Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Hozzáigazodni Krisztus végtelen értékéhez
  2020-06-10 18:57:25, szerda
 
   
  Hozzáigazodni Krisztus végtelen értékéhez

A koronavírus nem egyedi abból a szempontból, hogy megtérésre hív. Tulajdonképpen az összes természeti katasztrófa - akár áradások, éhínségek, sáskajárás, szökőárak vagy járványok - Isten fájdalmas és kegyelmes felhívásai arra, hogy tartsunk bűnbánatot.
Ezt abból is látjuk, amit Jézus válaszol egy szerencsétlenség kapcsán a Lk 13,1-5-ben:
,,Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek." (Lk 13,1-5)
Pilátus embereket mészároltatott le egy templomban. Siloámban összeomlott egy torony, és a katasztrófában meghalt tizennyolc ottlévő. Az egyik eset az emberi gonoszság gyümölcse. A másik nyilvánvalóan baleset volt.

A katasztrófa jelentése - számodra

A tömeg meg akarta tudni Jézustól, hogy mi a történtek jelentése. Isten cselekedete volt, különleges ítélet különleges bűnökért? Jézus válasza megdöbbentő. A katasztrófa jelentését hangsúlyozza, és azt mindenkire vonatkoztatja, nem csak azokra, akik meghaltak. Mindkét esetben azt mondja: Azok, akiket Pilátus megöletett, és azok, akikre ráomlott a torony nem voltak bűnösebbek, mint ti.
Ti? Miért hozza fel a hallgatóság bűneit? Ők nem azt kérdezték, hogy mi a véleménye a saját bűneikről, hanem a többiekről érdeklődtek. Azt akarták tudni, mit jelentettek ezek a katasztrófák az áldozatoknak, nem nekik maguknak.
Ez teszi Jézus válaszát döbbenetessé. Lényegében azt mondja, hogy a bajok jelentése mindenkinek szól. Az üzenet a következő: ,,Térj meg, vagy elveszel." Ezt kétszer is elmondja: ,,Ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek" (Lk 13,3). ,,Sőt azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek" (Lk 13,5).

Kegyelemteljes felhívás, amíg tart az idő

Mit tett Jézus? Átirányította az emberek megdöbbenését, figyelmét valami másra. Döbbenetük tárgya, amely arra sarkallta ezeket az embereket, hogy választ keressenek Jézusnál, nem a megfelelő volt. Megdöbbentek azon, hogy embereket ilyen kegyetlenül megöltek, és mások halálra zúzódtak ilyen értelmetlen módon. De Jézus azt mondja: Azon kellene inkább megdöbbennetek, hogy nem ti voltatok, akiket megöltek, és akik halálra zúzódtak. Valójában, ha meg nem tértek, ti magatoknak is ilyen ítélettel kell majd szembenéznetek egy napon.
Ebből az következik, hogy Istennek kegyelmes üzenete van minden ilyen katasztrófában. Az üzenet az, hogy mi mindnyájan bűnösök vagyunk, a pusztulás felé haladunk, és a szerencsétlenségek Isten kegyelmes hívásai, hogy bűnbánatot tartsunk és üdvözüljünk, amíg van idő. Jézus a halottaktól az élőkhöz fordult, és lényegében ezt mondta: Ne a halottakról beszéljünk, beszéljünk inkább rólatok. Ez sokkal sürgetőbb. Ami velük történt, az rólatok szól. A nagy kérdés tulajdonképpen nem az ő bűneikre, hanem a tiétekre vonatkozik. Azt gondolom, ez Isten üzenete a koronavírus járvány alatt a világnak. Felhívja a világot a megtérésre, amíg van erre még idő.

Mit jelent a megtérés?

Határozzuk meg pontosan, mit jelent a megtérés! A szó az Újszövetségben a szív és az értelem megváltozását jelenti. Nem valami felszínes vélemény megváltozásról van szó, hanem egy mély átváltozásról. Megtérésünkkel megértjük és nagyra értékeljük Istent és Jézus Krisztust azért, akik Ők valójában. Jézus így írta le ezt a szívbéli változást:
,,Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." (Mt 22,37)
,,Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó énhozzám." (Mt 10,37)
Más szavakkal: a szív és az értelem gyökeres megváltozására hív a megtérés, hogy kincsnek tartsuk Istent és Jézus Krisztust egész lényünkkel, értékesebbnek minden emberi kapcsolatnál.

Miért fenyegetne minket Jézus azzal, hogy elkárhozunk?

Jézus azért mondta, hogy mi is hasonlóképpen elveszünk, ha nem térünk meg, mert mi is felcseréltük a kincset, azaz Istent értéktelenebb dolgokra, melyeket jobban szeretünk (Róm 1,22-23). Mindannyian úgy bántunk Jézussal, mint aki kevésbé kívánatos számunkra, mint a pénz, a szórakozás, a barátok vagy a család. Nem azért érdemeljük meg mindnyájan a kárhozatot, mert megszegtük a szabályok egy listáját, hanem azért, mert a végtelen értéket semmibe vettük - azt a végtelenül értékes kincset, aki nekünk Isten Jézus Krisztusban.

Felébredni öngyilkossági hajlamainkból

A megtérés azt jelenti, hogy felismerjük az öngyilkossággal egyenértékű választásainkat: az ónt választjuk az arany helyett, a homokra épült alapot a szilárd szikla helyett, a csatornában játszást a tengerparti nyaralás helyett. Ahogyan C. S. Lewis írja:
,,Félszívű teremtmények vagyunk. Bolondulunk az italért, a szexért és az ambíciókért, pedig végtelen öröm van felkínálva nekünk. Olyanok vagyunk, mint egy tudatlan gyerek, aki a homokozóban akar formákat önteni egy szegénynegyedben, mert nem tudja elképzelni, hogy mit jelent egy üdülés lehetősége a tengerparton. Mi nagyon kevéssel is megelégszünk."
A végtelen öröm, amiről Lewis beszél, a Krisztus értékének, szépségének és hatalmának a megértését, elfogadását és másokkal való megosztását jelenti.

Ráébredni arra, hogy Krisztusban bízz

Amit Isten cselekszik a koronavírus járványon keresztül, az megmutatja nekünk - szemléletesen és fájdalmasan -, hogy nincs ezen a világon semmi, ami megadhatná azt a biztonságot, azt a megelégedést, ami megtalálható Jézus Krisztus végtelen nagyságában és méltóságában. Ez a globális járvány elveszi mozgási szabadságunkat, korlátozza üzleti tevékenységeinket és személyes kapcsolatainkat. Elveszi a biztonságunkat és a kényelmünket. És a végén még az életünket is elveheti.
Isten azért tesz ki minket ilyen veszteségeknek, hogy ráébresszen, egyedül csak Krisztusban bízzunk. Vagy másképpen szólva, azzal, hogy Isten nehézséget támaszt, alkalmat ad arra, hogy Krisztust a világnak felajánlhassa, hogy páratlan, mindent kielégítő nagysága még fényesebben tündököljön, amikor örömet ad még a szenvedéseinkben is.

A kétségbeesés ajándéka

Nézzük meg például azt, hogy Isten miért vitte el Pált addig a pontig, ahol kétségbeesett az élete miatt:
,,Mert azt akarjuk, testvéreink, hogy tudjatok arról a nyomorúságról, amely Ázsiában ért minket: rendkívüli mértékben, sőt erőnkön felül megterheltettünk, annyira, hogy az életünk felől is kétségben voltunk. Sőt mi magunk is elszántuk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat." (2Kor 1,8-9)
Pál nem úgy tekinti a kétségbeesés megtapasztalását, mint sátáni eredetűt vagy véletlenszerűt. Ennek határozott célja volt. Maga Isten ruházta fel céllal és jelentéssel: ez az életet veszélyeztető esemény ,,azért volt, hogy megtanítson minket arra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem Istenben, aki feltámasztja a halottakat" (2Kor 1,9).
A jelenlegi koronavírus üzenete a következő: többé ne magadban bízz, hanem fordulj Istenhez! Mi még a halált sem tudjuk megállítani, de Isten fel tudja támasztani a halottakat. Hozzáteszem, hogy természetesen az Istenre hagyatkozás nem azt jelenti, hogy a keresztyének már nem csinálnak ezentúl semmit. A keresztyének soha nem voltak semmittevők. Ez azt jelenti, hogy az alapunk, a példánk és minden cselekedetünk célja Isten. Ahogyan Pál mondta: ,,sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme" (1Kor 15,10).
A koronavírus arra hív fel minket, hogy Istent tegyük a legfontosabb, mindent átható valósággá az életünkben. Az életünk jobban függ tőle, mint ahogyan a lélegzésen múlik az életünk. És Isten néha megszakítja lélegzetünket azért, hogy magához vegyen.

A tövisek jelentése

Vagy nézzük meg Isten célját a Pál testébe adatott fájdalmas tövissel:
,,Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el az tőlem. De Ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem." (2Kor 12,7-9)
Pál nagy kijelentésekkel volt megáldva. Isten látta a büszkeség veszélyét. Sátán látta az igazságban és örömben rejlő veszélyeket. Isten úgy irányította a Sátán stratégiáját, hogy amiről azt gondolta, tönkreteszi Pál bizonyságtételét, valójában Pál alázatát és örömét szolgálta. Pál kapott egy tüskét a testébe - ,,a Sátán angyalát". De egyúttal az Isten küldöttét is! Nem tudjuk, mi volt ez a tövis. De azt tudjuk, hogy a tövisek fájdalmasak. És azt is tudjuk, hogy Pál háromszor imádkozott azért, hogy Krisztus vegye el ezt tőle. De nem tette meg. Megvolt a célja ennek a fájdalomnak. Nevezetesen: ,,Az én erőm erőtlenség által ér célhoz" (2Kor 12,9). Az Ő célja az, hogy Pál tántoríthatatlan hitén és örömén keresztül Krisztus úgy világítson, mint aki messzemenőkig értékesebb, mint Pál egészségi állapota. Mi Pál válasza erre? ,,Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem" (2Kor 12,9).
Legszívesebben? Hogyan lehetséges ez? Pál kész örömmel elfogadni a tövist a testében? Igen, mivel a legnagyobb cél az életében az volt, hogy Krisztust dicsőítse a testében akár élete által, akár halála által (Fil 1,20). Látni Krisztus szépségét, Őt legfőbb kincsnek tartani, megmutatni Krisztust a világnak, mint aki többet ér az egészségnél vagy akár az életnél is - ez volt Pál öröme. Martha Snell Nicholson (1898-1953) A tövis című verse így végződik:
,,Megtanultam, nem ad tövist anélkül, hogy több kegyelmet nem adna,
Elveszi a tövist, hogy szétszakítsa a fátylat, amely mögött ott az Ő arca."

Veszteségben nyereség

Pál elfogadta a veszteséget, mert a veszteségben neki Krisztus teljesebb nyereséggé vált:
,,Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem." (Fil 3,8)
Ezt jelenti a megtérés: megtapasztalni a szív és értelem megváltozását, amely Istent Krisztusban nagyobb kincsnek tartja, mint az életet. ,,Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít" (Zsolt 63,4). Ez volt Pál hite. Igaz volt életében és halálában is. Az életben, mert Krisztus minden öröm édessége, és jobb, mint bármi más. És a halálban, mert ,,teljes öröm van tenálad (Istennél), örökké tart a gyönyörűség jobbodon" (Zsolt 16,11).
A koronavírus járvány a veszteség megtapasztalását jelenti - a legkisebbtől, kényelmünk elvesztésétől a legnagyobbig, az élet elvesztéséig. És ha ismerjük Pál örömének titkát, a veszteséget nyereségnek fogjuk tekinteni. Ez az, amit Isten mond a világnak. Térj meg, igazítsd életedet a Krisztus mérhetetlen értékéhez!

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Címkék: tántoríthatatlan, erőtlenségeimmel, szerencsétlenség, bizonyságtételét, megtapasztalását, szegénynegyedben, megterheltettünk, szenvedéseinkben, kapcsolatainkat, kijelentésekkel, öngyilkossággal, választásainkat, legszívesebben, véletlenszerűt, katasztrófában, szembenéznetek, kegyelemteljes, veszteségeknek, megváltozásról, megtérésünkkel, megváltozására, újszövetségben, szabadságunkat, megdöbbennetek, biztonságunkat, tulajdonképpen, mészároltatott, megtapasztalni, öngyilkossági, hajlamainkból, hasonlóképpen, lélegzetünket, megdöbbenését, értéktelenebb, átváltozásról, szemléletesen, összes természeti, szerencsétlenség kapcsán, időben néhányan, vérét Pilátus, áldozati állataik, galileai emberek, többi galileainál, torony Siloámnál, katasztrófában meghalt, egyik eset, emberi gonoszság, másik nyilvánvalóan, katasztrófa jelentése, történtek jelentése, katasztrófa jelentését, hallgatóság bűneit, Hozzáigazodni Krisztus, Jézus Krisztust, Isten Jézus Krisztusban, Ahogyan, Amit Isten, Jézus Krisztus, Maga Isten, Ahogyan Pál, Látni Krisztus, Martha Snell Nicholson, Krisztus Jézus, Istent Krisztusban, John Piper,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Kék nefelejcs  mielőtt a tengerbe lépne, a fo...  Isten és a világ  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Igazi öröm  Sokakkal megeshet  Sárgarózsák  Facebookon kaptam  Csokor vázában  Facebookon kaptam  A világ és az egyház  Áldás  Kávéillatos szép reggelt!  Az Úr szava  Az oltáson múlik, hogy mikor i...  Facebookon kaptam  Napirend  Facebookon kaptam  Pirosrózsa csokor  1376 az új fertőzött, elhunyt ...  Egy mosoly!  Örvendjetek, keresztyének!  Mókuska  Környezetvédelem........  Facebookon kaptam  Isten igazsága  Az ember vajon azért fél  Mai harmónia kártyám  Szeretet és igazság  A fák az elmúlás szemtanúi  Szenvedés  Facebookon kaptam Krisztinától  Igazság  Igazság és szabadság  Facebookon kaptam  Gyöngyvirág csokor  Facebookon kaptam  Igazság és szabadság  A gyöngyhalász....  Idézet a szivárványról  Isten igazsága és szeretete  Búzavirág  Png nő  Isten igazsága  Isten igazsága és szeretete  Mókusok a fenyőfán  Implantáció  Facebookon kaptam  A Hegyi beszéd  Facebookon kaptam  Sokakkal megeshet  Facebookon kaptam  Örvendjetek, keresztyének!  A házasság azt jelenti,hogy...  Sárgarózsák  Aranyosi Ervin: Nem adom soha ...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Tapasztaltad már, hogy türelme...  Facebookon kaptam  A házasság az ember legnagyobb...  Gyógynövényként működő gyümöl...  A világ és az egyház  Igazság  Krókuszok  Facebookon kaptam Annuska bar...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  mielőtt a tengerbe lépne, a fo...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sokakkal megeshet  Facebookon kaptam  Szép estét  Png rózsa csokor  Szeged-Boszorkánysziget.......  Érzelmek.....  A házasság az ember legnagyobb...  Isten áldása  Facebookon kaptam  A Hegyi beszéd  Mily nehéz szeretni azt, ki du...  Facebookon kaptam  Jó beszélgetni  Facebookon kaptam  Png virág  Áldás  Aranyosi Ervin: Nem adom soha ...  Az ember vajon azért fél  Örvendj annak a gazdagságnak -  Facebookon kaptam  Png virág  A gyöngyhalász....  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Örvendjetek, keresztyének!  Isten igazsága  Ma elképzeltelek  Facebookon kaptam  Szép napot  A házasság az ember legnagyobb...  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
összes természeti, szerencsétlenség kapcsán, időben néhányan, vérét Pilátus, áldozati állataik, galileai emberek, többi galileainál, torony Siloámnál, katasztrófában meghalt, egyik eset, emberi gonoszság, másik nyilvánvalóan, katasztrófa jelentése, történtek jelentése, katasztrófa jelentését, hallgatóság bűneit, saját bűneikről, többiekről érdeklődtek, bajok jelentése, emberek megdöbbenését, megfelelő volt, pusztulás felé, élőkhöz fordult, halottakról beszéljünk, rólatok szól, nagy kérdés, tiétekre vonatkozik, koronavírus járvány, értelem megváltozását, mély átváltozásról, szívbéli változást, értelem gyökeres, barátok vagy, végtelen értéket, végtelenül értékes, öngyilkossággal egyenértékű, arany helyett, homokra épült, szilárd szikla, csatornában játszást, tengerparti nyaralás, tudatlan gyerek, homokozóban akar, üdülés lehetősége, végtelen öröm, koronavírus járványon, megmutatja nekünk, világon semmi, globális járvány, világnak felajánlhassa, kétségbeesés ajándéka, élete miatt, életünk felől, kétségbeesés megtapasztalását, életet veszélyeztető, jelenlegi koronavírus, keresztyének soha, koronavírus arra, életünk jobban, lélegzésen múlik, tövisek jelentése, erőtlenségeimmel dicsekszem, büszkeség veszélyét, tövisek fájdalmasak, célja ennek, erőtlenségeimmel dicsekszem&#8221, testében akár, egészségnél vagy, tövis című, veszteségben neki, gyönyörűség jobbodon&#8221, veszteség megtapasztalását, élet elvesztéséig, veszteséget nyereségnek, tántoríthatatlan, erőtlenségeimmel, szerencsétlenség, bizonyságtételét, megtapasztalását, szegénynegyedben, megterheltettünk, szenvedéseinkben, kapcsolatainkat, kijelentésekkel, öngyilkossággal, választásainkat, legszívesebben, véletlenszerűt, katasztrófában, szembenéznetek, kegyelemteljes, veszteségeknek, megváltozásról, megtérésünkkel, megváltozására, újszövetségben, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 91 db bejegyzés
e év: 788 db bejegyzés
Összes: 30320 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 240
  • e Hét: 872
  • e Hónap: 8512
  • e Év: 246988
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.