Belépés
kohlinka.blog.xfree.hu
Lehet, hogy fentről többet látni, de a jajszó már nem hallatszik olyan élesen. Szendrei Klaudia
1958.03.07
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
"Én nem vagyok emberi lény!"
  2009-07-05 21:13:38, vasárnap
 
   
 

S. Miklósnak és S. Gergelynek

Kozmosz Könyvek
Egyetemi Nyomda 1985.
Felelős vezető: Sümeghy Zoltán
(Ezt a könyvet 1995-ben kezdték ismételni, mely folyamatosan történt az ötvenes évektől tisztuló beat-hippi-punkrációsoknál, az egészségügy és szociális hálózat változtatásával. A borítón a Beat szó kékkel írva két kottasor mögé, mintha láthatatlan világbeliek lennének, mint ahogyan vallják is, hogy reinkarnálódtak, újjászületnek a zsidók minden időben, a Hippi zölddel már belegabalyodva a két kottasorba, a Punk vörössel szétszaggatta a zenei vonalakat. Az Időjelek fekete keresztes egyházait jelentik pártfogóik. Betegségük: skizophrenia.)


Punk I. Szociológiai megközelítés


A nevezetes Sex Pistols együttes leghíresebb lemezének borítóján II. Erzsébet angol királynő fényképfelvétele látható, valamiféle tükörkeretben. A tükörkereten két szövegrészlet helyezkedik el. A keret felső részén az angol himnusz zárómondata olvasható: "Gold save tehe Queen, Isten óvja a királynőt:" A keret alsó részén, gyarló angol helyesírással ez olvasható: "Én nem vagyok emberi lény."

Ez természetesen lehetne a nevezetes Sex Pistols együttes, illetve az együttes még nevezetesebb, minden rókahájjal megkent eszmei atyjának és menedzserének, Malcolm McLarennek puszta ötletszüleménye, a nagyobb sokkhatás, a nagyobb siker jegyében. A mondat tudniillik ravaszul kétértelmű. Lehet a II. Erzsébet angol királynőt minősítő punk véleménye is. Lehet a punk önmagáról való véleménye is. Bennünket a továbbiakban csakis e második változat érdekel.

"Én nem vagyok emberi lény": ismereteink szerint ez a mondat a punkjelenség legtömörebb, legtalálóbb önjellemzése. Csupasz tárgyilagosságában is, a lemeztasakra jobban odaillő, hatásvadász eltúlzottságában is.

Mit jelent ez a tagadó tőmondat? Kíséreljük meg bővített mondatokban értelmezni.

1. Emberi lény az, aki az adott társadalom alapszabályait elfogadva, az adott társadalom keretei között él, otthonos, vagy megalkuvó, beletörődő bentlakóként. A punk ellenben nem bentlakója az adott társadalomnak, a punk, a társadalom intézményes keretein kívül él. Sem állandó, bejelentett lakhelye, sem állandó, bejelentett munkahelye nincs.

2. Az igazi, a bennszülött punk életkora általában tizenöt és huszonöt év közötti. A punk marginális kiscsoportban, kisközösségben létezik. A közösség esetükben félrevezető fogalom lehet, ha a hippik közösségben éltek, akkor a punkok inkább csordában, falkában. A kétfajta kiscsoport között különbség nemcsak metaforikusan, de fogalmilag is meghatározható. A hippicsoport létezését és életmódját a nagy társadalmétól ugyan eltérő, de átgondolt, kitervelt és megvalósított szabályok határozzák meg,. Szabályok, szabályzat a punkfalkában is érvényesül, de ösztönösen, ingeralapon, önellentmondó rendezetlenségben. A bennszülött punkcsoport mikroegységének alaprajza inkább emlékeztet egy páviánfalkára, mint a XX. század végéhez közeledő emberi közegére.

3. Az emberi lény - legalábbis azokban az országokban, ahol a punkok láthatóak - általában naponta tisztálkodik, azaz bőrfelületeit szappannal és vízzel mossa, haját fésüli, fogát és körmét karban tartja. A punk nem teszi ezt, nem annyira elvi megfontolásból, inkább azért, mert nincs rá megfelelő helyisége, se pénze, se belső indítéka. Ennek okából a punk tisztátalan és rossz szagú. Öltözéke nemzetközileg felismerhető, mert mind az európai, mind az amerikai földrészen azonos: agyonviselt, szakadt, piszkos göncök. Farmer, alsótrikó, felsőtrikó, pulóver, még egy pulóver, saru, tornacipő, csizma. A punk rétegesen viseli szegényes ruhatárát, megint csak nem elvi megfontolásból, hanem részint azért, mert holmiját nincs máshol, mint a testén tárolnia, részint azért, hogy az időjárás viszontagságai ellen védekezni képes legyen. Mindkét nembeli punk egyformán öltözködik, s egyformán kedveli a mindenféle fém csecsebecséket, (olcsó lánc, gyűrű, karperec, hajcsat, hajszorító, fülbevaló, patkó, szög, tű, késpenge, zsilettpenge, sok egyéb), egyformán mozog és beszél, ezért a hímnemű punkot a nőnemű punktól futó ránézéssel nem könnyű megkülönböztetni.

4. Mivel állandó lakhelye, tartózkodási helye nincs, a punkfalka folytonos, lassú vándorúton, kóborúton van. Jellemzője, hogy létszámában és összetételében nem állandó, nem egységes, hanem szüntelenül módosul. Este valaki odacsapódik a csoporthoz, reggel valaki leválik a csoportról, következő este megint érkezik valaki, egyedül, párban, többedmagával. Mivel a csoport bizonytalan, változó létszámú, a csoport tagjai jószerivel alig ismerik egymást, legfeljebb az utónevét, még inkább a becenevét tudja egyik a másiknak, másik a harmadiknak. A napközben többnyire szétszórt, magányosan vagy többedmagukkal bolyongó, alkalmi munkát, esetleges tevékenységet végző punkok általában estefelé találkoznak, valahol, most már falkában kószálnak, s megfelelőnek, tűrhetőnek ítélt éjszakai szálláshelyet keresnek, találnak, valahol a nagyváros perifériájának bérházaiban és lakótelepein, besurranásra alkalmas pincékben, vagy padláson, a suhurdok parkjainak padjain, feltört vikendházakban, pályaudvari várótermekben, az adott nagyváros sokféle egyéb helyein. Átmenetileg teletepszenek, megosztják napközben így-úgy szerzett táplálékukat, narkójukat, megosztják szerelmüket, megalszanak egymás testmelegében, testüregeiben.

5. A punk abban közös a hippivel, hogy megveti, elhárítja a rendszeres munkavégzést, a munkabérrel megtérített munkateljesítményt. A punk belép az első adódó munkahelyre, dolgozik egy napot, két napot, egy hetet, kilép, elkölti csekélyke bérét, másik adódó munkahelyre lép be, megint keres némi pénzt, megint kilép. Legközelebb még inkább alkalmi, minél rövidebb időtávú munkát vállal, koldul, nemritkán lop (azt és ott, amit és ahol tud), ritkábban rabol.

6. A punk nem veszi figyelembe a mindenkori országban érvényes mindenkori Bűntetőjogi Törvénykönyvet. Ez nyilvánvaló következménye annak a ténynek, hogy a punk a rajta kívüli társadalom lehetőleg minél több szabályáról és törvényéről igyekszik nem tudomást venni. Ennek okából igen gyakran követ el bűntetőjogi paragrafusba ütköző cselekedetet.

A punkjelenség egyik lényegi történetéhez értünk. "Én nem vagyok emberi lény": a mondat egyebek között azt is jelenti, hogy a punk nem hajlandó (vagy nem képes, az eredmény felől nézve egyre megy) a társadalmi együttélés jogi paragrafusokban rögzített szabályaihoz igazodni. A punk koldul (olyan országokban is, ahol a nyilvános koldulást a törvény tiltja), a punk tiltott kábítószereket fogyaszt, a punk lop, a punk bezsong és garázdálkodik. A punk nyilvános helyen, nyilvános közlekedési eszközön hajlamos a maga és a paretnere (partnernője) ruházatán kigombolni az összes gombokat, lehúzni a nadrágsliccén a villámzárat, tehát nyilvános szemméremsértést követ el A punk magától értetődőnek veszi, hogy ott és akkor tulajdonítsa el mások, vagy az állam ilyen-olyan anyagi javait, ahol és amikor alkalma nyílik rá.
(1995-ben mentem haza a Szentpéteri kórházból és hirtelen lepattogzott az összes gomb a blúzomról, de lehet, hogy véletlen egybeesés)

Ennél vadabb kihágásokat is elkövet. A punk ösztönlény, így gyakran felindul. És amikor felindult állapotba kerül, amikor bezsong: akkor támad fel benne a pusztítás vágya, a rombolás dühe.

7. A punk egyéni és csoportos cselekvését bűntetőjogi értelemben a garázdaság fogalma fedi. Garázda tetteit (pénz kunyorálása magányos járókelőktől, gyakran kiskorúaktól, gyakran a tettleges zaklatásig menően, nyilvános telefonállomások, nyilvános közlekedési eszközök beszennyezése és megrongálása, általában a civilizációs, közhasznú létesítmények tönkretevése) a punk többnyire kábítószertől befolyásolt állapotban követi el.

A hippi kábítószer-fogyasztása mondhatni ünnep volt, szertartás a nap meghatározott órájában került rá sor, a csoportközösség keretében, rituális szokások szerint. A punk vacakabb és veszélyesebb szereket fogyaszt (ami épp a keze ügyébe jut, ami maradékokat éppen össze tud keverni), ugyanolyan esetlegesen és alkalomszerűen, ahogy minden egyebet cselekszik: ahogy táplálkozik, hál, szeretkezik, örvend és dühöng. Francis Cunnings, a punkjelenséget leró szociológus szerint: "A punk akkor önmaga, amikor sötétedés után, már kábultan az olcsó alkoholtól, vagy az általa összemixelt gyógyszer-kábszer keveréktől, vagy mindkettőből: vassal, vagy kővel beveri egy véletlen kirakat véletlen ablaküvegét, vagy az eléje kerülő villanyrendőre üvegbúráját. Látszatra kiváltó ok nélkül, irracionálisan cselekszik. Valójában mélyen megokolt cselekvésre készteti a nyomorúságos társadalmi léte, a kezdetleges társadalmi tudata. Azért tör-zúz maga körül, hogy az a kirakattábla, az a villanyrendőr ne legyen többé. Mert az a kirakattábla, az a villanyrendőr rajta kívül létezik, a gyűlölt külvilághoz tartozik. Éppen ezért tűnjön el, semmisüljön meg..."

8. A punk - megint csak országhatárokon túli érvénnyel - alacsony iskolázottságú és alacsony intelligenciaszintű emberi lény. Idézzük még egyszer a rendelkezésünkre álló statisztikai adatokat: a punk általábana alsóproletár (magyarul körülbelül: betanítatlan segédmunkás) és lumpenproletár környezetből, nem homogén (tehát elvált vagy jogi válás nélkül szétszórt) családból származik. Angliában ez az ipari nagyvárosok perifériájának környezetét jelenti, az USA-ban főként a keleti part nagyvárosai (és leginkább New Yorek) némely kerületeinek szociológiailag nehezen meghatározható lakosságrétegét. Minden rendelkezésre álló statisztikai adat és táblázat hangsúlyosan utal az adott kisebbségek - négerek, közép-amerikaiak, hátsó-indiaiak, cigányok - magas arányszámára, jelenlétére a punkjelenségben.

Az ifjúság marginális rétege, az írástudatlanság határán, a közveszélyesség határán, a mindenkori rendőrhatóság figyelmének hatósugarában.

Közben ugyanennek a marginális ifjúsági rétegnek a világképét neves írók és szociológusok elemzik, nem rövid tanulmányok sorában.
 
 
0 komment , kategória:  Beat, Hippi, Punk, Rock  
Címkék: telefonállomások, rendelkezésünkre, szemméremsértést, megkülönböztetni, eltúlzottságában, fényképfelvétele, punkjelenségben, országhatárokon, ötletszüleménye, mikroegységének, változtatásával, paragrafusokban, punkrációsoknál, lakosságrétegét, szociológiailag, közveszélyesség, írástudatlanság, csoportközösség, reinkarnálódtak, belegabalyodva, villanyrendőre, megfontolásból, vikendházakban, alkalomszerűen, lumpenproletár, iskolázottságú, viszontagságai, kábítószereket, meghatározható, irracionálisan, összetételében, csecsebecséket, törvénykönyvet, perifériájának, többedmagukkal, kisközösségben, könyvet 1995-ben, ötvenes évektől, zsidók minden, zenei vonalakat, keret felső, angol himnusz, keret alsó, nagyobb sokkhatás, nagyobb siker, mondat tudniillik, punk önmagáról, továbbiakban csakis, punkjelenség legtömörebb, lemeztasakra jobban, tagadó tőmondat, adott társadalom, Kozmosz Könyvek, Egyetemi Nyomda, Sümeghy Zoltán, Punk, Malcolm McLarennek, Bűntetőjogi Törvénykönyvet, Francis Cunnings,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Nyári kép  Facebookon kaptam  Fejenállva  Arany  Harmónia..........  Facebookon kaptam  Nyári kép  Facebookon kaptam  Ki érti?  Amikor nincs pénzed......  Vezuvianit  Délutáni mosoly......  Itt a nyár  Jókai Anna tollából  Facebookon kaptam  Pokoli hónap van mögöttük: A f...  Majd villámot verek  Cseresznyéből  Png nő  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Pokoli hónap van mögöttük: A f...  Png virág  Látogatóimnak- szeretettel.......  Rózsaszin rózsa  Soha ne becsüld alá  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Korhatár nélkül  Valamikor régen  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Angyalok  Szerelmes asszony........  Pokoli hónap van mögöttük: A f...  Nyári kép  Szemüveges  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Azurit és malahit  Szép estét kedves látogatóimna...  Pipacsok  Facebookon kaptam  Omnia mea mecum porto  Amikor nincs pénzed......  Rózsa csokor  Fotó: Farkas Attila, szöveg la...  Sírva, dalolva  Kellemes napot  Valamikor régen  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok ! Szegedről...  Nincs egy rongyom se ........  Kellemes napot  Jó éjszakát!  Amikor nincs pénzed......  Facebookon kaptam  Napsütés,... zivatar,...szél  Facebookon kaptam  Szép virágok......  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Nyári kép  Napraforgó  Szép estét  Kellemes délutánt kívánok!  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Png nap  Wulfenit ásvány  Szép estét  Nyári kép  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Valamikor régen  Arany  Szedek neked virágot . . .  Tengeri üvegek  Az Úr az én oltalmam  Szélmalomharc a Bakonyban (gyö...  Boldog születésnapot a ma ünne...  Vörös rózsák  Szép napot mindenkinek !.........  Topáz  Pipacsok  Vegyes viccek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szerelmes asszony........  Nyári kép  Png nő  Lufik  Pipacs csokor az ajtón  Nyári kép  Voltaire : Értekezés a türelme...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
könyvet 1995-ben, ötvenes évektől, zsidók minden, zenei vonalakat, keret felső, angol himnusz, keret alsó, nagyobb sokkhatás, nagyobb siker, mondat tudniillik, punk önmagáról, továbbiakban csakis, punkjelenség legtömörebb, lemeztasakra jobban, tagadó tőmondat, adott társadalom, punk ellenben, adott társadalomnak, társadalom intézményes, bennszülött punk, punk marginális, közösség esetükben, hippik közösségben, punkok inkább, kétfajta kiscsoport, hippicsoport létezését, nagy társadalmétól, bennszülött punkcsoport, emberi lény, punkok láthatóak, punk tisztátalan, amerikai földrészen, punk rétegesen, testén tárolnia, időjárás viszontagságai, hímnemű punkot, nőnemű punktól, punkfalka folytonos, csoport bizonytalan, csoport tagjai, becenevét tudja, napközben többnyire, nagyváros perifériájának, suhurdok parkjainak, adott nagyváros, punk abban, rendszeres munkavégzést, munkabérrel megtérített, punk belép, első adódó, mindenkori országban, rajta kívüli, punkjelenség egyik, mondat egyebek, eredmény felől, társadalmi együttélés, punk koldul, nyilvános koldulást, törvény tiltja, punk tiltott, punk bezsong, punk nyilvános, összes gombokat, punk magától, állam ilyen-olyan, összes gomb, punk ösztönlény, pusztítás vágya, rombolás dühe, punk egyéni, garázdaság fogalma, tettleges zaklatásig, punk többnyire, csoportközösség keretében, punk vacakabb, keze ügyébe, punkjelenséget leró, punk akkor, olcsó alkoholtól, általa összemixelt, véletlen kirakat, eléje kerülő, nyomorúságos társadalmi, kezdetleges társadalmi, gyűlölt külvilághoz, rendelkezésünkre álló, punk általábana, ipari nagyvárosok, keleti part, adott kisebbségek, ifjúság marginális, írástudatlanság határán, közveszélyesség határán, mindenkori rendőrhatóság, marginális ifjúsági, világképét neves, telefonállomások, rendelkezésünkre, szemméremsértést, megkülönböztetni, eltúlzottságában, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 25 db bejegyzés
Összes: 6976 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 79
  • e Hét: 365
  • e Hónap: 6360
  • e Év: 61090
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.