Belépés
eposz.blog.xfree.hu
(Merkúr: Csillagjegy: Szűz: Föld) (Nap: Aszcendens: Oroszlán: Tűz) "Isten létezhet Sátán nélkül, Sátán nem létezhet Isten nélkül." Eposz Lauter Szabolcs
1987.09.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Enneagram - Kettes Archetípus Szintjei
  2019-01-29 11:48:03, kedd
 
   
  (Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Kettes - Adakozó/Segítő
Bűnök:
Mentális: Hízelgés
Asztrális: Büszkeség
Lényegi Minőségek - Erények:
* Akarat
* Alázat

A Kettes archetípus rövid személyiségrajza

Egészséges:

Empatikus, jószívű, együtt érző. Törődik másokkal, érdekli, hogy mire van szükségük. Mivel nyílt és szenvedélyes, barátságos és kedves tud lenni mindenkivel. Figyelmes, melegszívű, megbocsátó és őszinte. / Bátorító és elismerő, képes meglátni a jót másokban. Odaadásával és segítőkészségével a legjobbat hozza ki az emberekből. Fontos számára a szolgálat: gondoskodó, nagylelkű és adakozó - tele van igazi szeretettel. Legjobb formájában: Mélyen önzetlen, alázatos és altruista, feltétel nélkül képes szeretni önmagát és másokat. Kiváltságnak érzi, ha részese lehet mások életének. Sugárzóan örömteli és szívélyes.

Átlagos:

Mások kedvét keresi, hogy közelebb kerüljön hozzájuk: túl barátságossá, érzelmileg kitárulkozóvá válik, csupa "jó szándék". Figyelmességével leveszi a lábáról az embert: helyesel, "simogat", hízeleg. Sokat beszél, különösen a szeretetről és a kapcsolatairól. / Túl bizalmassá és tolakodóvá válik, és mivel szüksége van arra, hogy szükség legyen rá, másokon lóg, beleavatkozik a dolgaikba és irányítja őket a szeretet nevében. Azt akarja, hogy függjenek tőle: ad, de cserébe viszonzást is vár. Felemás üzeneteket küld a környezetének. Rátelepszik másokra, birtokolni vágyik: az a fajta önfeláldozó, szülői figura, akinek sosem elég, amit másokért tehet, agyonfárasztja magát másokért, szükségleteket teremt, amelyeket kielégíthet. / Egyre fontoskodóbb és önteltebb, nélkülözhetetlennek érzi magát, de túlértékeli a mások érdekében tett erőfeszítéseit. Segítségéért bizonyosfajta viszonzást vár. Hipochonder, mártírkodó. Basáskodó, leereszkedő, önhitt.

Egészségtelen:

Manipulatív és önző, bűntudatot ébreszt másokban azzal, hogy érezteti velük: le vannak neki kötelezve. Étel- és gyógyszerabúzusra hajlamos, hogy "érzéseket faljon" és együttérzést keltsen. Lekicsinylő, becsmérlő megjegyzéseivel tönkreteszi az embereket. Egyáltalán nem hajlandó szembenézni saját indítékaival és azzal, milyen önző és/vagy agresszív a viselkedése. / Hatalmaskodik és kényszerít, úgy érzi, joga van megkapni másoktól mindent, amit akar, rendkívül haragtartó és indulatos. Agresszív késztetéseinek szomatizálása krónikus egészségi problémákhoz vezet, úgy igazolja magát, hogy "szétesik" és másokat terhel.
Fő indítékai: Azt akarja, hogy szeressék, hogy kifejezhesse érzéseit mások iránt, hogy szükség legyen rá és elismerjék, hogy a többi embert válaszra késztesse, hogy önmagával kapcsolatos igényeit igazolva lássa.

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Az Enneagram bölcsessége)

"Fontosak nekem az emberek."

Jelzők:

* Az altruista
* A szerető
* A gondviselő
* A kedveskedő
* A bátorító
* A különleges barát

"A szeretet a szeretett személy kedves tulajdonságainak csodálata és becsben tartása - azzal a feltétellel, hogy e tulajdonságok hatásának mi vagyunk a tárgya."
(Samuel Taylor Coleridge)

"Nem szerethetjük magunkat, ha nem szeretünk másokat, és nem szerethetünk másokat, ha nem szeretjük magunkat. Önmagunk önző szeretete azonban képtelenné tesz arra, hogy másokat szeressünk."
(Thomas Merton)

"Egy ember számára egy másikat szeretni talán mind közül a legnehezebb feladat - a végső, a legnagyobb próbatétel; az a munka, amelyre minden egyéb munkával csak felkészülünk."
(Rainer Maria Rilke)

"Valamit szeretni annyi, mint azt akarni, hogy éljen."
(Konfucius)

Fő félelem: Az, hogy nem szeretik, nem akarják őket csupán önmagukért.
Fő vágy: Érezni, hogy szeretik őket.
A felettes én üzenete: "Akkor vagy jó, ha mások szeretnek és közel állsz hozzájuk.

(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Fejlődés és leromlás szintjei

1. szint: Az érdek nélküli altruista

A legegészségesebb Kettesek csodálatosan önzetlenek és altruisták (önzetlenek, áldozatkészek), képesek igazán őszinte, feltétlen és folyamatos szeretet adni másoknak, mellékzöngék nélkül. Szeretetük feltétel nélküli, tehát szeretni tudnak anélkül, hogy önmagukra gondolnának, vagy hogy szükségképpen szeretet kapnának viszonzásul. Nekik nem a szeretetük "megtérülése" számít.

Az igazán feltétel nélküli szeretet szabad és felszabadító: az egészséges Kettesek szabadon döntik el, hogy szeretnek-e vagy sem, és mások előtt is nyitva áll, hogy reagálnak-e vagy nem. Az ilyen szeretet megengedi a másiknak, hogy a saját útját járja, még ha ez az út másfelé vezet is. Az egészséges Kettesek soha nem felejtik el, milyen rendkívüli kiváltság, ha részeseivé válhatnak egy másik ember életének; kitüntető ajándéknak tekintik ezt, amit másoktól kapnak, nem pedig jogos igényüknek.

Ez azért lehetséges, mert az 1. szinten álló Kettesek megtanultak odafigyelni a saját valódi érzelmeikre és igazán gondját viselni önmaguknak. Az egészséges Kettesek úgy tudnak magukkal jót tenni, hogy ezt nem érzik önzésnek, és nem tartanak attól, hogy elidegenítik vele a többi embert. Megtanulják szeretni magukat, megtanulnak gondoskodni magukról, és így a Ketteseknek többé nincs szükségük arra, hogy mások szeretetét próbálják elnyerni. Őszintén fel tudják mérni a saját szükségleteiket, bánni is tudnak velük, és ettől képesek objektívabban érzékelni és megválaszolni az életükben szereplő más emberek szükségleteit. Néha megérzik, hogy azzal teszik a legjobbat, ha nem tesznek semmit. A legegészségesebb Kettesek számára adni nem kényszer, hanem szabad választás.

A legegészségesebb Kettesek annyira altruisták, amennyire emberi lény csak lehet. Nincsenek tudatában saját jóságuknak "nem tudja a jobb kezük, mit csinál a bal". Hatalmas mennyiségű jó szándék lakozik bennük, és önfeledten tudnak örülni mások szerencséjének. Az az attitűd jellemzi őket, hogy a jótett a fontos, nem az, hogy ki teszi és ki kap érte elismerést. A legegészségesebb Ketteseket nem bosszantja, ha más érdemének tekintenek olyasvalamit, amit ők tettek. Jót tettek, másoknak ebből előnye származott, és csakis ez számít.

Így tehát az igazán egészséges Kettesek a szó legnemesebb értelmében érdek nélküliek: nem rejtett önös érdektől vezérelve segítenek másokon, hogy saját szükségleteiket elégítsék ki. Szándékaik és tetteik kizárólag a másik ember javát szolgálják, és mentesek mindenféle mögöttes indítéktól. Érdeknélküliségük miatt képesek tisztán látni mások valós szükségleteit, anélkül hogy egocentrizmusuk vagy kielégítetlen szükségleteik elhomályosítanák a képet. Ennek következtében minden kapcsolatukra rendkívül közvetlenség jellemző, hiszen sem az egocentrizmus, sem az önérdek nem áll az útba.

A nagyon egészséges Egyesek paradoxona, hogy minél többet tudnak adni maguknak, annál jobban szeretnek adni másnak. Minél jobban tisztelik őket, annál alázatosabbak lesznek. Minél több hatalmat adnak nekik mások az életükben, annál kevesebbet akarnak. Minél kevésbé keresik mások szeretetét, annál jobban szeretik őket. Ráadásul itt az erénynek nem csupán önmaga a jutalma: az erény maradandó jutalma a boldogság. A legegészségesebb Kettesek boldogok, hogy jók lehetnek, és túláradó öröm tölti el őket. A legsugárzóbb emberi lények közé tartoznak, akikkel az életben csak találkozni remélhetünk - azt a kimondhatatlan boldogságot sugározzák, ami az igazi jóságból és a másokért végzett jó cselekedetekből fakad.

Kevesen érik el a tartós, altruista szeretetnek ezt a szintjét, akik pedig elérik, azok nem verik nagydobra. Ezek a kevesek olyan közel kerülnek a szentté váláshoz, hogy így is tekintsenek magukra. Zavarba jönnének, ha valaki szentnek nevezné őket, mert mivel tényleg jók, pontosan tudják, hogy erényük valójában nem az övék. Különben is, ők már régen nem a saját tulajdonságaikkal törődnek. Mindazonáltal a legegészségesebb Kettesek csodálatos példái annak, milyen magasságokba emelkedhet az emberi természet. Ők győzedelmeskedtek abban a szűnni nem akaró harcban, amelynek célja az egocentrizmus túllépése, hogy helyet teremtsünk valódi önmagunk és mások számára. Ők azok, akik igazán megtanultak szeretni.

2. szint: A törődő

Az egészséges Kettesek, még ha nem is mindig érik el az érdek nélküli altruizmus e fennkölt csúcsait, állandóan a szívükön viselik mások jólétét. Érzelmileg remekül ráhangolódnak a többi emberre, az összes személyiségtípus közül ők a legempatikusabbak.

Az empátia azt a tulajdonságunkat jelenti, hogy képesek vagyunk együtt érezni a másik emberrel, az ő érzéseit úgy átélni, mintha a sajátjaink lennének. Az empátia révén mások érzései a mi érzéseink, mások szükségletei a mi szükségleteink lesznek. Az egészséges Kettesek rendkívül empatikusak, ezért képesek arra, hogy mások helyébe képzeljék magukat, együtt érezzenek velük és aggódjanak értük. Van erejük együtt érezni a szenvedőkkel is. Ha például katasztrófáról értesülnek a televízióból, lélekben az áldozatokkal vannak. Barátaik házassági vagy munkahelyi problémái is mélyen érintik őket. A bajban már az is nagy megnyugvást ad, ha tudjuk, hogy valaki ismeri az érzéseinket, együtt sír velünk, komolyan veszi a szükségleteinket és minden tőle telhető módon igyekszik a segítségünkre lenni.

A Kettesek ezen a szinten roppant egészséges, rendkívüli emberek, de az 1. szinten megélt szabadság egy részét már elveszítették. Ennek az az oka, hogy figyelmük központja kissé mások felé tolódott el, s így elveszítették a kapcsolatot a saját érzéseik egy részével. Ezen a szinten már elkezdik jólelkű embernek látni magukat, ahelyett hogy egyszerűen szabad utat engednének az érzelmeiknek, bármilyenek legyenek is azok. A 2. szinten ez az öntudatosság még kifejezetten jóindulatú, és a Kettesektől itt még sok jó származik, mivel a mások iránti pozitív érzelmeik többsége őszinte és mély marad.

Mivel az érzelmeik ennyire erősen és pozitívan kötődnek másokhoz, az egészséges Kettesek empatikus, gondoskodó embereknek tartják magukat. Alapfunkciójuk az érzés, nem a gondolkodás, s mivel a szívük vezérli őket, másokat nem úgy ítélnek meg, hogy szigorúan számon tartják a jót vagy rosszat, és maguk sem igen foglalkoznak ezzel.

Az egészséges Kettesek azért látják jónak magukat, mert valóban jók. Igazuk van, amikor szeretettelinek gondolják magukat, mert tényleg azok. Jó szándékúak, őszinték, melegszívűek - és fel is ismerik magukban ezeket a jó tulajdonságokat. Tudják, hogy őszintén a szívükön viselik mások sorsát, és ez olyan magabiztosságot ad nekik, hogy nagyon kényes ügyek elintézésére is vállalkoznak. Azonban nem elsősorban önmagukban ilyen biztosak, hanem a jóság értékében, amiben mélységesen hisznek.

Talán nem is kell külön említeni, hogy az egészséges Kettesek rendkívül nagylelkűek. Nagylelkűségük egyik legfontosabb formája nem is anyagi jellegű (hiszen egy Kettes lehet szegény vagy élhet szerény körülmények között is), hanem a lelki nagylelkűség, egyfajta különleges hozzáállás a többi emberhez. Emberszeretőek, mindent pozitívan értelmeznek, és hangsúlyozzák a jót, amit másokban felfedeznek. Ez bizonyos tekintetben irracionális adomány, hiszen józan ésszel nem magyarázható: az egészséges Kettesek akkor sem találnak hibát másokban, ha éppenséggel van bennük - nem mintha nem vennék észre (nagyon is fogékonyak), hanem mert sokkal jobban vonzódnak ahhoz, ami pozitív, és az értékeket szeretnék támogatni. Képesek arra, hogy a "bűnöst szeressék, ne a bűnt" - alapvető különbség!

3. szint: A gondoskodó segítő

Az egészséges Kettesek szeretik kifejezésre juttatni, mennyire szeretik a többi embert. A többiek iránti erős pozitív érzelmeik természetes módon késztetik őket a cselekvésre. Ennek a fejlődési szakasznak tehát a szolgálat a kulcsszava: az egészséges Kettesek adakozó emberekké válnak, akiknek nagy örömet okoz, ha sokféle kézzelfogható módon segíthetnek másokon. Azokat szolgálják, akik szükséget szenvednek és nem tudnak gondoskodni magukról: megetetik az éhezőket, felöltöztetik a ruhátlanokat, meglátogatják a betegeket, jelentkeznek önkéntes karitatív munkára, minden rendelkezésükre álló eszközt megragadnak, hogy segíthessenek.

Az egészséges Kettesek a kezüket nyújtják a többi embernek, és komolyan a segítségükre vannak, még ha ez azt is jelenti, hogy olyankor kell fáradozniuk, amikor ez számukra alkalmatlan vagy nehéz. Kivételesen figyelmesek mások materiális, pszichés, érzelmi vagy szellemi szükségletei iránt. A Kettesek válsághelyzetben rendkívüliek, mert a többiek tudják, hogy rájuk számíthatnak. Ők azok, akiket az éjszaka közepén fel lehet hívni, ha segítségre van szükség. Bőkezűen bánnak az idejükkel, a figyelmükkel, a pénzükkel és minden egyéb forrásukkal - a szó legjobb értelmében önfeláldozóak. A többi ember azért fordul az egészséges Kettesekhez, mert megvan bennük a személyes együttérzés és a gyakorlati segítőkészség páratlan elegye.

Az egészséges Kettesek természetesen nem töltik minden idejüket azzal, hogy más emberek szükségletei után szaladgáljanak. Valami olyan belső gazdagságot éreznek magukban, amit élvezet megosztani másokkal, és ezt sokféle módon ki tudják fejezni a nyílt gondoskodáson kívül is. A kettesek szívesen megosztanak másokkal mindent, amijük van - ez éppúgy lehet az ének- vagy előadói tehetségük, mint a főzőtudományuk, a személyes tulajdonuk vagy egyszerűen az idejük. Az egészséges Ketteseket boldoggá teszi, ha olyasmit képesek adni, ami másoknak értékes, és ha láthatják mások gyarapodását.

Mindez azért lehetséges, hogy világos határokkal rendelkeznek, elég energiájuk marad az élet élvezetére. Inspiráló a társaságuk, mert jól tudnak másokat hallgatni, érzelmileg rájuk tudnak hangolódni és természetes érzékük van a vidámsághoz. Mivel pedig józanul és őszintén viszonyulnak a szükségleteikhez és korlátaikhoz, sokkal szabadabbak és nyugodtabbak tudnak lenni a kapcsolataikban.

Az egészséges Kettesek egyformán jó hatással vannak mindenkire, mivel szeretetük igen különleges: a többiek azt érzik tőle, hogy valaki igazán személyiségnek tekinti őket és így is törődik velük. Megérzik másokban a jót, és ezzel a tudással felvértezve őszintén tudják bátorítani és dicsérni a többi embert, lelkesítik és magabiztosabbá teszik őket. Építik mások önbecsülését, mert megadják nekik a jó közérzetükhöz szükséges figyelmet és elismerést.

Az egészséges Kettesek - anélkül, hogy erre törekednének - igen nagy hatással vannak a többiekre, hiszen kevés dolognak van olyan ereje az életben, mint ha valaki elülteti másokban azt az érzést, hogy egy igazán jó ember törődik velük, hisz bennük és mellettük áll. Ha az emberektől jót várnak, és értékelik, amit csinálnak, az táplálja az önbizalmukat, és olyan várakozásteli légkört teremt, amelyben csodákra képesek.

Az egészséges Kettesek a jó szülő archetípusát testesítik meg, a lehető legjobb értelemben vett szülői figuraként viselkednek mindenkivel szemben. A jó szülők azt akarják, ami a gyermekeiknek a legjobb. Sokat tesznek a boldogulásukért. Ugyanígy az egészséges Kettesek is sokat tesznek mások boldogulásáért - gondoskodnak róluk, bátorítják őket és erőt adnak nekik ahhoz, hogy fejlődjenek és felfedezzék saját erősségeiket.

Egyszóval az egészséges Kettesek a jótékonyság eszményének megtestesítői. Az egészséges Kettesek lehetnek szentek vagy nem éppen szentek, de akár így, akár úgy, megpróbálnak törődőek, szeretetteljesek és segítőkészek lenni. Ez az ideáljuk, és az egészséges Kettesek többé-kevésbé el is érik.

4. szint: Az ömlengő barát

Míg az egészséges Kettesek igazán jók, az átlagos Kettesek kevesebb jót tesznek valójában, viszont többet beszélnek az érzéseikről és a jó szándékukról. Pszichéjük valahol irányt tévesztett, már nem figyelnek úgy oda másokra, hanem elkezdenek önmagukra figyelni. Lassan már nem is az érdekli őket, hogy valóban mások hasznára legyenek, hanem inkább az, hogy megnyugtassák magukat: az emberek szeretik őket és pozitív érzelmeket táplálnak irántuk.

Az átlagos Kettesek egyszer csak elkezdenek félni attól, hogy nem tesznek eleget másokért ahhoz, hogy igazán megnyerjék őket maguknak, és kezdik a szeretetet a személyes intimitással és közelséggel azonosítani. Az intimitás természetesen alapvető jellemzője minden jó kapcsolatnak, csakhogy a Kettesek elkezdenek sok más kizárásával erre az egy tényezőre összpontosítani, ráadásul gyakran olyan helyzetekben is bensőségességre törekszenek, ahol annak nincs helye. A Kettesek tehát azt akarják, hogy az emberek észrevegyék rajtuk, mennyire szeretik a többieket és milyen mély érzésűek. Beszélgetőpartnerükkel mindig szeretik szóba hozni a kettejük viszonyát, mintha csak arra akarnák emlékeztetni az illetőt, milyen különleges is a kapcsolatuk. ("Milyen közel állunk egymáshoz, fantasztikus!") Valójában a Kettesek próbálnak közelebb kerülni másokhoz, és igyekeznek meggyőzni magukat arról, hogy a többiek is örülnek jelenlétüknek.

A 4. szinten a Kettesek még mindig segítőkészek és nagylelkűek lehetnek, de úgy tűnik, ekkor már jobban érdekli őket az, hogy nagylelkűnek látsszanak. Barátságosak és beszédesek, jóban akarnak lenni mindenkivel, akivel csak találkoznak. Az ebben a fázisban lévő Kettesek olykor eléggé érzelgősek - ami a szívükön, az a szájukon, a legcsekélyebb zavar nélkül mondják el mindenkinek, hogy mit éreznek. Értik a módját, hogyan kell megismerkedni másokkal, és rögtön a barátjuknak, nem pedig az ismerősüknek tekintik ezeket az embereket. Fontosak számukra a taktilis ingerek, bátorításképpen gyakran szorítják meg a másik kezét vagy karolják át a vállát. Szeretik a testi közelséget; a csók, az érintés és az ölelés nyílt, túláradó stílusuk természetes velejárója.

Az átlagos Kettesek ebben a stádiumban mások kedvében akarnak járni, azért szereznek örömet másoknak, hogy azok cserébe szeressék őket, noha az átlagos Kettesek nehezen ismernék be, hogy ez motiválja őket. Meggyőződésük, hogy ők egyszerűen csak szeretni akarják a többieket, és ki akarják fejezni, mennyire kedvelik az embereket. De amikor túlzóan fogalmazzák meg mások iránti nagyrabecsülésüket, akkor az őszinte nagyrabecsülés hízelgéssé silányul, és ennek a célja már nem a másik elismerése, hanem az, hogy a hízelgőt méltányolják a dicséreteiért.

Az átlagos Kettesek biztosak benne, hogy van valami értékes, amit meg kell osztaniuk másokkal: ők maguk - a szeretetük és a figyelmük. Tökéletesen meg vannak győződve róla, hogy jó szándékuk mindenkivel szemben őszinte, és kedvező interpretációt adnak mindennek, amit csak tesznek. A jóságuk azonban korántsem olyan hibátlan, mint a jó szándékuk. Egyre több bennük az egoizmus, bár ezt nagyon igyekeznek titkolni, különösen önmaguk előtt.

A vallás gyakran játszik fontos szerepet az életükben. Az átlagos Kettesek sokszor őszintén vallásosak, és vallásos meggyőződésük miatt szeretnének jót tenni másokkal. A vallás ugyanakkor nagyon jól illik ahhoz, ahogy önmagukat látják. Megerősíti jó szándékú énképüket, és hitelt ad az őszinteségükkel kapcsolatos állításaiknak is. A vallás mellett nyelvi formát és köztiszteletben álló értékrendet is biztosít az átlagos Ketteseknek, amelyben könnyebben beszélhetnek a szeretetről, a barátságról, az önfeláldozásról, a jóságról, arról, hogy mit tesznek másokért és mit éreznek irántuk - az összes kedvenc témájukról. Egy másik szinten a Kettesek gyakran azért alakítanak ki kapcsolatot a vallással vagy azért összpontosítanak a pszichikai képességekre, mert ezek értékes ajándékok lehetnek, amelyeket mások tudnak adni. Itt a vallás vagy a pszichikai képességek a Kettes personájának "értéknövelő" vonásaivá válnak, amelyekkel magához tud vonzani másokat. Ráadásul a vallás a Ketteseket az angyalok oldalára állítja, így az indítékaikat kevesen merik megkérdőjelezni, természetesen saját magukat is beleértve. A vallás emellett a büszkeségüknek is hízeleg: titokban arra vágynak, hogy megváltóként, csodatevőként vagy életmentőként gondoljanak rájuk. Arról fantáziálnak, hogy a szeretetük mindent legyőz, hogy a kedveskedésükkel agyonhalmozzák a másikat, és puszta jósággal nyerik meg maguknak a többieket - csupa olyan vallásos motívum, amelytől az átlagos Kettesek jól érzik magukat a bőrükben.

A mások iránti őszinte megbecsülés, amely az egészséges Ketteseket jellemzi, itt már kezdődő egocentrizmussá devalválódott, amely finom jelekkel ad hírt magáról. A Kettesek mindig érzelmeik mélységét és jó szándékaik őszinteségét hangsúlyozzák. Ám míg szép szavaik valóban mások javát látszanak szolgálni, a valóságban az átlagos Kettesek arra próbálják rávenni a többi embert, hogy ismerje el a jóságukat. Barátkozni kezdenek, egyre több figyelmet szentelnek azoknak az embereknek, akiknek a szeretetét és nagyrabecsülését el akarják nyerni, és arra biztatják őket, hogy feddjék fel legbensőbb gondolataikat, magánéletük legszemélyesebb részleteit. Az átlagos Kettesek arra vágynak, hogy kebelbaráttá, bizalmassá váljanak, akihez a bajban fordulni lehet, mert úgy gondolják, hogy az ilyen ember szeretetreméltósága mindenképpen bizonyított.

Sok embernek jólesik az átlagos Kettesek figyelme, és ezzel az átlagos Kettesek is tisztában vannak. Bőségesen el tudnak halmozni másokat dicsérettel és hízelgéssel, és ez a képességük hatalmat ad nekik, különösen azok felett, akik mohón vágynak az elismerésre. Csakhogy az általuk kínált elismerésért fizetni is kell.

5. szint: A birtokolni vágyó "bizalmas"

Interperszonális tehetségük folytán az átlagos Kettesek nem ritkán maguk köré tudnak gyűjteni egy csapat embert, akik egyre inkább függenek tőlük. Az átlagos Kettesek olyan nagy családot, közösséget szeretnének teremteni, amelynek a középpontjában ők állnak, hogy a többiek életük fontos szereplőinek tekintsék őket. Rátelepszenek az emberekre, és azt éreztetik velük, hogy tagjai a családnak, de ezért nekik tartoznak hálával.

Ezen a szinten a Kettesek olyanok, mint a sztereotípia szerinti "zsidó anya", akinek sohasem elég, amit másokért tehet, bár az átlagos Kettesek nemtől és vallástól függetlenül egyforma mértékben hajlamosak erre a viselkedésre. Állandóan táplálják az embereket - szó szerint és érzelmileg egyaránt, és ez komoly hatással van másokra. Kevés dolog tud annyira lefegyverző lenni, mint az irántuk tanúsított látszólag őszinte érdeklődés, és az átlagos Kettesek elsősorban azoknál érnek célt, akik - saját pszichológiai okaikból kifolyólag - anyai szeretetre vágynak. Tehát az átlagos Kettesek folyamatosan olyan emberek után kutatnak, akiknek szükségük lehet rájuk, ám ez súlyos probléma forrása. Mivel a Kettesek a kapott háláért törődnek másokkal, abban a reményben, hogy cserébe végső soron kielégítést nyernek a saját szükségleteik, a rosszul működő, érzelmi szükséget szenvedő emberek kiválasztása legalábbis kétségessé teszi, hogy elegendő pozitív visszajelzést kaphatnak. A Kettesek végül azokhoz kezdenek vonzódni, akik a legkevésbé képesek viszonozni a figyelmüket: a szenvedélybetegekhez, az elesettekhez, az érzelmileg sérültekhez.

Ez nem volna baj, ha a Kettesek nem a hála bizonyos konkrét jeleit várnák el gyengédségük tárgyául. Szerencsétlen módon a Kettesekben feltámad a félelem, hogy az emberek, akiket szeretnek, másokat jobban fognak szeretni náluk, és meggyőződésük szerint csak úgy maradhatnak részei mások életének, ha azoknak szüksége van rájuk. Felettes énjük ugyanakkor nem engedi, hogy ezt tudatosítsák, úgyhogy a Ketteseknek továbbra is meg kell győzniük magukat arról, hogy kizárólag az önzetlen szeretet motiválja őket.

A szeretet persze továbbra is a legfőbb értékük marad, mindenkit szeretni akarnak. A szeretet lesz a mentség, mindennek az értelme, minden indítékuk és egyetlen életcéljuk. Ha van olyan személyiségtípus, amelynek minden tette és gondolata egy dolog körül forog, akkor az az átlagos Kettes, aki szüntelenül csak a szeretetről beszél. Az is nyilvánvaló azonban, hogy amikor az átlagos Kettesek a szeretetről beszélnek, valójában a saját szeretetükre gondolnak, amely szerintük megoldás mindenki bajára.

Így aztán az átlagos Kettesek mindenkit szeretetre és figyelemre éhező, nélkülöző gyermeknek látnak. Elkezdik ráerőltetni saját szeretetüket és figyelmüket a másikra - akár kér belőle az illető, akár nem. Másokon lógnak, betolakodnak az életükbe, rájuk akaszkodnak - az önfeláldozó szeretet nevében valóságos átokká válnak. Az a baj, hogy túlságosan önfeláldozóak, mártírok, akik szükségleteket találnak ki, hogy kielégíthessék azokat, és így fontosabbá válhassanak mások számára. Röviden tehát szükségük van arra, hogy szükség legyen rájuk.

Minden lében kanál emberekké válnak, tolakodó módon beleütik orrukat mások ügyeibe. Még a kortársaikkal szemben is a gondos szülő szerepét öltik magukra, személyes feladatuknak érzik a többi ember problémáinak megoldását, a párkereséstől kezdve az állásközvetítésen át egészen a lakberendezési tanácsokig. Mivel azt akarják, hogy a többieknek szüksége legyen rájuk (a szeretetükre, a tanácsaikra, az elismerésükre vagy útmutatásukra), habozás nélkül ott teremnek mások életében, hogy kisegítsék őket. A többi ember ezt gyakran a személyes ügyeibe való beavatkozásnak tekinti, és ezért kezd eltávolodni tőlük - vagyis pontosan azt teszi, amitől a Kettesek a legjobban félnek.

A 4. szint bensőséges beszélgetései is pletykálkodássá silányulnak, ami arra szolgál, hogy a többiek megtudják, milyen sok barátja van a Kettesnek, és milyen szoros velük a kapcsolata. Szüntelenül a barátaikról (és a barátságokról) beszélnek, néha kínos részletességgel. ("Beszéljünk most rólunk.") Nyugodt lélekkel tesznek fel elevenbe vágó, személyes kérdéseket is. A legtöbb ember általában túlságosan zavarba jön (vagy túlságosan függ már a Kettestől), és nem kéri ki magának az efféle faggatódzást. Az a baj, hogy az információ áramlása egyoldalú: az átlagos Kettesek mindig sokkal többet szednek ki másokból, mint amennyit magukról elárulnak. Nekik, ugyebár, nincsenek problémáik: az a dolguk, hogy segítsenek mások problémáinak megoldásában.

Az átlagos Kettesek nagyon gyorsan be tudnak furakodni mások életébe, a többi ember általában nehezen tud elzárkózni tőlük. Sajnos az átlagos Kettesek elkezdik önértékelési problémáikat ráterhelni másokra, akik kénytelenek viselni a Kettesek szeretetének - minden nyűgét. Nem csoda, hogy tolakodásuk éppen azokra az emberekre van negatív hatással, akiket a Kettesek szeretni vélnek. (Ahogy a túlzott anyai szeretet is megfojt.) Mivel azonban szeretetük oly könyörtelenül önfeláldozó, azok, részesülnek benne, nem mernek panaszkodni a Kettesek segítségének jellege miatt.

Mivel az átlagos Kettesek feláldozzák magukat másokért, úgy érzik, hogy tulajdonosi jogaik vannak felettük. Barátaik kisajátítására kezdenek törekedni, rendkívül féltékenyek lesznek rájuk, állandóan a közelükben vannak vagy rájuk telefonálgatnak. A Kettesek egyre kevésbé bíznak mások szeretetében, és attól tartanak, hogy ha kiengedik látókörükből szeretteiket, akkor azok biztos elhagyják őket. Nem mutatják be egymásnak a barátaikat és nem is segítik elő a megismerkedésüket, mert attól félnek, hogy esetleg kiszorulhatnak közülük. Titokban élvezni kezdik, ha mások válsághelyzetbe kerülnek, hiszen ilyenkor szerephez jutnak, és garantáltan szükség lesz rájuk - legalább egy darabig. Kettesek nem tudják, hogyan kell elengedni az embereket, és ez a gond egyre fokozódik, ahogy egészségtelenebbé válnak.

Az átlagos Kettesek mások kézzelfogható reakcióit keresik, ezek jelzik számukra a kapcsolataikban a sikert. Ahogy egyre jobban kezdenek félni attól, hogy nem lehet szeretni őket, úgy kell egyre több ahhoz, hogy hinni tudjanak az emberek szeretetében és nagyrabecsülésében. Az 5. szintre jutott Kettesek ki szokták értékelni azokat a reakciókat, amelyeket mások adnak baráti és segítő kezdeményezéseikre, és csak nagyon konkrét reakciókat fogadnak el a szeretet jeleként. A Kettesek elvárják, hogy az emberek tudják, mire van a többieknek szükségük? Elvárhatnak telefonhívásokat, ebédmeghívásokat, üdvözlőlapokat, minden lehetséges alkalomra, köszönőlevélkéket - állandó megnyugtatásra van szükségük arról, hogy az emberek szeretik és hiányolják őket. De csak az az egy bizonyos reakció számít. Az üdvözlőlap mit sem ér, ha az adott Kettes igazából egy ölelést akar. A Kettesek néha úgy oldják meg ezt a helyzetet, hogy vágyukat a másikra projiciálják. ("Úgy látom, jól esne neked egy kis ölelés.") Gyakoribb azonban, hogy fortyog bennük a kielégítetlenség, és újabb módszereket találnak a "segítségnyújtásra". Felettes énjük nem engedi meg nekik azt az "önzést", hogy nyíltan kérjék, amit akarnak. Büszkeségükben a Kettesek képtelenek beismerni fájdalmukat és nélkülözésüket.

A Kettesek fokozódó félelmeik kompenzálására úgy viselkednek, mintha udvartatásuk lenne. Hízeleg nekik, ha guruként kezelik őket, akikhez mások a legkülönbözőbb személyes ügyekben tanácsért fordulnak. Természetesen elvárják, hogy a többi ember folyamatosan tájékoztassa őket élete minden jelentős mozzanatáról: ők akarnak lenni a társadalmi telefonközpont, amelyen minden fontosabb információnak át kell haladnia. A Kettesek elepednek a pozitív visszajelzésekért, hallani akarják, hogy szeretetüket és figyelmüket értékelik és méltányolják. Hogy állandóan áramoljanak feléjük a reakciók, tartják a kapcsolatot régi barátaikkal, idejük jelentősebb részét kapcsolataik ápolására fordítják: az emberek tudomására hozzák, hogy gondolnak rájuk, aggódnak miattuk, imádkoznak értük, és így tovább. Tehát még az átlagos Kettesek is figyelmesek, de egyre felületesebb módon: megemlékeznek a születésnapokról és gyakran telefonálnak, de mindinkább kerülik, hogy mások valós szükségletei lekössék őket, mert így több embert tudnak a befolyásuk alá vonni.

A dolog iróniája, hogy a mások életében való túlzott részvételnek idővel tényleges kötelezettségeik látják kárát, különösen ha a Ketteseknek saját családjuk is van. Kiderül, hogy gondjaik vannak az elkötelezettséggel. Megbízhatatlanná válnak, nem is annyira azért, mert ejtik az egyik embert a következő mély barátságért, hanem inkább azért, mert állandóan újabb és újabb forrásokat kutatnak, ahonnan szeretet kaphatnának. Mivel azt akarják, hogy mindenki szeresse és méltányolja őket, az átlagos Kettesek állandóan bővítik barátaik és ismerőseik körét, még többet tesznek másokért, és további kielégítendő szükségleteket teremtenek. Csakhogy amikor azok, akik függenek tőlük, segítségért fordulnak hozzájuk, a Kettes már nincs ott - éppen valaki másnak segít.

Az átlagos Kettesek elkerülhetetlenül túl sokat vállalnak: túl sok emberen segítenek, túl sok bizottságban vesznek részt, túl sok barátnak osztogatnak tanácsokat, mígnem egyszer csak megterhelőnek és fizikailag kimerítőnek kezdik érezni jótékonyságukat. Ennek ellenére nemigen tudják kivonni magukat kötelezettségeik alól, hiszen azok révén tartják fenn énérzésüket. Ezen felül kezd kiütközni az átlagos Kettesek megjátszásra való hajlama, és miközben feláldozzák magukat másokért, úgy érzik, hogy a jóságuk miatt szenvednek. Dramatizálnak minden kis fájdalmat, kellemetlenséget, nehézséget, amely a jószívűségük miatt érte őket. A képben megjelennek a betegségek, a kisebb összeomlások és a hipochondria is.

Az igazság az, hogy ebben az állapotban az átlagos Kettesek már nem annyira szeretetteliek, mint gondolják. Az önérzetük meglehetősen erős, amit valószínűleg nem is tagadnának. (Sohasem állították, hogy nem tartják magukat nagyra, csak azt, hogy mindig is jó szándékúak és szeretetteljesek voltak.) Vannak agresszív késztetéseik, amelyeknek azonban nem tudnak közvetlen módon utat engedni, és vannak személyes szükségleteik is. Mivel nem kockáztathatják meg, hogy önzők legyenek és elriasszák a többieket, meggyőzik magukat arról, hogy sohasem magukért teszik, amit tesznek, hanem mindenki másért. ("Csak érted csináltam, hogy könnyebb legyen az életed.") Még a kedvesség legegyszerűbb, legspontánabbnak tűnő megnyilvánulásait is be nem vallott mögöttes indítékok terhelik.

Az átlagos Kettesek sajnálatos módon úgy érzik, hogy őket csak akkor fogják szeretni, ha állandóan tesznek valamit az emberekért - lényegében tehát megvesztegetik a többieket, hogy szeressék őket. Természetesen a Kettesek is őszinte választ szeretnének, de ahelyett, hogy átengednék másoknak a kezdeményezést, állandóan arra törekszenek, hogy kicsikarják a kívánt reakciókat. Visszás helyzet, mert ha a Kettesek meg is kapják azt a reakciót, amelyért taktikáztak, sohasem tudhatják, megkapták volna-e ráhatás nélkül is, így a reakció nem sokat ér. Újra felébred bennük a szorongás: mennyire értékelik őket önmagukért? Ezt a problémát a Kettesek teremtik maguknak, és lassan felőrlődnek a súlya alatt.

6. szint: A fontoskodó "szent"

Az átlagos Kettesek nézőpontja végül is érthető: úgy érzik, sok jót tettek már - jó szándékú figyelemmel vették körül az embereket, feláldozták magukat, ellátták a többieket -, és egyszerűen elismerést szeretnének kapni ezért. Szerintük a többi ember már teljesen magától értetődőnek tekinti az erőfeszítéseiket. Úgy érzik, senki nem becsüli meg őket, az ő szükségleteikkel nem törődik senki, és nem áldozza fel értük ugyanúgy, ahogy ők tették. A Kettesek hálátlannak és figyelmetlennek tartják a többieket, és úgy érzik, fel kell hívniuk mások figyelmét önnön jóságukra.

Ennek a magatartásnak az az oka, hogy a Kettesek nehezen tudják önmagukat elismerni - és megfékezni agresszív késztetéseiket -, ha mások nem igazolják értékességüket. Aki egykor olyan nyilvánvalóan másokért élt, mostanra egocentrikussá vált, bár a felszínen szerénynek mutatja magát, hogy ezzel vonja magára mások figyelmét. A Kettesek ezen a szinten, akárhogy is nézzük, túlságosan fontoskodónak, leereszkedő módon nélkülözhetetlennek képzelik magukat mások számára, dicsérik önmagukat és szégyentelenül öntömjénezővé válnak - szerény szavakkal tesznek említést számos erényükről.

Az átlagos Kettesek legfőbb bűne a kérkedés. Nagyon elégedettek magukkal, és soha nem hagyják ki a lehetőséget, hogy felhívják a környezetük figyelmét arra, mennyire szeretik őket az emberek, milyen sok barátjuk van és milyen sok jót tettek már. ("Képzeld csak el, egy ilyen ember, mint én, egy hozzád hasonlóval barátkozik! Sokan mondták már nekem, milyen szerencsés vagy, hogy a barátod vagyok.") Szeretik megemlíteni minden ismerősük nevét, különösen ha közismert személyiségekről van szó. (A Kettesek azért dobálóznak a nevekkel, mert fel akarják hívni a többi ember figyelmét, milyen fontos barátok is ők: az az üzenet rejlik ebben, hogy a többiek jobban teszik, ha értékelik őket, hiszen már oly sok másik ember is ezt teszi.)

Az öntelt Kettesek talán nincsenek is tisztában büszkeségük mértékével. Előszeretettel tetszelegnek az önzetlen szent szerepében, és rendszeresen felhívják a figyelmet az erényeikre, nehogy jó cselekedeteik észrevétlen maradjanak - persze csakis a többiek épülésére. Szeretnek tündökölni mások előtt, élvezik, ha ünneplik az erényeiket és megmondják nekik, milyen remek emberek - de még ennél is jobb - ha mások véletlenül kihallgatott beszélgetéseiből értesülnek tulajdon nagyszerűségükről. (Természetesen a Kettesek is hajlandók elismerni apró emberi gyarlóságaikat, de isten irgalmazzon annak, aki komolyabb hibákkal meri vádolni őket.) Nem vitás, hogy mostanra a többi ember felnagyított énjük puszta függeléke lett, akik alig valók másra, mint hogy a büszkeségüket táplálják.

A büszkeség rendkívül káros a Kettesekre abban a tekintetben is, hogy megakadályozza őket sértődöttségük mértékének vagy érzelmi szenvedésük mélységének a beismerésében. A Kettesek azt hiszik, hogy ha beismernék ezeket a "negatív" érzéseiket, akkor hamarosan magukra maradnának. Valójában azonban ennek éppen az ellenkezője igaz. Ugyanis hiába nem akarják a Kettesek beismerni fokozódó sértettségüket és haragjukat, a többiek megérzik rajtuk, és taszítani kezdik őket a Kettesek felemás jelzései. Ilyenkor sokat segítene a nyílt kommunikáció, de a 6. szintre jutott Kettesek már túlságosan elkötelezték magukat hamis énképük fenntartása mellett.

A szolgából szép lassan úr lett. Az önbecsülésükön és narcizmusukon esett sebek olyan mélyek, hogy a Ketteseknek mások állandó hálálkodására van szükségük: arra, hogy vég nélkül áradjon feléjük a hála, a figyelem és a dicséret. Elvárják, hogy fontosságuk jeleként a többiek szívességeket tegyenek nekik, és úgy érzik, hogy most már a többieknek kell visszafizetniük - így vagy úgy - a Kettesek korábbi, tényleges vagy képzelt áldozathozatalát. Ha valamikor a múltban jót tettek valakivel, akkor az illető a fontoskodó Kettesek szerint örökre a lekötelezettjükké vált. Az a baj, hogy erősen túlértékelik, amit másokért tettek, és alábecsülik, amit más tesz értük. Különösen bántó, hogy a 6. szinten álló Kettesek mások életének minden pozitív fejleményét a maguk érdemének tekintik, mintha egyedül rajtuk múlna a többiek minden sikere és boldogsága. A Kettesek nélkülözhetetlennek érzik magukat, úgy vélik, hogy mások semmire sem mentek volna a segítségük nélkül ("Ezt is nekem köszönheted"), és ezt habozás nélkül ki is mondják.

Ugyanakkor a 6. szinten álló Ketteseknek még mindig rendkívül nagy szükségük van a szeretetre, de már sokkal kevésbé válogatják, hogy honnan és hogyan kapják meg. Érzelmi szükségleteik rendkívül intenzívek, és az elfojtás csak még áthatóbbá teszi őket. A Kettesek minden büszkeségük és fontoskodásuk ellenére boldogan futnak bárki után, aki a legcsekélyebb jelét adja annak, hogy tőle megkaphatják azt a fajta figyelmet és kapcsolatot, amelyre vágynak. De a Kettesek ezen a szinten és alacsonyabb szinteken szeretetnek értelmezhetnek olyasmit is, ami káros és romboló.

Az 5. szinten mutatkozott meg az a hajlamuk, hogy túl sok kötelezettséget vállaljanak magukra. Itt mindez odáig fokozódik, hogy vakon hajszolják a figyelmet. Már korábban is gyakran előfordult, hogy szeretteiket elhanyagolták a sok "barát" miatt, akiken segíteniük kellett. Most azonban már minden olyan helyzetbe lelkesen vetik bele magukat, ahol remény van arra, hogy némi figyelemhez és érzelmi kontaktushoz jutnak. Részt akarnak venni minden társas összejövetelen, amiről csak tudomást szereznek, és hosszú órákon át képesek zavaros telefonbeszélgetéseket folytatni. Bizonyos körülmények között különféle szexuális kalandokba bocsátkozhatnak. Úgy gondolják, hogy az is a szeretetreméltóságukat jelzi, ha szexuális vonzalmat tudnak ébreszteni másokban. Szétszórtságukban némileg a Hetesekre emlékeztetnek, ám míg a Hetesek a szorongás elől menekülnek mindig újabb és újabb helyzetekbe, a Kettesek azért vannak ott mindenhol, mert mágnesként vonzza őket minden olyan helyzet, amelyben esetleg úgy érezhetik, hogy szükség van rájuk és szeretik őket. Emiatt a hozzájuk legközelebb állók cserbenhagyottnak érezhetik magukat, és ez különösen ironikus fordulat, ha arra gondolunk, mekkora szükségük van a Ketteseknek az elismerésre.

Sajnálatos módon a Kettesek nem látják, hogy az elismeréssel kapcsolatos elvárásaik túlságosan magasak. Elkerülhetetlenül csalódottá és dühössé válnak, ha mások kevesebbet ajánlanak fel, mint hogy leteszik a kezükbe az életüket. Ez súlyos konfliktust teremt: haragszanak másokra, ha azok nem viszonozzák a szeretetüket. Azzal viszont, hogy állandóan hajtogatják követeléseiket, amelyekkel szeretetet akarnak kicsikarni másoktól, valószínűleg csak elriasztják őket. A Kettesek érzik az elutasítás fájdalmát, ami annál is hevesebb, mert önhittségük ekkorra igencsak nagyra nőtt.

Gyakran az ételek, az alkohol vagy gyógyszerek túlzásba vitt fogyasztásával próbálják kielégíteni érzelmi szükségleteiket, ám ettől csak még reménytelenebbnek, még visszataszítóbbnak érzik magukat. Sérelmeik forrnak bennük, és ez utat nyit a manipuláció, a kényszerítés és a bosszú felé.

7. szint: Az önámító Manipulátor

Az egészségtelen szintekre általában csak azok zuhannak, akik valamikor tartós abúzust szenvedtek el, vagy súlyos szerencsétlenség történt az életükben, ám ha ez mégis bekövetkezik, a Kettesek személyisége különösen kellemetlen módon változik meg. Sok minden vált ki belőlük erős agressziót, de mivel az agresszió ellentétben áll jóságos énképükkel, a Kettesek nem tudják kifejezni tényleges érzéseiket. Ez oda vezet, hogy az egészségtelen Kettesek kénytelenek közvetett módon kifejezésre juttatni agresszivitásukat: úgy manipulálják a többi embert, hogy a szeretetteli reakciók vágyott típusát kaphassák meg tőlük. Csakhogy ha manipulálnak másokat, akkor az így kapott válaszok soha nem fogják megnyugtatni őket.

Ha nem érzik, hogy szeretik őket, az nemcsak rettenetes fájdalmat okoz az egészségtelen Ketteseknek, hanem megkérdőjelezi egész értékrendjüket, a "szeretet" értékét is. Ha már a szeretetnek sincs hatalma, hogy megszerezze nekik, amit akarnak, akkor minek van? Szerettek, veszítettek, és most szörnyű dühösek emiatt. A válasz természetesen az, hogy amit az egészségtelen Kettesek szeretetnek tekintenek, az nem szeretet, hanem a kölcsönös függőség és a kiéhezettség szélsőséges formája.

A 7. szinten a Kettesek már ahhoz is túl neurotikusak, hogy egyáltalán felismerjék a szeretet, nemhogy adni vagy elfogadni tudnák azt. Szavaik ugyan továbbra is a szeretetről szólnak, de már a saját céljaik érdekében, hogy úgy szerezzenek meg valamit másoktól, hogy szándékuk ne legyen nyilvánvaló. A manipuláció lételemükké vált.

A manipulatív Kettesek a bűntudat karmesterei; úgy tudnak játszani a többi emberen, mint egy zenekaron: bűntudatukat szükség szerint hol viharossá korbácsolják, hol szelíd suttogássá enyhítik. Kijátsszák az embereket egymás ellen, de rosszabbra is képesek, saját maga ellen is ki tudnak játszani valakit. Az emberek számára megdöbbentő, amikor rájönnek, mennyire kibillentették őket az egyensúlyukból az egészségtelen Kettes manipuláció. Felnőtt férfiak és nők, családfők és vállalatvezetők válnak érzelmi ronccsá amiatt, hogy személyiségük egy részét körmönfont manipulációkkal önmaguk ellen fordítják. Az egészségtelen Kettesek viszont azzal, hogy a többi embert kétségbe taszítják és bűntudatot és zavarodottságot keltenek bennük, remekül el tudják terelni a figyelmet a saját manipulációikról.

Tönkreteszik az embereket, miközben olyan "segítőnek" állítják be magukat, aki képes csillapítani a ravasz módon éppen általa okozott fájdalmat. Egyik kezükkel az érzékeny pontokat szurkálják, a másikkal a fájdalmat enyhítik; sárba tiporják az embereket, majd kétes értékű bókokkal támogatják meg önbizalmukat; nem hagyják, hogy mások megfeledkezzenek a gondjaikról, reménytelennek festik számukra a jövőt, de ugyanakkor megígérik, hogy örökké mellettük maradnak; felszakítják a régi sebeket, majd sietnek, hogy begyógyítsák őket. A legjobb baráttá és - akaratukon kívül - a legkártékonyabb ellenséggé válnak.

Az egészségtelen Kettesek ugyanakkor még mindig kényszert éreznek arra, hogy tegyenek másokért annak érdekében, hogy szükség legyen rájuk. Ahhoz már túl egészségtelenek, hogy valódi segítséget tudjanak nyújtani, ennek ellenére képtelenek leállítani magukat, és ez elkerülhetetlenül aláássa az egészségüket. Ez a jelenség gyakran már a 6. szinten elkezdődik, hipochondria formájában. Azzal, hogy megbetegszenek, a Kettesek egy kis időre felmentést kaphatnak másik fárasztó kiszolgálása alól, és emiatt nem kell önzőnek vagy rossznak érezniük magukat. Idővel azonban, ha a Kettesek továbbra is túlzott étel- és gyógyszerfogyasztásba fojtják haragjukat és frusztráltságukat, valóban megbetegszenek, és ekkor már arra kezdik használni az állapotukat, hogy figyelmet erőszakoljanak ki másoktól. Az egészségtelen Ketteseknél a szánalom válik a szeretet pótlékává.

Az egészségtelen Ketteseken természetesen nagyon nehéz segíteni, krónikusan ellenállnak a terápiának. Az erkölcsi felsőbbrendűség pozíciójába helyezkednek, akármit is mondtak vagy tettek. Azzal, hogy makacsul kitartanak indítékaik makulátlan tisztasága mellett, megkérdőjelezik a többi ember indítékait. Az ő viselkedésüket vagy indítékaikat senki sem vitathatja anélkül, hogy a Kettesek ne bélyegeznék gonosznak. Még a kézzelfogható bizonyítékok sem hatnak rájuk, mert ezeket figyelmen kívül lehet hagyni azon az alapon, hogy jó szándékuk szempontjából irrelevánsak. Biztosra vehető, hogy az egészségtelen Kettesek mindig úgy fogják megvédeni magukat, hogy a jó szándékra és a szív törvényeire hivatkozva próbálnak igazolni mindent, amit tesznek. Vallási racionalizáció segítségével vonják ki magukat a tetteik miatti bűntudat vagy felelősség alól; mások objektív helyzetelemzéseit kicsinyes akadékoskodásnak állítják be a saját felsőbbrendű etikájukhoz képest, amely magasabb szintű moralitást követ. A "Szeress, és tégy, amit akarsz" mondást engedélynek tekintik arra, hogy bármit megtegyenek a "szeretet" nevében.

Ez a destruktív viselkedés az egészségtelen Kettesekben folyamatos elfojtás alatt lévő rettenetes dühből, valamint törékeny énjük túlélésért folytatott küzdelméből fakad. Mivel meg vannak győződve arról, hogy mindenki elhagyta őket, vagy elhagyná, ha nem függene oly nagy mértékben tőlük, az egészségtelen Kettesek minden eszközt felhasználnak, hogy megőrizzék kapcsolataikat - bármi áron. Rettegnek attól, hogy egyedül maradnak, ugyanakkor dühösek is azokra, akiket "szeretnek", amiért oly sok szenvedést okoznak nekik. Azonban megint csak képtelenek beismerni gyűlölködésüket, vagy elfogadni akár azt a gondolatot is, hogy bármiféle önös érdekeik lennének.

Az egészségtelen Kettesek az önámítás mint védelmező mechanizmus segítségével tudják elkerülni, hogy észre kelljen venniük az önmaguknak tulajdonított erények és a tényleges viselkedésük közti ellentmondást. Az egészségtelen Kettesek lehetnek bármilyen destruktívak, az önámítás révén képesek minden tettüket jónak értelmezni. Jó szándékú, szeretetteli embernek tekintik magukat továbbra is. A lelkiismeretük mindig tiszta.

Fontos megérteni, hogy az egészségtelen Ketteseket azért nem zavarja manipulatív viselkedésük, mert nem kell az egyes tetteiket külön megindokolniuk. Az önámításnak köszönhetően ugyanis az egész életüket sikerült megindokolni. Ha már egyszer "jóként" határozták meg önmagukat, akkor minden szavukat és tettüket tudják igazolni úgy, hogy sem bűntudatot nem kell érezniük miatta, sem pedig azt, hogy többé már nem jók. Mások okoznak nekik szenvedést - ők csupán tehetetlen áldozatok. Egyébként valóban feltételezhető, hogy a 7. szintre vagy mélyebbre süllyedt Kettesek korábban tényleg áldozataivá váltak másoknak, mégpedig nagyon súlyos ártalmakat szenvedtek el. Az önértékelésüket ért sérülések annyira mélyrehatóak, hogy már a puszta létezésük igazolásához is állandóan racionalizálniuk kell a viselkedésüket. Ráadásul már annyira félnek az emberek szeretetének elvesztésétől, hogy kétségbeesetten kapaszkodnak minden érzelmi kötelékbe, még akkor is, ha az fájdalmas és pusztító.

A 7. szinten már nyomát sem látni az egészséges Kettesek örömteli sugárzásának. Megkeseredtek, állandó kínban élnek, örömöt pedig nem adnak és nem is éreznek. Viselkedésük mélyen frusztrálhatja és sértheti a környezetükben élőket, de agresszivitásuk még mindig főként lelki téren mutatkozik meg. Sajnos azonban segítség nélkül még ennél is sokkal rosszabbra fordulhat az állapotuk.

8. szint: A kényszerítő uralkodó

Az átlagos Kettesek birtoklási vágya odáig fajult, hogy a Kettesek kényszerrel próbálnak szeretet kierőszakolni másoktól, a saját feltételeik szerint - és ezek a feltételek meglehetősen neurotikusak. Az a tévképzetük bontakozik ki, hogy valamiféle jogosultságot szereztek: hogy megfellebbezhetetlenül jogukban áll megszerezni másoktól mindent, amit csak akarnak. Úgy gondolják, hogy a többi embernek az általuk megkívánt formában kell törlesztenie nekik, amiért ők, legalábbis saját véleményük szerint, a múltban feláldozták magukat értük.

A neurotikus Kettesek szinte már hisztérikusan rettegnek attól, hogy nem szeretik őket, gyakran rendkívül irracionálisak és nagyon nehezen kezelhetőek. Képtelenek tovább leplezni súlyos nélkülözésüket. A 8. szintet elért Ketteseknek már nincs energiájuk ahhoz, hogy egy kicsit is következetes módon tartsák fenn önzetlenségük látszatát. Belefáradtak az önzetlenségbe. Azt akarják, most már a többiek adjanak elsőbbséget az ő szükségleteiknek. Énességük, amelyet korábban közvetett úton, a másoknak tett különféle szolgálatokkal elégítettek ki, most előtérbe tolakszik, és dühödt követeléseket támaszt a többi emberrel szemben.

A Kettesek ezen a szinten már semmivel nem törődve, fékezhetetlenül hajszolják az érzelmi kielégülést. Szeretet akarnak, és szinte bárhonnan hajlandóak azt elfogadni. Az ilyen erősen leromlott személyek gyakran súlyosan diszfunkcionális gyermekkori környezetet tudhatnak maguk mögött, és valószínűleg fizikai, szexuális vagy érzelmi abúzust szenvedtek el. Ennek következtében az egészségtelen Kettesek akkor sem ismernék fel az őszinte szeretet, ha belebotlanának. Ehelyett azt a fajta kapcsolatot keresik kényszeresen, amely gyermekként a védelmező figurához fűzte őket, akkor is, ha az kegyetlenségen, erőszakon vagy elhanyagoláson alapult. Az a kapcsolattípus, amelybe rendszeresen belekeverednek, gyakran egyértelműen rámutat alapszorongásaikra. Nem ritka náluk a promiszkuitás, a pusztító szerelmi viszonyok és a szexuális acting out sem.

Ezen a szinten a személyiségüknek más vonatkozása is napvilágra kerül, nem csak az érzelmi szükségleteik. A Kettesek régóta rejtegetik mély és fájó sérelmeiket, és most előtör belőlük a harag és a gyűlölet. Mások iránti megvetésüket és dühüket sokféle módon fejezik ki, azonban sérülékeny énjük ép töredéke még mindig megköveteli, hogy megokolják agresszivitásukat, és megakadályozzák szeretteik maradék kis csoportjának teljes eltávolodását.

Agresszivitásuk gyakran abban a tökélyre fejlesztett, rendkívül bosszantó és frusztráló képességükben nyilvánul meg, hogy az embereket a szeretet nevében becsméreljék. A neurotikus Kettesek a legsértőbb megjegyzéseket képesek tenni mások háta mögött - de ha kell, szemtől szembe is elmondanak bármit "a másik érdekében". Időnként szeretetük megvonásával büntetik a többieket. ("Jól van, próbálj csak boldogulni nélkülem!") Nem haboznak komor jóslatokat megfogalmazni arról, mi vár a másikra nélkülük. ("Nehogy azt hidd, hogy boldog leszel; majd jól pofára fogsz esni nélkülem.") Mivel tagadják, hogy a másokról alkotott véleményük kimondása elégtétellel tölti el őket, vagy hogy bármiféle hátsó szándékuk lenne, nyugodtan mondhatnak és tehetnek bármit, amihez csak kedvük van. ("Nekem bármit szabad róla mondanom, mert szeretem.")

Haragszanak a többi emberre, és ez látszik is. A szeretet máza lefoszlik róluk, és a neurotikus Kettesek keserű panaszáradatba kezdenek arról, milyen rosszul bántak velük, mennyire megsínylette ezt az egészségük és mennyire nem értékelik őket. Felhánytorgatnak mindenféle régi dolgokat, állandóan azon lovagolnak, hogy mennyit segítettek másoknak, mennyire reménytelen a többiek élete őnélkülük és hogyan tették a többi embert azzá, ami lett belőlük. ("Mit meg nem tettem érted! Hát ez a köszönet?")

Igaz ugyan, hogy folytonos panaszkodásuk és lekicsinylő megjegyzéseik felhívják rájuk a figyelmet, csakhogy ez nem az a bizonyos figyelem - ez a többiek sértődöttsége és haragja. Az egészségtelen Kettesek persze tisztában vannak ezzel, és további panaszok okát látják benne. A vádaskodások ördögi köre nem törik meg. Azonban nem azt érzik, hogy sértő vagy bántó viselkedésük esetleg megkérdőjelezheti mélyen szeretetteljes mivoltukat, hanem úgy gondolják, hogy a többiek érdemlik ki mindezt szeretettelen bánásmódjukkal. Emiatt aztán a legszörnyűbb dolgokat képesek elkövetni másokkal szemben anélkül, hogy akár a legcsekélyebb lelkiismeret-furdalásuk támadna. ("Ha a szeretetet elsősorban az eredményei alapján ítéljük meg, akkor közelebb áll a gyűlölethez, mint a barátsághoz." - La Rochefoucauld)

A neurotikus Kettesek olyan nagyon vágynak arra, hogy szeressék őket, hogy még a legkártékonyabb módszerektől sem riadnak vissza mások szeretetének kikényszerítése érdekében. Könnyen lehet, hogy a pedofília és a gyermekek ellenni erőszak egyes formái is ide vezethetők vissza, és hogy a Kettesek mint csoport felülreprezentáltak az ilyen tettek elkövetői közt. Ne feledjük, hogy a Kettesek a családjuk és barátaik bizalmát és csodálatát élvező emberek. Lehet, hogy tanárok, egyházi emberek, szociális gondozók vagy ápolók - az ő szavukban tisztességükben általában nem szokás kételkedni. Csakhogy ezen a szinten, mivel a Kettesek neurotikusak és minden bizonnyal nincsenek kielégítő intim kapcsolataik kortársaikkal, elképzelhető, hogy gyermekektől vagy más inadekvát forrásból akarnak "szeretet" kapni érzelmi és szexuális szükségleteik kielégítése céljából.

Ráadásul a neurotikus Kettesektől, mivel már elképesztően manipulatívak és önámítóak, kitelik, hogy kihasználják a gyermekek kiszolgáltatottságát. A gyermekekben éppen ez a gyámoltalanság az egyik tulajdonság, ami vonzza a Ketteseket: megvigasztalhatják ugyanazt a gyereket, akit terrorizáltak, és így megint egyszer eljátszhatják a megmentő szerepét.

9. szint: A pszichoszomatikus áldozat

Ha a követelődzéssel nem jutottak sehova, az egészségtelen Kettesek öntudatlanul megpróbálkoznak egy másik módszerrel. Minden eddiginél kétségbeesettebben vágynak arra, hogy szeressék őket, törődjenek velük és méltányolják őket. A testi betegség alkalmasnak tűnik arra, hogy megszerezze nekik az áhított figyelmet. A megoldás tehát az, hogy magatehetetlenné válnak, hiszen így a többieknek nem lesz más választásuk, mint hogy gondoskodjanak róluk. Igaz ugyan, hogy a gondoskodás nem azonos a szeretettel, de legalább megközelíti azt.

A neurotikus Kettesek úgy igyekeznek elnyerni mások szeretetét - ami mindig is a legalapvetőbb vágyuk volt -, hogy tudattalanul a szétesésre törekszenek. Félnek, hogy felelősségre vonják őket szavaik és tetteik miatt. Tartanak attól is, hogy agresszivitásuk leleplezte álszentségüket, úgyhogy már nem lehet szeretni őket, márpedig ez az, amitől a legjobban rettegnek. Éppen ezért tudattalanul úgy próbálnak menekülni önnön felelősségük elől, hogy fizikailag összeroppannak, és ez bizonyos értelemben felmenti őket a további büntetés alól. Azt gondolják, hogy a testi szenvedés ugyanakkor meggyőzően igazolni fogja az önmagukkal kapcsolatos legfontosabb állításaikat: hogy mindig is önzetlenek voltak, hogy mások áldozatai, hogy agyonhajszolták magukat a többiekért és így tovább - mindezeket valamilyen mértékben igaznak is érzik.

Az egészségük azért megy tönkre, mert bármennyire is eltökéltek és kiterveltek a neurotikus Kettesek, már nem bírják tovább azt a megterhelést, hogy hatalmas ellentmondások súlya alatt kell élniük. A stressz, amit a mások iránti gyűlöletük kordában tartására és igazolására irányuló állandó próbálkozás jelent, fizikai állapotuk rovására megy. Ezenkívül a felettes énjük annyira mérgező és könyörtelen, hogy az egészségtelen Kettesek csak egyetlen módot találhatnak arra, hogy figyelmet - vagy egyáltalán egy kis enyhülést - kapjanak: ha megbetegszenek.

A pszichoszomatikus betegségek itt a hisztériás konverzió néven ismert folyamat révén alakulnak ki. Pszichológiailag a Kettesek hisztériások, akik a szorongást testi tünetekké alakítják át. A legkülönfélébb rejtélyes betegségek törhetnek ki rajtuk, például bőrkiütések, emésztőrendszeri zavarok, ízületi gyulladások vagy magas vérnyomás - csupa olyan rendellenesség, amelyek kialakulásában a stressznek fontos szerepe van. (Rejtélyes megbetegedések már az átlagos Ketteseknél is előfordulnak, de mire egy Kettes teljesen neurotizálódik, addigra a betegségek sora hosszúra nyúlik, és a betegség már életformává vált.) Mivel a Kettesek oly gyakran betegek, mások azt gyaníthatják, hogy mazochisztikus élvezetet lelnek a szenvedéseikben, amelyekhez szenvedéseik révén hozzájuthatnak. Horney igen szemléletesen írja le ezt:

"A szenvedést öntudatlanul is igényei érvényesítésének szolgálatába állítja, ami nem csupán a szenvedés megszüntetésére tett erőfeszítéseket gátolja, hanem a szenvedések akaratlan eltúlzásához is vezet. Ez nem azt jelenti, hogy a szenvedést csak megjátssza mások számára. Ennél sokkal alapvetőbb módon hat rá, mivel elsősorban magának kell bebizonyítania, hogy megérdemli szükségletei kielégítését. Úgy kell éreznie, hogy szenvedése olyan kivételes és olyan mérhetetlen, ami már feljogosítja őt a segítségre. Lényegében tehát e folyamat következtében az egyén sokkal erősebben érzi a szenvedését, mintha nem kapcsolt volna hozzá akaratlanul is stratégiai értéket."

(Karen Horney, Neurosis and Human Growht, 229.)

A testi szenvedés emellett állandó, bűntudatébresztő szemrehányás is azok felé, akik nem adták meg a neurotikus Ketteseknek az általuk mindig is áhított szeretet és elismerést. A betegség kiapaszthatatlan forrása lesz a követeléseknek: figyelmet, gondoskodást, törődést követelnek - egyszóval szeretet. A "szent" nyűggé vált mindenki nyakán. Aki egykor annyit törődött másokkal, mostanra vagy elűzi maga mellől a családját és a barátait, vagy elviselhetetlenné teszi az életüket.

Zárógondolatok

Visszatekintve láthatjuk, hogy a Kettesekben összeütközésbe kerülhet az a vágy, hogy szeressenek és az a szükséglet, hogy szeressék őket; összeütközésbe kerülhet eredendő önbecsülésük és az az igényük, hogy mások manipulálásával tartsák fenn a magukról alkotott jó véleményüket. Az a szomorú - hogy, - Othellót parafrazeálva - az átlagos és egészségtelen Kettesek sem túl bölcsen, sem túl jól nem szerettek. De legalább a saját képességeik szerint megpróbáltak szeretni másokat. Ebben rejlik céljuk nemessége, és egyben a tragédiájuk is, ha nem sikerül célt érniük.

A dolog iróniája, hogy a Kettesek kényszeresen éppen azt idézik elő, amitől a legjobban félnek: szeretetre vágynak, de végül mindenki megutálja őket, vagy jobb esetben nem érdekelnek senkit. A dolog másik iróniája, mélyen tragikomikus egyébként, hogy ki más lehet hajlandó elvállalni a betegeskedő, neurotikus Kettes gondozásának csöppet sem irigylésre méltó feladatát, mint, minden valószínűség szerint, egy másik Kettes. Ha a másik Kettes segítsége manipulatívan önfeláldozó, akkor a két hasonló, kimerülőben lévő lélek között szánalmas akaratpárbaj kezdődhet, ami végül kísérteties haláltánccá fajul.

Ha le akarjuk vonni ennek a személyiségtípusnak a tanulságát, akkor azt mondhatjuk, hogy a Kettesnek igaza van abban, amit a szeretet értékéről gondol, de nincs igaza abban, ahogyan szeret. Ha zaklatnak másokat a "szeretetükkel", a Kettesek akaratlanul is azt bizonyítják be, hogy amit a többiekre erőszakolnak, az nem szeretet, és mint ilyen, eleve kudarcra van ítélve. Ha a szeretet mögött megjelenik az énesség, az beszennyezi és idővel megrontja a szeretet - aminek következményeit tisztán láthattuk ennél a személyiségtípusnál.

Fordította: Sóskuthi György
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: kötelezettségeik, kedveskedésükkel, diszfunkcionális, szeretetteljesek, legegészségesebb, telefonhívásokat, emésztőrendszeri, személyiségtípus, figyelmességével, tulajdonságunkat, beszélgetéseiből, szükségleteikhez, személyiségüknek, érvényesítésének, kellemetlenséget, akadékoskodásnak, szükségleteiknek, kielégítetlenség, szükségleteikkel, szükségleteinket, interperszonális, racionalizálniuk, erőfeszítéseiket, megbízhatatlanná, magatehetetlenné, ebédmeghívásokat, pszichológiailag, személyiségekről, szerencsétlenség, nagyrabecsülését, áldozathozatalát, elhomályosítanák, kiapaszthatatlan, összpontosítanak, megfeledkezzenek, tulajdonságainak, legjobbat hozza, szeretet nevében, mások érdekében, többi embert, különleges barát, szeretett személy, ember számára, másikat szeretni, legnehezebb feladat, legnagyobb próbatétel, érdek nélküli, legegészségesebb Kettesek, igazán feltétel, egészséges Kettesek, ilyen szeretet, saját útját, Kettes Archetípus Szintjei, Richard Riso, Russ Hudson, Lényegi Minőségek, Samuel Taylor Coleridge, Thomas Merton, Rainer Maria Rilke, Karen Horney, Human Growht, Sóskuthi György,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Valóra vált álom: gyönyörű lán...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rózsa csokor  Facebookon kaptam  Augusztus  Hírmorzsák - 2021 augusztus  Éjszaka esett, dörgött, villám...  Augusztus elején Augusztus e...  Facebookon kaptam  Földből magba  Bármikor  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Szilánkok  A pikkelysömör természetes ell...  Facebookon kaptam  Kohut Katalin: Boldogság  Jó éjt - szép álmokat kívánok ...  Hírmorzsák - 2021 augusztus  Nyári kép  Nyári kép  Facebookon kaptam  Az édesköményről  Soha ne légy szomorú  Nyári kép  Alkonyi pillanat  Facebookon kaptam  Szép estét  Az édesköményről  Az első Anna bál  Szerencsés új hetet ! .......  Sorban jöttek  Kipiheni magát a lélek  Őrni - Trombita virágzáskor  Nyári kép  Facebookon kaptam  Hormonműködést zavaró táplálék...  Korhatár nélkül  Csillogás.......  Virágos kert......  Frissítő délutánra  Aranyosi Ervin: A paprikák mos...  26 az új fertőzött, elhunyt ké...  26 az új fertőzött, elhunyt ké...  Az agy egészségének megőrzése ...  Facebookon kaptam  Még az ebolánál is fertőzőbb a...  Indián zenék linkjei  Hull az eső nagy cseppekben s...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Petes Mária - Se bújva se áld...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Amor.......  Csinike  Bármikor  Szép mai napot !........  Nyári kép  Augusztus elején  Augusztus elején Augusztus e...  Soha ne légy szomorú  A légszennyezettség veszélyezt...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őrni: Augusztusi ének  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Csinike  Indián zenék linkjei  Aranyosi Ervin: A paprikák mos...  Kipiheni magát a lélek  Facebookon kaptam  Szabó Lőrinc......  Augusztus......  Facebookon kaptam  Mire jó a K-vitamin és milyen ...  Facebookon kaptam  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Facebookon kaptam  Jó éjt - szép álmokat kívánok ...  Érdekes történet  Facebookon kaptam  Örvény galaxis  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Facebookon kaptam  Hull az eső nagy cseppekben s...  Földből magba  Boldog nyarat, nyaralást!  Kellemes délutánt kívánok! 
Bejegyzés Címkék
legjobbat hozza, szeretet nevében, mások érdekében, többi embert, különleges barát, szeretett személy, ember számára, másikat szeretni, legnehezebb feladat, legnagyobb próbatétel, érdek nélküli, legegészségesebb Kettesek, igazán feltétel, egészséges Kettesek, ilyen szeretet, saját útját, másik ember, saját valódi, saját szükségleteiket, életükben szereplő, jobb kezük, legegészségesebb Ketteseket, igazán egészséges, nagyon egészséges, erény maradandó, legsugárzóbb emberi, életben csak, kimondhatatlan boldogságot, igazi jóságból, másokért végzett, kevesek olyan, szentté váláshoz, saját tulajdonságaikkal, emberi természet, egocentrizmus túllépése, szívükön viselik, többi emberre, összes személyiségtípus, tulajdonságunkat jelenti, másik emberrel, sajátjaink lennének, empátia révén, áldozatokkal vannak, segítségünkre lenni, szinten roppant, saját érzéseik, mások iránti, érzelmeik ennyire, szívük vezérli, jóság értékében, lelki nagylelkűség, többi emberhez, értékeket szeretnék, gondoskodó segítő, többiek iránti, fejlődési szakasznak, kezüket nyújtják, többi embernek, segítségükre vannak, többiek tudják, éjszaka közepén, többi ember, egészséges Kettesekhez, személyes együttérzés, gyakorlati segítőkészség, nyílt gondoskodáson, kettesek szívesen, ének- vagy, személyes tulajdonuk, egészséges Ketteseket, élet élvezetére, tudással felvértezve, lehető legjobb, jótékonyság eszményének, ömlengő barát, átlagos Kettesek, érdekli őket, emberek szeretik, személyes intimitással, intimitás természetesen, emberek észrevegyék, kettejük viszonyát, fázisban lévő, legcsekélyebb zavar, ismerősüknek tekintik, taktilis ingerek, másik kezét, testi közelséget, ölelés nyílt, stádiumban mások, őszinte nagyrabecsülés, másik elismerése, hízelgőt méltányolják, jóságuk azonban, vallás gyakran, vallás ugyanakkor, őszinteségükkel kapcsolatos, vallás mellett, átlagos Ketteseknek, összes kedvenc, másik szinten, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 868 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 19
  • e Hét: 144
  • e Hónap: 144
  • e Év: 23223
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.