Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra.
  2017-02-12 08:48:57, vasárnap
 
   
  Kezdőének:
Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem! (Zsolt 30,3-4)

Könyörgés:
Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből
Isten senkinek sem adott parancsot a rosszra.
Isten adta az embernek parancsait és törvényeit. Módodban áll, hogy megtartsd a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan a hatalmad. Isten vizet és tüzet helyezett eléd: amire vágyol az után nyújtsd a kezed. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának.
Mert igen gazdag az Isten bölcsessége, erős a hatalma, s mindig lát mindent. Szeme azokon van, akik őt tisztelik, ismeri az ember minden egyes tettét. Senkinek sem adott parancsot a rosszra, sem pedig engedélyt arra, hogy vétkezzék.
Ez az Isten igéje.
Sir 15,15-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik. Vö. 1 b. vers
Előénekes: Boldogok, akiknek útja szeplőtlen, * akik az Úr törvényét követik.
Boldogok, akik rendelését megtartják, * őt keresik teljes szívvel.
Hívek: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
E: Azt parancsoltad, * hogy hűségesen megtartsuk törvényedet.
Bárcsak arra vezetnének útjaim, * hogy megtartsam, amit parancsoltál.
H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
E: Tégy jót szolgáddal és élni fogok, * tanításodat megtartom.
Nyisd meg szememet, hogy meglássam * törvényeid csodáit.
H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
E: Uram, igaz utadra taníts meg engem, * törvényedet mindig megtartom.
Adj belátást, hogy törvényedet, megtartsam, * és követem egész szívemmel.
H: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
Zsolt 118,1-2.4-5.17-18.33-34

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Isten a bölcsességet öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelte.
Testvéreim!
Mi bölcsességet hirdetünk, de csak a tökéleteseknek. Nem e világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva a mi megdicsőülésünkre rendelt.
A világ fejedelmei közül ezt senki sem értette meg, mert ha megértették volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényre jut az Írás szava:
Szem nem látta,
fül nem hallotta,
emberi szív fel nem fogta,
amit Isten azoknak készített,
akik szeretik őt.
Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten, mert a Lélek mindent ismer, még Isten mélységeit is.
Ez az Isten igéje.
1Kor 2,6-10

- EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!", méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét -, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem"; ami ennél több, az a gonosztól van.
Ezek az evangélium igéi

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tökéletessé teszi az Ószövetség tanításait és parancsait.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem"; ami ennél több, az a gonosztól van.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,17-37 rövidebb: Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Krisztus Urunk, azért jött el, hogy a szeretet parancsa által tökéletessé tegye az ószövetségi törvényt. Kérjük mennyei Atyánkat, hogy kegyelmével mindenben teljesítsük szent Fia akaratát!
Lektor: 1. Hogy az Egyház pásztorai elől járjanak az isteni törvények megtartásában!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy az isteni törvények megtartása által a világban rend és békesség uralkodjék!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Hogy ifjúságunk is megértse: rend és törvények nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Hogy egyházközségünkben mindig a szeretet és megbocsátás evangéliumi törvénye uralkodjék!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Hogy örök élettel jutalmazd mindazokat, akik ebben az életben parancsaid útján jártak!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Urunk, Istenünk! Egyszülött Fiad példát adott szent akaratod tökéletes teljesítésére. Add kegyelmedet, hogy az ő nyomában járva elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Áldozási ének:
Ettek és jóllaktak bőségesen. Kívánságukat betöltötte az Úr; és nem csalatkoztak vágyaikban. (Zsolt 77,29-30)
vagy
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,16)

Áldozás utáni könyörgés:
Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A te életutad és főként keresztutad azt tanítja nekünk, hogy nem kitalálnunk kell a szeretetet, hanem rá kell találnunk a szeretetre és rá kell lépnünk a szeretet útjára. Nem kitalálnunk kell azt, hogy miként szeressünk, hanem azt kell tennünk, amit te is cselekedtél: szeretetből odaadtad, felajánlottad magadat Istennek értünk, emberekért. Önként tetted ezt, szeretetből, ahogyan minket sem kényszerít semmilyen külső törvény. Erre egyedül a szeretet szívünkbe írt törvénye indít minket. Segíts minket, hogy ne csak szóval hirdessük a szeretet parancsát, hanem megtegyük mindazt, amit a szeretet törvénye kíván.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Címkék: kinyilatkoztatta, házasságtörésre, tanítványaihoz, korintusiakhoz, örvendeztettél, tökéleteseknek, házasságtörést, megtartásában, szentlélekkel, felajánlottad, megszüntessem, fejedelmeinek, teljesítésére, ellenfeleddel, testvérednek, kegyelmeddel, testvéreddel, jeruzsálemre, farizeusokét, bölcsességet, bölcsességét, parancsoltál, megszabadíts, csalatkoztak, parancsoltad, megerősített, kívánságukat, vágyakozzunk, tanításodból, megszüntetni, hajszáladat, hallottátok, mindörökkön, gondoljátok, tökéletessé, megértették, embernek parancsait, után nyújtsd, ember előtt, ember minden, bölcsességet öröktől, világ fejedelmei, dicsőség Urát, időben Jézus, törvényt vagy, legkisebb parancsok, mennyek országában, mennyek országába, ítéletre mindaz, főtanács ítéletére, kárhozat tüzére, oltáron felajánlani, Jézus Krisztus, OLVASMÁNY Sirák, VÁLASZOS ZSOLTÁR, SZENTLECKE Szent Pál, EVANGÉLIUM Szent Máté, EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK, Krisztus Urunk, Egyszülött Fiad,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Szitakötők  Szitakötők  Facebookon kaptam  Szív egészségéért napraforgóma...  Július  Facebookon kaptam  Búzaföldön  Ha valamit szeretettel teszünk...  Nyári kép  Szép estét kedves látogatóimna...  Nyári kép  Facebookon kaptam  Png virág  Riczu Joli - Margaréta  A víz  Facebookon kaptam  Gyere táncolj ! .....  Ezt fogja elérni  Én is azt gondolom  Margaretta csokor  A víz  Volt szerelmek  Nagyon szép.......  Boldog születésnapot a ma ünne...  Jó éjt !  Facebookon kaptam  Nagyon szép.......  Facebookon kaptam  Volt szerelmek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A víz  Nagyon szép.......  Szerda......  Harmonia.......  Kislány cicával  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Július  Jó éjt !  Nyári kép  Kelengyekocsi, Mezőkövesd, 192...  Kellemes délutáni pihenést  Vége?  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Nagyon szép.......  Nyári kép  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  A víz  Rózsa csokor  Nyári kép  Nyári png  Harmonia.......  Délutáni mosoly.......  Sok ember él egy asszonyban  Facebookon kaptam  Png nő  Kislány tehgerparton  Csodagumó pálmáim  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Facebookon kaptam  Az emberi lélekből fakadó szer...  Png virág  A víz  Facebookon kaptam  Az erkölcsi emlékezőképesség  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Világvége: valóra válhat egy 5...  Png cica  Facebookon kaptam  Az 53. Kékszalag ma rajtol Jó ...  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png virág  Pődör György: Júliusi vidám ba...  Dacolva a sorssal .  Facebookon kaptam  Ragyog a nap az égen  Gyere táncolj ! .....  Napraforgó galaxis  Rózsa lugas  Medúza köd  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Hortenzia  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Jó éjszakát!  Szeretettel Kedves Látogatóimn...  Nyári kép  Munkálkodván Jézusért  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
embernek parancsait, után nyújtsd, ember előtt, ember minden, bölcsességet öröktől, világ fejedelmei, dicsőség Urát, időben Jézus, törvényt vagy, legkisebb parancsok, mennyek országában, mennyek országába, ítéletre mindaz, főtanács ítéletére, kárhozat tüzére, oltáron felajánlani, oltár előtt, bíró pedig, börtönbe vessenek, utolsó garast, jobb szemed, kárhozatra kerüljön, jobb kezed, testrészed vész, kárhozatra jusson, lábának zsámolya, evangélium igéi, szeretet parancsa, ószövetségi törvényt, isteni törvények, világban rend, életben parancsaid, örök életet, áldozati adomány, igaz életet, szeretet útjára, szeretet szívünkbe, szeretet parancsát, szeretet törvénye, kinyilatkoztatta, házasságtörésre, tanítványaihoz, korintusiakhoz, örvendeztettél, tökéleteseknek, házasságtörést, megtartásában, szentlélekkel, felajánlottad, megszüntessem, fejedelmeinek, teljesítésére, ellenfeleddel, testvérednek, kegyelmeddel, testvéreddel, jeruzsálemre, farizeusokét, bölcsességet, bölcsességét, parancsoltál, megszabadíts, csalatkoztak, parancsoltad, megerősített, kívánságukat, vágyakozzunk, tanításodból, megszüntetni, hajszáladat, hallottátok, mindörökkön, gondoljátok, tökéletessé, megértették, írástudókét, cselekedtél, testvérének, áldozatodat, felajánlani, ajándékodat, börtönőrnek, válólevelet, parancsokat, feszítették, szeretetből, elbocsátott, teljesítsük, törvényedet, kegyelmével, ószövetségi, kegyelmedet, , ,
2021.06 2021. Július 2021.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1333
  • e Hét: 11818
  • e Hónap: 37970
  • e Év: 500679
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.