Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Munkálkodván Jézusért
  2021-07-19 22:26:52, hétfő
 
   
  Munkálkodván Jézusért


Lekció: Lk 19,11-27
Textus: Lk 19,15

Jézus azért mondja el ezt a példázatot, hogy figyelmeztessen bennünket a közelgő számadásra. Egy másik ok ami miatt Jézus elmondta ezt a példázatot az, hogy a tanítványok és mások akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe tévesen azt gondolták, hogy Jézus azonnal megalapítja Isten országát. Nem értették meg, hogy Jézus szenvedni fog és meg fog halni és feltámad és a mennybe megy és hogy nagyon sok év el fog telni mielőtt Ő visszajön hogy megalapítsa az Ő királyságát. Jézus azt akarta, hogy a hallgatói tudják, hogy mit kell tenniük az Ő hiányában. Nem szabad ölbe tett kézzel várniuk Rá amíg visszajön. Hanem munkálkodniuk kell Őérte, végezvén hűségesen azt amit rájuk bízott. Az ő visszajövetelének napja bizonyára eljön. Azon a napon mindegyik szolga számot kell adjon Neki, hogy mit tett.

Mivel számot fogunk adni Urunknak, ezért hűségesen kell szolgáljunk Neki azzal amit adott addig amíg Ő visszajön.

A példázatban szereplő előkelő ember maga Jézus aki távoli országba utazik, hogy országot vegyen magának. Jézus ezzel a mennybe való eltávozására utal a halála és feltámadása után. A mennyben az Atya jobbja felől fog ülni ameddig minden ellensége a lába alá lesz vetve. Ameddig távol van Ő mindegyik szolgájára rábíz egy minát ami négy hónapi keresetnek felelt meg. Mindegyik szolga ugyanannyi összeget kap. A nemes ember mind a tíz szolgának egy minát (gírát) ad. Amikor visszatér a távoli országból, hívatja a szolgáit hogy adjanak számot neki arról, hogy hogyan kereskedtek a rájuk bízott pénzösszeggel. A példázatban csak három szolga válaszáról, számadásáról olvasunk. A nemes ember miután végez velük, azután halálra ítéli azokat az alattvalókat akik nem akarták hogy uralkodjék fölöttük. Mit tanulhatunk ebből a példázatból?

1. Az Isten országa nincs itt a teljes és végső formájában.

A tanítványok és mások azt gondolták tévesen, hogy Jézus felállítja teljes és végső formájában az Isten országát amikor bevonul Jeruzsálembe. Jézus arról beszél nekik a példázatban, hogy Isten országának van egy jelenlegi formája miközben a király távol van, és van egy jövőbeli teljes formája amikor a király visszatér. Jézus már beszélt nekik arról, hogy Isten országa közöttük van, mivel Ő, a Király közöttük van. (11,20; 17,21).
Azonban a tanítványok küszködtek azzal a gondolattal, hogy az Isten országa nem lesz felállítva teljes és végső formájában azonnal, hanem majd valamikor a jövőben fog ez bekövetkezni. Még a feltámadása után is azt kérdezték Jézustól: ,,Uram, nem ebben az időben állítod helyre Izráel országát?" (ApCsel 1,6)
Később megértették, de ekkor még nem értették. Azt várták, hogy Jézus az ők idejükben mint király uralkodni fog Izráel népe fölött, és az ő vezetésével Izráel népe uralkodni fog a pogány népeken, hogy Jézus megszabadítja őket a római uralom alól. Jézus azt akarta, hogy megértsék, hogy Izráel országának a helyreállítása később fog megtörténni. A jövőben a Király visszatér és uralkodni fog hatalommal és dicsőségesen. Eközben, Ő továbbra is Király még ha nincs is jelen velük fizikailag. Azt akarja, hogy a követői tudják, hogy mi a teendőjük ezalatt az idő alatt. Nem azt kell tegyék, hogy ölbe tett kézzel várnak rá semmit nem téve, hanem munkálkodniuk kell Őérte, igyekezve az embereket az Ő uralma alá vezetni.

2. Az Úr mindannyiunkra ugyanazt az erőforrást bízta rá, hogy azzal Őérte munkálkodjunk.

A példázatban azt látjuk, hogy mindegyik szolga ugyanazt az ajándékot kapta és mégis a teljesítményük között különbség van. Vajon miért? Azért mert nem ugyanazzal a szorgalommal használták az ajándékot.

A példázat arról szól, hogy tíz szolga kapott egy-egy minát. Ez arra utal, hogy Isten minden szolgája, Krisztus minden követője ugyanazt az ajándékot kapta. Mi ez a közös ajándék? Isten Igéje, ezen belül is az Ige központi üzenete az evangélium. Mindnyájan kaptuk az evangéliumot és azt a parancsot kaptuk, hogy ezzel szolgáljunk a mi Királyunknak, hogy ezzel munkálkodjunk Őérte miközben ő nincs velünk fizikailag.

Ha nem tetted magadévá az evangéliumot, akkor nem vagy keresztyén, függetlenül attól, hogy milyen gyakran jársz gyülekezetbe. Hallottad, hogy Jézus Krisztus a bűnösök Megváltója. Akkor vagy keresztyén ha hiszed, hogy bűnös vagy és hogy Jézus a te Megváltód. Hogy meghalt a te bűneidért. Amikor majd Isten előtt fogsz állni és ha azt kérdezné tőled, hogy: ,,Miért engedjelek be a mennybe?" - akkor mit válaszolnál Neki? Ha keresztyén vagy akkor ezt válaszolnád: ,,Azért mert bíztam a te Fiadban Jézusban aki vérét ontotta érettem a keresztfán." Ha hiszed az evangélium üzenetét akkor Isten azt rád bízta. Nem csak azért bízta rád, hogy őrizd meg azt a szívedben mint drága kincset, hanem azért is, hogy:

3. Miközben várjuk az Úr visszajövetelét, szolgálnunk kell az evangéliummal egy ellenséges környezetben.

A szolgák a nemes ember gíráját kell használják az alattvalói előtt akik dühösen tiltakoztak: ,,Nem akarjuk, hogy ő uralkodjék mi rajtunk." A példázatban ez utalás a zsidó népre, amely elutasította Jézust mint az ő Királyát. Tiltakoztak Pilátusnál: ,,Nem királyunk van, hanem császárunk!" (Jn 19:15) De ezen túl ez utalás erre a gonosz világra amely gyűlöli Istent és nem akarja, hogy Jézus uralkodjék rajta mint Úr és Király. Ebben az ellenséges világban kell szolgáljunk, munkálkodjunk az evangéliummal kamatoztatva ezt azáltal hogy befektetjük az emberek életében.

Munkálkodván egy ellenséges környezetben mindig kockázattal jár. De a nagyobb kockázat az, ha egyáltalán nem munkálkodunk, hanem a nemes ember (az Úr) gíráját egy keszkenőben eltéve tartjuk, nem használva azt az Úr céljaira. Ugyanakkor azt az igazságot is tartalmazza ez a példázat ami máshol világosan tanítva van a Szentírásban, hogy az evangélium ereje magában az evangélium üzenetében van és nem a küldött képességeiben. A szolgák nem azt mondják: ,,Uram, az én kiváló kereskedői képességemnek köszönhetően a te gírád kamatozott." Hanem ezt mondják: ,,A te gírád tíz gírát nyert." ,,A te gírád öt gírát nyert." Az erő a gírákban (minákban) van és nem a szolgákban. Az evangélium hatalma nem az ügyes rábeszélőkészség ereje, hanem Isten munkálkodó hatalma az Igéje által.

Munkálkodsz az Úrért az Ő evangéliumával? Az evangélium üzenetét rábízta minden hívőre és azt mondta: ,,Kereskedjetek ezzel, míg megjövök." Kereskedsz az evangéliummal az Úrnak?" A Krisztusról mint Megváltóról szóló jó hírt használod hogy másokat az ő királyságába, az ő uralma alá vezesd? Ez az a kérdés amin el kell gondolkodjunk, amire felhívja a figyelmünket az Úr e példázat által.

Ha nem úgy tekintesz magadra mint ,,evangéliumi vállalkozóra, kereskedőre", akkor nem fogsz azon gondolkodni, hogy miként gyarapíthatod az Úr vagyonát, erőforrásait az Ő célja érdekében. Pál apostol ezt az ő céljának tekintette. Így fogalmazza meg élete irányító célját: ,,Ezt pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban." Minden hívő ugyanazért a célért kell éljen, hogy mindent az evangéliumért tegyen. A evangélium ügyében kell munkálkodjunk felhasználva Jézus ,,tőkéjét" arra, hogy minél nagyobb jövedelmet szerezzünk Neki a távollétében. Ha nem így gondolkodunk akkor meg kell változtassuk a gondolkodásunkat, mivel:

4. Amikor az Úr visszajön, akkor Őhozzá leszünk hívatva, hogy számot adjunk a mi kereskedésünkről, a mi szolgálatunkról.

Az, hogy az Úr még nem tért vissza nem azt jelenti, hogy Ő nem fog visszatérni. Az Ő visszajövetele biztos még ha nem is történt meg ez idáig. A tiltakozó alattvalók csoportja azt remélte hogy ő nem fog visszatérni vagy legalábbis hogy ő nem királyként fog visszatérni. De egyértelmű, hogy amikor Ő visszatér akkor Királyként fog visszatérni teljes hatalommal és autoritással, hogy uralkodjék. Hívatja a szolgáit, hogy adjanak számot a munkájukról amit végeztek a távollétében és megparancsolja hogy vigyék színe elé az ellenségeit és öljék meg. Három csoport kell számot adjon:

A. A szolgák akik munkálkodtak Őneki, Őérette megjutalmazva lesznek a hűségük szerint.

A tíz szolgából csak háromról van említés téve és ez a három két kategóriába sorolható: két szolga akik kereskedtek a nemes ember pénzével és jövedelmet szereztek neki az egyik kategóriát alkotják és a harmadik szolga aki semmit nem tett az előkelő ember pénzével a másik kategóriát.

Az első szolga akit magához hívatott a nemes ember jól kereskedett azzal a pénzzel amit a gazdája rá bízott megnövelve a gazdája vagyonát. Az úr megdicsérte őt: ,,Jól vagyon jó szolgám; mivelhogy kevesen voltál hív, legyen birodalmad tíz városon." A lényege annak amit az úr mond ennek a szolgájának az, hogy még nagyobb felelősséggel jutalmazza meg őt a jövőbeli királyságban. A szolga hűséget tanúsított egy kis dologban, ami azt jelenti, hogy hűséges fog lenni a nagyobb dologban is és ezért most sok van adva neki.
Az úr nem dicséri meg közvetlenül a második szolgát, de a vállalkozásban elért sikereivel arányosan jutalmazza. A gírája öt másikat nyert, ezért öt város irányításával van megbízva. Néhányan a dicséret hiányát azzal magyarázzák, hogy szorgalmasabban is munkálkodhatott volna és akkor öt helyet tíz gírát szerzett volna ő is. De az a tény hogy megjutalmazva van arról szól, hogy ő is jól végezte a munkáját. Az én véleményem az, hogy az eredménybeli különbség olyan tényezőknek tudható be amelyeket a szolga nem irányíthatott, nem befolyásolhatott, amiken nem volt hatalma változtatni.

Az üdvösség egyedül kegyelemből van (az előkelő ember szabadon, önszántából mindegyik szolgának egy minát adott függetlenül attól amit tettek). A jutalmazás a szolgálatunkkal arányos lesz. Matthew Henry: ,,Ez azt sejteti, hogy vannak a dicsőségnek fokozatai a mennyben: mindegyik edény egyformán tele lesz, de nem egyformán nagy lesz. És a dicsőség fokozata az itteni hasznosság fokozata szerint lesz."

Az egyik értelemben a jutalom arányos lesz a szolgálattal, egy másik értelemben azonban a jutalom messze felülmúlja a szolgálatot. Nyerni egy minát ,,egy nagyon kis dolog", de a jutalom az, hogy vezet egy egész várost, ami meglehetősen nagy felelősség. ,,Isten az eljövendő királyságban is mindent kegyelemből ad az ő szolgáinak, mivel minden jutalma az Úrnak sokkal felülmúlja azt amit a szolgák tettek vagy amit érdemelnének. Azonkívül az Úr nem tartozik nekik semmivel, nem kellene semmit fizessen nekik, mivel ők a rabszolgái neki; tehát amit ad nekik az túlcsorduló kegyelméből van." - írja Spurgeon.

A szolgák szolgálata itt egy próba és felkészítés az ő jövőbeli szolgálatukra az Isten országában. Az úr próbára tette őket, hogy hűségesek-e egy kis dologban. A szolgálatuk eredménye ebben a kis dologban felkészítette őket hogy szolgákból uralkodókká lépjenek elő, az Úr uralma alatt továbbra is.
Egy másik dolog amit tanít az Úr itt nekünk az, hogy Ő számon tartja az Ő szolgáinak minden szolgálatát és hogy minden amit Őérte teszünk gazdagon meg lesz jutalmazva. Nem hiábavaló a mi fáradozásunk az Úrban. ,,Jól vagyon jó szolgám". Ez elég jutalom lesz: minden egyéb kegyelem kegyelemre!

B. Azok a szolgák akik nem munkálkodtak az Úrért, mindentől amijük van megfosztva lesznek.

A harmadik szolga esetének elbeszélése. Alapelv: ,,Mert mondom néktek, hogy mindenkinek, a kinek van, adatik; a kinek pedig nincs, még a mije van is, elvétetik tőle." Az aki hűnek bizonyult, annak több lehetősége lesz a hűségre. Az aki hűtlen volt megfosztva lesz a felelősségétől.

Vajon ez a hűtlen szolga az igazi hívőt ábrázolja aki üdvözül, de nem kap semmi jutalmat a cselekedeteiért (1Kor 3,15) vagy pedig azt a személyt ábrázolja aki vallja hogy ismeri Istent, de a cselekedeteivel tagadja, mivelhogy utálatos és hitetlen és minden jó cselekedetre méltatlan (Tit 1,16)?

Nekem úgy tűnik hogy ez a harmadik szolga nem ismeri a királyt. Kegyetlennek nevezi a királyt, miközben az nagylelkű. Azokat a személyeket ábrázolja akik nem látják Istent kegyelmesnek és irgalmasnak és akik nem bíznak Benne. Aki nem ismerik Őt valójában. Ott vannak a gyülekezetekben, ismerik az evangéliumot és el kellene azt higgyék, de nem hiszik. Közömbösek a Krisztus ügye iránt. Nem érdekli őket az Úr terve és célja és az Ő országa. Nem élnek a lehetőségekkel amik adva vannak nekik arra, hogy Krisztus királyságát terjesszék a földön. Maguknak és magukért élnek és jönnek a kifogásokkal hogy miért nem szolgálják a Királyt.

C. A lázadók megbüntetve lesznek azzal, hogy örökre elválasztva lesznek a Királytól.

,,Sőt ennek felette amaz én ellenségeimet is, kik nem akarták, hogy én ő rajtok uralkodjam, hozzátok ide, és öljétek meg előttem!" (Lk 19:27)
Gyűlölték a királyt és ellenálltak Neki. Nem fogadták el az uralmát az életük felett. Büntetésük: örök szenvedés, távol az Úr jelenlététől és az Ő hatalma dicsőségétől. Azt kapják amit akartak, amit kerestek: örökre távol lesznek a Királytól, elválasztva lesznek a Királytól.

A kérdés Krisztus urasága. Ezek a lázadók nem akarták hogy uralkodjék fölöttük. Aki keresztyén az aláveti magát Krisztus uralmának. Aki elutasítja Krisztus uraságát azt Krisztus elítéli.

Következtetés

Nincs semleges álláspont Krisztussal szemben. Mindnyájan benne vagyunk e három kategória közül valamelyikben. Remélem, hogy egyikünk sem áll ellen Krisztus uralmának. Ha mégis valaki ellenáll Neki mint Királynak akkor térjél meg minél hamarabb a bűneidből Őhozzá, mielőtt Ő visszajönne és haragjával szembesülnél. Talán vannak akik azt mondják hogy ismerik őt de maguknak élnek. Nem neki szolgálnak, nem érte munkálkodnak. Kezdjetek el szolgálni az evangéliummal az Úrnak és az Úrért. Akik pedig hűségesen szolgálunk Neki, várhatjuk hogy gazdagon megjutalmaz bennünket amikor visszatér.

Egy misszionárius 20 éven keresztül hirdette az evangéliumot egy indián törzsnek. Miközben prédikált nekik lefordította az Újszövetséget az anyanyelvükre. Amikor elkészült ezzel a hatalmas munkával akkor hálaadó istentiszteletet hirdetett meg. Senki az indiánok közül nem ment el az alkalomra. Ő 20 évet feláldozott az életéből hogy legyen nekik Szentírásuk, de nekik nem kellett ez. Harag és keserűség töltötte be a szívét. Napokig ebben az állapotban volt. Aztán Isten egyszer csak megnyitotta a lelki szemeit és világosságot gyújtott a szívében. Megértette, hogy amit tett azt az Úrért tette! Ez az egyetlen dolog aminek értelme van mindebben. Istenért tette!

Ez kell, hogy jellemezzen bennünket is. A világ kigúnyolhat és megvetheti üzenetünket. De mi az Úrért tesszük ezt. Soha nem veszítesz, ha hűségesen munkálkodsz Jézusért! Amikor visszajön akkor Ő megjutalmaz téged mindenért amit az Ő országáért tettél. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: befolyásolhatott, istentiszteletet, rábeszélőkészség, gondolkodásunkat, kereskedésünkről, szorgalmasabban, szolgálatunkkal, figyelmeztessen, munkálkodhatott, cselekedeteivel, gyülekezetekben, visszajövetelét, cselekedeteiért, szolgálatunkról, megparancsolja, visszajövetele, mindannyiunkra, evangéliumával, helyreállítása, lehetőségekkel, vállalkozásban, felelősségétől, teljesítményük, ellenségeimet, evangéliumért, valamelyikben, megjutalmazva, pénzösszeggel, munkálkodjunk, evangéliummal, kereskedjetek, szolgálatukra, újszövetséget, anyanyelvükre, felkészítette, misszionárius, közelgő számadásra, mennybe megy, hallgatói tudják, napon mindegyik, példázatban szereplő, mennybe való, nemes ember, távoli országból, szolgáit hogy, rájuk bízott, példázatban csak, alattvalókat akik, jelenlegi formája, király távol, jövőbeli teljes, király visszatér, Munkálkodván Jézusért, Isten Igéje, Jézus Krisztus, Fiadban Jézusban, Tiltakoztak Pilátusnál, Matthew Henry, Aztán Isten,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Művirág  Jó éjt !  Facebookon kaptam  Kökény Éva: Nyárutó  Facebookon kaptam  Mai napi gondolat  Mielőtt elmegyek  Napfény  Emlékezz mindenre - Szabó Magd...  Facebookon kaptam  Tudod, én már nagyon meggondol...  Png nő  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam  Alvó cicák  Magyar mutáns  Kohut Katalin: Ima  Rétes  Pilinszky János tollábó  Elhízás  Tiszteletem jeléül !  Boldog születésnapot a ma ünne...  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Mielőtt elmegyek  Facebookon kaptam  Ragyogj mindig!  Kellemes délutánt kívánok!  Kék víz  Hajnal  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Hagyni kell  Facebookon kaptam  Mai napi gondolat  Kellemes délutánt kívánok  Őszirózsák  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Gyönyörű a világ  Facebookon kaptam  Legyen időd  Szép napot és hetet kívánok  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Legyen időd  Az elhízás veszélyei  Őszi fény  Ha boldog az ember, sugárzik a...  "Néha csak egy kis szünetre va...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt kívánok!  Fotó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  A túl kevés vas vérszegénysége...  Szép estét  Harmonia.......  Kellemes délutáni pihenést  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A túl kevés vas vérszegénysége...  Azon sose keseregj , ha . . .  4 nappal  Kohut Katalin: Ima  Emlékezz mindenre - Szabó Magd...  Krónikusfáradtság-szindróma ke...  Facebookon kaptam  Png csokor  Őszirózsák  Szakály Sanyiékkal a Balatonon  Elhunyt motorosok emlékműve  Művirág  Facebookon kaptam  Reményik Sándor - Az én békess...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Utolsó dobbanás  Gombák kosárban  Azon sose keseregj , ha . . .  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Turmalin kristály  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
közelgő számadásra, mennybe megy, hallgatói tudják, napon mindegyik, példázatban szereplő, mennybe való, nemes ember, távoli országból, szolgáit hogy, rájuk bízott, példázatban csak, alattvalókat akik, jelenlegi formája, király távol, jövőbeli teljes, király visszatér, tanítványok küszködtek, feltámadása után, időben állítod, pogány népeken, római uralom, helyreállítása később, követői tudják, teendőjük ezalatt, erőforrást bízta, ajándékot kapta, teljesítményük között, szorgalommal használták, példázat arról, közös ajándék, parancsot kaptuk, bűnösök Megváltója, evangélium üzenetét, szívedben mint, ellenséges környezetben, alattvalói előtt, zsidó népre, gonosz világra, ellenséges világban, evangéliummal kamatoztatva, emberek életében, nagyobb kockázat, keszkenőben eltéve, evangélium ereje, evangélium üzenetében, küldött képességeiben, evangélium hatalma, ügyes rábeszélőkészség, evangéliumért művelem, célért kell, evangéliumért tegyen, evangélium ügyében, tiltakozó alattvalók, munkájukról amit, szolgák akik, hűségük szerint, egyik kategóriát, harmadik szolga, előkelő ember, másik kategóriát, első szolga, pénzzel amit, gazdája vagyonát, lényege annak, jövőbeli királyságban, szolga hűséget, nagyobb dologban, második szolgát, vállalkozásban elért, dicséret hiányát, eredménybeli különbség, üdvösség egyedül, minát adott, szolgálatunkkal arányos, dicsőségnek fokozatai, dicsőség fokozata, itteni hasznosság, egyik értelemben, jutalom arányos, másik értelemben, jutalom messze, minát &#8222, egész várost, eljövendő királyságban, szolgák tettek, rabszolgái neki, túlcsorduló kegyelméből, szolgák szolgálata, szolgálatuk eredménye, másik dolog, kinek pedig, hűtlen szolga, igazi hívőt, személyt ábrázolja, cselekedeteivel tagadja, személyeket ábrázolja, lehetőségekkel amik, kifogásokkal hogy, lázadók megbüntetve, életük felett, kérdés Krisztus, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 41 db bejegyzés
e év: 1454 db bejegyzés
Összes: 30986 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 546
  • e Hét: 12894
  • e Hónap: 34667
  • e Év: 401042
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.