Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Amikor Isten lelki ébredést ad
  2023-03-02 20:09:28, csütörtök
 
  Amikor Isten lelki ébredést ad

Textus: Lk 1,5-17

Imádkoztál már valamiért újra és újra, évről évre, de Isten nem válaszolt? Remélem, hogy igennel tudsz válaszolni, mert ha nemmel válaszolsz, az csak azt mutatja, hogy nem vagy imádkozó ember. Ha imádkozol, akkor imádkoztál már olyan dolgokért, amelyekre Isten még nem válaszolt.
Az egyik megválaszolatlan imádság, amelyért minden elkötelezett kereszténynek imádkoznia kellene, az az, hogy Isten adjon lelki ébredést országunkban. Ez az imádság egyelőre megválaszolatlan, mert semmi, amit ma lelki ébredésnek neveznek, még csak meg sem közelíti az igazi lelki ébredés számos példáját, amelyet Isten a múltban adott. Az igazi lelki ébredés nem arról szól, hogy a templom elé kiraknak egy hirdetőtáblát, amelyen ez a felirat van: "Lelki ébredés ezen a héten, este 7 órakor". Az igazi lelki ébredés nem egy felszínes, érzelmi reakció, amely átmeneti élményt eredményez, de nem hozza meg az igazságosság hosszú távú gyümölcsét.
Az igazi lelki ébredés az, amikor az élő Isten szuverén módon (mindentől függetlenül) és hatalommal lép be az emberi történelembe az Ő üdvösségének jó hírével. Mindig azzal kezdődik, hogy az Ő népe mélyen meggyőződik a bűnről, és őszinte bűnbánattal elfordul a bűntől. Mindig magában foglalja a bibliai igazság helyreállítását, különösen annak az igazságnak a helyreállítását, hogy a bűnösök hogyan békélnek meg a szent Istennel. Ezért magában foglalja Isten Igéje központi szerepének és tekintélyének helyreállítását is az egész élet felett. Isten jelenlétének, hatalmának, szentségének és igazságának megújult érzete aztán elkerülhetetlenül kiárad a gyülekezetből a világba, és sok valódi megtérést eredményez.
Igeszakaszunk arról szól, hogy Isten minden idők legnagyobb lelki ébredésével lépett be a történelembe, mivel ez a Megváltó e világra való eljövetelével járt együtt. Ha szeretnénk, hogy nemzetünk megkímélve legyen Isten szörnyű ítéletétől a sok bűnünk miatt, akkor nagy szükségünk van az igazi lelki ébredésre. Ezért ezek az igeversek megérdemlik a gondos figyelmünket.
Az ébredések történetének legtöbb tanulmányozója elismeri, hogy Isten szuverén (független) abban, hogy mikor és hova küld ébredést. Nem tudjuk megtervezni és megszervezni a Mindenható Isten ilyen erőteljes megmozdulását. Ahogy John Blanchard fogalmazott: "Az ember éppúgy nem tud ébredést szervezni, mint ahogy a szélnek sem tud diktálni". Ugyanakkor azonban vannak bizonyos feltételek, amelyek a legtöbb lelki ébredésnél közösek. Míg a feltételek teljesülése nem garantálja az ébredést, a feltételek nem teljesülése bizonyosan akadályozza az ébredést. A mi szövegünk sem kivétel ez alól. Azt mutatja nekünk, hogy:
Miközben Isten szuverén módon (jótetszéséből, teljesen függetlenül mindentől) adja az ébredést, nekünk fel kell készülnünk arra, hogy befogadjuk az Ő szuverén kegyelmét.

I.Isten szuverén módon hozza el (adja) az ébredést.

Zakariás és felesége, Erzsébet hűséges, hívő zsidók voltak, mindketten Lévi törzséből származtak. Lukács úgy állítja fel a helyszínt annak ami következik, hogy tájékoztat bennünket arról, hogy nem volt gyermekük, és hogy mindketten előrehaladott korúak voltak (1:7). Papként Zakariás a három nagy ünnepet leszámítva évente két egyhetes időszakot szolgált a templomban. A papok nagy száma miatt, amelyet 18 000-re becsültek, sorsolásos rendszerrel határozták meg, hogy mely papok füstölögtetthettek füstölőszert a szentélyben lévő oltáron. Ez egy életre szóló kiváltság volt, és így ez lehetett Zakariás papi szolgálatának csúcspontja.
A jóillatú áldozat Isten népének imádságait ábrázolta, amelyek kellemes illatként emelkedtek fel hozzá. Míg a pap a szentélyben jóillatú aldozatot mutatott be, addig kívül az udvarban az Istent tisztelők imádkoztak. A leggyakoribb imádság az volt, hogy Isten a Messiás által üdvösséggel látogassa meg népét. Miközben Zakariás a füstölőszert füstölögtette, hirtelen egy angyal jelent meg neki, és bejelentette, hogy imádságai meghallgatásra találtak. Neki és feleségének fia születik, és nem egy közönséges fiú lesz, hanem éppen az, akit Malakiás megjövendölt, az előfutár, aki előkészíti az utat az Úrnak. Walter Liefeld megállapítja: "Isten a zsidó szertartások ősi rutinjába lép be döntő üdvözítő tettének szavával".
Viták folynak arról, hogy Zakariás a papi szolgálatának e szent pillanatában egy fiúért imádkozott volna. Valószínűleg mindenki mással együtt imádkozott Izrael szabadulásáért, de Isten az Ő kegyelmében meghallgatta a Messiás eljöveteléért mondott imádságát, és egyúttal meghallgatta a sokéves, fiúért mondott imádságait is. Az angyal hirtelen megjelenése azzal a nagyszerű hírrel,hogy Isten megáldja fiúgyermekkel Zakariást és Erzsébetet és hogy a Messiás hamarosan megérkezik mindez arra a fontos igazságra tanít bennünket, hogy ...

A.Isten szuverén módon (jótetszéséből, mindentől függetlenül) kezdeményezi az ébredést.

Már 400 év telt el azóta, hogy Isten népe hallotta Isten szavát. Ahogyan a Sámuel szolgálata előtti időkben, "az Úr szava ritkaság volt azokban a napokban, a látomások ritkák voltak" (1Sám 3:1). Mindeközben Isten népe közül egy hűséges maradék imádkozott azért, hogy beteljesítse régóta fennálló ígéretét, miszerint megváltást küld számukra a Messiás által. Aztán hirtelen, minden előzetes értesítés nélkül Isten belépett a történelembe, és Keresztelő János születésével bejelentette, hogy mit fog tenni.
Bár Lukács nem magyarázza meg a héber nevek jelentését a pogány olvasóinak, mégis arra gondolok, hogy mindegyiknek isteni jelentése van. A János azt jelenti, hogy "Isten kegyelmes volt", és ez minden bizonnyal találó volt. Liefeld azt állítja: "Az, hogy a gyermeket már a születése előtt elnevezték, hangsúlyozza Isten szuverenitását, hogy őt választotta ki szolgájának" . A 15. verset kommentálva Howard Marshall megállapítja: "A nyelvezet kifejezi egy személy Isten általi kiválasztását és gondozását már születésétől fogva, de itt az 1:41-44 versekkel összefüggésben János születése előtti megszentelése is benne van; már születése előtt Isten keze rajta volt, hogy felkészítse őt a munkájára. Így a lehető legerősebben hangsúlyozódik János isteni kiválasztottsága döntő fontosságú feladatára" (58. o.).
A Zakariás név azt jelenti: "Isten emlékszik", és azt mutatja, hogy bármennyire is hosszúnak tűnik számunkra, Isten nem felejtette el szövetségi ígéreteit. Az Erzsébet név jelentése nem ilyen biztos, de valószínűleg azt jelenti: "Az én Istenem eskü", ami arra utal, hogy Isten abszolút hűséges az Ő esküvel tett ígéreteihez. Ez a három név, János, Zakariás és Erzsébet együttesen rámutat Isten szuverén kegyelmére az Ő választott népe iránt. Az üdvösség kérdésében Isten szuverén módon és hűségesen, a maga idejében, kegyelmi szövetségének megfelelően kezdeményez.

B.Isten gyakran megvárja a sötét és reménytelen időket, mielőtt ébredést ad (küld).

"Heródes napjaiban" érkezett Zakariáshoz a reménységnek ez az igéje. Heródes egy erkölcstelen, erőszakos, edomita származású király volt, aki vallásában zsidónak vallotta magát, de csak nevében volt az. Kr. e. 37-4 között uralkodott Júdea királyaként. A hatalmat úgy tartotta meg, hogy az évek során számos családtagját meggyilkolta, köztük egy fiát is, mindössze öt nappal saját halála előtt. Ő volt az a zsarnok, aki lemészároltatta a betlehemi csecsemőket, hogy megölje a zsidók újszülött királyát. Ennek a gonosz uralomnak a vége felé volt az, amikor az Úr belépett a történelembe a Zakariásnak szóló kegyelmes üzenetével.
Heródes uralkodása a Malakiás korától számított 400 csendes év után következett, amikor Izráelt különböző idegen hatalmak elnyomták. Izraelben még a vallás is korrupt volt. A főpapok és a Szanhedrin tagjai versengtek a hatalomért és a tekintélyért. Jókora haszonra tettek szert a templom területén feláldozandó állatok eladásából. Lelkileg és erkölcsileg is sivár volt a helyzet. A neve ellenére - "Isten emlékezik" - lehet, hogy Zakariás fejében gyakran megfordult az a gondolat, hogy Isten elfelejtette az Ő népét.
De gyakran éppen az ilyen sivár időkben lép be Isten a történelembe igazi ébredéssel. Az Ő ereje a mi gyengeségünkben tökéletesen megmutatkozik. Személyesen és nemzeti szinten is Isten azoknak mutatja meg szabadítását, akik önmagukban tehetetlenek, akiknek nincs más reményük, csak maga Isten. Nem véletlen, hogy amikor Isten Sámuelt prófétaként akarta támasztani Izrael számára,akkor egy istenfélő asszonyt, Annát meddővé tette. Így van ez itt is, amikor a Messiás előtti előfutárát akarta elküldeni, Erzsébettől visszatartotta a gyermeket, és megvárta, amíg túl idős lesz ahhoz, hogy gyermeket szüljön. Akkor félreérthetetlenül az Ő mindenható kezéből származott az ebből eredő áldás.
Ha napjainkban a dolgok lelkileg sötétnek tűnnek, és ez bizony így van, bátorítást kell kapnunk arra, hogy imádkozzunk az igazi ébredésért. Ahogy Ézsaiás emlékeztet bennünket: " Nem az ÚR keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson" (Ézs 59:1). Ami országosan érvényes az ébredés, megújulás iránti igényünkre, az személyesen rád is vonatkozik. Ha helyzeted lelkileg reménytelennek tűnik, ha bűneid elárasztottak, kiálts Istenhez, hogy mentsen meg. Lukács evangéliumának témája, hogy az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett (19:10). Ha elveszettnek és kétségbeesettnek érzed magad, akkor jelölt vagy az Ő kegyelmes megváltására.
Így Isten szuverén módon kezdeményezi az ébredést, és gyakran megvárja, amíg a dolgok reménytelenné válnak, hogy senki se dicsekedjék önmagában, hanem csak az Úrban.

C.Isten az Ő hűséges maradékán keresztül hozza el a megújulást.

Bár az idők lelkileg sötétek voltak, itt volt Zakariás és Erzsébet, "igazak Isten előtt" (1:6), akik hűséggel élték életüket. Amikor Lukács azt állítja, hogy "feddhetetlenül jártak az Úr minden parancsolatában és követelményében", nem azt jelenti, hogy bűntelenül tökéletesek voltak, mert ilyen nincs senki. Sokkal inkább azt jelenti, hogy következetesen az Úr félelmében jártak, és igyekeztek mindenben engedelmeskedni neki. Mária és József egy másik istenfélő házaspár volt Izraelben. Ilyen ismeretlen embereken keresztül, akik csendesen, istenfélelemben éltek, és a szokásos kötelességeiket végezték, hozta el az Úr ezt a nagy áttörést az üdvösségtörténetben.
Ha Isten megújulást hoz napjainkban, az azért lesz, mert az Ő hétköznapi emberei engedelmességben járnak előtte, az Ő országát és dicsőségét keresve. Talán azt gondolod: "Ki vagyok én? Mit tehetek? Nem vagyok különösebben tehetséges. Ismeretlen vagyok a keresztény világban". De nézd meg, mit tett Isten ezekkel az ismeretlen, de hűséges emberekkel! Lehet, hogy te nem tudsz úgy prédikálni, mint János, de János nem lett volna ott, ha nincsenek hűséges szülei. Ha napi engedelmességben jársz előtte, könyörögve, hogy árassza ki kegyelmét földünkre, akkor Ő felhasználhat téged egy nagyszerű keresztény vezető édesanyjaként vagy édesapjaként, aki visszavezeti országunkat Istenhez. Ez elvezet a második ponthoz. Míg az ébredés Isten szuverenitásának kérdése...

II.Fel kell készülnünk arra, hogy befogadjuk az Ő szuverén kegyelmét.

Mint mondtam, nem tudunk igazi ébredést létrehozni, megszervezni, de meghiúsíthatjuk azt. Olyan embereknek kell lennünk, mint amilyenek Zakariás és Erzsébet voltak, hogy Isten felhasználhasson minket, ha úgy dönt.

A.Igazak kell legyünk Isten előtt.

Kálvin János megjegyzi: "Az élet helyes berendezésében... az az első dolog, hogy igyekezzünk Isten előtt megpróbálni magunkat. Tudjuk pedig, hogy Ő az őszinte szívet és a tiszta lelkiismeretet kívánja meg leginkább. Az emberek nézhetik a tetteinket, de Isten először a szívünket nézi. Ez azt jelenti, hogy Krisztusban kell bíznunk minden bűnünk bocsánatáért és az Ő igazságosságában a sajátunk helyett. Bűneinket a gondolatok szintjén kell megítélnünk, mert "mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk" (Zsidók 4:13). Az egyház és a világ előtt megjátszhatjuk, de Isten előtt nem tudjuk megjátszani."
Ironikus, hogy Heródest kortársai "Nagy Heródesnek" nevezték, de itt Isten nevezi Jánost nagynak (1:15). Ennek a gonosz zsarnoknak a gonosz fia lesz az, aki megöleti Jánost. De Isten végső bíróságán egyik Heródes sem lesz nagy, de János nagyra lesz becsülve. Bármely élet igazi megbecsülése nem az, hogy mások mit gondolnak, hanem az, hogy Isten mit gondol. Óvakodnunk kell tehát attól, hogy mások elismeréséért és tapsáért éljünk. Jánoshoz és istenfélő szüleihez hasonlóan nekünk is úgy kell élnünk, hogy Isten által elismertek legyünk, hogy életünk Neki tetsző legyen.

B.Istennek kell elkülönülnünk és az Ő Lelkével kell beteljesednünk.

János, akit Isten arra használt, hogy elindítsa ezt a nagy ébredést, már az anyja méhében Istennek rendeltetett. Vita van arról, hogy názir volt-e (4Mózes 6:3), mivel nincs szó arról, hogy a haját nem vágta volna le. De nyilvánvaló, hogy Isten azt akarta, hogy János különbözzön a körülötte lévő kultúrától, még az általános vallási kultúrától is. Nem a bor irányította, hanem a Szentlélek (lásd Efézus 5:18). Az volt a feladata, hogy "Illés lelkével és erejével" (Lk 1,17) járjon az Úr előtt, hogy "Izrael fiai közül sokakat visszatérítsen az Úrhoz, az ő Istenükhöz" (1,16). Bár János nem tett fizikai csodákat, ahogy Illés tette, Isten hathatósan használta őt is, ahogy Illést, hogy sokakat visszatérítsen Istenhez. A megtérések Isten hatalmas erejének sokkal nagyobb megnyilvánulása, mint a fizikai csodák.
Bár Isten mindannyiunkat másképp ajándékozott meg, és a rajtunk keresztül végzett munkájának eredményei is eltérőek lesznek, mégis mindannyiunknak arra kell törekednünk, hogy Ő felhasználjon minket abban a folyamatban, hogy a bűnösöket visszatérítse magához. Ahhoz, hogy Ő ilyen módon használhasson minket, az első követelmény egy olyan élet, amely különbözik gonosz kultúránktól. Az emberek el fogják olvasni az életünket, hogy lássák, valóban mások vagyunk-e, vagy csak színjátékot adunk elő. Aztán, ahogy a Szentlélek irányítása alatt élünk, Ő arra fog használni minket, hogy tanúságot tegyünk másoknak a bennünk lévő reményről. Ahogy Péter írta: " Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet" (1Pét 3:15). Ha igaz életet élünk, Istennek elkülönítve, az Ő Lelkével betöltve, akkor Isten felhasználhat minket arra, hogy megújulást hozzon.

C. Minden ismert bűnt meg kell bánnunk. Minden ismert bűnből meg kell térnünk.

János szolgálata az lesz, hogy "Izrael fiai közül sokakat visszatérítsen az Úrhoz, az ő Istenükhöz" (1:16), és hogy "az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére" (1:17). Ez a két nagy parancsolat, hogy szeressük Istent és szeressünk másokat, és ez az otthonban kezdődik. A lelki hanyatlás idején az emberek változatlanul elhagyják ezt a két nagy parancsolatot. Önkényes engedetlenségben elfordulnak Istentől, és önző módon semmibe veszik a mások iránti szeretetet. Ezért az ébredés idején a folyamatot meg kell fordítani: Az embereknek bűnbánattal kell Isten felé fordulniuk, igyekezve engedelmeskedni szent parancsolatainak; és bűnbánattal kell fordulniuk azok felé, akiket megbántottak, kezdve a családi kapcsolatokkal, és el kell kezdeniük gyakorolni a bibliai szeretetet.
Az egyik ok, amiért olyan határozottan ellenzem a pszichológiai megközelítést, amely az utóbbi időben elárasztotta az egyházat, az az, hogy nem erre a két nagy parancsolatra összpontosít, hogy ezáltal halálos csapást mérjen az énre. Sőt, épp ellenkezőleg, a pszichológia az én megerősítésére törekszik. A "keresztény pszichológia" mozgalom egyik alapfeltevése, hogy sok, ha nem a legtöbb problémánk gyökere az alacsony önbecsülés. A tanácsadó feladata tehát az, hogy segítsen a tanácskérőnek meglátni, mennyire értékes, és megtanítsa, hogyan legyen magabiztosabb, határozottabb, hogy kellőképpen tudjon fellépni bántalmazó házastársával vagy lázadó gyermekeivel szemben.
Ez a mentalitás áthatja a keresztény világot! Olyan írások láttak napvilágot miszerint a lelkészek házasságtörésének egyik oka az alacsony önbecsülés vagy a homoszexualitás egyik oka az alacsony önbecsülés.
Ezzel szemben a Biblia egyértelműen állítja, hogy minden problémánk gyökere az önszeretet. A házasságtörő lelkipásztor nem szereti Krisztust, az Ő gyülekezetét, a saját családját vagy azt a nőt, akit megbecstelenít. Egyetlen embert szeret mindenkinél jobban - önmagát! A homoszexuális nem szereti Istent vagy a többi embert. Ő önmagát szereti, saját vágyait akarja kielégíteni. Az étkezési zavarral küzdő nő önimádó. Hiába próbál szeretetet és elfogadást találni azzal, hogy karcsú teste van. Nem arra összpontosít, hogyan tudja nap mint nap szeretni Istent és szolgálni másokat. Ő önmagát szereti, és a legtöbb "keresztény" tanácsadó azzal táplálja a lángot, hogy megtanítja neki, hogyan szeresse magát még jobban!
Az önszeretet a kapcsolati problémáink gyökere is. Miért dühösek és idegenkednek egymástól az apák és a gyerekek? Lehet, hogy az apa azért hanyagolja el a gyermekeit, mert a karrierjébe temette el magát a siker reményében. Kit is szeret? Vagy a gyerekek dacosak és tiszteletlenek a szüleikkel szemben, akiknek Isten azt mondta, hogy tiszteljék a szüleiket és engedelmeskedjenek nekik. Kit szeretnek ők? Vagy egy feleség úgy dönt, hogy az otthonteremtés nem teljesíti ki a vágyait, ezért a karrier útjára lép, elhanyagolva a férjét és a gyermekeit. Kit szeret? A családokban a bűnök gyakran kiterjednek, így azok, akik ellen vétkeztek, válaszul vétkeznek, ami a bűn láncreakciójához vezet. Az egész kapcsolati összeomlás középpontjában az önszeretet áll.
Ha azt akarjuk, hogy Isten ébredést küldjön, Isten népének meg kell alázkodnia, meg kell vallania nyomorult önszeretetét, és törekednie kell arra, hogy engedelmeskedjen Istennek, és szeretetben szolgáljon egymásnak. Ahelyett, hogy másokat hibáztatnánk, valódi bűnbánattal magunkra kell mutogatnunk. Először Istenhez kell fordulnunk, majd azokhoz, akik ellen vétkeztünk, és bocsánatot kell kérnünk énközpontú magatartásunkért és bűnös viselkedésünkért. Alfred Edersheim a könyvében így írja le Zakariás és Erzsébet otthonát:
Egy ilyen háztartásban ... minden megvan, ami az akkori vallásban szép volt: az Isten iránti odaadás; a szeretet és a tisztaság otthona; tisztelet mindaz iránt, ami az isteni és emberi dolgokban szent volt; a szegények iránti önzetlen, önmegtagadó, szeretetteljes szeretet; a mások érzései iránti gyengéd tisztelet, hogy ne piruljanak el, és ne sértsék meg a szívüket; mindenekelőtt az Izrael magasabb és jobb jövőjébe vetett mélységes hit és remény.
Ha azt akarjuk, hogy Isten ébredést küldjön, akkor igazaknak kell lennünk az Ő szemében, elkülönülve az Ő számára, betelve az Ő Lelkével, és megbánva minden ismert bűnünket. Végezetül,

D.Fel kell készülnünk az Úr látogatására és fogadására.

János szolgálata az volt, hogy "felkészített népet állítson az Úr elé" (1:17). Mivel a szűz Máriától született Jézus volt az, akinek János előkészítette az utat, egyértelmű, hogy Jézus az Úr, az örökkévaló Isten emberi testben. De a lényeg az, hogy maga az Úr az, aki meglátogat minket az ébredésben. Ha az angyal jelenléte félelmetes dolog volt, ami miatt Zakariást félelem fogta el, mennyivel félelmetesebb magának az Úrnak a látogatása! Napjainkban sok keresztény könnyelműen viselkedik az Úrral szemben. John MacArthur mesél egy lelkipásztor barátjáról, aki elmondta neki, hogy az Úr gyakran jelent meg neki borotválkozás közben. John hitetlenkedő válasza ez volt: "És te folyton borotválkozol?".
Bármikor, amikor a Bibliában az emberek találkoztak akár egy angyallal, akár magával az Úrral, egy egységes reakciót fejeztek ki: félelmet! Ha azt akarjuk, hogy az élő Isten megújulással látogasson meg minket, akkor a szívünknek fel kell készülnie. Ahogy Pál fogalmazott: " Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt" (ApCsel 24:16). Ha naponta megítéljük bűneinket gondolati szinten, és igyekszünk úgy élni, mint az Úrnak elkülönített, az Ő Lelkével betöltött, minden ismert bűnünket megbánó emberek, akkor felkészülünk arra a félelmetes eseményre, ha megtörténik, hogy maga az Úr látogat meg minket ébredéssel.
Következtetés
Amikor Isten ébredést ad ( küld), nagy örömet is ad (küld). Az angyal bejelentette Zakariásnak, hogy János születésekor öröm és vigasság lesz, és sokan fognak örülni (1:14). Nemcsak a gyermek születésének örültek, hanem annak is, amit ez a gyermek hoz majd - az egész nép számára nagy örömhírt, a Megváltó hírét (1:19; 2:10). A bűn mindig fájdalmat és pusztulást okoz; Isten megváltása és igazságossága nagy örömöt és boldogságot eredményez, mivel a kapcsolatok helyreállnak.
Bárcsak felolvashatnám nektek az ébredés leírását Iain Murray ébredésről szóló kiváló könyvéből. Beszámol arról, hogy a gyülekezetek hogyan éreztek olyan Isten-érzést, amely egyúttal olyan alázattal árasztotta el őket, hogy úgy érezték, alig kezdtek el keresztények lenni. Új módon értették meg a Megváltó nagyságát és a bűnről való meggyőződésüket (30. o.). Isten igazságának ereje is lenyűgözte őket. Távol álltak az érzelmi túlzásoktól: "A gyülekezetek ekkor megdöbbentek és lecsillapodtak, és gyakran a csend és a mozdulatlanság mértéke volt az, ami mindennél jobban mutatta, hogy egy új nap jött el" .
Murray ismételten rámutat, hogy nem alkalmaztak rendkívüli eszközöket, nem voltak különleges kampányok, hanem az imádság és az igehirdetés szokásos eszközeit használták. De hirtelen Isten belépett a gyülekezetek közepébe, úgyhogy az embereket, akik korábban önelégültek voltak, most megragadta az örökkévalóság valósága, és mindenki megérezte, "hogy Isten valójában itt van ezen a helyen". Imádkoznunk kell, hogy Isten kegyelmesen küldje el nekünk az Ő üdvözítő kegyelmének ilyen látogatását. És fel kell készülnünk arra, hogy magát az Urat fogadjuk magunk közé. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megválaszolatlan, magatartásunkért, viselkedésünkért, engedelmességben, szuverenitásának, igazságosságában, láncreakciójához, engedelmeskedjen, felhasználhasson, engedetlenségben, parancsolatainak, kiválasztottsága, kétségbeesettnek, helyreállítását, meggyőződésüket, meghiúsíthatjuk, lemészároltatta, parancsolatában, engedelmeskedni, istenfélelemben, gyengeségünkben, követelményében, kötelességeiket, mindannyiunknak, megnyilvánulása, homoszexualitás, tiszteletlenek, megbecstelenít, megerősítésére, reménytelennek, szeretetteljes, következetesen, kapcsolatokkal, feddhetetlenül, evangéliumának, hangsúlyozódik, egyik megválaszolatlan, imádság egyelőre, igazi lelki, múltban adott, igazságosság hosszú, emberi történelembe, bibliai igazság, bűnösök hogyan, szent Istennel, egész élet, igeversek megérdemlik, gondos figyelmünket, ébredések történetének, ember éppúgy, legtöbb lelki, feltételek teljesülése, Amikor Isten, Isten Igéje, Mindenható Isten, Ahogy John Blanchard, Miközben Isten, Papként Zakariás, Miközben Zakariás, Walter Liefeld, Mindeközben Isten, Keresztelő János, Howard Marshall, Isten Sámuelt, Ahogy Ézsaiás, Amikor Lukács, Kálvin János, Nagy Heródesnek, Ahogy Péter, Először Istenhez, Alfred Edersheim, John MacArthur, Ahogy Pál, Iain Murray,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Még zöld a chili paprikám, ha beviszem a lakásba tovább fejlődik?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
még több kérdés
Blog Címkék
Szép álmokat!  Facebookon kaptam Krisztinától  Idősek világnapja  Jó éjszakát  Egy pillanatnyi türelem...  Idősek világnapja  Tudás, törődés  Bízz és reménykedjél, Megsegí...  Facebookon kaptam  Új hónap OKTÓBER  Kevi mondta  Tudás, törődés  Isten méltó  A nyár utolsó napja volt...  Facebookon kaptam  Esti kép  Facebookon kaptam  Esti kép  Ez a világ már  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó reggelt  idősek világnapja  Szép estét kedves látogatóimna...  Kimondhatatlan beszédek  Ha megfeledkezel  képre írva  Fülöp Gábor - Károly - Október  Magyar katonadalok és énekek  Facebookon kaptam  Otthon  Hallod a tenger hangját?  Volt egy régi világ  Facebookon kaptam  Kefíres citromos kocka  Kávézz velem október első regg...  Idősek világnapja  Sárga rózsa  Jóság, együttérzés, türelem.  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Őszi ablak  Kun Magdolna: Őszi levélroppan...  Odakint búcsúzik a nyár és Sze...  képre írva  Facebookon kaptam  Szép álmokat!  Emlékszel  Facebookon kaptam  Örökség  JUHÁSZ GYULA: Október A fény a...  A türelemről  A külső megfog, a belső megtar...  Szép  Pünkösd  Facebookon kaptam  Jó éjszakát !  Amorphophallus konjac  Burai László verse  képre írva  Legfontosabb érzéseinkre  Facebookon kaptam  Tisztázzuk  idősek világnapja  Mióta élek...  Facebookon kaptam  Áldozócsütörtök  idősek világnapja  Mindenkinek kell  Lefokozás  Facebookon kaptam  Az élet kinek kút,  Mennyi szomorúságot  Szép  Kefíres citromos kocka  A gyermek Jézus a jeruzsálemi ...  Alvó kislány  Otthon  képre írva  Aztán egy nap  Én bízok Benned Uram Jézus  Őszi este  Itt a hétnek a vége, és a ross...  Facebookon kaptam  Mennyi szomorúságot  JUHÁSZ GYULA: Október A fény a...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  képre írva  A Türelem a szeretet építőművé...  Egy pillanatnyi türelem...  Facebookon kaptam  Imádság a Szentlélekhez  Áldozócsütörtök  Facebookon kaptam Krisztinától  Gyöngeségben lesz teljessé  Mit csinálsz akkor?  Facebookon kaptam  Vajon mindent meg kell bocsáta...  Facebookon kaptam  Ma ,október 1. az Idősek Világ... 
Bejegyzés Címkék
egyik megválaszolatlan, imádság egyelőre, igazi lelki, múltban adott, igazságosság hosszú, emberi történelembe, bibliai igazság, bűnösök hogyan, szent Istennel, egész élet, igeversek megérdemlik, gondos figyelmünket, ébredések történetének, ember éppúgy, legtöbb lelki, feltételek teljesülése, helyszínt annak, három nagy, papok nagy, szentélyben lévő, életre szóló, jóillatú áldozat, szentélyben jóillatú, leggyakoribb imádság, füstölőszert füstölögtette, angyal jelent, zsidó szertartások, papi szolgálatának, fiúért imádkozott, angyal hirtelen, nagyszerű hírrel, fontos igazságra, látomások ritkák, hűséges maradék, héber nevek, pogány olvasóinak, születése előtt, nyelvezet kifejezi, személy Isten, lehető legerősebben, üdvösség kérdésében, maga idejében, évek során, betlehemi csecsemőket, zsidók újszülött, gonosz uralomnak, vége felé, templom területén, neve ellenére, ilyen sivár, történelembe igazi, istenfélő asszonyt, ebből eredő, dolgok lelkileg, igazi ébredésért, dolgok reménytelenné, idők lelkileg, másik istenfélő, szokásos kötelességeiket, nagy áttörést, azért lesz, keresztény világban, nagyszerű keresztény, második ponthoz, ébredés Isten, élet helyes, őszinte szívet, tiszta lelkiismeretet, emberek nézhetik, szívünket nézi, sajátunk helyett, gondolatok szintjén, világ előtt, gonosz zsarnoknak, nagy ébredést, anyja méhében, körülötte lévő, általános vallási, megtérések Isten, fizikai csodák, rajtunk keresztül, bűnösöket visszatérítse, első követelmény, olyan élet, bennünk lévő, atyák szívét, gyermekekhez térítse, igazak bölcsességére, otthonban kezdődik, lelki hanyatlás, emberek változatlanul, mások iránti, ébredés idején, embereknek bűnbánattal, családi kapcsolatokkal, bibliai szeretetet, pszichológiai megközelítést, utóbbi időben, legtöbb problémánk, alacsony önbecsülés, tanácsadó feladata, , ,
2023.09 2023. Október 2023.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 3 db bejegyzés
e hónap: 25 db bejegyzés
e év: 1731 db bejegyzés
Összes: 35141 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 27000
  • e Hét: 48581
  • e Hónap: 48581
  • e Év: 832809
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.