Belépés
liliana01.blog.xfree.hu
Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben. Aki szétrombolt egy előítéletet, akár csak egyetlenegyet is, az az emberiség ... Szalóki Lívia
1947.08.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Kalota partján
  2020-08-14 18:35:19, péntek
 
   
 


NAPI - ADY (Facebook oldaláról hoztam)

Gyönyörű a május, a falu s én televagyok egészség és boldogságreménnyel.
Ady Endre

A Kalota partján

Pompás magyarok, templomból jövet
Mentek át a Kalota folyón
S a hidat fényben majdnem fölemelte
Az ölelő juniusi Nap.
Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves
És tarkaságban annyi nyugalom
És fehér és piros és virító sárga,
Izgató kék és harcos barna szín
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok,
Ékes párták, leesni áhitók.
Papi beszéd kemény fejükből csöndben
Száll el s nyári illattal vegyül.
Mily pompás vonulásuk a dombon,
Óh tempós vonulás, állandóság,
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

S reám nyilaz a nyugtalanság:
Leány-szemek, Sorsom szemei,
Szemek, melyekben rózsás, húsz éves,
Vidám kamasznak látom magam,
Szebb szemek minden volt szemeknél
S bennük végkép megpecsételtetett
Az én örök bús ifjuságom:
Vonzódás, drága űzetés
Csapongás a végső csapásig
S imádkozva nézni e nagy szemekben
Magamat és mint vagyok bennük.
Csönd, junius van a szivemben,
Általvonult templomi népség
Belémköltözött áhitata
S e percben a Kalota partján
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.

Nyugat 1914 1914. 12. szám
.
Forrás: Ady Endre összes versei; A halottak élén 1918
.
Egy kalotaszentkirályi kirándulás emléke nyomán íródott ez a költemény: az élet ritka, ünnepi, pillanatainak egyikében, a kívüliét idején, megkésett, felnőttes vakációban. Kitépte magát ekkoriban Ady ahogyan írta a beteg pesti tespedésből az akaratlanságból, zavaraiból, a fekvő betegségből, mint hajdan diákként utazott haza ismét Érmindszentre. Itthon az úrfi mondogatták csöndben (ekkor született költeményének címét idézve) a régi törött paraszti pajtások, s ő ,,túl az igás és malmos körön valóban újra vakációzó diáknak érezte magát, gyermeknek, ki gyermekért gyerek (Itthon az úrfi). Gyönyörű a május, a falu s én tele vagyok egészség és boldogságreménnyel írta magáról. A mindennapokon, a gondokon kívül, az otthonos kalandban s a kalanddá vált otthonosságban idillre készen élt. Ady Lajos szerint az édes unszolására ki mindenképp szerette volna megházasítani öreg, meglett fiát határozta el ekkor a költő, hogy ellátogat újból Boncza Bertához a csúcsai várba. De ha hozzájárult is ehhez a döntéshez az anyai kérés, a szándék mélyebbről jött: az idillre és boldogságra éhes vakációs kedvből, a fiatalsághitből.
Csinszkával s nagymamájával, özvegy Török Károlynéval együtt már utazott is tovább a Kalota-vidékre, Kalotaszentkirályra, a felszegi részbe, egy Adytól még sohasem látott közös, távoli rokonnak, Visky József nyugdíjas jegyzőnek a meglátogatására.Legendák, álmok valóra váltását jelentette a költő számára ez a kocsiút. Nem pusztán azért, mert élete új, nagy ígéretével, az alig húsz éves Boncza Bertával utazott együtt, hanem azért is, mert a széleken bár, de mégis Erdélyben járt, egyéni élete elmitizált földjén, a csodák világában. S ugyanakkor régi családi legendák nyomán. A Kalota-vidékről, a nyárszői paplakból hozta el valaha az egyik Ady-ős (a költő dédapja), a Wesselényieknél gazdatiszteskedő Ady Dániel, ez a ,,zsarnoki természetű, csúfolódó nyelvű, kiskirályként tisztelt, híresen jó lovas büszke, kemény ember, a maga menyasszonyát az uzsoráskodó nyárszói papnak,
Visky Dánielnek Lilla nevű lányát.S a dédunokával együtt utazott így az ős emlékezete, s merész kalandvágya. Ünnepi, várakozó érzésekkel telt meg a lélek. S ezt a hangulatot csak tovább fokozta a tájnak a varázsa. Nem mintha különösebben szép vidéken vezetett volna át a Csucsa-Kalotaszentkirály közötti, majd három órás, egyhangú kocsiút.
Makacs, kemény, kisparaszti, kálvinista nép volt Kalotaszeg népe. Mintha csak igazolni akarták volna a tatár eredetükről szóló mendemondát: élesen mintázott, csontos, mongolos arc, szikár, középmagas, büszkén kihúzott, egyenes termet jellemezte őket; a magasba néztek. Főképp az asszonyok között volt gyakori a mongolos szépség, ringatózó, ruganyos, délceg járásukkal messzi, szabad puszták asszonyaira emlékeztettek. S nemcsak a méltóságteljes, büszke, kemény tartás jelezte az errefelé élők nem alkudó dacát, de folyvást kísértő játékosságuk is. Nem adták oda sosem magukat a húzó köznapoknak: fölényes jókedvvel sorsuk fölé nőttek. Nem utolsósorban ez határozta meg az öltözéküket. A környező tompa, kopár szürkeséggel szemben szinte kihívást jelentett ez a népviselet. A tiszta színt, a fehéret kedvelték leginkább a kalotaszegiek. Mint a mongol pusztákon egykori őseik, mint általában az ázsiai nomád pásztornépek kurta, fehér ingben, térdig érő, fehér gatyában, puha szárú csizmában, hetyke, pörge kalapban jártak a férfiak, asszonyaikon pedig a fehérre terítve villogtak a színek. A keleti színszeretet hajdani pompázó ruhadarabja, a régi nemesi udvarházakon át a néphez eljutó, török eredetű írásos varrottas öltött itt új ,,klasszicizálóbb", kiegyensúlyozottabb, logikusabb formát. Kevés alapmintával élt, de gazdagon variált ez a népviselet. Színpompája a használt élénk, elütő vörös, sárga, kék és sötétbarna színek ellenére is nem kirívó volt, de harmonikus és méltóságteljes, tarkaságában is nyugalom rejlett. Könnyű játékosság s önmagára adó fegyelmezettség ölelkezett benne: jellemet jelzett ez a viselet. Ezzel a büszkén, dacosan járó, játékos, fénylő színekben pompázó néppel találkozott Ady Csinszkával és a ,,nagymamával" együtt a távoli rokonokhoz, Viskyékhez menve.
Épp befejeződött az istentisztelet, amikor déltájban Szentkirályra értek. A templomból jöttek lefelé a hívek, magukkal hozva már pusztán öltözékükben és tartásukban is az ünnep lényegét: az evilágiságot, az életszeretetet. Még templom utáni megindultságuk sem fekete, komor ájtatosság volt, de Kós Károly szavait idézve vidám vallásosság életáhitat; embertisztelet. Ebben a környezetben ünneppé változott minden mozzanat. Az idill varázsa, az ismeretlen ismerősség, a kalandos otthonlét érzése fogta el a költőt, az lett úrrá rajta. Hisz idegenben volt mégis odahaza, megszokott, otthonos mindennapjaiban mégis kívül rajtuk. Sosem járt még a fatornácos, nagy gyümölcsöskertes Visky-udvarházban, de hányszor fordult meg már ilyen zsúfolt, sötét, nehéz bútorzatú falusi lakokban, amelyek előtt ott húzódott mindig a kis virágoskert, a távolabbi részen pedig az almafákkal teli gyümölcsös terült el, hol vasárnap délután (amint tette itt is) joviális, kissé elhízott vidéki urakkal kuglizni lehetett. S éppúgy, mint a környezet, ösmeretlenül ösmerős volt a mellette álló lány, Csinszka, ez az egyszerű angyal is. A távolságok ellenére is közel hozta őket a nagy áthidaló érzés: az ébredő szerelem. S ebben a játékos, meghitt, ünnepi világban felfakadt a lélek mélyén élő, ősi, emberi boldogság-készenlét: az idilli hangulat. S még ezen — az ő szavát idézve gyönyörű vasárnap délután"íródni kezdett a Marótlaka felé vezető út mentén fekvő Visky-porta gyümölcsösében, hátul, az öreg nyírfa alatti kerti asztalon, a huszadik századi magyar irodalom egyik legszebb, legfénylőbb idillje: A Kalota partján.(...)
.
Forrás: Király István: A rehabilitált idill: Ady Endre: A Kalota partján
.
Gyermekkoromat ott töltöttem a Kalota partján! S legszebb emlékem mikor a kalotaszentkirályi nép, amelyből én is származom, színes ruháiban özönlik a vasárnap délelőtti sétára. Édesanyám, aki a Dunántúlról került gyönyörű kalotaszegi falunkba, otthagy rántást, főzőkanalat, s rohan az utcai ablakhoz és onnan nézi az elvonuló sokaságot. . . S jól emlékszem, mikor néprajztudósaink egyike, kik sűrűn járják Kalotaszeget, a tudós Hermann Antal hátunk mögött elragadtatásában felkiáltott:
Lábon járó tulipánok!
Hát ezt a képet látta Ady Endre 1914 június elején, ezelőtt 44 évvel. Élete egyik legboldogabb napja! Együtt ülnek a Kiszely-kert tengerpartnak becézett magaslati pontján, hol egy másik hegyi patak szakad sebes zúgással a Kalota vizébe a költő és Boncza Bertuka, a két öreg, kilencven év felé ballagó Kiszely leány és Vincze Imre kalotaszentkirályi tanító, ma élő egyetlen tanúja a jelenetnek. Elöl jönnek piros csizmában a lányok, szemérmes fejtartással s a-pártát viselő menyasszonyok, a felhajtás aljt, muszuly—t hordó menyecskék s csöndes beszédben, tempós léptekkel az idősebb férfiak és asszonyok.
A költőt foglyul ejti a látvány . . .Szeme boldog lázban figyel. S míg a többiek beszélgetnek, a világ legérzékenyebb lemezén elkészül a kép, melynél szebbet senki sem festett Kalotaszegről: Mennyi szín, mennyi szín, mennyi kedves, izgató kék és harcos barna szín Ekés párták, leesni áhítók. Szemben vele a menyasszony friss, kék szeme nevet: Szebb szemek minden volt szemeknél S bennük végkép megpecsételtetett: Az én örök-bús ifjúságom: Vonzódás, drága űzetés, csapongás a végső csapásig. S e percben a Kalota partján: Biztosság, nyár, szépség és nyugalom.
Aznap este a jegenye-komon¬dor belépős Visky-porta padlás-gerendás szobájában kéri meg Ady Endre a nagymamától, özv. Török Károlynétól Bertuka kezét. Visky Jóska bátyánk sűrűn térül a pincé¬jében őrzött szilágysági, jó debren-i borral s a messze földön hires éne¬kes háziasszony, Kiszely Ilonka, Bandi unokatestvére s az örökké nótás kalotaszentkirályi tanító ajkán felcsendülnek a nép hagyományaiban őrzött, felejthetetlen kalotaszegi népi dalok. . . A nóta és a hangos jókedv majd szétveti a padlásgerendás, kis szobát.
Másnap Bandi és Bertuka és a nagymama úgy, ahogy jöttek, kocsin visszamennek Csucsára a csucsai várban megismétlődik a leánykérés s elmegy a leánykérő levél Ady részérőt s a házasságba beleegyezést kérő levél Bertuka részéről a zord apához Boncza Miklóshoz.
Még ez év őszén tudatja Ady e sorok Írójával: "10 — 20 nap múlva feleségül veszem Boncza Bertukát."

Vincze Géza
Ország-Világ, 1958-07-23 / 29. szám
.
Forrás: Az cikk Domokos István újsággyűjteményéből származik.

(Szerk.: Rencsisovszky Katalin)
Festmény: Kaizler Gitta alkotása
Kaizler Gitta: Ady Lajosné,Kaizler Anna egyenesági leszármazottja.

 
 
0 komment , kategória:  Ady Endre  
Címkék: elragadtatásában, gyümölcsöskertes, gazdatiszteskedő, néprajztudósaink, akaratlanságból, fiatalsághitből, meglátogatására, mindennapjaiban, wesselényieknél, klasszicizálóbb, fegyelmezettség, megindultságuk, életszeretetet, padlásgerendás, embertisztelet, otthonosságban, gyümölcsösében, gyermekkoromat, belémköltözött, istentisztelet, leszármazottja, legérzékenyebb, felejthetetlen, méltóságteljes, hagyományaiban, unokatestvére, nagymamájával, kalotaszegiek, rencsisovszky, felcsendülnek, menyasszonyát, szentkirályra, megismétlődik, emlékeztettek, kiskirályként, kalotaszegről, hidat fényben, ölelő juniusi, végső csapásig, halottak élén, élet ritka, kívüliét idején, beteg pesti, fekvő betegségből, régi törött, gondokon kívül, otthonos kalandban, kalanddá vált, édes unszolására, csúcsai várba, anyai kérés, szándék mélyebbről, Boncza Bertához, Török Károlynéval, Visky József, Boncza Bertával, Visky Dánielnek Lilla, Király István, Hermann Antal, Boncza Bertuka, Vincze Imre, Török Károlynétól, Visky Jóska, Kiszely Ilonka, Másnap Bandi, Boncza Miklóshoz, Boncza Bertukát, Vincze Géza, Domokos István, Rencsisovszky Katalin, Kaizler Gitta, Kaizler Anna,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Nyiló amariliszek  Facebookon kaptam  Aranyosi Ervin: Élő jövőkép  Facebookon kaptam  Halál és szeretet  Kellemes teázást  Isten szeretete  Házi elixírreceptek megfázásr...  Sok sikert az érettségihez! Me...  Anyák napi liliom  Cseresznyés szép napot!  Vérvétel  Krisztus követése  Krisztus ajándéka  Epres szép napot!  Rózsaszin rózsa  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Zöld tsavorit  Jó éjszakát!  Világi hatalmak  1680 az új fertőzött, elhunyt ...  Saját készítésű képem  Szép mai napot.........  Isten akarata  Regisztrációs problémák  Jegesmacibocsok  Szép napot kívánok  Naplemente  Facebookon kaptam  Isten útja az emberekhez  Harmónia......  Beszámoló  Facebookon kaptam  Világító torony  Harmónia......  Krisztus követése  Kisfiú cicával  Facebookon kaptam  Könnyedén  Krisztus követése  Naplemente  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Világító torony  Szeresd  Szép napot kedves barátaim ! ....  Piros rózsák gif  Házi elixírreceptek megfázásr...  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Sugulit  Kellemes délutánt ! ..........  Halál és szeretet  Boldog születésnapot a ma ünne...  Piros rózsák gif  Babits Mihály: Himnusz Iriszhe...  Halál és szeretet  Facebookon kaptam  Kína......  Márai Sándor: "Májusnak dallam...  Lásd, kedvesem  Áldott napot !........  Isten szeretete  Tulipánok gif  Piros szegfúk  Szivárvány fluorit  Szép estét kedves látogatóimna...  Regisztrációs problémák  Topáz  Ha jó dolgokat próbálsz csinál...  Facebookon kaptam  Nő virágokkal  Regisztrációs problémák  Pitypangok gif  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Király  Bekeringőzött a tavasz  Márai Sándor: "Májusnak dallam...  Perui oázis.....  Isten igéje  Boszorkánytánc  Orgona bokor  Krisztus követése  Szép napot kedves barátaim ! ....  Délutáni mosoly.......  További szép napot mindenkinek  Táncolj velem!  Ezen a Földön a karommal nem ö...  Facebookon kaptam Krisztinától  Fodor Ákostól  Hit  Saitos Lajos - A gyógyítóknak  Facebookon kaptam  Sárga billegető  Csok nélküli lakás :) ........  A természet szépsége......  Krisztus követése  Perui oázis.....  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
hidat fényben, ölelő juniusi, végső csapásig, halottak élén, élet ritka, kívüliét idején, beteg pesti, fekvő betegségből, régi törött, gondokon kívül, otthonos kalandban, kalanddá vált, édes unszolására, csúcsai várba, anyai kérés, szándék mélyebbről, felszegi részbe, költő számára, alig húsz, csodák világában, nyárszői paplakból, egyik Ady-ős, költő dédapja, maga menyasszonyát, uzsoráskodó nyárszói, dédunokával együtt, hangulatot csak, tatár eredetükről, magasba néztek, asszonyok között, mongolos szépség, errefelé élők, húzó köznapoknak, környező tompa, tiszta színt, fehéret kedvelték, mongol pusztákon, ázsiai nomád, fehérre terítve, keleti színszeretet, régi nemesi, néphez eljutó, használt élénk, távoli rokonokhoz, templomból jöttek, ünnep lényegét, környezetben ünneppé, idill varázsa, ismeretlen ismerősség, kalandos otthonlét, lett úrrá, távolabbi részen, almafákkal teli, mellette álló, egyszerű angyal, távolságok ellenére, nagy áthidaló, ébredő szerelem, lélek mélyén, idilli hangulat, öreg nyírfa, huszadik századi, rehabilitált idill, vasárnap délelőtti, utcai ablakhoz, elvonuló sokaságot, tudós Hermann, képet látta, másik hegyi, felhajtás aljt, idősebb férfiak, költőt foglyul, többiek beszélgetnek, világ legérzékenyebb, menyasszony friss, messze földön, örökké nótás, hangos jókedv, csucsai várban, leánykérő levél, házasságba beleegyezést, zord apához, cikk Domokos, elragadtatásában, gyümölcsöskertes, gazdatiszteskedő, néprajztudósaink, akaratlanságból, fiatalsághitből, meglátogatására, mindennapjaiban, wesselényieknél, klasszicizálóbb, fegyelmezettség, megindultságuk, életszeretetet, padlásgerendás, embertisztelet, otthonosságban, gyümölcsösében, gyermekkoromat, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 58 db bejegyzés
e év: 660 db bejegyzés
Összes: 3738 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 4
  • e Hét: 1392
  • e Hónap: 1542
  • e Év: 58818
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.