Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Az Istenanya tekintetének ajándéka Csíksomlyón
  2018-05-20 22:12:08, vasárnap
 
   
  2018. május 19. szombat 16:42
Marian Adam Waligóra pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke volt az idei csíksomlyói búcsú szónoka a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyergen május 19-én.
Az ünnepi szentmisét Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Varga Lajos, a Váci Egyházmegye segédpüspöke, Tamás József csíkszeredai segédpüspök, valamint Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök mutatta be a koncelebráló papsággal együtt a Hármashalom-oltárnál. A szentmise kezdetén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek emlékeztetett arra, hogy az idei a 451. fogadalmi zarándoklati búcsú. Felidézte: egykor a székely ősök azt fogadták, hogy ha a Szűzanya megsegíti őket őseik hite megőrzésében, akkor pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak Csíksomlyóra. A búcsú céljának nevezte, hogy a zarándokok megerősítést kapjanak őseik hitében.

- Marian Adam Waligóra, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnökének homíliája:
Kedves Testvérek!
Kedves Magyarok! Főtisztelendő Érsek Úr, Püspök atyák, Tartományfőnök úr, Paptestvérek, Tisztelt Elnök úr a feleségével! Tisztelt közjogi méltóságok! Kedves szerzetes testvérek! Az egész történelmi Magyarország területéről érkezett kedves zarándok testvérek!
Kedves televíziónézők, a Mária Rádió hallgatói! Kedves fiatalok, hiszen a fiatalok éve van a főegyházmegyében! Külön szeretettel köszöntöm a vendéglátó székely és csángó népet!
2016. augusztus 3-án, az általános kihallgatás idején a Vatikánban, Ferenc pápa Lengyelországból, az ifjúsági világtalálkozóról visszatérve, a częstochowai látogatására utalt. Pontosan visszaemlékezve imádságára, amelyet a mi lengyel nemzeti kegyhelyünkön átélt, a következőket mondta: ,,Ez alatt az út alatt megtekintettem a częstochowai kegyhelyet is. Mária kegyképe előtt ajándékot kaptam, az Édesanya tekintetét..."
A mai napon, itt, Csíksomlyón, ezen a szent helyen mindenki elmondhatja, hogy ,,megkaptam az Istenanya tekintetének ajándékát". Ahogy Ferenc pápa Częstochowában, a Szűzanya kegyképe előtt imádkozva, mi is itt, Csíksomlyón, ez előtt a kegyszobor előtt állva, valóban ,,megkapjuk az Istenanya tekintetének ajándékát."Emlékszem arra, amikor 25 évvel ezelőtt mint fiatal pálos kispap álltam az itteni kegytemplomban és várakoztam a többiekkel, hogy a kegyszoborhoz érve megérinthessem a Szűzanya lábát, közelről belenézhessek anyai szemébe. Soha nem fogom ezt a pillanatot elfelejteni, annak ellenére, hogy Lengyelországban, Częstochowában térden csúszva számtalanszor megkerültem a Fekete Madonna kegyképét, és arcába tekintve állhattam előtte. Tudom, hogy éppen akkor, amikor az imádság különleges pillanatait éljük át, ténylegesen ,,megkapjuk az Istenanya tekintetének ajándékát." Ez az ajándék nagyon fontos az életünkben és hivatásunkban.
...... .........Kedves testvérek!
Mindezt azért mondom, mert mindannyiunknak szüksége van az Istenanya közelségére. Mi, hívő emberek, gyakran megyünk Krisztus Anyjához ezért a közelségért. Elzarándokolunk kegyhelyeire: itt, Erdélyben, Csíksomlyóra, hogy megérintsenek bennünket a híres kegyszobor kegyelmei; Lengyelországban Częstochowába, hogy térdelve körbejárjuk a Szűzanya oltárát, és találkozzunk tekintetével a kegyképen keresztül; Fatimába, hogy többször megérintsük az Ő jelenésének a helyét... és még sokfelé, azért, hogy az Isten Fia Anyjának közelségén keresztül megtapasztaljuk Isten számunkra megmutatkozó kivételes jelenlétét. Valljuk be őszintén, hogy ez nekünk gyakran hiányzik. Ezért keressük ezt Mária tekintetében, az abból ránk áradó kegyelmekben, és az Isten előtti közbenjárásában.
Fontoljuk meg, hogy miért is zarándokolunk?
Miért vagyunk itt, ebben a csodálatos közösségben; hívő emberek közösségében, egy nemzet közösségében, szívből imádkozó emberek közösségében?
Bizonyosan azért, hogy tanúságot tegyünk más testvéreinkkel való egységünkről a hitben. Ugyanakkor azért is, hogy kézzelfoghatóvá tegyük, megmutassuk, hogy egy nemzet vagyunk, egy nép, amely szereti Istent és saját szülőföldjét. (Ezért, magyar testvéreim, soha ne engedjétek el egymás kezét, akárhol is éltek a világon!) De mindenekelőtt azért vagyunk itt, mert szeretnénk valamit kérni, kiesdekelni Mária közbenjárása által az Istentől. Szeretnénk megtapasztalni kegyes, szerető anyai tekintetét. Egyrészről itt akarunk hagyni valamit magunkból, másrészről el akarunk vinni valamit ennek a helynek szentségéből. Új erőt szeretnénk meríteni belőle, a lélek erejét - amelyre oly nagy szükségünk van a hétköznapokban.


Szeretett zarándok testvérek!
Azok az indítékok, amelyekkel megérkeztünk ide, Csíksomlyóra, nagyon fontosak. Mindegyiknek komoly jelentősége van számunkra. Nem lehet egyik sem közömbös. A mindennapi életünkben szükségünk van olyan pillanatokra, amikor megerősítjük és megújítjuk lelkünket, hitünket. Mária ezen a helyen kétségtelenül nagyon sokat segít nekünk. Erről nem kell nekem benneteket meggyőznöm. Ez a mostani nagy búcsús nap, amit itt átélünk évről évre - több mint 400, egész pontosan ebben az évben már 451 éven keresztül - megmutatja nekünk, hogy az erdélyi, magyarországi és a világ minden részéről érkező magyar hívők hol keresnek igazi segítséget és védelmet. Ezen a helyen most az egész magyarság így fohászkodik: ,,Most segíts meg, Mária..."
Mária a mai napon, pünkösd szombatján arra szólít bennünket, hogy itt, ebben a természet adta utolsó vacsora termében gyűljünk össze, és tartsunk ki Vele együtt az imádságban. Vele együtt várakozzunk az isteni adományokra - a Szentlélek új sugallataira, hivatásunk megerősödésére.
Amikor Máriára tekintünk, megtanuljuk felismerni Isten ránk vonatkozó terveit. A mai evangéliumban Mária hivatásának csodálatos leírását hallottuk. A hírüladás, az angyali üdvözlet evangéliumának is nevezzük. Igen, ez egy serkentő írás, amely az ember szívében lezajló isteni műről szól. De ami még ennél is szebb: a legtökéletesebben tárja elénk, hogyan kell válaszolni Isten megszólítására. Mária itt egy rövid és konkrét választ ad. Nincs hosszas értekezés. Mindenfajta ingadozás nélkül mondja: ,,Legyen nekem a Te igéd szerint." Ennyire egyszerű. Milyen könnyűvé lehet tenni a lelket, amikor az Ő világos, egyértelmű, Istennek adott válaszát halljuk...
És milyen a mi válaszunk Isten adományaira?
Nem mindig olyan szép, egyenes vonalú, mint amilyen Máriáé. Az utóbbi hetek megmutatták, hogy nekünk bőven van ezen mit átgondolnunk és javítanunk.
Az elmúlt hónapban, áprilisban, megviselt bennünket az, ami a világ szeme láttára történt egy gazdag, modern európai országban, Nagy-Britanniában, a liverpooli kórházban. Hallottuk a média által közvetítve Lengyelországban, Olaszországban és más európai országokban, gondolom itt is, hogy a jog hatalmába burkolózva hogyan mondtak le egy Alfie nevezetű gyermek életének védelméről. Az egyetlen bűne az volt, hogy megbetegedett, nem tudott magától lélegezni, az agyában keletkezett betegség miatt... És az is a bűne volt, hogy olyan szerető szülei voltak, akik a lehetőségekhez képest, a jelenlegi orvostudomány eszközeivel, segíteni akartak neki, de a bírósági ítélet ezt nem tette lehetővé. Emlékezzünk csak Jézus szavaira: ,,Mindaz, amit a legkisebbnek tesztek, velem teszitek..." Érthető, hogy ez mindenkinek csalódást okozott, az emberség vizsgája volt. Csalódást, az evangéliumot hallgatva és hirdetve. Íme, látjuk, hogyan lehet megölni egy gyermeket, miközben ez a világ a kozmosz legutolsó sarkát is kutatja, feltárja a tenger mélyét, mesterséges intelligenciát alkot, diagnosztizálja a legcsodálatosabb, legprecízebb eszközökkel és gépekkel a legritkább betegségeket, ugyanakkor nem kifizetődő számára megtartani egy kisfiú életét, akinek csak oxigénre, vízre és ételre lett volna szüksége. Mindehhez még az is hozzátartozik, hogy Ferenc pápa latba vetve egész pápai tekintélyét, biztosította volna a Vatikán orvosi ellátását, hogy segítsen a gyermeknek és reményt adjon a szüleinek. És még az is ide tartozik, hogy a világon milliók követelték Alfie életben maradását. Mit szólhatunk ehhez? Elfelejtette a barbár világ a szeretet parancsát, elfelejtette az ember legalapvetőbb jogait.


Kedves testvérek!
Mennyire eltávolodtunk mindattól, amit ma hallottunk és átelmélkedtünk, vagyis Mária szent és tiszta szavaitól: ,,Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a Te igéd szerint." Sajnos, mindig megismétlődik bennünk, emberekben a sátáni gondolat: ,,Nem fogok szolgálni." Elfordulunk Isten akaratától, és magyarázkodunk, aminek semmi köze sincs az igazi szeretethez. Mária, akihez ma eljöttünk, szereti az életet. Nyitott szívvel fogadja a hírt, hogy az Isten Fia Anyja lesz. Istennek azt mondja: ,,Igen. Jó. Elfogadom hivatásomat. Azonosulok vele... Legyen nekem a Te igéd, a Te szavad szerint." És amikor kell, harcol a Gyermek életéért, Egyiptomba menekül Józseffel, és óvja a kicsi Jézust, nem akar megszabadulni tőle, mint szükségtelen dologtól. Ezért szeretném példaként említeni a lelki adoptálás lehetőségét. Vagyis egy általunk ismeretlen, és az abortusz által veszélyeztetett magzatért imádkozunk kilenc hónapon keresztül, fogadalomtétellel megerősítve.
A korábban fájdalomtól és tehetetlenségtől átitatott kemény szavak azért fakadtak ki belőlem, mert napokon keresztül láttuk erőtlenül a megrázó kontrasztot, vagyis egy gazdag ország megcsodált kicsi gyermekét az angol királyi házaspár karjaiban, miközben nem tudott védelmet nyújtani annak a másik kisgyermeknek a liverpooli kórházban.


Kedves testvérek!
Mária szereti az életet. Szeret minden Istennek átadott, az Ő hangját meghalló, akaratát szívesen teljesítő életet.
Mi, akik Vele együtt összegyűltünk ezen oltár köré, ahogy a tanítványok az utolsó vacsora termében, imádkozva várjuk a Szentlélek eljövetelét, könyörögjünk ennek a Léleknek az ajándékaiért: mindazokért az adományokért, amelyek saját, keresztény életünkhöz szükségesek. Ez alól senki sem kivétel, mindannyiunkra vonatkozik: fiatalokra, idősekre, világi hívőkre, papokra és szerzetesekre egyaránt.
Szeressük, ahogy Mária szerette saját hivatását. Szeressük ne csak magunkat, hanem legyünk érzékenyek mások iránt is. Leginkább akkor, amikor valaki nagyon kicsi, nagyon beteg, és nem tud egyedül megküzdeni saját jogaiért. Nehéz nekünk a Nagy-Britanniában tapasztalt események felidézése, amelyek egy kiforgatott és számunkra elfogadhatatlan világ történései. Ez nem a pesszimizmusnak a hangja, hanem inkább figyelmeztetés az élettel kapcsolatos becsapással szemben. Mert lehetetlen azt mondani Istennek: ,,igen", ,,legyen nekem a Te igéd szerint" - ugyanakkor meg úgy cselekedni, hogy az Ő akarata ne valósuljon meg az életemben.
,,Igen." Mária következetes. Az Ő ,,legyen nekem a Te igéd szerint" mondata világos jelzés, hogy szereti Isten akaratát, és mindent megtesz azért, hogy az meg is valósuljon életében!


Kedves zarándok testvérek!
Legvégül köszönöm nektek azt, hogy itt vagytok! Elviszem Lengyelországba, Częstochowába a ti imádságaitokat. Büszkék vagytok arra, hogy magyarok vagytok - erről tanúskodik az idehozott számtalan zászló és a helységneveiteket tartalmazó feliratok. Isten, áldd meg a magyart! Áldjon meg mindannyiótokat, akik szeretitek az életet, családjaitokat, gyermekeiteket!
Máriával együtt mondjuk: Istenem, legyen nekem a Te igéd, a Te szavad szerint!
Egyik legcsodálatosabb írótok, Fekete István megfontolandó szavaival búcsúzom, aki így szól a magyar szívekhez:
,,Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek, és nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság és veled van az Isten."

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye; MTI
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Címkék: lengyelországban, tehetetlenségtől, legcsodálatosabb, főegyházmegyében, lengyelországból, kézzelfoghatóvá, elfogadhatatlan, lengyelországba, veszélyeztetett, elzarándokolnak, pesszimizmusnak, visszaemlékezve, megtapasztaljuk, mindannyiótokat, elzarándokolunk, diagnosztizálja, közbenjárásában, mindannyiunknak, mindannyiunkra, elpusztíthatna, intelligenciát, televíziónézők, evangéliumának, tartományfőnök, lehetőségekhez, figyelmeztetés, hétköznapokban, gyulafehérvári, megerősödésére, imádságaitokat, megtapasztalni, megtekintettem, megszólítására, kegytemplomban, testvéreinkkel, gyermekeiteket, częstochowai Jasna, idei csíksomlyói, ünnepi szentmisét, koncelebráló papsággal, szentmise kezdetén, székely ősök, búcsú céljának, zarándokok megerősítést, egész történelmi, vendéglátó székely, általános kihallgatás, ifjúsági világtalálkozóról, częstochowai látogatására, következőket mondta, częstochowai kegyhelyet, szent helyen, Marian Adam Waligóra, Jasna Góra-i, Jakubinyi György, Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, Varga Lajos, Váci Egyházmegye, Tamás József, Orbán Szabolcs OFM, Kedves Testvérek, Kedves Magyarok, Főtisztelendő Érsek Úr, Tisztelt Elnök, Mária Rádió, Ahogy Ferenc, Fekete Madonna, Krisztus Anyjához, Lengyelországban Częstochowába, Isten Fia Anyjának, Amikor Máriára, Elfordulunk Isten, Isten Fia Anyja, Elviszem Lengyelországba, Fekete István, Magyar Kurír,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nyári kép  Göldner Ildikó verse: Virágzik...  Napsütés,... zivatar,...szél  Szép napot mindenkinek !.........  Facebookon kaptam  Pipacsok vázában  Látogatóimnak- szeretettel.......  Png rózsa  Szép estét kedves látogatóimna...  Nyári képek  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Sírva, dalolva  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Délutáni nassolás.....  Zápor dal  Gondolatok nő és férfi viszony...  Muskátli.......  Muskátlik az ablakban  Keserű a Mára vize  Png nő  Napsütés,... zivatar,...szél  Sűrűsödik  Lufik  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ki érti?  Szedek neked virágot . . .  Valamikor régen  Png nő  Nyári kép  Zöld vivianit  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Szép estét kedves látogatóimna...  Kislány  Vízesés  Png nő  Facebookon kaptam  Szép estét kívánok ! Szegedről...  Facebookon kaptam  Vízesés  Kellemes napot  Örülnünk kellene..  Png virág  Lufik  Szép estét  Facebookon kaptam  A napfény  Vezuvianit  Pihenő cica  Facebookon kaptam  Kellemes nyári napot  Facebookon kaptam  Petőfiné szobra Koppenhágában  Zápor dal  Társkereső hirdetés  Elejtetted a napot  Szép estét  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Kellemes napot  Szép napot kívánok  Facebookon kaptam  Ne siess kérlek . . .  Zöld vivianit  Nyári varázs  Szemüveges  Örülnünk kellene..  Társkereső hirdetés  Facebookon kaptam  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Esti kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Krisztinátó...  Arany  Facebookon kaptam  255 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Nyári kép  Kislány  Örülnünk kellene..  Jókai Anna tollából  Facebookon kaptam  Pipacs csokor az ajtón  Pokoli hónap van mögöttük: A f...  Gerbera  Szép napot kívánok  Jó reggelt!  Nyári kép  Kislány  Muskátli.......  Facebookon kaptam  Vörös rózsa  Arany  Sárga rózsa  Sárga rózsa  Fehér rózsa  Facebookon kaptam  Szerelmes asszony........ 
Bejegyzés Címkék
częstochowai Jasna, idei csíksomlyói, ünnepi szentmisét, koncelebráló papsággal, szentmise kezdetén, székely ősök, búcsú céljának, zarándokok megerősítést, egész történelmi, vendéglátó székely, általános kihallgatás, ifjúsági világtalálkozóról, częstochowai látogatására, következőket mondta, częstochowai kegyhelyet, szent helyen, kegyszobor előtt, itteni kegytemplomban, kegyszoborhoz érve, pillanatot elfelejteni, imádság különleges, ajándék nagyon, híres kegyszobor, kegyképen keresztül, abból ránk, csodálatos közösségben, nemzet közösségében, nemzet vagyunk, helynek szentségéből, lélek erejét, mindennapi életünkben, helyen kétségtelenül, mostani nagy, világ minden, helyen most, egész magyarság, természet adta, isteni adományokra, angyali üdvözlet, serkentő írás, ember szívében, legtökéletesebben tárja, utóbbi hetek, elmúlt hónapban, világ szeme, liverpooli kórházban, média által, egyetlen bűne, agyában keletkezett, bűne volt, lehetőségekhez képest, jelenlegi orvostudomány, bírósági ítélet, legkisebbnek tesztek, emberség vizsgája, evangéliumot hallgatva, kozmosz legutolsó, tenger mélyét, legritkább betegségeket, kisfiú életét, világon milliók, barbár világ, szeretet parancsát, ember legalapvetőbb, sátáni gondolat, igazi szeretethez, kicsi Jézust, lelki adoptálás, általunk ismeretlen, abortusz által, korábban fájdalomtól, megrázó kontrasztot, gazdag ország, angol királyi, másik kisgyermeknek, utolsó vacsora, élettel kapcsolatos, idehozott számtalan, helységneveiteket tartalmazó, magyar szívekhez, rombolás disznai, lengyelországban, tehetetlenségtől, legcsodálatosabb, főegyházmegyében, lengyelországból, kézzelfoghatóvá, elfogadhatatlan, lengyelországba, veszélyeztetett, elzarándokolnak, pesszimizmusnak, visszaemlékezve, megtapasztaljuk, mindannyiótokat, elzarándokolunk, diagnosztizálja, közbenjárásában, , ,
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 271
  • e Hét: 4047
  • e Hónap: 38917
  • e Év: 455108
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.