Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Kármelhegyi Boldogasszony 07.16
  2018-07-16 12:38:47, hétfő
 
   
  Olyan volt, mintha számomra fátyol borult volna minden földi dologra... Teljesen elrejtőztem a Szent Szűz fátyla alatt.
...... .........


Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből
Örvendj, Sion leánya, íme, eljövök!
Örvendj és ujjongj, Sion leánya, mert íme, eljövök majd és nálad lakom! - mondja az Úr. Azon a napon sok nép csatlakozik az Úrhoz, és az ő népévé lesznek.
Az Úr majd nálad lakik, és te megtudod, hogy a Seregek Ura küldött engem hozzád.
Birtokba veszi majd Júdát az Úr, mint az ő osztályrészét a szent földön, és ő újra kiválasztja Jeruzsálemet.
Hallgasson el most minden test az Úr előtt, mert már elindult szent hajlékából.
Ez az Isten igéje. Zak 2,14-17

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus azokat nevezi anyjának és testvéreinek, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik.
Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: ,,Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled."
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ,,Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?" Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ,,Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám."
Ezek az evangélium igéi. Mt 12,46-50
...... ........... ........


Metropolita oldalon
Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek" (Jer 2,7).
A Szentírás számos helyen megemlékezik a Kármel-hegy szépségéről, ahol Illés próféta védelmezte az élő Istenben való hit tisztaságát. A próféta ezen a helyen mutatta be égőáldozatát, hogy a hitetleneknek bebizonyítsa, az Úr az egyetlen és igaz isten. A XII. században a magányosan élő remeték kápolnát emeltek itt, és a naponta misét tartottak Szűz Mária tiszteletére.
Végül Szent Albert jeruzsálemi pátriárka hivatalosan is engedélyezte működésüket, így megszületett a Kármel-hegyről elnevezett szemlélődő karmelita rend. Az ószövetség tengerről felszálló felhőjében (1Kir 18,44), mely Illés próféta idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya előképét látták.
A Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletét magukkal hozták Európába is, amikor a szaracénok elől menekülni kényszerültek. A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete a 14. században jelent meg, az ünnep középpontjában Szűz Mária kegyelmessége áll.
A keresztes hadjáratok sikertelensége miatt a karmelita szerzetesek egyre inkább a nagyvárosokba, majd Európába szorultak vissza, ezzel életformájuk is átalakult. A remeteséget a közösségi élet váltotta fel, azonban Szűz Mária tisztelete változatlan maradt. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéről az első forrás a 14. századból maradt fent, ekkor még július 17-i dátummal. Az időpont valószínűleg azt a tényt örökítette meg, hogy az egyház nem számolta fel a rendet, hanem a válságos idők ellenére engedélyezte működését.
A látomás
.
A lexikonok a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét egy látomással magyarázzák. Az Angliában élő Stock Szent Simon előtt 1251. július 16-án megjelent Szűz Mária az angyalok kíséretében és egy skapulárét (váll-lepel) valamint különleges ígéreteket adott azoknak, akik azt hittel viselik.
.
A karmeliták jellegzetes barna skapuláréja az évszázadok alatt szimbólummá vált: mert Mária ígérete alapján viselője megmenekül a pokol tüzétől és Szűz Mária különös kegyelmében részesül. A kegyelem persze nem jár automatikusan, a lepel viselése megfelelő életszemlélet nélkül hasztalan. A skapulárét nemcsak a rend tagjai, hanem laikusok is hordták oltalmat remélve a pokoltól. Napjainkban a laikusok már nem skapulárét, hanem nyakláncot viselnek.
.
Kármel hegyén emelt templomot többször lerombolták az oszmán hódítok, de mindig újjáépítették, ma zarándokhelyként funkcionál. Magyarországon a legfontosabb búcsújáróhely Attyapusztán található, ahol a karmelita rend női tagjai élnek.. A kármelita skapulárét néhány nagy kármelita ünnepen, és csakis papi közreműködéssel lehet felvenni, és ígéretet kell tenni arra, hogy azt egy életen át viseljük. Egyik ilyen nagy ünnep július 16-a is..
Üdvözlégy Úrnőnk, Kármel ékessége és fénye!
Ó, Mária, egészen a Tied vagyok és Te egészen az enyém vagy!
Kérlek, Édesanyám, szeplőtelen szívednek alázata, békéje és öröme árassza el most a szívemet, hogy szüntelenül növekedjen bennem a szeretet és a bölcsesség nagy kegyelme.
Jézus éljen, uralkodjon és pihenjen meg lelkemben, egész életem legyen egyetlen Magnificat Isten dicsőségére, az Egyház és a lelkek javára.Ámen.

Aki a skapulárét megkapja, ennek felvétele által a Kármelita Rendhez társul szorosabb vagy tágabb formában. Aki viseli, tanúságot tesz arról, hogy Miasszonyunkhoz tartozik, ugyanúgy, mint egy XIII. századbeli lovag, aki Hölgyének tekintete alatt értékesnek és szilárdnak érezte magát a harcban, s aki az ő színeit hordva inkább halt volna ezer halált, semmint hogy beszennyezze azokat a színeket.." (XII Piusz pápa)
Olyan volt, mintha számomra fátyol borult volna minden földi dologra... Teljesen elrejtőztem a Szent Szűz fátyla alatt. (...) Milyen forrón kértem (Szűz Máriát), hogy vigyázzon rám mindig, s hogy hamarosan váltsa valóra álmomat, elrejtve engem szűzi palástja árnyékába!" - írja Kis Szent Teréz, 1889. júliusában.
.
Majd verset is ír a skapuláré felvételéről:
Elrejteni foglak fátylam alá
ahol az Ég Király lakozik
Fiam lesz az egyetlen csillag,
mely szemed előtt immár ragyogni fog.
De ahhoz, hogy mindig befogadhassalak
Jézus mellé, a fátylam alá
ahhoz kicsinek kell maradnod,
a gyermekség erényeitől ékesen.

A Szeplőtelen Szűz ígérete alapján a skapulárét hűséggel viselő lélek halála utáni első szombaton kiszabadul a tisztítótűzből. Ennek egyik oka, hogy a skapuláré felvételével bekerülünk a Kármel nagy családjába, ahol minden érdem közös. Ne felejtsük, hogy imáinkkal, áldozatainkkal, életünkkel mi is gyarapíthatjuk a Kármel kegyelmi kincstárát!
Maga II János Pál pápa is haláláig viselte a barna skapulárét a ruhája alatt
...... ........... ........... .............


A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete a 14. században jelent meg, az ünnep középpontjában Szűz Mária kegyelmessége áll.
...... ............Wikipedia oldalon Link

Martin kertváros oldalon
A keresztes háborúk idején az Európából érkező zarándokok a Kármel-hegy völgyében telepedtek le s kezdték meg remete életüket. A helyválasztás nem véletlen, Illés próféta ezen a helyen mutatta be égőáldozatát, hogy a hitetleneknek bebizonyítsa, az Úr az egyetlen és igaz isten. A magányosan élő remeték kápolnát emeltek, s a naponta misét tartottak Szűz Mária tiszteletére. Szent Albert jeruzsálemi pátriárka hivatalosan engedélyezte működésüket, így megszületett a Kármel-hegyről elnevezett karmelita rend.
A keresztes hadjáratok sikertelensége miatt a karmelita szerzetesek egyre inkább a nagyvárosokba, majd Európába szorultak vissza, ezzel életformájuk is átalakult. A remeteséget a közösségi élet váltotta fel, azonban Szűz Mária tisztelete változatlan maradt. A Kármelhegyi Boldogasszony ünnepéről az első forrás a 14. századból maradt fent, ekkor még július 17-i dátummal. Az időpont valószínű azt a tényt örökítette meg, hogy az egyház nem számolta fel a rendet, hanem a válságos idők ellenére engedélyezte működését.
A lexikonok a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepét egy látomással magyarázzák. Az Angliában élő Stock Szent Simon előtt 1251. július 16-nyakláncán megjelent Szűz Mária az angyalok kíséretében és egy skapulárét (váll-lepel) adott át. A karmeliták jellegzetes barna skapuláréja az évszázadok alatt szimbólummá vált: viselője megmenekült a pokol tüzétől és Szűz Mária kegyelmében részesült. A kegyelem persze nem járt automatikusan, a lepel viselése megfelelő életszemlélet nélkül hasztalan volt. A skapulárét nemcsak a rend tagjai, hanem laikusok is hordták oltalmat remélve a pokoltól. Napjainkban a laikusok már nem skapulárét, hanem nyakláncot viselnek.
Kármel-hegyén emelt templomot többször lerombolták az oszmán hódítok, de mindig újjáépítették, ma zarándokhelyként funkcionál. Magyarországon a legfontosabb búcsújáróhely Attyapusztán található, ahol a karmelita rend női tagjai élnek.
A római katolikus egyház szentelményei közé tartozik több szerzetesrend skapuláréja (vállruhája). Ezek közül a legfontosabb és legelterjedtebb a Kármelhegyi Boldogasszony barna skapuláréja. XV. Benedek pápa szavai: ,,Legyen közös nyelvetek az Evangélium szava, és közös fegyveretek a Kármelhegyi Szűz skapuláréja, amelyet mindegyiketeknek viselnie kellene, amely éppen a halál utáni pártfogás egyedülálló kiváltságának örvend!"

A barna skapuláré
A skapuláré története szorosan összefonódik a Kármelita Rend történetével. A Kármel-hegy a Szentföldön fekszik, a Földközi-tenger mentén húzódik 30 km hosszan. A hegység kemény mészköve számtalan barlangot és hasadékot képez, melyek régtől kedvelt menedékhelyei azoknak, akik visszavonultságban és magányban szemlélődő életmódot akarnak folytatni. Már Illés próféta és tanítványa, Elizeus is ide vonultak vissza. A kora keresztény korban is élt itt számtalan remete. Ők aztán 1209 körül szorosabb remeteszövetséget hoztak létre és szilárd szabályok szerint való életre határozták el magukat, így megalapították az első, szabályzat szerint élő karmelita kolostort. Ezután egész Európából megindult a szerzetesek áramlása ide, úgyhogy Palesztinában rövid időn belül 15 újabb kolostor keletkezett. A fiatal szerzet azonban sokat szenvedett a szaracénoktól. Ezért a karmelita rend priorja megengedte, hogy az Európa különböző országaiból származó szerzetesek visszatérhessenek hazájukba, hogy ott új karmelita kolostorokat alapíthassanak. Ilyen módon terjedt el a rend Dél-Olaszországban, Dél-Franciaországban, Aquitania-ban és Spanyolországban. A szaracénok végül elpusztították a Kármel hegy kolostorait és a még ott élő szerzetesközösség minden tagját lemészárolták.
Ekkor Szent Simon a Kármelhegyi Boldogasszonyhoz fordult, hogy a Kármelita Rendet ne hagyja el, és anyai védelmének adja valamilyen különleges jelét. Erre az imára jelent meg neki 1251. július 16-án (vasárnap) Cambridge-ben Szűz Mária, és átnyújtotta neki a skapulárét ezekkel a szavakkal:
Fiam, fogadd rended e skapuláréját
jeléül azoknak a különleges kiváltságoknak,
melyeket én neked és a Kármel gyermekeinek megszereztem.
Aki ebben a kegyelmi ruhában hal meg,
az megmenekül az örök tűztől.
Ez az üdvnek jele,
védőruha a veszedelmekben,
különleges béke
és különleges védelem biztosítéka."

Szent Simon örömmel vette át a skapulárét és azonnal gondoskodott elterjedéséről. A pápa ennek hatására újfent megerősítette a rendet. Ezután a Karmelita Rend gyorsan virágzásnak indult Európában. Mikor Stock Szent Simon 1265-ben meghalt, a fiatal szerzetes közösség már 40 kolostort és remeteséget számlált.
Szent Simon örömmel vette át a skapulárét és azonnal gondoskodott elterjedéséről. A pápa ennek hatására újfent megerősítette a rendet. Ezután a Karmelita Rend gyorsan virágzásnak indult Európában. Mikor Stock Szent Simon 1265-ben meghalt, a fiatal szerzetes közösség már 40 kolostort és remeteséget számlált.
A barna skapuláré viselőinek tett ígéretek.
Mária megóv bennünket az örök pokol tűzétől;
Mária a halálunkat követő első szombaton kiszabadít bennünket a tisztítótűzből.
Az első kegyelmi kiváltságban Mária nem a bűneink ellenére való üdvösségünket ígéri meg, hanem azt, hogyha a skapuláré viselése közben az a szerencsétlenség érne bennünket, hogy súlyos bűnbe esnénk, Mária az isteni kincsekből olyan hatékony kegyelemmel érintené meg szívünket, hogy ennek hatására üdvös módon megváltoznánk és megtérnénk. Ha csak nem állunk makacsul ellen ennek a kegyelemnek, akkor Mária ilyen módon megmenti lelkünket, úgy hogy bemehetünk az örök üdvösségbe.
A skapuláré második kegyelmi kiváltsága abból áll, hogy Mária a halálunk utáni első szombaton kiszabadít a tisztítótűzből. Ez az úgynevezett szombati kiváltság XXII. János pápa egy látomásán alapszik. Sok későbbi pápa erősítette meg ezt.

A kármelhegyi templom és kolostor
...... ........- A Mária-tisztelet mint életmód - Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe Magyarszéken
Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére várták a híveket július 16-án a Baranya megyei Magyarszék kármelita kolostorának nővérei. A csendes imának élő közösség egész napos szentségimádást és ünnepi szentmisét tartott kápolnájában.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Címkék: franciaországban, boldogasszonyhoz, zarándokhelyként, mindegyiketeknek, spanyolországban, szerencsétlenség, legelterjedtebb, miasszonyunkhoz, befogadhassalak, szentségimádást, közreműködéssel, elpusztították, sikertelensége, elterjedéséről, tisztítótűzből, veszedelmekben, középpontjában, magyarországon, olaszországban, gyarapíthatjuk, megalapították, áldozatainkkal, kiváltságoknak, alapíthassanak, kegyelmessége, boldogasszony, hitetleneknek, kényszerültek, helyválasztás, megerősítette, menedékhelyei, osztályrészét, üdvösségünket, életszemlélet, automatikusan, lemészárolták, szent földön, mennyei Atya, alkalommal Jézus, népsokaságot tanította, mind testvérem, evangélium igéi, próféta ezen, helyen mutatta, hitetleneknek bebizonyítsa, naponta misét, ószövetség tengerről, megmentő esőt, szaracénok elől, ünnep középpontjában, keresztes hadjáratok, karmelita szerzetesek, Kármelhegyi Boldogasszony, Szent Szűz, OLVASMÁNY Zakariás, Seregek Ura, EVANGÉLIUM Szent Máté, Szűz Mária, Végül Szent Albert, Kármel-hegyi Boldogasszony, Stock Szent Simon, Üdvözlégy Úrnőnk, Magnificat Isten, Kármelita Rendhez, Szűz Máriát, Szent Teréz, Szeplőtelen Szűz, Maga II János Pál, Szent Albert, Kármelhegyi Szűz, Kármelita Rend, Ekkor Szent Simon, Kármelhegyi Boldogasszonyhoz, Kármelita Rendet, Cambridge-ben Szűz Mária, Szent Simon, Karmelita Rend, Mikor Stock Szent Simon,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  C-vitaminnal a szív és a bőr e...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Facebookon kaptam Krisztinától  Az élet: - " mindig megy tová...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Kobalt és kalcit  Szép napot kedves barátaim ! ....  Shabbat Shalom * Áldott legye...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Hallgatni kell a szívedre  Papp Ádám: ...a lelkem Valakin...  Diós kocka  Jó reggelt szép napot  Facebookon kaptam  Bőrtápláló tusfürdő készítése ...  Jábavaló  Közeleg a hét vége......  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ballada május első napjáról  Facebookon kaptam  Nincs Cím  C-vitaminnal a szív és a bőr e...  A házasság az egyetlen dolog  Malahit és krozokolla  A zene nemesíti a kedélyt  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Png kislány  Nátrolit kristály  Nem tudom, mit tartogat számom...  Létezik másfajta szeretet is  Ady Endre : Meg akartalak tart...  Kellemes teázást  Szép mai napot !........  Senki sem tökéletes  Facebookon kaptam  Rodokrozin és kálcit  Facebookon kaptam Cs Ildikótól  Esti kép  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Ha Nővé akarsz válni, felejts ...  Zöld pirimorfit  Jó reggelt szép napot  Kellemes napot kívánok  Harmonia.......  Kellemes napot kívánok  Elmúlt szerelem  Az álom magában véve gyógyít. ...  Facebookon kaptam Krisztinától  Facebookon kaptam Krisztinától  Gombák  Facebookon kaptam  Mindenki életében eljön a pill...  Kellemes hétvégét !.........  Szép jó reggelt kívánok!  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Bölcső  Png csokor  Az idő és a világ nem áll meg  Nem hiába kiáltasz  Facebookon kaptam  Kaktuszok.......  Közeleg a hét vége......  Facebookon kaptam  Tanzanit  Csodaszép napot !.......  Istenimádat, győzelem, eltávol...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Fűtünk  Megpróbálok úgy élni  De az igazság az, ...  Facebookon kaptam Mírjam bará...  A természet szépsége......  A nagy urak  Tanzanit  Az élet: - " mindig megy tová...  Kobalt - kvarc és pirit  Emésztésre ható gyógynövények  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Ady Endre : Meg akartalak tart...  Esküvő  Diós kocka  Facebookon kaptam  Pirit és kálcit  Érik a ropogós cseresznye  Facebookon kaptam  Hívök közössége  Facebookon kaptam  Rodokrozit és pirit 
Bejegyzés Címkék
szent földön, mennyei Atya, alkalommal Jézus, népsokaságot tanította, mind testvérem, evangélium igéi, próféta ezen, helyen mutatta, hitetleneknek bebizonyítsa, naponta misét, ószövetség tengerről, megmentő esőt, szaracénok elől, ünnep középpontjában, keresztes hadjáratok, karmelita szerzetesek, közösségi élet, első forrás, időpont valószínűleg, tényt örökítette, válságos idők, látomással magyarázzák, angyalok kíséretében, karmeliták jellegzetes, évszázadok alatt, pokol tüzétől, kegyelem persze, lepel viselése, skapulárét nemcsak, rend tagjai, oszmán hódítok, legfontosabb búcsújáróhely, karmelita rend, kármelita skapulárét, enyém vagy, bölcsesség nagy, lelkek javára, skapulárét megkapja, skapuláré felvételéről, egyetlen csillag, gyermekség erényeitől, skapulárét hűséggel, skapuláré felvételével, barna skapulárét, ruhája alatt, keresztes háborúk, időpont valószínű, római katolikus, halál utáni, barna skapuláré, skapuláré története, hegység kemény, kora keresztény, szerzetesek áramlása, fiatal szerzet, szaracénok végül, imára jelent, skapulárét ezekkel, különleges kiváltságoknak, kegyelmi ruhában, örök tűztől, üdvnek jele, pápa ennek, fiatal szerzetes, örök pokol, halálunkat követő, első kegyelmi, bűneink ellenére, skapuláré viselése, isteni kincsekből, örök üdvösségbe, skapuláré második, halálunk utáni, úgynevezett szombati, látomásán alapszik, kármelhegyi templom, híveket július, csendes imának, franciaországban, boldogasszonyhoz, zarándokhelyként, mindegyiketeknek, spanyolországban, szerencsétlenség, legelterjedtebb, miasszonyunkhoz, befogadhassalak, szentségimádást, közreműködéssel, elpusztították, sikertelensége, elterjedéséről, tisztítótűzből, veszedelmekben, középpontjában, magyarországon, olaszországban, , ,
2021.04 2021. Május 2021.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 745 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 803
  • e Hét: 1677
  • e Hónap: 20652
  • e Év: 395702
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.