Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A bűn újraértelmezése
  2016-07-02 17:56:43, szombat
 
   
  3. A bűn újraértelmezése

,,... hány esztendeje szolgálok neked..."

A boldogság megtalálásának két útja

Jézus a két testvéren keresztül mutatja be azt a két alapvető utat, ahogyan az emberek a boldogságot és a beteljesedést keresik: a morális konformizmus útját és az önfelfedezés útját. Mindkettő általános, átfogó magyarázó elvet jelent - prizmát, amelyen át a világot szemléljük. És mindkettő segít meggyőződni önmagunk fontosságáról, értékességéről, segít eligazodni a világban, különválasztani azt, ami számunkra jónak és rossznak tűnik.
A példázatban természetesen az idősebb fiú a morális idomulás, a konformizmus jelképe. A farizeusok Jézus korában abban hittek, hogy népük csak akkor őrizheti meg Isten által való kiválasztottságát, és csak akkor nyerheti el a végső üdvösséget, ha szigorúan engedelmeskedik a Bibliának. Számtalan variációja van ennek a viszonyulásmódnak, de közös bennük az, hogy Isten akaratát és a közösségi normákat az egyéni beteljesedés elé helyezik. E megközelítés szerint csak erkölcsi feddhetetlenség által jön el a boldogság és egy igazabb világ. Néha ugyan meg lehet botlani, de majd aszerint ítéltetünk meg, hogy a bűnbánatunk mennyire erős, és mennyire alázkodtunk meg. Vagyis hibázni is csak egy bizonyos mérce szerint lehet.
A történetben szereplő ifjabb testvér az önfelfedezés útját járja. Az ősi patriarchális kultúrákban csak néhányan merészkedtek erre az útra - ma ezt sokkal többen választják. E szemlélet szerint az egyénnek szabadon kell megvalósítania önmagát és a saját céljait, nem törődve a szokásokkal, konvenciókkal. Sokkal jobb lenne a világ, gondolják azok, akik ezt az utat járják, ha a tradíció, az előítélet, a hierarchiára alapuló tekintély és a személyes szabadság többi korlátja meggyengülne vagy szertefoszlana.
E kétféle életmódot és elkerülhetetlen összeütközésüket mutatja be A kis szemtanú című híres amerikai krimi. A történet szerint Rachel, az amish szektába tartozó fiatal özvegy beleszeret a tudatosan nem amishként élő rendőrbe, John Bookba. Apósa, Eli figyelmezteti, hogy ez tilos, és hogy a szekta vénei ezért megbüntethetik. Hozzáteszi, hogy Rachel gyerekesen viselkedik. - Ezt én ítélem meg - feleli a nő. - Nem, ők fogják megítélni. És én is, ha szégyent hozol rám - mondja Eli prófétai hevülettel. - Magadra hozol szégyent - válaszolja Rachel megrendülten, de büszkén, és elfordul.
A kétféle életút pontos ábrázolása ez. A morális konformizmus embere így szól: ,,Nem azt teszem, amit én akarok, hanem azt cselekszem, amit a hagyomány és a közösség megkövetel." Az önfelfedezés útján járó pedig így szól: ,,Csak én dönthetem el, mi jó és mi rossz nekem. Úgy fogok élni, ahogyan én akarok, és így megtalálhatom valódi önmagamat és a boldogságomat." A nyugati társadalom e két megközelítés mentén hasadt ketté, és olyan mély közöttünk a hasadás, hogy nem is vagyunk képesek belegondolni abba, hogy másként is lehet élni, mint ahogyan tesszük. Ha megítéljük az egyik viszonyulásmódot, vagy eltávolodunk tőle, mindenki azt hiszi, a másikat választottuk - olybá tűnik, mintha választani kellene, mintha két ellentétes oldalon álló csoport létezne a világon. Az erkölcsi konformisták azt mondják: ,,Az erkölcstelen emberek - akik a maguk útját járják - teszik tönkre a világot, és az erkölcs embereinél van a megoldás." Az önfelfedezés propagálói azt mondják: ,,A bigottak - akik azt hajtogatják, ,,nálunk van az igazság" - teszik tönkre a világot, és a haladás embereinél van a megoldás." Mindkét oldal így szól: ,,A mi szemléletünk fogja helyrehozni a világot, és aki nincs velünk, az ellenünk van."
De vajon az következik-e ebből, hogy mindenkit be lehet sorolni vagy az egyik vagy a másik kategóriába? Igen is, meg nem is. Sokakat a temperamentumuk eleve hajlamossá tesz az erkölcsi konformizmusra vagy az önfelfedezésre. Néhányan ide-oda ingadoznak a két oldal közt, kipróbálják mindkét stratégiát életük egy-egy szakaszában. Sokan az erkölcsi konformizmus útján indultak el, aztán úgy érezték, hogy az összetörte őket, és drámai fordulattal az önfelfedezés útjára léptek. Mások épp az ellentétes irányban tesznek lépéseket. Vannak olyan emberek, akik egyetlen személyiségen belül keverik mindkét megközelítést. Konzervatívnak tűnő idősebb testvérek, akik úgy szelepelnek, hogy van egy titkos fiatalabb fiú életük. Amikor a rendőrség lecsap az internetes világ szexuális ragadozóira, akkor rendszeresen a hálójukba akad számos vallásos ember, egyházi tisztviselő. És persze sokan vannak olyanok, akik vallástalanok, szabadelvűek, viszont a konzervatív hívőket egy igazi, keményvonalas farizeus meggyőződésével és lekezelésével utasítják el. Vannak tehát variációk, de alapvetően mégis kétféle út létezik. Jézus példázata arról szól, hogy mindkét megközelítés rossz. És Jézus egy radikális alternatívát mutat fel.

Két elveszett fiú

Az első felvonásban a fiatalabb testvéren keresztül Jézus a közkeletű módon írja le a bűnösség állapotát. A kisebbik fiú megalázza a családját. Feslett, tékozló életet él. Elveszít minden mértéket. Elidegenedik az apjától, aki az Atyát képviseli a történetben. A korabeli hallgatóság bizonyosan egyetértett abban, hogy aki így él, az eltávolodik Istentől. A második felvonásban viszont az idősebb fiú kerül a középpontba, aki kényesen vigyáz arra, hogy mindvégig engedelmes legyen az apjának - és Istennek, ha továbbvisszük a párhuzamot. Uralkodik magán, megfontolt. Tehát van két testvér, a konvenciók szerint az egyikük ,,rossz", a másikuk ,,jó", mégis mindkettő eltávolodik az apától. Annak mindkettejük elé ki kell mennie, és be kell invitálnia őket szeretete ünnepére. Nemcsak egy fiú veszett el a történet szerint, hanem kettő.
Ám a második felvonás meglepő fordulattal zárul. Jézus, a mesélő tudatosan meghagyja az idősebbik testvért az elidegenedettség állapotában. A rossz fiú bemegy az apja lakomájára, a jó fiú nem. Aki prostikhoz járt, megmenekül, a feddhetetlen erkölcs embere a történet végén még az elveszettség állapotában van. Szinte halljuk, ahogy a farizeusok levegő után kapkodtak, mikor véget ért a történet. Mert minden fenekestül felfordult benne, amit valaha is tanítottak nekik.
És Jézus nem hagyja ennyiben a dolgot - jön még egy sokkoló fordulat. Miért nem megy be a nagyobbik testvér? Önmaga adja meg a választ: ,,soha nem szegtem meg parancsodat". Az idősebb fiú nem saját jósága ellenére veszti el apja szeretetét, hanem éppenséggel a jósága miatt. Nem a bűne képez akadályt közte és az apa közt, hanem erkölcsössége felett érzett büszkesége. Nem a ballépéseinek sora, hanem törvénytisztelete tartja vissza attól, hogy részt vegyen az apa lakomáján.
Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a két fiú szíve és az általuk képviselt kétféle út sokkal jobban hasonlít egymásra, mint ahogy az elsőre látszik. Mit akart a fiatalabb fiú az élettől? Elege lett abból, hogy az apja fennhatósága alatt gyarapítsa a családi vagyont. Saját maga akart dönteni és szabadon rendelkezni az örökség rá eső részével. Hogyan érte el ezt? Merész erőjátszmával, a közösségi normáknak való botrányos szembeszegüléssel, a teljes függetlenség kinyilvánításával.
Mit akart a nagyobbik fiú? Azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugyanazt, mint az öccse. Éppúgy elutasította az apát, mint a fiatalabb testvér. Ő is inkább az apai vagyonra vágyott, nem az apára. De míg az öccse elment messzi vidékre, addig a nagyobbik fiú az apa mellett maradt, és ,,soha nem szegte meg parancsát". Ő így kívánta megragadni az irányítást. Kimondatlan követelése: ,,Mindig engedelmeskedtem neked, most pedig neked kell úgy cselekedned, ahogyan én akarom!"
A két fiú szíve hasonlít. Mindketten megtagadták az apai hatalmat, és keresték, miképpen bújhatnának ki alóla. Olyan pozíciót akartak maguknak, amelyből ők diktálhattak az apjuknak. A maga módján fellázadt mindkettő - az egyik úgy, hogy rossz fiúvá, a másik pedig úgy, hogy túlságosan jó fiúvá vált. Mindketten eltávolodtak apjuktól - elveszett fiúk lettek.
És most már világos - Jézus arról beszél, hogy az apát egyik fiú sen önmagáért szerette. Csak használták őt saját önös érdekeik kielégítésére, ahelyett hogy önmagáért szerették volna, szolgálták volna, és élvezték volna a vele töltött időt. Vagyis lehet Isten ellen lázadni és eltávolodni tőle úgy is, hogy megszegjük a szabályokat, és úgy is, hogy gondosan betartjuk őket. Sokkoló ez az üzenet - Isten törvényeinek figyelmes betartása éppenséggel az Isten elleni lázadás stratégiája is lehet.

A bűn mélyebb megértése

Jézus példázata elmélyíti a bűnről alkotott elképzelésünket. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az a bűn, ha megszegjük Istennek a jó magaviseletre vonatkozó törvényeit. Ám Jézus definíciója ennél jóval sokrétűbb.
Flannery O'Connor amerikai regényíró Csalhatatlan vér című kisregényében így jellemzi a Hazel Motes nevű szereplőt: ,,a lelke mélyén réges-rég ott volt szavak nélkül is a meggyőződés, hogy Jézustól csak akkor szabadulhat, ha a bűnt is messzire elkerüli". Ez egy nagyon izgalmas meglátás. El lehet kerülni Jézust, a megváltót úgy, hogy betartjuk az összes erkölcsi előírást. És aki ezt teszi, az ,,jogokra" tart számot. Annak Isten köteles felelni az imádságaira, jó életet biztosítani neki, valamint belépőjegyet a mennybe. Nincs szükség megváltóra, aki ingyen kegyelemből bocsát meg, mert az ilyen ember önmaga megváltója. Ez a hozzáállás egyértelműen az idősebb fiúé. Miért haragszik ennyire az apára? Úgy érzi, joga van rendelkezni a családi vagyon, a köntösök, a gyűrűk, a vágóállatok felett. Hasonlóképpen, a vallásos emberek annak jegyében élnek erkölcsösen, hogy ők maguk befolyásolhassák és irányíthassák Istent, hogy adóssá, önmaguk elkötelezettjévé tegyék. Így - minden kegyességük és morális igényességük ellenére - mégiscsak Isten fennhatósága ellen lázadnak. Aki tehát azt hiszi - mint a nagyobbik fiú -, hogy Istennek meg kell őt áldania, mert olyan keményen megdolgozott érte és olyan jó ember, annak Jézus lehet a példaképe, ihletője, de nem a megváltója. Az ilyen ember megváltója nem más, mint saját maga.
A testvérek homlokegyenest különböző viselkedésmódja mögött ugyanaz a motiváció és cél húzódik meg. Különböző módokon, de mindketten használni akarják az apjukat, hogy megszerezzék azt, amire vágyik a szívük. A vagyont, és nem az apjuk szeretetét kívánják, attól várják a boldogságot és kielégülést.
A történet legvégén az idősebb fiúnak módja van rá, hogy igazán megörvendeztesse az apját azzal, hogy bemegy a lakomára. Csakhogy neheztelő vonakodása azt mutatja, soha nem volt célja boldoggá tenni az apját. Amikor az visszafogadja kisebbik fiát, és ezzel csökken a nagyobbik fiú részesedése a családi vagyonból, kiderül, mi rejtőzött a báty szívében. Mindent megtesz, hogy megbántsa és visszautasítsa apját.
Aki engedelmességével irányítani akarja Istent, mint az idősebb fiú, annak az erkölcsössége csupán eszköz, amivel rá akarja bírni Istent arra, hogy megadja neki, amire vágyik. Ennek kitűnő példája az ifjú Salieri alkuja Istennel Peter Schaffer Amadeus című híres drámájában:

,,Józan tizenhat esztendős gyerek voltam, eltelve a jóra való elszántsággal. Letérdepeltem az Alkuk Istene elé, egész lelkemet beleadva imádkoztam a potyogó vakolat alatt: 'Signore, hadd legyen belőlem komponista! Adj nékem annyi hírnevet, hogy élvezni tudjam! Viszonzásul erényben fogok élni. Tisztaságot fogadok. Igyekszem majd javítani felebarátaim sorsán. És életem minden napján sok-sok muzsikával foglak dicsérni!"

Salieri tehát fiatalon fogadalmat tesz Istennek. Távol tartja magát a nőktől, zenét szerez fáradhatatlanul, ingyen tanít, támogatja a szegényeket. És ekkor megjelenik Mozart, akinek zenei tehetsége messze meghaladja az övét. Mozart zsenialitása isteni adomány. Középső neve, az Amadeus azt jelenti: Istentől szeretett. Mindazonáltal Mozart közönséges alak, egy hedonista, igazi ,,kisebbik fiú". A tehetség, amelyet Isten oly bőkezűen Mozartra tékozolt, a hit krízisét indítja el Salieri, a ,,nagyobbik testvér" szívében. És Salieri monológja nagyon hasonlít ahhoz, amit a báty mond a jézusi parabolában: ,,Miért?... Mit vétettem én?... Mind e mai napig elszántan szolgáltam az erényt. Sok-sok órát fáradoztam embertársaim megsegítésére... Te tudod, milyen keményen dolgoztam!" De felbukkant Mozart. ,,Rosszindulatú, gyűlölködő, beképzelt Mozart! Ki soha, egyetlen percet nem dolgozott azért, hogy másokon segítsen!... Őt választottad egyedüli letéteményesedül!" Végül pedig így szól Istenhez Salieri: ,,Mostantól fogva ellenségek leszünk, Te meg én!" - és ezután azon igyekszik, hogy tönkretegye Mozartot. Schaffer drámájában ugyanakkor Isten néma marad, nem úgy, mint Jézus történetében, ahol az apa megpróbálja megmenteni nagyobbik fiát, mikor azt kezdi elnyelni saját keserűsége, gyűlölete, kétségbeesése - mindaz, amibe Salieri belefullad.
Salieri erőlködéséről, hogy tiszta és jóságos legyen, végül kiderül, hogy valójában merő önzőség. Isten és a szegények csak eszközül szolgáltak neki. Azzal hitegette magát, hogy idejét, pénzét őértük áldozta, de ez valójában nem volt áldozat. Önmagáért tette, hírnévért, vagyonért, önbecsülésért. ,,Én jó ember voltam, abban az értelemben, ahogy a világ használja ezt a szót. És mire jutottam vele?" Amikor Salieri észreveszi, hogy szolgálata nem hozza meg a hőn óhajtott dicsőséget, gyilkos indulat támad benne. A feddhetetlen és tiszteletre méltó Salieri nagyobb bűnre képes, mint a feslett erkölcsű, trágárkodó Mozart. S míg a színmű Amadeusa vallástalan, addig az istenfélő Salieri lesz az, aki Istentől mégis a legtávolabbra kerül, éppúgy, mint a nagyobbik testvér a példázatban.
Az idősebb testvér lelkülete nem mindig mutatkozik meg ennyire leplezetlenül. Ismertem egy nőt, aki évekig egy keresztyén misszió munkatársa volt. Amikor középkorú éveiben megtámadta egy krónikus betegség, kétségbeesett. Szíve mélyén azt érezte, a sok munkáért cserébe Isten tartozik neki egy jobb élettel. És e feltételezés miatt rettentő nehéz volt kimásznia a gödörből - de megtette. Sikerének kulcsa az volt, hogy észrevette magában az idősebbik testvér lelkületét.
Az idősebb testvérek azért engedelmeskednek Istennek, hogy elnyerjék, amire vágynak. Nem Istenre vágynak, arra, hogy rá hasonlítsanak, hogy szeressék, megismerjék őt, hogy örömöt okozzanak neki. Így kerülhetik el a vallásos és erkölcsös emberek Jézust mint megváltót és Urat - pontosan úgy, ahogy a fiatalabb fiúk vallástalanságukkal és azzal a meggyőződéssel tartják magukat távol tőle, hogy a jó és a rossz mércéje saját kezükben van.
Jézus radikálisan újradefiniálja, hogy mi is a baj velünk. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy a bűn egy listányi törvény megszegését jelenti. Erre Jézus mutat nekünk valakit, aki minden szabályt betartott, és mégis épp olyan elveszett, mint egy zülött életű ember. Miért van ez így? Mert a bűn nemcsak szabályszegést jelent, hanem azt, amikor megváltóként, úrként, bíróként állítjuk Isten helyébe magunkat - ahogy a példázat mindkét főszereplője megpróbálta kiiktatni az apai fennhatóságot az életéből.
A fiatal Salieri erősen tiltakozott volna, ha valaki szembesíti viszonyulásával. Visszautasította volna a feltételezést, hogy nem az Isten tetszését, hanem a magáét szolgálta feddhetetlen életvitelével - hát nem hozott elég dicsőséget Istennek, nem hajolt meg előtte? Valójában pedig csupán adósává igyekezett tenni Istent, uralkodni akart fölötte, önmaga megváltója kívánt lenni, és nem a puszta kegyelemre hagyatkozott. És amikor megkeseredett és meggyűlölte Mozartot, s közben úgy érezte, Isten igazságtalan hozzá, az egyetlen Bíró helyébe állt.
Két módon lehet az ember önmaga megváltója. Az egyik: ha megszegi az erkölcsi törvényeket és a saját útját járja. A másik: ha megtartja az erkölcsi törvényeket és igyekszik nagyon, de nagyon jó lenni.

Mindketten vétkeztek, mindketten szeretetet nyertek


Jézus nem választja szét a világot az erkölcsös ,,jó fiúkra" és az erkölcstelen ,,rossz fiúkra". Arra mutat rá, hogy mindenkinek van önmegváltó terve, és mindenki Istent és a többieket használja arra, hogy hatalomra, irányításra tegyen szert. Ki így, ki meg úgy teszi. Mindkét fiú vétkezett, és az apa mégis gondoskodik mindkettőjükről, visszahívja őket szeretetének ünnepére.
Ez azt jelenti, hogy Jézus üzenete, az evangélium maga, egy egészen újfajta lelkiséget közvetít. A jézusi evangélium nem választás a vallásosság és a vallástalanság, a feddhetetlenség és a züllöttség, az erkölcsiség és az erkölcsi relativizmus, a konzervativizmus és a liberalizmus között. És nem is lehet elhelyezni valahol a két pólus között félúton - az evangélium valami egészen más. Az evangélium szerint ugyanis mindenki eltévedt, és mindenki szeretetet nyer. A megszólítás mindenkinek szól, hogy ismerje fel ezt, és változzon. Ezzel szemben az idősebb testvérek két csoportra osztják az embereket: ,,a jóknak, mint amilyenek mi vagyunk, van helyük a világban, a rosszaknak pedig, akikkel csak gond van, nincs helyük itt." Az ifjabb testvérek, még ha nem is hisznek Istenben, hasonlóképpen vélekednek: ,,a nyitott és toleráns embereknek van helyük a világban - ki innen a bigott, beszűkült emberekkel, akikkel csak gond van!" Jézus viszont így szól: ,,aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik" (Lk 18,14). Azok az emberek, akik bevallják, hogy híjával vannak a jóságnak és a nyitottságnak, közelebb tudnak lépni Istenhez, hiszen a kegyelem elnyerését az előzi meg, hogy megérzed, szükséged van rá. Akik köszönik, remekül vannak, azok eltávolodnak tőle. Ő ,,meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót" (Zsolt 138,6).
Egyszer egy napilap feltette a kérdést: ,,Mi a gond a világgal?" G. K. Chesterton, a híres angol katolikus író és gondolkodó állítólag ezt a kis levelet küldte a szerkesztőségnek: ,,Tisztelt Uraim! Én vagyok a gond. Tisztelettel, G. K. Chesterton." Ez annak az embernek a felelete, aki megértette Jézus mondanivalóját.
Noha mindkét fivér vétkezett, és mindkettő szeretetet nyert, a történet különbözőképpen végződik a számukra. Miért alakítja Jézus úgy az elbeszélést, hogy egyikük megmenekül, az apa visszafogadja, a másik pedig nem (legalábbis amíg tart a történet)? Lehet, hogy Jézus azt mondja, bár az önmegváltás mindkét formája rossz, az egyik mégis veszélyesebb a másiknál. Ez rejtve marad a példázatban. A fiatalabb testvér nyilvánvaló módon fordított hátat apjának. Szó szerint, valóságosan és morális értelemben is otthagyta. És noha a báty otthon maradt, mégis távolabbra került az apjától, jobban elidegenedett tőle, mint az öccse, mert teljességgel vak volt saját állapotára. És nagyon megsértette volna az a feltételezés, hogy ő így lázad apja fennhatósága ellen. Pedig ezt tette. Mindezek miatt idősebb fiúnak, farizeusnak lenni spirituálisan sokkal emésztőbb állapot, mint fiatalabb testvérnek. Ha azt sugalljuk a vallásos embereknek, hogy nem helyes az Istenhez való viszonyuk, felháborodnak: ,,Hogy merészeled ezt mondani? Hisz mindig ott vagyok a templomban, amikor csak lehet!" Erre Jézus azt feleli: ,,Ez lényegtelen." És ilyet őelőtte még senki sem tanított.
(folyt. köv.)

Timothy Keller
 
 
0 komment , kategória:  A tékozló Isten...  
Címkék: szerkesztőségnek, viszonyulásmódot, elidegenedettség, megörvendeztesse, elkötelezettjévé, konzervativizmus, befolyásolhassák, letéteményesedül, visszautasította, összeütközésüket, engedelmeskedtem, engedelmeskednek, különbözőképpen, feddhetetlenség, különválasztani, viszonyulásával, meggyőződésével, elképzelésünket, fáradhatatlanul, engedelmeskedik, viselkedésmódja, temperamentumuk, újraértelmezése, elkerülhetetlen, mindkettőjükről, szabályszegést, megtalálásának, megbüntethetik, vallástalanság, újradefiniálja, szertefoszlana, homlokegyenest, mondanivalóját, konformizmusra, önfelfedezésre, értékességéről, boldogság megtalálásának, beteljesedést keresik, morális konformizmus, önfelfedezés útját, világot szemléljük, példázatban természetesen, morális idomulás, konformizmus jelképe, farizeusok Jézus, végső üdvösséget, közösségi normákat, egyéni beteljesedés, igazabb világ, bűnbánatunk mennyire, bizonyos mérce, történetben szereplő, John Bookba, Flannery, Hazel Motes, Annak Isten, Istennel Peter Schaffer Amadeus, Alkuk Istene, Mindazonáltal Mozart, Istenhez Salieri, Amikor Salieri, Erre Jézus, Tisztelt Uraim, Timothy Keller,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Benedek Elek: Megjöttek a fecs...  Facebookon kaptam  Az állomás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nő virágokkal  Nő virágokkal  Benedek Elek: Megjöttek a fecs...  Facebookon kaptam  Fürtös gyöngyike  Facebookon kaptam  Png nő  Jó reggelt mindenkinek!  Kellemes napot kívánok  A boldogságról  A boldogságról  Isten vigasztalása  Facebookon kaptam  Virágok virága  Rózsa csokor  Oxygén cseppek használata  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok  Kellemes délutánt  Jó éjszakát!  Semmi nem tölt fel annyira, mi...  Aki Istenben hisz  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Egyszer minden a helyére kerül  Png nő  Facebookon kaptam  Kislány cicával  Szavak tömlöcében  Facebookon kaptam  Az Úr az én oltalmam  Facebookon kaptam  Png nő  Mókus virággal  Rózsa csokor  Alma és gyógyhatásai  Szeretettel Mindenkinek !  Esti képek  Facebookon kaptam  Kislányok orgonákkal  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Benedek Elek: Megjöttek a fecs...  Nászéjszaka  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kislányok orgonákkal  A boldogságról  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Kárpáti Tibor - Nővéreim, ékes...  Móricz Zsigmond: Az öröm abból...  Fürtös gyöngyike  Isten eljött  Ki lehet bírni  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kórósi Rezső Rudolf – Ak...  Homokkvarc  Facebookon kaptam  Nők orgonával  Facebookon kaptam  Hit  Facebookon kaptam  Virágos csendélet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt mindenkinek!  Az ember jól-rosszul mégiscsak  Facebookon kaptam  Várbóci parasztház napjainkban  Színes virág  Fürtös gyöngyike  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ki tudja, miért szép  Facebookon kaptam  Az igazi  Jó reggelt mindenkinek!  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Kislányok orgonákkal  Tavaszi kép  Fürtös gyöngyike  Dolomit és kvarc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Isten vigasztalása  Lehoczky Zsuzsa a Nemzet Színé...  Mondd  Virágos csendélet  A barát egy mosoly 
Bejegyzés Címkék
boldogság megtalálásának, beteljesedést keresik, morális konformizmus, önfelfedezés útját, világot szemléljük, példázatban természetesen, morális idomulás, konformizmus jelképe, farizeusok Jézus, végső üdvösséget, közösségi normákat, egyéni beteljesedés, igazabb világ, bűnbánatunk mennyire, bizonyos mérce, történetben szereplő, útra &#8211, egyénnek szabadon, saját céljait, utat járják, hierarchiára alapuló, személyes szabadság, történet szerint, amish szektába, szekta vénei, kétféle életút, közösség megkövetel, önfelfedezés útján, nyugati társadalom, egyik viszonyulásmódot, másikat választottuk, erkölcsi konformisták, erkölcstelen emberek, maguk útját, erkölcs embereinél, önfelfedezés propagálói, bigottak &#8211, haladás embereinél, következik-e ebből, egyik vagy, másik kategóriába, temperamentumuk eleve, erkölcsi konformizmusra, erkölcsi konformizmus, összetörte őket, önfelfedezés útjára, ellentétes irányban, titkos fiatalabb, rendőrség lecsap, internetes világ, hálójukba akad, konzervatív hívőket, radikális alternatívát, első felvonásban, fiatalabb testvéren, közkeletű módon, bűnösség állapotát, korabeli hallgatóság, eltávolodik Istentől, második felvonásban, apjának &#8211, konvenciók szerint, egyikük &#8222, másikuk &#8222, második felvonás, mesélő tudatosan, idősebbik testvért, elidegenedettség állapotában, apja lakomájára, feddhetetlen erkölcs, történet végén, elveszettség állapotában, farizeusok levegő, dolgot &#8211, sokkoló fordulat, nagyobbik testvér, jósága miatt, bűne képez, ballépéseinek sora, általuk képviselt, elsőre látszik, apja fennhatósága, családi vagyont, közösségi normáknak, teljes függetlenség, fiatalabb testvér, apai vagyonra, öccse elment, apai hatalmat, maga módján, másik pedig, apát egyik, vele töltött, üzenet &#8211, bűnről alkotott, legtöbb ember, lelke mélyén, nagyon izgalmas, összes erkölcsi, ilyen ember, hozzáállás egyértelműen, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 112 db bejegyzés
e év: 809 db bejegyzés
Összes: 30341 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 283
  • e Hét: 3101
  • e Hónap: 10741
  • e Év: 249217
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.