Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Ahogyan Krisztus: olyan, mint aki szolgál
  2019-02-05 19:47:27, kedd
 
   
  Ahogyan Krisztus: olyan, mint aki szolgál


,,Ha tehát megmostam a ti lábaitokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát." (János 13,14)

,,Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál." (Lukács 22,27)


Tegnap azon elmélkedtünk, hogy az Úrnak joga van ahhoz, hogy megparancsolja és elvárja a megváltottaktól, hogy az Ő példáját kövessék. Ma azt vizsgáljuk meg, miben kell Őt követnünk.
,,Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát." Ezt az igét szeretnénk mélységében megérteni. A szolgai forma, amiben látjuk Őt, a megtisztítás, ami a szolgálatának célja volt, és a szeretete, ami mozgatta, ezek lesznek elmélkedésünk fő pontjai.
Szolgaként látjuk Őt, mint aki megtisztít és úgy, mint aki szeret: a szeretete volt az, ami mozgatta.
Az első a szolgai forma. Minden el volt készítve az utolsó vacsorához. Még a víz is, hogy szokás szerint a vendégek lábát megmossák. De nem volt rabszolga, hogy elvégezze a munkát. Minden tanítvány a másikra vár; a tizenkettő közül egyik sem akarja magát megalázni. Azzal a gondolattal vannak elfoglalva, még az asztalnál is, hogy ki a nagyobb közülük az Isten országában (Lukács 22,26-27). Ekkor váratlanul Jézus feláll (ők maradnak az asztalnál), leveti a felsőruháját, körülköti magát egy mosdókendővel, és elkezdi megmosni a lábaikat. Váratlan esemény, amit az angyalok csodálkozva bámultak. Krisztus, a világegyetem Teremtője és Királya, akinek szavára milliónyi angyal kész a szolgálatra, aki csak egyetlen szót szól az egyik apostolnak, és az meg is teszi, igen, a Krisztus, az övéiért rabszolgamunkát vállal és végez. A Szent a kezébe veszi mindegyik tanítvány mocskos lábát és tisztára mossa. Úgy teszi, hogy közben mennyei dicsőségének teljes tudatában van. János ezt írja: ,,Jézus, jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt." Mivel az Isten mindent az Ő kezébe tett, az Ő kezében semmi sem közönséges vagy tisztátalan. Egy munka lebecsültsége sem teszi a munkást alacsonyrendűvé, hanem a munkás teszi az elvégzett feladatot megbecsültté, a saját értékét adja a lenézett dologhoz. Ilyen mély megaláztatásban, ahogyan mi emberek nevezzük, a mi Urunké az Isten dicsősége, és ezáltal lesz Ő az Egyház feje, aki az igazság útján vezeti népét. Ezért a Fiú a Szolga. Ő az Atya szerelmes Fia, akinek adatott minden hatalom, de számára nem rangon aluli ilyen mélyre lehajolni. Éppen ezért vette fel a szolgai formát, és most kihirdeti Egyházában az előbbre jutás törvényét. Minél magasabbra akarsz jutni, miközben megmaradsz a kegyelemben, egyre inkább örömnek kell tartanod, hogy mindenki szolgája vagy. ,,És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok" (Máté 20,27); ,,aki a legnagyobb közöttetek, az legyen szolgátok" (Máté 23,11). Minél erősebb bennem a tudat, hogy Krisztushoz kezdek hasonlítani, annál mélyebbre fogok szállni, hogy a körülöttem levőket szolgáljam.
Az a szolga, akinek a mestere dolgaira és érdekeire van gondja, mindig kész arra, hogy a mesterének megmutassa, hogy amit elvégzett, azt a tulajdonos kedvére és javára tette. Jézus célja: ,,Mert az Embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért" (Márk 10,45); ,,Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál." Ezért nekem is úgy kell élnem, és Isten népe között úgy kell forgolódnom, mint aki mindenki szolgája. Ha az a cél, hogy áldássá legyek, alázatos, szeretetteljes indulattal kell szolgálnom embertársaimat, és nem tarthatom a saját megbecsülésemet vagy a saját érdekeimet szemem előtt. Így lehetek áldássá. A tanítványok lábának megmosása követendő példa számomra. A szolga nem tartja megaláztatásnak, és nem szégyenül meg attól, ha alacsonyabb rendűnek tartják. Szolgálni másokat: ez a beosztása és a feladata. Gyakran azért nem válunk áldássá mások számára, mert olyan hangnemben beszélünk velük, mint ha mi lennénk a vezetőik, akik nagyobb kegyelmet és több lelki ajándékot kaptak, esetleg úgy, mint egy szinten levők. Micsoda áldás lenne a világnak, ha előbb megtanulnánk az Úrtól, hogy a szolga lelkületével viszonyuljunk a testvéreinkhez. Ha ez a példázat az Egyházban az őt megillető helyre kerülne, Jézus jelenlétének ereje azonnal megnyilvánulna.
Milyen munkát kell elvégeznie a tanítványnak ezzel az alázatos lelkülettel? A lábmosás két feladatról is beszél. Az első a test megtisztítása és felfrissítése, a másik a lélek megtisztítása és megmentése. Urunk egész földi élete során ez a két dolog mindig együtt járt: ,,a betegek meggyógyulnak és a szegényeknek az evangélium hirdettetik." Ahogyan a béna, úgy sok más ember is megtapasztalta: a testi gyógyulás a léleknek egyben az üdvösség ígéretét is jelentette, és annak illusztrációjaként is szolgált.
Jézus követője nem hagyhatja figyelmen kívül a parancsot: ,,Nektek is meg kell mosnotok egymás lábait." Nem felejti el, hogy a külvilág és testi mivoltunk a belső, lelki életünknek kapujaként szolgál és a lélek üdvösségéért van. A szeretetből vállalt szent szolgálatának elsőrendű célja a lelkek megmentése, ugyanakkor úgy is szolgál, hogy kész segíteni a mindennapos problémák, gondok megoldásában.
Nem a feddései és a bírálgatásai alapján ismerszik meg mint szolga, hanem a kapcsolataiban megnyilvánuló jóakarata és a kedvessége bizonyítja, hogy a segítőkészség és szolgálatkészség jellemzi. Így válik látható bizonyságává annak, mit jelent Jézus Krisztus követőjének lenni. Az ilyen embernek egyetlen szavában erő van, és könnyen szíven talál. Amikor a bűnnel, a romlottsággal és az ellenállással szembesül, a romlottsággal és az ellenállással szembesül, ahelyett, hogy feladná, kitart, mert az tölti be, hogy Jézus mennyire türelmes volt vele, és még mindig minden nap megtisztítja. Magáról tudja, hogy ő Isten egyik szolgája, és Isten arra hívta el, hogy a legnagyobb mélységbe is le kell szállnia, hogy embereket mentsen és szolgáljon nekik, sőt még mások lábához is lehajol, ha ez szükséges.Azt az erőt, amely egy embert arra tesz képessé, hogy az életét a szeretetből való szolgálatban töltse el, egyedül Jézus adhatja. János ezt írja: ,,szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket" (János 13,1). A szeretetnek semmi sem nehéz, és nem beszél arról, hogy ez áldozat. Hogy megáldja a szeretett embert - pedig az teljesen érdemtelen rá -, annak érdekében. Jézus a szeretete miatt lett értünk szolgává. Egyedül a szeretet teszi a szolga pozícióját és munkáját olyan áldássá számunkra, hogy minden áron meg akarjunk maradni benne. Lehet, hogy adott esetben Jézushoz hasonlóan egy Júdás lábát mosod meg, aki ezt nem köszöni meg, hálátlansággal és árulással viszonozza. Biztosan találkozol számos Péterrel is, aki először visszautasít: ,,az én lábamat soha", azután pedig nagyot csalódik, mert nem felelsz meg az ő türelmetlen elvárásának: ,,ne csak aa lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is." Csak a szeretet, a mennyei kiolthatalan szeretet ad türelmet, bátorságot és bölcsességet ehhez a szolgálathoz, amit az Úr a lábmosásban adott elénk: ,,nektek is meg kell mosnotok egymás lábait". Mindenek előtt meg kell értened, hogy csak fiúként lehetsz igazán szolga. A Fiú, a Messsiás magára vette a szolgai fornát: ebben találod meg az akarat és a boldog szolgálat titkát. Járj úgy az emberek között, ahogyan a Magasságos Fia járt! Az Isten Fia kizárólag azért jött közénk, hogy megmutassa nekünk Atyjának dicsőségét, hogy bebizonyítsa, mennyire Isten szerint való, ha annak élünk, hogy az elveszettek szívét megérintsük.
,,De az én szeretetem eddig nem ér fel." Hallgassuk meg inkább Őt, mikor azt mondja: ,,maradjatok meg az én szeretetemben." Egyetlen vágyunk az legyen csupán, hogy Ő megmutassa nekünk, mennyire szeret minket, és hogy Ő meg tud minket tartani szeretetében. Minde nap élj úgy, mint az Úr kedveltje, abban a tudatban, hogy szeretete megmos, megtisztít, hordoz minden napon, és áldásával eláraszt. Szeretete beáramlik az életedbe, kicsordul belőled, és számodra a legnagyobb öröm az lesz, ha példaadását te is gyakorlod. Ne panaszkodj sokat a szeretetlenség és az alázat hiánya miatt! Inkább imádkozz többet, hogy az Úr nyissa meg a testvéreid szemét az elhívásukra, és szívből kövessék az Ő nyomdokait, hogy a világ úgy lásson titeket, mint akik az Ő példája szerint élnek! Ha ez nem észlelhető azonnal a körülötted lévőkben, még buzgóbban imádkozz, hogy legalább a te személyedben olyan követője legyen az Úrnak, aki megérti és bizonyítja, hogy úgy szeretni és szolgálni, mint Jézus a legteljesebb áldást és örömöt jelenti.
Uram, átadom magamat, hogy megtapasztaljam ezt az áldásos szolgáló életet. A te személyedben megláttam, hogy a szolga lelkülete királyi lelkület, a mennyből származik, és felemel a mennybe Isten Fiának Lelke által. Örökkévaló szeretet, lakozz bennem! Így az életem hasonló lesz a tiédhez, és arról beszél majd, mint a tiéd: ,,én közöttetek olyan vagyok, mint aki szolgál."
Ó Isten megdicsőült Fia, te tudod, mily kevéssé vagyok megtelve Lelkeddel, és tudod, a szolgai lét a világ szerint mennyire lebecsült és idejétmúlt. De te azért jöttél, hogy megtaníts minket arra, ami helyes, és arra, hogy a mennyei világ milyen dicsőségre méltatja a legutolsót, és milyen áldást készített a szolgálónak. Mindenható Úr, te nem csak új gondolatokat adsz, hanem új értelmet, új szívet is ültetsz belém. A tiédhez hasonlót, ami meg van telve Lelkeddel, és úgy tud szeretni, mint te, Uram, a te Szent Lelked lakik bennem, és az én örökségem az, hogy betöltesz és Lelked örömében élve olyan lehetek, mint te. Odaszánom magamat a téged szolgáló életre. Hadd legyen bennem a te értelmed, aki lemondtál a méltóságodról, és szolgai formát vettél fel, és amikor emberi testet vettél fel, megaláztad magadat. Igen, Uram, legyen bennem ez a gondolkodásmód kegyelmed által! Ahogyan az Isten Fia szolgává lett, hadd legyek én is azzá! Ámen.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus képére  
Címkék: szolgálatkészség, megaláztatásban, megváltottaktól, alacsonyrendűvé, megtapasztaljam, megbecsülésemet, megaláztatásnak, rabszolgamunkát, embertársaimat, megtapasztalta, kapcsolataiban, megparancsolja, megnyilvánulna, hálátlansággal, szeretetteljes, szeretetlenség, testvéreinkhez, gondolkodásmód, viszonyuljunk, lebecsültsége, méltóságodról, segítőkészség, mosdókendővel, romlottsággal, megnyilvánuló, ellenállással, meggyógyulnak, szolgálatának, elmélkedésünk, felfrissítése, megtisztítása, szeretetemben, legteljesebb, bírálgatásai, lelkületével, rabszolgátok, igét szeretnénk, szolgai forma, szolgálatának célja, szeretete volt, utolsó vacsorához, vendégek lábát, tizenkettő közül, gondolattal vannak, nagyobb közülük, angyalok csodálkozva, világegyetem Teremtője, egyik apostolnak, övéiért rabszolgamunkát, kezébe veszi, munka lebecsültsége, munkást alacsonyrendűvé, Ahogyan Krisztus, Embernek Fia, Jézus Krisztus, Magasságos Fia, Isten Fia, Isten Fiának Lelke, Mindenható Úr, Szent Lelked, Andrew Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kaktuszok.......  A természet szépsége......  Kellemes hétvégét !.........  Egy egész életre megmaradjon  Kellemes teázást  A nyugalom és a megelégedés  Pirit és kálcit  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Az álom magában véve gyógyít. ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Boldog születésnapot a ma ünne...  Az idő és a világ nem áll meg  Amikor túl sok  Szentlélek  Ó légy ma vendégünk  Sárga kalcit  Pirit és kvarc  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A nap világosítson a szívedben  A nap világosítson a szívedben  Kellemes vasárnapot  Harmonia.......  Harmonia.......  Pünkösdi kilenced  De az igazság az, ...  A cukorbetegség és a fokhagyma  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Rodokrozin és kálcit  Aranyosi Ervin: Éld át az élet...  Csodaszép napot !.......  A szeretetről  Facebookon kaptam  Megpróbálok úgy élni  Az új szilárdan áll a régin  Harmonia.......  Selejtezés folytatás  A divat változik  Szép estét kedves látogatóimna...  Fűtünk  Png rózsa bokor  Facebookon kaptam  De az igazság az, ...  Füst Milán - A légen át szerel...  Rutil kristály  Fűtünk  Facebookon kaptam  Rodokrozit pirittel és szfaler...  Nem tudom, mit tartogat számom...  További szép napot mindenkinek  Harmonia.......  Ha Nővé akarsz válni, felejts ...  További szép napot mindenkinek  Facebookon kaptam  Nyers kék gyémánt  Mangán  A divat változik  Szelenit rózsakövek  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Csodaszép napot !.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinától  Szelenit rózsakövek  Pünkösdi kilenced  Jábavaló  Egy egész életre megmaradjon  Utas panasz  Facebookon kaptam  C-vitaminnal a szív és a bőr e...  Facebookon kaptam  Rodokrozit pirittel  Füst Milán - A légen át szerel...  Nátrolit kristály  Facebookon kaptam  Az álom magában véve gyógyít. ...  Facebookon kaptam  Pirit és kvarc  Hívök közössége  Szentlélek  Szeretet.......  Facebookon kaptam  A szeretetről  Az idő és a világ nem áll meg  Szeretet.......  Bartimeushoz  Facebookon kaptam  Mangán  Sárga kalcit  Küldetésünk Isten megismerteté...  Facebookon kaptam  Realgar és kálcit  Kellemes délutánt ! ..........  Facebookon kaptam  Png kislány  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Amikor túl sok  Szelenit rózsakövek 
Bejegyzés Címkék
igét szeretnénk, szolgai forma, szolgálatának célja, szeretete volt, utolsó vacsorához, vendégek lábát, tizenkettő közül, gondolattal vannak, nagyobb közülük, angyalok csodálkozva, világegyetem Teremtője, egyik apostolnak, övéiért rabszolgamunkát, kezébe veszi, munka lebecsültsége, munkást alacsonyrendűvé, munkás teszi, elvégzett feladatot, saját értékét, lenézett dologhoz, igazság útján, szolgai formát, előbbre jutás, legnagyobb közöttetek, legyen szolgátok&#8221, körülöttem levőket, mestere dolgaira, mesterének megmutassa, tulajdonos kedvére, saját megbecsülésemet, saját érdekeimet, tanítványok lábának, szinten levők, szolga lelkületével, tanítványnak ezzel, alázatos lelkülettel, test megtisztítása, lélek megtisztítása, betegek meggyógyulnak, evangélium hirdettetik, testi gyógyulás, léleknek egyben, üdvösség ígéretét, lélek üdvösségéért, szeretetből vállalt, lelkek megmentése, mindennapos problémák, bírálgatásai alapján, kapcsolataiban megnyilvánuló, kedvessége bizonyítja, ilyen embernek, ellenállással szembesül, legnagyobb mélységbe, embert arra, szeretetből való, szeretetnek semmi, szeretett embert, teljesen érdemtelen, szeretete miatt, szeretet teszi, szolga pozícióját, mennyei kiolthatalan, lábmosásban adott, szolgai fornát, boldog szolgálat, emberek között, elveszettek szívét, legyen csupán, legnagyobb öröm, alázat hiánya, testvéreid szemét, körülötted lévőkben, legteljesebb áldást, áldásos szolgáló, szolga lelkülete, mennyből származik, mennybe Isten, életem hasonló, világ szerint, mennyei világ, tiédhez hasonlót, téged szolgáló, gondolkodásmód kegyelmed, szolgálatkészség, megaláztatásban, megváltottaktól, alacsonyrendűvé, megtapasztaljam, megbecsülésemet, megaláztatásnak, rabszolgamunkát, embertársaimat, megtapasztalta, kapcsolataiban, megparancsolja, megnyilvánulna, hálátlansággal, szeretetteljes, szeretetlenség, testvéreinkhez, gondolkodásmód, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 20 db bejegyzés
e hónap: 151 db bejegyzés
e év: 848 db bejegyzés
Összes: 30380 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 352
  • e Hét: 972
  • e Hónap: 12159
  • e Év: 250635
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.