Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mindnyájan egy akarattal együtt voltak
  2021-05-17 07:40:50, hétfő
 
   
  Mindnyájan egy akarattal együtt voltak

Textus: Ap. Csel 2:1-13.
Lekció: Ap. Csel 1:1-14.

Az Ap.Csel. elmondja, hogy a Szentlélek mit cselekedett Krisztus szolgái által, hogy megdicsőítse Jézus Krisztust az egyházban.
Az 1. rész a Szentlélek eljövetelének előzményeiről szól, az Ap. Csel. 2:1-13 az eljöveteléről.
Az első részben meg van ígérve a Szentlélek eljövetele, a 2:1-13 terjedő részben ez az ígéret beteljesítve van.
Ez emlékeztet minket arra, hogy minden ami történik az Ap. Csel.-ben az előre ki volt jelentve Istentől.
A missziói parancsról itt is olvasunk az 1. részben. A hangsúly itt a Szentlélek erején van.
A tanítványok el lettek küldve a világba az evangéliummal. De nem az ő erejükkel. Akkor nem történt volna semmi. Pünkösdkor senki nem hitt volna, hogyha a Szentlélek nem áldotta volna meg Péter igehirdetését. Az emberek kigúnyolták volna őt, vagy talán még ennél is rosszabb dolog történt volna.
Ap. Csel. 2: 1-13-ban bekövetkezett az az esemény, amire a tanítványok vártak.
De mit is jelent ez az esemény, a Szentlélek eljövetele?
A két jelkép által érthetjük meg amely adatott a Szentlélek által.
2. vers.: ,,Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek."
zúgó szél - kettős tüzes nyelvek

1. Az első jelkép: Szél

A héber és a görög nyelvben azt a szót, amit használtak a ,,lélekre" használták a ,,szélre", ,,fuvallatra", ,,leheletre", vagy ,, lélegzetre".
Így hát az Ap. Csel. 2, 2-ben a ,,szél" ,,lelket" is jelent. Jelképezte a Lelket.
Héber : ,,ru-aaah"- ,,szél" vagy ,,lélek"
Görög: ,,pneuma" ugyanígy.
Gazdag bibliai háttér
1Móz 1, 1-2: ,,Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött."
Életadó Lélek - szél.
Végig fújt a vizeken.
1Móz 2,7: ,,Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élőlény."
Isten lehelete nélkül az ember csak halott anyag lett volna.
Ahhoz, hogy éljen az ember - Isten aki az élet forrása életet kellett leheljen bele, és így lett élő lélekké Ádám.
Újszövetség: Jézus Krisztus beszél Nikodémusnak az újjászületésről.
Jn. 3,5-8: ,,Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."
Nikodémus nem értette Jézust.
Mi megérthetjük, ha a kettőt összerakjuk.
Úgy ahogy Ádámnak szüksége volt arra, hogy Isten életnek leheletét lehelje bele, hogy fizikailag éljen, ugyanúgy Isten az Ő Szentlelkét belénk kell lehelje ahhoz, hogy lelkileg éljünk, hogy üdvözüljünk.
Ézs. 3,1: ,,Oh szünjetek meg hát az emberben bízni, a kinek egy lehellet van orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő?"
Miért beszél itt arról, hogy lehelet van orrában?
Ézsaiás azt mondja, hogy az ember ennyi: ki és be lélegzik. Ha abbahagyja a légzést, néhány percen belül halott.
Miért bízol az emberbe? Hagyd abba ! Istenben bízzál! Miért bízzunk Istenben? Azért, mert Ő
az élet forrása. Minden lélegzet, levegővétel forrása.
Bölcs dolog Istenben bízni, aki leheletet, lelket ad neked, hogy élj fizikailag és lelkileg és aki hordoz téged mindvégig.
Sebesen zúgó szélnek zendülése- hasonlóan hangzik mint teremtéskor, amikor ,,Isten lelke lebegett a vizek fölött". Azt sugallja ez, hogy itt egy új teremtésnek lehetünk a szemtanúi.
Az ég és a föld elmúlnak, de amit a Lélek Pünkösdkor elvégzett az örökkévaló.
1Móz 2: ,,Életnek leheletét lehelte az emberbe."
Ap. Csel 2: ,,Életadó Lelkével töltötte be őket."
Isten teremtő erejének eljövetele, ami egy új korszak kezdete, amelyben emberek lesznek elvezetve a lelki életre.
Betelve Lélekkel:
Megteltek Lélekkel: ,,megteltek"- kétszer fordul elő.
,,Eltöltötte az egész házat."
,,Megteltek mindnyájan Szentlélekkel"
Meg kell különböztetni: megkeresztelve Szentlélekkel és megtelve, betelve lenni Szentlélekkel.
Némelyek azt mondják, hogy ha beszél nyelveken valaki, akkor az biztos jele annak, hogy meg volt keresztelve Lélekkel és ez keresztyén.
A Szentírás beszél a Szentlélek keresztségről, de nem ilyen módon, hanem mint újjászületésről.
Azonosul az újjászületett személy Jézus Krisztussal.
Egyszer történik.
Megkeresztelve lenni Szentlélekkel, azt jelenti, hogy keresztyénné lenni.
Megtelni, betelni Szentlélekkel más, különböző, és itt erről van szó. Azok az emberek ott a házban, akik megteltek Szentlélekkel már hívők voltak.
Most eljött a Szentlélek, kitöltetett reájuk egy különleges módon, hogy megerősítse őket a szolgálatukra, erővel ruházza fel.
Az az érdekes, hogy mindig mikor arról olvasunk, hogy keresztyének betelve, megtelve lettek Szentlélekkel, akkor azonnal elkezdtek erőteljesen és hatékonyan bizonyságot tenni Jézus Krisztusról.
Nem arról olvasunk, hogy nyelveken szóltak, bár valószínű, hogy az is előfordult mindenütt, meg az is, hogy csodákat tettek.
A hangsúly pünkösdkor nem azon van, hogy nyelveken szóltak, hogy különböző nyelveken hirdették Krisztust. Máshol pedig ez nem is része a Lélekkel való megtelésnek, betelésnek.
Az Ap.Csel. 2-ben a hangsúly azon van, hogy mindenki, aki ott volt hallott Jézusról.
Így hát, amikor azt kérdezed, hogy vajon ,,Lélekkel betelt, megtelt" személy vagy-e, akkor az egyetlen mód megválaszolni ezt a kérdést az, ha megvizsgálod magad, hogy gyakran és hatékonyan beszélsz-e Jézusról másoknak. Nem pedig az, hogy szólsz-e nyelveken vagy teszel-e csodákat.
Teszel-e bizonyságot Jézus Krisztusról és Isten megáldja-e ezt a bizonyságot azáltal, hogy emberek térnek meg Őhozzá?

2. A második jelkép: Tűz

,,Kettős tüzes nyelvek"
Tüzes nyelvek. A nyelvvel beszélünk. Amikor beszélünk, akkor kilélegzünk. Először az Isten lehelete belénk jön, a Lélek és ez képessé tesz minket arra, hogy kiadjunk magunkból valamit abból, amit Isten adott először nekünk, vagyis beszélünk Jézus Krisztusról.
Példa: ,,Úgy éreztem, hogy nemcsak téged hallottalak szólni, hanem Istent is."
Ezt kell keressük.
A másik ábra, kép a Szentlélekre a tűz.
,,Szél" és ,,tűz", mindkettő magába foglalja a beszédet.
Legfőképpen mit jelképez a tűz?
Az Ószövetségben - Isten jelenlétét.
Amikor Ábrahámnak volt egy látomása, akkor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal.
A ketté vágott állatok között egy tüzes fáklya ment át. Isten jelenlétét jelképezte.
1Móz 15,17: ,,Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között."
Egyoldalú szövetség volt. Csak Isten ment át a kettévágott állatok között. Ábrahámnak semmit sem kellett tennie. Később Isten megjelent a Sinai hegyen.
2 Móz.19,18: Tűz és dörgés jelképezte Isten jelenlétét. Szent jelenlét volt. Senki nem mehetett fel a hegyre, csak Mózes. Ha valaki megpróbálta volna, meghalt volna. Ennek kapcsán Zsid 12,29: ,,A mi Istenünk megemésztő tűz."
Mit tesz a tűz? Két fontos dolgot:
A tűz fényt áraszt.
A tűz meleget áraszt.
a) A tűz fényt áraszt. Fényforrás. Világít.
Amikor a Szentlélek leszállt a tanítványokra pünkösdkor, akkor az első megtapasztalásuk a ,,lelki megvilágosodás" volt. Oly módon értették meg az Ószövetségi írásokat, ahogyan azelőtt soha. Ezért tudott olyan meggyőző, erőteljes módon prédikálni Péter. Képessé volt téve arra, hogy úgy hirdesse az Ószövetséget, hogy annak legyen jelentése, megvilágosodjék mások számára, akik hallgatják őt.
Bárhová jutott el a világba a Jézus Krisztus evangéliuma mindig megvilágosodást eredményezett, világosságot vitt sokak életébe. A pogány világra sötétség borult azelőtt. Ahol az evangélium megjelenik, ott világosság van. Az emberek úgy láthatnak, ahogy azelőtt soha. Láthatják, hogy ki Isten és mi az evangélium. Láthatják,hogy kik Jézus Krisztus nélkül és hogy mivé lehetnek Őbenne.

b) A tűz meleget áraszt
A pásztorok éjjel melegedtek a tűz közelében.
Amikor a Szentlélek elkezd munkálkodni valakinek a szívében, akkor annak szíve felmelegszik.
A probléma nemcsak az, hogy a világ sötétségben van, hanem az is, hogy a világ hideg -,,kinn van a hidegben"- szeretet, vigasztalás nélkül, jéghideg szív mindaddig, ameddig Isten magához nem von bennünket, hogy felmelegítsen.
Arra váltattunk meg, hívattunk el mi keresztyének, hogy terjesszük a tüzet.
Lk. 12,49: ,,Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!"
Mt 3:11: ,,Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket."
Amikor Jézus ezt mondta, hogy ezért jött, hogy tüzet bocsájtson a földre, akkor Ő ezalatt olyan tüzet értett, amely arra volt szánva, hogy az egész földet elborítsa, végigsöpörjön az egész földön.
Honnan tudjuk? Onnan tudjuk ahogyan Ő kiadta a nagy missziói parancsot: Ap.Csel. 1,8: ,,Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig."
Az evangélium előre meghirdetett kiterjedése elkezdődött pünkösdkor.
Ap.Csel. 2, 9-11: ,,Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól."
Amikor a Szentlélek eljő hatalommal, akkor nekünk nem olyan lelki megtapasztalásra van szükségünk, hogy nyelveken szólunk, hanem arra, hogy hirdessük Jézust az embereknek.
Arra, hogy az emberek Jézusról halljanak. Arra vagyunk elhíva, hogy az evangéliumot szóljuk az embereknek, mert nekik is erre van szükségük.
Amikor eljön a Lélek, akkor nem bírjuk magunkban tartani a Lélek üzenetét, az evangéliumot, a Jézusról szóló örömhírt. Elkezdjük ezt továbbadni másoknak.
Az eredmény pedig az, hogy itt is, ott is kis tüzek keletkeznek, gyúlnak lángra.
És rögtön ezután a lelki ébredés tomboló tüze söpör végig a világon.
A mi időnkben nincs tomboló tűz. Esetleg vannak kis lángocskák, tüzek a világ néhány részében.
De van egy tűz. A Szentlélek munkálkodik. Részei kell legyünk ennek a munkának és látnunk kell terjedni a lángokat. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megtapasztalásra, megtapasztalásuk, újjászületésről, megvilágosodást, megvilágosodjék, megkeresztelve, megvilágosodás, mezopotámiában, szentlélekkel, igehirdetését, eljöveteléről, előzményeiről, jeruzsálemben, tanítványokra, különböztetni, bekövetkezett, kappadóciában, evangéliummal, felmelegítsen, eljövetelének, eredményezett, szolgálatukra, végigsöpörjön, keresztségről, megválaszolni, ószövetségben, újjászületett, keresztyének, keresztyénné, megvizsgálod, beteljesítve, meghirdetett, szentlélekre, nikodémusnak, ószövetséget, világosságot, akarattal együtt, első részben, ígéret beteljesítve, missziói parancsról, emberek kigúnyolták, tanítványok vártak, egész házat, első jelkép, görög nyelvben, mélység fölött, vizek fölött, föld porából, élet leheletét, ember élőlény, ember csak, élet forrása, Jézus Krisztust, Isten Lelke, Életadó Lélek, Jézus Krisztus, Lélek Pünkösdkor, Életadó Lelkével, Betelve Lélekkel, Megteltek Lélekkel, Jézus Krisztussal, Jézus Krisztusról, Amikor Ábrahámnak, Csak Isten, Később Isten, Amikor Jézus,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Augusztus  Harmonia.......  Png rózsa  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Hello augusztus, üdvözöllek  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Várnai Zseni: Őszibarack A kés...  Facebookon kaptam  Hamarosan kezdődik a 196. Anna...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Jó éjszakát!  Harmonia.......  Összetört szív  Az emlékek fogságában .  Sejtnövekedés, immunerősítés &...  Facebookon kaptam  Boldogok a békességre igyekező...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam  Hello augusztus, üdvözöllek  James Allen: A gondolatok hatá...  Igazi, szép nyarat!  Sikerült  Az életkor semmit nem jelent  Péntek......  Szép hétvégét ! ......  Vízcseppes rózsa  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Nyári kép  Nyári kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Margaretták kosárban  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Png virág  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Vízcseppes rózsa  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Carmen Bernos de Gasztold: A m...  Facebookon kaptam  Magyarországon is fel kell kés...  Facebookon kaptam  Szép mai napot !........  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Napraforgó csokor  Boldogok a békességre igyekező...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét kedves látogatóimna...  Finom volt  Facebookon kaptam  Gyümölcsös csendélet  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Szuhanics Albert - Búcsú Júliu...  Boldog nyarat, nyaralást!  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Nyári kép  bay bay július!  Harmonia.......  Az igaz művész  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mai harmónia kártyám  Harmonia.......  Adjon Isten jó reggelt kedves ...  Facebookon kaptam  Szép estét - jó éjszakát kíván...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nem csak az embernek van lelke  Bartalis Éva – Egy Magya...  Facebookon kaptam  Picasso és Bardot  Adjon Isten jó reggelt kedves ...  Várnai Zseni: Őszibarack A kés...  Facebookon kaptam  Png rózsa  Facebookon kaptam  Sikerült  Könnycsatorna  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
akarattal együtt, első részben, ígéret beteljesítve, missziói parancsról, emberek kigúnyolták, tanítványok vártak, egész házat, első jelkép, görög nyelvben, mélység fölött, vizek fölött, föld porából, élet leheletét, ember élőlény, ember csak, élet forrása, kettőt összerakjuk, emberben bízni, vizek fölött&#8221, föld elmúlnak, lelki életre, biztos jele, újjászületett személy, különleges módon, hangsúly pünkösdkor, hangsúly azon, bizonyságot azáltal, második jelkép, nyelvvel beszélünk, másik ábra, ketté vágott, tüzes fáklya, húsdarabok között, kettévágott állatok, tanítványokra pünkösdkor, első megtapasztalásuk, pogány világra, evangélium megjelenik, pásztorok éjjel, világ sötétségben, világ hideg, egész földet, egész földön, nagy missziói, föld végső, evangélium előre, római jövevények, emberek Jézusról, evangéliumot szóljuk, eredmény pedig, lelki ébredés, megtapasztalásra, megtapasztalásuk, újjászületésről, megvilágosodást, megvilágosodjék, megkeresztelve, megvilágosodás, mezopotámiában, szentlélekkel, igehirdetését, eljöveteléről, előzményeiről, jeruzsálemben, tanítványokra, különböztetni, bekövetkezett, kappadóciában, evangéliummal, felmelegítsen, eljövetelének, eredményezett, szolgálatukra, végigsöpörjön, keresztségről, megválaszolni, ószövetségben, újjászületett, keresztyének, keresztyénné, megvizsgálod, beteljesítve, meghirdetett, szentlélekre, nikodémusnak, ószövetséget, világosságot, evangéliumot, szélrohamhoz, megérthetjük, , ,
2021.07 2021. Augusztus 2021.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1256 db bejegyzés
Összes: 30788 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 123
  • e Hét: 426
  • e Hónap: 426
  • e Év: 348424
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.