Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Árulással felérő elhallgatások
  2008-08-21 12:10:18, csütörtök
 
   
  Miért hallgat a magyar értelmiség?

A kérdésfelvetés indokolt, de nem pontos!!! Ugyanis, az értelmiségiek azon képviselői hallgatnak, akik kiszolgálói voltak, mint politikai elkötelezettek a kommunizmus eszméivel hatalmat gyakorlókkal. Ugyanakkor, azt hangoztatják, hogy:

"Mint társadalmi réteg, önálló politikát sem folytathat, tevékenységét azoknak az osztályoknak az érdekei határozzák meg, amelyeket szolgál..." Filozófiai kislexikon Kossuth/1976.; (Huszár Tibor: Történelem és szociológia: 69. oldal., Magvető, Pécs/1979.);"

Szelényi Iván szerint, viszont:
"..a kelet-európai értelmiség nyilvánvalóan nem osztály. Nemcsak hatalmának osztályjellegét nem ismeri fel, de az osztálynélküliség és a megegyezés ideológiáját pártolja, s - ami még nagyobb paradoxon - azt állítja, hogy a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak, voltaképpen a proletariátus hatalma. 1982."

A lényeg: "a hatalom, amelyet az értelmiségiek gyakorolnak, voltaképpen a proletariátus hatalma."
mondatrészen van. Mert valójában, kiszolgálói voltak annak a politikai apparátusnak, amelyik megszállta az egész magyar társadalmat! A függetlenített kisz- párt- és szakszervezeti tikárok ott voltak minden egyes vállalat és intézmény élén. Pártirányítás volt minden szinten. Iskolázottságukat tekintve, sok diplomahalmozó is volt közöttük. Ezért értelmiséginek gondolják magukat. Pedig, nem a diploma teszi az értelmiségit!

De, kik is azok a "proletárok", akikről szól ez a -Szelényi-gondolat?

Remélem, hogy senki nem azonosítja a ma proletárját azzal, akinek nevében úgymond megvalósították 1945 után a proletárdiktatúrát?!!

Mert a proletár, valójában a modern rabszolga. .: Modern rabszolga: társadalmi tulajdonként kezelt, neki életét és utódait tekintve is kiszolgáltatott, "minden joggal fölruházott", de azzal élni nem tudó, kizsákmányolt dolgozó.

Kikből is lett az 1960-as, 70-es és 80-as évekre "modern rabszolga"?

A legnagyobb tévedésünk az volt, hogy nem ismertünk fel egy nagyon fontos társadalmi igazságot! Mégpedig, azt: hogy az 1980-as, 90-es évek munkássága nem azonosak azokkal a proletárokkal, akik 1945 után megvalósították a proletárdiktatúrát, hanem sokkal inkább azonosak azokkal, akiken megvalósult az!

És hiába ezen sorsüldözöttség, mert a családon belül megőrzött hagyományokhoz való ragaszkodás, a velük született intelligencia (tanulékonyság) révén belőlük kerülnek és kerültek ki a polgári demokráciát akaró ÉRTELMISÉGIEK.

Igen, a polgári demokráciát akarók oldalán - akiket jobbosoknak gondolnak, helytelenül - található értelmiségieket nem feltétlenül tesz a diploma, vagy a fölsőfokú képzettség értelmiségivé. Sokkal inkább az a FELELŐSSÉG AHOGYAN ÉLIK AZ ÉLETÜKET! Felelősség önmagukkal és környezetükkel, munkájukkal, az egész magyar társadalommal szemben, vagyis: mellett!
Ezen értelmiségiek többnyire sorsüldözöttek voltak a szocializmus nevezetű rendszerben. Ezért nem VOLT módjuk a tőkefelhalmozásra és bizony ők nem tudtak meggazdagodni.

Őket meglehetősen szolid anyagi körülmények között ért a rendszerváltozás nevezetű változás.

Amiért a szocializmusban aktív politikai tőkéből gazdasági- anyagi tőkét kovácsoló "értelmiségieknek" az az érdekük, hogy megmaradjon a nép szellemi és egzisztenciális kiszolgáltatottsága, ezért olyan nagyon fontos ezen "értelmiségieknek" az, hogy fenntartsák szimpatizánsaikban azt a hitet, hogy ők továbbra is az ő érdeküket képviselik...

HÁT EZÉRT (IS) HALLGATNAK! HALLGATNAK ÉS ELHALLGATNAK!

ELHALLGATJÁK AZ IGAZSÁGOT!!!

PEDIG AZ SOKKAL ALATTOMOSABB FAJTÁJA A HAZUGSÁGNAK, MINT A SZEMTŐL SZEMBENI HAZUGSÁG!!!
MERT AZ ELLEN NEM LEHET VÉDEKEZNI NEM LEHET MEGFELELŐ ÉETSTRATÉGIÁT KIALAKÍTANI!

Lásd a 2006-os tavaszi választásokat!

Az igazság ELHALLGATÁSÁVAL taktikázva megszerezték a szavazópolgárok többségének bizalmát. Cserébe olyan megszorító- életlehetőségeket megszüntető törvényeket hoznak, amit nem lehet szó nélkül hagyni!

A"plebs"-szé válás folyamatáról írtam mostanáig, minden létező műfajban.

De a legpontosabban, legolvasmányosabban a "társadalmi néprajz" (USA-ban antropológia, Angliában szociális antropológia) néven ismert műfajban tudom a társadalmi élet minden jelenségét leírni.

Az, hogy ott tartunk, ahol és annyira általánossá vált és oly széles néprétegre kiterjedt a
"blebs"-ség, azért foglalkoztat a probléma oly nagyon.
Meg azért is, mert a szüleimen keresztül én is érintve vagyok.
A szüleim korosztálya, akik a Horthy-korszakban váltak ifjakká - többnyire paraszt (kulák) származású fiatalok elindultak a városokba szakmát tanulni.
Majd, mint mesteremberek visszamentek a falujukba, ahol üzletet, kis műhelyt nyitva
hasznosíthatták a megszerzett szakmai tudásukat.

Csakhogy a proletárdiktatúra nevében a nagyszüleinket belekényszerítették a TSZ-ekbe, a szüleinket, pedig beterelték a gyárakba.
A gyerekeik, az 1940-es években születettek, pedig úgy nőttek föl, hogy csak azt látták, hogy "paraszt", vagy "melós a fater, meg a mutter".
Ez az én nemzedékem!
És, amiért ez a nemzedék úgy nőtt föl, hogy a megmásított történelmünkkel, tehát: hazugságokkal igyekeztek teletömni a fejüket, elveszítették - ha volt is valamennyi - identitásukat!
A gyerekeikről nem is beszélve!
Őket már a globális szabadosság szellemében találta a bal-liberális médiaforradalom... az agymosás, butítás...
A másik réteg, amelyiket eleve proletár státuszban talált a bolsevizmust ránk szabadító kommunista politikai elit, kiemelve őket vagy valóban tudtak élni a hirtelenjött lehetőséggel és továbbtanulhatott (de, mit? és hogyan?, hiszen mindent átírtak a kommunista demagógiával) lakást kaphatott, családot alapíthatott, szolid egzisztenciát teremthetett.

Aki meg annyira menthetetlen volt megmaradt lumpenprolinak. Ehhez a réteghez jött az én nemzedékem az identitás nélküli, vágott-virág gyökértelen nemzedék az önpusztításos, lepusztulási életvitelével. Ezért is volt tragikus, hogy ilyen állapotban érte a Magyarországon élők többségét az EU-tagság.

Így ír erről Bakai Kornél 2003-ban:
,,Súlyos társadalmi igazságtalanságok terhelték a Horthy-kort, de abban a zsellér és a nagy gyáros is egyetértett, hogy ezredéves országunk felszámolásához és tönkretételéhez nem adjuk a hozzájárulásunkat, mert - amint Declassé francia külügyminiszter mondotta volt:

"Egy nemzet sincs megalázva azzal, ha legyőzték, vagy ha késsel a torkán aláírt egy végzetes békeszerződést, de becstelenné válik, ha tönkretételéhez maga is készéggel hozzájárulását adja".

Ma nincs olyan számottevő nemzeti erő, amely kiállna a magyar érdekekért, amelyik rá merne mutatni arra, mi volt és mi ma a magyarság szerepe Európában?

A magyarság 1100 esztendeje, rokonai révén másfélezer éve birtokolja a Kárpát-medencét és mind etnikailag, mind genetikailag, mind nyelvileg egy teljesen más világot jelentett itt, Európa kellős közepén. A környező hatalmak és népek kezdettől nem tudták megbocsátani és elfogadni, hogy Kelet Népei uralják Európa szívét. Gondoljunk Atillára, az avarokra vagy a magyarság megítélésére. Tény, hogy a magyarság számára is sokszor felmerült a gondolata annak, nem Kelettel kellene-e vállalni a sorsközösséget? Gondoljunk IV. Bélára, Mátyás királyra, 1526 utánra. Mindig a Nyugat védelmét vállaltuk! 1919, 1945, 1956 jelzik ezt az újabb időben!

S most arról papol mind a négy parlamenti párt, hogy a boldogságnak csakis egyetlen útja van: az Európai Unió. 1990-ig csak a Szovjet Unió volt. Európa újraegyesítését emlegetik, holott Európa csakis a római impérium korában volt egységes, úgy-ahogy. Máskor soha. Ezt a romlott lelkületű birodalmi egységet akarta felváltani a nagy Atilla király egy másfajta egységgel. Megölték.

S gondolnánk-e, hogy már a XIX. században felmerült az Európai Egyesült Államok ötlete és vágya tulajdonképpen ezredéve él Európa nyugati nagyhatalmainak gondolkodásában? Mert itt valójában a francia-német hegemónia megteremtésérol van szó. Ezt a célt szolgálta már 1947-ben a Marshall-terv, majd 1958-ban az EGK, késobb a Közös Piac hat országgal. Majd következett a Maastrichti Szerzodés, amelynek világos célja a kisnemzetek felszámolása és szuverenitásuk megszüntetése. Az egyik legsúlyosabb becsapás annak emlegetése, hogy az EU-ban megszűnnek a határok és ez meghozza a szétszabdalt magyarság számára is az óhajtott egyesülési lehetőséget. A belső határok megmaradnak és a kisebbségekkel az unió egyáltalán nem törődik! Csak ajánlásaik vannak, amelyeket nem kell betartani és nem is feltétele a felvételnek. Gyakorlati jelentőségük egyáltalán nincs. Hoztak különböző határozatokat (1987, 1994,1995,1997), de az un. országjelentésekben teljesen hamis képet festettek, például Romániát mintaállamnak minősítették, Szlovákiának a pártjára álltak. Az EU-ban kisebbségi törvényt soha nem fognak hozni. A kultúra, az oktatás, a nyelvhasználat, az egészségügy, az adóügy a nemzeti kormányok kezében marad. Az EU valójában a német és francia bank-oligarchia egyeduralmának kiterjesztése, az európai érdek és "közélet" azt jelenti: mi az o érdekük. Valójában egy óriási piacbővítésről van szó, mivel Európa gazdaságilag lefelé tendál. Egy gyönyörű tóba a kis halak világába beengednek nagy cápákat és egyenlő feltételekről beszélnek. Svédország, Ausztria csalódott. Írország külön utakat próbál.

A piac (80 milliós Közép-Európa!) mellett leginkább a földet kívánják megszerezni. Kivált a Kárpát, medencében hiszen ütköző zóna ez!
1992 óta lényegében megvalósult az EU behatolása Magyarországra, de mégis megmaradt a forint, a szuverenitás. 10 milliós Magyarországnak nem kellett azonnal átvennie a 350 milliós Európa sok évtizede gyakorolt rendjét. Az árszínvonal uniós lesz, a bérszínvonal marad (kb. 1/3-a, 1/10-e a nyugatinak!) 1944-ben Magyarország és Ausztria egyformán állt, ma egynegyede a mi életszínvonalunk az osztrákokénak.

Magyarország csak akkor maradhatna meg, ha most - az utolsó pillanatban és utolsó esélyként képes volna NEM-et mondani, mert felkészületlen, mert speciális nemzeti érdekeit senki nem képviseli majd. Ha független maradhatna, új feltételekkel kezdhetné a tárgyalásokat, mert az EU-nak mindenképpen kell a Kárpát-medence (is), tehát éppen nem szigetelődnénk el, hanem felértékelődnénk.

Az éves tagdíj 70/80 milliárd forint lesz. Mindez persze, jól tudom, álom, hiszen már minden el van döntve. Verd meg a pásztort s szétszéled a nyáj. Hogyan jutottunk idáig? Hogyan süllyedtünk idáig? A cselédsorsig."

(Elhangzott a MAG 2003. januári ülésén)


Bp. 2007. 09. 12.

Bóna Mária Ilona
A Magyar Nemzetért Mozgalom tagja
http://furaila.blog.xfree.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: felértékelődnénk, rendszerváltozás, értelmiségieknek, életszínvonalunk, történelmünkkel, szocializmusban, nagyhatalmainak, magyarországnak, médiaforradalom, osztályjellegét, megvalósították, sorsüldözöttség, értelmiségieket, kiszolgáltatott, gondolkodásában, megteremtésérol, tönkretételéhez, elhallgatásával, újraegyesítését, külügyminiszter, felszámolásához, hasznosíthatták, szavazópolgárok, egzisztenciális, békeszerződést, sorsközösséget, tulajdonképpen, magyarországon, hozzájárulását, kisebbségekkel, egyeduralmának, nagyszüleinket, kérdésfelvetés, piacbővítésről, diplomahalmozó, hagyományokhoz, magyar értelmiség, kérdésfelvetés indokolt, értelmiségiek azon, kommunizmus eszméivel, érdekei határozzák, kelet-európai értelmiség, megegyezés ideológiáját, értelmiségiek gyakorolnak, proletariátus hatalma, politikai apparátusnak, egész magyar, függetlenített kisz-, diploma teszi, modern rabszolga, legnagyobb tévedésünk, nagyon fontos, Huszár Tibor, Szelényi Iván, FELELŐSSÉG AHOGYAN ÉLIK AZ ÉLETÜKET, HALLGATNAK ÉS ELHALLGATNAK, ELHALLGATJÁK AZ IGAZSÁGOT, PEDIG AZ SOKKAL ALATTOMOSABB FAJTÁJA HAZUGSÁGNAK, MINT SZEMTŐL SZEMBENI HAZUGSÁG, MERT AZ ELLEN NEM LEHET VÉDEKEZNI NEM LEHET MEGFELELŐ ÉETSTRATÉGIÁT KIALAKÍTANI, Bakai Kornél, Kelet Népei, Gondoljunk Atillára, Gondoljunk IV, Európai Unió, Szovjet Unió, Európai Egyesült Államok, Közös Piac, Maastrichti Szerzodés, Bóna Mária Ilona, Magyar Nemzetért Mozgalom,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Bodzavirág  Szállj el, szállj el, katicabo...  Igazságos Isten  Mindnyájan egy akarattal együt...  Facebookon kaptam  Mindenki kap lehetőséget az él...  Facebookon kaptam  Kellemes napot  Isten gyűlölete  Kellemes délutánt kívánok  Isten gyűlölete  Tavaszi felhők  Orgona  Isteni harag  tavaszi vers  Nem tudom, mit tartogat számom...  Aranyosi Ervin: Szeretnék egy ...  Nem tudhatjuk  Hajnali hangverseny  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Pünkösd jelentése  Facebookon kaptam Krisztinától  Kellemes napot  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nincs Cím  Szusszanjunk!  718 az új fertőzött, elhunyt 6...  Vigyázz, mit mondasz!  Jó kívánságom !  Png nő  Facebookon kaptam  Elgondolkodom csendes magányom...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Azurit  Isten haragja  -mikor szívünket betakarja a b...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Haragos Isten  Igazságos Isten  Isteni harag  Haragvó Isten  Facebookon kaptam  Harmónia......  Ne hallgass arra!  Igazságos Isten  Ha egyszer magányosnak érzed m...  -mikor szívünket betakarja a b...  Mindenki kap lehetőséget az él...  Jó kívánságom !  Facebookon kaptam  Az egyház és Isten célja a föl...  Kellemes délutánt kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Rodokrozit és kálcit  Hogyan munkálkodik a Szentléle...  Mai harmónia kártyám  Haragos Isten  Bodzavirág  Igazságos Isten  Egy igazi nőt-  Isten gyűlölete  Nincs Cím  Facebookon kaptam  Azok boldogok, akik...  Isten gyűlölete  Esti kép  Az idő és a világ nem áll meg  A sárgarigó fészke  Szép májusi napokat!  Nem tudhatjuk  Hazaértünk  csak, úgy...  Mai harmónia kártyám  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Isten gyűlölete  Rejtély, amire máig sincs magy...  Akvamarin  Isten gyűlölete  Facebookon kaptam  Látogatóimnak,- szeretettel ! ...  Angyali szívvel...  Sikeres fogyás rostokkal  Az idő és a világ nem áll meg  Facebookon kaptam  Haragos Isten  Facebookon kaptam  Jó kívánságom !  Robert Burns: Egy százszorszép...  Facebookon kaptam  Mátyás Ferenc: Vadvirágcsokor  Mátyás Ferenc: Vadvirágcsokor  tavaszi vers  Igazságos Isten 
Bejegyzés Címkék
magyar értelmiség, kérdésfelvetés indokolt, értelmiségiek azon, kommunizmus eszméivel, érdekei határozzák, kelet-európai értelmiség, megegyezés ideológiáját, értelmiségiek gyakorolnak, proletariátus hatalma, politikai apparátusnak, egész magyar, függetlenített kisz-, diploma teszi, modern rabszolga, legnagyobb tévedésünk, nagyon fontos, családon belül, velük született, polgári demokráciát, fölsőfokú képzettség, szocializmus nevezetű, rendszerváltozás nevezetű, szocializmusban aktív, 2006-os tavaszi, igazság ELHALLGATÁSÁVAL, szavazópolgárok többségének, társadalmi élet, szüleimen keresztül, szüleim korosztálya, városokba szakmát, megszerzett szakmai, proletárdiktatúra nevében, 1940-es években, megmásított történelmünkkel, globális szabadosság, bal-liberális médiaforradalom, másik réteg, bolsevizmust ránk, hirtelenjött lehetőséggel, kommunista demagógiával, réteghez jött, identitás nélküli, nagy gyáros, nemzet sincs, torkán aláírt, végzetes békeszerződést, magyar érdekekért, magyarság szerepe, magyarság 1100, környező hatalmak, avarokra vagy, magyarság megítélésére, magyarság számára, gondolata annak, újabb időben, négy parlamenti, boldogságnak csakis, római impérium, romlott lelkületű, nagy Atilla, másfajta egységgel, francia-német hegemónia, célt szolgálta, kisnemzetek felszámolása, egyik legsúlyosabb, szétszabdalt magyarság, óhajtott egyesülési, belső határok, unió egyáltalán, pártjára álltak, nemzeti kormányok, európai érdek, óriási piacbővítésről, gyönyörű tóba, földet kívánják, árszínvonal uniós, bérszínvonal marad, utolsó pillanatban, éves tagdíj, felértékelődnénk, rendszerváltozás, értelmiségieknek, életszínvonalunk, történelmünkkel, szocializmusban, nagyhatalmainak, magyarországnak, médiaforradalom, osztályjellegét, megvalósították, sorsüldözöttség, értelmiségieket, kiszolgáltatott, gondolkodásában, megteremtésérol, tönkretételéhez, elhallgatásával, újraegyesítését, külügyminiszter, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 0 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 460
  • e Hónap: 10426
  • e Év: 49971
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.