sarki fűszeresig mindenkiben ellenfelet látnak. A Nyolcasok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az emberekre: nem érik be azzal, hogy egyszerűen csak uralkodnak felettük, most már addig fenyegetik és tartják félelemben őket, amíg el nem érik, amit akarnak. Ezen a szinten a Nyolcasok támadóvá és keménykezűvé válhatnak, ha ez kell ahhoz, hogy érvényesíteni tudják az akaratukat. Zsarnokoskodnak, soha nem kérnek elnézést, mindenkinek parancsolgatnak és valóságos dührohamot kapnak, ha az utasításaikat nem teljesítik azonnal. Örömüket lelik abban, hogy megfenyegetnek és meghunyászkodásra kényszerítenek másokat. ("Az van, amit mondtam!")

Az előző szintre jellemző vállalkozó szellemüknek köszönhetően az átlagos Nyolcasok már kiépítették "hatalmi bázisukat", amelynek hatékonysága attól függ, mekkora befolyást biztosít a számukra mások felett. Az erejük akkor a leghatékonyabb, ha az átlagos Nyolcasok azzal törődnek, hogy megszerezzék maguknak, amire a többi embernek szüksége van. Az élet olyan alapfeltételeit igyekeznek az ellenőrzésük alá vonni, mint az élelem, a lakhatás vagy a biztonság, hogy az emberek kénytelenek legyenek azt tenni, amit ők akarnak. Természetesen a pénz is az emberek elsődleges szükségletei közé tartozik, ezért a Nyolcasok - attól függően, hogy mennyire azonosítják a pénzt az erővel - még ennél is fontosabbnak tartják, hogy sok pénzt szerezzenek. Az ilyen Nyolcasok számára a pénz válik önmaguk és az életben elért sikerük mércéjévé. A pénzt teljesen az ellenőrzésük alatt tarthatják, ezért egyike azoknak a kevés dolognak, amelyre biztosan számíthatnak, amelynek révén önállónak érezhetik magukat. A pénz lesz biztonságuk és függetlenségük forrása. A háztartási szerelem, a gyermeki szeretet, a barátok és munkatársak hűsége mind megbízhatatlan. Csak a pénz és az erő tűnik biztosnak, ezek az egyedüli megbízható eszközök céljaik eléréséhez.

A konfliktuskereső Nyolcasok egyre büszkébbek lesznek harciasságukra. Olyan mértékben válik önérzeti kérdéssé, hogy megszerezzék, amit akarnak, hogy képtelenek kompromisszumot kötni. Nincs még egy személyiségtípus, amely ennyire makacs lenne. Azért lesz mindennél előbbre való, hogy az egymásnak feszülő akaratok versenyéből mindig ők kerüljenek ki győztesen, mert a Nyolcasok így őrzik meg énérzésüket.

Az is büszkeséggel tölti el őket, ha valódi erőszak nélkül tudják elérni, hogy mások megadják nekik azt, amit akarnak. A Nyolcasok rendszerint azért győznek, mert nagyobb nyomást tudnak gyakorolni ellenfeleikre, mint azok rájuk. Tovább és hangosabban tudnak ordítozni, meggyőzőbben tudnak fenyegetőzni, és mindezt nem is hagyják abba addig, amíg a másik be nem adja a derekát. Ennek köszönhető, hogy a lélektani hadviselés terén egyetlen más személyiségtípus sem veheti fel a versenyt a Nyolcasokkal. Egyetlen más típus sem tud hatásosabban ráijeszteni ellenfeleire anélkül, hogy ténylegesen erőszakhoz folyamodna. Parancsaikban persze kimondatlanul mindig ott bujkál az erőszakkal való fenyegetés is arra az esetre, ha nem engedelmeskednek nekik. ("Jobb lesz, ha nem dühítesz fel.") Az emberek attól félnek, hogy gyors büntetésben lesz részük, ha nem tesznek eleget a Nyolcasok kívánságának. A többi ember - helyesen - úgy érzi, hogy a Nyolcasokban megvan az elszántság és az akarat fenyegetéseik valóra váltására is. A 6. szinten a Nyolcasok egyértelművé teszik, hogy megtorolnak minden olyan akciót, ami szerintük ellentétes az ő céljaikkal. Az egészséges Nyolcasok igazságérzete és tisztessége egyfajta "Szemet szemért, fogat fogért" szemléletté torzult.

A Nyolcasok ezen a szinten már messze nem tisztességesek másokkal. Míg az egészséges Nyolcasokat nagy megelégedéssel tölti el, hogy kiállnak másokért és erőt adnak nekik, s élvezettel ösztönzik, lelkesítik a "csapatukat", az átlagos és egészségtelen Nyolcasok szinte éppen az ellenkezőjét teszik. Saját énjük túlságosan törékeny ahhoz, hogy a dicsőségen bárkivel is megosztozzanak, és túlságosan félnek az alárendeltségtől és a védtelenségtől ahhoz, hogy a környezetükben bárkit is engednének erőssé és magabiztossá válni. Ezért aztán fokozatosan aláássák a többi ember önbizalmát, függőségi viszonyokat alakítanak ki és megerősítik saját uralmukat, irányítói helyzetüket. A Nyolcasok ilyenkor többnyire - de nem mindig - tisztában is vannak azzal, hogy mit tesznek. Mivel bizonytalanok és attól félnek, hogy túl sokat engednek meg másoknak, ezért egyszerűen annyira elnyomják a többi embert, hogy azok egyáltalán ne érvényesíthessék az akaratukat, sőt, még a bosszúságuknak és a vágyaiknak se adhassanak hangot.

A Nyolcasok úgy vélik, ez a legjobb, ha a környezetükben mindenkivel keményen bánnak. Gyűlölik önmagukban a puhaságot, de másokban mégjobban. Nemcsak az üzlettársak és konkurensek részesülnek durva bánásmódban, hanem a házastársuk és a gyermekeik is. A Nyolcasok ezen a szinten a félelmet használják mások ösztönzésére, a bot és a mézesmadzag taktikáját alkalmazzák, az engedelmességért jutalmat, az engedetlenségért büntetést ígérnek. Ha azt mondják, ugorj, akkor azonali és feltétlen engedelmességet várnak el: "Eszi, nem eszi, nem kap mást!" Nem tűrik az engedetlenséget és a hűtlenséget, és egyszerűen megtiltják, hogy bárki megkérdőjelezze a parancsaikat. A szavuk törvény.

Van ebben azonban valami nagyon groteszk: az átlagos Nyolcasok többnyire csak azokat félemlítik meg, akiket érzésük szerint biztosan le is tudnak győzni. Mielőtt cselekednének, megkeresik ellenfelük gyengéit, és a legérzékenyebb pontra sújtanak le. Csak sarokba szorítva mernek szembeszállni olyasvalakivel, akinek az ereje ugyanakkora vagy nagyobb, mint az övéké. Ez persze nem jelenti azt, hogy a hencegésük mögött semmi se lenne. Erről szó sincs. De a harcias Nyolcasok szívesebben érik el fenyegetőzéssel a céljaikat, mint hogy megkockáztassanak egy esetleges vereséget. Már egyetlen vereség is katasztrófa lenne a számukra: nemcsak a szóban forgó kérdésben maradnának alul, de súlyos csapást szenvedne az énérzésük, a büszkeségük is.

Groteszk az is, hogy a Nyolcasok állandó zsarnokoskodásukkal éppen azokat az embereket hangolják maguk ellen, akiktől a parancsaik végrehajtását várják, úgyhogy idővel rengeteg sértettség gyülemlik fel ellenük. Mivel a Nyolcasok mindenkit megfélemlítenek a környezetükben, nem tudják elhesegetni maguktól azt a kérdést, hogy vajon mit tennének a többiek, ha szabadon cselekedhetnének. Miután jó darabig terrorizálták az embereket, a Nyolcasoknak vagy fel kell készülniük arra, hogy ezt vissza is fogják kapni, vagy pedig fenn kell tartaniuk másokban a megfélemlítettség szintjét. Ha egyszer elkezdtek mindenkivel ellenfélként viselkedni, akkor többé nem lazíthatnak.

Ilyesztő lehet, ha valaki nem tudja, hogy a Nyolcasok milyen messzire hajlandók elmenni a megfélemlítésben. Az összecsapást kereső Nyolcasok nem pszichopaták: viselkedésüknek világos határt szab az önérdek. Csak addig szorongatják ellenfelüket, amíg arra az érdekeik érvényesítéséhez szükség van, utána békén hagyják. Csakhogy minden helyzet különböző, és az, hogy a Nyolcasok mennyire félemlítenek meg másokat, attól függ, hogy milyennek érzékelik az ellenfelet. Ha ellenfelüket gyengének tartják, akkor sokkal messzebb mennek el, mint ha erősnek vélik. De persze az ő megítélésük is lehet téves. Kirobbanhat az erőszak.7. szint: A könyörtelen törvényen kívüli

A Nyolcasok már jó ideje háborúban állnak az őket körülvevő világgal; fegyvereik a megfélemlítés és a konfrontáció. Hörcsögtermészetük miatt már szinte minden kapcsolatukban túlfeszítették a húrt. Ebben a kritikus helyzetben - lehet, hogy helyesen - úgy érezhetik, hogy a többi ember ellenük fordul, és vagy elhagyja őket, vagy pedig nyíltan szembeszáll velük. Lehet, hogy az események ilyetén fordulata arra készteti a pragmatikus Nyolcasokat, hogy egy kicsit megálljanak, és átgondolják a taktikájukat. Ha azonban túlságosan súlyos a válság vagy ha gyermekkorukban rendkívül súlyos bántalmazásoknak voltak kitéve, akkor a világ elleni háborújukat egy lépéssel még tovább vihetik. Most már szinte bármire készek az életben maradás és ellenfeleik legyőzése érdekében. Sajnos, nem feltétlenül megalapozatlan, amit a környezetükkel kapcsolatban észlelnek. Ha a Nyolcasok eléggé komolyan provokáltak, másokat, akkor elég valószínű, hogy azok összefognak ellenük. Most már csak az számít, ki kerül ki győztesen ebből az - átvitt értelemben, de talán szó szerint is - élet-halál küzdelemből.

Az átlagos Nyolcasok pragmatizmusa az egészségtelen szinteken könyörtelenséggé és kegyetlenséggé torzul. Ebben az állapotban már az "aki bírja, marja" elvet vallják. Az egészségtelen Nyolcasoknak a dzsungel törvénye és a legerősebbek fennmaradásának tétele adja az érveket ahhoz, hogy erőt alkalmazzanak, ha az felel meg a céljuknak. Most már önmagukat tekintik a törvénynek, cinikusak, a reálpolitika világában élnek, ahol csak az számít, kinek van elég hatalma a győzelemhez, függetlenül attól, hogy igaza van-e vagy nem. A cél szentesíti az eszközt.

Gyermekkori szenvedéseik és nélkülözésük, illetve életük jóval későbbi szakaszában átélt veszteségek vagy megszakadt kapcsolatok miatt a Nyolcasok ezen a szinten teljesen elárultnak és elutasítottnak érzik magukat. Senkiben sem bíznak, a világot kegyetlen, irgalmat nem ismerő helynek, önmagukat pedig számkivetettnek, a társadalom "páriáinak" tartják. Úgy vélik, hogy valahogy átlépték azt a vonalat, ahonnan nincs visszaút. Már kívül kerültek a társadalom által valaha is elfogadható dolgok határán - legalábbis így gondolják -, ezért nincs vesztenivalójuk. Ha valaki elkövet egy bűntettet, a következő miatt már kevésbé szorong. Már úgyis bűnözővé vált.

Márpedig az egészségtelen Nyolcasok nagyon is képesek a kriminális viselkedésre. Annyira félnek attól, hogy mások irányítása alá kerülnek, hogy gyakorlatilag minden korlátozásnak muszáj ellenszegülniük. Ha vonalat húznak elébük a homokba, azt biztosan átlépik. Nincs olyan szabály, amit az egészségtelen Nyolcasok betartanának; ha pedig még mindig olyan helyzetben vannak, hogy ők alkotják a szabályokat, akkor szinte határtalan uralmat fognak gyakorolni mások felett. Az egészségtelen Nyolcasok végtelenül könyörtelenek, despotikusak és zsarnokiak: elnyomják az embereket, megfosztják őket a jogaiktól, a szabadságuktól és a méltóságuktól.

Az egészségtelen Nyolcasokkal képtelenség bensőséges viszonyba kerülni, megbízni bennük pedig veszélyes, mivel a bartáságosság vagy az együttműködési készség minden megnyilvánulását a gyengeség jelének tekintik, és felhívásnak érzik arra, hogy kihasználják a másikat. Az egészségtelen Nyolcasok alattomos és erkölcstelen emberek, akik lelkiismereti aggályok nélkül képesek hazudni, csalni, lopni vagy megszegni az ígéreteiket. Semmilyen törvénytelenségtől vagy cseltől nem riadnak vissza, hogy megszerezzék azt, amit akarnak. (Ők követik el a leggyakrabban a Nagy Hazugságot; ez valami nyilvánvaló és felháborító valótlanság, amelyet olyan sokáig és olyan határozottan ismételgetnek, hogy végül mindenki kezdi igazságként elfogadni.) Az egészséges Nyolcasok őszintesége, egyenessége és jószívűsége az egészségtelen szinteken már teljesen a visszájára fordult.

Ebben az állapotban az teszi különösen veszélyessé őket, hogy már a legkisebb provokáció esetén is hajlandóak erőszakot alkalmazni - sőt, alig várják, hogy erre sor kerüljön. Az agresszióra utaló legcsekélyebb jel is elég ahhoz, hogy a megtorlás valóságos lavináját indítsa el az egészségtelen Nyolcasokban. Igaz ugyan, hogy más típusok is szoktak erőszakhoz folyamodni, de ezt általában olyankor teszik, ha másként már nem védhetik meg magukat. Ráadásul a többi személyiségtípus ha mégis erőszakot alkalmaz, utána általában bűntudatot érez, és fél, hogy büntetést kap érte a többiektől.

Az egészségtelen Nyolcasoknál azonban egészen más a helyzet, mivel ők az erőszakot szinte reflexszerűen, gondolkodás és bűntudat nélkül alkalmazzák. A Nyolcasok is képesek bűntudatot érezni a tetteik miatt, de ellenállnak ennek az érzésnek, mivel szerintük a bűntudat meggyengítené őket, s ezáltal sebezhetővé válnának mások támadásaival szemben. Nem engedhetik meg maguknak, hogy puhák vagy empatikusak legyenek, ezért szántszándékkal irgalmatlanná teszik önmagukat.

"Könnyű megérteni, miért alkalmas az erő és a hatalom a bűntudat érzéseinek leküzdésére: minél több ereje és hatalma van valakinek, annál kevésbé kell igazolnia tetteit. Az önértékelés növekedésével együtt ját a bűntudat gyengülése is. Mint ahogy az "agresszorral való azonosulás" nagy segítséget jelenthet a szorongás leküzdésében, ugyanúgy a bűntudat is eloszlatható az "elnyomóval való azonosulás" segítségével - vagyis annak hangsúlyozásával, hogy: "Egyedül én döntöm el, mi a jó és mi a rossz." Ez a módszer azonban kudarcot vallhat, hiszen a felettes én is része az ember személyiségének. Így tehát a bűntudatnak az erő és a hatalom segítségével való leküzdése ördögi kört indíthat meg: egyre több és több erő és hatalom megszerzését, egyre több, a bűntudatból fakadó bűncselekmény elkövetését teheti szükségessé a hatalom gyakorlása érdekében. Ezeket a bűnöket azért követik el, mert megpróbálják bebizonyítani önmaguknak, hogy nem is jár értük büntetés, azaz megpróbálják elfojtani a bűntudatot."

(Otto Fenichel, The Psychoanalytic Theory of Neurosis, 500.)

A fentieket köznapibb nyelven megfogalmazva arról van itt szó, hogy az egészségtelen Nyolcasok bűntudatuk és más érzelmeik (például a másokkal szembeni empátia vagy a megtorlástól való félelem) megtagadásával egyre könyörtelenebb tettekre lesznek képesek. Az erővel való visszaélésük fokozódásával annyira erkölcstelenné válnak, hogy csak egyre erkölcstelenebb dolgok elkövetésével kerülhetik el a bűntudatot. A végsőkig leegyszerűsítve: minél szörnyűbbek ők maguk, annál rettenetesebb tetteket kell elkövetniük, hogy ne érezzék a bűntudatot e tettek miatt.

Az egészségtelen Nyolcasok talán a legrosszabbul azokkal bánnak, akik a legközelebb állnak hozzájuk: lealacsonyítják, verbálisan és esetleg fizikailag is bántalmazzák őket. Agresszivitásuk gyakran erőszakos közösülésben, gyermekek bántalmazásában vagy feleségverésben nyilvánul meg, és ez különösen súlyos fizikális és lelki sérüléseket okoz azoknak, akik nem tudják megvédeni magukat. Az egészségtelen Nyolcasok nagyon nagyban játszanak, családjuk, vállalkozásuk, vagyonuk vagy népük irányítása a tét - ezek már szó szerint is élet-halál kérdések.

Tovább rontja a helyzetet, hogy ha az egészségtelen Nyolcasok egyszer elkezdenek dacolni a törvénnyel, az erkölccsel és a társadalmi konvekciókkal, akkor szinte képtelenek abbahagyni. Ami azt illeti, nem is akarják abbahagyni, mert már túl mélyen belekeveredtek. Ha abbahagynák, rettegni kezdenének azok bosszújától, akiknek ártottak. Mivel már elkezdtek másokat bántani, kétségbeesetten ragaszkodniuk kell az erejükhöz, meg kell őrizniük mindenáron. Ha nem tennék, azzal nemcsak az életmódjukat kockáztatnák, hanem a puszta életüket is.

Másoknak valószínűleg legalább annyira nehéz beleélni magukat az egészségtelen Nyolcasok helyzetébe, mint ahogy az egészségtelen Nyolcasoknak is nehéz együtt érezniük másokkal. Viselkedésük olyan kegyetlennek és embertelennek tűnik, hogy könnyű elfeledkezni arról: a Nyolcasok nem véletlenül jutottak idáig, és nem is azért, mert "gonoszak" akartak lenni. Talán segít józanabbul megítélni őket, ha elképzeljük, milyen élmények alakíthattak ki bennük ilyen mentalitást, és ha nem feledkezünk meg arról, hogy az erőszakos cselekedetek elkövetői gyermekként gyakran maguk is erőszak áldozatai voltak. Bármi is történt a gyermek Nyolcasokkal, azt szilárdan eltökélték, hogy nekik ember többé nem árthat, sőt, még csak a közelükbe sem kerülhet.

9. szint: A brutális pusztítóAzt még a megalomániás Nyolcasok is felismerik, hogy nem tarthatnak ki a végtelenségig az ellenük felsorakozott erőkkel szemben. Éppen ezért megpróbálnak pusztítani, még mielőtt őket pusztítják el. Az összes személyiségtípus közül a neurotikus Nyolcasok a legdestruktívabbak és a leginkább antiszociálisak - mint ahogy egészséges állapotukban ők a legkonstruktívabbak a típusok közül.

Mivel csak egyetlen dolog számít nekik: az életben maradás, ennek érdekében bárkit és bármit hajlandóak feláldozni: feleséget, gyermekeket, barátokat, munkatársakat és mindazt, amit elértek vagy felépítettek.

Magatartásuk olyan, mintha a halálba utaznának. Teljesen abszurd és irracionális, hogy mindent fel akarnak áldozni önnön túlélésükért, különösen mert a Nyolcasok, akárcsak mindenki más, előbb vagy utóbb úgyis elveszítik az életüket. Mások halála nem biztosítja, hogy ők életben maradnak. Éppen ellenkezőleg: a pusztító Nyolcasok borzalmas tetteikkel saját pusztulásukat idézik elő. Elveszítik a lehetőségét is annak, hogy naggyá és halhatatlanná váljanak, elátkozottá és - a legjobb esetben - hírhedtté válnak.

A sors iróniája, hogy az önmegóvás vágyaként indult folyamat pusztításban ér véget. A teremtés és a pusztítás tehát a Nyolcasok személyiségspektrumának két végpontját alkotja. A teremtés vágya és a pusztítás vágya egyazon késztetésből ered; ám amikor az életre való törekvés lendülete abban nyilvánul meg, hogy valaki a saját életét védi mindenáron, akkor ez a késztetés eltorzul és destruktívvá változik.

A neurotikus Nyolcasok azért képesek a pusztításra, mert soha nem azonosultak senki mással. Egocentrizmusuk miatt csak saját magukat láthatják a világból, és ha a világ nem őket tükrözi vissza, akkor végül annyira meggyűlölik, hogy el akarják pusztítani. Csakhogy miféle világ lenne az, amely tényleg őket tükrözné vissza? A filozófus Hillél után szabadon: "Ha te nem állsz ki önmagadért, akkor ki fog? De ha csak önmagadért állsz ki, akkor mi vagy?"

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: meggondolatlanul, bántalmazásoknak, bizonytalanságuk, legegészségesebb, cselekedhetnének, elnökhelyettessé, kockázatvállalás, alárendeltségtől, megvalósításához, felhasználhatják, érvényesítésének, engedelmeskednek, könyörtelenséggé, összpontosítanak, erőfeszítéseiket, megalapozatlanok, legyőzhetetlenné, tulajdonságukban, együttműködésére, érvényesítéséhez, megfélemlítésben, függetlenségüket, feldobódottságot, kompetenciájukat, engedelmeskedjen, konfliktuskereső, személyiségtípus, elképzeléseikből, győzedelmeskedni, önkényeskedésről, engedetlenségért, erőfeszítéseinek, következményeket, személyiségrajza, hozzájárulhatnak, hangsúlyozásával, többi ember, emberek pártfogója, magasabb tekintély, feltétlen függetlenség, szava törvény, többi embert, mások iránti, akarat erőpróbájának, irányítására irányuló, független ember, válasz talán, félelem aligha, hatalom magabiztos, embernek minden, ilyen módszernek, szeretet lehet, Nyolcas Archetípus Szintjei, Richard Riso, Russ Hudson, Lényegi Minőségek, Niccolo Machiavelli, Douglas MacArthur, Ralph Ellison, Martin Luther King, Friedrich Nietzsche, Harry Truman, Rhett Butlerben, Nagy Hazugságot, Otto Fenichel, Psychoanalytic Theory,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam Annuska bar...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Krisztus követése  Piros rózsák gif  Isten és a világ  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép napot kívánok !.......  Áldott mai napot ! ......  A szerelem olykor  Piros rózsák gif  A szerelem olykor  Örvendjetek, keresztyének!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Veszelit kristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szamócázzunk!  Örvendj annak a gazdagságnak -  Aranyosi Ervin: Nem adom soha ...  A világ és az egyház  Szamócázzunk!  Örökség  Világító torony  Búzavirágok  Nagyon igaz és tanulságos!! E...  Sugulit  Örvendjetek, keresztyének!  Facebookon kaptam  Öröm  A világ és az egyház  Hívők közössége  Tulipánok gif  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Meghitt délutáni órákat kíváno...  Hívők közössége  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Áldás  Aranyosi Ervin: Nem adom soha ...  Fodor Ákostól  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Két szerencsétlenség érhet egy...  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  A házasság azt jelenti,hogy...  Kaktusz virága gif  Facebookon kaptam  Tapasztaltad már, hogy türelme...  Facebookon kaptam Mírjam barát...  A házasság Isten ajándéka  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Az immunrendszer támogatói, a ...  Meditáció  Jó, ha van egy igaz barátod  Isten és a világ  Facebookon kaptam  Fehér hermelin  Véleményem szerint, egy házass...  Boszorkánytánc  Jó beszélgetni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Gondolataim . . .  Isten igéje  Két karodban  Krémes  A szerelem olykor  Facebookon kaptam  Búzavirágok  Áldás  Facebookon kaptam  Isten igéje  Facebookon kaptam  Krisztus követése  Szép reggel  Igazság és szabadság  Isten igéje  Tulipánok  Naplemente  Az immunrendszer támogatói, a ...  Facebookon kaptam  Két szerencsétlenség érhet egy...  Facebookon kaptam  Kosztolányi Dezső: Valaki áll ...  Igaz ember  Világi hatalmak  Az Úr szava  1376 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Szamócázzunk!  Sugulit 
Bejegyzés Címkék
többi ember, emberek pártfogója, magasabb tekintély, feltétlen függetlenség, szava törvény, többi embert, mások iránti, akarat erőpróbájának, irányítására irányuló, független ember, válasz talán, félelem aligha, hatalom magabiztos, embernek minden, ilyen módszernek, szeretet lehet, legegészségesebb Nyolcasok, saját ambícióiknál, egészséges Nyolcasok, önérvényesítési késztetéseiket, reakcióikon alapulnak, élet kihívásaival, nagy bátorság, legegészségesebb Nyolcasokra, testi bátorság, lelki képesség, lehető legjobbat, lehető legtöbb, teljes önuralom, lehető legjobb, képességükben rejlik, közérdekű problémák, közvetlen környezetük, hazájuk vagy, egész világ, emberek rendkívül, legegészségesebb Nyolcasokhoz, figyelem efféle, igazság legmélyebb, általuk megkezdett, ilyen képességgel, többi emberre, hősies Nyolcasok, magabiztos ember, maguk útját, környezetük ellenében, nyolcasok érezni, saját sorsukat, egészséges Nyolcasokat, külvilág kihívásaival, küzdelemből megerősödve, erősebbé tesz, nehézségek leküzdésére, kedvezőtlennek tűnő, nehézségektől valósággal, egészséges Nyolcasoknak, önbizalom hiánya, biztonságérzet hiánya, túlzott befelé, identitásukkal kapcsolatos, környezetükben tapasztalt, környezetükre összpontosítják, darabig nézelődnek, ócskaságokkal telezsúfolt, kiégett házra, nehézségekkel küszködő, vezetői képességeket, becstelenséget vagy, kezükbe veszik, ilyen kihívásokkal, környezetük befolyásolására, személyiség felépítéséhez, egyetlen olyan, beállítottságuk irigylésre, konstruktív vezető, emberek ösztönösen, egészséges Nyolcasokból, problémák megoldásában, egészséges Nyolcasokban, egészséges Nyolcasokon, munkájuk fontosságába, nehéz döntések, teljes felelősséget, kézfogással kötnek, önmagukba beépített, helyi lapok, rablást vagy, szinten nagy, adottságukat épületek, cégnek ezzel, másik ember, feladatok szétosztására, körülöttük lévő, nőstény oroszlán, természet rendjére, emberek szeretettel, egészséges Nyolcasokra, cselekedeteik törődésről, fajta tisztelet, környezetükben élőkre, egész közösségre, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 60
  • e Hét: 60
  • e Hónap: 971
  • e Év: 15260
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.